Sunteți pe pagina 1din 137

Anexa nr.

3
la ordinul MS RM
nr. 2 din 12.01.2015
LISTA
medicamentelor cu preţuri revizuite în urma modificării cursului de schimb al monedei naţionale în
raport cu valuta ţării producătoare

Preţ
Preţ
produ
Codul Doza, producăt
Nr Denumirea Forma Diviza Firma cător
medicamentu concent Ţara or (ex Valută
d/o comercială farm. re producătoare (ex
lui raţie works)
works)
MDL
valută

40 mg + 3M ESPE AG (prod.:
Ubistesin™ sol. inj. 1,7 ml German
1 2100010019 12 3M Deutschland 242,67 12,75 EUR
forte în cartuş N50 ia
mcg/ml GmbH, Germania)

5 ml
Apo- AA Pharma Inc.
spray 10 (50
2 0400090034 Desmopressin Canada (prod.: Apotex Inc., 244,09 15,82 USD
naz., sol.mcg/doză doze)
Spray Canada)
N1
400 mg
(40000 Abbott Arzneimittel
caps.
UI + German GmbH (prod.: , ;
3 1600070208 Kreon® 40000 gastrorez N20 202,74 13,14 USD
25000 UI ia Abbott Products
.
+ 1600 GmbH, Germania)
UI)
Abbott Arzneimittel
German GmbH (prod.:
4 1609060211 Kreon® 10000 caps. 150 mg N20 74,99 4,86 USD
ia Abbott Products
GmbH, Germania)
Abbott Arzneimittel
German GmbH (prod.:
5 1609060244 Kreon® 25000 caps. 300 mg N20 154,45 10,01 USD
ia Abbott Products
GmbH, Germania)
Abbott Arzneimittel
GmbH (prod.:
Olicard caps. German
6 0900270309 60 mg N10x2 Temmler Pharma 63,88 4,14 USD
Retard® elib. prel. ia
GmbH &Co.KG,
Germania)

susp. inj.
0,5 ml Abbott Biologicals
7 2200110141 Influvac® ser. 1 doză Olanda 114,79 7,44 USD
N1 B.V.
preump.

Abbott Healthcare
Products B.V.
comp.
8 0400520054 Duphaston® 10 mg N20 Olanda (prod.: Abbott 147,20 9,54 USD
film.
Biologicals B.V.,
Olanda)
Abbott Healthcare
1 mg+1 Products B.V.
Femoston® comp. N(14
9 0500250109 mg/10 Olanda (prod.: Abbott 133,62 8,66 USD
1/10 film. + 14)
mg Biologicals B.V.,
Olanda)
Abbott Healthcare
Products B.V.
Femoston® comp. 1 mg + 5
10 0500250121 N28 Olanda (prod.: Abbott 133,62 8,66 USD
1/5 conti film. mg
Biologicals B.V.,
Olanda)
Abbott Healthcare
2 mg; 2 Products B.V.
Femoston® comp. N14+
11 0500250165 mg + 10 Olanda (prod.: Abbott 133,62 8,66 USD
2/10 film. 14
mg Biologicals B.V.,
Olanda)
Abbott Healthcare
Products B.V.
(prod.: Abbott
caps.
12 1300090061 Duspatalin® 200 mg N10x3 Olanda Biologicals B.V., 119,73 7,76 USD
elib. prel.
Olanda; Abbott
Healthcare S.A.S.,
Franţa)
Abbott Healthcare
Products B.V.
667 1000
13 1206700095 Duphalac® sirop Olanda (prod.: Abbott 209,84 13,60 USD
mg/ml ml N1
Biologicals BV,
Olanda)
Abbott Healthcare
Products B.V.
667 500
14 1206700121 Duphalac® sirop Olanda (prod.: Abbott 108,62 7,04 USD
mg/ml ml N1
Biologicals BV,
Olanda)
Abbott Healthcare
Products B.V.
667 200
15 1206700110 Duphalac® sirop Olanda (prod.: Abbott 69,90 4,53 USD
mg/ml ml N1
Biologicals BV,
Olanda)
Abbott Healthcare
Products B.V.
667 15 ml
16 1206700109 Duphalac® sirop Olanda (prod.: Abbott 78,23 5,07 USD
mg/ml N2x5
Biologicals BV,
Olanda)
Abbott Healthcare
Products B.V.
(prod.: Abbott
17 0200160256 Betaserc® comp. 16 mg N15x2 Olanda Biologicals BV, 100,14 6,49 USD
Olanda; Abbott
Healthcare S.A.S.,
Franţa)
Abbott Healthcare
Products B.V.
(prod.: Abbott
18 0200160278 Betaserc® comp. 24 mg N20 Olanda Biologicals BV, 108,01 7,00 USD
Olanda; Abbott
Healthcare S.A.S.,
Franţa)
Abbott Healthcare
Products B.V.
caps.
19 1300090072 Duspatalin® 200 mg N15x2 Olanda (prod.: Abbott 119,73 7,76 USD
elib. prel.
Healthcare S.A.S.,
Franţa)
Abbott Healthcare
Products B.V.
comp.
20 0600400033 Fevarin® 100 mg N15 Olanda (prod.: Abbott 132,54 8,59 USD
film.
Healthcare S.A.S.,
Franţa)
Abbott Healthcare
Products B.V.
comp.
21 0600400044 Fevarin® 50 mg N15 Olanda (prod.: Abbott 97,05 6,29 USD
film.
Healthcare S.A.S.,
Franţa)
Abbott Healthcare
Products B.V.
comp.
22 0500150014 Teveten® 600 mg N14 Olanda (prod.: Abbott 160,31 10,39 USD
film.
Healthcare S.A.S.,
Franţa)

comp. Abbott Healthcare


23 1609360047 Dicetel® 100 mg N20 Franţa 56,78 3,68 USD
film. S.A.S.

Abbott Laboratories
comp. German GmbH (prod.:
24 1300570019 Physiotens® 0,2 mg N14 64,19 4,16 USD
film. ia Abbott Healthcare
S.A.S., Franţa)
Abbott Laboratories
comp. German GmbH (prod.:
25 1300570167 Physiotens® 0,4 mg N14 99,83 6,47 USD
film. ia Abbott Healthcare
S.A.S., Franţa)
26 0900270295 Olicard caps. 40 mg N10x2 German Abbott Laboratories 51,84 3,36 USD
Retard® elib. prel. ia GmbH (prod.:
Aptalis Pharma
s.r.l., Italia;
Temmler Pharma
GmbH &Co.KG,
Germania;
Valpharma
International S.P.A.,
Italia)

Abbott Laboratories
German
27 1809180016 Hidrasec® caps. 100 mg N10 GmbH (prod.: 136,40 8,84 USD
ia
Sophartex, Franţa)

Abbott Laboratories
gran./sus 10 mg/1 German
28 1809180038 Hidrasec® N16 GmbH (prod.: 133,62 8,66 USD
p. orală g ia
Sophartex, Franţa)

Abbott Laboratories
gran./sus 30 mg/3 German
29 1809180027 Hidrasec® N16 GmbH (prod.: 133,31 8,64 USD
p. orală g ia
Sophartex, Franţa)

Abbott Laboratories
comp. SA (prod.: Abbott
30 2200140177 Isoptin® 40 mg N20x5 Elveţia 56,16 3,64 USD
film. GmbH & Co. KG,
Germania)
Abbott Laboratories
comp. SA (prod.: Abbott
31 2200140166 Isoptin® 80 mg N20x5 Elveţia 84,71 5,49 USD
film. GmbH & Co. KG,
Germania)
Abbott Laboratories
SA (prod.: Abbott
liof. N1 + Laboratories SA,
Lucrin Depot
32 1209130013 +solv./su 11,25 mg 1 ml Elveţia Spania; Takeda 6326,05 410,00 USD
11,25 mg PDS
sp. inj. N1 Pharmaceutical
Company Ltd,
Japonia)
Abbott Laboratories
SA (prod.: Abbott
liof. N1 + Laboratories SA,
Lucrin Depot
33 1209130024 +solv./su 3,75 mg 1 ml Elveţia Spania; Takeda 2160,12 140,00 USD
3,75 mg PDS
sp. inj. N1 Pharmaceutical
Company Ltd,
Japonia)
susp./inst
ilaţie Abbott Laboratories
4 ml
34 0307353690 Survanta® endotrah 25 mg/ml Elveţia SA (prod.: Abbott 8486,17 550,00 USD
N1
eopulmon Laboratories, SUA)
ară

Abbott Laboratories
comp.
35 0300700479 Klacid® 250 mg N10 Elveţia SA (prod.: Abbott 166,33 10,78 USD
film.
Srl, Italia)

Abbott Laboratories
gran./sus 250 mg/5 100
36 0300700398 Klacid® Elveţia SA (prod.: Abbott 301,95 19,57 USD
p. orală ml ml N1
Srl, Italia)

Abbott Laboratories
gran./sus 125 mg/5 100
37 0300700387 Klacid® Elveţia SA (prod.: Abbott 173,12 11,22 USD
p. orală ml ml N1
Srl, Italia)

Abbott Laboratories
SA (prod.: Abbott
Srl, Italia;
pulb. N1 +
Boehringer 1340,0
38 1609440026 Synagis +solv./so 100 mg 1 ml Elveţia 20675,40 USD
Ingelheim Pharma 0
l. inj. N1
GmbH&Co.KG,
Germania; Hospira
SpA, Italia)
Abbott Laboratories
SA (prod.: Abbott
Srl, Italia;
pulb. N1 +
Boehringer
39 1609440015 Synagis +solv./so 50 mg 1 ml Elveţia 11109,17 720,00 USD
Ingelheim Pharma
l. inj. N1
GmbH&Co.KG,
Germania; Hospira
SpA, Italia)
comp. Abbott Laboratories
film. SA (prod.: Abbott
40 0100160035 Heptral® 400 mg N10x2 Elveţia 530,77 34,40 USD
gastrorez Srl, Italia; Hospira
. SpA, Italia)
Abbott Laboratories
comp. SA (prod.: AbbVie
41 1600750045 Ritmonorm® 150 mg N10x5 Elveţia 97,51 6,32 USD
film. Deutschland GmbH
& Co.KG, Germania)
Abbott Laboratories
comp.
SA (prod.: Aesica
42 0300700468 Klacid® SR film. elib. 500 mg N14 Elveţia 267,85 17,36 USD
Queenborough Ltd,
modif.
Marea Britanie)
Abbott Laboratories
comp.
SA (prod.: Aesica
43 0300700480 Klacid® SR film. elib. 500 mg N5 Elveţia 125,60 8,14 USD
Queenborough Ltd,
modif.
Marea Britanie)
Abbott Laboratories
comp.
SA (prod.: Aesica
44 0300700457 Klacid® SR film. elib. 500 mg N7 Elveţia 200,12 12,97 USD
Queenborough Ltd,
modif.
Marea Britanie)

Abbott Laboratories
pulb./sol.
45 0300700402 Klacid I.V. 500 mg N1 Elveţia SA (prod.: Famar L' 175,90 11,4 USD
perf.
Aigle, Franţa)

Abbott Laboratories
liof. N5 + SA (prod.: Famar L'
46 0100160046 Heptral® +solv./so 400 mg 5 ml Elveţia Aigle, Franţa; Famar 530,77 34,40 USD
l. inj. N5 SA, Grecia; Hospira
SpA, Italia)
Abbott Products
600 mg
comp. German GmbH (prod.:
47 0500160015 Teveten® plus + 12,5 N14 159,69 10,35 USD
film. ia Abbott Healthcare
mg
S.A.S., Franţa)
Abbott Products
GmbH (prod.:
Abbott Healthcare
comp. German S.A.S., Franţa;
48 1300570145 Physiotens® 0,2 mg N14 64,19 4,16 USD
film. ia Abbott Products
GmbH, Germania;
Rottendorf Pharma
GmbH, Germania)
Abbott Products
GmbH (prod.:
Abbott Healthcare
comp. German S.A.S., Franţa;
49 1300570167 Physiotens® 0,4 mg N14 99,83 6,47 USD
film. ia Abbott Products
GmbH, Germania;
Rottendorf Pharma
GmbH, Germania)
Abbott Products
25 mg +
comp. S.p.A. (prod.: E-
50 0909090021 Difmetre® 2 mg + N10 Italia 154,29 10,00 USD
eferv. Pharma Trento
75 mg
S.p.A., Italia)
AbbVie
Biopharmaceuticals
comp. 200 mg GmbH (prod.:
51 1208250033 Aluvia N120 Elveţia 938,11 60,80 USD
film. + 50 mg AbbVie Deutschland
GmbH & Co.KG,
Germania)
AbbVie
Biopharmaceuticals
comp. 100 mg GmbH (prod.:
52 1208250044 Aluvia N60 Elveţia 642,79 41,66 USD
film. + 25 mg AbbVie Deutschland
GmbH & Co.KG,
Germania)
AbbVie
Biopharmaceuticals
sol.inj. /
10 ml GmbH (prod.:
53 1209200057 Chirocaine conc./sol. 5 mg/ml Elveţia 694,32 45,00 USD
N10 AbbVie S.r.l., Italia;
perf.
Takeda Nycomed
AS, Norvegia)
AbbVie
250
Biopharmaceuticals
lichid/vap ml N1
GmbH (prod.:
54 1909190054 Sevorane ori de 100% (flaco Elveţia 3142,35 203,66 USD
Aesica
inhalat n PEN
Queenborough Ltd,
Ropp)
Marea Britanie)
250 AbbVie
ml N1 Biopharmaceuticals
lichid/vap
(flaco GmbH (prod.:
55 1909190065 Sevorane ori de 100% Elveţia 3142,35 203,66 USD
n PEN Aesica
inhalat
Quik- Queenborough Ltd,
Fil) Marea Britanie)

comp. Abdi Ibrahim Ilac


56 0508770157 Citoles 10 mg N14x2 Turcia 80,23 5,20 USD
film. San. ve Tic. A.S.

comp. Abdi Ibrahim Ilac


57 0508770146 Citoles 20 mg N14x2 Turcia 97,21 6,30 USD
film. San. ve Tic. A.S.

pic.
15 ml Abdi Ibrahim Ilac
58 0508770168 Citoles orale, 10 mg/ml Turcia 81,00 5,25 USD
N1 San. ve Tic. A.S.
sol.

comp. Abdi Ibrahim Ilac


59 1301470219 Onceair 10 mg N14x2 Turcia 214,62 13,91 USD
film. San. ve Tic. A.S.

comp. Abdi Ibrahim Ilac


60 1301470208 Onceair 4 mg N14x2 Turcia 119,27 7,73 USD
masticab. San. ve Tic. A.S.

comp. Abdi Ibrahim Ilac


61 1301470194 Onceair 5 mg N14x2 Turcia 166,95 10,82 USD
masticab. San. ve Tic. A.S.

Parkyn 0,250 N10x1 Abdi Ibrahim Ilac


62 1609510048 comp. 0,250 mg Turcia 217,55 14,10 USD
mg 0 San. ve Tic. A.S.

N10x1 Abdi Ibrahim Ilac


63 1609510059 Parkyn 1 mg comp. 1 mg Turcia 757,58 49,10 USD
0 San. ve Tic. A.S.

18 g
spray
(140 Abdi Ibrahim Ilac
64 1308920090 Risonel naz., 0,05% Turcia 89,80 5,82 USD
doze) San. ve Tic. A.S.
susp.
N1

spray
1,5 30 ml Abdi Ibrahim Ilac
65 0200110099 Tanflex bucofarin Turcia 57,09 3,70 USD
mg/ml N1 San. ve Tic. A.S.
g.

sol./garg 120 Abdi Ibrahim Ilac


66 0200110103 Tanflex Gargle 0,15% Turcia 38,57 2,50 USD
arisme ml N1 San. ve Tic. A.S.

Abdi Ibrahim Ilac


67 0200160326 Vasoserc comp. 8 mg N10x3 Turcia 55,85 3,62 USD
San. ve Tic. A.S.

Abdi Ibrahim Ilac


68 0200160337 Vasoserc BID comp. 24 mg N15x2 Turcia 119,27 7,73 USD
San. ve Tic. A.S.

Abdi Ibrahim Ilac


69 0200160348 Vasoserc Fort comp. 16 mg N15x2 Turcia 75,30 4,88 USD
San. ve Tic. A.S.
Aesculapius
708
susp. 200 Farmaceutici S.r.l.
70 0309320014 Privituss mg/100 Italia 249,96 16,20 USD
orală ml N1 (prod.: MITIM S.r.l.,
ml
Italia)
750 mg
Agicold Hotmix
pulb./sol. + 10 mg Agio
71 0300890149 cu aromă de N5 India 18,36 1,19 USD
orală + 60 Pharmaceuticals Ltd
portocală
mg/5 g

20 g Agio
72 0300890138 Agicold Rub ung. India 20,21 1,31 USD
N1 Pharmaceuticals Ltd

100 Agio
73 0300890127 Agicold Syrup sirop India 25,30 1,64 USD
ml N1 Pharmaceuticals Ltd

Agio
74 0300890105 Agicold Tablets comp. N4x25 India 137,48 8,91 USD
Pharmaceuticals Ltd

200 mg
comp. Agio
75 1509070035 Agiflo-OZ + 500 N10 India 77,15 5,00 USD
film. Pharmaceuticals Ltd
mg

Agisept® 1,2 mg + Agio


76 1900290674 pastile N6x4 India 25,46 1,65 USD
ananas 0,6 mg Pharmaceuticals Ltd

Agisept® 1,2 mg + Agio


77 0100600045 pastile N6x4 India 25,46 1,65 USD
clasic 0,6 mg Pharmaceuticals Ltd

Agisept®
1,2 mg + Agio
78 0100600056 eucalipt şi pastile N6x4 India 25,46 1,65 USD
0,6 mg Pharmaceuticals Ltd
mentol

Agisept®
1,2 mg + Agio
79 0100600034 miere şi pastile N6x4 India 25,46 1,65 USD
0,6 mg Pharmaceuticals Ltd
lămâie

Agisept® 1,2 mg + Agio


80 1900290685 pastile N6x4 India 25,46 1,65 USD
portocală 0,6 mg Pharmaceuticals Ltd

Agivita Cod Agio


81 1500030234 caps. moi 300 mg N10x3 India 46,29 3,00 USD
Liver Oil Pharmaceuticals Ltd

comp.
Agio
82 1608220205 Panzac 40 gastrorez 40 mg N10 India 79,46 5,15 USD
Pharmaceuticals Ltd
.

1 ml Agio
83 1600670011 Prednisolon sol. inj. 30 mg/ml India 17,74 1,15 USD
N3 Pharmaceuticals Ltd

0,64 mg Akrihin SAD,


15 g
84 0205700068 Akriderm® GC cremă + 10 mg Rusia Combinat chimico- 29,32 1,90 USD
N1
+ 1 mg/g farmaceutic

Akrihin SAD,
Akriderm® 0,64 mg 15 g
85 0200150037 cremă Rusia Combinat chimico- 27,00 1,75 USD
Genta + 1 mg/g N1
farmaceutic

Akrihin SAD,
Akriderm® 0,64 mg 30 g
86 0200150026 cremă Rusia Combinat chimico- 45,52 2,95 USD
Genta + 1 mg/g N1
farmaceutic
0,64 mg Akrihin SAD,
15 g
87 0200170257 Akriderm® SC ung. + 30 Rusia Combinat chimico- 25,46 1,65 USD
N1
mg/g farmaceutic

0,64 mg Akrihin SAD,


30 g
88 0200170246 Akriderm® SC ung. + 30 Rusia Combinat chimico- 34,72 2,25 USD
N1
mg/g farmaceutic

Akrihin SAD,
30 g
89 0206710011 Bystrumgel® gel 2,5% Rusia Combinat chimico- 27,00 1,75 USD
N1
farmaceutic

Akrihin SAD,
30 g
90 0400130112 Pantoderm® ung. 5% Rusia Combinat chimico- 23,92 1,55 USD
N1
farmaceutic

2,5 mg
(300 UI) Akrihin SAD,
100 g
91 0808700012 Venolife® gel + 50 mg Rusia Combinat chimico- 100,29 6,50 USD
N1
+ 20 farmaceutic
mg/g
2,5 mg
(300 UI) Akrihin SAD,
40 g
92 0808700023 Venolife® gel + 50 mg Rusia Combinat chimico- 69,43 4,50 USD
N1
+ 20 farmaceutic
mg/g
Alcon Laboratories
(UK) Ltd (prod.:
10 mg/ml
pic. oft., 5 ml Marea Alcon Cusi SA,
93 0208570015 Azarga® +5 188,70 12,23 USD
susp. N1 Britanie Spania; Alcon-
mg/ml
Couvreur NV, SA,
Belgia)
Alcon Laboratories
(UK) Ltd (prod.:
pic. oft., 10 mg/ml Marea Alcon Cusi SA,
94 0208390011 Azopt® N1 125,75 8,15 USD
susp. 5 ml Britanie Spania; Alcon-
Couvreur NV, SA,
Belgia)
Alcon Laboratories
(UK) Ltd (prod.:
pic. oft., 40 mcg + 2,5 ml Marea Alcon Cusi SA,
95 2008630012 DuoTrav 235,76 15,28 USD
sol. 5 mg/ml N1 Britanie Spania; Alcon-
Couvreur NV, SA,
Belgia)
Alcon Laboratories
(UK) Ltd (prod.:
40
pic. oft., Marea Alcon Cusi SA,
96 2008540010 Travatan® mcg/ml N1 184,23 11,94 USD
sol. Britanie Spania; Alcon-
2,5 ml
Couvreur NV, SA,
Belgia)
Alcon Pharma GmbH
(prod.: Alcon Cusi
pic. oft., 5 ml German
97 1300560111 Vigamox® 5 mg/ml SA, Spania; Alcon- 97,98 6,35 USD
sol. N1 ia
Couvreur NV, SA,
Belgia)

Alcaine® pic. oft., 15 ml Alcon-Couvreur NV,


98 1609220017 0,5% Belgia 44,44 2,88 USD
0,5% sol. N1 SA

pic. oft., 5 ml Alcon-Couvreur NV,


99 0200180018 Betoptic® S 0,25% Belgia 45,98 2,98 USD
susp. N1 SA

pic. oft., 5 ml Alcon-Couvreur NV,


100 0400110121 Maxidex® 0,1% Belgia 26,54 1,72 USD
susp. N1 SA

3,5 g Alcon-Couvreur NV,


101 0400110109 Maxidex® ung. oft. 0,1% Belgia 25,15 1,63 USD
N1 SA
1 mg +
pic. oft., 3500 UI 5 ml Alcon-Couvreur NV,
102 0400110143 Maxitrol® Belgia 23,76 1,54 USD
susp. + 6000 N1 SA
UI/ml
1 mg +
3500 UI 3,5 g Alcon-Couvreur NV,
103 0400110132 Maxitrol® ung. oft. Belgia 29,32 1,90 USD
+ 6000 N1 SA
UI/g

Mydriacyl® pic. oft., 15 ml Alcon-Couvreur NV,


104 2000670043 1% Belgia 39,50 2,56 USD
1% sol. N1 SA

pic. oft., 0,15 15 ml Alcon-Couvreur NV,


105 0100850013 Quinax® Belgia 82,55 5,35 USD
sol. mg/ml N1 SA

Alcon-Couvreur NV,
SA (prod.: Alcon
pic. oft., 5 ml
106 2000420031 Tobrex® 3 mg/ml Belgia Cusi SA, Spania; 26,23 1,70 USD
sol. N1
Alcon-Couvreur NV,
SA, Belgia)
Alcon-Couvreur NV,
SA (prod.: Alcon
3,5 g
107 2000420020 Tobrex® ung. oft. 0,3% Belgia Cusi SA, Spania; 28,54 1,85 USD
N1
Alcon-Couvreur NV,
SA, Belgia)

Alembic
pulb./sol.
108 0100570027 Ampicillin 1g N1 India Pharmaceuticals 4,94 0,32 USD
inj.
Limited

Alembic
Azithral Liquid susp. 15 ml
109 0108040221 40 mg/ml India Pharmaceuticals 58,63 3,80 USD
200 orală N1
Limited

Alembic
liof./sol.
110 0108040287 Azithral® 500 mg N1 India Pharmaceuticals 81,93 5,31 USD
perf.
Limited

Alembic
liof./sol.
111 0108040276 Azithral® 500 mg N5 India Pharmaceuticals 409,65 26,55 USD
perf.
Limited

Alembic
comp.
112 0100890017 Azithral-250 250 mg N6 India Pharmaceuticals 72,83 4,72 USD
film.
Limited

Alembic
comp.
113 0100890028 Azithral-500 500 mg N3 India Pharmaceuticals 68,82 4,46 USD
film.
Limited

Alembic
comp. N10x1
114 0305880051 Ciprowin-250 250 mg India Pharmaceuticals 154,29 10,00 USD
film. 0
Limited

Alembic
comp. N10x1
115 0305880039 Ciprowin-500 500 mg India Pharmaceuticals 308,59 20,00 USD
film. 0
Limited

Alembic
comp. N10x1
116 1300290300 Forminal - 500 500 mg India Pharmaceuticals 53,23 3,45 USD
film. 0
Limited

Alembic
susp. 50 mg/5 30 ml
117 1800250150 Roxid Liquid India Pharmaceuticals 43,20 2,80 USD
orală ml N1
Limited
Ali Raif Ilaç Sanayi
118 1408980011 Aksen Fort® comp. 550 mg N10 Turcia 34,72 2,25 USD
A.Ş.

comp. Ali Raif Ilaç Sanayi


119 0307530095 Terix® 10 mg N10 Turcia 40,12 2,60 USD
film. A.Ş.

5 mg/5 100 Ali Raif Ilaç Sanayi


120 0307530084 Terix® sirop Turcia 52,46 3,40 USD
ml ml N1 A.Ş.

comp. Ali Raif Ilaç Sanayi


121 0907750286 Vazomid™ SR 1,5 mg N10x3 Turcia 59,40 3,85 USD
elib. prel. A.Ş.

Cărbune Ambrosia Remedies


122 0300130566 caps. 260 mg N1000 India 262,30 17,00 USD
activat (P) Ltd.

Cărbune Ambrosia Remedies


123 0300130496 comp. 250 mg N1000 India 231,44 15,00 USD
activat (P) Ltd.

spray Amoun
25 ml
124 0208430018 Oronorm® bucofarin Egipt Pharmaceutical Co. 142,72 9,25 USD
N1
g. S.A.E

100 10 ml
125 1208310179 Carnil® sol. orală Grecia Anfarm Hellas S.A. 96,90 6,28 USD
mg/ml N10

comp.
126 2000100085 Neo-endusix® 20 mg N10 Grecia Anfarm Hellas S.A. 20,68 1,34 USD
film.

liof. N1 +
127 2000100096 Neo-endusix® +solv./so 20 mg 2 ml Grecia Anfarm Hellas S.A. 17,59 1,14 USD
l. inj. N1

100
Anhui Double-Crane
Clorură de ml N1
128 1400890493 sol. perf. 0,9% China Pharmaceutical Co., 5,09 0,33 USD
sodiu (flaco
Ltd
n PP)
200
Anhui Double-Crane
Clorură de ml N1
129 1400890482 sol. perf. 0,9% China Pharmaceutical Co., 5,55 0,36 USD
sodiu (flaco
Ltd
n PP)

Anhui Double-Crane
Clorură de 250
130 1400890471 sol. perf. 0,9% China Pharmaceutical Co., 5,25 0,34 USD
sodiu ml N1
Ltd

250
Anhui Double-Crane
Clorură de ml N1
131 1400890460 sol. perf. 0,9% China Pharmaceutical Co., 5,71 0,37 USD
sodiu (flaco
Ltd
n PP)

Anhui Double-Crane
Clorură de 500
132 1400890459 sol. perf. 0,9% China Pharmaceutical Co., 7,71 0,50 USD
sodiu ml N1
Ltd

500
Anhui Double-Crane
Clorură de ml N1
133 1400890448 sol. perf. 0,9% China Pharmaceutical Co., 8,02 0,52 USD
sodiu (flaco
Ltd
n PP)
100
Anhui Double-Crane
ml N1
134 0700250367 Glucoză sol. perf. 5% China Pharmaceutical Co., 5,71 0,37 USD
(flaco
Ltd
n PP)
200
Anhui Double-Crane
ml N1
135 0700250356 Glucoză sol. perf. 5% China Pharmaceutical Co., 6,02 0,39 USD
(flaco
Ltd
n PP)

Anhui Double-Crane
250
136 0700250345 Glucoză sol. perf. 5% China Pharmaceutical Co., 6,33 0,41 USD
ml N1
Ltd

250
Anhui Double-Crane
ml N1
137 0700250334 Glucoză sol. perf. 5% China Pharmaceutical Co., 6,48 0,42 USD
(flaco
Ltd
n PP)

Anhui Double-Crane
500
138 0700250323 Glucoză sol. perf. 5% China Pharmaceutical Co., 7,56 0,49 USD
ml N1
Ltd

500
Anhui Double-Crane
ml N1
139 0700250312 Glucoză sol. perf. 5% China Pharmaceutical Co., 7,71 0,50 USD
(flaco
Ltd
n PP)
100
Anhui Double-Crane
ml N1
140 0700250426 Glucoză sol. perf. 10% China Pharmaceutical Co., 5,86 0,38 USD
(flaco
Ltd
n PP)
200
Anhui Double-Crane
ml N1
141 0700250415 Glucoză sol. perf. 10% China Pharmaceutical Co., 6,02 0,39 USD
(flaco
Ltd
n PP)

Anhui Double-Crane
250
142 0700250404 Glucoză sol. perf. 10% China Pharmaceutical Co., 6,02 0,39 USD
ml N1
Ltd

250
Anhui Double-Crane
ml N1
143 0700250390 Glucoză sol. perf. 10% China Pharmaceutical Co., 6,02 0,39 USD
(flaco
Ltd
n PP)

Anhui Double-Crane
500
144 0700250389 Glucoză sol. perf. 10% China Pharmaceutical Co., 7,71 0,50 USD
ml N1
Ltd

500
Anhui Double-Crane
ml N1
145 0700250378 Glucoză sol. perf. 10% China Pharmaceutical Co., 7,87 0,51 USD
(flaco
Ltd
n PP)
100
Anhui Double-Crane
ml N1
146 1300420930 Metronidazol sol. perf. 0,5% China Pharmaceutical Co., 5,17 0,335 USD
(flaco
Ltd
n PP)

Apo-
147 0109470142 comp. 70 mg N4 Canada Apotex Inc. 229,90 14,90 USD
Alendronate

comp.
148 0200300304 Apo-Bisoprolol 10 mg N30 Canada Apotex Inc. 81,47 5,28 USD
film.

comp.
149 0200300315 Apo-Bisoprolol 10 mg N100 Canada Apotex Inc. 217,55 14,10 USD
film.

comp.
150 0200300555 Apo-Bisoprolol 5 mg N30 Canada Apotex Inc. 44,90 2,91 USD
film.

Apo- comp.
151 0400400200 10 mg N30 Canada Apotex Inc. 98,75 6,40 USD
Domperidone film.
Apo- comp.
152 0508720141 20 mg N10x3 Canada Apotex Inc. 308,59 20,00 USD
Esomeprazole film.

Apo- comp.
153 0508720130 40 mg N10x3 Canada Apotex Inc. 397,31 25,75 USD
Esomeprazole film.

154 0607610154 Apo-Fluconazol comp. 100 mg N10 Canada Apotex Inc. 151,21 9,80 USD

Apo-Fluconazol
155 0607610626 caps. 150 mg N1 Canada Apotex Inc. 47,52 3,08 USD
- 150

Apo-
156 0607610165 comp. 50 mg N10 Canada Apotex Inc. 121,89 7,90 USD
Fluconazole

157 1200280982 Apo-Lisinopril comp. 10 mg N30 Canada Apotex Inc. 89,49 5,80 USD

158 1200280823 Apo-Lisinopril comp. 10 mg N100 Canada Apotex Inc. 200,58 13,00 USD

159 1200280812 Apo-Lisinopril comp. 20 mg N100 Canada Apotex Inc. 239,16 15,50 USD

160 1200280993 Apo-Lisinopril comp. 20 mg N30 Canada Apotex Inc. 116,18 7,53 USD

spray 140
Apo- 50
161 1308920115 naz., doze Canada Apotex Inc. 87,95 5,70 USD
Mometasone mcg/doză
susp. N1

162 0900010293 Ibuprofen caps. moi 200 mg N16 Canada Apotex Inc. 82,70 5,36 USD

163 0900010307 Ibuprofen caps. moi 400 mg N50 Canada Apotex Inc. 206,60 13,39 USD

German
164 1909210037 Yomogi® caps. 250 mg N10 Ardeypharm GmbH 77,15 5,00 USD
ia

Ardeypharm GmbH
Ardeysedon® 200 mg German (prod.: Wiewelhofe
165 0508750018 draj. N10x2 77,15 5,00 USD
Nacht + 68 mg ia GmbH & Co.KG,
Germania)

comp. Aristo
Aristo Pantop
166 1600110010 gastrorez 40 mg N10 India Pharmaceuticals 46,29 3,00 USD
40
. Pvt. Ltd.

400 mg Aristo
167 0900010019 Flexon comp. + 500 N10 India Pharmaceuticals 22,37 1,45 USD
mg Pvt. Ltd.

sol. 3,5 ml Astellas Pharma


168 1609290014 Condyline® 0,5% Olanda 190,33 10,00 EUR
cutan. N1 Europe B.V.
comp.
Flemoxin Astellas Pharma
169 0100551158 orodisper 125 mg N5x4 Olanda 60,14 3,16 EUR
Solutab® Europe B.V.
.

comp.
Astellas Pharma
170 2007940163 Omnic Ocas film. elib. 0,4 mg N10 Olanda 189,37 9,95 EUR
Europe B.V.
prel.

caps.
Astellas Pharma
171 2000040019 Omnic® elib. 0,4 mg N10 Olanda 114,58 6,02 EUR
Europe B.V.
modif.

Astellas Pharma
Europe B.V. (prod.:
10 g Astellas Ireland Co.
172 2005160086 Protopic® ung. 0,03% Olanda 209,36 11,00 EUR
N1 Ltd., Irlanda;
Astellas Toyama
Co., Ltd, Japonia)
Astellas Pharma
Europe B.V. (prod.:
10 g Astellas Ireland Co.
173 2005160112 Protopic® ung. 0,1% Olanda 247,42 13,00 EUR
N1 Ltd., Irlanda;
Astellas Toyama
Co., Ltd, Japonia)
Astellas Pharma
Europe B.V. (prod.:
Astellas Pharma
liof. N1 +
Europe B.V.,
174 1209130079 Eligard® +solv./so 45 mg 426 Olanda 11419,56 600,00 EUR
Olanda; MediGene
l. inj. mg N1
AG, Germania;
Tolmar Inc.,
Germania)
Astellas Pharma
Europe B.V. (prod.:
Astellas Pharma
liof. N1 +
Europe B.V.,
175 1209130080 Eligard® +solv./so 7,5 mg 330 Olanda 2664,56 140,00 EUR
Olanda; MediGene
l. inj. mg N1
AG, Germania;
Tolmar Inc.,
Germania)
Astellas Pharma
Europe B.V. (prod.:
liof. N1 + Astellas Pharma
176 1209130068 Eligard® +solv./so 22,5 mg 440 Olanda Europe B.V., 7232,39 380,00 EUR
l. inj. mg N1 Olanda; MediGene
AG, Germania;
Tolmar Inc., SUA)
Astellas Pharma
emuls. 30 g Europe B.V. (prod.:
177 0800200228 Locoid Crelo® 0,1% Olanda 103,16 5,42 EUR
cutan. N1 Temmler Italia Srl,
Italia)
10 mg + Astellas Pharma
3500 UI 15 g Europe B.V. (prod.:
178 1408960019 Pimafucort® ung. Olanda 102,01 5,36 EUR
+ 10 N1 Temmler Italia Srl,
mg/g Italia)

comp. Astellas Pharma


179 0200290078 De-Nol® 120 mg N8x7 Olanda 158,92 8,35 EUR
film. Europe BV

comp. Astellas Pharma


180 0200290089 De-Nol® 120 mg N8x14 Olanda 291,20 15,30 EUR
film. Europe BV

comp.
Flemoxin Astellas Pharma
181 1400260193 orodisper 1000 mg N5x4 Olanda 114,20 6,00 EUR
Solutab® Europe BV
.

comp.
Flemoxin Astellas Pharma
182 0300110221 orodisper 250 mg N5x4 Olanda 60,90 3,20 EUR
Solutab® Europe BV
.
comp.
Flemoxin Astellas Pharma
183 0300110232 orodisper 500 mg N5x4 Olanda 79,94 4,20 EUR
Solutab® Europe BV
.

comp.
Astellas Pharma
184 2007940118 Omnic Ocas film. elib. 0,4 mg N10x3 Olanda 437,75 23,00 EUR
Europe BV
prel.

caps.
Astellas Pharma
185 2007940107 Omnic® elib. 0,4 mg N10x3 Olanda 275,97 14,50 EUR
Europe BV
modif.

comp.
Astellas Pharma
186 1400080029 Pimafucin® gastrorez 100 mg N20 Olanda 134,18 7,05 EUR
Europe BV
.

comp.
Unidox Astellas Pharma
187 0400470207 orodisper 100 mg N10 Olanda 85,27 4,48 EUR
Solutab® Europe BV
.

comp. Astellas Pharma


188 1908670027 Vesicare® 5 mg N10x3 Olanda 476,39 25,03 EUR
film. Europe BV

pulb. + N1 +
40 mg + Astellas Pharma
189 0500210286 Zineryt® solv./sol. 30 ml Olanda 139,70 7,34 EUR
12 mg/ml Europe BV
cutan. N1

Astellas Pharma
Advagraf® 0,5 caps. Europe BV (prod.:
190 2005160053 0,5 mg N10x5 Olanda 1522,61 80,00 EUR
mg elib. prel. Astellas Ireland Co.
Ltd., Irlanda)
Astellas Pharma
Advagraf® 1 caps. Europe BV (prod.:
191 2005160064 1 mg N10x5 Olanda 3045,22 160,00 EUR
mg elib. prel. Astellas Ireland Co.
Ltd., Irlanda)
Astellas Pharma
Advagraf® 3 caps. Europe BV (prod.:
192 2005160145 3 mg N10x5 Olanda 4412,90 231,86 EUR
mg elib. prel. Astellas Ireland Co.
Ltd., Irlanda)
Astellas Pharma
Advagraf® 5 caps. Europe BV (prod.:
193 2005160075 5 mg N10x5 Olanda 10467,93 550,00 EUR
mg elib. prel. Astellas Ireland Co.
Ltd., Irlanda)
Astellas Pharma
liof./sol. Europe BV (prod.:
194 1309060027 Mycamine® 100 mg N1 Olanda 8564,67 450,00 EUR
perf. Astellas Ireland Co.
Ltd., Irlanda)
Astellas Pharma
liof./sol. Europe BV (prod.:
195 1309060016 Mycamine® 50 mg N1 Olanda 5709,78 300,00 EUR
perf. Astellas Ireland Co.
Ltd., Irlanda)
Astellas Pharma
German Europe BV (prod.:
196 2005160019 Prograf® caps. 0,5 mg N10x5 1712,93 90,00 EUR
ia Astellas Ireland Co.
Ltd., Irlanda)
Astellas Pharma
German Europe BV (prod.:
197 2005160020 Prograf® caps. 1 mg N10x5 3425,87 180,00 EUR
ia Astellas Ireland Co.
Ltd., Irlanda)
Astellas Pharma
German Europe BV (prod.:
198 2005160031 Prograf® caps. 5 mg N10x5 10467,93 550,00 EUR
ia Astellas Ireland Co.
Ltd., Irlanda)
Astellas Pharma
conc./sol. German Europe BV (prod.:
199 2005160042 Prograf® 5 mg/ml N10 10467,93 550,00 EUR
perf. ia Astellas Ireland Co.
Ltd., Irlanda)
Astellas Pharma
Europe BV (prod.:
30 g Astellas Ireland Co.
200 2005160097 Protopic® ung. 0,03% Olanda 494,85 26,00 EUR
N1 Ltd., Irlanda;
Astellas Toyama
Co., Ltd, Japonia)
Astellas Pharma
Europe BV (prod.:
30 g Astellas Ireland Co.
201 2005160123 Protopic® ung. 0,1% Olanda 475,82 25,00 EUR
N1 Ltd., Irlanda;
Astellas Toyama
Co., Ltd, Japonia)
Astellas Pharma
Europe BV (prod.:
Cephoral comp. Menarini
202 0300270035 Solutab 400 orodisper 400 mg N1 Olanda Manufacturing 97,07 5,10 EUR
mg . Logistics and
Services S.r.L.,
Italia)
Astellas Pharma
Europe BV (prod.:
Cephoral comp. Menarini
203 0300270057 Solutab 400 orodisper 400 mg N7 Olanda Manufacturing 190,33 10,00 EUR
mg . Logistics and
Services S.r.L.,
Italia)
Astellas Pharma
Europe BV (prod.:
Cephoral comp. Menarini
204 0300270068 Solutab 400 orodisper 400 mg N10 Olanda Manufacturing 247,42 13,00 EUR
mg . Logistics and
Services S.r.L.,
Italia)
Astellas Pharma
Europe BV (prod.:
Cephoral comp. Menarini
205 0300270046 Solutab 400 orodisper 400 mg N5 Olanda Manufacturing 152,26 8,00 EUR
mg . Logistics and
Services S.r.L.,
Italia)
Astellas Pharma
Europe BV (prod.:
206 0508900019 Uro-Vaxom® caps. 6 mg N10x3 Olanda 494,85 26,00 EUR
OM Pharma SA,
Elveţia)

Astellas Pharma
207 0106160015 Phosphalugel gel oral 16 g N2x10 Olanda Europe BV (prod.: 69,47 3,65 EUR
Pharmatis, Franţa)

Astellas Pharma
208 0106160026 Phosphalugel gel oral 20 g N2x10 Olanda Europe BV (prod.: 87,55 4,60 EUR
Pharmatis, Franţa)

Astellas Pharma
Locoid 30 g Europe BV (prod.:
209 0800200239 cremă 0,1% Olanda 85,65 4,50 EUR
Lipocrem® N1 Temmler Italia Srl,
Italia)
Astellas Pharma
30 g Europe BV (prod.:
210 0800200295 Locoid® cremă 0,1% Olanda 85,65 4,50 EUR
N1 Temmler Italia Srl,
Italia)
Astellas Pharma
30 g Europe BV (prod.:
211 0800200240 Locoid® ung. 0,1% Olanda 85,65 4,50 EUR
N1 Temmler Italia Srl,
Italia)
Astellas Pharma
30 g Europe BV (prod.:
212 1400080041 Pimafucin® cremă 2% Olanda 76,13 4,00 EUR
N1 Temmler Italia Srl,
Italia)
Astellas Pharma
Europe BV (prod.:
213 1400080063 Pimafucin® ovule 100 mg N3 Olanda 84,50 4,44 EUR
Temmler Italia Srl,
Italia)
Astellas Pharma
Europe BV (prod.:
214 1400080030 Pimafucin® ovule 100 mg N3x2 Olanda 163,68 8,60 EUR
Temmler Italia Srl,
Italia)
10 mg + Astellas Pharma
3500 UI 15 g Europe BV (prod.:
215 1408960020 Pimafucort® cremă Olanda 102,01 5,36 EUR
+ 10 N1 Temmler Italia Srl,
mg/g Italia)
Astellas Pharma
Europe BV (prod.:
comp.
216 1000010031 Wilprafen® 500 mg N10 Olanda Temmler Italia Srl, 201,75 10,60 EUR
film.
Italia; Temmler
Werke GmBH, )
Astellas Pharma
Europe BV (prod.:
comp.
Wilprafen Temmler Italia Srl,
217 1000010042 orodisper 1000 mg N5x2 Olanda 285,49 15,00 EUR
Solutab Italia; Temmler
.
Werke GmBH,
Germania)
Astellas Pharma
pulb./con
Europe BV (prod.:
218 0208440031 Ribomustin c./sol. 100 mg N1 Olanda 8755,00 460,00 EUR
Temmler Werke
perf.
GmBH, Germania)
Astellas Pharma
pulb./con
Europe BV (prod.:
219 0208440020 Ribomustin c./sol. 25 mg N1 Olanda 2226,81 117,00 EUR
Temmler Werke
perf.
GmBH, Germania)
AWD.pharma
GmbH&Co.KG
(prod.:
German AWD.pharma
220 1300390152 Cerucal® comp. 10 mg N50 31,94 2,07 USD
ia GmbH&Co.KG,
Germania; Pliva
Hrvatska d.o.o.,
Croaţia)
AWD.pharma
GmbH&Co.KG
(prod.:
10 mg/2 German AWD.pharma
221 1300390060 Cerucal® sol. inj. N5x2 52,31 3,39 USD
ml ia GmbH&Co.KG,
Germania; Pliva
Hrvatska d.o.o.,
Croaţia)
AWD.pharma
GmbH&Co.KG
(prod.:
comp.
German AWD.pharma
222 1400260012 Corinfar® film. elib. 10 mg N100 20,06 1,30 USD
ia GmbH&Co.KG,
prel.
Germania; Pliva
Hrvatska d.o.o.,
Croaţia)
AWD.pharma
GmbH&Co.KG
(prod.:
comp.
Corinfar® German AWD.pharma
223 1400260171 film. elib. 20 mg N50 30,24 1,96 USD
retard ia GmbH&Co.KG,
prel.
Germania; Pliva
Hrvatska d.o.o.,
Croaţia)
AWD.pharma
GmbH&Co.KG
(prod.:
comp.
Corinfar® German AWD.pharma
224 1400260023 film. elib. 20 mg N10x3 18,21 1,18 USD
retard ia GmbH&Co.KG,
prel.
Germania; Pliva
Hrvatska d.o.o.,
Croaţia)
comp.
Bisacodyl Balkanpharma
225 0200280206 gastrorez 5 mg N10x3 Bulgaria 22,22 1,44 USD
Actavis Dupnitsa AD
.

comp.
Bisacodyl Balkanpharma
226 0200280217 gastrorez 5 mg N30 Bulgaria 22,22 1,44 USD
Actavis Dupnitsa AD
.

