Sunteți pe pagina 1din 7

SUBIECTUL 3.

PROFILAXIA MALADIILOR INFECŢIOASE LA COPII


Data____________________
Cunoştinţe şi abilităţi specifice:
1. Caracterizarea PNI în Republica Moldova în vigoare
2. Organizarea activităţilor antiepidemice în focarul de boală infecţioasă.
3. Caracterizarea principiilor de lucru a cabinetului de boli infecţioase în cadrul CMF.
4. Caracterizarea indicaţiilor şi contraindicaţiilor la vaccinări.
5. Dezinfecţia curentă şi generală în cabinetul de imunizări.
6. Planificarea administrării vaccinurilor preventive conform calendarului de imunizări.
7. Imunizarea cu vaccinurile DTP, DT, BCG, HVB, ROR, HIb, poliomielitic, rotaviral etc
8. Completarea documentelor medicale.
9. Asistenţa de urgenţă în şoc anafilactic.
10. Proiectarea şi realizarea convorbirii Însemnătatea imunizărilor preventive la copii.

Activitatea practică
Activitate în grup.
Studiază calendarul vaccinărilor obligatorii în Republica Moldova pentru anii 2016-2020
În scopul realizării obiectivelor prezentului Program în anii 2011-2015 va fi aplicat următorul calendar de vaccinări obligatorii

Imunizarea împotriva
Vîrsta Hepatita Tuber- Polio- Infecţia Infecţia Infecţiei Difteria, Difteria Rujeola,
efectuării virală B culoza mielita cu rotavi- Hib cu tetanos tetanos oreion,
vaccinării rus pneumo- tusea rubeola
HepB BCG VPO RV Hib coci convuls. DT/Td ROR
PC DTP
24 ore HepB-0*
2-5 zile BCG 1
2 luni HepB-1 VPO-1 RV-1 Hib-1 PC-1 DTP-1

4 luni HepB-2 VPO-2 RV-2 Hib-2 PC-2 DTP-2

6 luni HepB-3 VPO-3 Hib-3 DTP-3


12 luni PC-3 ROR-1
22-24 luni VPO-4 DTP-4
6-7 ani VPO-5 DT ROR-2
15–16 ani Td ROR-3
Adulţii: La Td
20, 30, 40, 50
şi 60 ani
Note:
1. Concomitent în aceeaşi zi: injectabil intramuscular HepB+DTP+Hib în componenţa vaccinului pentavalent şi PC separat cu diferite
seringi şi în diferite locuri anatomice.
2. VPO-5 şi DT – concomitent primăvara, pînă la admiterea copiilor la şcoală ROR-2 şi BCG-2 – toamna (în clasa I). Copiii expuşi
unui risc sporit de infectare se testează Mantoux cu 2 UT PPD şi în cazul unei reacţii 0-9 mm (infiltrat, hiperemie) sînt vaccinaţi
3. ROR-3 toamna, VPO şi Td primăvara, pînă la absolvirea şcolii medii necomplete (clasa 9).
4. VPO şi RV picături în gură.Vaccinările împotriva altor boli infecţioase (rabia, gripa, hepatita virală A, infecţia meningococică,
varicela, infecţia cu virusul papilomei umane, holera, antrax, leptospiroza, tularemia, febra tifoidă, bruceloza etc.) va fi efectuată în
funcţie de situaţia epidemiologică, precum şi în mod individual, inclusiv contra plată.
5. Imunizarea împotriva febrei galbene, encefalitei acariene, pestei va fi aplicată persoanelor care pleacă în regiunile endemice în mod
individual

Studiază vaccinurile noi:


Activitate în grup.
Studiază regulile de păstrare a vaccinurilor şi
completează locurile libere:
Locul de păstrare__________________,
temperatura___________, particularitîţile de
completare a registrului înregistrării temperaturii
______________________________________

Sarcina. Însuşeşte particularităţile de apreciere a valabilităţii vaccinului:

Внутренний квадрат светлее, чем круг


 Vaccinul poate fi utilizat
ИСПОЛЬЗУЙТЕ такую вакцину

Внутренний квадрат все еще светлее, чем круг


Vaccinul poate fi utilizat
 ИСПОЛЬЗУЙТЕ такую вакцину

Критическая точка
Nu utilizaţi acest vaccinцвета
 Внутренний квадрат и круг одинакового
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ такую вакцину

Nu utilizaţi
Внутренний acest
квадрат темнее vaccin
круга
 НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ такую вакцину

Activitate în grup. Sarcina. Studiază şi discută în grup principiile de bază în organizarea şi


efectuarea vaccinurilor.
Studiază şi discută Principiile de lucru a cabinetului imunoprofilactic.
Studiază şi discută funcţiile asistentei medicale din cabinetul imunoprofilactic.

