Sunteți pe pagina 1din 17

ROMANIA

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice


Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Facultatea de Istorie şi Filologie
Departamentul de Filologie

NR. 16210 / 16-Martie-2016

Certificat de competenţă lingvistică


pentru înscriere la master
LIMBA: Engleză
SPECIALIZAREA: Administratie Publica
NUME: CARABA
PRENUME: ROZSIKA
DATA NAŞTERII: 04-Aprilie-1964
SERIE ŞI NR
B.I./C.I.:
KX908713

In urma probelor scrisă şi orală, candidatul a obţinut un punctaj de 20 puncte.

Nivel -> B1 B2
Competenţe Intermediar Intermediar +
Inţelegere orală
Exprimare orală:
conversaţie
Exprimare orală:
Expunere
Inţelegere scrisă:
Exprimare scrisă

DECAN
Conf. univ. dr. Teodora
DIRECTOR DEPARTAMENT
Iordăchescu
Lect.univ.dr. Gabriel Bărbuleţ

* Certificatul este valabil doi ani de la data emiterii.


* Pentru licenţă şi masterat, punctajul minim obţinut de candidat trebuie să corespundă nivelului
B1.
ROMANIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Facultatea de Istorie şi Filologie
Departamentul de Filologie

NR. 16078 / 30-Iunie-2015

Certificat de competenţă lingvistică


pentru înscriere la concurs de promovare pe post
LIMBA: Engleză
SPECIALIZAREA: INFORMATICA ECONOMICA
NUME: BENTA
PRENUME: DAN
DATA NAŞTERII: 03-Noiembrie-1984
SERIE ŞI NR
B.I./C.I.:
SB407862

In urma probelor scrisă şi orală, candidatul a obţinut un punctaj de 20 puncte.

Nivel -> B1 B2
Competenţe Intermediar Intermediar +
Inţelegere orală
Exprimare orală:
conversaţie
Exprimare orală:
Expunere
Inţelegere scrisă:
Exprimare scrisă

DECAN
DIRECTOR DEPARTAMENT
Prof. univ. dr. Ileana
Lect.univ.dr. Gabriel Bărbuleţ
Voichiţa Ghemeş

* Certificatul este valabil doi ani de la data emiterii.


* Pentru înscriere la concurs de promovare pe post, punctajul minim obţinut trebuie să
corespundă nivelului B2.
ROMANIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Facultatea de Istorie şi Filologie
Departamentul de Filologie

NR. 16079 / 30-Iunie-2015

Certificat de competenţă lingvistică


pentru înscriere la concurs de promovare pe post
LIMBA: Engleză
SPECIALIZAREA: STIINTE ECONOMICE
NUME: BOLOGA
PRENUME: GABRIELA
DATA NAŞTERII: 29-Septembrie-1975
SERIE ŞI NR
B.I./C.I.:
XH467610

In urma probelor scrisă şi orală, candidatul a obţinut un punctaj de 20 puncte.

Nivel -> B1 B2
Competenţe Intermediar Intermediar +
Inţelegere orală
Exprimare orală:
conversaţie
Exprimare orală:
Expunere
Inţelegere scrisă:
Exprimare scrisă

DECAN
DIRECTOR DEPARTAMENT
Prof. univ. dr. Ileana
Lect.univ.dr. Gabriel Bărbuleţ
Voichiţa Ghemeş

* Certificatul este valabil doi ani de la data emiterii.


* Pentru înscriere la concurs de promovare pe post, punctajul minim obţinut trebuie să
corespundă nivelului B2.
ROMANIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Facultatea de Istorie şi Filologie
Departamentul de Filologie

NR. 16080 / 30-Iunie-2015

Certificat de competenţă lingvistică


pentru înscriere la concurs de promovare pe post
LIMBA: Engleză
SPECIALIZAREA: FINANTE-CONTABILITATE
NUME: BURTA
PRENUME: NICUSOR AUGUSTIN
DATA NAŞTERII: 29-Septembrie-1962
SERIE ŞI NR
B.I./C.I.:
XH779403

In urma probelor scrisă şi orală, candidatul a obţinut un punctaj de 20 puncte.