325 mg Bayer Consumer


comp. + 965 Care AG (prod.:
227 0105750015 Alka-Seltzer® N2x5 Elveţia 33,31 1,75 EUR
eferv. mg + Bayer Bitterfeld
1625 mg GmbH, Germania)
Bayer Consumer
400 mg
Aspirin® Plus comp. Care AG (prod.:
228 0105760016 + 240 N2x10 Elveţia 74,23 3,90 EUR
C eferv. Bayer Bitterfeld
mg
GmbH, Germania)
Bayer Consumer
400 mg
Aspirin® Plus comp. Care AG (prod.:
229 0105790020 + 240 N2x5 Elveţia 39,97 2,10 EUR
C eferv. Bayer Bitterfeld
mg
GmbH, Germania)
Bayer Consumer
Rennie® comp. 680 mg Care AG (prod.:
230 0305780106 N6x4 Elveţia 31,02 1,63 EUR
Peppermint masticab. + 80 mg Delpharm Gaillard ,
Franţa)
Bayer Consumer
Rennie® comp. 680 mg Care AG (prod.:
231 0305780139 N6x4 Elveţia 31,02 1,63 EUR
Spearmint masticab. + 80 mg Delpharm Gaillard ,
Franţa)
250 mg Bayer Consumer
+ 150 Care AG (prod.:
232 1605740027 Saridon® comp. N10 Elveţia 28,74 1,51 EUR
mg + 50 Delpharm Gaillard ,
mg Franţa)
Bayer Consumer
Elevit® comp. Care AG (prod.:
233 0307351722 N10x3 Elveţia 106,58 5,60 EUR
Pronatal film. Rottendorf Pharma
GmbH, Germania)
Bayer Pharma AG
comp. German (prod.: Bayer
234 2200090054 Levitra™ 20 mg N4 487,57 31,60 USD
film. ia Pharma AG,
Germania)
Beaufour Ipsen
pulb./sol. 73,69 Pharma (prod.:
235 0307350356 Fortrans® Franţa 145,60 7,65 EUR
orală g N4 Beaufour Ipsen
Industrie, Franţa)
Beaufour Ipsen
10 mg/5 125 Pharma (prod.:
236 1509120022 Paxeladin® sirop Franţa 74,23 3,90 EUR
ml ml N1 Beaufour Ipsen
Industrie, Franţa)
Beaufour Ipsen
liof. N1 +
Diphereline® Pharma (prod.:
237 2000650041 +solv./su 3,75 mg 2 ml Franţa 2149,73 112,95 EUR
3,75 mg Ipsen Pharma
sp. inj. N1
Biotech, Franţa)

Alfa-tocoferol Belmedpreparatî
238 2007250026 caps. moi 100 mg N10x3 Belarus 18,05 1,17 USD
acetat 100 mg RUP

Alfa-tocoferol Belmedpreparatî
239 2007250037 caps. moi 100 mg N10x5 Belarus 29,93 1,94 USD
acetat 100 mg RUP

Cefazolină pulb./sol. Belmedpreparatî


240 0300250022 1g N1 Belarus 10,65 0,69 USD
sodică IM inj. RUP

Cefazolină pulb./sol. Belmedpreparatî


241 0300250402 1g N40 Belarus 320,47 20,77 USD
sodică IM inj. RUP
Cefazolină pulb./sol. Belmedpreparatî
242 0300250620 500 mg N1 Belarus 7,56 0,49 USD
sodică IM inj. RUP

Cefazolină pulb./sol. Belmedpreparatî


243 0300250631 500 mg N40 Belarus 290,69 18,84 USD
sodică IM inj. RUP

1 ml Belmedpreparatî
244 0306340015 Cerebrolizat sol. inj. Belarus 45,05 2,92 USD
N10 RUP

Emoxipin- 5 ml Belmedpreparatî
245 0506360024 sol. inj. 30 mg/ml Belarus 50,76 3,29 USD
Belmed N5 RUP

Emoxipin- 5 ml Belmedpreparatî
246 0508350038 sol. inj. 30 mg/ml Belarus 98,44 6,38 USD
Belmed N5x2 RUP

Emoxipin- 10 ml Belmedpreparatî
247 0508350050 sol. inj. 30 mg/ml Belarus 15,28 0,99 USD
Belmed N1 RUP

Emoxipin- 10 ml Belmedpreparatî
248 0508350049 sol. inj. 30 mg/ml Belarus 580,15 37,60 USD
Belmed N40 RUP

Emoxipin- 100 Belmedpreparatî


249 0506360013 sol. perf. 5 mg/ml Belarus 24,84 1,61 USD
Belmed ml N1 RUP

5000 5 ml Belmedpreparatî
250 0800090173 Heparin sol. inj. Belarus 174,82 11,33 USD
UA/ml N5 RUP

100 2 ml Belmedpreparatî
251 0309200064 Mucosat sol. inj. Belarus 154,29 10,00 USD
mg/ml N5 RUP

100 2 ml Belmedpreparatî
252 0309200075 Mucosat sol. inj. Belarus 308,59 20,00 USD
mg/ml N5x2 RUP

30 g Belmedpreparatî
253 0308840014 Mucosat ung. 5% Belarus 46,29 3,00 USD
N1 RUP

Retinol acetat Belmedpreparatî


254 1800100200 caps. moi 33000 UI N10x5 Belarus 11,26 0,73 USD
33000 UI RUP

liof./sol. 1500000 Belmedpreparatî


255 1905150030 Streptokinaza N1 Belarus 255,51 16,56 USD
inj. UI RUP

liof./sol. 750000 Belmedpreparatî


256 1905150029 Streptokinaza N1 Belarus 146,27 9,48 USD
inj. UI RUP

emuls. 20 ml Bharat Serums and


257 1607360043 Propovan 1% India 246,87 16,00 USD
inj./perf. N5 Vaccines Ltd

liof./sol. 1500000 Bharat Serums and


258 1905150041 Thromboflux N1 India 385,74 25,00 USD
perf. UI Vaccines Ltd
pulb./sol. 500 mg Bilim
259 1609180043 A-ferin® HOT N10 Turcia 38,57 2,50 USD
orală + 60 mg Pharmaceuticals

Bilim
200 mg Pharmaceuticals
pulb./sus 70 ml
260 0100550047 Klamoks® BID + 28,5 Turcia (prod.: Bilim Ilac 27,77 1,80 USD
p. orală N1
mg/5 ml Sanayi Ve Ticaret
A.S., Turcia)
Bilim
400 mg Pharmaceuticals
Klamoks® BID pulb./sus 70 ml
261 0100550069 + 57 Turcia (prod.: Bilim Ilac 43,36 2,81 USD
Fort p. orală N1
mg/5 ml Sanayi Ve Ticaret
A.S., Turcia)

comp. 650 mg Bilim


262 1609280035 A-ferin® Forte N15x2 Turcia 38,57 2,50 USD
film. + 4 mg Pharmaceuticals AS

160 mg
+ 1 mg + 100 Bilim
263 1609310020 A-ferin® Plus sirop Turcia 30,86 2,00 USD
15 mg/5 ml N1 Pharmaceuticals AS
ml

Bilim
264 0100080012 Asist® caps. 200 mg N15x2 Turcia 46,29 3,00 USD
Pharmaceuticals AS

gran./siro 200 mg/5 100 Bilim


265 0100080182 Asist® Turcia 34,87 2,26 USD
p ml ml N1 Pharmaceuticals AS

gran./sol. 600 mg/3 Bilim


266 0100080171 Asist® Plus N2x15 Turcia 92,58 6,00 USD
orală g Pharmaceuticals AS

comp. Bilim
267 0300700033 Claricide 250 mg N14 Turcia 97,21 6,30 USD
film. Pharmaceuticals AS

comp. Bilim
268 0300700044 Claricide 500 mg N7x2 Turcia 190,55 12,35 USD
film. Pharmaceuticals AS

50 mg/5 150 Bilim


269 0608540025 Ferimax sirop Turcia 61,72 4,00 USD
ml ml N1 Pharmaceuticals AS

draj.
Bilim
270 1609340012 Flaton gastrorez N15x2 Turcia 34,56 2,24 USD
Pharmaceuticals AS
.

Bilim
271 0600140038 Flucoral® caps. 150 mg N1 Turcia 47,52 3,08 USD
Pharmaceuticals AS

comp. Bilim
272 0608580018 Fortin 100 mg N15 Turcia 47,99 3,11 USD
film. Pharmaceuticals AS

comp. Bilim
273 0508770010 Losiram 10 mg N14x2 Turcia 80,23 5,20 USD
film. Pharmaceuticals AS

comp. Bilim
274 0508770043 Losiram 20 mg N14x2 Turcia 97,21 6,30 USD
film. Pharmaceuticals AS
30 g Bilim
275 1308920067 Momecon cremă 0,1% Turcia 44,44 2,88 USD
N1 Pharmaceuticals AS

30 g Bilim
276 1308920045 Momecon ung. 0,1% Turcia 43,20 2,80 USD
N1 Pharmaceuticals AS

Bilim
277 2001460043 Muscoflex® caps. 4 mg N10x2 Turcia 52,92 3,43 USD
Pharmaceuticals AS

comp. 250 mg
Bilim
278 2008560012 Neuro Optim® gastrorez + 250 N10x5 Turcia 61,72 4,00 USD
Pharmaceuticals AS
. mg

Bilim
279 0100450583 Sekrol® comp. 30 mg N10x2 Turcia 25,30 1,64 USD
Pharmaceuticals AS

30 mg/5 150 Bilim


280 0100450055 Sekrol® sirop Turcia 47,83 3,10 USD
ml ml N1 Pharmaceuticals AS

Sekrol® 15 mg/5 150 Bilim


281 0100450033 sirop Turcia 38,57 2,50 USD
Pediatric ml ml N1 Pharmaceuticals AS

Spazmotek comp. 10 mg + Bilim


282 0808630012 N10x2 Turcia 40,12 2,60 USD
Plus film. 500 mg Pharmaceuticals AS

Bilim
283 2000120386 Terbonile comp. 250 mg N14x2 Turcia 216,01 14,00 USD
Pharmaceuticals AS

15 g Bilim
284 2000120353 Terbonile cremă 1% Turcia 50,92 3,30 USD
N1 Pharmaceuticals AS

spray
30 ml Bilim
285 2000120364 Terbonile cutan., 1% Turcia 64,80 4,20 USD
N1 Pharmaceuticals AS
sol.

comp. Bilim
286 0500360066 Tilac® 400 mg N14 Turcia 85,17 5,52 USD
film. Pharmaceuticals AS

10 mg + 15 g Bilim
287 0409100019 Travazol® cremă Turcia 47,52 3,08 USD
1 mg/g N1 Pharmaceuticals AS

Bilim
288 1300160186 Zeloxim Fort® comp. 15 mg N10 Turcia 16,05 1,04 USD
Pharmaceuticals AS

Bilim
289 1300160175 Zeloxim® comp. 7,5 mg N10 Turcia 10,65 0,69 USD
Pharmaceuticals AS

comp. Bilim
290 1301470091 Zespira® 10 mg N14x2 Turcia 214,62 13,91 USD
film. Pharmaceuticals AS

comp. Bilim
291 1301470079 Zespira® 4 mg N14x2 Turcia 154,29 10,00 USD
masticab. Pharmaceuticals AS
comp. Bilim
292 1301470080 Zespira® 5 mg N14x2 Turcia 166,95 10,82 USD
masticab. Pharmaceuticals AS

Bilim
Pharmaceuticals AS
293 1200070011 Aprazol caps. 30 mg N14 Turcia (prod.: Bilim Ilac 78,54 5,09 USD
Sanayi Ve Ticaret
A.S., Turcia)
Bilim
500 mg Pharmaceuticals AS
comp.
294 0100550070 Klamoks® + 125 N5x3 Turcia (prod.: Bilim Ilac 53,39 3,46 USD
film.
mg Sanayi Ve Ticaret
A.S., Turcia)
Bilim
875 mg Pharmaceuticals AS
Klamoks® BID comp.
295 0100550081 + 125 N5x2 Turcia (prod.: Bilim Ilac 46,91 3,04 USD
1000 mg film.
mg Sanayi Ve Ticaret
A.S., Turcia)
Bilim
Pharmaceuticals AS
30 g
296 2001460054 Muscoflex® cremă 0,25% Turcia (prod.: Bilim 59,09 3,83 USD
N1
Pharmaceuticals ,
Turcia)
Bilim
Pharmaceuticals AS
(prod.: Bilim
1 ml
297 0800280042 Spazmotek sol. inj. 20 mg/ml Turcia Pharmaceuticals AS, 33,33 2,16 USD
N6
Turcia; Idol Ilac
Dolum Sanayii ve
Ticaret AS, Turcia)
Bilim
Pharmaceuticals AS
(prod.: Bilim
1,5 ml
298 1307930050 Zeloxim® sol. inj. 15 mg Turcia Pharmaceuticals AS, 25,61 1,66 USD
N3
Turcia; Idol
Pharmaceuticals,
Turcia)
Bilim
Pharmaceuticals AS
100 (prod.: Eczacibaşi-
299 1100040015 Ketoral® şampon 2% Turcia 61,72 4,00 USD
ml N1 Zentiva
Pharmaceuticals AS,
Turcia)
Bilim
Pharmaceuticals AS
4 mg/2
300 2001460032 Muscoflex® sol. inj. N6 Turcia (prod.: Idol 59,09 3,83 USD
ml
Pharmaceuticals,
Turcia)
Bilim
pic. Pharmaceuticals AS
301 0700110016 Gentagut® oft./auric 3 mg/ml N1 Turcia (prod.: Mefar Ilac 14,66 0,95 USD
., sol. Sanayii ve Ticaret
AS, Turcia)
Bilim
Pharmaceuticals AS
pic. oft., 0,1% 5
302 0400200053 Inflased® N1 Turcia (prod.: Mefar Ilac 25,30 1,64 USD
sol. ml
Sanayii ve Ticaret
AS, Turcia)
Bilim
Pharmaceuticals AS
pic. oft., 0,3% 5
303 0300660058 Siprogut® N1 Turcia (prod.: Mefar Ilac 16,97 1,10 USD
sol. ml
Sanayii ve Ticaret
AS, Turcia)
Bilim
Pharmaceuticals AS
pic. oft.,
304 2000420019 Tobrased® 0,3% N1 Turcia (prod.: Mefar Ilac 18,52 1,20 USD
sol.
Sanayii ve Ticaret
AS, Turcia)
305 0309390011 Ceftinex comp. 300 mg N10 Turcia Bilim 123,44 8,00 USD
film. Pharmaceuticals AS
(prod.:
Pharmavision
Sanayii ve Ticaret
A.Ş., Turcia)

Bilim
Pharmaceuticals AS
pulb./sus 125 mg/5 100 (prod.:
306 0309390022 Ceftinex Turcia 90,42 5,86 USD
p. orală ml ml N1 Pharmavision
Sanayii ve Ticaret
A.Ş., Turcia)
Bilim
Pharmaceuticals AS
comp. (prod.:
307 0300320022 Enfexia® 250 mg N10 Turcia 43,51 2,82 USD
film. PharmaVision
Sanayii ve Ticaret
AS, Turcia)
Bilim
Pharmaceuticals AS
comp. (prod.:
308 0300320033 Enfexia® 500 mg N10 Turcia 78,84 5,11 USD
film. PharmaVision
Sanayii ve Ticaret
AS, Turcia)
Bilim
Pharmaceuticals AS
comp. (prod.:
309 0300270024 Zimaks® 400 mg N5 Turcia 131,15 8,50 USD
film. PharmaVision
Sanayii ve Ticaret
AS, Turcia)
Bilim
Pharmaceuticals AS
pulb./sus 100 mg/5 50 ml (prod.:
310 0300270013 Zimaks® Turcia 92,58 6,00 USD
p. orală ml N1 PharmaVision
Sanayii ve Ticaret
AS, Turcia)
Bilim
Pharmaceuticals AS
(prod.:
pulb. N1 +
PharmaVision
311 0305620462 Forsef®1 g IM +solv./so 1 g 1% 4 Turcia 32,40 2,10 USD
Sanayii ve Ticaret
l. inj. ml N1
AS, Turcia; Zentiva
Saglik Urunleri San.
Ve Tic. A.Ş., Turcia)

Ambroxol 15 mg/5 100 Români


312 0100450549 sirop Biofarm SA, SC 23,61 1,53 USD
Biofarm ml ml N1 a

Bixtonim pic. naz., 0,5 10 ml Români


313 2407680089 Biofarm SA, SC 9,26 0,60 USD
Xylo® sol. mg/ml N1 a

Bixtonim pic. naz., 10 ml Români


314 2407680090 1 mg/ml Biofarm SA, SC 9,26 0,60 USD
Xylo® sol. N1 a

Bixtonim spray 0,5 10 ml Români


315 2400030331 Biofarm SA, SC 21,60 1,40 USD
Xylo® naz., sol. mg/ml N1 a

Bixtonim spray 10 ml Români


316 2400030342 1 mg/ml Biofarm SA, SC 21,60 1,40 USD
Xylo® naz., sol. N1 a

Bixtonim spray 10 ml Români


317 2407680159 1 mg/ml Biofarm SA, SC 46,29 3,00 USD
Xylo® Aroma naz., sol. N1 a

Români
318 0306070019 Colchicină comp. 1 mg N20x2 Biofarm SA, SC 16,97 1,10 USD
a
comp. 450 mg Români
319 0408470030 Devaricid® N10x3 Biofarm SA, SC 56,63 3,67 USD
film. + 50 mg a

Ginkgo Biloba comp. Români


320 0706690055 40 mg N15x2 Biofarm SA, SC 24,69 1,60 USD
Biofarm 40 mg film. a

Hepatoprotect Români
321 1909290013 comp. 150 mg N10x5 Biofarm SA, SC 73,29 4,75 USD
150 mg a

Loperamid 1 mg/5 100 Români


322 1200300264 sol. orală Biofarm SA, SC 27,00 1,75 USD
Biofarm ml ml N1 a

Metoclopramid 1 mg/5
Români
323 1300390222 Biofarm 1mg/5 sirop ml 100 N1 Biofarm SA, SC 26,69 1,73 USD
a
ml ml

draj.
Români
324 1607090014 Panzcebil gastrorez N10x2 Biofarm SA, SC 23,14 1,50 USD
a
.

Rofedex® 15 15 mg/5 100 Români


325 1807100014 sirop Biofarm SA, SC 16,97 1,10 USD
mg/5ml ml ml N1 a

sol. orală 100 Români


326 0504990010 Romazulan® Biofarm SA, SC 26,23 1,70 USD
şi cutan. ml N1 a

Silimarină Români
327 1909120127 comp. 35 mg N20x4 Biofarm SA, SC 39,81 2,58 USD
Biofarm a

Sirop 100 g Români


328 0300130290 sirop Biofarm SA, SC 19,29 1,25 USD
Expectorant® N1 a

Sirop 100 Români


329 0300895694 sirop Biofarm SA, SC 19,29 1,25 USD
Pătlagină® ml N1 a

comp.
Triferment film. Români
330 1609060130 500 mg N10 Biofarm SA, SC 23,14 1,50 USD
Forte® 10000 gastrorez a
.
comp.
film. Români
331 1600070079 Triferment® 275 mg N10x3 Biofarm SA, SC 21,60 1,40 USD
gastrorez a
.
Triferment®
275 mg comp.
Români
332 1609060277 comprimate gastrorez 275 mg N10x3 Biofarm SA, SC 21,60 1,40 USD
a
gastrorezistent .
e

Vermigal Novo susp. 10 ml Români


333 0100260094 400 mg Biofarm SA, SC 24,22 1,57 USD
400 mg orală N1 a

Români
334 2200190068 Vincamină draj. 10 mg N20 Biofarm SA, SC 16,97 1,10 USD
a

Vitamina D3 pic. 0,45


Români
335 0300860032 Biofarm 18000 orale, mg/ml 10 N1 Biofarm SA, SC 16,66 1,08 USD
a
UI/1ml sol. ml
Români
336 2000430294 Vitamina E caps. moi 100 mg N10x3 Biofarm SA, SC 23,92 1,55 USD
a

Biofarma Ilac
comp.
337 0100260119 Helmizol 200 mg N10x4 Turcia Sanayii ve Ticaret 185,15 12,00 USD
film.
AS

Biofarma Ilac
comp.
338 0100260108 Helmizol 200 mg N6 Turcia Sanayii ve Ticaret 44,90 2,91 USD
film.
AS

Chimotripsină pulb./sol.
339 0309340017 0,01 g N10 Ucraina Biofarma SAÎ 241,01 15,62 USD
cristalină inj.

1000000
340 0908900088 Laferobion sup. N5 Ucraina Biofarma SAÎ 111,86 7,25 USD
UI

150000
341 0908900077 Laferobion sup. N5 Ucraina Biofarma SAÎ 54,00 3,5 USD
UI

500000
342 0908900066 Laferobion sup. N5 Ucraina Biofarma SAÎ 80,23 5,2 USD
UI

Prostatilen- pulb./sol.
343 1609320032 10 mg N10 Ucraina Biofarma SAÎ 187,47 12,15 USD
Biofarma inj.

pulb./sol.
344 2008660015 Timalin 10 mg N10 Ucraina Biofarma SAÎ 116,49 7,55 USD
inj.

Tripsină pulb./sol.
345 2000710028 0,01 g N10 Ucraina Biofarma SAÎ 241,01 15,62 USD
cristalină inj.

Clorhidrat de 2 ml
346 1200240265 sol. inj. 2% Rusia Biosintez SAD 6,94 0,45 USD
lidocaină N10

Clorură de conc./sol. 10 ml
347 1100010388 40 mg/ml Rusia Biosintez SAD 18,52 1,20 USD
potasiu perf. N10

348 1900410111 Co-trimoxazol comp. 480 mg N10x2 Rusia Biosintez SAD 6,33 0,41 USD

comp.
349 0400320438 Diclofenac gastrorez 25 mg N30 Rusia Biosintez SAD 3,24 0,21 USD
.

Extract de comp.
350 0508780044 20 mg N10x5 Rusia Biosintez SAD 4,17 0,27 USD
odolean film.

comp.
351 0900010488 Ibuprofen 200 mg N10x5 Rusia Biosintez SAD 7,87 0,51 USD
film.

352 1809150013 Rimantadin comp. 0,05 g N20 Rusia Biosintez SAD 14,35 0,93 USD
Boehringer
Ingelheim
German International GmbH
353 0700210019 Glurenorm® comp. 30 mg N10x6 71,94 3,78 EUR
ia (prod.: Boehringer
Ingelheim Ellas AE,
Grecia)
Boehringer
Ingelheim
German International GmbH
354 0100450099 Lasolvan® comp. 30 mg N10x5 75,18 3,95 EUR
ia (prod.: Boehringer
Ingelheim Ellas AE,
Grecia)
Boehringer
Ingelheim
German International GmbH
355 0100450088 Lasolvan® comp. 30 mg N10x2 35,21 1,85 EUR
ia (prod.: Boehringer
Ingelheim Ellas AE,
Grecia)
Boehringer
Ingelheim
International GmbH
(prod.: Boehringer
German
356 1300160119 Movalis® comp. 15 mg N10 Ingelheim Ellas AE, 23,03 1,21 EUR
ia
Grecia; Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH&Co.KG,
Germania)
Boehringer
Ingelheim
International GmbH
(prod.: Boehringer
German
357 1300160049 Movalis® comp. 15 mg N10x2 Ingelheim Ellas AE, 40,35 2,12 EUR
ia
Grecia; Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH&Co.KG,
Germania)
Boehringer
Ingelheim
15 mg/5 100 German International GmbH
358 0100450653 Lasolvan® sirop 39,59 2,08 EUR
ml ml N1 ia (prod.: Boehringer
Ingelheim Espana
SA, Spania)
Boehringer
Ingelheim
15
German International GmbH
359 1300160038 Movalis® sol. inj. mg/1,5 N3 46,25 2,43 EUR
ia (prod.: Boehringer
ml
Ingelheim Espana
SA, Spania)
Boehringer
Ingelheim
International GmbH
(prod.: Boehringer
35 g German Ingelheim Pharma
360 1600530014 Finalgel® gel 5 mg/g 42,82 2,25 EUR
N1 ia GmbH & Co.KG,
Germania; C.P.M.
ContractPharma
GmbH&Co.KG,
Germania)
Boehringer
Ingelheim
liof. + N1 + International GmbH
German
361 0100400016 Actilyse® solv./sol. 50 mg 50 ml (prod.: Boehringer 6368,12 334,59 EUR
ia
perf. N1 Ingelheim Pharma
GmbH&Co.KG,
Germania)
Boehringer
Ingelheim
20 mcg +
sol. de International GmbH
50 10 ml German
362 0207510012 Berodual® N inhalat (prod.: Boehringer 106,39 5,59 EUR
mcg N1 ia
presuriz. Ingelheim Pharma
/doză
GmbH&Co.KG,
Germania)
Boehringer
Ingelheim
200
sol. de International GmbH
100 doze German
363 0600070027 Berotec® N inhalat (prod.: Boehringer 50,63 2,66 EUR
mcg/doză 10 ml ia
presuriz. Ingelheim Pharma
N1
GmbH&Co.KG,
Germania)
Boehringer
Ingelheim
N10x3
caps. cu International GmbH
(cu German
364 2008640024 Spiriva® pulb. de 18 mcg (prod.: Boehringer 517,12 27,17 EUR
Handy ia
inhalat Ingelheim Pharma
Haler)
GmbH&Co.KG,
Germania)
Boehringer
Ingelheim
International GmbH
(prod.: Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH&Co.KG,
Germania;
4 mg + 20 g German
365 1400400012 Finalgon® ung. Globopharm 45,30 2,38 EUR
25 mg/g N1 ia
Pharmazeutische
Produktions- und
Handelsgesellschaft
mbH, Austria;
Haupt Pharma
Wolfratshausen
GmbH, Germania)
Boehringer
Ingelheim
German
366 1900070023 Buscopan® draj. 10 mg N20 International GmbH 27,60 1,45 EUR
ia
(prod.: Delpharm
Reims, Franţa)
Boehringer
Ingelheim
German
367 0208510019 Buscopan® sup. 10 mg N10 International GmbH 65,28 3,43 EUR
ia
(prod.: Istituto De
Angeli SRL, Italia)
Boehringer
pic. Ingelheim
7,5 15 ml German
368 1400100105 Guttalax® orale, International GmbH 36,73 1,93 EUR
mg/ml N1 ia
sol. (prod.: Istituto De
Angeli SRL, Italia)
Boehringer
pic. Ingelheim
7,5 30 ml German
369 1400100116 Guttalax® orale, International GmbH 66,61 3,50 EUR
mg/ml N1 ia
sol. (prod.: Istituto De
Angeli SRL, Italia)
Bracco Imaging SpA
Iopamiro® 612,4 50 ml (prod.: Bracco SpA,
370 0908940026 sol. inj. Italia 276,51 64,74 RON
300 mg/ml N1 Italia; Patheon Italia
SpA, Italia)
Bracco Imaging SpA
Iopamiro® 755,3 200 (prod.: Bracco SpA,
371 0908940048 sol. inj. Italia 1063,85 249,08 RON
370 mg/ml ml N1 Italia; Patheon Italia
SpA, Italia)
Bracco Imaging SpA
Iopamiro® 755,3 50 ml (prod.: Bracco SpA,
372 0908940059 sol. inj. Italia 298,34 69,85 RON
370 mg/ml N1 Italia; Patheon Italia
SpA, Italia)

comp. N10x1 Cadila


373 1800040393 Aciloc 150 150 mg India 69,43 4,50 USD
film. 0 Pharmaceuticals Ltd

pulb./sol. Cadila
374 0106600014 Axone 1000 1000 mg N1 India 26,69 1,73 USD
inj. Pharmaceuticals Ltd
comp. Cadila
375 0107520331 Caditor 10 10 mg N10x3 India 81,00 5,25 USD
film. Pharmaceuticals Ltd

comp. Cadila
376 0107520353 Caditor 20 20 mg N10x3 India 108,78 7,05 USD
film. Pharmaceuticals Ltd

comp. Cadila
377 0300660139 Ciprodac 500 500 mg N10 India 22,68 1,47 USD
film. Pharmaceuticals Ltd

comp. Cadila
378 1900130022 Cupid 50 50 mg N1 India 53,39 3,46 USD
film. Pharmaceuticals Ltd

pic. 1 mg +
5 ml Cadila
379 0400110028 Dexasone oft./auric 3,5 India 16,97 1,10 USD
N1 Pharmaceuticals Ltd
., sol. mg/ml

comp. Cadila
380 1100060084 Dolac 10 mg N10x2 India 15,89 1,03 USD
film. Pharmaceuticals Ltd

1 ml Cadila
381 1100060110 Dolac 30 sol. inj. 30 mg/ml India 48,91 3,17 USD
N10 Pharmaceuticals Ltd

N10x1 Cadila
382 0400400130 Domperon comp. 10 mg India 120,20 7,79 USD
0 Pharmaceuticals Ltd

comp. Cadila
383 0600140083 Fluzon 150 150 mg N2 India 62,64 4,06 USD
film. Pharmaceuticals Ltd

comp. Cadila
384 2000020176 Jovan T 20 20 mg N1 India 31,17 2,02 USD
film. Pharmaceuticals Ltd

Cadila
385 1200310405 Klarfast comp. 10 mg N50x2 India 266,62 17,28 USD
Pharmaceuticals Ltd

comp. N10x1 Cadila


386 1400290521 Nilide 100 mg India 74,99 4,86 USD
film. 0 Pharmaceuticals Ltd

N10x1 Cadila
387 1500040383 Olit 20 caps. 20 mg India 127,76 8,28 USD
0 Pharmaceuticals Ltd

pulb./sol. Cadila
388 0300290037 Oritaxim 1000 1000 mg N1 India 20,06 1,30 USD
inj. Pharmaceuticals Ltd

comp.
film. Cadila
389 1800010024 Rabeloc 10 10 mg N10 India 27,77 1,80 USD
gastrorez Pharmaceuticals Ltd
.
comp.
film. Cadila
390 1800010035 Rabeloc 20 20 mg N10 India 35,64 2,31 USD
gastrorez Pharmaceuticals Ltd
.

liof./sol. Cadila
391 1800010080 Rabeloc I.V. 20 mg N1 India 47,06 3,05 USD
inj. Pharmaceuticals Ltd
Cadila
392 2008650036 Teli 40 comp. 40 mg N10x3 India 99,06 6,42 USD
Pharmaceuticals Ltd

Cadila
393 2008650058 Teli 80 comp. 80 mg N10x3 India 140,72 9,12 USD
Pharmaceuticals Ltd

500 mg N10x1 Cadila


394 1600141191 Trigan-D comp. India 50,76 3,29 USD
+ 20 mg 0 Pharmaceuticals Ltd

Cadila
395 0100110384 Vivorax comp. 200 mg N10 India 20,06 1,30 USD
Pharmaceuticals Ltd

Cadila
396 0100110030 Vivorax cremă 5% 5 g N1 India 22,68 1,47 USD
Pharmaceuticals Ltd

Cadila
397 0100890372 Zycin 250 caps. 250 mg N6x5 India 363,98 23,59 USD
Pharmaceuticals Ltd

liof./sol. Celon Laboratories


398 0109080082 Celdron™ 4 mg N1 India 2298,98 149,00 USD
inj. Limited

Chinsri
Pharmaceuticals
399 1600720167 Progestin 100 caps. moi 100 mg N15x2 India 80,54 5,22 USD
(prod.: Olive
Healthcare, India)
Chinsri
Pharmaceuticals
400 1600720178 Progestin 200 caps. moi 200 mg N10x2 India 114,49 7,42 USD
(prod.: Olive
Healthcare, India)

Cipla UK Limited
comp. Marea
401 0900010695 Ibuprofen 200 200 mg N10x2 (prod.: Cipla Ltd, 7,56 0,49 USD
film. Britanie
India)

Cipla UK Limited
comp. Marea
402 0900010709 Ibuprofen 400 400 mg N10x2 (prod.: Cipla Ltd, 14,81 0,96 USD
film. Britanie
India)

Cipla UK Limited
comp. Marea
403 0900010710 Ibuprofen 600 600 mg N10x2 (prod.: Cipla Ltd, 23,61 1,53 USD
film. Britanie
India)

sol. de 200 Cipla UK Limited


Ipravent 20 Marea
404 0909110015 inhalat doze (prod.: Cipla Ltd, 40,89 2,65 USD
inhaler mcg/doză Britanie
presuriz. N1 India)

Compania Naţională
de Cercetări S.R.L.
(prod.: Ellara CM
0,04 5 ml SRL, Rusia;
405 0508850011 Panavir® sol. inj. Rusia 1697,23 110,00 USD
mg/ml N5 Moshimfarmprepara
tî în numele N.A.
Semaşco, SAD,
Rusia)
Compania Naţională
de Cercetări S.R.L.
406 0508850055 Panavir® sup. 200 mcg N5 Rusia 771,47 50,00 USD
(prod.: Lanafarm
SRL , Rusia)
Compania Naţională
30 g de Cercetări S.R.L.
407 0508850033 Panavir® gel 0,002 % Rusia 277,73 18,00 USD
N1 (prod.: Zelenaia
Dubrava SAÎ, Rusia)
Compania Naţională
de Cercetări S.R.L.
408 0508850044 Panavir® gel 0,002 % 3 g N1 Rusia 55,55 3,60 USD
(prod.: Zelenaia
Dubrava SAÎ, Rusia)
pulb.
N1+
Beriate® +solv./so German
409 0309300045 1000 UI 10 ml CSL Behring GmbH 5863,17 380,00 USD
1000 l. ia
N1
inj./perf.
pulb.
N1+2,
+solv./so German
410 0309300056 Beriate® 250 250 UI 5 ml CSL Behring GmbH 1542,94 100,00 USD
l. ia
N1
inj./perf.
pulb.
+solv./so N1+ 5 German
411 0309300067 Beriate® 500 500 UI CSL Behring GmbH 2931,59 190,00 USD
l. ml N1 ia
inj./perf.

Drotaverin- 2 ml Darniţa SAÎ, Firmă


412 0400500498 sol. inj. 20 mg/ml Ucraina 11,03 0,715 USD
Darniţa N5 farmaceutică

Ftalazol- Darniţa SAÎ, Firmă


413 1600410031 comp. 500 mg N10 Ucraina 4,88 0,316 USD
Darniţa farmaceutică

comp. Darniţa SAÎ, Firmă


414 0909080020 Immustat 100 mg N10 Ucraina 69,43 4,5 USD
film. farmaceutică

comp. Darniţa SAÎ, Firmă


415 0909080019 Immustat 50 mg N10 Ucraina 49,37 3,2 USD
film. farmaceutică

100 5 ml Darniţa SAÎ, Firmă


416 1309040209 Metamax sol. inj. Ucraina 116,49 7,55 USD
mg/ml N5x2 farmaceutică

Miramistin®- 15 g Darniţa SAÎ, Firmă


417 1306870021 ung. 5 mg/g Ucraina 29,84 1,934 USD
Darniţa N1 farmaceutică

Pantestin- 50 mg + 15 g Darniţa SAÎ, Firmă


418 1606890011 gel Ucraina 45,47 2,947 USD
Darniţa® 5 mg/g N1 farmaceutică

30 g Darniţa SAÎ, Firmă


419 1400290325 Remisid gel 10 mg/g Ucraina 48,70 3,156 USD
N1 farmaceutică

100 mg
comp. Darniţa SAÎ, Firmă
420 0109510013 Tonorma + 25 mg N10 Ucraina 40,73 2,64 USD
film. farmaceutică
+ 10 mg

Darniţa SAÎ, Firmă


sol. 50 ml farmaceutică
421 1306870032 Miramistin® 0,01% Ucraina 75,79 4,912 USD
cutan. N1 (prod.: Infamed
SAÎ, Rusia)

Acid ascorbic- 2 ml Darniţa SAP, Firmă


422 0108720323 sol. inj. 50 mg/ml Ucraina 14,97 0,97 USD
Darniţa N5x2 farmaceutică

Acid ascorbic- 100 2 ml Darniţa SAP, Firmă


423 0100780334 sol. inj. Ucraina 20,37 1,32 USD
Darniţa mg/ml N10 farmaceutică

Acid ascorbic- 100 2 ml Darniţa SAP, Firmă


424 0108720378 sol. inj. Ucraina 20,37 1,32 USD
Darniţa mg/ml N5x2 farmaceutică
Acid ascorbic- 2 ml Darniţa SAP, Firmă
425 0106840014 sol. inj. 50 mg/ml Ucraina 14,97 0,97 USD
Darniţa N10 farmaceutică

Acid nicotinic- 1 ml Darniţa SAP, Firmă


426 0109310039 sol. inj. 10 mg/ml Ucraina 22,22 1,44 USD
Darniţa N5x2 farmaceutică

Acid nicotinic- 1 ml Darniţa SAP, Firmă


427 1400240076 sol. inj. 10 mg/ml Ucraina 22,22 1,44 USD
Darniţa N10 farmaceutică

Adenosintrifosf
1 ml Darniţa SAP, Firmă
428 1400100703 at de sodiu- sol. inj. 10 mg/ml Ucraina 21,22 1,375 USD
N5x2 farmaceutică
Darniţa

Clorură de 100 5 ml Darniţa SAP, Firmă


429 0300020229 sol. inj. Ucraina 12,81 0,83 USD
calciu-Darniţa mg/ml N10 farmaceutică

Clorură de 100 5 ml Darniţa SAP, Firmă


430 0300020632 sol. inj. Ucraina 12,81 0,83 USD
calciu-Darniţa mg/ml N5x2 farmaceutică

Clorură de 5 ml Darniţa SAP, Firmă


431 1400890378 sol. inj. 9 mg/ml Ucraina 11,57 0,75 USD
sodiu-Darniţa N5x2 farmaceutică

Clorură de 5 ml Darniţa SAP, Firmă


432 1400890046 sol. inj. 9 mg/ml Ucraina 11,57 0,75 USD
sodiu-Darniţa N10 farmaceutică

Clorură de 10 ml Darniţa SAP, Firmă


433 1400890057 sol. inj. 9 mg/ml Ucraina 15,43 1,00 USD
sodiu-Darniţa N5x2 farmaceutică

Dibazol- 1 ml Darniţa SAP, Firmă


434 0200060208 sol. inj. 10 mg/ml Ucraina 11,57 0,75 USD
Darniţa N5x2 farmaceutică

Dibazol- 5 ml Darniţa SAP, Firmă


435 0200060219 sol. inj. 10 mg/ml Ucraina 24,98 1,619 USD
Darniţa N5x2 farmaceutică

Dibazol- 1 ml Darniţa SAP, Firmă


436 0200060161 sol. inj. 10 mg/ml Ucraina 11,57 0,75 USD
Darniţa N10 farmaceutică

Dibazol- 5 ml Darniţa SAP, Firmă


437 0200060079 sol. inj. 10 mg/ml Ucraina 25,00 1,62 USD
Darniţa N10 farmaceutică

Dimedrol- Darniţa SAP, Firmă


438 0400340072 comp. 50 mg N10 Ucraina 4,32 0,28 USD
Darniţa farmaceutică

Dimedrol- 1 ml Darniţa SAP, Firmă


439 0400340256 sol. inj. 10 mg/ml Ucraina 11,57 0,75 USD
Darniţa N5x2 farmaceutică

Dimedrol- 1 ml Darniţa SAP, Firmă


440 0400340061 sol. inj. 10 mg/ml Ucraina 11,57 0,75 USD
Darniţa N10 farmaceutică

5 ml Darniţa SAP, Firmă


441 1900500021 Ditilin-Darniţa sol. inj. 20 mg/ml Ucraina 70,98 4,60 USD
N5x2 farmaceutică
Gluconat de
100 5 ml Darniţa SAP, Firmă
442 0300020218 calciu-Darniţa sol. inj. Ucraina 22,08 1,431 USD
mg/ml N5x2 farmaceutică
(stabilizat)

N2
Medichronal®- gran./sol. (Nr.1 Darniţa SAP, Firmă
443 1306860020 Ucraina 41,81 2,71 USD
Darniţa orală + farmaceutică
Nr.2)
N14
(7xNr.
Medichronal®- gran./sol. Darniţa SAP, Firmă
444 1306860019 1+ Ucraina 271,56 17,6 USD
Darniţa orală farmaceutică
7xNr.
2)
N42
(21xN
Medichronal®- gran./sol. Darniţa SAP, Firmă
445 0708810013 r.1 + Ucraina 835,63 54,158 USD
Darniţa orală farmaceutică
21xNr
.2)

Novocain- 2 ml Darniţa SAP, Firmă


446 1600700110 sol. inj. 5 mg/ml Ucraina 9,17 0,594 USD
Darniţa N10 farmaceutică

Novocain- 2 ml Darniţa SAP, Firmă


447 1600700268 sol. inj. 5 mg/ml Ucraina 9,17 0,594 USD
Darniţa N5x2 farmaceutică

Novocain- 5 ml Darniţa SAP, Firmă


448 1600700198 sol. inj. 5 mg/ml Ucraina 13,73 0,89 USD
Darniţa N10 farmaceutică

Novocain- 5 ml Darniţa SAP, Firmă


449 1600700257 sol. inj. 5 mg/ml Ucraina 13,73 0,89 USD
Darniţa N5x2 farmaceutică

Oflocain- 15 g Darniţa SAP, Firmă


450 1508360014 ung. Ucraina 30,09 1,95 USD
Darniţa® N1 farmaceutică

Piridoxin- 1 ml Darniţa SAP, Firmă


451 1600880144 sol. inj. 50mg/ml Ucraina 21,49 1,393 USD
Darniţa N5x2 farmaceutică

Piridoxin- 1 ml Darniţa SAP, Firmă


452 1600880063 sol. inj. 50mg/ml Ucraina 21,49 1,393 USD
Darniţa N10 farmaceutică

Prednisolon- Darniţa SAP, Firmă


453 1600670147 comp. 5 mg N10x4 Ucraina 34,48 2,235 USD
Darniţa farmaceutică

Prozerin- 0,5 1 ml Darniţa SAP, Firmă


454 1400180033 sol. inj. Ucraina 14,04 0,91 USD
Darniţa mg/ml N5x2 farmaceutică

Riboxin- 5 ml Darniţa SAP, Firmă


455 0900150119 sol. inj. 20 mg/ml Ucraina 13,62 0,883 USD
Darniţa N10 farmaceutică

Riboxin- 10 ml Darniţa SAP, Firmă


456 0900150201 sol. inj. 20 mg/ml Ucraina 19,90 1,29 USD
Darniţa N5x2 farmaceutică

Riboxin- 5 ml Darniţa SAP, Firmă


457 0900150290 sol. inj. 20 mg/ml Ucraina 13,62 0,883 USD
Darniţa N5x2 farmaceutică
Sulfat de
250 10 ml Darniţa SAP, Firmă
458 1300020385 magneziu- sol. inj. Ucraina 13,42 0,87 USD
mg/ml N5x2 farmaceutică
Darniţa

Sulfat de
250 5 ml Darniţa SAP, Firmă
459 1300020400 magneziu- sol. inj. Ucraina 12,34 0,80 USD
mg/ml N5x2 farmaceutică
Darniţa

Sulfat de
250 5 ml Darniţa SAP, Firmă
460 1300020097 magneziu- sol. inj. Ucraina 12,34 0,80 USD
mg/ml N10 farmaceutică
Darniţa

Tiamină
1 ml Darniţa SAP, Firmă
461 2001150021 clorhidrat- sol. inj. 50 mg/ml Ucraina 21,18 1,373 USD
N5x2 farmaceutică
Darniţa

Tiamină
1 ml Darniţa SAP, Firmă
462 2000260039 clorhidrat- sol. inj. 50 mg/ml Ucraina 21,18 1,373 USD
N10 farmaceutică
Darniţa

100 mg
comp. Delass Natural
463 0301020020 Flatam-Plus® + 100 N30 Iordania 40,12 2,60 USD
masticab. Products Company
mg

pic.
0,5 % + 30 ml Delass Natural
464 0301020019 Flatam-Plus® orale, Iordania 38,57 2,50 USD
1%/ml N1 Products Company
sol.