Respectă tehnica corectă de întroducere a vaccinurilor:


 Înainte de întroducerea vaccinei niciodată nu trebuie de încălzit fiola sau flaconul în mîini.
 Pînă la întroducerea vaccinei prelucraţi locul injecţiei cu alcool etilic (dar nu cu soluţie dezinfectantă).
 După întroducerea vaccinei, aplicaţi în locul injecţiei un tampon uscat de vată.
 Pentru întroducerea vaccinelor folosiţi numai acele ace şi seringi, care pot asigura dozarea exactă şi adîncimea
adecvată de întroducere a vaccinei.
 Efectuaţi injecţiile intramusculare numai în partea latero-anterioară a coapsei
 Dizolvaţi vaccinele uscate numai cu dizolvantul aceluiaş producător, livrat împreună cu vaccinul.
 Întroduceţi vaccinul VPO numai cu ajutorul pipetei speciale, livrată împreună cu flaconul cu vaccin. Nu folosiţi
alte pipete sau seringi.
 Nu amestecaţi într-o seringă două sau trei vaccine.
 Distrugeţi la sfîrşitul zilei de lucru toate fiolele deschise cu vaccin BCG, împotriva rugeolei şi parotitei, ce au
rămas după finisarea efectuării vaccinelor. Ele se folosesc doar pe parcursul a 6 ore după dizolvare.
 Puteţi păstra fiolele deschise cu VPO ( vaccin contra poliomielitei), DTP şi vaccinul contra hepatitei numai în
cazul dacă:
- Sunt astupate cu dopuri din gumă ( VPO- cu pipetă)
- Termenul de valabilitate nu e expirat
- Vaccinele au inscripţii clare, se păstrează în condiţii corecte de lanţ rece şi nu au fost folosite pentru
vaccinarea la distanţă.
Studiază şi discută contraindicațiile pentru imunizările profilactice:
• Maladii acute, asociate cu febră peste 38°С sau cu dereglări generale sistematice
• Reacţii adverse grave după administrarea dozei anterioare de vaccin analogic
• Imunodeficienţă pronunţată – (SIDA)
Există o regulă bună:
• Dacă copilul este suficient de sănătos pentru a pleca acasă, atunci poate pleca acasă vaccinat.
Activitate în grup. Sarcina 1.Studiaţi vaccinul BCG. Activitate în echipe cîte 2.
Indicaţi doza vaccinală la copiii nou-născ.
Locul imunizării __________________
_________________________________

Sarcina2. Activitate în perechi. Antrenează pe mulaje imunizarea cu vaccinul BCG.


Execiţiu cu fotografii. Explică reacţiile postvaccinale locale după BCG .

Indică reacţia locală formată imediat după Indică evoluţia reacţiei postvaccinale BCG:
administrarea BCG_____________________ 1 lună___________, 3 luni______________
6 luni____________, 12 luni_____________

Activitate în grup.
Sarcina. Studiază vaccinul
MONOVALENT ORAL poliomielitic.
Indică doza
vaccinală____________________________

Activitate individuală.
Sarcina. După demonstrarea profesorului pe mulaj a administrării vaccinului poliomielitic antrenaţi
manevra conform algoritmului.

Indică particularităţile de imunizare cu vaccinul poliomielitic ____________________


________________________________________________________________________________________

Activitate în grup. Sarcina1. Studiază vaccinul HVB MONOVALENT.


Indică doza vaccinală__________________

Locul injectării_______________________

Reacţia postvaccinală__________________
____________________________________

Sarcina2. Activitate în perechi. Antrenează pe mulaje imunizarea cu vaccinul HVB.


Activitate în grup.
Sarcina1. Studiază vaccinul DTP (Infanrix). Completează tabelul.

Conţine____________________de difterie, tetanos,


pertusis.
Doza vaccinală__________________________
______________________________________
Mod de administrare____________________
Locul administrării_____________________
Sarcina 2. Activitate în perechi. Antrenează pe mulaje imunizarea cu vaccinul DTP.

Activitate în grup.
Sarcina.Studiaţi vaccinul ROR (PRIORIX) şi completează locurile libere:
Indicaţi componentele vaccinului____________________, doza vaccinului administrat________, locul
administrării_______________, mod de administrare____________________.