Nivel -> B1 B2
Competenţe Intermediar Intermediar +
Inţelegere orală
Exprimare orală:
conversaţie
Exprimare orală:
Expunere
Inţelegere scrisă:
Exprimare scrisă

DECAN
DIRECTOR DEPARTAMENT
Prof. univ. dr. Ileana
Lect.univ.dr. Gabriel Bărbuleţ
Voichiţa Ghemeş

* Certificatul este valabil doi ani de la data emiterii.


* Pentru înscriere la concurs de promovare pe post, punctajul minim obţinut trebuie să
corespundă nivelului B2.
ROMANIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Facultatea de Istorie şi Filologie
Departamentul de Filologie

NR. 16081 / 30-Iunie-2015

Certificat de competenţă lingvistică


pentru înscriere la concurs de promovare pe post
LIMBA: Engleză
SPECIALIZAREA: MATEMATICA
NUME: BUTACI
PRENUME: CASIAN-VALENTIN
DATA NAŞTERII: 12-Iulie-1975
SERIE ŞI NR
B.I./C.I.:
XH894684

In urma probelor scrisă şi orală, candidatul a obţinut un punctaj de 20 puncte.

Nivel -> B1 B2
Competenţe Intermediar Intermediar +
Inţelegere orală
Exprimare orală:
conversaţie
Exprimare orală:
Expunere
Inţelegere scrisă:
Exprimare scrisă

DECAN
DIRECTOR DEPARTAMENT
Prof. univ. dr. Ileana
Lect.univ.dr. Gabriel Bărbuleţ
Voichiţa Ghemeş

* Certificatul este valabil doi ani de la data emiterii.


* Pentru înscriere la concurs de promovare pe post, punctajul minim obţinut trebuie să
corespundă nivelului B2.
ROMANIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Facultatea de Istorie şi Filologie
Departamentul de Filologie

NR. 16082 / 30-Iunie-2015

Certificat de competenţă lingvistică


pentru înscriere la concurs de promovare pe post
LIMBA: Engleză
SPECIALIZAREA: INTENDENTA
NUME: CRET
PRENUME: VASILE
DATA NAŞTERII: 25-Noiembrie-1950
SERIE ŞI NR
B.I./C.I.:
XH651802

In urma probelor scrisă şi orală, candidatul a obţinut un punctaj de 20 puncte.

Nivel -> B1 B2
Competenţe Intermediar Intermediar +
Inţelegere orală
Exprimare orală:
conversaţie
Exprimare orală:
Expunere
Inţelegere scrisă:
Exprimare scrisă

DECAN
DIRECTOR DEPARTAMENT
Prof. univ. dr. Ileana
Lect.univ.dr. Gabriel Bărbuleţ
Voichiţa Ghemeş

* Certificatul este valabil doi ani de la data emiterii.


* Pentru înscriere la concurs de promovare pe post, punctajul minim obţinut trebuie să
corespundă nivelului B2.
ROMANIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Facultatea de Istorie şi Filologie
Departamentul de Filologie

NR. 16083 / 30-Iunie-2015

Certificat de competenţă lingvistică


pentru înscriere la concurs de promovare pe post
LIMBA: Engleză
SPECIALIZAREA: DREPT
NUME: FLORIAN
PRENUME: DELIA-STEFANIA
DATA NAŞTERII: 24-Aprilie-1980
SERIE ŞI NR
B.I./C.I.:
XH517197

In urma probelor scrisă şi orală, candidatul a obţinut un punctaj de 20 puncte.

Nivel -> B1 B2
Competenţe Intermediar Intermediar +
Inţelegere orală
Exprimare orală:
conversaţie
Exprimare orală:
Expunere
Inţelegere scrisă:
Exprimare scrisă

DECAN
DIRECTOR DEPARTAMENT
Prof. univ. dr. Ileana
Lect.univ.dr. Gabriel Bărbuleţ
Voichiţa Ghemeş

* Certificatul este valabil doi ani de la data emiterii.