Delass Natural
465 0501240013 Garslim® comp. 500 mg N60 Iordania 84,86 5,50 USD
Products Company

37 mg/5 100 Delass Natural


466 0801030015 Hederal® sirop Iordania 38,57 2,50 USD
ml ml N1 Products Company

100 Delass Natural


467 0501040017 Soothex® sirop Iordania 41,66 2,70 USD
ml N1 Products Company

Demo S.A.
200 5 ml
468 1208310113 Cartan® sol. inj. Grecia Pharmaceutical 166,02 10,76 USD
mg/ml N5
Industry

Demo S.A.
100 10 ml
469 1208310124 Cartan® sol. orală Grecia Pharmaceutical 166,64 10,80 USD
mg/ml N10
Industry

Demo S.A.
Demoton-B 2 ml
470 0307354860 sol. inj. Grecia Pharmaceutical 77,15 5,00 USD
Neo N10
Industry

Demo S.A.
conc./sol. 10 ml
471 0307354815 Demoton-T Grecia Pharmaceutical 69,43 4,50 USD
perf. N1
Industry

Demo S.A.
pulb./sol.
472 1608220272 Parastamic 40 mg N1 Grecia Pharmaceutical 80,85 5,24 USD
inj.
Industry

Deva Holding A S
comp. (prod.: Deva
473 1900130712 Libigran™ 50 mg N1 Turcia 60,48 3,92 USD
film. Holding A.S.,
Turcia)
Deva Holding A S
comp. (prod.: Deva
474 1900130723 Libigran™ 50 mg N4 Turcia 242,24 15,70 USD
film. Holding A.S.,
Turcia)
comp. 500 mg DHG Pharmaceutical
475 0300020104 Calvit-D N10x2 Vietnam 26,69 1,73 USD
film. + 200 UI JSC

DHG Pharmaceutical
476 1500040497 Omeprazol caps. 20 mg N7x2 Vietnam 18,67 1,21 USD
JSC

DKP Fabrica
40 ml
477 0500010017 Echinacea tinctură Ucraina farmaceutică SRL, 6,79 0,44 USD
N1
Jitomir

pic. DKP Fabrica


50 ml
478 0500060012 Eleuterococc orale, Ucraina farmaceutică SRL, 12,34 0,80 USD
N1
sol. Jitomir

sol. DKP Fabrica


20 ml
479 0900200298 Lugs bucofarin 1% Ucraina farmaceutică SRL, 20,52 1,33 USD
N1
g. Jitomir

DKP Fabrica
40 g
480 1300200264 Menovazan ung. Ucraina farmaceutică SRL, 18,52 1,20 USD
N1
Jitomir

DKP Fabrica
10 g
481 0600180249 Sinaflan ung. 0,025 % Ucraina farmaceutică SRL, 10,80 0,7 USD
N1
Jitomir

100 mg DKP Fabrica


40 g
482 1900510033 Tătăneasă ung. + 10 Ucraina farmaceutică SRL, 31,63 2,05 USD
N1
mg/g Jitomir

100 mg DKP Fabrica


50 g
483 1900510044 Tătăneasă ung. + 10 Ucraina farmaceutică SRL, 33,64 2,18 USD
N1
mg/g Jitomir

DKP Fabrica
50 ml
484 1500030027 Ulei de cătină ulei Ucraina farmaceutică SRL, 20,06 1,30 USD
N1
Jitomir

pic. DKP Fabrica


25 ml
485 0307140773 Urohol orale, Ucraina farmaceutică SRL, 44,75 2,9 USD
N1
sol. Jitomir

50 g German Dolorgiet
486 0900010031 Dolgit® Cream cremă 5% 40,12 2,60 USD
N1 ia GmbH&Co.KG

100 g German Dolorgiet


487 0900010189 Dolgit® Cream cremă 5% 64,80 4,20 USD
N1 ia GmbH&Co.KG

20 g German Dolorgiet
488 0900010178 Dolgit® Cream cremă 5% 27,77 1,80 USD
N1 ia GmbH&Co.KG

Dr. R. Pfleger
German
489 2000690023 Spasmex comp. 5 mg N10x3 Chemische Fabrik 44,28 2,87 USD
ia
GmbH

Dr. R. Pfleger
comp. German
490 2000690012 Spasmex 15 mg N10x3 Chemische Fabrik 99,67 6,46 USD
film. ia
GmbH

491 1300560122 Moxicum comp. 400 mg N7 Turcia Dr. Sertus Ilac 276,34 17,91 USD
film. Sanayi ve Ticaret
Limited Sirketi
(prod.: Berko Ilac
ve Kimya Sanayi A.
S., Turcia)

Dr. Sertus Ilac


Sanayi ve Ticaret
250
492 1300560100 Moxicum sol. perf. 400 mg Turcia Limited Sirketi 353,80 22,93 USD
ml N1
(prod.: Mafar Ilac
Sanayii A.S., Turcia)

comp. Drogsan İlaçlari


493 1608220250 Aspan™ gastrorez 40 mg N14x2 Turcia Sanayi ve Ticaret 173,58 11,25 USD
. A.Ş.

comp. Drogsan İlaçlari


494 1608220261 Aspan™ gastrorez 40 mg N14 Turcia Sanayi ve Ticaret 122,82 7,96 USD
. A.Ş.

spray 50 Drogsan İlaçlari


495 0600250098 Flutinex® naz., mcg/doză N1 Turcia Sanayi ve Ticaret 91,03 5,90 USD
susp. 120 doze A.Ş.

1,2 mg + Drogsan İlaçlari


sol./garg 200
496 0309250014 Loroben® 1,5 Turcia Sanayi ve Ticaret 54,00 3,50 USD
arisme ml N1
mg/ml A.Ş.

spray 1,2 mg + Drogsan İlaçlari


30 ml
497 0309250025 Loroben® bucofarin 1,5 Turcia Sanayi ve Ticaret 70,98 4,60 USD
N1
g. mg/ml A.Ş.

Drogsan İlaçlari
comp.
498 1207620334 Meflocid™ 500 mg N7 Turcia Sanayi ve Ticaret 144,11 9,34 USD
film.
A.Ş.

Drogsan İlaçlari
comp.
499 1207620345 Meflocid™ 750 mg N7 Turcia Sanayi ve Ticaret 175,43 11,37 USD
film.
A.Ş.

Drogsan İlaçlari
15 mg/5 150
500 0100450561 Pulmoxol™ sirop Turcia Sanayi ve Ticaret 28,70 1,86 USD
ml ml N1
A.Ş.

Drogsan İlaçlari
30 mg/5 150
501 0100450550 Pulmoxol™ sirop Turcia Sanayi ve Ticaret 31,78 2,06 USD
ml ml N1
A.Ş.

Drogsan İlaçlari
gran./sol.
502 0608530035 Urfocin™ 3 g N1 Turcia Sanayi ve Ticaret 89,18 5,78 USD
orală
A.Ş.

Drogsan İlaçlari
comp.
503 0608580041 Zeralgo™ 100 mg N15 Turcia Sanayi ve Ticaret 47,83 3,10 USD
film.
A.Ş.

Drogsan İlaçlari
500 Sanayi ve Ticaret
100
504 1207620378 Meflocid™ sol. perf. mg/100 Turcia A.Ş. (prod.: Mefar 165,09 10,70 USD
ml N1
ml Ilac Sanayii A.S.,
Turcia)

1000 EBEWE Pharma


505 0301000039 Alexan® sol. inj. N1 Austria 462,88 30,00 USD
mg/20 ml GmbH Nfg. KG

Calciumfolinat 30 mg/3 EBEWE Pharma


506 0300020045 sol. inj. N5 Austria 617,18 40,00 USD
"Ebewe" ml GmbH Nfg. KG
Ecofarm SRL, CŞP
(prod.: Fabrica
60 ml
507 0607420012 Flavozid® sirop Ucraina farmaceutică din 146,58 9,50 USD
N1
Lugansc Farmacia
OCPP, Ucraina)
Ecofarm SRL, CŞP
(prod.: Fabrica
100
508 1609450016 Flavozid® sirop Ucraina farmaceutică din 200,58 13,00 USD
ml N1
Lugansc Farmacia
OCPP, Ucraina)
Ecofarm SRL, CŞP
(prod.: Fabrica
farmaceutică din
30 ml
509 1600830013 Proteflazid® pic. Ucraina Lugansc Farmacia 354,88 23,00 USD
N1
OCPP, Ucraina;
Fitofarm SAD,
Ucraina)

Egis
510 0100370412 Frontin® comp. 0,25 mg N30 Ungaria 12,65 0,82 USD
Pharmaceuticals PLC

Egis
511 0100370401 Frontin® comp. 0,5 mg N30 Ungaria 19,90 1,29 USD
Pharmaceuticals PLC

Emcure
512 0107860172 Asomex™-2,5 comp. 2,5 mg N10x3 Islanda 43,97 2,85 USD
Pharmaceuticals Ltd

Emcure
513 0107860183 Asomex™-5 comp. 5 mg N10x3 Islanda 60,95 3,95 USD
Pharmaceuticals Ltd

100 mg/ Emcure


514 0509000019 Encifer™ sol. inj. N5 India 385,74 25,00 USD
5 ml Pharmaceuticals Ltd

Metpure™-XL comp. Emcure


515 1300400673 25 mg N10x3 India 61,72 4,00 USD
25 elib. prel. Pharmaceuticals Ltd

Metpure™-XL comp. Emcure


516 1300400684 50 mg N10x3 India 77,15 5,00 USD
50 elib. prel. Pharmaceuticals Ltd

comp. Emcure
517 1302010034 Mofilet-250 250 mg N10 India 75,45 4,89 USD
film. Pharmaceuticals Ltd

comp. Emcure
518 1302010045 Mofilet-500 500 mg N10 India 163,24 10,58 USD
film. Pharmaceuticals Ltd

comp. Emcure
519 0409240016 Sustinex-™30 30 mg N6 India 231,44 15,00 USD
film. Pharmaceuticals Ltd

Eris Pharmaceuticals
(Australia) Pty Ltd
comp. Australi
520 0208330129 Bicalox™ 50 mg N28 (prod.: Douglas 1002,91 65,00 USD
film. a
Manufacturing Ltd,
Noua Zeelandă)
Ewopharma
International s.r.o
(prod.:
521 0906110014 Isoprinosine® comp. 500 mg N10x5 Slovacia Lusomedicamenta - 231,15 54,12 RON
Sociedade Tecnica
Farmaceutica, S.A.,
Portugalia)
20 g Fagris Medica
522 0307351098 Difeel Plus gel India 18,21 1,18 USD
N1 Pvt.Ltd

gel 20 g Fagris Medica


523 1300420697 Metklo Denta India 22,06 1,43 USD
gingiv. N1 Pvt.Ltd

15 g Fagris Medica
524 0205700035 Treffect Total cremă India 29,62 1,92 USD
N1 Pvt.Ltd

10 ml
525 0109130105 Dialipon® sol. perf. 3% Ucraina Farmak SAD 135,16 8,76 USD
N5

20 ml
526 0109130127 Dialipon® sol. perf. 3% Ucraina Farmak SAD 231,60 15,01 USD
N5

Gluconat de
100 10 ml
527 0300020540 calciu sol. inj. Ucraina Farmak SAD 36,41 2,36 USD
mg/ml N5x2
stabilizat

Gluconat de
100 5 ml
528 0300020551 calciu sol. inj. Ucraina Farmak SAD 19,60 1,27 USD
mg/ml N5x2
stabilizat

10 ml
529 1100030047 Ketamin sol. inj. 50 mg/ml Ucraina Farmak SAD 154,29 10,00 USD
N5

20 ml
530 0400180014 Triombrast® sol. inj. 60% Ucraina Farmak SAD 219,10 14,2 USD
N5

comp.
531 1300200068 Validol® 60 mg N10 Ucraina Farmak SAD 2,16 0,14 USD
subling.

comp.
532 0108380039 Amizon® 125 mg N10 Ucraina Farmak SAP 23,61 1,53 USD
film.

comp.
533 0108380051 Amizon® 250 mg N10 Ucraina Farmak SAP 27,93 1,81 USD
film.

comp.
534 0108380062 Amizon® 250 mg N20 Ucraina Farmak SAP 49,53 3,21 USD
film.

100
535 0108380073 Amizoncic® sirop 10 mg/ml Ucraina Farmak SAP 55,55 3,60 USD
ml N1

45,2 mg
Asparcam- 10 ml
536 1107560077 sol. inj. + 40 Ucraina Farmak SAP 30,09 1,95 USD
Farmak® N5x2
mg/ml

45,2 mg
Asparcam- 20 ml
537 1107560088 sol. inj. + 40 Ucraina Farmak SAP 48,45 3,14 USD
Farmak® N5x2
mg/ml

45,2 mg
Asparcam- 5 ml
538 1107560099 sol. inj. + 40 Ucraina Farmak SAP 13,42 0,87 USD
Farmak® N5x2
mg/ml
pic.
25 ml
539 0300891434 Barboval® orale, Ucraina Farmak SAP 13,89 0,9 USD
N1
sol.

pic.
25 ml
540 0300891412 Corvaldin® orale, Ucraina Farmak SAP 9,10 0,59 USD
N1
sol.

12,42 mg
+ 11,34
541 0509030034 Corvalol® comp. N10 Ucraina Farmak SAP 7,56 0,49 USD
mg +
0,88 mg
20 mg +
pic.
18,26 mg 25 ml
542 0300891456 Corvalol® orale, Ucraina Farmak SAP 5,25 0,34 USD
+ 1,42 N1
sol.
mg/ml

Dexametazonă 1 ml
543 0400110431 sol. inj. 4 mg/ml Ucraina Farmak SAP 16,97 1,10 USD
fosfat N5x2

544 1300100054 Diazolin® comp. 100 mg N10 Ucraina Farmak SAP 4,17 0,27 USD

545 1300100065 Diazolin® draj. 100 mg N10 Ucraina Farmak SAP 6,79 0,44 USD

546 1300100076 Diazolin® draj. 100 mg N10x2 Ucraina Farmak SAP 13,11 0,85 USD

547 1300100087 Diazolin® draj. 50 mg N10 Ucraina Farmak SAP 5,86 0,38 USD

548 1300100098 Diazolin® draj. 50 mg N10x2 Ucraina Farmak SAP 10,65 0,69 USD

pic. naz., 10 ml
549 2400030076 Farmazolin® 0,05% Ucraina Farmak SAP 11,42 0,74 USD
sol. N1

pic. naz., 10 ml
550 2400030087 Farmazolin® 0,1% Ucraina Farmak SAP 12,19 0,79 USD
sol. N1

20 ml
551 0400160160 Glucoză sol. inj. 40% Ucraina Farmak SAP 38,57 2,50 USD
N5x2

10 ml
552 0700250046 Glucoză sol. inj. 40% Ucraina Farmak SAP 21,29 1,38 USD
N5x2

Hidrocortizon 2 ml
553 0800200011 susp. inj. 2,5% Ucraina Farmak SAP 46,13 2,99 USD
acetat N5x2

5 ml
554 1609600040 Lesfal sol. inj. 50 mg/ml Ucraina Farmak SAP 120,35 7,80 USD
N5

pic. naz.,
555 1400060049 Naftizin® 0,05% N1 Ucraina Farmak SAP 4,17 0,27 USD
sol.
10 ml
pic. naz., N1 fl.
556 1400060164 Naftizin® 0,05% Ucraina Farmak SAP 5,86 0,38 USD
sol. polietil
enă

pic. naz.,
557 1400060050 Naftizin® 0,1% N1 Ucraina Farmak SAP 4,63 0,30 USD
sol.

10 ml
pic. naz., N1 fl.
558 1400060175 Naftizin® 0,1% Ucraina Farmak SAP 6,33 0,41 USD
sol. polietil
enă

pic. naz., 100000 5 ml


559 0908900192 Nazoferon Ucraina Farmak SAP 66,35 4,30 USD
sol. UI/ml N1

spray 100000 5 ml
560 0908900181 Nazoferon Ucraina Farmak SAP 75,60 4,90 USD
naz., sol. UI/ml N1

0,1 1 ml
561 1500010128 Octra® sol. inj. Ucraina Farmak SAP 150,75 9,77 USD
mg/ml N5

Oxibutirat de 200 10 ml
562 1400100208 sol. inj. Ucraina Farmak SAP 87,18 5,65 USD
sodiu mg/ml N5x2

pic.
15 ml
563 1400100725 Picolax® orale, 0,75% Ucraina Farmak SAP 21,60 1,40 USD
N1
sol.

pic.
30 ml
564 1400100736 Picolax® orale, 0,75% Ucraina Farmak SAP 34,72 2,25 USD
N1
sol.

pic. oft., 10 ml
565 1600430044 Pilocarpin 10 mg/ml Ucraina Farmak SAP 13,58 0,88 USD
sol. N1

pic. oft., 200 10 ml


566 1909100022 Sulfacil Ucraina Farmak SAP 7,25 0,47 USD
sol. mg/ml N1

pic. oft., 300 10 ml


567 1909100033 Sulfacil Ucraina Farmak SAP 7,87 0,51 USD
sol. mg/ml N1

pic. oft., 10 ml
568 2000050032 Taufon 40 mg/ml Ucraina Farmak SAP 4,94 0,32 USD
sol. N1

comprim
569 2008500278 Torsid® 10 mg N10 Ucraina Farmak SAP 10,95 0,71 USD
ate

comprim
570 2008500267 Torsid® 10 mg N10x3 Ucraina Farmak SAP 50,76 3,29 USD
ate

2 ml
571 2008500289 Torsid® sol. inj. 5 mg/ml Ucraina Farmak SAP 60,02 3,89 USD
N5

4 ml
572 2008500290 Torsid® sol. inj. 5 mg/ml Ucraina Farmak SAP 75,45 4,89 USD
N5
20 ml
573 0400180025 Triombrast® sol. inj. 76% Ucraina Farmak SAP 266,62 17,28 USD
N5

100 g
574 0307141068 Uronefron® gel oral Ucraina Farmak SAP 43,97 2,85 USD
N1

100
575 0307141057 Uronefron® sirop Ucraina Farmak SAP 38,26 2,48 USD
ml N1

pic. oft., 0,5 10 ml


576 2000210056 Vial Light® Ucraina Farmak SAP 30,55 1,98 USD
sol. mg/ml N1

Farmstandart-
577 0109420011 Afobazol® comp. 10 mg N20x3 Rusia 92,58 6,00 USD
Leksredstva SAD

Farmstandart-
578 0100710038 Arbidol® caps. 100 mg N5x2 Rusia 72,83 4,72 USD
Leksredstva SAD

Farmstandart-
579 0100710142 Arbidol® caps. 100 mg N10 Rusia 72,83 4,72 USD
Leksredstva SAD

200 mg
+ 200 Farmstandart-
580 0105250010 Ascofen-P comp. N10 Rusia 2,93 0,19 USD
mg + 40 Leksredstva SAD
mg

Farmstandart-
581 0200350088 Bromhexin comp. 8 mg N20 Rusia 7,56 0,49 USD
Leksredstva SAD

spray
30 g Farmstandart-
582 0307350172 Cameton bucofarin Rusia 17,90 1,16 USD
N1 Leksredstva SAD
g.

spray
45 g Farmstandart-
583 0307350183 Cameton bucofarin Rusia 22,22 1,44 USD
N1 Leksredstva SAD
g.

Cărbune Farmstandart-
584 0300130027 comp. 250 mg N10 Rusia 2,01 0,13 USD
activat Leksredstva SAD

Cărbune Farmstandart-
585 0300130670 comp. 250 mg N10x5 Rusia 15,35 0,995 USD
activat Leksredstva SAD

240 mg
+ 180 Farmstandart-
586 0300891526 Citramon-P comp. N10 Rusia 1,39 0,09 USD
mg + 30 Leksredstva SAD
mg
240 mg
+ 180 Farmstandart-
587 0105280035 Citramon-P comp. N10x2 Rusia 8,02 0,52 USD
mg + 30 Leksredstva SAD
mg

Codelac® Farmstandart-
588 0307351504 comp. N10 Rusia 37,96 2,46 USD
Bronho Leksredstva SAD

10 mg +
Codelac®
30 mg + 100 Farmstandart-
589 0109540016 Bronho cu elixir Rusia 54,93 3,56 USD
500 mg/5 ml N1 Leksredstva SAD
cimbru
ml
Farmstandart-
590 0100500156 Eufillin comp. 150 mg N15x2 Rusia 2,93 0,19 USD
Leksredstva SAD

comp. Farmstandart-
591 0600030012 Famotidin 20 mg N10x2 Rusia 7,25 0,47 USD
film. Leksredstva SAD

Farmstandart-
592 0307350851 Fosfogliv® caps. N10x5 Rusia 176,20 11,42 USD
Leksredstva SAD

Fosfogliv® Farmstandart-
593 0307354631 caps. N10x5 Rusia 316,30 20,50 USD
forte Leksredstva SAD

spray
30 ml Farmstandart-
594 0300130474 Ingalipt bucofarin Rusia 33,94 2,20 USD
N1 Leksredstva SAD
g.

spray
bucofarin 38 g Farmstandart-
595 1200240195 Lidocain 10% Rusia 77,30 5,01 USD
g./cutan., N1 Leksredstva SAD
sol.

Maxicold® pulb./sol. Farmstandart-


596 0307350873 N5 Rusia 29,32 1,90 USD
Rino (lămâie) orală Leksredstva SAD

Maxicold® pulb./sol. Farmstandart-


597 0307350884 N10 Rusia 40,12 2,60 USD
Rino (lămâie) orală Leksredstva SAD

Maxicold®
pulb./sol. Farmstandart-
598 0307350895 Rino N5 Rusia 29,32 1,90 USD
orală Leksredstva SAD
(portocală)

Maxicold®
pulb./sol. Farmstandart-
599 0307350909 Rino N10 Rusia 40,12 2,60 USD
orală Leksredstva SAD
(portocală)

Maxicold® pulb./sol. Farmstandart-


600 0307350910 N5 Rusia 29,32 1,90 USD
Rino (zmeură) orală Leksredstva SAD

Maxicold® pulb./sol. Farmstandart-


601 0307350921 N10 Rusia 40,12 2,60 USD
Rino (zmeură) orală Leksredstva SAD

Farmstandart-
602 1300420789 Metronidazol comp. 250 mg N20 Rusia 2,78 0,18 USD
Leksredstva SAD

Farmstandart-
603 0300891504 Mucaltin comp. 50 mg N10 Rusia 3,16 0,205 USD
Leksredstva SAD

pulb./sus Farmstandart-
604 0400310068 Neosmectin® 3g N3 Rusia 12,96 0,84 USD
p. orală Leksredstva SAD

pulb./sus Farmstandart-
605 0400310046 Neosmectin® 3g N30 Rusia 102,45 6,64 USD
p. orală Leksredstva SAD

pulb./sus Farmstandart-
606 0400310057 Neosmectin® 3g N10 Rusia 39,34 2,55 USD
p. orală Leksredstva SAD
comp. Farmstandart-
607 1401950145 Nitroglicerin 0,5 mg N40 Rusia 14,66 0,95 USD
subling. Leksredstva SAD

200
spray 0,4 doze Farmstandart-
608 1401950156 Nitrospray Rusia 31,32 2,03 USD
sublig. mg/doză 10 ml Leksredstva SAD
N1

comp. Farmstandart-
609 1507770054 Ofloxacin 200 mg N10 Rusia 10,80 0,70 USD
film. Leksredstva SAD

125 mg
comp. (3000 UA
Farmstandart-
610 1600070057 Pancreatin gastrorez + 2800 N10x5 Rusia 16,97 1,10 USD
Leksredstva SAD
. UA + 80
UA)

Farmstandart-
611 1600140161 Paracetamol comp. 500 mg N10 Rusia 1,70 0,11 USD
Leksredstva SAD

comp. Farmstandart-
612 0307355214 Pentalgin® N12 Rusia 37,03 2,40 USD
film. Leksredstva SAD

comp. Farmstandart-
613 0307355203 Pentalgin® N12x2 Rusia 62,80 4,07 USD
film. Leksredstva SAD

Farmstandart-
614 0300130485 Pentalgin®-N comp. N10 Rusia 23,76 1,54 USD
Leksredstva SAD

Farmstandart-
615 0400370097 Teturam comp. 150 mg N15x2 Rusia 18,67 1,21 USD
Leksredstva SAD

Farmstandart-
Leksredstva SAD
400 mg
comp. (prod.:
616 0901380089 Next® + 200 N6 Rusia 17,74 1,15 USD
film. Farmstandart-
mg
Tomschimfarm SAD,
Rusia)
Farmstandart-
Leksredstva SAD
400 mg
comp. (prod.:
617 0901380078 Next® + 200 N10 Rusia 20,83 1,35 USD
film. Farmstandart-
mg
Tomschimfarm SAD,
Rusia)
Farmstandart-
liof. 0,5 g + N5 + Octiabri SAD (prod.:
618 1609260022 Fosfogliv® +solv./so 0,2 g/2,5 10 ml Rusia Farmstandart- 474,76 30,77 USD
l. inj. g N5 UfaVITA SAD,
Rusia)

comp. Farmstandart-
619 0300891593 Allohol N10 Rusia 3,24 0,21 USD
film. Tomschimfarm SAD

comp. Farmstandart-
620 2000350112 Amixin 60 mg N10 Rusia 188,24 12,20 USD
film. Tomschimfarm SAD

comp. Farmstandart-
621 2000350097 Amixin® 125 mg N10 Rusia 327,87 21,25 USD
film. Tomschimfarm SAD

comp. Farmstandart-
622 0100710119 Arbidol® 50 mg N10 Rusia 47,37 3,07 USD
film. Tomschimfarm SAD
comp. de Farmstandart-
623 2700420010 Imudon® N8x5 Rusia 177,44 11,50 USD
supt Tomschimfarm SAD

pic.
50 ml Farmstandart-
624 0307354642 Pantocrin orale, Rusia 25,77 1,67 USD
N1 Tomschimfarm SAD
sol.

Farmstandart-
Tomschimfarm SAD
(prod.: Abbott
(20
spray Healthcare S.A.S.,
625 0307352981 IRS® 19 ml) Rusia 177,44 11,50 USD
naz., sol. Franţa;
N1
Farmstandart-
Tomschimfarm SAD,
Rusia)

Farmstandart-
626 0108720080 Acid ascorbic draj. 50 mg N200 Rusia 5,71 0,37 USD
UfaVITA SAD

2 ml Farmstandart-
627 0307354491 Combilipen® sol. inj. Rusia 38,57 2,50 USD
N5 UfaVITA SAD

2 ml Farmstandart-
628 0307354480 Combilipen® sol. inj. Rusia 67,12 4,35 USD
N5x2 UfaVITA SAD

Complivit® comp. Farmstandart-


629 0307351696 N30 Rusia 30,86 2,00 USD
Mama film. UfaVITA SAD

Complivit®- comp. Farmstandart-


630 0307351700 N30 Rusia 30,86 2,00 USD
Activ film. UfaVITA SAD

Ferrohematog comp. 50 g Farmstandart-


631 0307350323 Rusia 3,24 0,21 USD
en® masticab. N1 UfaVITA SAD

comp. 470 mg Farmstandart-


632 1300030021 Magnelis® B6 N10x5 Rusia 68,82 4,46 USD
film. + 5 mg UfaVITA SAD

comp. 470 mg Farmstandart-


633 1300030032 Magnelis® B6 N90 Rusia 110,17 7,14 USD
film. + 5 mg UfaVITA SAD

634 0607610833 Fluconazol caps. 150 mg N1 India FDC Limited 30,86 2,00 USD

635 0607610844 Fluconazol caps. 200 mg N7 India FDC Limited 92,58 6,00 USD

636 0607610855 Fluconazol caps. 50 mg N7 India FDC Limited 46,29 3,00 USD

637 2000120032 Fungotek comp. 250 mg N7 India FDC Limited 108,01 7,00 USD

comp.
638 1900130055 Konegra 100 mg N1 India FDC Limited 56,78 3,68 USD
film.
comp.
639 1900130066 Konegra 100 mg N4 India FDC Limited 227,12 14,72 USD
film.

comp.
640 1900130077 Konegra 50 mg N2 India FDC Limited 66,50 4,31 USD
film.

comp.
641 1900130088 Konegra 50 mg N4 India FDC Limited 133,00 8,62 USD
film.

comp.
642 1900130572 Konegra 50 mg N1 India FDC Limited 41,04 2,66 USD
film.

comp.
643 0100110580 Ocuvir-200 DT orodisper 200 mg N10x5 India FDC Limited 77,15 5,00 USD
.

comp.
644 0100110591 Ocuvit-800 DT orodisper 800 mg N5x5 India FDC Limited 231,44 15,00 USD
.

2 mg + 4 100
645 1900010027 Salmodil sirop India FDC Limited 43,36 2,81 USD
mg/5 ml ml N1

comp.
646 0108040302 Zathrin 1G 1g N1 India FDC Limited 30,86 2,00 USD
film.

comp.
647 0100890073 Zathrin 250 250 mg N6 India FDC Limited 69,43 4,50 USD
film.

comp.
648 0100890084 Zathrin 500 500 mg N3 India FDC Limited 69,43 4,50 USD
film.

FDC Limited (prod.:


10 g
649 2000120021 Fungotek cremă 1% India Zen Pharma (P) Ltd, 50,15 3,25 USD
N1
India)

comp. Ferrer Internacional


650 2008500201 Britomar 10 mg N15x2 Spania 102,59 5,39 EUR
elib. prel. SA

comp. Ferrer Internacional


651 2008500223 Britomar 5 mg N15x2 Spania 83,74 4,40 EUR
elib. prel. SA

comp. Ferrer Internacional


652 0308230071 Ceraxon® 500 mg N5x4 Spania 696,78 36,61 EUR
film. SA

1000 4 ml Ferrer Internacional


653 0308230059 Ceraxon® sol. inj. Spania 527,96 27,74 EUR
mg/4 ml N5 SA

500 mg/4 4 ml Ferrer Internacional


654 0308230048 Ceraxon® sol. inj. Spania 299,57 15,74 EUR
ml N5 SA

100 30 ml Ferrer Internacional


655 0308230037 Ceraxon® sol. orală Spania 334,21 17,56 EUR
mg/ml N1 SA
10 mg + Ferrer Internacional
656 0508950025 Eneas comp. N10x3 Spania 130,56 6,86 EUR
20 mg SA

5 mg + Ferrer Internacional
657 0309360018 Keltican caps. N15x2 Spania 148,64 7,81 EUR
1,33 mg SA

50 ml Filiala Agrofirma
658 0800150068 Ulei de cătină ulei Ucraina 13,11 0,85 USD
N1 Yan, ÎP Yan

100 Filiala Agrofirma


659 0309220011 Ulei de dovleac ulei Ucraina 24,69 1,60 USD
ml N1 Yan, ÎP Yan

100 Filiala Agrofirma


660 1800230114 Ulei de măceş ulei Ucraina 35,49 2,30 USD
ml N1 Yan, ÎP Yan

50 ml Filiala Agrofirma
661 1800230136 Ulei de măceş ulei Ucraina 20,37 1,32 USD
N1 Yan, ÎP Yan

200
662 0500430192 Alteyka sirop Ucraina Galychpharm SA 27,77 1,80 USD
ml N1

175 mg
663 1300020330 Asparkam comp. + 175 N50 Ucraina Galychpharm SA 6,17 0,40 USD
mg

0,6 1 ml
664 0300900017 Corglicon sol. inj. Ucraina Galychpharm SA 16,66 1,08 USD
mg/ml N10

sol. 50 ml
665 0400270038 Dimexid Ucraina Galychpharm SA 11,11 0,72 USD
cutan. N1

Extract de comp.
666 2200040093 20 mg N10x5 Ucraina Galychpharm SA 4,32 0,28 USD
odolean film.

Extract de comp.
667 2200040107 20 mg N50 Ucraina Galychpharm SA 4,32 0,28 USD
odolean film.

5 ml
668 1205210016 L-lizina escinat sol. inj. 1 mg/ml Ucraina Galychpharm SA 162,01 10,50 USD
N5x2

669 0108980037 Mucaltin comp. 50 mg N30 Ucraina Galychpharm SA 7,87 0,51 USD

670 0100420063 Mucaltin comp. 50 mg N10 Ucraina Galychpharm SA 2,31 0,15 USD

671 0508880014 Mucaltin comp. 50 mg N10x3 Ucraina Galychpharm SA 7,87 0,51 USD

comprim
672 0508880025 Mucaltin 50 mg N30 Ucraina Galychpharm SA 7,87 0,51 USD
ate
sol. 100
673 1300060046 Recutan Ucraina Galychpharm SA 30,86 2,00 USD
cutan. ml N1

0,25 1 ml
674 1900340018 Strofantin K sol. inj. Ucraina Galychpharm SA 13,89 0,90 USD
mg/ml N10

4 ml
675 2006920050 Thiotriazolin sol. inj. 2,5% Ucraina Galychpharm SA 114,18 7,40 USD
N5x2

4 ml
676 2006920049 Thiotriazolin sol. inj. 2,5% Ucraina Galychpharm SA 114,18 7,40 USD
N10

2 ml
677 2000300025 Tiotriazolin sol. inj. 25 mg/ml Ucraina Galychpharm SA 74,52 4,83 USD
N10

pic.
25 ml
678 0300891836 Urolesan orale, Ucraina Galychpharm SA 54,00 3,50 USD
N1
sol.

Xantinol 150 2 ml
679 2400020086 sol. inj. Ucraina Galychpharm SA 18,67 1,21 USD
nicotinat mg/ml N10

GE Healthcare AS
100
Omnipaque™ 300 Norvegi (prod.: GE
680 0900210152 sol. inj. ml 5919,90 311,04 EUR
300 mg/ml a Healthcare Ireland,
N10
Irlanda)
GE Healthcare AS
Omnipaque™ 350 50 ml (prod.: GE
681 0900210174 sol. inj. Austria 3902,82 205,06 EUR
350 mg/ml N10 Healthcare Ireland,
Irlanda)
GE Healthcare AS
Omnipaque™ 350 Norvegi (prod.: GE
682 0900210196 sol. inj. 100ml 6966,31 366,02 EUR
350 mg/ml a Healthcare Ireland,
Irlanda)
GE Healthcare AS
200
Omnipaque™ 350 Norvegi (prod.: GE
683 0900210211 sol. inj. ml 13354,79 701,68 EUR
350 mg/ml a Healthcare Ireland,
N10
Irlanda)
GE Healthcare AS
0,5 20 ml (prod.: GE
684 0700020140 Omniscan™ sol. inj. Austria 9551,32 501,84 EUR
mmol/ml N10 Healthcare Ireland,
Irlanda)
GE Healthcare AS
0,5 10 ml (prod.: GE
685 0700020128 Omniscan™ sol. inj. Austria 5788,00 304,11 EUR
mmol/ml N10 Healthcare Ireland,
Irlanda)
GE Healthcare AS
0,5 15 ml Norvegi (prod.: GE
686 0700020106 Omniscan™ sol. inj. 8209,52 431,34 EUR
mmol/ml N10 a Healthcare Ireland,
Irlanda)
GE Healthcare AS
270 50 ml Norvegi (prod.: GE
687 0905040109 Visipaque® sol. inj. 3363,63 176,73 EUR
mg/ml N10 a Healthcare Ireland,
Irlanda)
GE Healthcare AS
200
320 Norvegi (prod.: GE
688 0905040062 Visipaque® sol. inj. ml 15582,94 818,75 EUR
mg/ml a Healthcare Ireland,
N10
Irlanda)
GE Healthcare AS
320 50 ml Norvegi (prod.: GE
689 0905040121 Visipaque® sol. inj. 4287,28 225,26 EUR
mg/ml N10 a Healthcare Ireland,
Irlanda)
GE Healthcare AS
100
320 Norvegi (prod.: GE
690 0905040084 Visipaque® sol. inj. ml 8287,17 435,42 EUR
mg/ml a Healthcare Ireland,
N10
Irlanda)
Glaxo Group Ltd
(prod.: Glaxo
spray 120
27,5 Marea Operations UK Ltd,
692 0608600024 Avamys® naz., doze 133,62 8,66 USD
mcg/doză Britanie Marea Britanie;
susp. N1
Glaxo Wellcome SA,
Spania)
N4x5
Glaxo Group Ltd
(bliste
(prod.: Glaxo
re x
Wellcome
pulb. de 5 rotadi Marea
693 2605180019 Relenza™ Production, Franţa; 235,76 15,28 USD
inhalat mg/doză sk) + Britanie
GlaxoSmithKline
1
Australia Pty Ltd,
diskha
Australia)
ler
Glaxo Wellcome UK
Dermovate®
sol. 25 ml Marea Ltd (prod.: Aspen
694 0308940040 soluţie 0,05% 36,41 2,36 USD
cutan. N1 Britanie Bad Oldesloe GmbH,
cutanată
Germania)
Glaxo Wellcome UK
Seretide™ 60
pulb. de 50 mcg + Marea Ltd (prod.: Glaxo
695 1909110023 Accuhaler™/Di doze 390,36 25,30 USD
inhalat 100 mcg Britanie Operations UK Ltd,
skus™ N1
Marea Britanie)
Glaxo Wellcome UK
Seretide™ 60
pulb. de 50 mcg + Marea Ltd (prod.: Glaxo
696 1909110034 Accuhaler™/Di doze 529,23 34,30 USD
inhalat 250 mcg Britanie Operations UK Ltd,
skus™ N1
Marea Britanie)
Glaxo Wellcome UK
Seretide™ 60
pulb. de 50 mcg + Marea Ltd (prod.: Glaxo
697 1909110045 Accuhaler™/Di doze 728,27 47,20 USD
inhalat 500 mcg Britanie Operations UK Ltd,
skus™ N1
Marea Britanie)
Glaxo Wellcome UK
gran./sus 125 mg/5 100 Marea Ltd (prod.: Glaxo
698 0300320505 Zinnat™ 182,07 11,80 USD
p. orală ml ml N1 Britanie Operations UK Ltd,
Marea Britanie)
Glaxo Wellcome UK
Seretide™ susp. de 25 mcg + 120
Marea Ltd (prod.: Glaxo
699 1909110056 Inhaler CFC- inhalat 125 doze 540,03 35,00 USD
Britanie Wellcome
Free presuriz. mcg/doză N1
Production, Franţa)
Glaxo Wellcome UK
Seretide™ susp. de 25 mcg + 120
Marea Ltd (prod.: Glaxo
700 1909110067 Inhaler CFC- inhalat 250 doze 680,44 44,10 USD
Britanie Wellcome
Free presuriz. mcg/doză N1
Production, Franţa)
Glaxo Wellcome UK
Seretide™ susp. de 25 mcg + 120
Marea Ltd (prod.: Glaxo
701 1909110012 Inhaler CFC- inhalat 50 doze 388,98 25,21 USD
Britanie Wellcome
Free presuriz. mcg/doză N1
Production, Franţa)
Glaxo Wellcome UK
Ltd (prod.: Glaxo
Serevent CFC- susp. de 120 Wellcome
25 Marea
702 1900030063 Free Inhaler inhalat doze Production, Franţa; 308,59 20,00 USD
mcg/doză Britanie
25 µg presuriz. N1 GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals SA,
Polonia)
Glaxo Wellcome UK
Ltd (prod.: Glaxo
Flixotide® 125 susp. de 60 Wellcome SA,
125 Marea
703 0600250113 Inhaler CFC- inhalat doze Spania; 139,79 9,06 USD
mcg/doză Britanie
free presuriz. N1 GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals SA,
Polonia)
Glaxo Wellcome UK
Ltd (prod.: Glaxo
Flixotide® 50 susp. de 120 Wellcome SA,
50 Marea
704 0600250102 Inhaler CFC- inhalat doze Spania; 113,87 7,38 USD
mcg/doză Britanie
free presuriz. N1 GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals SA,
Polonia)
Glaxo Wellcome UK
Ltd (prod.: Glaxo
susp. de 60 Wellcome SA,
Flixotide™ 250 Marea
705 0600250076 inhalat doze Spania; 243,17 15,76 USD
Evohaler™ mcg/doză Britanie
presuriz. N1 GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals SA,
Polonia)
Glaxo Wellcome UK
Ltd (prod.: Glaxo
susp. de 120 Wellcome SA,
Flixotide™ 125 Marea
706 0600250043 inhalat doze Spania; 280,82 18,20 USD
Evohaler™ mcg/doză Britanie
presuriz. N1 GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals SA,
Polonia)
Glaxo Wellcome UK
Ltd (prod.: Glaxo
susp. de 120 Wellcome SA,
Flixotide™ 250 Marea
707 0600250065 inhalat doze Spania; 509,17 33,00 USD
Evohaler™ mcg/doză Britanie
presuriz. N1 GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals SA,
Polonia)
Glaxo Wellcome UK
Ltd (prod.:
Fortum 500 pulb./sol. Marea
708 0300300178 500 mg N1 GlaxoSmithKline 43,20 2,80 USD
mg inj. Britanie
Manufacturing SpA,
Italia)

1doză
Havrix™ Junior 0,5 ml GlaxoSmithKline
709 2208970011 susp. inj. (720 Belgia 280,82 18,2 USD
720 N1 Biologicals s.a.
E.L.U.)

liof. N1 +
Mencevax™ GlaxoSmithKline
710 2208900025 +solv./so 1 doză 0,5 ml Belgia 277,73 18,00 USD
ACWY Biologicals s.a.
l. inj. N1

pic.
GlaxoSmithKline 4000,0
711 2208940018 Polio Sabin™ orale, 10 doze N100 Belgia 61717,60 USD
Biologicals s.a. 0
susp.

1,5 ml
N1
(aplica
susp. GlaxoSmithKline
712 2208880019 Rotarix™ tor Belgia 308,59 20,00 USD
orală Biologicals S.A.
oral
preum
plut)

pulb. 1 doză
GlaxoSmithKline
713 2700720031 Varilrix™ +solv./so (2000 N1 Belgia 478,31 31,00 USD
Biologicals s.a.
l. inj. PFU)

comp. GlaxoSmithKline
714 0300810048 Clotrimazol 100 mg N6 Polonia 30,86 2,00 USD
vag. Pharmaceuticals SA

20 g GlaxoSmithKline
715 0300810026 Clotrimazol cremă 10 mg/g Polonia 23,14 1,50 USD
N1 Pharmaceuticals SA

GlaxoSmithKline
717 0400200178 Diclofenac sup. 100 mg N5x2 Polonia 24,69 1,60 USD
Pharmaceuticals SA

GlaxoSmithKline
South Africa (PTY)
Ltd (prod.: Aspen
Africa Bad Oldesloe GmbH,
718 0100260234 Eskazole comp. 400 mg N12 239,93 15,55 USD
de Sud Germania;
GlaxoSmithKline
South Africa (PTY)
Ltd, Africa de Sud)
GlaxoSmithKline
Trading Services Ltd
comp. 1151,0
719 0508960026 Revolade® 25 mg N28 Irlanda (prod.: Glaxo 17759,39 USD
film. 1
Operations UK Ltd,
Marea Britanie)
GlaxoSmithKline
Trading Services Ltd
comp. 2302,2
720 0508960015 Revolade® 50 mg N28 Irlanda (prod.: Glaxo 35522,49 USD
film. 6
Operations UK Ltd,
Marea Britanie)
GlaxoSmithKline UK
Ltd (prod.: Catalent
0,5 mg + Marea
721 0409220014 Duodart® caps. N90 Germany 1377,07 89,25 USD
0,4 mg Britanie
Schorndorf GmbH,
Germania)
GlaxoSmithKline UK
Ltd T/A Stiefel
0,5 mg + 30 g Marea
722 0908910023 Isotrexin gel (prod.: Stiefel 123,44 8,00 USD
20 mg/g N1 Britanie
Laboratories Ltd,
Irlanda)

comp. GM Pharmaceuticals
723 0107520526 Torvator 10 mg N20 Georgia 61,72 4,00 USD
film. Ltd.

comp. GM Pharmaceuticals
724 0107520537 Torvator 20 mg N20 Georgia 72,52 4,70 USD
film. Ltd.

comp. GM Pharmaceuticals
725 0107520548 Torvator 40 mg N20 Georgia 131,15 8,50 USD
film. Ltd.

comp. GNŢLS SRL, Uzina


726 0100520125 Amitriptilin 25 mg N10x5 Ucraina 16,66 1,08 USD
film. experimentală

Amitriptilin 2 ml GNŢLS SRL, Uzina


727 0100520136 sol. inj. 10 mg/ml Ucraina 20,37 1,32 USD
clorhidrat-OZ N10 experimentală

pic. oft., 5 ml GNŢLS SRL, Uzina


728 0108610020 Atropin sulfat 10 mg/ml Ucraina 9,57 0,62 USD
sol. N1 experimentală

1 ml GNŢLS SRL, Uzina


729 0108610031 Atropin sulfat sol. inj. 1 mg/ml Ucraina 14,81 0,96 USD
N10 experimentală

pic.
0,5 5 ml GNŢLS SRL, Uzina
730 0405190032 Auridexan auric., Ucraina 9,26 0,60 USD
mg/ml N1 experimentală
sol.

Chlorophyllin- comp. de GNŢLS SRL, Uzina


731 0300480076 12,5 mg N10x2 Ucraina 7,10 0,46 USD
OZ supt experimentală

Chlorophyllin- comp. de GNŢLS SRL, Uzina


732 0300480087 12,5 mg N20 Ucraina 7,10 0,46 USD
OZ supt experimentală

Chlorophyllin- comp. de GNŢLS SRL, Uzina


733 0300480054 25 mg N10x2 Ucraina 11,11 0,72 USD
OZ supt experimentală

Chlorophyllin- comp. de GNŢLS SRL, Uzina


734 0300480065 25 mg N20 Ucraina 11,11 0,72 USD
OZ supt experimentală
Chlorophyllin- 100 GNŢLS SRL, Uzina
735 0300490044 sol. alc. 10 mg/ml Ucraina 27,77 1,80 USD
OZ ml N1 experimentală

Chlorophyllin- sol. 20 ml GNŢLS SRL, Uzina


736 0300480032 20 mg/ml Ucraina 8,18 0,53 USD
OZ uleioasă N1 experimentală

spray
Chlorophyllin- 15 ml GNŢLS SRL, Uzina
737 0300490055 bucofarin 2 mg/ml Ucraina 31,32 2,03 USD
OZ N1 experimentală
g.