Sarcina2. Activitate în perechi. Antrenează pe mulaje imunizarea cu vaccinul HVB.


Activitate în grup. Studiază vaccinul contra infecţiei cu rotavirusuri.
Vaccinul se livrează în stare lichidă şi liofilizată (pulbere şi solvent).Vaccinul previne gastroenteritele produse de rotaviruşi întîlnite
mai frecvent la sugari. Dacă pînă la vîrsta copilului de 3,5 luni (15 săptămîni) vaccinarea contra infecţiei rotavirale n-a fost iniţiată, în
continuare nu va mai fi efectuată. La vaccinarea copiilor după scheme individuale intervalul minimal dintre dozele de vaccine Rotarix
va fi de 1 lună. Vaccinul Rotarix este compatibil cu toate vaccinurile administrate copiilor cu vîrsta 2-7 luni. Vaccinul se administrează
numai pe cale orală. În cazul cînd sugarul scuipă sau regurgitează vaccinul, o doză unică poate fi administrată în aceiaşi zi.
Activitate în grup. Sarcina. Studiază vaccinul HIB (Haemofphilus influenzae tip B).
Vaccinul se livrează în stare lichidă şi liofilizată. Vaccinul HIB previne meningite, otite, pneumonii etc. provocate de bacteria Hib.
Poate fi monovalent sau polivalent (DTP +HVB +Hib). Este un vaccine inofensiv.
Doza de vaccinare este de 0,5 ml intramuscular: la sugari în partea anterolaterală a coapsei, la copiii mai mari – în porţiunea superioară
a braţului.
În cazul în care în ambele member a fost întrodus deja cite un vaccine (ex. DTP, HVB), atunci
vaccinul va fi inoculat la o distanţă de 4 -5 cm de la locul inoculării precedente (de dorit în membrul
în care s-a administrat HVB-mai rar apar reacţii locale).

Conţine antigenul Hib legat de cel tetanic şi Conţine antigeni de pertusis, difterie, tetanos, HIB
botulinic. infecţia, HVB, viruşi atenuaţi de poliomielită.

Studiază vaccinul PNEUMOCOCIC


Vaccinul se livrează în stare lichidă. Se utilizează
cu scopul prevenirii bolilor invazive, pneumonii,
meningite, otite etc determinate de Streptococcus
pneumoniae. Înainte de utilizare vaccinul se
agită.
Vaccinul se administrează intramuscular 0,5 ml
la sugari în partea anterolaterală a coapsei, la
copiii mai mari – în porţiunea superioară a
braţului.
Activitate în grup.Sarcina. Studiază cazurile şi răspunde la întrebări.
1. Vadim, 6 luni. Nu are semne generale de pericol. Maladia copilului este clasificată ca
___________________________________________________________ Vaccinările efectuate:
_____________________________________________ au fost administrate 6 săptămâni în urmă.
а. A primit Vadim toate vaccinurile conform calendarului de vaccinare?
b. Ce vaccinuri trebuie să primească Vadim astăzi?
c. Când trebuie să se prezinte pentru vaccinarea următoare?
d. Trebuie să primească vitamina D astăzi?
e. Trebuie să primească mebendazol astăzi?
2. Antonina 5 luni. Nu are semne generale de pericol. Maladia a fost clasificată ca ____________
_______________________________________________________________________________
Vaccinările efectuate: ____________________________________________________ au fost fost administrate 7
săptămâni în urmă.
а. A primit oare Antonina toate vaccinurile conform calendarului de vaccinări?
b. Ce vaccinuri trebuie să primească Antonina astăzi?
c. Ce vaccinuri se vor administra copilului în timpul vizitei repetate.
d. Când trebuie să se prezinte pentru aceste vaccinări?
e. Trebuie să primească vitamina D astăzi?
g. Trebuie să primească mebendazol astăzi?

Evaluarea cantitativă a deprinderilor/abilităţilor practice la disciplină :


Nr.d/o Competenţa/abilitatea Numărul
1. Imunizarea cu vaccinul BCG
2. Imunizarea cu vaccinul HVB
3. Imunizarea cu vaccinul DTP
4. Imunizarea cu vaccinul Poliomielitic
5. Imunizarea cu vaccinul ROR
6. Imunizarea cu vaccinul RV
7. Imunizarea cu vaccinul Hib
8. Imunizarea cu vaccinul PC

Concluzii:________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Semnătura profesorului____________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și