Sunteți pe pagina 1din 2

UNITATEA SANITARA_________________________________

LOCALITATEA _____________________________

Necesar de vaccin LUNA _____________________ ANUL___________

Valabil de la 01.01.2017 - temporar

Stoc la
Tip vaccin inceputul Varsta* Nr. catagrafiati Nr.doze necesare
trimestrului
Lot baza Restantieri

HEPATITIC B pediatric 24 h

BCG 2 - 7 zile

2 luni

DTPa-VPI Hib-Hep B( Hexa) 4 luni

11 luni

9-11 luni 1

RRO 12 luni

5 ani2

2 luni

Pneumococic conjugat3 4 luni

11 luni

DTPa- VPI (Tetravalent) 6 ani

dT / DTPa 14 ani

GARDASIL 9 (Vaccin anti HPV)4

ATPA (VTA) gravide

1
Vaccinarea RRO la 9-11 luni se va mentine pana la noi dispozitii; nu completati rubrica restantieri
2
Copiii cu varste de peste 10 ani se includ in catagrafie la rubrica 5 ani-restantieri,cu precizari la rubrica Oservatii
(total catagrafiati din care X copii cu varsta mai mare de 10 ani)
3
Vaccinarea cu vaccin pneumococic conjugat (Prevenar 13) va incepe din 1 octombrie 2017 pentru copiii nascuti in luna august 2017
4
Gardasil 9 este noul vaccin autorizat de ANMDM pentru vaccinarea impotriva infectiei cu HPV; se va face in baza cererilor facute de
parinti la medicul de familie, care va transmite mai departe la DSP nr. de doze necesare

Observatii:

Formularul se completeaza lunar si se trimite pana la data de 5 a fiecarei luni pentru luna precedenta
Data___________ Medic_______________________