GNŢLS SRL, Uzina


738 0400110349 Dexametazon comp. 0,5 mg N10x5 Ucraina 11,11 0,72 USD
experimentală

0,25 1 ml GNŢLS SRL, Uzina


739 0400230104 Digoxin sol. inj. Ucraina 20,37 1,32 USD
mg/ml N10 experimentală

2 ml GNŢLS SRL, Uzina


740 0500300082 Etamzilat sol. inj. 12,5 % Ucraina 20,37 1,32 USD
N10 experimentală

2 ml GNŢLS SRL, Uzina


741 0600380212 Furosemid sol. inj. 10 mg/ml Ucraina 12,03 0,78 USD
N10 experimentală

Iodură de pic. oft., 5 ml GNŢLS SRL, Uzina


742 1100010285 20 mg/ml Ucraina 16,05 1,04 USD
potasiu sol. N1 experimentală

1 ml GNŢLS SRL, Uzina


743 1600380080 Mezaton sol. inj. 10 mg/ml Ucraina 21,45 1,39 USD
N10 experimentală

GNŢLS SRL, Uzina


744 0108980015 Mucaltin comp. 50 mg N10 Ucraina 2,62 0,17 USD
experimentală

GNŢLS SRL, Uzina


745 0108980026 Mucaltin comp. 50 mg N30 Ucraina 7,41 0,48 USD
experimentală

7,5 2 ml GNŢLS SRL, Uzina


746 0100450446 Mucolvan sol. inj. Ucraina 20,06 1,30 USD
mg/ml N5 experimentală

spray 0,5 15 ml GNŢLS SRL, Uzina


747 1501090112 Naso-spray Ucraina 28,68 1,86 USD
naz., sol. mg/ml N1 experimentală

pic.
5 ml GNŢLS SRL, Uzina
748 1400440245 Norfloxacin oft./auric 3 mg/ml Ucraina 8,95 0,58 USD
N1 experimentală
., sol.

pic. oft., 0,2 5 ml GNŢLS SRL, Uzina


749 1506910013 Oftalmodek Ucraina 10,34 0,67 USD
sol. mg/ml N1 experimentală

sol. 100 GNŢLS SRL, Uzina


750 1300060127 Recutan Ucraina 26,54 1,72 USD
cutan. ml N1 experimentală

0,25 1 ml GNŢLS SRL, Uzina


751 1900340029 Strophantin-G sol. inj. Ucraina 11,11 0,72 USD
mg/ml N10 experimentală
pic. oft., 5 ml GNŢLS SRL, Uzina
752 2000050124 Taufon 40 mg/ml Ucraina 11,73 0,76 USD
sol. N3 experimentală

pic. oft., 5 ml GNŢLS SRL, Uzina


753 2006920016 Thiotriazolin 10 mg/ml Ucraina 12,03 0,78 USD
sol. N1 experimentală

Ulei din
100 GNŢLS SRL, Uzina
754 0309220022 seminţe de ulei Ucraina 30,86 2,00 USD
ml N1 experimentală
dovleac

GNŢLS SRL, Uzina


experimentală
(prod.: GNŢLS SRL,
2 ml Uzina experimentală
755 0400350132 Dipiridamol sol. inj. 5 mg/ml Ucraina 6,17 0,40 USD
N5 , Ucraina; Zdorovie
SRL, Companie
farmaceutică ,
Ucraina)

Gracure
756 0100551664 Amovis-500 caps. 500 mg N10 India Pharmaceuticals 14,81 0,96 USD
Ltd.

Gracure
757 0100571622 Ampivis-500 caps. 500 mg N10 India Pharmaceuticals 17,74 1,15 USD
Ltd.

Gracure
comp.
758 0107520401 Atrovis-10 10 mg N10 India Pharmaceuticals 23,14 1,50 USD
film.
Ltd.

Gracure
comp.
759 0107520412 Atrovis-20 20 mg N10 India Pharmaceuticals 38,57 2,50 USD
film.
Ltd.

Gracure
comp.
760 0108040449 Azicin-250 250 mg N3x2 India Pharmaceuticals 69,43 4,50 USD
film.
Ltd.

Gracure
comp.
761 0108040450 Azicin-500 500 mg N3 India Pharmaceuticals 69,43 4,50 USD
film.
Ltd.

Gracure
762 0300220627 Cephavis-500 caps. 500 mg N10 India Pharmaceuticals 21,14 1,37 USD
Ltd.

Gracure
763 1500040637 Omezole-20 caps. 20 mg N10x3 India Pharmaceuticals 34,56 2,24 USD
Ltd.

Gracure
comp.
764 0307530121 Stim 10 mg N10 India Pharmaceuticals 16,97 1,10 USD
film.
Ltd.

comp. Hecure Health Care


765 0307480237 Hecipro™-500 500 mg N10 India 16,51 1,07 USD
film. Pvt.Ltd

comp. N10x1 Hecure Health Care


766 0307480248 Hecipro™-500 500 mg India 165,56 10,73 USD
film. 0 Pvt.Ltd

comp. Hecure Health Care


767 0307354402 Hegrip N10 India 15,43 1,00 USD
film. Pvt.Ltd
comp. N10x1 Hecure Health Care
768 0307354413 Hegrip India 146,58 9,50 USD
film. 0 Pvt.Ltd

comp. Hecure Health Care


769 1507770250 HEOF™-400 400 mg N10 India 103,38 6,70 USD
film. Pvt.Ltd

Helba
750 mg Phamaceuticals Inc.
comp. + 200 Co. (prod.: Merkez
770 1309200016 Exagyn N7 Turcia 85,32 5,53 USD
vag. mg + Laboratory
100 mg Pharmaceutical and
Trade Co., Turcia)
Helba
Phamaceuticals Inc.
Co. (prod.: Merkez
771 0200160360 Moreserc® comp. 16 mg N10x3 Turcia 74,52 4,83 USD
Laboratory
Pharmaceutical and
Trade Co., Turcia)
Helba
Phamaceuticals Inc.
Co. (prod.: Merkez
772 0200160371 Moreserc® comp. 24 mg N10x3 Turcia 118,81 7,70 USD
Laboratory
Pharmaceutical and
Trade Co., Turcia)
Helba
Phamaceuticals Inc.
comp. 1500000 Co. (prod.: Merkez
773 1900670076 Spramax® N5x2 Turcia 19,90 1,29 USD
film. UI Laboratory
Pharmaceutical and
Trade Co., Turcia)
Helba
Phamaceuticals Inc.
comp. 1500000 Co. (prod.: Merkez
774 1900670043 Spramax® N7x2 Turcia 27,93 1,81 USD
film. UI Laboratory
Pharmaceutical and
Trade Co., Turcia)
Helba
comp. Phamaceuticals Inc.
film. Co. (prod.: Merkez
775 1608220180 Stamic 40 mg N14 Turcia 91,03 5,90 USD
gastrorez Laboratory
. Pharmaceutical and
Trade Co., Turcia)
Helba
comp. Phamaceuticals Inc.
film. Co. (prod.: Merkez
776 1608220191 Stamic 40 mg N28 Turcia 177,75 11,52 USD
gastrorez Laboratory
. Pharmaceutical and
Trade Co., Turcia)

5 ml
777 1208310032 Inestom® sol. inj. 1 g/5 ml Grecia HELP SA 202,13 13,10 USD
N5

10 ml
778 1208310054 Inestom® sol. orală 1 g/10 ml Grecia HELP SA 217,55 14,10 USD
N10

pastă 100 g Herbapol Warszawa


779 0300894871 Fitolizyna Polonia 49,37 3,20 USD
orală N1 Sp.z o.o.

Herbion Pakistan
780 0307351951 Bonjigar caps. N20 Pakistan 30,09 1,95 USD
Pvt.Ltd

90 ml Herbion Pakistan
781 0307352693 Bonjigar sirop Pakistan 40,12 2,6 USD
N1 Pvt.Ltd
Herbion Pakistan
782 0307351973 Entoban caps. N20 Pakistan 29,32 1,90 USD
Pvt.Ltd

90 ml Herbion Pakistan
783 0307351984 Entoban sirop Pakistan 27,77 1,80 USD
N1 Pvt.Ltd

gran./sol. Herbion Pakistan


784 0307351995 Entofit 6 g N5 Pakistan 18,52 1,20 USD
orală Pvt.Ltd

Herbion Pakistan
785 0307352497 Evica caps. N20 Pakistan 47,83 3,10 USD
Pvt.Ltd

gran./sol. 3,5 g Herbion Pakistan


786 0307352213 Infidol Pakistan 16,97 1,10 USD
orală N5 Pvt.Ltd

gran./sol. Herbion Pakistan


787 0307140348 Insty N5 Pakistan 18,52 1,20 USD
orală Pvt.Ltd

Insty cu
gran./sol. Herbion Pakistan
788 0307140393 aromă de N5 Pakistan 18,52 1,20 USD
orală Pvt.Ltd
lămâie

Insty fără gran./sol. 5,6 g Herbion Pakistan


789 0307140670 Pakistan 18,52 1,20 USD
zahăr orală N5 Pvt.Ltd

Insty pentru gran./sol. 3,5 g Herbion Pakistan


790 0307140681 Pakistan 18,52 1,20 USD
copii orală N5 Pvt.Ltd

Herbion Pakistan
791 0307352224 Intellan caps. N20 Pakistan 27,00 1,75 USD
Pvt.Ltd

90 ml Herbion Pakistan
792 0307352235 Intellan sirop Pakistan 29,32 1,90 USD
N1 Pvt.Ltd

comp. Herbion Pakistan


793 0307140603 Linkus N8x2 Pakistan 16,97 1,10 USD
masticab. Pvt.Ltd

90 ml Herbion Pakistan
794 0307140407 Linkus sirop Pakistan 27,00 1,75 USD
N1 Pvt.Ltd

25 g Herbion Pakistan
795 0307140717 Linkus balsam ung. Pakistan 19,29 1,25 USD
N1 Pvt.Ltd

Linkus fără 90 ml Herbion Pakistan


796 0307140658 sirop Pakistan 27,00 1,75 USD
zahăr N1 Pvt.Ltd

120 Herbion Pakistan


797 0307140669 Linkus Plus sirop Pakistan 33,94 2,20 USD
ml N1 Pvt.Ltd

Linkus® Herbion Pakistan


798 0307140614 pastile N8x2 Pakistan 15,58 1,01 USD
Honey Lemon Pvt.Ltd
Herbion Pakistan
799 0307140625 Linkus® Mint pastile N8x2 Pakistan 15,58 1,01 USD
Pvt.Ltd

Linkus® Herbion Pakistan


800 0307140636 pastile N8x2 Pakistan 15,58 1,01 USD
Orange Pvt.Ltd

Herbion Pakistan
801 0307140647 Verona caps. N20 Pakistan 59,40 3,85 USD
Pvt.Ltd

Hexal AG (prod.:
comp. German
802 0100080034 ACC® 100 100 mg N20 Salutas Pharma 36,92 1,94 EUR
eferv. ia
GmbH, Germania)

Hexal AG (prod.:
pulb./sol. German
803 0100080045 ACC® 100 100 mg N2x10 Salutas Pharma 36,92 1,94 EUR
orală ia
GmbH, Germania)

Hexal AG (prod.:
comp. German
804 0100080056 ACC® 200 200 mg N20 Salutas Pharma 41,49 2,18 EUR
eferv. ia
GmbH, Germania)

Hexal AG (prod.:
pulb./sol. German
805 0100080067 ACC® 200 200 mg N2x10 Salutas Pharma 41,49 2,18 EUR
orală ia
GmbH, Germania)

Hexal AG (prod.:
comp. German
806 0100080089 ACC® Long 600 mg N10 Salutas Pharma 26,84 1,41 EUR
eferv. ia
GmbH, Germania)

Hexal AG (prod.:
German
807 0100110085 Acic® cremă 5% 2 g N1 Salutas Pharma 31,40 1,65 EUR
ia
GmbH, Germania)

Hexal AG (prod.:
German
808 1200300013 Lopedium® caps. 2 mg N10 Salutas Pharma 11,99 0,63 EUR
ia
GmbH, Germania)

50 g
809 0307140979 Arnica + cremă Canada Homeocan Inc. 79,92 5,18 USD
N1

100
810 0307354859 Calm Kids 0-9 sirop Canada Homeocan Inc. 59,56 3,86 USD
ml N1

Cough and 100


811 0309430018 sirop Canada Homeocan Inc. 59,56 3,86 USD
Cold kids 0-9 ml N1

pic. orale
Earache Kids 25 ml
812 0307354745 homeopa Canada Homeocan Inc. 59,56 3,86 USD
0-9 N1
te

pic. orale
Teething Kids 25 ml
813 0307354756 homeopa Canada Homeocan Inc. 59,56 3,86 USD
0-9 N1
te

1,37 g/5 100 Indoco Remedies


814 0401050015 Cital sirop India 77,15 5,00 USD
ml ml N1 Ltd.

100 Indoco Remedies


815 0307354457 Gripout baby sirop India 46,29 3,00 USD
ml N1 Ltd.
Acid 100
816 0105650012 sol. perf. 5% Ucraina Infusia SAÎ 13,11 0,85 USD
aminocapronic ml N1

Clorură de 400
817 1400100253 sol. perf. 0,9% Ucraina Infusia SAÎ 12,34 0,80 USD
sodiu ml N1

Clorură de 200
818 1400100231 sol. perf. 0,9% Ucraina Infusia SAÎ 9,41 0,61 USD
sodiu ml N1

400
819 0400160230 Glucoză sol. perf. 5% Ucraina Infusia SAÎ 12,34 0,80 USD
ml N1

200
820 0400160229 Glucoză sol. perf. 5% Ucraina Infusia SAÎ 9,26 0,60 USD
ml N1

200
821 0400160218 Glucoză sol. perf. 10% Ucraina Infusia SAÎ 10,83 0,70 USD
ml N1

400
822 0307352006 Hartman sol. perf. Ucraina Infusia SAÎ 20,98 1,36 USD
ml N1

200
823 0300892187 Hartman sol. perf. Ucraina Infusia SAÎ 17,74 1,15 USD
ml N1

Hidroxietilamid 400
824 0808620011 sol. perf. 6% Ucraina Infusia SAÎ 82,55 5,35 USD
on ml N1

Hidroxietilamid 200
825 0808620022 sol. perf. 6% Ucraina Infusia SAÎ 61,72 4,00 USD
on ml N1

200
826 1300050045 Mannit sol. perf. 15% Ucraina Infusia SAÎ 37,03 2,40 USD
ml N1

200
827 1600610015 Neohemodez sol. perf. Ucraina Infusia SAÎ 20,06 1,30 USD
ml N1

400
828 1600640018 Neohemodez sol. perf. Ucraina Infusia SAÎ 30,09 1,95 USD
ml N1

400
829 0400140076 Reopoliglucin sol. perf. Ucraina Infusia SAÎ 51,69 3,35 USD
ml N1

200
830 0400140065 Reopoliglucin sol. perf. Ucraina Infusia SAÎ 28,54 1,85 USD
ml N1

200
831 0307352914 Ringer sol. perf. Ucraina Infusia SAÎ 13,05 0,846 USD
ml N1

400
832 0307352925 Ringer sol. perf. Ucraina Infusia SAÎ 14,66 0,95 USD
ml N1
200
833 0307351940 Ringer lactat sol. perf. Ucraina Infusia SAÎ 12,34 0,80 USD
ml N1

400
834 0307352040 Ringer lactat sol. perf. Ucraina Infusia SAÎ 15,43 1,00 USD
ml N1

Ipsen Limited
pulb./sol. (prod.: Ipsen
835 0208410027 Dysport® 500 U N1 Franţa 5878,22 308,85 EUR
inj. Biopharm Ltd,
Marea Britanie)
Ipsen Pharma
pulb./sol. 73,69 (prod.: Beaufour
836 0307355085 Fortrans® Franţa 145,60 7,65 EUR
orală g N4 Ipsen Industrie,
Franţa)
Ipsen Pharma
pulb./sus (prod.: Beaufour
837 0400310024 Smecta® 3g N10 Franţa 40,92 2,15 EUR
p. orală Ipsen Industrie,
Franţa)
Ipsen Pharma
pulb./sus (prod.: Beaufour
838 0400310013 Smecta® 3g N30 Franţa 103,73 5,45 EUR
p. orală Ipsen Industrie,
Franţa)
Ipsen Pharma
comp. (prod.: Beaufour
839 0706690077 Tanakan® 40 mg N15x6 Franţa 283,59 14,90 EUR
film. Ipsen Industrie,
Franţa)
Ipsen Pharma
comp. (prod.: Beaufour
840 0700130018 Tanakan® 40 mg N15x2 Franţa 115,15 6,05 EUR
film. Ipsen Industrie,
Franţa)

Acid 100
841 0100490015 sol. perf. 5% Ucraina Iuria-Farm SRL 12,96 0,84 USD
aminocapronic ml N1

400
842 0300892372 Aminol® sol. perf. Ucraina Iuria-Farm SRL 176,51 11,44 USD
ml N1

Clorură de 200
843 1400100312 sol. perf. 0,9% Ucraina Iuria-Farm SRL 9,72 0,63 USD
sodiu ml N1

Clorură de 400
844 1400100323 sol. perf. 0,9% Ucraina Iuria-Farm SRL 12,34 0,80 USD
sodiu ml N1

sol. 1000
845 0405190043 Decasan® 0,02% Ucraina Iuria-Farm SRL 84,86 5,50 USD
cutan. ml N1

sol. 0,2 200


846 0405190010 Decasan® Ucraina Iuria-Farm SRL 38,57 2,50 USD
cutan. mg/ml ml N1

sol. 0,2 400


847 0405190021 Decasan® Ucraina Iuria-Farm SRL 44,75 2,90 USD
cutan. mg/ml ml N1

50 ml
848 0600140267 Fluconazol sol. perf. 0,2% Ucraina Iuria-Farm SRL 44,59 2,89 USD
N1

100
849 0600140256 Fluconazol sol. perf. 0,2% Ucraina Iuria-Farm SRL 77,15 5,00 USD
ml N1
400
850 0400160274 Glucoză sol. perf. 5% Ucraina Iuria-Farm SRL 12,65 0,82 USD
ml N1

200
851 0400160252 Glucoză sol. perf. 5% Ucraina Iuria-Farm SRL 9,87 0,64 USD
ml N1

Hidrocarbonat 200
852 0200200013 sol. perf. 4% Ucraina Iuria-Farm SRL 24,53 1,59 USD
de sodiu ml N1

sol. 100
853 0805200016 Horosten® 0,025% Ucraina Iuria-Farm SRL 46,91 3,04 USD
cutan. ml N1

sol. 400
854 0805200027 Horosten® 0,025% Ucraina Iuria-Farm SRL 89,49 5,80 USD
cutan. ml N1

20 ml
855 0500310094 Inbutol® sol. inj. 10% Ucraina Iuria-Farm SRL 85,48 5,54 USD
N1

10 ml
856 0500310108 Inbutol® sol. inj. 10% Ucraina Iuria-Farm SRL 58,32 3,78 USD
N1

100
857 1600660434 Infulgan® sol. perf. 10 mg/ml Ucraina Iuria-Farm SRL 37,80 2,45 USD
ml N1

20 ml
858 1600660445 Infulgan® sol. perf. 10 mg/ml Ucraina Iuria-Farm SRL 22,37 1,45 USD
N1

100
859 1200200010 Leflocin® sol. perf. 50 mg/ml Ucraina Iuria-Farm SRL 78,69 5,10 USD
ml N1

100
860 1300420262 Metronidazol sol. perf. 0,5% Ucraina Iuria-Farm SRL 9,57 0,62 USD
ml N1

100
861 1500020071 Ofloxacină sol. perf. 0,2% Ucraina Iuria-Farm SRL 34,25 2,22 USD
ml N1

200
862 1500020082 Ofloxacină sol. perf. 0,2% Ucraina Iuria-Farm SRL 46,29 3,00 USD
ml N1

400
863 1600180017 Pasconat® sol. perf. 3% Ucraina Iuria-Farm SRL 109,55 7,10 USD
ml N1

100 mg
400
864 0400140102 Reopoliglucin sol. perf. +9 Ucraina Iuria-Farm SRL 41,66 2,70 USD
ml N1
mg/ml

100 mg
200
865 0400140087 Reopoliglucin sol. perf. +9 Ucraina Iuria-Farm SRL 22,37 1,45 USD
ml N1
mg/ml

400
866 0307351777 Reosorbilact® sol. perf. Ucraina Iuria-Farm SRL 57,55 3,73 USD
ml N1
200
867 0300892338 Reosorbilact® sol. perf. Ucraina Iuria-Farm SRL 46,13 2,99 USD
ml N1

200
868 0300892350 Ringer sol. perf. Ucraina Iuria-Farm SRL 13,11 0,85 USD
ml N1

400
869 0300892361 Ringer sol. perf. Ucraina Iuria-Farm SRL 14,66 0,95 USD
ml N1

200
870 0300892349 Sorbilact® sol. perf. Ucraina Iuria-Farm SRL 60,02 3,89 USD
ml N1

400
871 0307351788 Sorbilact® sol. perf. Ucraina Iuria-Farm SRL 81,47 5,28 USD
ml N1

Tivortin® 200 100


872 0100730074 sol. orală Ucraina Iuria-Farm SRL 138,86 9,00 USD
aspartat mg/ml ml N1

27 g +
sol./irigaţ 5,4 3000
873 1909270011 Turusol® Ucraina Iuria-Farm SRL 108,78 7,05 USD
ie g/1000 ml N1
ml

spray
30 ml IVAX
874 0300892442 Stopangin® bucofarin 1,92 g/ml Cehia 48,60 3,15 USD
N1 Pharmaceuticals sro
g.

IVAX
Pharmaceuticals sro
(prod.: Norton
sol. de 200 Waterford T/A IVAX
100
875 0202370062 Beclazone-Eco inhalat doze Cehia Pharmaceuticals 111,86 7,25 USD
mcg/doză
presuriz. N1 Ireland, Irlanda;
Teva Czech
Industries s.r.o.,
Cehia)
IVAX
Pharmaceuticals sro
(prod.: Norton
sol. de 200 Waterford T/A IVAX
250
876 0202370051 Beclazone-Eco inhalat doze Cehia Pharmaceuticals 143,49 9,30 USD
mcg/doză
presuriz. N1 Ireland, Irlanda;
Teva Czech
Industries s.r.o.,
Cehia)
IVAX
pic. 0,25 mg Pharmaceuticals sro
Sanorin-
877 1408890019 naz./oft., + 5 N1 Cehia (prod.: Teva Czech 35,64 2,31 USD
Analergin
sol. mg/ml Industries s.r.o.,
Cehia)

878 2008740016 Disgren® caps. 300 mg N10x3 Spania J. Uriach&Cia., SA 115,72 7,50 USD

J. Uriach&Cia., SA
pulb. + N1 + (prod.: Italfarmaco
879 0307350242 Trimetabol® solv./sol. 3g 150 Spania S.A., Spania; J. 101,83 6,60 USD
orală ml N1 Uriach&Cia., SA,
Spania)
Janssen Cilag
International NV
(prod.: Ben Venue
pulb./sol. 1153,7
880 0208370020 Velcade® 3,5 mg N1 Belgia Laboratories Inc, 17802,29 USD
inj. 9
SUA; Janssen
Pharmaceutica NV,
Belgia)
Johnson & Johnson
SRL (prod.:
Alkermes
Incorporated, SUA;
pulb. Cilag AG, Elveţia;
N1 +
Rispolept +solv./su Vetter Pharma-
881 1807660255 25 mg 2 ml Elveţia 1497,27 97,04 USD
Consta® sp. inj. Fertigung
N1
elib. prel. GmbH&Co.KG,
Germania; Vetter
Pharma-Fertigung
GmbH&Co.KG,
Germania)
Johnson & Johnson
SRL (prod.:
Alkermes
Incorporated, SUA;
pulb. Cilag AG, Elveţia;
Rispolept +solv./su N1+ 2 Vetter Pharma-
882 1807660543 37,5 mg Rusia 2115,83 137,13 USD
Consta® sp. inj. ml N1 Fertigung
elib. prel. GmbH&Co.KG,
Germania; Vetter
Pharma-Fertigung
GmbH&Co.KG,
Germania)
Johnson & Johnson
SRL (prod.:
Alkermes
Incorporated, SUA;
pulb. Cilag AG, Elveţia;
Rispolept +solv./su N1+ 2 Vetter Pharma-
883 1807660554 50 mg Rusia 2691,50 174,44 USD
Consta® sp. inj. ml N1 Fertigung
elib. prel. GmbH&Co.KG,
Germania; Vetter
Pharma-Fertigung
GmbH&Co.KG,
Germania)
Johnson & Johnson
SRL (prod.: ALZA
Corporation
Commercial Facility,
comp.
884 1609190011 Invega® 3 mg N7x4 Belgia SUA; Janssen Cilag 1735,04 112,45 USD
elib. prel.
Manufacturing LLC,
Puerto Rico;
Janssen Cilag SpA,
Italia)
Johnson & Johnson
SRL (prod.: ALZA
Corporation
Commercial Facility,
comp.
885 1609190033 Invega® 9 mg N7x4 Belgia SUA; Janssen Cilag 2031,90 131,69 USD
elib. prel.
Manufacturing LLC,
Puerto Rico;
Janssen Cilag SpA,
Italia)
Johnson & Johnson
SRL (prod.: ALZA
Corporation
Commercial Facility,
comp.
886 1609190022 Invega® 6 mg N7x4 Belgia SUA; Janssen Cilag 1602,96 103,89 USD
elib. prel.
Manufacturing LLC,
Puerto Rico;
Janssen Cilag SpA,
Italia)
Johnson & Johnson
SRL (prod.: Baxter
liof./conc
Oncology GmbH, 2181,7
887 2008770019 Yondelis® ./sol. 1 mg N1 Rusia 33662,63 USD
Germania; Janssen 2
perf.
Pharmaceutica NV,
Belgia)
Johnson & Johnson
comp.
SRL (prod.: Cilag
888 1800010127 Pariet® gastrorez 20 mg N14x2 Rusia 262,15 16,99 USD
AG, Elveţia; Eisai
.
Co., Ltd, Japonia)
Johnson & Johnson
comp. 2744,0
889 2008730026 Incivo® 375 mg N42 Rusia SRL (prod.: Janssen 42339,20 USD
film. 6
Cilag SpA, Italia)

Johnson & Johnson


comp.
890 1800200133 Rispolept® 2 mg N10x2 Belgia SRL (prod.: Janssen 152,13 9,86 USD
film.
Cilag SpA, Italia)

Johnson & Johnson


SRL (prod.: Janssen
891 2000480369 Topamax® caps. 50 mg N28 Rusia Cilag SpA, Italia; 241,78 15,67 USD
Janssen-Ortho LLC,
SUA)
Johnson & Johnson
SRL (prod.: Janssen
892 2000480152 Topamax® caps. 25 mg N28 Elveţia Cilag SpA, Italia; 137,48 8,91 USD
Janssen-Ortho LLC,
SUA)
Johnson & Johnson
SRL (prod.: Janssen
4218,2
893 0109680013 Zytiga® comp. 250 mg N120 Rusia Cilag SpA, Italia; 65084,91 USD
4
Patheon Inc,
Canada)
Johnson & Johnson
30 ml SRL (prod.: Janssen
894 1807660417 Rispolept® sol. orală 1 mg/ml Rusia 139,48 9,04 USD
N1 Pharmaceutica NV,
Belgia)
Johnson & Johnson
SRL (prod.: Janssen
pulb./con
Pharmaceutica NV, 1572,8
895 0409270019 Dacogen® c./sol. 50 mg N1 Rusia 24268,29 USD
Belgia; 6
perf.
Pharmachemie B.V.,
Olanda)
Johnson & Johnson
30 g SRL (prod.: Unique
896 0400200916 Dicloran® plus gel India 26,23 1,70 USD
N1 Pharmaceutical
Laboratories, India)
Johnson & Johnson
100 SRL (prod.: Unique
897 1305970027 Doktor Mom® sirop Rusia 26,23 1,70 USD
ml N1 Pharmaceutical
Laboratories, India)
Johnson & Johnson
Doktor Mom® 20 g SRL (prod.: Unique
898 0307354653 ung. Rusia 17,28 1,12 USD
Contra răcelii N1 Pharmaceutical
Laboratories, India)
Doktor Mom®
Johnson & Johnson
Herbal Cough
SRL (prod.: Unique
899 0307354088 Lozenges cu pastile N4x5 Rusia 14,66 0,95 USD
Pharmaceutical
aromă de
Laboratories, India)
căpşună
Doktor Mom®
Johnson & Johnson
Herbal Cough
SRL (prod.: Unique
900 0307354099 Lozenges cu pastile N4x5 Rusia 14,66 0,95 USD
Pharmaceutical
aromă de
Laboratories, India)
lămîie
Doktor Mom®
Johnson & Johnson
Herbal Cough
SRL (prod.: Unique
901 0307354103 Lozenges cu pastile N4x5 Rusia 14,66 0,95 USD
Pharmaceutical
aromă de
Laboratories, India)
portocală
Doktor Mom®
Johnson & Johnson
Herbal Cough
SRL (prod.: Unique
902 0307354114 Lozenges cu pastile N4x5 Rusia 14,66 0,95 USD
Pharmaceutical
aromă de
Laboratories, India)
zmeură
Johnson & Johnson
Metrogyl gel 10 mg + 20 g SRL (prod.: Unique
903 1300420907 Rusia 26,23 1,70 USD
Denta® gingiv. 0,5 mg/g N1 Pharmaceutical
Laboratories, India)
Johnson & Johnson
SRL (prod.: Unique
904 0300894734 Rinza® comp. N10 India 17,44 1,13 USD
Pharmaceutical
Laboratories, India)
Rinza®
Johnson & Johnson
Lorsept cu
comp. de 1,2 mg + SRL (prod.: Unique
905 1900290825 aromă de N4x4 Rusia 11,26 0,73 USD
supt 0,6 mg Pharmaceutical
coacăză
Laboratories, India)
neagră
Rinza®
Johnson & Johnson
Lorsept cu
comp. de 1,2 mg + SRL (prod.: Unique
906 1900290836 aromă de N4x3 Rusia 9,41 0,61 USD
supt 0,6 mg Pharmaceutical
coacăză
Laboratories, India)
neagră
Rinza® Johnson & Johnson
Lorsept cu comp. de 1,2 mg + SRL (prod.: Unique
907 1900290870 N4x4 Rusia 11,26 0,73 USD
aromă de supt 0,6 mg Pharmaceutical
lămîie Laboratories, India)
Rinza® Johnson & Johnson
Lorsept cu comp. de 1,2 mg + SRL (prod.: Unique
908 1900290881 N4x3 Rusia 9,41 0,61 USD
aromă de supt 0,6 mg Pharmaceutical
lămîie Laboratories, India)
Rinza® Johnson & Johnson
Lorsept cu comp. de 1,2 mg + SRL (prod.: Unique
909 1900290928 N4x4 Rusia 11,26 0,73 USD
aromă de supt 0,6 mg Pharmaceutical
portocală Laboratories, India)
Rinza® Johnson & Johnson
Lorsept cu comp. de 1,2 mg + SRL (prod.: Unique
910 1900290939 N4x3 Rusia 9,41 0,61 USD
aromă de supt 0,6 mg Pharmaceutical
portocală Laboratories, India)
Rinzasip® cu Johnson & Johnson
aromă de pulb./sol. SRL (prod.: Unique
911 0307354147 N10 Rusia 29,32 1,90 USD
coacăză orală Pharmaceutical
neagră Laboratories, India)
Rinzasip® cu Johnson & Johnson
aromă de pulb./sol. SRL (prod.: Unique
912 0307354158 N5 Rusia 17,28 1,12 USD
coacăză orală Pharmaceutical
neagră Laboratories, India)
Johnson & Johnson
Rinzasip® cu
pulb./sol. SRL (prod.: Unique
913 0307354170 aromă de N10 Rusia 29,32 1,90 USD
orală Pharmaceutical
lămâie
Laboratories, India)
Johnson & Johnson
Rinzasip® cu
pulb./sol. SRL (prod.: Unique
914 0307354192 aromă de N5 Rusia 17,28 1,12 USD
orală Pharmaceutical
lămâie
Laboratories, India)
Rinzasip® cu Johnson & Johnson
aromă de pulb./sol. SRL (prod.: Unique
915 0307354206 N5 Rusia 17,28 1,12 USD
lămâie şi orală Pharmaceutical
miere Laboratories, India)
Rinzasip® cu Johnson & Johnson
aromă de pulb./sol. SRL (prod.: Unique
916 0307354217 N10 Rusia 29,32 1,90 USD
lămâie şi orală Pharmaceutical
miere Laboratories, India)
Johnson & Johnson
Rinzasip® cu
pulb./sol. SRL (prod.: Unique
917 0307354239 aromă de N10 Rusia 29,32 1,90 USD
orală Pharmaceutical
portocală
Laboratories, India)
Johnson & Johnson
Rinzasip® cu
pulb./sol. SRL (prod.: Unique
918 0307354240 aromă de N5 Rusia 17,28 1,12 USD
orală Pharmaceutical
portocală
Laboratories, India)
Johnson & Johnson
Rinzasip® cu
pulb./sol. SRL (prod.: Unique
919 0307354262 aromă de N5 Rusia 17,28 1,12 USD
orală Pharmaceutical
răchiţele
Laboratories, India)
Johnson & Johnson
Rinzasip® cu
pulb./sol. SRL (prod.: Unique
920 0307354273 aromă de N10 Rusia 29,32 1,90 USD
orală Pharmaceutical
răchiţele
Laboratories, India)

500 mg
pulb./sol. JW Pharmaceutical
921 0908240014 Prepenem + 500 N10 Coreea 1342,82 87,03 USD
inj. Corporation
mg

Kievmedpreparat
922 0100450169 Ambroxol comp. 30 mg N10x2 Ucraina 7,25 0,47 USD
SAD

liof./sol. Kievmedpreparat
923 0100470080 Amicil 0,5 g N40 Ucraina 543,11 35,20 USD
inj. SAD

liof./sol. Kievmedpreparat
924 0100470091 Amicil 1,0 g N40 Ucraina 835,35 54,14 USD
inj. SAD

Kievmedpreparat
925 0100550243 Amoxil comp. 250 mg N10x2 Ucraina 17,90 1,16 USD
SAD

Kievmedpreparat
926 0100550254 Amoxil comp. 500 mg N10x2 Ucraina 31,01 2,01 USD
SAD

pulb./sol. Kievmedpreparat
927 0100570407 Ampicillin 0,5 g N1 Ucraina 4,01 0,26 USD
inj. SAD

pulb./sol. Kievmedpreparat
928 0100570360 Ampicillin 1g N1 Ucraina 5,55 0,36 USD
inj. SAD

pulb./sol. Kievmedpreparat
929 0109090094 Ampisulbin® 1,5 g N10 Ucraina 198,42 12,86 USD
inj. SAD

pulb./sol. Kievmedpreparat
930 0109090108 Ampisulbin® 1,5 g N40 Ucraina 793,69 51,44 USD
inj. SAD

Kievmedpreparat
931 0100890132 Azimed® caps. 250 mg N6 Ucraina 58,17 3,77 USD
SAD

pulb./sus 600000 Kievmedpreparat


932 0200090027 Bicilin®-3 N1 Ucraina 6,33 0,41 USD
p. inj. UA SAD

pulb./sus 1500000 Kievmedpreparat


933 0200090016 Bicilin®-5 N1 Ucraina 12,81 0,83 USD
p. inj. UA SAD

pulb./sol. Kievmedpreparat
934 0300250435 Cefazolin 1g N10 Ucraina 68,66 4,45 USD
inj. SAD

pulb./sol. Kievmedpreparat
935 0300310489 Ceftriaxon 0,5 g N10 Ucraina 64,49 4,18 USD
inj. SAD

pulb./sol. Kievmedpreparat
936 0300310478 Ceftriaxon 1g N10 Ucraina 123,44 8,00 USD
inj. SAD
Kievmedpreparat
937 0600140278 Difluzol® caps. 100 mg N7 Ucraina 43,05 2,79 USD
SAD

Kievmedpreparat
938 0600140865 Difluzol® caps. 150 mg N1 Ucraina 37,03 2,40 USD
SAD

Kievmedpreparat
939 0600140290 Difluzol® caps. 50 mg N7 Ucraina 38,57 2,50 USD
SAD

Kievmedpreparat
940 0600360070 Furagin comp. 50 mg N10x3 Ucraina 27,97 1,81 USD
SAD

Kievmedpreparat
941 0700280016 Glicised® comp. 100 mg N10x5 Ucraina 18,82 1,22 USD
SAD

Kievmedpreparat
942 0100110454 Herpevir comp. 200 mg N10x2 Ucraina 50,15 3,25 USD
SAD

15 g Kievmedpreparat
943 0100110443 Herpevir ung. 2,5% Ucraina 59,56 3,86 USD
N1 SAD

Kievmedpreparat
944 0100110144 Herpevir-KMP comp. 200 mg N20 Ucraina 50,15 3,25 USD
SAD

pulb./sol. Kievmedpreparat
945 0300430141 Levomicetin 1g N1 Ucraina 11,26 0,73 USD
inj. SAD

Kievmedpreparat
946 1200250107 Lincomicin caps. 250 mg N10x3 Ucraina 30,86 2,00 USD
SAD

comp. Kievmedpreparat
947 2600110084 Sonnat® 7,5 mg N10x3 Ucraina 49,37 3,20 USD
film. SAD

comp. Kievmedpreparat
948 2600110028 Sonnat® 7,5 mg N10 Ucraina 23,76 1,54 USD
film. SAD

Kievmedpreparat
949 2006920027 Thiotriazolin comp. 100 mg N10x5 Ucraina 77,61 5,03 USD
SAD

liof./sol. Kievmedpreparat
950 2000280020 Tiopental 0,5 g N1 Ucraina 43,67 2,83 USD
inj. SAD

liof./sol. Kievmedpreparat
951 2000280075 Tiopental 0,5 g N40 Ucraina 1746,61 113,20 USD
inj. SAD

liof./sol. Kievmedpreparat
952 2000280019 Tiopental 1g N1 Ucraina 62,49 4,05 USD
inj. SAD

liof./sol. Kievmedpreparat
953 2000280086 Tiopental 1g N40 Ucraina 2499,56 162,00 USD
inj. SAD
conc./sol. 100 KRKA d.d., Novo
954 0307480064 Ciprinol® N5x10 Slovenia 307,19 16,14 EUR
perf. mg/10 ml mesto

100 mg/2 2 ml KRKA d.d., Novo


955 2000500135 Tramadol sol. inj. Slovenia 31,40 1,65 EUR
ml N5 mesto

KRKA d.d., Novo


mesto (prod.: KRKA
comp. d.d., Novo mesto,
956 0108040519 Azibiot® 500 mg N3 Slovenia 65,66 3,45 EUR
film. Slovenia; KRKA
Polska Sp. z.o.o.,
Polonia)
Laboratoire
2 mg/5 150 Marea GlaxoSmithKline
957 1900010131 Ventolin™ sirop 27,77 1,80 USD
ml ml N1 Britanie (prod.: Farmaclair,
Franţa)
Laboratoire
susp. 10 ml Marea GlaxoSmithKline
958 0100260027 Zentel 4% 32,40 2,10 USD
orală N1 Britanie (prod.: Farmaclair,
Franţa)
Laboratoire
GlaxoSmithKline
(prod.: Glaxo
Fraxiparine™m 47500 IU 5 ml
959 1400010217 sol. inj. Franţa Operations UK Ltd, 5894,03 382,00 USD
ultidose 5 ml Axa/5 ml N10
Marea Britanie;
Glaxo Wellcome
Production, Franţa)
Laboratoire
GlaxoSmithKline
Augmentin® pulb./sus 1g + 125
960 0108850329 N12 Franţa (prod.: Glaxo 153,68 9,96 USD
Adults p. orală mg
Wellcome
Production, Franţa)
Laboratoires
Bouchara Recordati
comp. (prod.: Laboratoires
961 0307355007 Tergynan N10 Franţa 65,28 3,43 EUR
vag. Bouchara Recordati,
Franţa; Laboratoires
Sophartex, Franţa)
Laboratoires
Fournier SA (prod.:
962 1509080047 Driptane® comp. 5 mg N30 Franţa 77,76 5,04 USD
Recipharm Fontaine,
Franţa)

300 mg Laboratoires ROSA-


963 0409120011 Pepsane® caps. moi N10x3 Franţa 78,03 4,10 EUR
+ 4 mg PHYTOPHARMA

Laboratorios Novag,
comp. S.A. (prod.: Ferrer
964 2008500186 Britomar 10 mg N15x2 Spania 102,59 5,39 EUR
elib. prel. Internacional SA,
Spania)
Laboratorios Novag,
comp. S.A. (prod.: Ferrer
965 2008500164 Britomar 5 mg N15x2 Spania 83,74 4,40 EUR
elib. prel. Internacional SA,
Spania)
Labormed Pharma
SA (prod.: Adamed
Rosuvastatină Sp. z o.o., Polonia;
comp. Români
966 1808010581 Labormed 10 10 mg N7x4 Pharmaceutical 104,68 5,50 EUR
film. a
mg Works Polfa in
Pabianice Joint-
Stock Co, Polonia)
Labormed Pharma
SA (prod.: Adamed
Rosuvastatină Sp. z o.o., Polonia;
comp. Români
967 1808010592 Labormed 20 20 mg N7x4 Pharmaceutical 199,84 10,50 EUR
film. a
mg Works Polfa in
Pabianice Joint-
Stock Co, Polonia)
prod.
1,5 g
970 0300892671 Arfazetin vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 13,58 0,88 USD
N20
frag.

prod.
75 g
971 0307140740 Arfazetin vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 12,65 0,82 USD
N1
frag.

prod.
75 g
972 0300892718 Elecasol vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 12,03 0,78 USD
N1
frag.

prod.
1,5 g
973 0300892660 Elecasol vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 13,27 0,86 USD
N20
frag.

prod.
Flori de 50 g
974 0300060153 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 12,96 0,84 USD
gălbenele N1
frag.

prod.
Flori de 40 g
975 1300060138 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 11,57 0,75 USD
muşeţel N1
frag.

prod.
Flori de 1,5 g
976 1300060057 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 12,65 0,82 USD
muşeţel N20
frag.

prod.
Flori de 50 g
977 1300060068 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 12,03 0,78 USD
muşeţel N1
frag.

prod.
Flori de 50 g
978 0800050021 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 12,65 0,82 USD
siminoc N1
frag.

prod.
50 g
979 2000340030 Flori de tei vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 19,13 1,24 USD
N1
frag.

prod.
1,5 g
980 2000340029 Flori de tei vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 18,52 1,20 USD
N20
frag.

prod.
Frunze de 75 g
981 0500390047 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 8,33 0,54 USD
eucalipt N1
frag.

prod.
Frunze de 50 g
982 1300190031 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 10,18 0,66 USD
izmă bună N1
frag.

prod.
Frunze de 1,5 g
983 1300190020 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 10,03 0,65 USD
izmă bună N20
frag.

prod.
Frunze de 50 g
984 1500130031 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 13,11 0,85 USD
ortosifon N1
frag.

prod.
Frunze de 1,5 g
985 1500130020 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 13,11 0,85 USD
ortosifon N20
frag.

prod.
Frunze de 40 g
986 2000720018 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 10,18 0,66 USD
podbal N1
frag.
prod.
Frunze de 60 g
987 1900040031 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 10,65 0,69 USD
salvie N1
frag.

prod.
Frunze de vegetal 100 g
988 0300180044 Ucraina Lectravî SAÎ 11,73 0,76 USD
siminichie tăiat- N1
presat

Frunze de prod.
50 g
989 0100720028 strugurii vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 15,12 0,98 USD
N1
ursului frag.

prod.
Frunze de 50 g
990 2100060025 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 8,64 0,56 USD
urzică N1
frag.

prod.
Mătase de vegetal 100 g
991 2600040017 Ucraina Lectravî SAÎ 11,42 0,74 USD
porumb tăiat- N1
presat

prod.
Părţi aeriene 1,5 g
992 2000320038 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 10,95 0,71 USD
de cimbrişor N20
frag.

prod.
Părţi aeriene 50 g
993 2000320027 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 7,71 0,50 USD
de cimbrişor N1
frag.

prod.
Părţi aeriene
vegetal 100 g
994 0500180017 de coada Ucraina Lectravî SAÎ 9,26 0,60 USD
tăiat- N1
calului
presat

prod.
Părţi aeriene 50 g
995 0200210014 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 12,65 0,82 USD
de dentiţă N1
frag.

prod.
Părţi aeriene 50 g
996 0100200010 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 10,18 0,66 USD
de pol-pala N1
frag.

prod.
Părţi aeriene 50 g
997 1300150026 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 9,26 0,60 USD
de roiniţă N1
frag.

prod.
Părţi aeriene 1,5 g
998 1300150037 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 11,73 0,76 USD
de roiniţă N20
frag.

prod.
Părţi aeriene 50 g
999 0300400012 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 8,02 0,52 USD
de rostopască N1
frag.

prod.
Părţi aeriene 1,5 g
1000 0805670015 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 9,72 0,63 USD
de sovîrv N20
frag.

prod.
Părţi aeriene 75 g
1001 0805670026 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 8,33 0,54 USD
de sovîrv N1
frag.

prod.
Părţi aeriene 75 g
1002 0800290076 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 10,18 0,66 USD
de sunătoare N1
frag.

prod.
Părţi aeriene vegetal 100 g
1003 1200130076 Ucraina Lectravî SAÎ 8,49 0,55 USD
de talpa-gâştei tăiat- N1
presat
prod.
Părţi aeriene vegetal 100 g
1004 1601140010 Ucraina Lectravî SAÎ 8,33 0,54 USD
de troscot tăiat- N1
presat

prod.
Rădăcini de 100 g
1005 0701120025 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 10,80 0,70 USD
lemn dulce N1
frag.

prod.
Rădăcini de 75 g
1006 0100420030 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 9,10 0,59 USD
nalbă mare N1
frag.

prod.
Rizomi de 1,5 g
1007 0100140022 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 10,34 0,67 USD
obligeană N20
frag.

prod.
Rizomi de 100 g
1008 0100140033 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 15,28 0,99 USD
obligeană N1
frag.