* Pentru înscriere la concurs de promovare pe post, punctajul minim obţinut trebuie să
corespundă nivelului B2.
ROMANIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Facultatea de Istorie şi Filologie
Departamentul de Filologie

NR. 16084 / 30-Iunie-2015

Certificat de competenţă lingvistică


pentru înscriere la concurs de promovare pe post
LIMBA: Engleză
SPECIALIZAREA: AVIOANE SI MOTOARE
NUME: LAZAR
PRENUME: IOAN
DATA NAŞTERII: 08-Februarie-1951
SERIE ŞI NR
B.I./C.I.:
RR760234

In urma probelor scrisă şi orală, candidatul a obţinut un punctaj de 20 puncte.

Nivel -> B1 B2
Competenţe Intermediar Intermediar +
Inţelegere orală
Exprimare orală:
conversaţie
Exprimare orală:
Expunere
Inţelegere scrisă:
Exprimare scrisă

DECAN
DIRECTOR DEPARTAMENT
Prof. univ. dr. Ileana
Lect.univ.dr. Gabriel Bărbuleţ
Voichiţa Ghemeş

* Certificatul este valabil doi ani de la data emiterii.


* Pentru înscriere la concurs de promovare pe post, punctajul minim obţinut trebuie să
corespundă nivelului B2.
ROMANIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Facultatea de Istorie şi Filologie
Departamentul de Filologie

NR. 16085 / 30-Iunie-2015

Certificat de competenţă lingvistică


pentru înscriere la concurs de promovare pe post
LIMBA: Engleză
ECONOMIA INDUSTRIEI, CONSTRUCTIILOR SI
SPECIALIZAREA:
TRANSPORTURILOR
NUME: MANOLESCU
PRENUME: ADRIANA
DATA NAŞTERII: 22-Mai-1961
SERIE ŞI NR
B.I./C.I.:
XH777722

In urma probelor scrisă şi orală, candidatul a obţinut un punctaj de 20 puncte.

Nivel -> B1 B2
Competenţe Intermediar Intermediar +
Inţelegere orală
Exprimare orală:
conversaţie
Exprimare orală:
Expunere
Inţelegere scrisă:
Exprimare scrisă

DECAN
DIRECTOR DEPARTAMENT
Prof. univ. dr. Ileana
Lect.univ.dr. Gabriel Bărbuleţ
Voichiţa Ghemeş

* Certificatul este valabil doi ani de la data emiterii.


* Pentru înscriere la concurs de promovare pe post, punctajul minim obţinut trebuie să
corespundă nivelului B2.
ROMANIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Facultatea de Istorie şi Filologie
Departamentul de Filologie

NR. 16086 / 30-Iunie-2015

Certificat de competenţă lingvistică


pentru înscriere la concurs de promovare pe post
LIMBA: Engleză
SPECIALIZAREA: DREPT
NUME: MANOLESCU
PRENUME: ALINA ANGELA
DATA NAŞTERII: 02-Iulie-1984
SERIE ŞI NR
B.I./C.I.:
XH650222

In urma probelor scrisă şi orală, candidatul a obţinut un punctaj de 20 puncte.

Nivel -> B1 B2
Competenţe Intermediar Intermediar +
Inţelegere orală
Exprimare orală:
conversaţie
Exprimare orală:
Expunere
Inţelegere scrisă:
Exprimare scrisă

DECAN
DIRECTOR DEPARTAMENT
Prof. univ. dr. Ileana
Lect.univ.dr. Gabriel Bărbuleţ
Voichiţa Ghemeş

* Certificatul este valabil doi ani de la data emiterii.


