Sunteți pe pagina 1din 1

COMUNA CUZA VODA ____________________ APROBAT

VICEPRIMAR

RAPORT DE LUCRU
luna ………………
anul ………………

Nr.crt. Denumire produs/lucrare Comanda UM Cantitate NT(ore/buc) NT total NP