Rizomi şi prod.
100 g
1009 0900190010 rădăcini de vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 12,03 0,78 USD
N1
iarbă mare frag.

Rizomi şi prod.
1,5 g
1010 2200040244 rădăcini de vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 14,04 0,91 USD
N20
odolean frag.

Rizomi şi prod.
50 g
1011 2200040233 rădăcini de vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 12,03 0,78 USD
N1
odolean frag.

prod.
Scoarţa de 100 g
1012 0600340012 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 13,11 0,85 USD
cruşin N1
frag.

prod.
Scoarţă de 100 g
1013 1700020011 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 10,18 0,66 USD
stejar N1
frag.

prod. 100 g
1014 1200260016 Seminţe de in Ucraina Lectravî SAÎ 8,95 0,58 USD
vegetal N1

Specie prod.
1,5 g
1015 0300895317 antihemoroidal vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 10,03 0,65 USD
N20
ă frag.

Specie prod.
100 g
1016 0300895292 antihemoroidal vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 8,79 0,57 USD
N1
ă frag.

prod.
Specie 50 g
1017 0100410017 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 9,26 0,60 USD
pectorală N1 N1
frag.

prod.
Specie 50 g
1018 0300892707 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 10,65 0,69 USD
pectorală N2 N1
frag.

prod.
Specie 75 g
1019 0300892729 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 14,97 0,97 USD
sedativă N2 N1
frag.

prod.
Specie 1,5 g
1020 0300892659 vegetal Ucraina Lectravî SAÎ 12,34 0,80 USD
sedativă N2 N20
frag.
Lek Pharmaceuticals
1021 1400370027 5-NOK® draj. 50 mg N50 Slovenia 37,30 1,96 EUR
d.d.

comp. Lek Pharmaceuticals


1022 1600200012 Abaktal® 400 mg N10 Slovenia 54,62 2,87 EUR
film. d.d.

250 mg
Amoksiklav® comp. Lek Pharmaceuticals
1023 0104880036 + 125 N15 Slovenia 27,79 1,46 EUR
375 mg film. d.d.
mg

N10x1 Lek Pharmaceuticals


1024 0500300015 Dicynone® comp. 250 mg Slovenia 138,56 7,28 EUR
0 d.d.

250 mg/2 Lek Pharmaceuticals


1025 0500300026 Dicynone® sol. inj. N10x5 Slovenia 159,11 8,36 EUR
ml d.d.

comp. Lek Pharmaceuticals


1026 0600100067 Ferrum Lek® 100 mg N10x3 Slovenia 89,07 4,68 EUR
masticab. d.d.

100 mg/2 Lek Pharmaceuticals


1027 0600100034 Ferrum Lek® sol. inj. N5 Slovenia 59,19 3,11 EUR
ml d.d.

pic.
50 ml Lek Pharmaceuticals
1028 0500010040 Immunal® orale, 0,8 ml/ml Slovenia 38,45 2,02 EUR
N1 d.d.
sol.

Lek Pharmaceuticals
1029 1100050108 Ketonal® caps. 50 mg N25 Slovenia 31,21 1,64 EUR
d.d.

100 mg/2 Lek Pharmaceuticals


1030 1100050061 Ketonal® sol. inj. N5x2 Slovenia 77,08 4,05 EUR
ml d.d.

Lek Pharmaceuticals
1031 1100050050 Ketonal® sup. 100 mg N6x2 Slovenia 44,54 2,34 EUR
d.d.

Ketonal® comp. Lek Pharmaceuticals


1032 1100050049 100 mg N20 Slovenia 29,88 1,57 EUR
Forte film. d.d.

Ketonal® comp. Lek Pharmaceuticals


1033 1100050083 150 mg N20 Slovenia 41,87 2,20 EUR
Retard elib. prel. d.d.

Lek Pharmaceuticals
1034 0300897322 Linex® caps. 280 mg N8x2 Slovenia 38,26 2,01 EUR
d.d.

2x10^9 Lek Pharmaceuticals


1035 1209250018 Linex® forte caps. N7x2 Slovenia 47,58 2,50 EUR
CFU d.d.

2x10^9 Lek Pharmaceuticals


1036 1209250029 Linex® forte caps. N7x4 Slovenia 85,65 4,50 EUR
CFU d.d.

250 mg N10x1 Lek Pharmaceuticals


1037 1200190038 Nakom® comp. Slovenia 368,85 19,38 EUR
+ 25 mg 0 d.d.
Lek Pharmaceuticals
1038 1600480038 Palin® caps. 200 mg N10x2 Slovenia 37,49 1,97 EUR
d.d.

35
mg+17,5 Lek Pharmaceuticals
1039 2200040152 Persen® draj. N10x4 Slovenia 34,26 1,80 EUR
mg+17,5 d.d.
mg

Lek Pharmaceuticals
1040 2200040141 Persen® Forte caps. N10x2 Slovenia 36,92 1,94 EUR
d.d.

Lek Pharmaceuticals
d.d. (prod.:
5 mg +1
1041 0309410016 Angal® pastile N2x12 Slovenia Laboratoria 57,10 3,00 EUR
mg
Qualiphar N.V./S.A.,
Belgia)
Lek Pharmaceuticals
spray d.d. (prod.:
0,5 mg + 30 ml
1042 1200240302 Angal® S bucofarin Slovenia Laboratoria 57,10 3,00 EUR
2 mg/ml N1
g. Qualiphar N.V./S.A.,
Belgia)
Lek Pharmaceuticals
d.d. (prod.: Lek
Broncho-
1043 0300892637 caps. 7 mg N10 Slovenia Pharmaceuticals 117,05 6,15 EUR
Munal®
d.d., Slovenia; OM
Pharma, Elveţia)
Lek Pharmaceuticals
d.d. (prod.: Lek
Broncho-
1044 0300892626 caps. 3,5 mg N10 Slovenia Pharmaceuticals 81,08 4,26 EUR
Munal® P
d.d., Slovenia; OM
Pharma, Elveţia)
Lek Pharmaceuticals
50 g d.d. (prod.: Salutas
1045 1100050094 Ketonal® gel 25 mg/g Slovenia 37,87 1,99 EUR
N1 Pharma GmbH,
Germania)
Lek Pharmaceuticals
50 mg/5 100 d.d. (prod.: Sandoz
1046 0600100089 Ferrum Lek® sirop Slovenia 56,15 2,95 EUR
ml ml N1 Ilac Sanayi ve
Ticaret A.S., Turcia)

1047 0107860105 Amlodipin comp. 10 mg N10x3 Belarus Lekfarm SRL 54,93 3,56 USD

1048 0107860622 Amlodipin comp. 5 mg N10x3 Belarus Lekfarm SRL 29,32 1,90 USD

comp.
1049 2108300024 Arpeflu 100 mg N10 Belarus Lekfarm SRL 50,15 3,25 USD
film.

comp.
1050 2108300035 Arpeflu 100 mg N10x2 Belarus Lekfarm SRL 93,35 6,05 USD
film.

comp.
1051 2108300046 Arpeflu 100 mg N10x3 Belarus Lekfarm SRL 150,28 9,74 USD
film.

comp.
1052 2108300057 Arpeflu 50 mg N10 Belarus Lekfarm SRL 23,30 1,51 USD
film.

comp.
1053 2108300068 Arpeflu 50 mg N10x2 Belarus Lekfarm SRL 41,66 2,70 USD
film.
comp.
1054 2108300080 Arpeflu 50 mg N10x3 Belarus Lekfarm SRL 92,11 5,97 USD
film.

comp.
1055 0108960460 ASK gastrorez 150 mg N10x3 Belarus Lekfarm SRL 10,49 0,68 USD
.

comp.
1056 0108960459 ASK gastrorez 150 mg N10x5 Belarus Lekfarm SRL 17,44 1,13 USD
.

comp.
1057 0108960471 ASK gastrorez 75 mg N10x3 Belarus Lekfarm SRL 9,10 0,59 USD
.

comp.
1058 0108960482 ASK gastrorez 75 mg N10x5 Belarus Lekfarm SRL 15,28 0,99 USD
.

comp.
1059 0200300739 Bicard-LF 10 mg N10x3 Belarus Lekfarm SRL 40,12 2,6 USD
film.

comp.
1060 0200300728 Bicard-LF 10 mg N10x5 Belarus Lekfarm SRL 54,00 3,5 USD
film.

comp.
1061 0200300717 Bicard-LF 2,5 mg N10x3 Belarus Lekfarm SRL 31,17 2,02 USD
film.

comp.
1062 0200300692 Bicard-LF 2,5 mg N10x6 Belarus Lekfarm SRL 61,72 4,00 USD
film.

comp.
1063 0200300681 Bicard-LF 5 mg N10x3 Belarus Lekfarm SRL 33,33 2,16 USD
film.

comp.
1064 0200300670 Bicard-LF 5 mg N10x5 Belarus Lekfarm SRL 54,93 3,56 USD
film.

1065 0400500270 Drotaverin comp. 40 mg N10x4 Belarus Lekfarm SRL 16,97 1,1 USD

1066 0507490153 Enalapril comp. 10 mg N10x3 Belarus Lekfarm SRL 8,33 0,54 USD

1067 0507490256 Enalapril comp. 20 mg N10x3 Belarus Lekfarm SRL 15,58 1,01 USD

1068 0507490120 Enalapril comp. 5 mg N10x3 Belarus Lekfarm SRL 5,55 0,36 USD

comp.
1069 0608480060 Fenspirid-LF 80 mg N10x3 Belarus Lekfarm SRL 57,09 3,70 USD
film.

1070 1500110132 Figurin caps. 120 mg N10x6 Belarus Lekfarm SRL 401,16 26,00 USD
1071 1500110110 Figurin caps. 60 mg N10x6 Belarus Lekfarm SRL 272,33 17,65 USD

Gripomix
pulb./sol. 10 g
1072 0307355409 (fructe de Belarus Lekfarm SRL 33,94 2,20 USD
orală N5
pădure)

Gripomix
pulb./sol. 10 g
1073 0307355395 (fructe de Belarus Lekfarm SRL 67,89 4,40 USD
orală N10
pădure)

Gripomix
pulb./sol. 10 g
1074 0307355410 (fructe de Belarus Lekfarm SRL 101,83 6,60 USD
orală N15
pădure)

Gripomix pulb./sol. 10 g
1075 0307355432 Belarus Lekfarm SRL 33,94 2,20 USD
(lămâie) orală N5

Gripomix pulb./sol. 10 g
1076 0307355421 Belarus Lekfarm SRL 67,89 4,40 USD
(lămâie) orală N10

Gripomix pulb./sol. 10 g
1077 0307355443 Belarus Lekfarm SRL 101,83 6,60 USD
(lămâie) orală N15

Gripomix pulb./sol. 10 g
1078 0307355454 Belarus Lekfarm SRL 33,94 2,20 USD
(portocală) orală N5

Gripomix pulb./sol. 10 g
1079 0307355465 Belarus Lekfarm SRL 67,89 4,40 USD
(portocală) orală N10

Gripomix pulb./sol. 10 g
1080 0307355476 Belarus Lekfarm SRL 101,83 6,60 USD
(portocală) orală N15

Gripomix cu
fructoză pulb./sol. 10 g
1081 0307355487 Belarus Lekfarm SRL 35,49 2,30 USD
(fructe de orală N5
pădure)
Gripomix cu
fructoză pulb./sol. 10 g
1082 0307355498 Belarus Lekfarm SRL 70,98 4,60 USD
(fructe de orală N10
pădure)
Gripomix cu
fructoză pulb./sol. 10 g
1083 0307355502 Belarus Lekfarm SRL 106,46 6,90 USD
(fructe de orală N15
pădure)

comp.
1084 0907750297 Indalong 1,5 mg N10x3 Belarus Lekfarm SRL 42,12 2,73 USD
film.

comp.
1085 1100060235 Ketonof-LF 10 mg N10x2 Belarus Lekfarm SRL 15,43 1 USD
film.

comp.
1086 1100060257 Ketonof-LF 10 mg N10x5 Belarus Lekfarm SRL 38,73 2,51 USD
film.

comp.
1087 0107520515 Lipromak-LF 10 mg N10x3 Belarus Lekfarm SRL 35,49 2,3 USD
film.
comp.
1088 0107520504 Lipromak-LF 10 mg N10x6 Belarus Lekfarm SRL 69,12 4,48 USD
film.

comp.
1089 0107520490 Lipromak-LF 20 mg N10x3 Belarus Lekfarm SRL 55,70 3,61 USD
film.

comp.
1090 0107520489 Lipromak-LF 20 mg N10x6 Belarus Lekfarm SRL 109,55 7,1 USD
film.

comp.
1091 0107520478 Lipromak-LF 40 mg N10x3 Belarus Lekfarm SRL 109,55 7,1 USD
film.

1092 1200280926 Lizitar-LF comp. 10 mg N10x3 Belarus Lekfarm SRL 37,49 2,43 USD

1093 1200280878 Lizitar-LF comp. 20 mg N10x3 Belarus Lekfarm SRL 74,99 4,86 USD

1094 1200280959 Lizitar-LF comp. 5 mg N10x3 Belarus Lekfarm SRL 27,77 1,80 USD

comp.
1095 1300570189 Moxonidin-LF 0,2 mg N10x3 Belarus Lekfarm SRL 91,03 5,90 USD
film.

comp.
1096 1300570190 Moxonidin-LF 0,4 mg N10x3 Belarus Lekfarm SRL 141,33 9,16 USD
film.

1097 1400220258 Nicergolin-LF caps. 10 mg N10x3 Belarus Lekfarm SRL 57,09 3,70 USD

1098 1400220247 Nicergolin-LF caps. 30 mg N10x3 Belarus Lekfarm SRL 111,09 7,20 USD

1099 1400220236 Nicergolin-LF caps. 5 mg N10x3 Belarus Lekfarm SRL 63,26 4,10 USD

1100 1400280140 Nifuroxazid-LF caps. 100 mg N10x3 Belarus Lekfarm SRL 37,03 2,40 USD

1101 1400280151 Nifuroxazid-LF caps. 200 mg N10x3 Belarus Lekfarm SRL 72,06 4,67 USD

1102 1400290587 Nisit comp. 100 mg N10 Belarus Lekfarm SRL 11,57 0,75 USD

1103 1400290598 Nisit comp. 100 mg N10x2 Belarus Lekfarm SRL 21,60 1,40 USD

Apă pentru solv./uz 2 ml


1104 0109630029 Ucraina Lekhim-Harikov SAÎ 16,82 1,09 USD
injecţii parent. N10
Apă pentru solv./uz 2 ml
1105 0109630019 Ucraina Lekhim-Harikov SAÎ 16,82 1,09 USD
injecţii parent. N5x2

1106 1609320021 Prostatilen sup. 0,03 g N5 Ucraina Lekhim-Harikov SAÎ 61,72 4,00 USD

1107 1609320010 Prostatilen sup. 0,03 g N5x2 Ucraina Lekhim-Harikov SAÎ 123,44 8,00 USD

0,03 g +
Prostatilen-
1108 1609330011 sup. 0,1 g + N5 Ucraina Lekhim-Harikov SAÎ 138,86 9,00 USD
Zinc
0,1 g

0,03 g +
Prostatilen-
1109 1609330022 sup. 0,1 g + N5x2 Ucraina Lekhim-Harikov SAÎ 270,01 17,50 USD
Zinc
0,1 g

1110 0109460015 Urosept sup. 0,2 g N5x2 Ucraina Lekhim-Harikov SAÎ 27,77 1,80 USD

1111 0100450457 Ambroxol comp. 30 mg N10x2 Belarus Lekpharm SRL 8,33 0,54 USD

1112 0100450686 Ambroxol comp. 30 mg N10x5 Belarus Lekpharm SRL 20,68 1,34 USD

1113 0400500214 Drotaverin comp. 40 mg N10x2 Belarus Lekpharm SRL 8,49 0,55 USD

1114 1500040556 Omeprazol caps. 20 mg N10x3 Belarus Lekpharm SRL 18,36 1,19 USD

comp.
1115 2000630197 Tri-zidin M film. elib. 35 mg N10x6 Belarus Lekpharm SRL 91,03 5,90 USD
modif.

comp.
1116 1900130435 Viasil 100 mg N10 Belarus Lekpharm SRL 260,76 16,90 USD
film.

comp.
1117 1900130457 Viasil 100 mg N4 Belarus Lekpharm SRL 126,52 8,20 USD
film.

comp.
1118 1900130446 Viasil 100 mg N2 Belarus Lekpharm SRL 86,71 5,62 USD
film.

comp.
1119 1900130402 Viasil 50 mg N10 Belarus Lekpharm SRL 174,51 11,31 USD
film.

comp.
1120 1900130413 Viasil 50 mg N4 Belarus Lekpharm SRL 86,87 5,63 USD
film.

comp.
1121 1900130424 Viasil 50 mg N2 Belarus Lekpharm SRL 53,85 3,49 USD
film.
1122 2200210339 Vinner-LF comp. 5 mg N10x6 Belarus Lekpharm SRL 37,18 2,41 USD

3 ml
N5
sol. inj. 100 (stilou
1123 0908930014 Humalog® Franţa Lilly France S.A.S. 817,76 53,00 USD
în cartuş UI/ml inlecto
r Kwik
Pen)

sol. inj. 100 3 ml


1124 0908930025 Humalog® Franţa Lilly France S.A.S. 771,47 50,00 USD
în cartuş UI/ml N5

N10x1 Macleods
1125 0300620010 Coxerin caps. 250 mg India 1388,65 90,00 USD
0 Pharmaceuticals Ltd

500 Marck Biosciences


1126 0307351515 Ringer Lactat sol. perf. India 10,34 0,67 USD
ml N1 Ltd

pic.
Aquadetrim 15 000 10 ml
1127 0300860010 orale, Polonia Medana Pharma SA 20,98 1,36 USD
Vitamina D3 UI/ml N1
sol.

200 mg
susp. 80 ml
1128 1900400165 Biseptol + 40 Polonia Medana Pharma SA 41,35 2,68 USD
orală N1
mg/5 ml

27,78 100
1129 0801030048 Helisal sirop Polonia Medana Pharma SA 46,29 3,00 USD
mg/5 ml ml N1

susp. 100 mg/5 100 g


1130 0900010215 Ibufen Polonia Medana Pharma SA 30,24 1,96 USD
orală ml N1

susp. 100 mg/5 120


1131 0900010271 Ibufen D Polonia Medana Pharma SA 53,85 3,49 USD
orală ml ml N1

comp.
1132 1100050371 Ultrafastin 100 mg N10 Polonia Medana Pharma SA 15,74 1,02 USD
film.

comp.
1133 1100050393 Ultrafastin 100 mg N10x3 Polonia Medana Pharma SA 51,07 3,31 USD
film.

comp.
1134 1100050382 Ultrafastin 100 mg N10x2 Polonia Medana Pharma SA 35,18 2,28 USD
film.

50 g
1135 1100050430 Ultrafastin gel 2,5 % Polonia Medana Pharma SA 40,12 2,60 USD
N1

30 g
1136 1100050429 Ultrafastin gel 2,5 % Polonia Medana Pharma SA 36,26 2,35 USD
N1

pic.
50000 10 ml
1137 1800100082 Vitamina A orale, Polonia Medana Pharma SA 14,20 0,92 USD
UI/ml N1
sol.
pic. 20000 UI
Vitamina 10 ml
1138 1800100071 orale, + 10000 Polonia Medana Pharma SA 16,20 1,05 USD
A+D3 N1
sol. UI/ml

pic.
300 10 ml
1139 2000430076 Vitamina E orale, Polonia Medana Pharma SA 18,98 1,23 USD
mg/ml N1
sol.

3 ml
N10
sol./vapo (1 Medical
Australi
1140 1308980029 Penthrox® ri de flacon Developments 4320,23 280,00 USD
a
inhalat + International Pty Ltd
inhala
tor)

30 g Medical Union
1141 0109030021 Azaderm cremă 20% Egipt 70,98 4,60 USD
N1 Pharmaceuticals Co.

Medical Union
1142 0700190221 Dolcyl 1 mg comp. 1 mg N10 Egipt 5,40 0,35 USD
Pharmaceuticals Co.

Medical Union
1143 0700190232 Dolcyl 2 mg comp. 2 mg N10 Egipt 6,33 0,41 USD
Pharmaceuticals Co.

Medical Union
1144 0700190243 Dolcyl 3 mg comp. 3 mg N10 Egipt 10,95 0,71 USD
Pharmaceuticals Co.

compr. şi
N4 +
solvent Medical Union
1145 0200370127 Enemacort 2,3 mg 115 Egipt 92,58 6,00 USD
pt. sol. Pharmaceuticals Co.
ml N4
rect.

5 ml Medical Union
1146 1600400111 Epilog sol. inj. 50 mg/ml Egipt 214,47 13,90 USD
N25 Pharmaceuticals Co.

susp. 50 mg/5 120 Medical Union


1147 1909120138 Hepaticum Egipt 37,03 2,40 USD
orală ml ml N1 Pharmaceuticals Co.

1800 100 Medical Union


1148 0309240024 Hi-Cal Forte sirop Egipt 31,17 2,02 USD
mg/5 ml ml N1 Pharmaceuticals Co.

comp. Medical Union


1149 0107520113 Lipinorm 20 mg N7 Egipt 27,00 1,75 USD
film. Pharmaceuticals Co.

comp. 500 mg
film.; + 25 mg; N5 + Medical Union
1150 1609400011 Night&Day N Egipt 29,32 1,90 USD
comp. cu 600 mg N5 Pharmaceuticals Co.
elib. prel. + 90 mg

1 ml Medical Union
1151 1408940028 Nopain sol. inj. 20 mg/ml Egipt 37,03 2,40 USD
N3 Pharmaceuticals Co.

Medical Union
1152 0109070140 Ursochol caps. 250 mg N10x2 Egipt 76,38 4,95 USD
Pharmaceuticals Co.

100 mg
Mepha Ltd (prod.:
+ 100 3 ml
1153 2008480022 Neurorubine™ sol. inj. Elveţia Merckle GmbH, 83,32 5,40 USD
mg + 1 N5
Germania)
mg
comp. German
1154 0200300371 Concor® 10 mg N10x5 Merck KGaA 159,87 8,40 EUR
film. ia

comp. German
1155 0200300360 Concor® 10 mg N10x3 Merck KGaA 98,59 5,18 EUR
film. ia

comp. German
1156 0200300636 Concor® 10 mg N30 Merck KGaA 98,59 5,18 EUR
film. ia

comp. German
1157 0200300348 Concor® 5 mg N10x3 Merck KGaA 54,24 2,85 EUR
film. ia

comp. German
1158 0200300614 Concor® 5 mg N30 Merck KGaA 54,24 2,85 EUR
film. ia

comp. German
1159 0200300359 Concor® 5 mg N10x5 Merck KGaA 103,54 5,44 EUR
film. ia

1160 1200230079 Euthyrox® comp. 100 mcg N25x4 Austria Merck KGaA 47,20 2,48 EUR

1161 1200230105 Euthyrox® comp. 50 mcg N25x4 Austria Merck KGaA 42,06 2,21 EUR

1162 1200230116 Euthyrox® comp. 75 mcg N25x4 Austria Merck KGaA 42,44 2,23 EUR

pic. naz., 5ml German


1163 1501090031 Nasivin® 0,01% Merck KGaA 30,45 1,60 EUR
sol. N1 ia

pic. naz., 10ml German


1164 1501090042 Nasivin® 0,025% Merck KGaA 30,45 1,60 EUR
sol. N1 ia

pic. naz., 10 ml German


1165 1501090053 Nasivin® 0,05% Merck KGaA 30,45 1,60 EUR
sol. N1 ia

spray 10 ml German
1166 1501090064 Nasivin® 0,05% Merck KGaA 30,45 1,60 EUR
naz., sol. N1 ia

100 mg
+ 100 3 ml German
1167 2008480044 Neurobion® sol. inj. Merck KGaA 54,43 2,86 EUR
mg + 1 N3 ia
mg/3 ml
100 mg
+ 200
1168 2008480033 Neurobion® draj. N10x2 Austria Merck KGaA&Co. 82,03 4,31 EUR
mg +
240 mcg

comp.
1169 1300290366 Glucophage® 1000 mg N10x6 Franţa Merck Sante s.a.s. 75,56 3,97 EUR
film.

Merck Sante s.a.s.


comp. (prod.: Merck Sante
1170 1300290584 Glucophage® 1000 mg N20x3 Franţa 75,56 3,97 EUR
film. s.a.s., Franţa;
Merck SL, Spania)
Merck Sante s.a.s.
comp. (prod.: Merck Sante
1171 1300290355 Glucophage® 1000 mg N15x4 Franţa 75,56 3,97 EUR
film. s.a.s., Franţa;
Merck SL, Spania)
Merck Sante s.a.s.
comp. (prod.: Merck Sante
1172 1300290414 Glucophage® 500 mg N20x3 Franţa 61,28 3,22 EUR
film. s.a.s., Franţa;
Merck SL, Spania)
Merck Sante s.a.s.
comp. (prod.: Merck Sante
1173 1300290609 Glucophage® 500 mg N15x4 Franţa 61,28 3,22 EUR
film. s.a.s., Franţa;
Merck SL, Spania)
Merck Sante s.a.s.
comp. (prod.: Merck Sante
1174 1300290551 Glucophage® 500 mg N15x4 Franţa 61,28 3,22 EUR
film. s.a.s., Franţa;
Merck SL, Spania)
Merck Sante s.a.s.
comp. (prod.: Merck Sante
1175 1300290562 Glucophage® 850 mg N15x4 Franţa 70,61 3,71 EUR
film. s.a.s., Franţa;
Merck SL, Spania)
Merck Sante s.a.s.
comp. (prod.: Merck Sante
1176 1300290595 Glucophage® 850 mg N15x4 Franţa 70,61 3,71 EUR
film. s.a.s., Franţa;
Merck SL, Spania)
Merck Sante s.a.s.
comp. (prod.: Merck Sante
1177 1300290399 Glucophage® 850 mg N20x3 Franţa 70,61 3,71 EUR
film. s.a.s., Franţa;
Merck SL, Spania)

Merck Serono GmbH


comp.
1178 0200300131 Concor® Cor 2,5 mg N10x3 Austria (prod.: Merck KGaA, 52,53 2,76 EUR
film.
Germania)

Merck Serono GmbH


comp.
1179 0200300599 Concor® Cor 2,5 mg N30 Austria (prod.: Merck KGaA, 52,53 2,76 EUR
film.
Germania)

pulb. N1 +
150 UI +
1180 0608560016 Pergoveris® +solv./so 1 ml Elveţia Merck Serono S.A. 1212,29 78,57 USD
75 UI
l. inj. N1

Merck Serono S.A.


(prod.: AEterna
Zentaris GmbH,
Germania; Baxter
pulb. N7 + Oncology GmbH,
1181 0300380062 Cetrotide® +solv./so 0,25 mg 1 ml Elveţia Germania; Pierre 3121,83 202,33 USD
l. inj. N7 Fabre Medicament
Production,
Aquitaine pharm
International,
Franţa)
Merck Serono S.A.
1,125 (prod.: Fleet
1182 1600720031 Crinone® gel vag. 8% Elveţia 595,57 38,60 USD
g N15 Laboratories Ltd,
Marea Britanie)
sol. inj. Merck Serono S.A.
stilou 300 UI 0,5 ml (prod.: Merck
1183 0600280079 Gonal-f® Elveţia 1757,72 113,92 USD
inject. (22 mcg) N1 Serono S.P.A.,
preump. Italia)
sol. inj. Merck Serono S.A.
stilou 450 UI 0,75 (prod.: Merck
1184 0600280080 Gonal-f® Elveţia 2755,38 178,58 USD
inject. (33 mcg) ml N1 Serono S.P.A.,
preump. Italia)
sol. inj. Merck Serono S.A.
stilou 900 UI 1,5 ml (prod.: Merck
1185 0600280091 Gonal-f® Elveţia 5254,17 340,53 USD
inject. (66 mcg) N1 Serono S.P.A.,
preump. Italia)
Merck Serono S.A.
sol. inj. 250
0,5 ml (prod.: Merck
1186 0708750081 Ovitrelle® ser. mcg/0,5 Elveţia 463,19 30,02 USD
N1 Serono S.P.A.,
preump. ml
Italia)
pulb. +
Merck Serono S.A.
solv./sol. N1+1,
(prod.: Merck
1187 1901410082 Saizen® inj. stilou 8 mg 37 ml Elveţia 1728,09 112,00 USD
Serono S.P.A.,
inject. N1
Italia)
preump.
Merck Serono S.A.
(prod.: Merck
sol. inj. 44
Serono S.P.A.,
1188 0908400038 Rebif® ser. mcg/0,5 N3x4 Elveţia 14064,67 911,55 USD
Italia; Merck Serono
preump. ml
SA, Succursale
d`Aubonne, Elveţia)
Merck Serono S.A.
pulb. 75 UI N1 + (prod.: Merck
1189 0600280024 Gonal-f® +solv./so (5,5 1 ml Elveţia Serono SA, 413,05 26,77 USD
l. inj. mcg) N1 Succursale
d`Aubonne, Elveţia)
Merckle GmbH
liof. (N5 + (prod.: IDT
Contrykal® 10000 German
1190 0100690044 +solv./so 2 ml Biologika GmbH, 378,02 24,50 USD
10000 AtrU ia
l. inj. N5)x2 Germania; Merckle
GmbH, Germania)

comp.
1191 0100890165 Azilide 500 mg N3 India Micro Labs Ltd 68,82 4,46 USD
film.

500 mg
N10x1
1192 1300260422 Bral® comp. + 5 mg + India Micro Labs Ltd 50,92 3,30 USD
0
0,1 mg

2500 mg
+ 10 mg 5 ml
1193 1300260189 Bral® sol. inj. India Micro Labs Ltd 23,14 1,50 USD
+ 0,1 N5
mg/

comp.
1194 0300700136 Claricin-250 250 mg N10 India Micro Labs Ltd 64,80 4,20 USD
film.

comp.
1195 0300700147 Claricin-500 500 mg N10 India Micro Labs Ltd 100,29 6,50 USD
film.

comp.
1196 0109370079 Dolowin-SR film. elib. 200 mg N10x5 India Micro Labs Ltd 238,38 15,45 USD
prel.

comp.
1197 0508720071 Esmozole-20 gastrorez 20 mg N10x3 India Micro Labs Ltd 316,30 20,50 USD
.

comp.
1198 0508720082 Esmozole-40 gastrorez 40 mg N10x3 India Micro Labs Ltd 397,31 25,75 USD
.

comp.
1199 0600110057 Fexofast 180 mg N10x3 India Micro Labs Ltd 114,02 7,39 USD
film.

1200 1206640018 Levasil-140 caps. N6x5 India Micro Labs Ltd 104,15 6,75 USD

1201 1206630017 Levasil-70 caps. N10x3 India Micro Labs Ltd 95,35 6,18 USD
comp.
1202 1207620079 Levobact 500 mg N10 India Micro Labs Ltd 115,72 7,50 USD
film.

comp.
1203 1207620068 Levobact 750 mg N10 India Micro Labs Ltd 169,72 11,00 USD
film.

comp.
1204 0300660379 Microflox -500 500 mg N10 India Micro Labs Ltd 22,37 1,45 USD
film.

caps.;
comp. 30 mg;
N(2+2
1205 1200070088 Micropyl-Kit film.; 500 mg; India Micro Labs Ltd 207,68 13,46 USD
+2)x7
comp. 250 mg
film.

comp. 10 mg +
1206 1309150018 Montral N10x5 India Micro Labs Ltd 424,31 27,50 USD
film. 5 mg

100 mg
1207 1405830012 Nizalid comp. N10 India Micro Labs Ltd 29,62 1,92 USD
+ 2 mg

200 mg
comp.
1208 1509070013 Ornilox + 500 N10 India Micro Labs Ltd 104,92 6,80 USD
film.
mg

comp. N10x1
1209 1200320059 Zornica-4 4 mg India Micro Labs Ltd 266,16 17,25 USD
film. 0

comp. N10x1
1210 1200320060 Zornica-8 8 mg India Micro Labs Ltd 389,59 25,25 USD
film. 0

spumă 116 g
1211 0400130031 Pantenol 5g/116 g Ucraina Mikrofarm SRL 50,92 3,30 USD
cutan. N1

100000
1212 1802300059 Aevit caps. moi UI + 100 N10x2 Belarus Minskintercaps ÎU 9,10 0,59 USD
mg

1213 0307353586 AnGriMax caps. N10x2 Belarus Minskintercaps ÎU 23,14 1,50 USD

166,7
Calciu-D3-Mik
1214 0306430039 caps. mg/133, N10x6 Belarus Minskintercaps ÎU 19,44 1,26 USD
forte
4 UI

44,25 mg
Cernica cu
1215 0307352420 caps. + 5,0 mg N10x2 Belarus Minskintercaps ÎU 61,72 4,00 USD
luteină
+ 1,2 mg

250 mg
1216 0702690068 Chondrosamin caps. + 200 N10x6 Belarus Minskintercaps ÎU 52,77 3,42 USD
mg

1217 0307140186 Essenţicaps caps. moi 300 mg N10x5 Belarus Minskintercaps ÎU 52,77 3,42 USD

50 mg +
1218 1300020053 Magvit caps. N10x3 Belarus Minskintercaps ÎU 30,09 1,95 USD
5 mg
1219 0307351618 Omega-3-MIK caps. moi 450 mg N10x5 Belarus Minskintercaps ÎU 24,07 1,56 USD

400 mg
1220 1600510012 Piracezin® caps. N10x6 Belarus Minskintercaps ÎU 37,65 2,44 USD
+ 25 mg

1221 0109070151 Ursocaps caps. 250 mg N10x5 Belarus Minskintercaps ÎU 165,71 10,74 USD

N75 g Munir Sahin Ilac


1222 0307354804 CalciMag gran. Turcia 69,43 4,50 USD
1 San Ve Tic. A. S.

pulb. 1000 mg N1 +
Mustafa Nevzat Ilac
1223 0109090038 Ampisid™ IM +solv./so + 500 3,5 ml Turcia 27,77 1,80 USD
Sanayii A.Ş.
l. inj. mg N1

pulb. 1000 mg N1 +
Ampisid™ Mustafa Nevzat Ilac
1225 0109090050 +solv./so + 500 3,5 ml Turcia 27,77 1,80 USD
IM/IV Sanayii A.Ş.
l. inj. mg N1

comp. Mustafa Nevzat Ilac


1227 1507770087 Floksan™ 200 mg N10 Turcia 71,75 4,65 USD
film. Sanayii A.Ş.

comp. Mustafa Nevzat Ilac


1228 1507770098 Floksan™ 400 mg N5 Turcia 76,84 4,98 USD
film. Sanayii A.Ş.

pulb. N1 +
Mustafa Nevzat Ilac
1229 0300260034 Pikcef™ +solv./so 1000 mg 10 ml Turcia 69,43 4,50 USD
Sanayii A.Ş.
l. inj. N1

liof. N1 +
Mustafa Nevzat Ilac
1230 2000100052 Teksamen-L™ +solv./so 20 mg 2 ml Turcia 27,00 1,75 USD
Sanayii A.Ş.
l. inj. N1

Mustafa Nevzat Ilac


200
100 Sanayii A.Ş. (prod.:
1232 1507770102 Floksan™ sol. perf. mg/100 Turcia 50,92 3,30 USD
ml N1 Mefar Ilac Sanayii
ml
A.S., Turcia)
N (N)LE Institutul
de Farmacochimie
liof./sol. Universitatea de
1233 1209220015 Caripazim 350 UP N1 Georgia 106,46 6,90 USD
uz extern Stat de Medicină
"Iovel Kutateladze"
din Tbilisi

liof./sol. Naprod Life


1234 0200310039 Bleomycin 15 UI N1 India 431,87 27,99 USD
inj. Sciences Pvt. Ltd.

comp. Naprod Life


1235 0300080111 Capecitabine 500 mg N10 India 266,31 17,26 USD
film. Sciences Pvt. Ltd.

conc./sol. 45 ml Naprod Life


1236 0300160123 Carboplatin 10 mg/ml India 540,03 35 USD
perf. N1 Sciences Pvt. Ltd.

conc./sol. 15 ml Naprod Life


1237 0300160112 Carboplatin 10 mg/ml India 224,50 14,55 USD
perf. N1 Sciences Pvt. Ltd.
conc./sol. 10 mg/10 10 ml Naprod Life
1238 0300670185 Cisplatin India 29,32 1,9 USD
perf. ml N1 Sciences Pvt. Ltd.

conc./sol. 50 mg/50 50 ml Naprod Life


1239 0300670174 Cisplatin India 105,54 6,84 USD
perf. ml N1 Sciences Pvt. Ltd.

liof./sol. Naprod Life


1240 0408980070 Dacarbazine 200 mg N1 India 58,79 3,81 USD
perf. Sciences Pvt. Ltd.

liof./sol. Naprod Life


1241 0408970035 Doxorubicin 10 mg N1 India 49,37 3,20 USD
inj. Sciences Pvt. Ltd.

liof./sol. Naprod Life


1242 0408970024 Doxorubicin 50 mg N1 India 205,67 13,33 USD
inj. Sciences Pvt. Ltd.

liof./sol. Naprod Life


1243 0500130078 Epirubicin 10 mg N1 India 125,13 8,11 USD
inj. Sciences Pvt. Ltd.

conc./sol. 5 ml Naprod Life


1244 0500370115 Etoposide 20 mg/ml India 81,62 5,29 USD
perf. N1 Sciences Pvt. Ltd.

liof./sol. Naprod Life


1245 0700100152 Gemcitabine 1g N1 India 1033,15 66,96 USD
perf. Sciences Pvt. Ltd.

comp. Naprod Life


1246 1200160116 Letrozole 2,5 mg N10 India 195,49 12,67 USD
film. Sciences Pvt. Ltd.

Naprod Life
1247 1300320236 Methotrexat comp. 2,5 mg N10 India 9,10 0,59 USD
Sciences Pvt. Ltd.

260
conc./sol. 43,34 Naprod Life
1248 1600020281 Paclitaxel mg/43,3 India 2682,25 173,84 USD
perf. ml N1 Sciences Pvt. Ltd.
4 ml

conc./sol. 30 mg/5 5 ml Naprod Life


1249 1600020270 Paclitaxel India 395,61 25,64 USD
perf. ml N1 Sciences Pvt. Ltd.

conc./sol. 300 50 ml Naprod Life


1250 1600020292 Paclitaxel India 3827,88 248,09 USD
perf. mg/50 ml N1 Sciences Pvt. Ltd.

Naprod Life
1251 1609390040 Procarbazine caps. 50 mg N50 India 1005,38 65,16 USD
Sciences Pvt. Ltd.

Naprod Life
1252 2000030339 Tamoxifen comp. 20 mg N30 India 77,15 5 USD
Sciences Pvt. Ltd.

50 g
1253 2700350010 Hematogen placă Ucraina Natur+ SRL 5,40 0,35 USD
N1

Acid liof./sol. Neon Laboratories 3910,2


1254 0109080059 4 mg N20 India 60332,04 USD
zolendronic inj. Limited 0
liof./sol. Neon Laboratories
1255 0200310040 Bleomycin 15 UI N20 India 8637,38 559,80 USD
inj. Limited

15 ml Neon Laboratories
1256 0300160145 Carboplatin sol. inj. 10 mg/ml India 4320,23 280,00 USD
N20 Limited

45 ml Neon Laboratories
1257 0300160134 Carboplatin sol. inj. 10 mg/ml India 10183,40 660,00 USD
N20 Limited

1 mg/1 10 ml Neon Laboratories


1258 0300670211 Cisplatin sol. inj. India 586,32 38,00 USD
ml N20 Limited

50 ml Neon Laboratories
1259 0300670222 Cisplatin sol. inj. 1mg/1ml India 2052,11 133,00 USD
N20 Limited

10 mg/10 10 ml Neon Laboratories


1260 0300670200 Cisplatin sol. inj. India 586,32 38,00 USD
ml N20 Limited

50 mg/50 Neon Laboratories


1261 0300670196 Cisplatin sol. inj. N20 India 2052,11 133,00 USD
ml Limited

100 5 ml Neon Laboratories


1262 0301000040 Cytarabine sol. inj. India 3521,61 228,24 USD
mg/ml N20 Limited

5 ml Neon Laboratories
1263 0301000051 Cytarabine sol. inj. 20 mg/ml India 1544,79 100,12 USD
N20 Limited

liof./sol. Neon Laboratories


1264 0400460136 Doxorubicin 10 mg N20 India 987,48 64,00 USD
inj. Limited

liof./sol. Neon Laboratories


1265 0500130089 Epirubicin 10 mg N20 India 2450,34 158,81 USD
inj. Limited

liof./sol. Neon Laboratories


1266 0500130115 Epirubicin 50 mg N20 India 10754,29 697,00 USD
inj. Limited

100 mg/5 5 ml Neon Laboratories


1267 0500370126 Etoposide sol. inj. India 1795,98 116,40 USD
ml N20 Limited

liof./sol. Neon Laboratories 1278,5


1268 0700100200 Gemcitabine 1g N20 India 19726,49 USD
inj. Limited 0

liof./sol. Neon Laboratories


1269 0700100196 Gemcitabine 200 mg N20 India 4220,71 273,55 USD
inj. Limited

2 ml Neon Laboratories
1270 1507900248 Ondansetron sol. inj. 2 mg/ml India 1217,53 78,91 USD
N50 Limited

4 ml Neon Laboratories
1271 1507900259 Ondansetron sol. inj. 2 mg/ml India 2434,91 157,81 USD
N50 Limited
liof./sol. Neon Laboratories 1421,0
1272 1500160193 Oxaliplatin 50 mg N20 India 21925,18 USD
inj. Limited 0

liof./sol. Neon Laboratories 2635,2


1273 1500160230 Oxaliplatin 100 mg N20 India 40659,55 USD
inj. Limited 0

emuls. 20 ml Neon Laboratories


1274 1607360054 Propofol 1% India 2468,70 160,00 USD
inj. N50 Limited

Bilim
Pharmaceuticals
AS (prod.:
pulb. N1 + PharmaVision
1275 0305620473 Forsef® 1 g IV +solv./s 1g 10 ml Turcia Sanayii ve Ticaret 32,40 2,10 USD
ol. inj. N1 AS, Turcia;
Zentiva Saglik
Urunleri San. Ve
Tic. A.Ş., Turcia)
North China
Pharmaceutical
Group International
Clorură de 100
1276 1400890220 sol. perf. 0,9% China Corp (prod.: Hebei 5,09 0,33 USD
sodiu ml N1
Tiancheng
Pharmaceutical Co.,
Ltd, China)
North China
Pharmaceutical
Group International
Clorură de 200
1277 1400890219 sol. perf. 0,9% China Corp (prod.: Hebei 5,55 0,36 USD
sodiu ml N1
Tiancheng
Pharmaceutical Co.,
Ltd, China)
North China
Pharmaceutical
Group International
Clorură de 250
1278 1400890208 sol. perf. 0,9% China Corp (prod.: Hebei 5,25 0,34 USD
sodiu ml N1
Tiancheng
Pharmaceutical Co.,
Ltd, China)
North China
Pharmaceutical
Group International
Clorură de 400
1279 1400890194 sol. perf. 0,9% China Corp (prod.: Hebei 9,26 0,6 USD
sodiu ml N1
Tiancheng
Pharmaceutical Co.,
Ltd, China)
North China
Pharmaceutical
Group International
Clorură de 500
1280 1400890183 sol. perf. 0,9% China Corp (prod.: Hebei 7,71 0,5 USD
sodiu ml N1
Tiancheng
Pharmaceutical Co.,
Ltd, China)
North China
Pharmaceutical
Group International
100
1281 0700250105 Glucoză sol. perf. 5% China Corp (prod.: Hebei 5,71 0,37 USD
ml N1
Tiancheng
Pharmaceutical Co.,
Ltd, China)
North China
Pharmaceutical
Group International
200
1282 0700250091 Glucoză sol. perf. 5% China Corp (prod.: Hebei 6,02 0,39 USD
ml N1
Tiancheng
Pharmaceutical Co.,
Ltd, China)
North China
Pharmaceutical
Group International
250
1283 0700250079 Glucoză sol. perf. 5% China Corp (prod.: Hebei 6,33 0,41 USD
ml N1
Tiancheng
Pharmaceutical Co.,
Ltd, China)
North China
Pharmaceutical
Group International
400
1284 0700250080 Glucoză sol. perf. 5% China Corp (prod.: Hebei 7,71 0,50 USD
ml N1
Tiancheng
Pharmaceutical Co.,
Ltd, China)
North China
Pharmaceutical
Group International
500
1285 0700250161 Glucoză sol. perf. 5% China Corp (prod.: Hebei 7,56 0,49 USD
ml N1
Tiancheng
Pharmaceutical Co.,
Ltd, China)
North China
Pharmaceutical
Group International
100
1286 0700250127 Glucoză sol. perf. 10% China Corp (prod.: Hebei 5,86 0,38 USD
ml N1
Tiancheng
Pharmaceutical Co.,
Ltd, China)
North China
Pharmaceutical
Group International
200
1287 0700250138 Glucoză sol. perf. 10% China Corp (prod.: Hebei 6,02 0,39 USD
ml N1
Tiancheng
Pharmaceutical Co.,
Ltd, China)
North China
Pharmaceutical
Group International
250
1288 0700250149 Glucoză sol. perf. 10% China Corp (prod.: Hebei 5,86 0,38 USD
ml N1
Tiancheng
Pharmaceutical Co.,
Ltd, China)
North China
Pharmaceutical
Group International
500
1289 0700250116 Glucoză sol. perf. 10% China Corp (prod.: Hebei 7,41 0,48 USD
ml N1
Tiancheng
Pharmaceutical Co.,
Ltd, China)
North China
Pharmaceutical
Group International
100
1290 1300420848 Metronidazol sol. perf. 0,5% China Corp (prod.: Hebei 5,17 0,335 USD
ml N1
Tiancheng
Pharmaceutical Co.,
Ltd, China)
North China
Pharmaceutical
Group International
200
1291 0307351250 Ringer sol. perf. China Corp (prod.: Hebei 12,81 0,83 USD
ml N1
Tiancheng
Pharmaceutical Co.,
Ltd, China)
North China
Pharmaceutical
Group International
500
1292 0307351249 Ringer sol. perf. China Corp (prod.: Hebei 14,04 0,91 USD
ml N1
Tiancheng
Pharmaceutical Co.,
Ltd, China)
sol. inj.
Levemir® stilou 100 3 ml Danema
1293 0900160143 Novo Nordisk A/S 1157,21 75,00 USD
FlexPen® inject. UI/ml N5 rca
preump.

susp. inj.
NovoMix® 30 100 3 ml Danema
1294 0900160154 stilou Novo Nordisk A/S 748,33 48,50 USD
FlexPen® UI/ml N5 rca
preump.

sol. inj.
NovoRapid® stilou 100 3 ml Danema
1295 0900160132 Novo Nordisk A/S 748,33 48,50 USD
FlexPen® inject. UI/ml N5 rca
preump.