* Pentru înscriere la concurs de promovare pe post, punctajul minim obţinut trebuie să
corespundă nivelului B2.
ROMANIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Facultatea de Istorie şi Filologie
Departamentul de Filologie

NR. 16087 / 30-Iunie-2015

Certificat de competenţă lingvistică


pentru înscriere la concurs de promovare pe post
LIMBA: Engleză
SPECIALIZAREA: ELECTROMECANICA
NUME: MANOLESCU
PRENUME: MISU JAN
DATA NAŞTERII: 30-Septembrie-1958
SERIE ŞI NR
B.I./C.I.:
XH777711

In urma probelor scrisă şi orală, candidatul a obţinut un punctaj de 20 puncte.

Nivel -> B1 B2
Competenţe Intermediar Intermediar +
Inţelegere orală
Exprimare orală:
conversaţie
Exprimare orală:
Expunere
Inţelegere scrisă:
Exprimare scrisă

DECAN
DIRECTOR DEPARTAMENT
Prof. univ. dr. Ileana
Lect.univ.dr. Gabriel Bărbuleţ
Voichiţa Ghemeş

* Certificatul este valabil doi ani de la data emiterii.


* Pentru înscriere la concurs de promovare pe post, punctajul minim obţinut trebuie să
corespundă nivelului B2.
ROMANIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Facultatea de Istorie şi Filologie
Departamentul de Filologie

NR. 16088 / 30-Iunie-2015

Certificat de competenţă lingvistică


pentru înscriere la concurs de promovare pe post
LIMBA: Engleză
SPECIALIZAREA: INGINERIA SISTEMELOR DE PRODUCTIE
NUME: PANDELICA
PRENUME: IONUT
DATA NAŞTERII: 21-Septembrie-1969
SERIE ŞI NR
B.I./C.I.:
AS719556

In urma probelor scrisă şi orală, candidatul a obţinut un punctaj de 20 puncte.

Nivel -> B1 B2
Competenţe Intermediar Intermediar +
Inţelegere orală
Exprimare orală:
conversaţie
Exprimare orală:
Expunere
Inţelegere scrisă:
Exprimare scrisă

DECAN
DIRECTOR DEPARTAMENT
Prof. univ. dr. Ileana
Lect.univ.dr. Gabriel Bărbuleţ
Voichiţa Ghemeş

* Certificatul este valabil doi ani de la data emiterii.


* Pentru înscriere la concurs de promovare pe post, punctajul minim obţinut trebuie să
corespundă nivelului B2.
ROMANIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Facultatea de Istorie şi Filologie
Departamentul de Filologie

NR. 16089 / 30-Iunie-2015

Certificat de competenţă lingvistică


pentru înscriere la concurs de promovare pe post
LIMBA: Engleză
SPECIALIZAREA: FINANTE-CONTABILITATE
NUME: PETRISOR-MATEUT
PRENUME: OANA
DATA NAŞTERII: 13-Ianuarie-1979
SERIE ŞI NR
B.I./C.I.:
XH501473

In urma probelor scrisă şi orală, candidatul a obţinut un punctaj de 20 puncte.

Nivel -> B1 B2
Competenţe Intermediar Intermediar +
Inţelegere orală
Exprimare orală:
conversaţie
Exprimare orală:
Expunere
Inţelegere scrisă:
Exprimare scrisă

DECAN
DIRECTOR DEPARTAMENT
Prof. univ. dr. Ileana
Lect.univ.dr. Gabriel Bărbuleţ
Voichiţa Ghemeş

* Certificatul este valabil doi ani de la data emiterii.


* Pentru înscriere la concurs de promovare pe post, punctajul minim obţinut trebuie să
corespundă nivelului B2.
ROMANIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Facultatea de Istorie şi Filologie
Departamentul de Filologie

NR. 16090 / 30-Iunie-2015

Certificat de competenţă lingvistică


pentru înscriere la concurs de promovare pe post
LIMBA: Engleză
SPECIALIZAREA: MARKETING
NUME: SANA
PRENUME: MARCELA-SEFORA
DATA NAŞTERII: 14-Octombrie-1989
SERIE ŞI NR
B.I./C.I.:
XH902367

In urma probelor scrisă şi orală, candidatul a obţinut un punctaj de 20 puncte.

Nivel -> B1 B2
Competenţe Intermediar Intermediar +
Inţelegere orală
Exprimare orală:
conversaţie
Exprimare orală:
Expunere
Inţelegere scrisă:
Exprimare scrisă

DECAN
DIRECTOR DEPARTAMENT
Prof. univ. dr. Ileana
Lect.univ.dr. Gabriel Bărbuleţ
Voichiţa Ghemeş

* Certificatul este valabil doi ani de la data emiterii.


* Pentru înscriere la concurs de promovare pe post, punctajul minim obţinut trebuie să
corespundă nivelului B2.
ROMANIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Facultatea de Istorie şi Filologie
Departamentul de Filologie

NR. 16091 / 30-Iunie-2015

Certificat de competenţă lingvistică


pentru înscriere la concurs de promovare pe post
LIMBA: Engleză
SPECIALIZAREA: DREPT
NUME: STAN
PRENUME: IOAN
DATA NAŞTERII: 12-Iunie-1952
SERIE ŞI NR
B.I./C.I.:
KX584862

In urma probelor scrisă şi orală, candidatul a obţinut un punctaj de 20 puncte.

Nivel -> B1 B2
Competenţe Intermediar Intermediar +
Inţelegere orală
Exprimare orală:
conversaţie
Exprimare orală:
Expunere
Inţelegere scrisă:
Exprimare scrisă

DECAN
DIRECTOR DEPARTAMENT
Prof. univ. dr. Ileana
Lect.univ.dr. Gabriel Bărbuleţ
Voichiţa Ghemeş

* Certificatul este valabil doi ani de la data emiterii.


* Pentru înscriere la concurs de promovare pe post, punctajul minim obţinut trebuie să
corespundă nivelului B2.
ROMANIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Facultatea de Istorie şi Filologie
Departamentul de Filologie

NR. 16092 / 30-Iunie-2015

Certificat de competenţă lingvistică


pentru înscriere la concurs de promovare pe post
LIMBA: Engleză
SPECIALIZAREA: MARKETING
NUME: URZICEANU
PRENUME: RAMONA-MIHAELA
DATA NAŞTERII: 16-Aprilie-1978
SERIE ŞI NR
B.I./C.I.:
XH505268

In urma probelor scrisă şi orală, candidatul a obţinut un punctaj de 20 puncte.

Nivel -> B1 B2
Competenţe Intermediar Intermediar +
Inţelegere orală
Exprimare orală:
conversaţie
Exprimare orală:
Expunere
Inţelegere scrisă:
Exprimare scrisă

DECAN
DIRECTOR DEPARTAMENT
Prof. univ. dr. Ileana
Lect.univ.dr. Gabriel Bărbuleţ
Voichiţa Ghemeş

* Certificatul este valabil doi ani de la data emiterii.


* Pentru înscriere la concurs de promovare pe post, punctajul minim obţinut trebuie să
corespundă nivelului B2.
ROMANIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Facultatea de Istorie şi Filologie
Departamentul de Filologie

NR. 16093 / 30-Iunie-2015

Certificat de competenţă lingvistică


pentru înscriere la concurs de promovare pe post
LIMBA: Engleză
SPECIALIZAREA: MANAGEMENT
NUME: JUDEU
PRENUME: VIORINA-MARIA
DATA NAŞTERII: 03-Februarie-1978
SERIE ŞI NR
B.I./C.I.:
XH794346

In urma probelor scrisă şi orală, candidatul a obţinut un punctaj de 20 puncte.

Nivel -> B1 B2
Competenţe Intermediar Intermediar +
Inţelegere orală
Exprimare orală:
conversaţie
Exprimare orală:
Expunere
Inţelegere scrisă:
Exprimare scrisă

DECAN
DIRECTOR DEPARTAMENT
Prof. univ. dr. Ileana
Lect.univ.dr. Gabriel Bărbuleţ
Voichiţa Ghemeş

* Certificatul este valabil doi ani de la data emiterii.


* Pentru înscriere la concurs de promovare pe post, punctajul minim obţinut trebuie să
corespundă nivelului B2.