Actovegin® Nycomed Austria


1296 0300893221 draj. 200 mg N50 Austria 430,71 22,63 EUR
200 mg GmbH

Actovegin® 5 ml Nycomed Austria


1297 0300893254 sol. inj. 40 mg/ml Austria 236,96 12,45 EUR
200 mg N5 GmbH

Actovegin® 10 ml Nycomed Austria


1298 0307351766 sol. inj. 40 mg/ml Austria 430,14 22,60 EUR
400 mg N5 GmbH

Actovegin® 80 2 ml Nycomed Austria


1299 0300893243 sol. inj. 40 mg/ml Austria 430,14 22,60 EUR
mg N5x5 GmbH

10 mcg/2 Nycomed Austria


1300 0800120010 Gynipral® sol. inj. N5 Austria 54,62 2,87 EUR
ml GmbH

100 mg
comp. Nycomed Austria
1301 0500290033 Instenon ® + 60 mg N10x5 Austria 120,48 6,33 EUR
film. GmbH
+ 60 mg

burete
4,8 x4,8 Nycomed Austria
1302 0300893232 Tachocomb® cutan. N2 Austria 3523,89 185,15 EUR
cm GmbH
med.

comp. Nycomed Austria


1303 1200320015 Xefocam® 4 mg N10 Austria 34,26 1,80 EUR
film. GmbH

comp. Nycomed Austria


1304 1200320026 Xefocam® 8 mg N10 Austria 47,77 2,51 EUR
film. GmbH

pulb./sol. Nycomed Austria


1305 1200320037 Xefocam® 8 mg N5 Austria 250,66 13,17 EUR
inj. GmbH

Nycomed Austria
comp.
1306 2000250072 Thyrozol® 10 mg N10x5 Austria GmbH (prod.: Merck 97,64 5,13 EUR
film.
KGaA, Germania)

Nycomed Austria
comp.
1307 2000250050 Thyrozol® 5 mg N10x5 Austria GmbH (prod.: Merck 59,76 3,14 EUR
film.
KGaA, Germania)

Nycomed Austria
GmbH (prod.:
Nycomed Austria
1308 0307354701 Actovegin® draj. 200 mg N50 Austria 430,71 22,63 EUR
GmbH, Austria;
Nycomed GmbH,
Germania)
150 mg
comp. Danema Nycomed Danmark
1309 0307260044 Cardiomagnyl + 30,39 N100 50,63 2,66 EUR
film. rca ApS
mg

150 mg
comp. Danema Nycomed Danmark
1310 0307260033 Cardiomagnyl + 30,39 N30 33,12 1,74 EUR
film. rca ApS
mg

comp. 75 mg + Danema Nycomed Danmark


1311 0307260022 Cardiomagnyl N100 53,29 2,80 EUR
film. 15,2 mg rca ApS

comp. 75 mg + Danema Nycomed Danmark


1312 0307260011 Cardiomagnyl N30 33,50 1,76 EUR
film. 15,2 mg rca ApS

Nycomed Danmark
ApS (prod.:
Xefocam® comp. Danema Nycomed Danmark
1313 1200320048 8 mg N6 58,62 3,08 EUR
Rapid film. rca ApS, Danemarca;
Nycomed GmbH,
Germania)

10 ml German
1315 2108290020 Ebrantil® sol. inj. 5 mg/ml Nycomed GmbH 383,89 20,17 EUR
N5 ia

5 ml German
1316 2108290019 Ebrantil® sol. inj. 5 mg/ml Nycomed GmbH 277,50 14,58 EUR
N5 ia

Nycomed GmbH
comp.
German (prod.: Nycomed
1317 1600110076 Controloc® gastrorez 20 mg N14 95,16 5,00 EUR
ia Oranienburg GmbH,
.
Germania)
Nycomed GmbH
comp.
German (prod.: Nycomed
1318 1600110087 Controloc® gastrorez 40 mg N14 153,78 8,08 EUR
ia Oranienburg GmbH,
.
Germania)
Nycomed GmbH
caps.
German (prod.: Nycomed
1319 2108290064 Ebrantil elib. 30 mg N50 118,38 6,22 EUR
ia Oranienburg GmbH,
modif.
Germania)
Orchid Healthcare
(A Division of Orchid
pulb./sol.
1320 1309030297 Mezonex 500 mg N50 India Chemicals & 12343,52 800,00 USD
inj./perf.
Pharmaceuticals
Ltd)
Orchid Healthcare
(A Division of Orchid
pulb./sol.
1321 1309030024 Mezonex 500 mg N1 India Chemicals & 246,87 16,00 USD
inj./perf.
Pharmaceuticals
Ltd)
Orchid Healthcare
(A Division of Orchid
pulb./sol.
1322 1309030013 Mezonex 1g N1 India Chemicals & 308,59 20,00 USD
inj./perf.
Pharmaceuticals
Ltd)
Orchid Healthcare
(A Division of Orchid
pulb./sol.
1323 0300300341 Orzid 500 mg N1 India Chemicals & 10,95 0,71 USD
inj.
Pharmaceuticals
Ltd)
Orchid Healthcare
(A Division of Orchid
pulb./sol.
1324 0300300433 Orzid 500 mg N50 India Chemicals & 550,37 35,67 USD
inj.
Pharmaceuticals
Ltd)

Clorură de 10 ml Ouyi Pharmaceutical


1325 1400890437 sol. inj. 0,9% China 10,80 0,70 USD
sodiu N10 Co,. LTD CSPC
2 ml Ouyi Pharmaceutical
1326 0108720389 Vitamina C sol. inj. 5% China 15,43 1,00 USD
N10 Co,. LTD CSPC

5 ml Ouyi Pharmaceutical
1327 0108720390 Vitamina C sol. inj. 10% China 18,52 1,20 USD
N10 Co,. LTD CSPC

Pfizer Europe MA
Marea
1328 0400201337 Aromasin® draj. 25 mg N15x2 EEIG (prod.: Pfizer 1397,60 90,58 USD
Britanie
Italia SRL, Italia)

Pfizer Europe MA
1329 0100370054 Xanax® comp. 0,25 mg N10x3 Belgia EEIG (prod.: Pfizer 18,36 1,19 USD
Italia SRL, Italia)

Pfizer Europe MA
1330 0100370065 Xanax® comp. 0,5 mg N10x3 Belgia EEIG (prod.: Pfizer 29,47 1,91 USD
Italia SRL, Italia)

Pfizer Europe MA
comp. EEIG (prod.: Pfizer
Cardura® XL 4 Marea
1331 0400450113 elib. 4 mg N7x4 Manufacturing 128,06 8,30 USD
mg Britanie
modif. Deutschland GmbH,
Germania)
Pfizer Europe MA
comp. EEIG (prod.: Pfizer
Cardura® XL 4 Marea
1332 0400450124 elib. 4 mg N14x2 Manufacturing 128,06 8,30 USD
mg Britanie
modif. Deutschland GmbH,
Germania)

Pfizer Europe MA
Marea
1333 0300730092 Dalacin C caps. 300 mg N8x2 EEIG (prod.: Pfizer 68,82 4,46 USD
Britanie
PGM, Franţa)

Pfizer Europe MA
Diflucan 150 Marea
1334 0600140522 caps. 150 mg N1 EEIG (prod.: Pfizer 64,96 4,21 USD
mg Britanie
PGM, Franţa)

Pfizer Europe MA
Diflucan 50 Marea
1335 0600140614 caps. 50 mg N7 EEIG (prod.: Pfizer 103,69 6,72 USD
mg Britanie
PGM, Franţa)

Pfizer Europe MA
Diflucan® 10 pulb./sus 35 ml Marea
1336 0600140533 10 mg/ml EEIG (prod.: Pfizer 173,74 11,26 USD
mg/ml p. orală N1 Britanie
PGM, Franţa)

Pfizer Ltd (prod.:


Lyrica® 150 Marea Pfizer Manufacturing
1337 1600680023 caps. 150 mg N14x4 1008,77 65,38 USD
mg Britanie Deutschland GmbH,
Germania)
Pfizer Ltd (prod.:
Lyrica® 300 Marea Pfizer Manufacturing
1338 1600680056 caps. 300 mg N14x4 1290,98 83,67 USD
mg Britanie Deutschland GmbH,
Germania)
Pfizer Ltd (prod.:
Lyrica® 300 Marea Pfizer Manufacturing
1339 1600680104 caps. 300 mg N14 326,49 21,16 USD
mg Britanie Deutschland GmbH,
Germania)
Pfizer Ltd (prod.:
Marea Pfizer Manufacturing
1340 1600680089 Lyrica® 75 mg caps. 75 mg N14 168,80 10,94 USD
Britanie Deutschland GmbH,
Germania)

comp. Marea Pfizer Ltd (prod.:


1341 1900130181 Viagra® 100 mg N4 433,57 28,10 USD
film. Britanie Pfizer PGM, Franţa)
comp. Marea Pfizer Ltd (prod.:
1342 1900130170 Viagra® 25 mg N4 305,81 19,82 USD
film. Britanie Pfizer PGM, Franţa)

comp. Marea Pfizer Ltd (prod.:


1343 1900130158 Viagra® 50 mg N4 359,81 23,32 USD
film. Britanie Pfizer PGM, Franţa)

Pharmaceutical
100 mg Works Polfa in
1344 1900400198 Biseptol® 120 comp. N20 Polonia 14,08 0,74 EUR
+ 20 mg Pabianice Joint-
Stock Co
Pharmaceutical
400 mg Works Polfa in
1345 1900400202 Biseptol® 480 comp. N20 Polonia 31,21 1,64 EUR
+ 80 mg Pabianice Joint-
Stock Co
Pharmaceutical
Works Polfa in
1346 0600160018 Cortineff comp. 100 mcg N20 Polonia 45,30 2,38 EUR
Pabianice Joint-
Stock Co
Pharmaceutical
Works Polfa in
1347 0800270018 Odeston comp. 200 mg N50 Polonia 89,26 4,69 EUR
Pabianice Joint-
Stock Co
Pharmaceutical
Works Polfa in
1348 2000540069 Polcortolon comp. 4 mg N25x2 Polonia 75,18 3,95 EUR
Pabianice Joint-
Stock Co

comp. Pharmaceutical
1349 0907750079 Indapen SR film. elib. 1,5 mg N10x3 Polonia Works Polpharma 34,56 2,24 USD
prel. S.A.

Pharmaceutical
1350 1300420572 Trichopol® comp. 250 mg N10x2 Polonia Works Polpharma 24,07 1,56 USD
S.A.

comp.
1351 0208330037 Biculid 50 mg N15x2 Canada Pharmascience Inc. 1465,79 95,00 USD
film.

pulb./sol. 23 g
1352 0307353162 Pharmacitron Canada Pharmascience Inc. 75,60 4,90 USD
orală N10

Pharmacitron pulb./sol. 23 g
1353 0307353173 Canada Pharmascience Inc. 76,38 4,95 USD
Forte orală N10

caps. 4x10^9
1354 0300893416 Vagilac N10 Canada Pharmascience Inc. 108,01 7,00 USD
vag. CFU

2x10^9
1355 0300893405 Yogurt caps. N30 Canada Pharmascience Inc. 57,09 3,70 USD
CFU

7 mg +
Pharmazeutische
0,5 mg + 30 g
1356 0109200035 Acerbine ung. Austria Fabrik Montavit 49,48 2,60 EUR
0,133 N1
GmbH
g/g

Pharmazeutische
Cathejell cu gel 20 mg + 12,5 g
1357 0306230011 Austria Fabrik Montavit 94,02 4,94 EUR
lidocaină uretral 0,5 mg/g N5
GmbH

Pharmazeutische
125 g
1358 0307140061 Tussavit sirop Austria Fabrik Montavit 38,07 2,00 EUR
N1
GmbH
Pharmazeutische
Fabrik Montavit
GmbH (prod.:
Dragenopharm
caps. moi Apotheker Puschl
1359 2006240017 Tavipec gastrorez 150 mg N10x3 Austria GmbH, Germania; 47,58 2,50 EUR
. Pharmazeutische
Fabrik Montavit
GmbH, Austria; RP
Scherer GmbH &
Co. KG, Germania)

lichid/vap
250 Piramal Enterprises
1360 0805690039 Halothane ori de India 1303,78 84,50 USD
ml N1 Limited
inhalat

lichid/vap
100 Piramal Enterprises
1361 0908890039 Isofluran ori de India 694,79 45,03 USD
ml N1 Limited
inhalat

lichid/vap
250 Piramal Enterprises
1362 0908890040 Isofluran ori de India 1325,23 85,89 USD
ml N1 Limited
inhalat

lichid/vap
100 Piramal Healthcare
1363 1909190010 Sevoflurane ori de India 2283,55 148,00 USD
ml N1 Ltd
inhalat

lichid/vap
250 Piramal Healthcare
1364 1909190021 Sevoflurane ori de India 4468,05 289,58 USD
ml N1 Ltd
inhalat

comp. Plethico
1365 1800040197 Aciran™-150 150 mg N10x3 India 13,89 0,90 USD
film. Pharmaceuticals Ltd

comp. Plethico
1366 1800040212 Aciran™-300 300 mg N10x2 India 18,05 1,17 USD
film. Pharmaceuticals Ltd

Plethico
1367 0100530104 Amod™-10 comp. 10 mg N10x3 India 54,93 3,56 USD
Pharmaceuticals Ltd

Plethico
1368 0100530115 Amod™-5 comp. 5 mg N10x3 India 42,74 2,77 USD
Pharmaceuticals Ltd

250 mg
N10x1 Plethico
1369 0100550461 Amox™-250 caps. + 60 Mil. India 81,78 5,30 USD
0 Pharmaceuticals Ltd
spori

500 mg
N10x1 Plethico
1370 0100550944 Amox™-500 caps. + 60 Mil. India 146,58 9,50 USD
0 Pharmaceuticals Ltd
spori

Plethico
1371 0307352062 Andro Power caps. N60 India 105,07 6,81 USD
Pharmaceuticals Ltd

Angisartan™- comp. Plethico


1372 1200340420 50 mg N14x2 India 53,08 3,44 USD
50 film. Pharmaceuticals Ltd

pulb./sus 200 mg/5 30 ml Plethico


1373 0108040313 Azipar™-200 India 73,29 4,75 USD
p. orală ml N1 Pharmaceuticals Ltd
comp. Plethico
1374 0108040324 Azipar™-250 250 mg N6 India 70,05 4,54 USD
film. Pharmaceuticals Ltd

comp. Plethico
1375 0108040210 Azipar™-500 500 mg N3 India 68,82 4,46 USD
film. Pharmaceuticals Ltd

comp. Plethico
1376 0300660416 Ceflox™-250 250 mg N10 India 10,80 0,70 USD
film. Pharmaceuticals Ltd

comp. Plethico
1377 0300660427 Ceflox™-500 500 mg N10 India 20,83 1,35 USD
film. Pharmaceuticals Ltd

pulb./sol. Plethico
1378 0305620521 Ceftrox-1000 1g N25 India 618,26 40,07 USD
inj. Pharmaceuticals Ltd

Coolz cu
comp. Plethico
1379 0300897687 aromă de N4x5 India 24,69 1,60 USD
masticab. Pharmaceuticals Ltd
căpşună

Coolz cu
comp. Plethico
1380 0300897698 aromă de N4x5 India 24,69 1,60 USD
masticab. Pharmaceuticals Ltd
mango

Coolz cu
comp. Plethico
1381 0300897702 aromă de N4x5 India 24,69 1,60 USD
masticab. Pharmaceuticals Ltd
mentă

Coolz cu
comp. Plethico
1382 0300897713 aromă de N4x5 India 24,69 1,60 USD
masticab. Pharmaceuticals Ltd
portocală

Coolz™ cu
susp. 200 Plethico
1383 0300130267 aromă de India 23,45 1,52 USD
orală ml N1 Pharmaceuticals Ltd
mentă

Plethico
1384 0307351571 Diab-Aid caps. N60 India 90,11 5,84 USD
Pharmaceuticals Ltd

Plethico
1385 0307351711 Dilaxo caps. N60 India 85,02 5,51 USD
Pharmaceuticals Ltd

400 mg
comp. Plethico
1386 1300420387 Emigyl™-F + 100 N10 India 18,52 1,20 USD
film. Pharmaceuticals Ltd
mg

100 mg
susp. 60 ml Plethico
1387 1300420376 Emigyl™-F + 30 India 18,52 1,20 USD
orală N1 Pharmaceuticals Ltd
mg/5 ml

500 mg
Plethico
1388 1609070016 Fastoric™ Plus comp. + 60 mg N4 India 6,17 0,40 USD
Pharmaceuticals Ltd
+ 2,5 mg

500 mg
Plethico
1389 1609070027 Fastoric™ Plus comp. + 60 mg N10 India 15,43 1,00 USD
Pharmaceuticals Ltd
+ 2,5 mg

500 mg
gran./sol. + 200 Plethico
1390 1600140703 Fastorik™ N8 India 23,14 1,50 USD
orală mg + 25 Pharmaceuticals Ltd
mg/5 g
125 mg
Fastorik™ 3 susp. + 1 mg + 60 ml Plethico
1391 1605840042 India 15,43 1,00 USD
Action Formula orală 2,5 mg/5 N1 Pharmaceuticals Ltd
ml
125 mg
susp. + 15 mg 60 ml Plethico
1392 2008520018 Fastorik™ Plus India 15,43 1,00 USD
orală + 0,625 N1 Pharmaceuticals Ltd
mg/5 ml

pic. naz., 10 ml Plethico


1393 2400030179 Fastorik™-N 0,05% India 14,97 0,97 USD
sol. N1 Pharmaceuticals Ltd

pic. naz., 10 ml Plethico


1394 2400030180 Fastorik™-N 0,1% India 18,05 1,17 USD
sol. N1 Pharmaceuticals Ltd

pic. naz., 10 ml Plethico


1395 1400100677 Fastorik™-S 0,65 % India 15,43 1,00 USD
sol. N1 Pharmaceuticals Ltd

Plethico
1396 0307140751 Kolez caps. N60 India 89,64 5,81 USD
Pharmaceuticals Ltd

comp.
film. Plethico
1397 0400200673 Maxi™-50 50 mg N10x3 India 12,34 0,80 USD
gastrorez Pharmaceuticals Ltd
.

3 ml Plethico
1398 0400200662 Maxi™-75 sol. inj. 25 mg/ml India 18,52 1,20 USD
N10 Pharmaceuticals Ltd

3 ml Plethico
1399 0400320302 Maxi™-75 sol. inj. 25 mg/ml India 10,03 0,65 USD
N5 Pharmaceuticals Ltd

Plethico
1400 0307140821 Memorite caps. N60 India 89,64 5,81 USD
Pharmaceuticals Ltd

Plethico
1401 1400290200 Nimez comp. 100 mg N10 India 13,42 0,87 USD
Pharmaceuticals Ltd

0,1 mg +
N10x1 Plethico
1402 1800080021 Plecidrex™ comp. 10 mg + India 22,53 1,46 USD
0 Pharmaceuticals Ltd
10 mg

pulb./sol. Plethico
1403 1309030208 Plemonem 1g N1 India 293,93 19,05 USD
inj. Pharmaceuticals Ltd

pulb./sol. Plethico
1404 1309030219 Plemonem 500 mg N1 India 160,47 10,40 USD
inj. Pharmaceuticals Ltd

500 mg
N10x1 Plethico
1405 1305070019 Plenalgin™ comp. + 5 mg + India 37,03 2,40 USD
0 Pharmaceuticals Ltd
0,1 mg

500 mg
+ 2 mg + 5 ml Plethico
1406 1301390034 Plenalgin™ sol. inj. India 30,86 2,00 USD
0,02 N5 Pharmaceuticals Ltd
mg/ml

100 mg/5 Plethico


1407 1600250257 Plental™ sol. inj. N5 India 21,60 1,40 USD
ml Pharmaceuticals Ltd
comp.
Plethico
1408 1600250110 Plental™-100 gastrorez 100 mg N10x6 India 27,00 1,75 USD
Pharmaceuticals Ltd
.

comp.
Plethico
1409 1600250246 Plental™-400 film. elib. 400 mg N10x2 India 24,69 1,60 USD
Pharmaceuticals Ltd
prel.

Plethico
1410 1500040202 Pleom™-20 caps. 20 mg N10 India 11,88 0,77 USD
Pharmaceuticals Ltd

comp. Plethico
1411 0400500111 Ple-spa™ 40 mg N10x2 India 11,57 0,75 USD
film. Pharmaceuticals Ltd

comp. Plethico
1412 1300560133 Plevilox 400 mg N5 India 138,86 9,00 USD
film. Pharmaceuticals Ltd

Plethico
1413 0307140762 Proliv caps. N60 India 89,64 5,81 USD
Pharmaceuticals Ltd

Plethico
1414 0307351526 Ruthex caps. N60 India 88,56 5,74 USD
Pharmaceuticals Ltd

pulb./sol. 2 g + Plethico
1415 1609410160 Tazopra-2,25 N1 India 87,79 5,69 USD
inj./perf. 250 mg Pharmaceuticals Ltd

pulb./sol. 4 g + Plethico
1416 1609410171 Tazopra-4,5 N1 India 146,27 9,48 USD
inj./perf. 500 mg Pharmaceuticals Ltd

100 Plethico
1417 0300893553 Therasil-D™ sirop India 18,52 1,20 USD
ml N1 Pharmaceuticals Ltd

60 ml Plethico
1418 0300893597 Therasil-D™ sirop India 13,89 0,90 USD
N1 Pharmaceuticals Ltd

100 Plethico
1419 0300893564 Therasil-S™ sirop India 18,52 1,20 USD
ml N1 Pharmaceuticals Ltd

60 ml Plethico
1420 0300893601 Therasil-S™ sirop India 13,89 0,90 USD
N1 Pharmaceuticals Ltd

1 ml Plethico
1421 1100060028 Togesic-30 sol. inj. 30 mg/ml India 53,23 3,45 USD
N10 Pharmaceuticals Ltd

100 Plethico
1422 0300893531 Travisil™ sirop India 16,97 1,10 USD
ml N1 Pharmaceuticals Ltd

Travisil™ Cold 50 g Plethico


1423 0300893575 ung. India 21,60 1,40 USD
Rub N1 Pharmaceuticals Ltd

Travisil™ cu
Plethico
1424 0300895395 aromă de pastile N8x2 India 15,43 1,00 USD
Pharmaceuticals Ltd
lămâie
Travisil™ cu
Plethico
1425 0300897436 aromă de pastile N8x2 India 15,43 1,00 USD
Pharmaceuticals Ltd
miere

Travisil™ cu
Plethico
1426 0300897447 aromă de pastile N8x2 India 15,43 1,00 USD
Pharmaceuticals Ltd
mintă

Travisil™ cu
Plethico
1427 0300893520 aromă de pastile N8x2 India 15,43 1,00 USD
Pharmaceuticals Ltd
portocală

Travisil™ 100 Plethico


1428 0307140511 sirop India 16,97 1,10 USD
Sugar Free ml N1 Pharmaceuticals Ltd

0,5 mg +
15 g Plethico
1429 0205700079 Tricort-GC cremă 10 mg + India 30,86 2,00 USD
N1 Pharmaceuticals Ltd
1 mg/g

Wormizol™- comp. Plethico


1430 0100260245 400 mg N6 India 77,15 5,00 USD
400 masticab. Pharmaceuticals Ltd

comp. Pliva Hrvatska


1431 2000480082 Epiramat 25 mg N14x2 Croaţia 46,60 3,02 USD
film. d.o.o.

comp. Pliva Hrvatska


1432 2000480107 Epiramat 50 mg N14x2 Croaţia 122,36 7,93 USD
film. d.o.o.

comp. Pliva Hrvatska


1433 0700260014 Risset® 1 mg N10x2 Croaţia 44,90 2,91 USD
film. d.o.o.

comp. Pliva Hrvatska


1434 1800200155 Risset® 1 mg N10x6 Croaţia 89,80 5,82 USD
film. d.o.o.

comp. Pliva Hrvatska


1435 1800200166 Risset® 2 mg N10x2 Croaţia 49,37 3,20 USD
film. d.o.o.

comp. Pliva Hrvatska


1436 1800200177 Risset® 2 mg N10x6 Croaţia 148,12 9,60 USD
film. d.o.o.

comp. Pliva Hrvatska


1437 1800200188 Risset® 3 mg N10x2 Croaţia 105,54 6,84 USD
film. d.o.o.

comp. Pliva Hrvatska


1438 1800200199 Risset® 3 mg N10x6 Croaţia 299,95 19,44 USD
film. d.o.o.

comp. Pliva Hrvatska


1439 1800200203 Risset® 4 mg N10x2 Croaţia 142,26 9,22 USD
film. d.o.o.

comp. Pliva Hrvatska


1440 1800200214 Risset® 4 mg N10x6 Croaţia 426,78 27,66 USD
film. d.o.o.

comp. Pliva Hrvatska


1441 0100890176 Sumamed® 125 mg N6 Croaţia 68,20 4,42 USD
film. d.o.o.
comp. Pliva Hrvatska
1442 0108040081 Sumamed® 500 mg N2 Croaţia 75,60 4,90 USD
film. d.o.o.

Sumamed® pulb./sus 200 mg/5 37,5 Pliva Hrvatska


1443 0100890202 Croaţia 157,53 10,21 USD
forte p. orală ml ml N1 d.o.o.

1444 0300770041 Clonazepam comp. 2 mg N30 Polonia Polfa SA, Tarchomin 14,08 0,74 EUR

1445 0300440027 Elenium draj. 10 mg N25x2 Polonia Polfa SA, Tarchomin 33,50 1,76 EUR

spray 3,10 mg
32,25
1446 0800200251 Oxycort cutan., + 9,30 Polonia Polfa SA, Tarchomin 76,13 4,00 EUR
g N1
susp. mg/g

spray 23,12 mg
17,3 g
1447 2000190235 Polcortolon TC cutan., + 0,58 Polonia Polfa SA, Tarchomin 73,28 3,85 EUR
N1
susp. mg/g

10 mg +
1448 0400190152 Reladorm comp. N10 Polonia Polfa SA, Tarchomin 35,40 1,86 EUR
100 mg

comp.
1449 0400190174 Relium 5 mg N20 Polonia Polfa SA, Tarchomin 17,13 0,90 EUR
film.

comp.
1450 1500170024 Tazepam 10 mg N25x2 Polonia Polfa SA, Tarchomin 53,67 2,82 EUR
film.

Dexamethason pic. oft., 5 ml


1451 0400110213 1 mg/ml Polonia Polfa SA, Warszawa 19,29 1,25 USD
0,1 % susp. N1

pic. naz., 10 ml
1452 2400030261 Galazolin® 0,05% Polonia Polfa SA, Warszawa 16,66 1,08 USD
sol. N1

pic. naz., 10 ml
1453 2400030272 Galazolin® 0,1% Polonia Polfa SA, Warszawa 17,90 1,16 USD
sol. N1

Polichem SA (prod.:
comp. Luxemb Artesan Pharma
1454 0108720116 Vaginorm-C® 250 mg N6 145,81 9,45 USD
vag. urg GmbH&Co.KG,
Germania)

Polichem SA (prod.:
7 ml Luxemb
1455 1609170019 Imunorix sol. orală 400 mg Doppel Farmaceutici 237,61 15,40 USD
N10 urg
SRL, Italia)

comp.
1456 0907750264 Indapen SR film. elib. 1,5 mg N15x2 Polonia Polpharma S.A. 34,56 2,24 USD
prel.

160 mg
Vanatex comp.
1457 2208710385 + 12,5 N14x2 Polonia Polpharma S.A. 105,69 6,85 USD
Combi film.
mg

Vanatex comp. 160 mg


1458 2208710363 N14x2 Polonia Polpharma S.A. 107,39 6,96 USD
Combi film. + 25 mg
Vanatex comp. 80 mg +
1459 2208710341 N14x2 Polonia Polpharma S.A. 79,92 5,18 USD
Combi film. 12,5 mg

Polpharma SA
Ibufen®
1463 0900010477 caps. moi 200 mg N10 Polonia (prod.: Medana 23,14 1,50 USD
Junior
Pharma SA, Polonia)

Polpharma SA
(prod.: Medana
comp.
1464 2000390046 Tinidazol 500 mg N4 Polonia Pharma SA, Polonia; 12,03 0,78 USD
film.
Polpharma SA,
Polonia)

PRO.MED.CS Praha
1465 0100450217 Ambrosan® comp. 30 mg N10x2 Cehia 17,13 1,11 USD
a.s.

comp. PRO.MED.CS Praha


1466 0300660449 Cifloxinal® 250 mg N10 Cehia 31,01 2,01 USD
film. a.s.

comp. PRO.MED.CS Praha


1467 0600030126 Famosan® 20 mg N10x2 Cehia 14,66 0,95 USD
film. a.s.

comp. PRO.MED.CS Praha


1468 0600030137 Famosan® 40 mg N10 Cehia 14,66 0,95 USD
film. a.s.

PRO.MED.CS Praha
1469 0900130047 Indap® caps. 2,5 mg N10x3 Cehia 25,61 1,66 USD
a.s.

PRO.MED.CS Praha
1470 0907750172 Indap® comp. 0,625 mg N10x3 Cehia 16,20 1,05 USD
a.s.

PRO.MED.CS Praha
1471 0907750219 Indap® comp. 1,25 mg N10x3 Cehia 21,91 1,42 USD
a.s.

PRO.MED.CS Praha
1472 0907750194 Indap® comp. 2,5 mg N10x3 Cehia 27,77 1,80 USD
a.s.

comp. PRO.MED.CS Praha


1473 0909030025 Itomed® 50 mg N20x5 Cehia 340,84 22,09 USD
film. a.s.

comp. PRO.MED.CS Praha


1474 0909030014 Itomed® 50 mg N20x2 Cehia 142,26 9,22 USD
film. a.s.

PRO.MED.CS Praha
1475 0900270055 Monosan comp. 20 mg N10x3 Cehia 23,14 1,50 USD
a.s.

PRO.MED.CS Praha
1476 0900270066 Monosan comp. 40 mg N10x3 Cehia 39,34 2,55 USD
a.s.

PRO.MED.CS Praha
1477 1600400306 Promepril comp. 4 mg N10x3 Cehia 59,87 3,88 USD
a.s.

PRO.MED.CS Praha
1478 1600400339 Promepril comp. 8 mg N10x3 Cehia 79,92 5,18 USD
a.s.
comp. PRO.MED.CS Praha
1479 1600740011 Propanorm® 150 mg N10x5 Cehia 73,14 4,74 USD
film. a.s.

comp. PRO.MED.CS Praha


1480 1600740022 Propanorm® 300 mg N10x5 Cehia 146,27 9,48 USD
film. a.s.

10
3,5 PRO.MED.CS Praha
1481 1600750034 Propanorm® sol. inj. mlN5x Cehia 108,01 7,00 USD
mg/ml a.s.
2

PRO.MED.CS Praha
1482 1900460057 Prosulpin comp. 50 mg N10x3 Cehia 25,77 1,67 USD
a.s.

PRO.MED.CS Praha
1483 1900460046 Prosulpin comp. 200 mg N10x3 Cehia 56,16 3,64 USD
a.s.

comp. PRO.MED.CS Praha


1484 1800040223 Ranisan® 150 mg N10x2 Cehia 16,20 1,05 USD
film. a.s.

PRO.MED.CS Praha
1485 2105320014 Ursosan caps. 250 mg N10 Cehia 46,29 3,00 USD
a.s.

PRO.MED.CS Praha
1486 2100050024 Ursosan caps. 250 mg N10x5 Cehia 231,44 15,00 USD
a.s.

Pronova BioPharma
Norge AS (prod.:
Abbott Products
GmbH, Germania;
Banner Pharmacaps
Norvegi
1487 0307355030 Omacor® caps. moi 1000 mg N28 Europe B.V., 354,10 22,95 USD
a
Olanda; Catalent UK
Swindon Encaps
Limited, Marea
Britanie; GMPack
ApS, Danemarca)

comp. Ranbaxy
1488 1400440094 Norbactin 400 mg N10 India 30,86 2,00 USD
film. Laboratories Ltd

N10x1 Ranbaxy
1489 1500040372 Romesec caps. 20 mg India 104,92 6,80 USD
0 Laboratories Ltd

100 Reliance Life


1490 0107960186 AlbuRel™ sol. perf. 20% India 1080,06 70,00 USD
ml N1 Sciences Pvt. Ltd.

50 ml Reliance Life
1491 0107960197 AlbuRel™ sol. perf. 20% India 617,18 40,00 USD
N1 Sciences Pvt. Ltd.

100 Reliance Life


1492 0900080175 ImmunoRel® sol. perf. 5% India 4194,02 271,82 USD
ml N1 Sciences Pvt. Ltd.

50 ml Reliance Life
1493 0900080164 ImmunoRel® sol. perf. 5% India 2097,01 135,91 USD
N1 Sciences Pvt. Ltd.
sol. inj. 300
0,5 ml Reliance Life
1494 0600120070 ReliGrast® ser. mcg/0,5 India 995,50 64,52 USD
N1 Sciences Pvt. Ltd.
preump. ml

sol. inj.
10000 1 ml Reliance Life
1495 0508990096 ReliPoetin™ ser. India 918,05 59,50 USD
UI/ml N1 Sciences Pvt. Ltd.
preump.

sol. inj.
2000 0,5 ml Reliance Life
1496 0508990085 ReliPoetin™ ser. India 160,62 10,41 USD
UI/0,5 ml N1 Sciences Pvt. Ltd.
preump.

sol. inj.
4000 0,4 ml Reliance Life
1497 0508990074 ReliPoetin™ ser. India 332,66 21,56 USD
UI/0,4 ml N1 Sciences Pvt. Ltd.
preump.

Reyoung
pulb./sol.
1498 0100551527 Amoxan 0,5 g N50 China Pharmaceutical Co. 219,10 14,20 USD
inj.
Ltd

Reyoung
pulb./sol.
1499 0100551491 Amoxan 1g N50 China Pharmaceutical Co. 328,65 21,30 USD
inj.
Ltd

Reyoung
pulb./sol.
1500 0100571482 Ampicilină 1g N50 China Pharmaceutical Co. 109,55 7,10 USD
inj.
Ltd

Reyoung
pulb./sol.
1501 0100571507 Ampicilină 0,5 g N50 China Pharmaceutical Co. 76,68 4,97 USD
inj.
Ltd

0,3335 g Reyoung
pulb./sol.
1502 0100580109 Ampicilox + 0,1665 N50 China Pharmaceutical Co. 167,10 10,83 USD
inj.
g Ltd

Reyoung
Benzilpenicilin pulb./sol. 1000000
1503 0200130231 N50 China Pharmaceutical Co. 82,08 5,32 USD
ă sodică inj. UI
Ltd

Reyoung
3 ml
1504 0400320520 Diclofenac sol. inj. 25 mg/ml China Pharmaceutical Co. 19,60 1,27 USD
N10
Ltd

Reyoung
3 ml
1505 0400320519 Diclofenac sol. inj. 25 mg/ml China Pharmaceutical Co. 86,87 5,63 USD
N50
Ltd

Reyoung
400 10 ml
1506 0700250297 Glucoză sol. inj. China Pharmaceutical Co. 20,83 1,35 USD
mg/ml N10
Ltd

Reyoung
400 10 ml
1507 0700250301 Glucoză sol. inj. China Pharmaceutical Co. 104,15 6,75 USD
mg/ml N50
Ltd

Reyoung
500 1 ml
1508 0300940170 Vitamina B12 sol. inj. China Pharmaceutical Co. 9,57 0,62 USD
mcg/ml N10
Ltd

Reyoung
500 1 ml
1509 0300940169 Vitamina B12 sol. inj. China Pharmaceutical Co. 47,83 3,10 USD
mcg/ml N50
Ltd

Roemmers SAICF
caps. moi Argentin (prod.: Investi-
1510 0307352246 Mailen N6 169,72 11,00 USD
vag. a Farma SA,
Argentina)
Rotapharm Limited
Marea (prod.: ABC
1512 0307530040 Rolinoz comp. 10 mg N10x2 82,39 5,34 USD
Britanie Farmaceutici SpA,
Italia)
Rotapharm Limited
pic.
20 ml Marea (prod.: ABC
1513 0307530039 Rolinoz orale, 10 mg/ml 49,07 3,18 USD
N1 Britanie Farmaceutici SpA,
sol.
Italia)

Rotapharm Limited
Marea
1514 0706690147 Vobilon caps. 80 mg N10x3 (prod.: Adipharm 92,58 6,00 USD
Britanie
EAD, Bulgaria)

Rotapharm Limited
comp. Marea (prod.: Biofarma
1515 0307480363 Flaprox 250 mg N10 30,70 1,99 USD
film. Britanie Ilac Sanayii ve
Ticaret AS, Turcia)
Rotapharm Limited
comp. Marea (prod.: Biofarma
1516 0307480374 Flaprox 750 mg N10 88,72 5,75 USD
film. Britanie Ilac Sanayii ve
Ticaret AS, Turcia)
Rotapharm Limited
Marea (prod.: Biofarma
1517 1207560139 Lantorol caps. 30 mg N7x2 78,07 5,06 USD
Britanie Ilac Sanayii ve
Ticaret AS, Turcia)
Rotapharm Limited
comp. Marea (prod.: Biofarma
1518 1408980077 Naproff 275 mg N2 7,41 0,48 USD
film. Britanie Ilac Sanayii ve
Ticaret AS, Turcia)
Rotapharm Limited
comp. Marea (prod.: Biofarma
1519 1408980066 Naproff 275 mg N10 36,57 2,37 USD
film. Britanie Ilac Sanayii ve
Ticaret AS, Turcia)
Rotapharm Limited
comp. Marea (prod.: Biofarma
1520 1408980055 Naproff 275 mg N10x2 73,44 4,76 USD
film. Britanie Ilac Sanayii ve
Ticaret AS, Turcia)
Rotapharm Limited
comp. Marea (prod.: Biofarma
1521 1408980044 Naproff 550 mg N2 10,65 0,69 USD
film. Britanie Ilac Sanayii ve
Ticaret AS, Turcia)
Rotapharm Limited
comp. Marea (prod.: Biofarma
1522 1408980033 Naproff 550 mg N10 53,54 3,47 USD
film. Britanie Ilac Sanayii ve
Ticaret AS, Turcia)
Rotapharm Limited
comp. Marea (prod.: Biofarma
1523 1408980022 Naproff 550 mg N10x2 106,93 6,93 USD
film. Britanie Ilac Sanayii ve
Ticaret AS, Turcia)
Rotapharm Limited
comp. Marea (prod.: Biofarma
1524 1807660521 Rostalept-Rota 2 mg N10x2 77,15 5,00 USD
film. Britanie Ilac Sanayii ve
Ticaret AS, Turcia)
Rotapharm Limited
(prod.: Biomed
caps. Marea
1525 1209170017 Bioselac N10 Serum and Vaccine 146,58 9,50 USD
vag. Britanie
Production Plant
Ltd, Polonia)
Rotapharm Limited
(prod.: Egyptian
pulb. N3 +
Marea International
1526 2000100063 Artoxan +solv./so 20 mg 2 ml 109,39 7,09 USD
Britanie Pharmaceutical
l. inj. N3
Industries Co.
(E.I.P.I.Co.), Egipt)
Rotapharm Limited
Marea (prod.: Global Napi
1527 2000100074 Artoxan caps. 20 mg N10 69,43 4,50 USD
Britanie Pharmaceuticals,
Egipt)
Rotapharm Limited
comp. Marea (prod.: Global Napi
1528 0200300337 Rizoprol 10 mg N10x3 73,75 4,78 USD
film. Britanie Pharmaceuticals,
Egipt)
Rotapharm Limited
comp. Marea (prod.: Global Napi
1529 0200300326 Rizoprol 5 mg N10x3 44,59 2,89 USD
film. Britanie Pharmaceuticals,
Egipt)

Rotapharm Limited
Marea
1530 0100300046 Londromax comp. 70 mg N4 (prod.: Kleva S.A., 189,78 12,30 USD
Britanie
Grecia)

Rotapharm Limited
300 mg Marea
1531 2008580014 Toxivenol draj. N10x3 (prod.: Kleva S.A., 281,28 18,23 USD
+ 3 mg Britanie
Grecia)

150 mg Rotapharm Limited


3 ml Marea
1532 2008580025 Toxivenol sol. inj. + 1,5 (prod.: Kleva S.A., 296,86 19,24 USD
N10 Britanie
mg/3 ml Grecia)

Rotapharm Limited
sol. 0,5 5 ml Marea (prod.: Laboratoires
1533 0309280040 Rosiseptin 61,72 4,00 USD
cutan. mg/ml N10 Britanie Gifrer Barbezat,
Franţa)
Rotapharm Limited
100 mg
Marea (prod.: Laboratoria
1534 2208930017 Central-B caps. + 25 mg N15 70,20 4,55 USD
Britanie Qualiphar N.V./S.A.,
+ 25 mg
Belgia)
Rotapharm Limited
100 mg
Marea (prod.: Laboratoria
1535 2208930028 Central-B caps. + 25 mg N15x3 117,11 7,59 USD
Britanie Qualiphar N.V./S.A.,
+ 25 mg
Belgia)
Rotapharm Limited
pulb. N1 +
Marea (prod.: LDP-
1536 0305620118 Rotacef +solv./so 1 g 3,5 ml 46,60 3,02 USD
Britanie Laboratorios Torlan
l. inj. N1
S.A., Spania)
Rotapharm Limited
comp. Marea (prod.: Magistra
1537 0907750231 Darzox 1,5 mg N10x3 39,19 2,54 USD
elib. prel. Britanie C&C SRL, SC,
România)
Rotapharm Limited
1000 4 ml Marea (prod.: Piam
1538 0308230093 Ronocit sol. inj. 421,22 27,30 USD
mg/4 ml N5 Britanie Farmaceutici SpA,
Italia)
Rotapharm Limited
500 mg/4 4 ml Marea (prod.: Piam
1539 0308230082 Ronocit sol. inj. 274,64 17,80 USD
ml N5 Britanie Farmaceutici SpA,
Italia)

Rotapharm Limited
Marea
1540 0100510179 Rotaritmil comp. 200 mg N10x3 (prod.: Rivopharm 33,64 2,18 USD
Britanie
SA, Elveţia)

Rotapharm Limited
spray
10,08 20 ml Marea (prod.: Rompharm
1541 2000120582 Erbinol cutan., 61,72 4,00 USD
mg/ml N1 Britanie Company SRL, SC,
sol.
România)
Rotapharm Limited
Marea (prod.: Rompharm
1542 1300480084 Ripronat caps. 250 mg N10x4 58,79 3,81 USD
Britanie Company SRL, SC,
România)
Rotapharm Limited
Marea (prod.: Rompharm
1543 1300480073 Ripronat caps. 250 mg N10x6 88,41 5,73 USD
Britanie Company SRL, SC,
România)
Rotapharm Limited
Marea (prod.: Rompharm
1544 1300480062 Ripronat caps. 500 mg N15x4 134,85 8,74 USD
Britanie Company SRL, SC,
România)
Rotapharm Limited
5 ml Marea (prod.: Rompharm
1545 1300480051 Ripronat sol. inj. 10% 111,09 7,20 USD
N5x2 Britanie Company SRL, SC,
România)
Rotapharm Limited
(prod.: SEDICO
Marea Pharmaceutical Co.
1546 0100450572 Bronolac comp. 30 mg N10x2 28,08 1,82 USD
Britanie (South Egypt Drug
Industries Co.),
Egipt)
Rotapharm Limited
(prod.: SEDICO
2000 1 ml Marea Pharmaceutical Co.
1547 0508710047 Repretin sol. inj. 124,98 8,10 USD
UI/ml N1 Britanie (South Egypt Drug
Industries Co.),
Egipt)
Rotapharm Limited
(prod.: SEDICO
4000 1 ml Marea Pharmaceutical Co.
1548 0508710036 Repretin sol. inj. 218,63 14,17 USD
UI/ml N1 Britanie (South Egypt Drug
Industries Co.),
Egipt)
Rotapharm Limited
(prod.: SEDICO
comp. Marea Pharmaceutical Co.
1549 1507770146 Rofloxan 200 mg N5x2 70,20 4,55 USD
film. Britanie (South Egypt Drug
Industries Co.),
Egipt)
Rotapharm Limited
(prod.: SEDICO
liof./sol. 1500000 Marea Pharmaceutical Co.
1550 1905150052 Rotakinase N1 731,66 47,42 USD
inj. UI Britanie (South Egypt Drug
Industries Co.),
Egipt)
Rotapharm Limited
(prod.: SEDICO
Marea Pharmaceutical Co.
1551 0307352279 Rotavit Royal caps. moi N10x2 156,30 10,13 USD
Britanie (South Egypt Drug
Industries Co.),
Egipt)
Rotapharm Limited
(prod.: SEDICO
comp. 100 mg Marea Pharmaceutical Co.
1552 1909220016 Semilact N10 85,94 5,57 USD
film. + 20 mg Britanie (South Egypt Drug
Industries Co.),
Egipt)
Rotapharm Limited
(prod.: SEDICO
comp. 50 mg + Marea Pharmaceutical Co.
1553 1909220027 Semilact N10 48,45 3,14 USD
film. 20 mg Britanie (South Egypt Drug
Industries Co.),
Egipt)
Rotapharm Limited
Marea (prod.: Sigma
1554 2000410052 Rotalud comp. 4 mg N10 18,36 1,19 USD
Britanie Pharmaceutical
Industries, Egipt)
Rotapharm Limited
Marea (prod.: Slavia
1555 0607610741 Rofluzol caps. 50 mg N7 138,86 9,00 USD
Britanie Pharm SRL, SC,
România)
Rotapharm Limited
Marea (prod.: Slavia
1556 0607610730 Rofluzol caps. 150 mg N1 47,52 3,08 USD
Britanie Pharm SRL, SC,
România)
Rotapharm Limited
(prod.: Universal
comp. Marea Company for
1557 0307480123 Flaprox 500 mg N10 70,20 4,55 USD
film. Britanie Pharmaceutical
Industrie
Unipharma, Egipt)
Rotapharm Limited
(prod.: Universal
comp. Marea Company for
1558 0307480156 Flaprox 750 mg N10 88,72 5,75 USD
film. Britanie Pharmaceutical
Industrie
Unipharma, Egipt)
Rotapharm Limited
(prod.: Universal
Marea Company for
1559 1207560117 Lantorol caps. 30 mg N7x2 78,07 5,06 USD
Britanie Pharmaceutical
Industrie
Unipharma, Egipt)
Rotapharm Limited
500 mg/3 3 ml Marea (prod.: Vecchi & C
1560 0500310119 Tubertam sol. inj. 204,90 13,28 USD
ml N5x2 Britanie Piam S.A.P.A.,
Italia)

Rotapharm Limited
comp. Marea
1561 0100080333 Asibrox 200 mg N2x10 (prod.: Vitale-XD 37,65 2,44 USD
eferv. Britanie
Ltd, Estonia)

Rotapharm Limited
comp. Marea
1562 0100080366 Asibrox 600 mg N2x5 (prod.: Vitale-XD 37,65 2,44 USD
eferv. Britanie
Ltd, Estonia)

Rotapharm Limited
(prod.: Zheijiang
pulb./sol. Marea
1563 1309030194 Replonem 500 mg N1 Hisun 126,68 8,21 USD
inj. Britanie
Pharmaceutical Co.,
Ltd, China)
Rus-Med Exports
Private Limited
Peginferon- liof./sol.
1564 1609020066 80 mcg N1 India (prod.: Virchow 2574,09 166,83 USD
RUS inj.
Biotech Pvt. Ltd,
India, India)
Rus-Med Exports
Private Limited
Peginferon- liof./sol.
1565 1609020077 100 mcg N1 India (prod.: Virchow 2853,20 184,92 USD
RUS inj.
Biotech Pvt. Ltd,
India, India)

250 UI +
pulb. 10 g
1566 0200020020 Baneocin® 5000 Austria Sandoz GmbH 27,60 1,45 EUR
cutan. N1
UI/g

250 UI +
20 g
1567 0200020019 Baneocin® ung. 5000 Austria Sandoz GmbH 29,12 1,53 EUR
N1
UI/g

comp.
1568 0100551619 Ospamox® 1000 mg N12 Austria Sandoz GmbH 35,59 1,87 EUR
film.

comp.
1569 0100550520 Ospamox® 500 mg N12 Austria Sandoz GmbH 19,98 1,05 EUR
film.

Ospamox® pulb./sus 125 mg/5 60 ml


1570 0100550508 Austria Sandoz GmbH 20,36 1,07 EUR
125 mg/5 ml p. orală ml N1

Ospamox® pulb./sus 250 mg/5 60 ml


1571 0100550519 Austria Sandoz GmbH 27,03 1,42 EUR
250 mg/5 ml p. orală ml N1

Sandoz GmbH
(prod.: Globopharm
sol. 10 ml Pharmazeutische
1572 1400030013 Exoderil® 1% Austria 53,48 2,81 EUR
cutan. N1 Produktions- und
Handelsgesellschaft
mbH, Austria)
Sandoz GmbH
15 g
1573 1400030138 Exoderil® cremă 1% Austria (prod.: Merck 53,48 2,81 EUR
N1
KGaA&Co., Austria)

Sandoz
Pharmaceuticals
1574 0504970030 Immunal® comp. 80 mg N20 Slovenia d.d. (prod.: Lek 41,87 2,20 EUR
Pharmaceuticals
d.d., Slovenia)
Sandoz
Pharmaceuticals
pulb./sus 10^9 1,5 g
1575 0208520021 Linex® baby Slovenia d.d. (prod.: Lek 114,20 6,00 EUR
p. orală CFU N20
Pharmaceuticals
d.d., Slovenia)
Sandoz
Pharmaceuticals
1576 0700190140 Glirid comp. 2 mg N10x3 Slovenia 18,27 0,96 EUR
d.d. (prod.: Lek
S.A., Polonia)
Sandoz
Pharmaceuticals
Diclac® Gel 50 g
1577 0400320368 gel 5% Slovenia d.d. (prod.: Salutas 35,97 1,89 EUR
5% N1
Pharma GmbH,
Germania)
Sandoz
comp. Pharmaceuticals
1578 0400320391 Diclac® ID elib. 75 mg N10x2 Slovenia d.d. (prod.: Salutas 31,59 1,66 EUR
modif. Pharma GmbH,
Germania)
Schering-Plough
0,5 mg + Central East AG
15 g
1579 0205700013 Triderm® ung. 10 mg + Elveţia (prod.: Schering- 44,92 2,36 EUR
N1
1 mg/g Plough Farma Lda,
Portugalia)
Schering-Plough
Central East AG
Celestoderm- 30 g
1580 0200170110 cremă 0,1% Elveţia (prod.: Schering- 50,06 2,63 EUR
V® N1
Plough Labo NV,
Belgia)
Schering-Plough
Central East AG
Celestoderm- 30 g
1581 0200170132 ung. 0,1% Elveţia (prod.: Schering- 52,72 2,77 EUR
V® N1
Plough Labo NV,
Belgia)
Schering-Plough
Central East AG
1582 1200310151 Claritine® comp. 10 mg N10 Elveţia (prod.: Schering- 100,87 5,30 EUR
Plough Labo NV,
Belgia)
Schering-Plough
Central East AG
Elocom® 15 g
1583 1300540016 cremă 0,1% Belgia (prod.: Schering- 48,34 2,54 EUR
Cream N1
Plough Labo NV,
Belgia)
Schering-Plough
Central East AG
Elocom® 15 g
1584 1300540027 ung. 0,1% Belgia (prod.: Schering- 47,39 2,49 EUR
Ointment N1
Plough Labo NV,
Belgia)
Schering-Plough
0,5 mg + Central East AG
15 g
1585 0205700024 Triderm® cremă 10 mg + Elveţia (prod.: Schering- 44,92 2,36 EUR
N1
1 mg/g Plough Labo NV,
Belgia)
Schering-Plough
30 ml Central East AG
1586 1308920078 Elocom® loţiune 0,1 % Elveţia 71,18 3,74 EUR
N1 (prod.: Schering-
Plough S.p.A, Italia)
Schering-Plough
0,5 mg + 30 ml Central East AG
1587 0200170040 Diprosalic® loţiune Elveţia 44,73 2,35 EUR
20 mg/g N1 (prod.: Schering-
Plough, Franţa)
Shandong Shenglu
1 ml
1588 0109310051 Acid nicotinic sol. inj. 10 mg/ml China Pharmaceutical Co., 15,74 1,02 USD
N10
Ltd.

Shandong Shenglu
1 ml
1589 0109310040 Acid nicotinic sol. inj. 10 mg/ml China Pharmaceutical Co., 77,92 5,05 USD
N10x5
Ltd.

Shandong Shenglu
conc./sol. 10 ml
1590 0307480282 Cipral 10 mg/ml China Pharmaceutical Co., 29,32 1,90 USD
perf. N5
Ltd.

Shandong Shenglu
Clorură de 5 ml
1591 1400890127 sol. inj. 0,9% China Pharmaceutical Co., 8,79 0,57 USD
sodiu N10
Ltd.

Shandong Shenglu
Clorură de 10 ml
1592 1400890138 sol. inj. 0,9% China Pharmaceutical Co., 12,81 0,83 USD
sodiu N10
Ltd.

Shandong Shenglu
Clorură de 5 ml
1593 1400890105 sol. inj. 0,9% China Pharmaceutical Co., 41,66 2,70 USD
sodiu N10x5
Ltd.

Shandong Shenglu
Clorură de 10 ml
1594 1400890116 sol. inj. 0,9% China Pharmaceutical Co., 64,03 4,15 USD
sodiu N10x5
Ltd.

Shandong Shenglu
1000 5 ml
1595 1600500686 Piracetam sol. inj. China Pharmaceutical Co., 19,29 1,25 USD
mg/5 ml N10
Ltd.

Shandong Shenglu
1000 5 ml
1596 1600500697 Piracetam sol. inj. China Pharmaceutical Co., 94,89 6,15 USD
mg/5 ml N10x5
Ltd.

Shanghai Jinshan
Cărbune in
1597 0300130577 comp. 300 mg China Pharmaceutical Co., 0,31 0,02 USD
activat bulk
Ltd

Sichuan Kelun
Clorură de 200
1598 1400890312 sol. perf. 0,9% China Pharmaceutical Co., 5,55 0,36 USD
sodiu ml N1
Ltd.

Sichuan Kelun
Clorură de 250
1599 1400890323 sol. perf. 0,9% China Pharmaceutical Co., 5,25 0,34 USD
sodiu ml N1
Ltd.

Sichuan Kelun
Clorură de 400
1600 1400890334 sol. perf. 0,9% China Pharmaceutical Co., 9,26 0,60 USD
sodiu ml N1
Ltd.

Sichuan Kelun
Clorură de 500
1601 1400890345 sol. perf. 0,9% China Pharmaceutical Co., 7,71 0,50 USD
sodiu ml N1
Ltd.

Sichuan Kelun
250
1602 0700250220 Glucoză 10% sol. perf. 10% China Pharmaceutical Co., 6,02 0,39 USD
ml N1
Ltd.

Sichuan Kelun
500
1603 0700250231 Glucoză 10% sol. perf. 10% China Pharmaceutical Co., 7,71 0,50 USD
ml N1
Ltd.

Sichuan Kelun
400
1604 0700250253 Glucoză 5% sol. perf. 5% China Pharmaceutical Co., 7,71 0,50 USD
ml N1
Ltd.
Sichuan Kelun
250
1605 0700250264 Glucoză 5% sol. perf. 5% China Pharmaceutical Co., 6,63 0,43 USD
ml N1
Ltd.

Sichuan Kelun
500
1606 0700250242 Glucoză 5% sol. perf. 5% China Pharmaceutical Co., 7,56 0,49 USD
ml N1
Ltd.

Sichuan Kelun
200
1607 0700250275 Glucoză 5% sol. perf. 5% China Pharmaceutical Co., 5,55 0,36 USD
ml N1
Ltd.

500 Sichuan Kelun


100
1608 1300420871 Metronidazol sol. perf. mg/100 China Pharmaceutical Co., 5,25 0,34 USD
ml N1
ml Ltd.

Sichuan Kelun
500
1609 0307352729 Ringer sol. perf. China Pharmaceutical Co., 14,97 0,97 USD
ml N1
Ltd.

pastă 225 g
1610 1609350024 Enterosgel® Rusia Silma CŞT, SRL 162,78 10,55 USD
orală N1

Enterosgel® pastă 225 g


1611 1609350035 69,90 % Rusia Silma CŞT, SRL 165,09 10,70 USD
[dulce] orală N1

SmithKline Beecham
600 mg
pulb./sus 100 Marea Ltd (prod.: Glaxo
1612 0108850307 Augmentin ES + 42,9 119,11 7,72 USD
p. orală ml N1 Britanie Wellcome
mg/5 ml
Production, Franţa)

1613 1309170010 Emetostop® comp. 30 mg N10 Grecia Specifar S.A. 15,43 1,00 USD

Butorfanol 1 ml
1614 0200440024 sol. inj. 0,2% Ucraina Stirolbiofarm SRL 93,35 6,05 USD
tartrat N5

1615 1900130387 Erectil comp. 50 mg N1 Ucraina Stirolbiofarm SRL 45,05 2,92 USD

1616 1900130701 Erectil comp. 50 mg N6 Ucraina Stirolbiofarm SRL 218,48 14,16 USD

Gluconat de
calciu cu comp. N12x1
1617 0300020506 500 mg Ucraina Stirolbiofarm SRL 26,23 1,70 USD
aromă de masticab. 0
fructe
Gluconat de
calciu cu comp.
1618 0300020746 500 mg N30 Ucraina Stirolbiofarm SRL 8,49 0,55 USD
aromă de masticab.
fructe

1619 1909120220 Heparsil caps. 70 mg N5x12 Ucraina Stirolbiofarm SRL 60,17 3,90 USD

N10x1
1620 1909120231 Heparsil caps. 70 mg Ucraina Stirolbiofarm SRL 92,58 6,00 USD
2

1621 1200300208 Loperamid caps. 2 mg N12x2 Ucraina Stirolbiofarm SRL 30,09 1,95 USD
Vitamina C
500 mg cu comp.
1622 0100780046 500 mg N12 Ucraina Stirolbiofarm SRL 10,18 0,66 USD
aromă de masticab.
portocale
Vitamina C
500 mg cu comp.
1623 0108720046 500 mg N30 Ucraina Stirolbiofarm SRL 21,14 1,37 USD
aromă de masticab.
portocale
Vitamina C
500 mg cu comp.
1624 0108720057 500 mg N50 Ucraina Stirolbiofarm SRL 42,43 2,75 USD
aromă de masticab.
portocale

comp. Swiss Parenterals


1625 0107520560 Atorvastatin 10 mg N10 India 60,17 3,90 USD
film. PVT.LTD.

comp. Swiss Parenterals


1626 0107520559 Atorvastatin 20 mg N10 India 84,86 5,50 USD
film. PVT.LTD.

comp.
Swiss Parenterals
1627 0508720163 Essopp gastrorez 20 mg N10 India 104,92 6,80 USD
PVT.LTD.
.

comp.
Swiss Parenterals
1628 0508720152 Essopp gastrorez 40 mg N10 India 131,15 8,50 USD
PVT.LTD.
.

pulb./sol. Swiss Parenterals


1629 0508720174 Essopp 40 mg N1 India 75,14 4,87 USD
inj./perf. PVT.LTD.

Methylpredniz pulb./sol. Swiss Parenterals


1630 1308140076 500 mg N1 India 339,45 22,00 USD
olone inj./perf. PVT.LTD.

Methylpredniz pulb./sol. Swiss Parenterals


1631 1308140065 500 mg N10 India 3394,47 220,00 USD
olone inj./perf. PVT.LTD.

250 2 ml Swiss Parenterals


1632 0308230163 Neuroxon sol. inj. India 549,29 35,60 USD
mg/ml N10 PVT.LTD.

250 4 ml Swiss Parenterals


1633 0308230152 Neuroxon sol. inj. India 842,45 54,60 USD
mg/ml N10 PVT.LTD.

250 mg
pulb./sol. Swiss Parenterals
1634 0908240047 Penestin 250 + 250 N1 India 154,29 10,00 USD
perf. PVT.LTD.
mg

500 mg
pulb./sol. Swiss Parenterals
1635 0908240058 Penestin 500 + 500 N1 India 216,01 14,00 USD
perf. PVT.LTD.
mg

Takeda GmbH
(prod.: Takeda
comp.
German GmbH
1636 1608220238 Controloc® gastrorez 40 mg N14 153,78 8,08 EUR
ia Betriebsstatte
.
Oranienburg,
Germania)

Acetat de 3,44 %
sol. 10 ml
1637 1800100211 retinol (100000 Ucraina Technolog SAP 13,11 0,85 USD
uleioasă N1
(vitamina A) IU/ml)
Acid
1638 0108960426 comp. 500 mg N10 Ucraina Technolog SAP 2,01 0,13 USD
acetilsalicilic

1639 0109110103 Acid folic comp. 1 mg N50 Ucraina Technolog SAP 7,10 0,46 USD

1640 0109110099 Acid folic comp. 5 mg N50 Ucraina Technolog SAP 60,17 3,90 USD

50 mg +
1641 0108070073 Ascorutin comp. N10x5 Ucraina Technolog SAP 13,11 0,85 USD
50 mg

1642 0300820119 Azaleptol comp. 100 mg N10x5 Ucraina Technolog SAP 206,91 13,41 USD

1643 0300820120 Azaleptol comp. 25 mg N50 Ucraina Technolog SAP 65,27 4,23 USD

125
1644 0300140132 Mucolik sirop 2% Ucraina Technolog SAP 43,97 2,85 USD
ml N1

comp.
Pancreatin
1645 1609060314 gastrorez N10x2 Ucraina Technolog SAP 12,50 0,81 USD
8000
.

comp.
Pancreatin
1646 1609060303 gastrorez N10x5 Ucraina Technolog SAP 27,00 1,75 USD
8000
.

comp.
1647 0900150359 Riboxin 200 mg N10x5 Ucraina Technolog SAP 16,97 1,10 USD
film.

comp.
Trombolic-
1648 0108960437 gastrorez 100 mg N10x2 Ucraina Technolog SAP 12,34 0,80 USD
cardio
.

100
1649 0108980059 Alteyka sirop 0,15 g Ucraina Ternofarm SRL 16,20 1,05 USD
ml N1

6,7 mg +
1650 2000240037 Antitussin comp. N10 Ucraina Ternofarm SRL 5,09 0,33 USD
250 mg

Mixtură pulb./sol. 19,55


1651 0307352268 Ucraina Ternofarm SRL 27,77 1,80 USD
antitusivă orală g N1

1652 1300580021 Mucalitan comp. 50 mg N30 Ucraina Ternofarm SRL 7,71 0,50 USD

1653 1300580010 Mucalitan comp. 50 mg N10 Ucraina Ternofarm SRL 2,31 0,15 USD

comp.
1654 1400280092 Nifuroxazid 0,1 g N10x3 Ucraina Ternofarm SRL 33,17 2,15 USD
film.
susp. 200 mg/5 90 ml
1655 1400280128 Nifuroxazid Ucraina Ternofarm SRL 50,92 3,30 USD
orală ml N1

0,24 g
comp.
(8000 UI
film.
1656 1600070219 Pancreatin + 5800 N10x5 Ucraina Ternofarm SRL 30,86 2,00 USD
gastrorez
UI + 380
.
UI)

Pasta 25 g
1657 0307351559 pastă Ucraina Ternofarm SRL 17,74 1,15 USD
Teimurov N1

120 mg
50 g
1658 0500430044 Pertussin sirop + 10 Ucraina Ternofarm SRL 9,26 0,60 USD
N1
mg/g

120 mg
100 g
1659 0500430228 Pertussin sirop + 10 Ucraina Ternofarm SRL 13,42 0,87 USD
N1
mg/g

comp. de 5 mg +
1660 0300450073 Septalor N10x2 Ucraina Ternofarm SRL 26,23 1,70 USD
supt 50 mg

sol.
85 mg + 50 ml Teva Czech
1661 1600630165 JOX conc./gar Cehia 28,39 1,84 USD
1 mg/ml N1 Industries s.r.o.
garisme

spray
85 mg + 30 ml Teva Czech
1662 1600630084 JOX bucofarin Cehia 47,52 3,08 USD
1 mg/ml N1 Industries s.r.o.
g.

100 Teva Czech


1663 0300892419 Novo-Passit® sol. orală Cehia 39,50 2,56 USD
ml N1 Industries s.r.o.

pic. naz., 10 ml Teva Czech


1664 1400060245 Sanorin® 1 mg/ml Cehia 15,74 1,02 USD
emuls. N1 Industries s.r.o.

pic. naz., 10 ml Teva Czech


1665 1400060108 Sanorin® 0,1% Cehia 15,74 1,02 USD
sol. N1 Industries s.r.o.

pic.
10 ml Teva Czech
1666 1400060083 Sanorin® naz./oft., 0,05% Cehia 14,81 0,96 USD
N1 Industries s.r.o.
sol.

spray 10 ml Teva Czech


1667 1400060119 Sanorin® 0,1% Cehia 24,07 1,56 USD
naz., sol. N1 Industries s.r.o.

pic. 4 mg +
10 ml Teva Czech
1668 0200420011 Stoptussin® orale, 100 Cehia 19,44 1,26 USD
N1 Industries s.r.o.
sol. mg/ml

pic. 4 mg +
25 ml Teva Czech
1669 0200420022 Stoptussin® orale, 100 Cehia 32,40 2,10 USD
N1 Industries s.r.o.
sol. mg/ml

41,666
mg +
Stoptussin® 41,666 100 Teva Czech
1670 0307140843 sirop Cehia 36,41 2,36 USD
Fyto mg + ml N1 Industries s.r.o.
41,666
mg/ml
TEVA
200 mg Pharmaceutical
Neurorubine™ comp.
1671 2008480011 + 50 mg N10x2 Elveţia Industries Ltd 78,07 5,06 USD
- Forte Lactab film.
+ 1 mg (prod.: Acino
Pharma AG, Elveţia)
TEVA
Pharmaceutical
Industries Ltd
(prod.: Genepharm
N10x1
1672 0600240020 Flutaplex comp. 250 mg Israel SA, Grecia; 842,45 54,60 USD
0
Pharmachemie BV,
Olanda; Teva Czech
Industries s.r.o.,
Cehia)
TEVA
Pharmaceutical
Industries Ltd
(prod.: Klocke
1673 0109170039 Convulsofin® comp. 300 mg N100 Israel 86,25 5,59 USD
Pharma - Service
GmbH, Germania;
Merckle GmbH,
Germania)
TEVA
Pharmaceutical
Industries Ltd
(prod.: Norton
sol. de 200
100 Waterford T/A IVAX
1674 0202370073 Beclazone-Eco inhalat doze Israel 111,86 7,25 USD
mcg/doză Pharmaceuticals
presuriz. N1
Ireland, Irlanda;
Teva Czech
Industries s.r.o.,
Cehia)
TEVA
Pharmaceutical
Industries Ltd
(prod.: Norton
sol. de 200
250 Waterford T/A IVAX
1675 0202370084 Beclazone-Eco inhalat doze Israel 143,49 9,30 USD
mcg/doză Pharmaceuticals
presuriz. N1
Ireland, Irlanda;
Teva Czech
Industries s.r.o.,
Cehia)
TEVA
Pharmaceutical
conc./sol. 0,5 20 ml Industries Ltd
1676 0300670255 Cisplatin-Teva Israel 66,35 4,30 USD
perf. mg/ml N1 (prod.:
Pharmachemie B.V.,
Olanda)
TEVA
Pharmaceutical
conc./sol. 0,5 50 ml Industries Ltd
1677 0300670244 Cisplatin-Teva Israel 172,81 11,20 USD
perf. mg/ml N1 (prod.:
Pharmachemie B.V.,
Olanda)
TEVA
Pharmaceutical
conc./sol. 100 Industries Ltd
1678 0300670233 Cisplatin-Teva 1 mg/ml Israel 527,84 34,21 USD
perf. ml N1 (prod.:
Pharmachemie B.V.,
Olanda)
TEVA
Pharmaceutical
Etoposide- conc./sol. 10 ml Industries Ltd
1679 0500370045 20 mg/ml Israel 265,54 17,21 USD
Teva perf. N1 (prod.:
Pharmachemie BV,
Olanda)
TEVA
Pharmaceutical
1 ml Industries Ltd
1680 2200200028 Vincristin-Teva sol. inj. 1 mg/ml Israel 60,17 3,90 USD
N1 (prod.:
Pharmachemie BV,
Olanda)
TEVA
Pharmaceutical
Industries Ltd
(prod.:
Oxaliplatin - conc./sol. 40 ml
1681 1500160078 5 mg/ml Israel Pharmachemie BV, 4125,05 267,35 USD
Teva perf. N1
Olanda; TEVA
Pharmaceutical
Works Private Ltd
Company, Ungaria)
TEVA
Pharmaceutical
Industries Ltd
1682 1300390314 Cerucal® comp. 10 mg N50 Israel 31,94 2,07 USD
(prod.: Pliva
Hrvatska d.o.o.,
Croaţia)
TEVA
Pharmaceutical
comp.
Industries Ltd
1683 1400260377 Corinfar® film. elib. 10 mg N100 Israel 20,06 1,30 USD
(prod.: Pliva
prel.
Hrvatska d.o.o.,
Croaţia)
TEVA
Pharmaceutical
comp.
Corinfar® Industries Ltd
1684 1400260300 film. elib. 20 mg N50 Croaţia 30,24 1,96 USD
retard (prod.: Pliva
prel.
Hrvatska d.o.o.,
Croaţia)
TEVA
Pharmaceutical
comp.
Corinfar® Industries Ltd
1685 1400260296 film. elib. 20 mg N10x3 Croaţia 18,21 1,18 USD
retard (prod.: Pliva
prel.
Hrvatska d.o.o.,
Croaţia)
TEVA
Pharmaceutical
Industries Ltd
comp. (prod.: Pliva
1686 2000480336 Epiramat 25 mg N14x2 Israel 46,60 3,02 USD
film. Hrvatska d.o.o.,
Croaţia; Teva
Operations Poland
Sp. z o. o., Polonia)
TEVA
Pharmaceutical
Industries Ltd
comp. (prod.: Pliva
1687 2000480358 Epiramat 50 mg N14x2 Israel 122,36 7,93 USD
film. Hrvatska d.o.o.,
Croaţia; Teva
Operations Poland
Sp. z o. o., Polonia)
TEVA
Pharmaceutical
spray 120
50 Industries Ltd
1688 0600250124 Nasofan naz., doze Israel 91,50 5,93 USD
mcg/doză (prod.: Teva Czech
susp. N1
Industries s.r.o.,
Cehia)
TEVA
Pharmaceutical
spray 150
50 Industries Ltd
1689 0600250135 Nasofan naz., doze Israel 114,02 7,39 USD
mcg/doză (prod.: Teva Czech
susp. N1
Industries s.r.o.,
Cehia)
TEVA
Pharmaceutical
pic. 0,25 mg
Sanorin- Industries Ltd
1690 1408890020 naz./oft., + 5 N1 Cehia 35,64 2,31 USD
Analergin (prod.: Teva Czech
sol. mg/ml
Industries s.r.o.,
Cehia)
TEVA
Pharmaceutical
spray
30 ml Industries Ltd
1691 0800110042 Stopangin® bucofarin 1,92 g/ml Israel 48,60 3,15 USD
N1 (prod.: Teva Czech
g.
Industries s.r.o.,
Cehia)
TEVA
Pharmaceutical
Industries Ltd
4 mg + (prod.: Teva Czech
1692 0200420044 Stoptussin® comp. N10x2 Cehia 31,48 2,04 USD
100 mg Industries s.r.o.,
Cehia; Teva
Operations Poland
Sp. z o. o., Cehia)
TEVA
Pharmaceutical
Finlepsin® comp. Industries Ltd
1693 0309110109 200 mg N10x5 Israel 66,35 4,30 USD
200 retard elib. prel. (prod.: Teva
Operations Poland
Sp. z o. o., Polonia)
TEVA
Pharmaceutical
Finlepsin® comp. Industries Ltd
1694 0309110132 400 mg N10x5 Israel 94,12 6,10 USD
400 retard elib. prel. (prod.: Teva
Operations Poland
Sp. z o. o., Polonia)
TEVA
Pharmaceutical
450 mg
Industries Ltd
1695 0100250255 Gastal® comp. + 300 N6x5 Israel 52,46 3,40 USD
(prod.: Teva
mg
Operations Poland
Sp. z o. o., Polonia)
TEVA
Pharmaceutical
450 mg
Industries Ltd
1696 0100250244 Gastal® comp. + 300 N6x10 Israel 69,43 4,50 USD
(prod.: Teva
mg
Operations Poland
Sp. z o. o., Polonia)
TEVA
Pharmaceutical
Katadolon comp. Industries Ltd
1697 0608660019 400 mg N14 Israel 158,92 10,3 USD
Retard elib. prel. (prod.: Teva
Operations Poland
Sp. z o. o., Polonia)
TEVA
Pharmaceutical
Katadolon comp. Industries Ltd
1698 0608660020 400 mg N14x3 Israel 425,85 27,6 USD
Retard elib. prel. (prod.: Teva
Operations Poland
Sp. z o. o., Polonia)
TEVA
Pharmaceutical
Industries Ltd
Vancomycin- liof./sol.
1699 2200080042 1000 mg N1 Israel (prod.: TEVA 186,70 12,10 USD
Teva inj.
Pharmaceutical
Works Private Ltd
Company, Ungaria)
TEVA
Pharmaceutical
Industries Ltd
Vancomycin- liof./sol.
1700 2200080053 500 mg N1 Israel (prod.: TEVA 93,35 6,05 USD
Teva inj.
Pharmaceutical
Works Private Ltd
Company, Ungaria)
Teva
Pharmaceutical
Industries Ltd.
1701 0309380021 Alactin comp. 0,5 mg N2 Israel 141,33 9,16 USD
(prod.: Teva Czech
Industries s.r.o.,
Cehia)
Teva
Pharmaceutical
Industries Ltd.
1702 0309380010 Alactin comp. 0,5 mg N8 Israel 565,49 36,65 USD
(prod.: Teva Czech
Industries s.r.o.,
Cehia)
Teva
Pharmaceutical
Industries Ltd.
Peponen
1703 1500030175 caps. 600 mg N60 Ungaria (prod.: TEVA 137,94 8,94 USD
Active
Pharmaceutical
Works Private Ltd
Company, Ungaria)
TEVA
N10x1 Pharmaceutical
1704 1500030120 Peponen caps. 300 mg Ungaria 156,15 10,12 USD
0 Works Private Ltd
Company

The Himalaya Drug


1705 0300894354 Cystone® comp. N100 India 70,98 4,6 USD
Company

10 g The Himalaya Drug


1706 0300894446 Himcolin® cremă India 44,75 2,9 USD
N1 Company

pic.
60 ml The Himalaya Drug
1707 0300894491 Liv. 52® K orale, India 60,17 3,9 USD
N1 Company
sol.

The Himalaya Drug


1708 0300894365 Liv.52® comp. N100 India 50,92 3,3 USD
Company

The Himalaya Drug


1709 0307352028 Mentat® comp. N50 India 46,29 3,00 USD
Company

The Himalaya Drug


1710 0300894376 Pilex® comp. N100 India 55,24 3,58 USD
Company

The Himalaya Drug


1711 0300894402 Septilin® comp. N60 India 39,50 2,56 USD
Company

The Himalaya Drug


1712 0300894413 Speman® comp. N100 India 54,00 3,5 USD
Company

Speman® The Himalaya Drug


1713 0300894424 comp. N100 India 54,00 3,5 USD
forte Company

comp. N10x1 The Himalaya Drug


1714 0300894435 Tentex® forte India 108,01 7,00 USD
film. 0 Company

The Jordanian
Pharmaceutical
1715 0500080726 Angiotec® 10 comp. 10 mg N15x2 Iordania 24,84 1,61 USD
Manufacturing Co.
PLC
The Jordanian
Pharmaceutical
1716 0500080715 Angiotec® 20 comp. 20 mg N10x2 Iordania 27,46 1,78 USD
Manufacturing Co.
PLC
The Jordanian
Pharmaceutical
1717 0507490223 Angiotec® 5 comp. 5 mg N15x2 Iordania 16,20 1,05 USD
Manufacturing Co.
PLC
The Jordanian
Pharmaceutical
1718 1300090027 Bevacol® comp. 135 mg N16x3 Iordania 60,17 3,9 USD
Manufacturing Co.
PLC
The Jordanian
comp. Pharmaceutical
1719 0200300290 Cardiosafe 10 10 mg N10x3 Iordania 72,52 4,70 USD
film. Manufacturing Co.
PLC
The Jordanian
comp. Pharmaceutical
1720 0200300267 Cardiosafe 5 5 mg N10x3 Iordania 38,57 2,50 USD
film. Manufacturing Co.
PLC
The Jordanian
comp. Pharmaceutical
1721 1301180015 Cobal® 500 mcg N15x2 Iordania 69,43 4,5 USD
film. Manufacturing Co.
PLC
The Jordanian
Pharmaceutical
1722 0600110068 Fenadex® comp. 120 mg N15 Iordania 40,12 2,60 USD
Manufacturing Co.
PLC
The Jordanian
Pharmaceutical
1723 0100530160 Lowrac® 5 caps. 5 mg N7x4 Iordania 41,20 2,67 USD
Manufacturing Co.
PLC
The Jordanian
Pharmaceutical
1724 1900110123 Setral® 50 comp. 50 mg N10 Iordania 21,60 1,40 USD
Manufacturing Co.
PLC
The Jordanian
Pharmaceutical
1725 1900130169 Zoltan® 50 comp. 50 mg N4 Iordania 77,15 5,00 USD
Manufacturing Co.
PLC
The Wellcome
Foundation Ltd
Zovirax®50 Marea (prod.: Glaxo
1726 0100110063 cremă 5% 5 g N1 63,26 4,10 USD
mg/g Britanie Wellcome
Operations, Marea
Britanie)

Teicoplanin - pulb./sol.
1727 2008670049 200 mg N5 Belarus TriplePharm JLLC 2700,15 175,00 USD
TF inj.

Teicoplanin - pulb./sol. 1260,0


1728 2008670038 200 mg N36 Belarus TriplePharm JLLC 19441,04 USD
TF inj. 0

Teicoplanin - pulb./sol.
1729 2008670027 400 mg N5 Belarus TriplePharm JLLC 5014,56 325,00 USD
TF inj.

Teicoplanin - pulb./sol. 2340,0


1730 2008670016 400 mg N36 Belarus TriplePharm JLLC 36104,80 USD
TF inj. 0

Troge Medical
pulb./sus 125 mg/5 100 German GmbH (prod.: Lark
1731 0100570544 Ampicillin 21,29 1,38 USD
p. orală ml ml N1 ia Laboratories Ltd,
India)
Troge Medical
Amoxicillin N10x1 German GmbH (prod.:
1732 0100550667 caps. 500 mg 159,54 10,34 USD
500 mg 0 ia Medopharm Private
Limited, India)

Troge Medical
Rifampicin 300 N10x1 German
1733 1800160099 caps. 300 mg GmbH (prod.: 134,08 8,69 USD
mg 0 ia
Medopharm, India)

Troge Medical
GmbH (prod.:
Dexamethason N10x1 German
1734 0400110497 sol. inj. 4 mg/ml Reyoung 177,44 11,50 USD
e 0 ia
Pharmaceutical Co.
Ltd, China)
Troge Medical
GmbH (prod.:
Tro-Ceftriax 1 pulb./sol. German
1735 0305620222 1g N50 Reyoung 865,90 56,12 USD
g inj. ia
Pharmaceutical Co.
Ltd, China)
Troge Medical
GmbH (prod.:
Tro-Ceftriax pulb./sol. German
1736 0305620233 500 mg N50 Reyoung 463,50 30,04 USD
500 mg inj. ia
Pharmaceutical Co.
Ltd, China)

1737 1900130619 Adafil comp. 50 mg N4 India Tulip Lab Pvt.Ltd 108,01 7,00 USD

comp.
1738 0307355155 Calci-M N15x2 India Tulip Lab Pvt.Ltd 86,25 5,59 USD
film.

comp.
1739 0109370127 Infenac 100 mg N10 India Tulip Lab Pvt.Ltd 24,53 1,59 USD
film.

comp.
1740 1207620312 Levox-500 500 mg N10 India Tulip Lab Pvt.Ltd 100,14 6,49 USD
film.

comp.
1741 1207620323 Levox-750 750 mg N10 India Tulip Lab Pvt.Ltd 115,57 7,49 USD
film.

comp.
1742 1209070070 Xyzal® 5 mg N10 Elveţia UCB Farchim SA 54,93 3,56 USD
film.

comp.
1743 0300360082 Zyrtec® 10 mg N7 Elveţia UCB Farchim SA 49,53 3,21 USD
film.

UCB Farchim SA
pic.
10 ml (prod.: Aesica
1744 1209070302 Xyzal® orale, 5 mg/ml Elveţia 64,80 4,20 USD
N1 Pharmaceuthical
sol.
S.r.l, Italia)
UCB Farchim SA
pic.
10 ml (prod.: Aesica
1745 0300360093 Zyrtec® orale, 10 mg/ml Belgia 83,32 5,40 USD
N1 Pharmaceuthical
sol.
S.r.l, Italia)

pic. UCB Farchim SA


20 ml
1746 1209070081 Xyzal® orale, 5 mg/ml Elveţia (prod.: UCB Pharma 103,38 6,70 USD
N1
sol. SpA, Italia)

UCB Pharma GmbH


comp. German (prod.: Aesica
1747 0904710133 Kardiket® 20 mg N10x2 16,97 1,10 USD
elib. prel. ia Pharmaceuticals
GmbH, Germania)
UCB Pharma GmbH
comp. German (prod.: Aesica
1748 0904710144 Kardiket® 20 mg N10x5 56,01 3,63 USD
elib. prel. ia Pharmaceuticals
GmbH, Germania)
UCB Pharma GmbH
comp. German (prod.: Aesica
1749 0904710155 Kardiket® 40 mg N10x2 35,18 2,28 USD
elib. prel. ia Pharmaceuticals
GmbH, Germania)
UCB Pharma GmbH
comp. German (prod.: Aesica
1750 0904710166 Kardiket® 40 mg N10x5 62,03 4,02 USD
elib. prel. ia Pharmaceuticals
GmbH, Germania)
UCB Pharma GmbH
(prod.: Bayer
liof./sol. German Schering Pharma
1751 0100380088 Vasaprostan® 20 mcg N5x2 2714,03 175,90 USD
perf. ia AG, Germania; IDT
Biologika GmbH,
Germania)
UCB Pharma GmbH
(prod.: Bayer
liof./sol. German Schering Pharma
1752 0100380099 Vasaprostan® 60 mcg N5x2 6770,42 438,80 USD
perf. ia AG, Germania; IDT
Biologika GmbH,
Germania)
UCB Pharma GmbH
conc./sol. 10 ml German (prod.: Jenahexal
1753 0904710085 Isoket® 1 mg/ml 366,91 23,78 USD
perf. N5x2 ia Pharma GmbH,
Germania)

comp.
1754 1200180071 Keppra® 1000 mg N10x3 Belgia UCB Pharma SA 810,04 52,50 USD
film.

comp.
1755 1200180048 Keppra® 250 mg N10x3 Belgia UCB Pharma SA 181,30 11,75 USD
film.

comp.
1756 1200180015 Keppra® 500 mg N10x3 Belgia UCB Pharma SA 379,56 24,60 USD
film.

comp.
1757 1600500310 Nootropil® 1200 mg N10x2 Belgia UCB Pharma SA 58,79 3,81 USD
film.

UCB Pharma SA
200 5 ml (prod.: Aesica
1758 1600500701 Nootropil® sol. inj. Belgia 59,40 3,85 USD
mg/ml N6x2 Pharmaceuthical
S.r.l, Italia)

UCB Pharma SA
100 300
1759 1200180026 Keppra® sol. orală Belgia (prod.: NextPharma 717,78 46,52 USD
mg/ml ml N1
SAS, Franţa)

UCB Pharma SA
comp.
1760 0800260028 Atarax® 25 mg N25 Belgia (prod.: UCB Pharma 31,78 2,06 USD
film.
SA, Belgia)

UCB Pharma SA
comp.
1761 1600500295 Nootropil® N15x2 Belgia (prod.: UCB Pharma 92,58 6,00 USD
film.
SA, Belgia)

comp. de UCF Borsceagov


1762 0109560018 Altabor 20 mg N10x2 Ucraina 40,27 2,61 USD
supt SAÎ, CŞP

15 mg/5 100 UCF Borsceagov


1763 0100450103 Ambroxol 15 sirop Ucraina 20,98 1,36 USD
ml ml N1 SAÎ, CŞP

30 mg/5 100 UCF Borsceagov


1764 0100450136 Ambroxol 30 sirop Ucraina 24,22 1,57 USD
ml ml N1 SAÎ, CŞP

Ambroxol UCF Borsceagov


1765 0100450125 comp. 30 mg N10x2 Ucraina 5,25 0,34 USD
clorhidrat SAÎ, CŞP

Cărbune UCF Borsceagov


1766 0300130016 comp. 250 mg N10 Ucraina 2,16 0,14 USD
activat SAÎ, CŞP
Cefuroxim- pulb./sol. UCF Borsceagov
1767 0300320044 750 mg N5 Ucraina 86,87 5,63 USD
BHFZ inj. SAÎ, CŞP

UCF Borsceagov
1768 2000610036 Ciclodol comp. 2 mg N10x4 Ucraina 15,43 1,00 USD
SAÎ, CŞP

liof./sol. UCF Borsceagov


1769 1700010010 Corvitin® 0,5 g N5 Ucraina 493,28 31,97 USD
inj. SAÎ, CŞP

30 mg + 25 g UCF Borsceagov
1770 0400200961 Diclofen-gel gel Ucraina 13,89 0,90 USD
5 mg/g N1 SAÎ, CŞP

UCF Borsceagov
1771 0400230012 Digoxin comp. 0,25 mg N20x2 Ucraina 5,25 0,34 USD
SAÎ, CŞP

UCF Borsceagov
1772 1200280340 Lipril comp. 10 mg N10x3 Ucraina 23,45 1,52 USD
SAÎ, CŞP

Orotat de UCF Borsceagov


1773 1100010182 comp. 500 mg N10 Ucraina 9,87 0,64 USD
potasiu SAÎ, CŞP

Sirop din
250 mg/5 100 g UCF Borsceagov
1774 0701440048 rădăcini de sirop Ucraina 16,20 1,05 USD
ml N1 SAÎ, CŞP
lemn dulce

Verapamil comp. UCF Borsceagov


1775 2200140085 80 mg N10x5 Ucraina 20,37 1,32 USD
clorhidrat film. SAÎ, CŞP

UCF Borsceagov
pulb./sol. SAÎ, CŞP (prod.:
1776 0300280221 Cefobocid 1g N5 Ucraina 124,52 8,07 USD
inj. UCF Borsceagov
SAP, CŞP, Ucraina)

comp. UCF Borsceagov


1777 0307350116 Allochol N10x5 Ucraina 28,08 1,82 USD
film. SAP, CŞP

UCF Borsceagov
1778 0100330038 Allopurinol comp. 100 mg N10x5 Ucraina 30,70 1,99 USD
SAP, CŞP

comp. UCF Borsceagov


1779 0109530015 Altan 10 mg N20x5 Ucraina 60,02 3,89 USD
film. SAP, CŞP

caps. UCF Borsceagov


1780 0100450321 Ambrotard 75 75 mg N10 Ucraina 32,71 2,12 USD
elib. prel. SAP, CŞP

UCF Borsceagov
1781 0200300234 Biprolol comp. 10 mg N10x3 Ucraina 32,09 2,08 USD
SAP, CŞP

UCF Borsceagov
1782 0200300223 Biprolol comp. 5 mg N10x3 Ucraina 16,20 1,05 USD
SAP, CŞP

susp. 100 mg/5 100 UCF Borsceagov


1783 0900010352 Bofen Ucraina 29,93 1,94 USD
orală ml ml N1 SAP, CŞP
Cefazolin- pulb./sol. UCF Borsceagov
1784 0300250055 1000 mg N5 Ucraina 35,33 2,29 USD
BHFZ inj. SAP, CŞP

Cefotaxim- pulb./sol. UCF Borsceagov


1785 0300290059 1000 mg N5 Ucraina 35,49 2,30 USD
BHFZ inj. SAP, CŞP

Ceftriaxon- pulb./sol. UCF Borsceagov


1786 0300310102 1000 mg N5 Ucraina 49,37 3,20 USD
BHFZ inj. SAP, CŞP

867 mg
UCF Borsceagov
1787 2000050010 Cratal comp. + 43 mg N10x2 Ucraina 46,29 3,00 USD
SAP, CŞP
+ 87 mg

433,5 mg
Cratal pentru comp. + 21,5 UCF Borsceagov
1788 2000050065 N10x2 Ucraina 37,49 2,43 USD
copii film. mg + SAP, CŞP
43,5 mg

UCF Borsceagov
1789 0400470090 Doxiciclină caps. 100 mg N10 Ucraina 7,56 0,49 USD
SAP, CŞP

comp. 50 mg + UCF Borsceagov


1790 0600090018 Feroplect N50 Ucraina 16,20 1,05 USD
film. 30 mg SAP, CŞP

50 mg/5 100 UCF Borsceagov


1791 0608490016 Ferumbo sirop Ucraina 52,46 3,40 USD
ml ml N1 SAP, CŞP

comp. UCF Borsceagov


1792 0900010259 Ibuprofen 200 mg N10x5 Ucraina 13,27 0,86 USD
film. SAP, CŞP

20 mg + 40 g UCF Borsceagov
1793 2000700061 Indovenol gel Ucraina 27,16 1,76 USD
30 mg/g N1 SAP, CŞP

UCF Borsceagov
1794 0900260179 Isoniazid comp. 200 mg N10x5 Ucraina 7,87 0,51 USD
SAP, CŞP

Liniment
40 g UCF Borsceagov
1795 2407720019 balsamic liniment Ucraina 9,87 0,64 USD
N1 SAP, CŞP
Wishnevsky

10 mg + UCF Borsceagov
1796 1200280074 Liprazid 10 comp. N10x3 Ucraina 47,21 3,06 USD
12,5 mg SAP, CŞP

20 mg + UCF Borsceagov
1797 1200280085 Liprazid 20 comp. N10x3 Ucraina 51,38 3,33 USD
12,5 mg SAP, CŞP

Livamicol- 7,5 mg + 30 g UCF Borsceagov


1798 0301110011 ung. Ucraina 8,33 0,54 USD
BHFZ 40 mg/g N1 SAP, CŞP

comp. UCF Borsceagov


1799 1400370108 Nitroxolin 50 mg N10x5 Ucraina 15,43 1,00 USD
film. SAP, CŞP

Paracetamol 120 mg/5 100 UCF Borsceagov


1800 1600140091 sirop Ucraina 14,20 0,92 USD
pentru copii ml ml N1 SAP, CŞP
Paracetamol 120 mg/5 50 ml UCF Borsceagov
1801 1600140105 sirop Ucraina 10,03 0,65 USD
pentru copii ml N1 SAP, CŞP

comp. UCF Borsceagov


1802 1600500066 Piracetam 200 mg N10x6 Ucraina 9,72 0,63 USD
film. SAP, CŞP

UCF Borsceagov
1803 1700060015 Quercetin gran. 0,04 g/g 2 g N1 Ucraina 3,55 0,23 USD
SAP, CŞP

UCF Borsceagov
1804 0400370075 Teturam comp. 150 mg N10x5 Ucraina 34,25 2,22 USD
SAP, CŞP

UCF Borsceagov
1805 2007910012 Trivalumen caps. N10x2 Ucraina 45,21 2,93 USD
SAP, CŞP

40 g UCF Borsceagov
1806 2000700131 Venorutinol gel 2% Ucraina 30,70 1,99 USD
N1 SAP, CŞP

Yohimbex- UCF Borsceagov


1807 0300894848 caps. N10x2 Ucraina 54,00 3,50 USD
Garmonia SAP, CŞP

UCF Borsceagov
SAP, CŞP (prod.:
10 mg + Agrofarm SRL,
1808 0300897229 Becarbon comp. N10x2 Ucraina 6,63 0,43 USD
300 mg Ucraina; UCF
Borsceagov SAP,
CŞP, Ucraina)
UCF Borsceagov
SAP, CŞP (prod.:
Agrofarm SRL,
1809 0400350040 Dipiridamol comp. 25 mg N20x2 Ucraina 5,25 0,34 USD
Ucraina; UCF
Borsceagov SAP,
CŞP, Ucraina)

Calciu UCF din Lugansc


1810 0300020436 comp. 200 mg N10 Ucraina 6,94 0,45 USD
glicerofosfat SAD

UCF din Lugansc


1811 0300780031 Clofelin comp. 0,15 mg N10x5 Ucraina 8,49 0,55 USD
SAD

UCF din Lugansc


1812 0500300129 Etamsilat comp. 250 mg N10 Ucraina 15,28 0,99 USD
SAD

comp.
UCF din Lugansc
1813 0300120015 Hidroperit solubile/s 1500 mg N6 Ucraina 6,17 0,40 USD
SAD
ol. cutan.

Acid UCF din Lugansc


1814 0100090390 comp. 500 mg N10 Ucraina 1,70 0,11 USD
acetilsalicilic SAP

emuls. 50 g UCF din Lugansc


1815 0200120126 Benzilbenzoat 20% Ucraina 5,40 0,35 USD
cutan. N1 SAP

UCF din Lugansc


1816 1600400030 Difenin comp. 117 mg N10 Ucraina 16,97 1,10 USD
SAP
UCF din Lugansc
1817 0400340083 Dimedrol comp. 50 mg N10 Ucraina 2,01 0,13 USD
SAP

sol. 50 ml UCF din Lugansc


1818 0400270153 Dimexid-Lugal Ucraina 10,95 0,71 USD
cutan. N1 SAP

UCF din Lugansc


1819 0500300048 Etamsilat comp. 250 mg N50 Ucraina 35,49 2,30 USD
SAP

UCF din Lugansc


1820 1400260126 Fenigidin comp. 10 mg N10x5 Ucraina 5,40 0,35 USD
SAP

Gluconat de UCF din Lugansc


1821 0300020311 comp. 500 mg N10 Ucraina 1,54 0,10 USD
calciu SAP

UCF din Lugansc


1822 1600140851 Paracetamol comp. 200 mg N10 Ucraina 1,23 0,08 USD
SAP

Pudră pentru pulb. UCF din Lugansc


1823 0300894860 0,1 g/g N1 Ucraina 10,18 0,66 USD
copii cutan. SAP

100 UCF din Lugansc


1824 1800120017 Sirop de cruşin sirop Ucraina 24,53 1,59 USD
ml N1 SAP

comp. UCF din Lugansc


1825 1300200138 Validol-lugal® 60 mg N10 Ucraina 2,01 0,13 USD
subling. SAP

comp. UCF din Lugansc


1826 1300200323 Validol-lugal® 60 mg N20 Ucraina 3,70 0,24 USD
subling. SAP

Vitrum® comp.
1827 0307354996 N30 SUA Unipharm Inc. 171,73 11,13 USD
Beauty Luxe film.

Vitrum® Lift - comp.


1828 0307354985 N30 SUA Unipharm Inc. 268,47 17,40 USD
Skin Q10 film.

UPM din Borisov


1829 0500080483 Enalapril comp. 10 mg N10x2 Belarus 6,02 0,39 USD
RUP

UPM din Borisov


1830 0500080494 Enalapril comp. 5 mg N10x2 Belarus 4,01 0,26 USD
RUP

10 g UPM din Borisov


1831 1600670114 Prednisolon ung. 0,5% Belarus 7,71 0,50 USD
N1 RUP

Acid UPM din Borisov


1832 0100090242 comp. 500 mg N10 Belarus 1,70 0,11 USD
acetilsalicilic SAD

UPM din Borisov


1833 0109110011 Acid folic comp. 1 mg N10x5 Belarus 6,79 0,44 USD
SAD
UPM din Borisov
1834 0100450251 Ambroxol comp. 30 mg N10x2 Belarus 12,34 0,80 USD
SAD

comp. UPM din Borisov


1835 0700050028 Aminalon 250 mg N10x5 Belarus 18,36 1,19 USD
film. SAD

Amiodaron- 3 ml UPM din Borisov


1836 0100510205 sol. inj. 5% Belarus 61,10 3,96 USD
Borimed N5x2 SAD

Amiodaron- 3 ml UPM din Borisov


1837 0100510216 sol. inj. 5% Belarus 61,10 3,96 USD
Borimed N10 SAD

UPM din Borisov


1838 0107860563 Amlocardin comp. 10 mg N10x3 Belarus 29,32 1,90 USD
SAD

UPM din Borisov


1839 0107860552 Amlocardin comp. 5 mg N10x3 Belarus 16,97 1,10 USD
SAD

500 2 ml UPM din Borisov


1840 1300260226 Analgin sol. inj. Belarus 15,12 0,98 USD
mg/ml N10 SAD

UPM din Borisov


1841 1600780048 Anaprilin comp. 40 mg N10x5 Belarus 6,17 0,40 USD
SAD

UPM din Borisov


1842 1600780211 Anaprilin comp. 40 mg N10 Belarus 1,23 0,08 USD
SAD

UPM din Borisov


1843 0100810189 Atenolol comp. 100 mg N10x3 Belarus 10,18 0,66 USD
SAD

UPM din Borisov


1844 0100810569 Atenolol comp. 50 mg 10x3 Belarus 6,17 0,40 USD
SAD

N6
UPM din Borisov
1845 0100890453 Azitromicină caps. 250 mg (flaco Belarus 32,40 2,10 USD
SAD
n)

UPM din Borisov


1846 0100890442 Azitromicină caps. 250 mg N6 Belarus 32,40 2,10 USD
SAD

comp.
UPM din Borisov
1847 0200280170 Bisacodil gastrorez 5 mg N10x3 Belarus 10,49 0,68 USD
SAD
.

UPM din Borisov


1848 0200350491 Bromhexin comp. 8 mg N25x2 Belarus 6,17 0,40 USD
SAD

UPM din Borisov


1849 0200350169 Bromhexin comp. 8 mg N10x5 Belarus 6,17 0,40 USD
SAD

UPM din Borisov


1850 0300100149 Captopril comp. 25 mg N10x4 Belarus 10,65 0,69 USD
SAD
pulb./sol. UPM din Borisov
1851 0300250686 Cefazolin IM 1g N10 Belarus 64,80 4,20 USD
inj. SAD

Cefazolin pulb./sol. UPM din Borisov


1852 0300250697 1g N10 Belarus 64,80 4,20 USD
IM/IV inj. SAD

Cefepim- pulb./sol. UPM din Borisov


1853 0300260089 1g N1 Belarus 20,21 1,31 USD
Borimed inj. SAD

Cefepim- pulb./sol. UPM din Borisov


1854 0300260090 1g N10 Belarus 202,90 13,15 USD
Borimed inj. SAD

Cefepim- pulb./sol. UPM din Borisov


1855 0300260104 1g N50 Belarus 1049,20 68,00 USD
Borimed inj. SAD

pulb./sol. UPM din Borisov


1856 0300290174 Cefotaxim 1g N10 Belarus 143,49 9,30 USD
inj. SAD

pulb./sol. UPM din Borisov


1857 0300300466 Ceftazidim 1g N10 Belarus 164,94 10,69 USD
inj. SAD

pulb./sol. UPM din Borisov


1858 0300310456 Ceftriaxon 1g N10 Belarus 138,86 9,00 USD
inj. SAD

Cianocobalami 500 1 ml UPM din Borisov


1859 0300940088 sol. inj. Belarus 9,10 0,59 USD
nă mcg/ml N10 SAD

comp. UPM din Borisov


1860 0307480226 Ciprofloxacin 500 mg N10 Belarus 17,59 1,14 USD
film. SAD

220 mg
Citramon- + 200 UPM din Borisov
1861 0104760019 comp. N6 Belarus 1,70 0,11 USD
Borimed mg + 27 SAD
mg

Clemastin- 2 ml UPM din Borisov


1862 0300898178 sol. inj. 0,1% Belarus 58,63 3,80 USD
Borimed N10 SAD

1 ml UPM din Borisov


1863 0300500141 Cloropiramin sol. inj. 2% Belarus 22,99 1,49 USD
N10 SAD

Clorură de 5 ml UPM din Borisov


1864 1400890286 sol. inj. 9 mg/ml Belarus 14,20 0,92 USD
sodiu N5x2 SAD

Clorură de 5 ml UPM din Borisov


1865 1400100437 sol. inj. 9 mg/ml Belarus 14,20 0,92 USD
sodiu N10 SAD

Cofein-benzoat 200 1 ml UPM din Borisov


1866 0304910016 sol. inj. Belarus 14,04 0,91 USD
de sodiu mg/ml N10 SAD

Diclofenac de 3 ml UPM din Borisov


1867 0400200721 sol. inj. 2,5% Belarus 20,21 1,31 USD
sodiu N10 SAD
Diclofenac de 3 ml UPM din Borisov
1868 0400320553 sol. inj. 2,5% Belarus 20,21 1,31 USD
sodiu N5x2 SAD

Diclofenac de 30 g UPM din Borisov


1869 0400200709 ung. 10 mg/g Belarus 6,94 0,45 USD
sodiu N1 SAD

1 ml UPM din Borisov


1870 0400340175 Dimedrol sol. inj. 1% Belarus 13,58 0,88 USD
N10 SAD

5 ml UPM din Borisov


1871 0400330026 Dioxidin sol. inj. 10 mg/ml Belarus 35,49 2,30 USD
N10 SAD

5 ml UPM din Borisov


1872 0400330059 Dioxidin sol. inj. 10 mg/ml Belarus 35,49 2,30 USD
N5x2 SAD

Drotaverin UPM din Borisov


1873 0400500133 comp. 40 mg N10x2 Belarus 7,41 0,48 USD
clorhidrat SAD

Drotaverin- 2 ml UPM din Borisov


1874 0400500247 sol. inj. 2% Belarus 14,81 0,96 USD
Borimed N10 SAD

5 ml UPM din Borisov


1875 0100500075 Eufilin sol. inj. 2,4% Belarus 15,43 1,00 USD
N10 SAD

5 ml UPM din Borisov


1876 0100500178 Eufilin sol. inj. 2,4% Belarus 15,43 1,00 USD
N5x2 SAD

comp. UPM din Borisov


1877 0600030263 Famotidin 20 mg N10x2 Belarus 7,71 0,50 USD
film. SAD

comp. UPM din Borisov


1878 0600030481 Famotidin 40 mg N10x2 Belarus 15,43 1,00 USD
film. SAD

UPM din Borisov


1879 0600140429 Fluconazol caps. 150 mg N1 Belarus 12,34 0,80 USD
SAD

UPM din Borisov


1880 0600140430 Fluconazol caps. 50 mg N7 Belarus 30,86 2,00 USD
SAD

2 ml UPM din Borisov


1881 0600380061 Furosemid sol. inj. 10 mg/ml Belarus 11,88 0,77 USD
N10 SAD

15 g UPM din Borisov


1882 0700110108 Gentamicin ung. 0,1% Belarus 7,87 0,51 USD
N1 SAD

25 g UPM din Borisov


1883 0300893737 Geucamen ung. Belarus 17,28 1,12 USD
N1 SAD

Hidroclorotiazi UPM din Borisov


1884 0800180038 comp. 25 mg N10x2 Belarus 6,79 0,44 USD
d SAD
comp. UPM din Borisov
1885 0900010204 Ibuprofen 200 mg N10x5 Belarus 10,03 0,65 USD
film. SAD

comp. UPM din Borisov


1886 0900010075 Ibuprofen 200 mg N10 Belarus 2,01 0,13 USD
film. SAD

25 g UPM din Borisov


1887 0900020021 Ihtiol ung. 20% Belarus 11,11 0,72 USD
N1 SAD

40 g UPM din Borisov


1888 0900140255 Indometacin ung. 100 mg/g Belarus 9,87 0,64 USD
N1 SAD

30 g UPM din Borisov


1889 1100050197 Ketoprofen gel 2,5% Belarus 26,69 1,73 USD
N1 SAD

comp. UPM din Borisov


1890 1106250014 Ketorolac 10 mg N10x2 Belarus 7,56 0,49 USD
film. SAD

comp. UPM din Borisov


1891 1106250025 Ketorolac 10 mg N10 Belarus 6,17 0,40 USD
film. SAD

comp. UPM din Borisov


1892 1106250036 Ketorolac 10 mg N10x5 Belarus 41,35 2,68 USD
film. SAD

1 ml UPM din Borisov


1893 1100060187 Ketorolac sol. inj. 30 mg/ml Belarus 19,60 1,27 USD
N10 SAD

UPM din Borisov


1894 1100070085 Ketotifen comp. 1 mg N10x3 Belarus 6,79 0,44 USD
SAD

Lidocaină 2 ml UPM din Borisov


1895 1200240139 sol. inj. 2% Belarus 12,81 0,83 USD
clorhidrat N10 SAD

Liniment
30 mg + 40 g UPM din Borisov
1896 0300895672 balsamic liniment Belarus 12,81 0,83 USD
30 mg/g N1 SAD
Wishnevsky

UPM din Borisov


1897 1200310139 Loratadin comp. 10 mg N10 Belarus 6,79 0,44 USD
SAD

7,5 mg + 40 g UPM din Borisov


1898 0300430266 Mecol-Borimed ung. Belarus 12,81 0,83 USD
40 mg/g N1 SAD

Metformin- comp. UPM din Borisov


1899 1300290481 1000 mg N10x3 Belarus 30,70 1,99 USD
Borimed film. SAD

Metformin- comp. UPM din Borisov


1900 1300290470 500 mg N10x3 Belarus 22,84 1,48 USD
Borimed film. SAD

Metformin- comp. UPM din Borisov


1901 1300290469 850 mg N10x3 Belarus 28,70 1,86 USD
Borimed film. SAD
UPM din Borisov
1902 1300390071 Metoclopramid comp. 10 mg N10x5 Belarus 7,41 0,48 USD
SAD

2 ml UPM din Borisov


1903 1300390163 Metoclopramid sol. inj. 5 mg/ml Belarus 15,74 1,02 USD
N10 SAD

UPM din Borisov


1904 1300420398 Metronidazol comp. 250 mg N10x2 Belarus 10,03 0,65 USD
SAD

15 g UPM din Borisov


1905 1300440149 Miconazol cremă 2% Belarus 12,34 0,80 USD
N1 SAD

100000 15 g UPM din Borisov


1906 1400460199 Nistatin ung. Belarus 9,57 0,62 USD
UA/g N1 SAD

5 ml UPM din Borisov


1907 1600700280 Novocain sol. inj. 0,5% Belarus 14,66 0,95 USD
N5x2 SAD

5 ml UPM din Borisov


1908 1600700279 Novocain sol. inj. 0,5% Belarus 14,66 0,95 USD
N10 SAD

2 ml UPM din Borisov


1909 1600700121 Novocain sol. inj. 5 mg/ml Belarus 7,71 0,50 USD
N10 SAD

Ofloxacin- comp. UPM din Borisov


1910 1507770065 200 mg N10 Belarus 13,89 0,90 USD
Borimed film. SAD

UPM din Borisov


1911 1500040523 Omeprazol caps. 20 mg N10x3 Belarus 11,26 0,73 USD
SAD

Papaverină 2 ml UPM din Borisov


1912 1600130056 sol. inj. 2% Belarus 14,97 0,97 USD
clorhidrat N10 SAD

5 ml UPM din Borisov


1913 1600250143 Pentoxifilină sol. inj. 20 mg/ml Belarus 14,35 0,93 USD
N10 SAD

5 ml UPM din Borisov


1914 1600250431 Pentoxifilină sol. inj. 20 mg/ml Belarus 14,35 0,93 USD
N5x2 SAD

UPM din Borisov


1915 1600500239 Piracetam caps. 400 mg N10 Belarus 8,33 0,54 USD
SAD

UPM din Borisov


1916 1600500538 Piracetam caps. 400 mg N10x6 Belarus 30,09 1,95 USD
SAD

5 ml UPM din Borisov


1917 1600500228 Piracetam sol. inj. 20% Belarus 14,04 0,91 USD
N10 SAD

5 ml UPM din Borisov


1918 1600500550 Piracetam sol. inj. 20% Belarus 14,04 0,91 USD
N5x2 SAD
Piridoxină 1 ml UPM din Borisov
1919 1600880041 sol. inj. 5% Belarus 13,89 0,90 USD
clorhidrat N10 SAD

20 g UPM din Borisov


1920 1600650259 Povidon-Iod ung. 0,1 g/g Belarus 18,36 1,19 USD
N1 SAD

5 ml UPM din Borisov


1921 0900150094 Riboxin sol. inj. 20 mg/ml Belarus 14,35 0,93 USD
N10 SAD

5 ml UPM din Borisov


1922 0900150197 Riboxin sol. inj. 20 mg/ml Belarus 14,35 0,93 USD
N5x2 SAD

15 g UPM din Borisov


1923 0600180250 Sinaflan ung. 0,025% Belarus 9,41 0,61 USD
N1 SAD

500 mg
UPM din Borisov
1924 1308950082 Spazmaton comp. + 5 mg + N10x5 Belarus 28,08 1,82 USD
SAD
0,1 mg

25 g UPM din Borisov


1925 1900420053 Streptocid ung. 100 mg/g Belarus 8,79 0,57 USD
N1 SAD

Sulfat de 2 ml UPM din Borisov


1926 0700110119 sol. inj. 4% Belarus 14,97 0,97 USD
gentamicină N10 SAD

Sulfat de 5 ml UPM din Borisov


1927 1300020075 sol. inj. 25% Belarus 13,42 0,87 USD
magneziu N10 SAD

Sulfat de 5 ml UPM din Borisov


1928 1300020307 sol. inj. 25% Belarus 13,42 0,87 USD
magneziu N5x2 SAD

Tiamină 1 ml UPM din Borisov


1929 2001150010 sol. inj. 50 mg/ml Belarus 14,50 0,94 USD
clorhidrat N10 SAD

pic.
Tinctură de 30 ml UPM din Borisov
1930 1600060023 orale, Belarus 10,65 0,69 USD
ginseng N1 SAD
sol.

UPM din Borisov


1931 2200210085 Vinpocetin comp. 5 mg N10x5 Belarus 23,14 1,50 USD
SAD

2 ml UPM din Borisov


1932 2200210074 Vinpocetin sol. inj. 0,5% Belarus 39,81 2,58 USD
N10 SAD

Uzina chimico-
Cărbune farmaceutică
1933 0300130669 comp. 0,25 g N10 Ucraina 1,85 0,12 USD
activat "Krasnaya zvezda"
S.A.P.
Uzina chimico-
1g+3 15 g farmaceutică
1934 0800200309 Hioxison ung. Ucraina 18,67 1,21 USD
g/100 g N1 "Krasnaya zvezda"
S.A.P.
Uzina chimico-
30g farmaceutică
1935 0900020032 Ihtiol ung. 10 % Ucraina 7,10 0,46 USD
N1 "Krasnaya zvezda"
S.A.P.
Uzina chimico-
40 g farmaceutică
1936 0307353438 Levosin ung. Ucraina 20,52 1,33 USD
N1 "Krasnaya zvezda"
S.A.P.
Uzina chimico-
farmaceutică
1937 1600530243 Piroxicam comp. 10 mg N10x2 Ucraina 4,01 0,26 USD
"Krasnaya zvezda"
S.A.P.

Uzina de vitamine
1938 0109280022 Aminalon-KV caps. 250 mg N10x5 Ucraina 23,61 1,53 USD
din Kiev SAD

Uzina de vitamine
1939 0300894907 Undevit® draj. N50 Ucraina 11,26 0,73 USD
din Kiev SAD

Uzina de vitamine
1940 0107430018 Acid ascorbic draj. 50 mg N160 Ucraina 16,36 1,06 USD
din Kiev SAP

Uzina de vitamine
1941 0107440019 Acid ascorbic draj. 50 mg N50 Ucraina 6,48 0,42 USD
din Kiev SAP

Acid ascorbic
Uzina de vitamine
1942 0100780389 (Vitamina C) comp. 25 mg N10 Ucraina 4,63 0,30 USD
din Kiev SAP
cu zahăr

Acid ascorbic
(Vitamina C)
Uzina de vitamine
1943 0100780390 cu zahăr comp. 25 mg N10 Ucraina 4,63 0,30 USD
din Kiev SAP
aromă de
căpşună
Acid ascorbic
(Vitamina C)
Uzina de vitamine
1944 0100780404 cu zahăr comp. 25 mg N10 Ucraina 4,63 0,30 USD
din Kiev SAP
aromă de
lămâie
Acid ascorbic
(Vitamina C)
Uzina de vitamine
1945 0100780415 cu zahăr comp. 25 mg N10 Ucraina 4,63 0,30 USD
din Kiev SAP
aromă de
mentă
Acid ascorbic
(Vitamina C)
Uzina de vitamine
1946 0107470012 cu zahăr comp. 25 mg N10 Ucraina 4,63 0,30 USD
din Kiev SAP
aromă de
portocale

Uzina de vitamine
1947 0600260033 Acid folic comp. 1 mg N10x3 Ucraina 7,25 0,47 USD
din Kiev SAP

Uzina de vitamine
1948 1800110016 AEvit® caps. moi N10 Ucraina 8,49 0,55 USD
din Kiev SAP

Uzina de vitamine
1949 1800110027 AEvit® caps. moi N10x5 Ucraina 37,96 2,46 USD
din Kiev SAP

Uzina de vitamine
1950 1802300048 AEvit® caps. moi N50 Ucraina 37,96 2,46 USD
din Kiev SAP

comp. Uzina de vitamine


1951 0100260201 Aldazol 400 mg N3 Ucraina 38,42 2,49 USD
film. din Kiev SAP
comp. Uzina de vitamine
1952 0109130219 Alfa-lipon 300 mg N10x3 Ucraina 108,01 7,00 USD
film. din Kiev SAP

Uzina de vitamine
1953 0100450527 Ambroxol-KV comp. 30 mg N10x2 Ucraina 9,87 0,64 USD
din Kiev SAP

Bromcriptin- Uzina de vitamine


1954 0200360067 comp. 2,5 mg N10x3 Ucraina 72,98 4,73 USD
KV din Kiev SAP

10 mg + Uzina de vitamine
1955 1209040088 Combipryl-KV comp. N10x3 Ucraina 60,17 3,90 USD
5 mg din Kiev SAP

Uzina de vitamine
1956 1300200253 Corvalment® caps. moi 0,1 g N10 Ucraina 6,17 0,40 USD
din Kiev SAP

Uzina de vitamine
1957 1300200275 Corvalment® caps. moi 0,1 g N10x3 Ucraina 16,97 1,10 USD
din Kiev SAP

comp. Uzina de vitamine


1958 0300894893 Decamevit® N10x2 Ucraina 24,69 1,60 USD
film. din Kiev SAP

Uzina de vitamine
1959 0307355041 Epadol Neo caps. N5x6 Ucraina 58,63 3,80 USD
din Kiev SAP

Uzina de vitamine
1960 0307355052 Epadol Neo caps. 5x12 Ucraina 115,72 7,50 USD
din Kiev SAP

comp. de 5 mg + Uzina de vitamine


1961 0300450084 Farington N10x2 Ucraina 26,38 1,71 USD
supt 50 mg din Kiev SAP

Uzina de vitamine
1962 0508620182 Immunoplus comp. 100 mg N10x2 Ucraina 43,20 2,80 USD
din Kiev SAP

comp. 75 mg + Uzina de vitamine


1963 0109600026 Magnicor N10x3 Ucraina 31,94 2,07 USD
film. 15,2 mg din Kiev SAP

comp. 75 mg + N10x1 Uzina de vitamine


1964 0109600015 Magnicor Ucraina 55,55 3,60 USD
film. 15,2 mg 0 din Kiev SAP

150 mg
comp. Uzina de vitamine
1965 0109600048 Magnicor forte + 30,39 N10x3 Ucraina 34,72 2,25 USD
film. din Kiev SAP
mg

150 mg
comp. N10x1 Uzina de vitamine
1966 0109600037 Magnicor forte + 30,39 Ucraina 58,63 3,80 USD
film. 0 din Kiev SAP
mg

comp. 470 mg Uzina de vitamine


1967 1300020411 Magnicum N10x5 Ucraina 51,23 3,32 USD
film. + 5 mg din Kiev SAP

0,2 mg +
comp. 200 mg Uzina de vitamine
1968 0300940206 Neovitam N10x3 Ucraina 72,52 4,70 USD
film. + 100 din Kiev SAP
mg
comp. Uzina de vitamine
1969 1400370094 Nitroxolin 50 mg N10x5 Ucraina 15,12 0,98 USD
film. din Kiev SAP

comp. 0,45 g + Uzina de vitamine


1970 0408470041 Normoven N10x3 Ucraina 72,52 4,70 USD
film. 0,05 g din Kiev SAP

comp. 0,45 g + Uzina de vitamine


1971 0408470052 Normoven N10x6 Ucraina 145,19 9,41 USD
film. 0,05 g din Kiev SAP

Uzina de vitamine
1972 0906110070 Novirin comp. 500 mg N10x2 Ucraina 63,26 4,10 USD
din Kiev SAP

Uzina de vitamine
1973 0906110069 Novirin comp. 500 mg N10x4 Ucraina 123,44 8,00 USD
din Kiev SAP

comp. Uzina de vitamine


1974 0300894882 Quadevit® N10x3 Ucraina 32,09 2,08 USD
film. din Kiev SAP

125 mg
Uzina de vitamine
1975 0508890015 Relaxil caps. + 25 mg N10x2 Ucraina 38,42 2,49 USD
din Kiev SAP
+ 25 mg

RemMax-KV
comp. 680 mg Uzina de vitamine
1976 0305780140 cu gust de N6x3 Ucraina 18,52 1,20 USD
masticab. + 80 mg din Kiev SAP
mentă

RemMax-KV
comp. 680 mg Uzina de vitamine
1977 0305780151 cu gust de N6x3 Ucraina 18,52 1,20 USD
masticab. + 80 mg din Kiev SAP
portocală

RemMax-KV
comp. 680 mg Uzina de vitamine
1978 0305780162 cu gust de N6x3 Ucraina 18,52 1,20 USD
masticab. + 80 mg din Kiev SAP
zmeură

Uzina de vitamine
1979 0300894929 Revit® draj. N80 Ucraina 9,57 0,62 USD
din Kiev SAP

Uzina de vitamine
1980 1509080058 Sibutin comp. 5 mg N10x3 Ucraina 94,12 6,10 USD
din Kiev SAP

comp. Uzina de vitamine


1981 0400480057 Sonmil 15 mg N10 Ucraina 18,82 1,22 USD
film. din Kiev SAP

Vitamina C
comp. Uzina de vitamine
1982 0108710012 500 cu aromă 500 mg N10x3 Ucraina 24,38 1,58 USD
masticab. din Kiev SAP
de lămâie

Vitamina C
comp. Uzina de vitamine
1983 0108720208 500 cu aromă 500 mg N30 Ucraina 24,38 1,58 USD
masticab. din Kiev SAP
de lămâie

Vitamina C
comp. Uzina de vitamine
1984 0108720219 500 cu aromă 500 mg N30 Ucraina 24,38 1,58 USD
masticab. din Kiev SAP
de piersică

Vitamina C
comp. Uzina de vitamine
1985 0108720035 500 cu aromă 500 mg N10x3 Ucraina 24,38 1,58 USD
masticab. din Kiev SAP
de piersică
Vitamina C
comp. Uzina de vitamine
1986 0108720220 500 cu aromă 500 mg N30 Ucraina 24,38 1,58 USD
masticab. din Kiev SAP
de portocale

Vitamina C
comp. Uzina de vitamine
1987 0108720013 500 cu aromă 500 mg N10x3 Ucraina 24,38 1,58 USD
masticab. din Kiev SAP
de portocale

Uzina de vitamine
1988 2000430238 Vitamina E caps. moi 100 mg N10 Ucraina 7,71 0,50 USD
din Kiev SAP

Uzina de vitamine
1989 2000430249 Vitamina E caps. moi 100 mg N50 Ucraina 34,72 2,25 USD
din Kiev SAP

Uzina de vitamine
1990 2000430250 Vitamina E caps. moi 200 mg N10x3 Ucraina 42,43 2,75 USD
din Kiev SAP

Uzina de vitamine
1991 2007250118 Vitamina E caps. moi 100 mg N10x5 Ucraina 31,32 2,03 USD
din Kiev SAP

pulb. +
10 ml
1992 0307355018 Tonotil-N® solv./sol. Grecia Vianex SA 89,49 5,8 USD
N10
orală

comp.
1993 0109690014 Vidan® 500 mg N8x3 Grecia Vianex SA 32,40 2,10 USD
film.

Diazepam 5 N10x1 VIDIPHA Central


1994 0400190266 comp. 5 mg Vietnam 24,69 1,60 USD
mg 0 Pharmaceutical JSC

Diazepam 10 mg/2 2 ml VIDIPHA Central


1995 0400190200 sol. inj. Vietnam 18,52 1,20 USD
Injection ml N5x2 Pharmaceutical JSC

Ketoconazol 10 g VIDIPHA Central


1996 1100040299 cremă 2% Vietnam 7,71 0,50 USD
2% N1 Pharmaceutical JSC

comp. Marea Welfar United Ltd.


1998 1301470389 Mogulair® 10 mg N14 106,00 6,87 USD
film. Britanie Co.

Welfar United Ltd.


Marea
1999 1800070053 Aglinox® comp. 0,5 mg N15x6 Co. (prod.: Specifar 108,31 7,02 USD
Britanie
S.A., Grecia)

Welfar United Ltd.


Marea
2000 1800070064 Aglinox® comp. 1 mg N15x6 Co. (prod.: Specifar 216,47 14,03 USD
Britanie
S.A., Grecia)

Welfar United Ltd.


Marea
2001 1800070075 Aglinox® comp. 2 mg N15x6 Co. (prod.: Specifar 365,52 23,69 USD
Britanie
S.A., Grecia)

Welfar United Ltd.


comp. Marea
2002 1301470378 Mogulair® 10 mg N14x2 Co. (prod.: Specifar 210,46 13,64 USD
film. Britanie
S.A., Grecia)

Welfar United Ltd.


Marea
2003 1405090047 Taneleb® comp. 5 mg N14x2 Co. (prod.: Specifar 84,86 5,50 USD
Britanie
S.A., Grecia)
500 mg
+ 2 mg +
2004 1600380057 Freecold comp. N4 India Wens Formulation 7,10 0,46 USD
10 mg +
30 mg

500 mg
comp.
2005 0300660575 Wenflox-T + 600 N10x2 India Wens Formulation 92,58 6,00 USD
film.
mg

500 mg
N10x1
2006 1605980027 Spasgan™ comp. + 5 mg + India Wockhardt Ltd 42,12 2,73 USD
0
0,1mg

500 mg
2007 1605980016 Spasgan™ comp. + 5 mg + N10x2 India Wockhardt Ltd 21,29 1,38 USD
0,1mg

500 mg
+ 2 mg + 5 ml
2008 0500410020 Spasgan™ sol. inj. India Wockhardt Ltd 30,86 2,00 USD
0,02 N5
mg/ml
World Medicine
667mg/m 180 Marea (prod.: ABC
2009 1206700073 Medulac-WM sirop 45,83 2,97 USD
l ml N1 Britanie Farmaceutici SpA,
Italia)

World Medicine
5 ml Marea
2010 1300400628 Cardolax sol. inj. 1 mg/ml (prod.: Adipharm 308,59 20,00 USD
N10 Britanie
EAD, Bulgaria)

125 mg
World Medicine
+ 375
75 g Marea (prod.: Biofarma
2011 0309270016 D-Calcin gran. mg + 69,43 4,50 USD
N1 Britanie Ilac Sanayii ve
3000
Ticaret AS, Turcia)
UI/5 g
World Medicine
comp. Marea (prod.: Biofarma
2012 1207620150 Levoximed 500 mg N7 131,15 8,50 USD
film. Britanie Ilac Sanayii ve
Ticaret AS, Turcia)

World Medicine
pic. oft., 10 ml Marea
2013 0307351261 Tafazol (prod.: Bruschettini 74,06 4,80 USD
sol. N1 Britanie
S.r.l., Italia)

World Medicine
comp. 5 mg + 5 Marea
2014 1209040033 Amlipin N10x3 (prod.: Laboratoire 104,15 6,75 USD
film. mg Britanie
Bailly-Creat, Franţa)

World Medicine
Marea
2015 0307350840 Benevron BF draj. N10x2 (prod.: Laboratoire 100,75 6,53 USD
Britanie
Bailly-Creat, Franţa)

World Medicine
comp. Marea
2016 0400070054 Eslotin 5 mg N10 (prod.: Laboratoire 32,40 2,10 USD
film. Britanie
Bailly-Creat, Franţa)

500 mg World Medicine


comp. Marea
2017 0309210010 Orcipol + 500 N10 (prod.: Laboratoire 115,72 7,50 USD
film. Britanie
mg Bailly-Creat, Franţa)

comp.
World Medicine
film. Marea
2018 1608220124 Ulsepan 40 mg N10x2 (prod.: Laboratoire 148,28 9,61 USD
gastrorez Britanie
Bailly-Creat, Franţa)
.
World Medicine
Marea (prod.: Magistra
2019 1100050418 Artrocol sup. 100 mg N5x2 31,78 2,06 USD
Britanie C&C SRL, SC,
România)

World Medicine
caps. Marea
2020 2200190127 Vinebral 30 mg N10x2 (prod.: October 73,44 4,76 USD
elib. prel. Britanie
Pharma, Egipt)
World Medicine
4 ml Marea (prod.: Rompharm
2021 0307352084 Benevron B sol. inj. 100,75 6,53 USD
N5 Britanie Company SRL, SC,
România)
World Medicine
pic. oft., 10 ml Marea (prod.: Rompharm
2022 2000050113 Bestoxol 4% 45,83 2,97 USD
sol. N1 Britanie Company SRL, SC,
România)
World Medicine
pic. 35 mg +
15 ml Marea (prod.: Rompharm
2023 1609370026 Dropleks auric., 8,8 46,29 3,00 USD
N1 Britanie Company SRL, SC,
sol. mg/ml
România)
World Medicine
pic. oft., 5 ml Marea (prod.: Rompharm
2024 0607610501 Fluzamed 0,3% 69,43 4,50 USD
sol. N1 Britanie Company SRL, SC,
România)
World Medicine
(prod.: SEDICO
Marea Pharmaceutical Co.
2025 0400400152 Doprokin comp. 10 mg N10x2 62,49 4,05 USD
Britanie (South Egypt Drug
Industries Co.),
Egipt)
World Medicine
(prod.: SEDICO
500
100 Marea Pharmaceutical Co.
2026 1207620080 Levoximed sol. perf. mg/100 277,73 18,00 USD
ml N1 Britanie (South Egypt Drug
ml
Industries Co.),
Egipt)
World Medicine
(prod.: SEDICO
Marea Pharmaceutical Co.
2027 0309110084 Melepsin comp. 200 mg N10x5 36,57 2,37 USD
Britanie (South Egypt Drug
Industries Co.),
Egipt)
World Medicine
(prod.: SEDICO
comp. 25 mg + Marea Pharmaceutical Co.
2028 0808600020 Nolaxen N10x2 80,23 5,20 USD
film. 25 mg Britanie (South Egypt Drug
Industries Co.),
Egipt)
World Medicine
(prod.: SEDICO
1000 mg
Marea Pharmaceutical Co.
2029 0600130026 Reytoil caps. moi + 100 N10x2 84,86 5,50 USD
Britanie (South Egypt Drug
mg
Industries Co.),
Egipt)
World Medicine
450 mg (prod.: SEDICO
+ 50 mg Marea Pharmaceutical Co.
2030 0400320357 Venodiol comp. N10x3 140,56 9,11 USD
+ 100 Britanie (South Egypt Drug
mg Industries Co.),
Egipt)
World Medicine
45 g Marea (prod.: Slavia
2031 1100050407 Artrocol gel 2,5 % 41,20 2,67 USD
N1 Britanie Pharm SRL, SC,
România)
World Medicine
(prod.: Universal
comp. 3.0 Mln. Company for
2032 0407670017 Doramycin N5x2 SUA 58,32 3,78 USD
film. UI Pharmaceutical
Industrie
Unipharma, Egipt)
World Medicine
(prod.: Universal
Marea Company for
2033 1909120105 Silarsil caps. 140 mg N10x3 85,94 5,57 USD
Britanie Pharmaceutical
Industrie
Unipharma, Egipt)
2034 1909120116 Silarsil caps. 70 mg N10x3 Marea World Medicine 68,20 4,42 USD
Britanie (prod.: Universal
Company for
Pharmaceutical
Industrie
Unipharma, Egipt)

World Medicine
Limited (prod.:
667 250 Marea
2035 1206700176 Medulac-WM sol. orală Biofarma Ilac 47,21 3,06 USD
mg/ml ml N1 Britanie
Sanayii ve Ticaret
AS, Turcia)
World Medicine
comp. Limited (prod.:
Marea
2036 1608220168 Ulsepan gastrorez 40 mg N7x2 Biofarma Ilac 124,52 8,07 USD
Britanie
. Sanayii ve Ticaret
AS, Turcia)
World Medicine
comp. Limited (prod.:
Marea
2037 1608220179 Ulsepan gastrorez 40 mg N7x4 Biofarma Ilac 249,03 16,14 USD
Britanie
. Sanayii ve Ticaret
AS, Turcia)
World Medicine
Limited (prod.:
N1 + Egyptian
pulb./sol. Marea
2038 0305620509 Cefamed 0,5 g 2 ml International 30,86 2,00 USD
inj. Britanie
N1 Pharmaceutical
Industries Co.
(E.I.P.I.Co.), Egipt)
World Medicine
Limited (prod.:
N1 + Egyptian
pulb./sol. Marea
2039 0305620510 Cefamed 1g 3,5 ml International 61,41 3,98 USD
inj. Britanie
N1 Pharmaceutical
Industries Co.
(E.I.P.I.Co.), Egipt)
World Medicine
Limited (prod.:
Egyptian
75 mg/3
2040 0400201005 Clodifen sol. inj. N5 SUA International 53,39 3,46 USD
ml
Pharmaceutical
Industries Co.
(E.I.P.I.Co.), Egipt)
World Medicine
Limited (prod.:
N3 +
liof. Egyptian
10 Marea
2041 0104870024 Cocarnit +solv./so International 115,72 7,50 USD
mg/2 Britanie
l. inj. Pharmaceutical
ml N3
Industries Co.
(E.I.P.I.Co.), Egipt)
World Medicine
Limited (prod.:
Egyptian
2042 0600140706 Fluzamed caps. 150 mg N1 SUA International 43,67 2,83 USD
Pharmaceutical
Industries Co.
(E.I.P.I.Co.), Egipt)
World Medicine
Limited (prod.:
Egyptian
comp. Marea
2043 0806660011 Helmadol 200 mg N2 International 14,97 0,97 USD
film. Britanie
Pharmaceutical
Industries Co.
(E.I.P.I.Co.), Egipt)
World Medicine
Limited (prod.:
Egyptian
susp. 20 ml Marea
2044 0100260212 Helmadol 20 mg/ml International 23,30 1,51 USD
orală N1 Britanie
Pharmaceutical
Industries Co.
(E.I.P.I.Co.), Egipt)
2045 1307080014 Merkacin sol. inj. 100 mg/2 N1 Marea World Medicine 33,94 2,20 USD
ml Britanie Limited (prod.:
Egyptian
International
Pharmaceutical
Industries Co.
(E.I.P.I.Co.), Egipt)

World Medicine
Limited (prod.:
Egyptian
500 mg/2 Marea
2046 1307080025 Merkacin sol. inj. N1 International 67,89 4,40 USD
ml Britanie
Pharmaceutical
Industries Co.
(E.I.P.I.Co.), Egipt)
World Medicine
Limited (prod.:
Egyptian
2047 1607880017 Polijen caps. moi N6x2 SUA International 141,95 9,20 USD
Pharmaceutical
Industries Co.
(E.I.P.I.Co.), Egipt)
World Medicine
Limited (prod.:
Egyptian
susp. 300 Marea
2048 0300895708 Simalgel International 75,60 4,90 USD
orală ml N1 Britanie
Pharmaceutical
Industries Co.
(E.I.P.I.Co.), Egipt)

World Medicine
5 ml Marea
2049 1208310135 Metacartin sol. inj. 1 g/5 ml Limited (prod.: 177,44 11,50 USD
N5 Britanie
Kleva S.A., Grecia)

World Medicine
Marea Limited (prod.:
2050 1307930326 Loxidol comp. 15 mg N10x2 29,01 1,88 USD
Britanie Magistra C&C SRL,
SC, România)
World Medicine
Marea Limited (prod.:
2051 1307930337 Loxidol comp. 7,5 mg N10x2 18,52 1,20 USD
Britanie Magistra C&C SRL,
SC, România)
World Medicine
Limited (prod.:
SEDICO
Marea
2052 0109070195 Choludexan caps. 250 mg N10x2 Pharmaceutical Co. 69,90 4,53 USD