Sunteți pe pagina 1din 58

08°°-10°°

10°°-12°°
LUNI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MARTI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
MIERCURI

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°
JOI

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
VINERI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
VINERI
16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
SAMBATA

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
301
Geografia umană a României (economie) / Grecu A. / Tufescu (ST)

Mijloace şi metode de evaluare a mediului urban şi rural / Niculae / Roșu (406)

Geomorfologie climatică / Tatu / 4B Info

Geografia Asiei, Australiei și Oceaniei) / Popa / Tempus

Metode și tehnici de analiza a datelor geografice / Zaharia / 4B Info

Planificarea durabilă a mediului / Onose / Tempus

Geografia regională a României (Dealurile, podişurile şi câmpiile) / Verga / LG1


Geografia fizică a României (climă, ape, vegetaţie, soluri) / Tîrlă / 2B

Practică pedagogică / Clius /


GEOGRAFIE
302
Geografia umană a României (economie) / Grecu A. / Tufescu (ST)

Mijloace şi metode de evaluare a mediului urban şi rural / Niculae / Roșu (406)

Geomorfologie climatică / Tatu / 4B Info

Geografia Asiei, Australiei și Oceaniei) / Popa / Tempus

Metode și tehnici de analiza a datelor geografice / Zaharia / 4B Info

METODE ȘI TEHNICI DE ANALIZĂ A DATELOR GEOGRAFICE / Simi

Planificarea durabilă a mediului / Onose / Tempus


GEOGRAFIA FIZICĂ A ROMÂNIEI (CLIMĂ, APE, VEGETAŢIE, SOLURI) / N

GEOGRAFIA UMANĂ A ROMÂNIEI (ECONOMIE) / Costachie /


MANAGEMENTUL CLASEI (facultativ) / Moțățăianu / Vâls
Managementul clasei (facultativ) / Moțățăianu / Vâlsa

Geografia fizică a României (climă, ape, vegetaţie, soluri) / Tîrlă / 2B

GEOGRAFIA REGIONALĂ A ROMÂNIEI (DEALURILE, PODIŞURILE ŞI CÂMPIILE

PLANIFICAREA DURABILĂ A MEDIULUI / Iojă / Vâlsan

GEOMORFOLOGIE CLIMATICĂ / Tatu / Conea

Geografia regională a României (Dealurile, podişurile şi câmpiile) / Verga /

Practică pedagogică / Clius /

MIJLOACE ȘI METODE DE EVALUARE A MEDIULUI URBAN ȘI RURAL /

GEOGRAFIA ASIEI, AUSTRALIEI ȘI OCEANIEI / Popa / Vâ


GEOGRAFIE
303

Geografia umană a României (economie) / Grecu A. / Tufescu (ST)

Mijloace şi metode de evaluare a mediului urban şi rural / Niculae / Roșu (406)

Geomorfologie climatică / Tatu / Tufescu (ST)

Geografia Asiei, Australiei și Oceaniei) / Popa / Tempus

Metode și tehnici de analiza a datelor geografice / Zaharia / 4B Info

NALIZĂ A DATELOR GEOGRAFICE / Simion / Conea

EI (CLIMĂ, APE, VEGETAŢIE, SOLURI) / Nedelea / Vâlsan

A ROMÂNIEI (ECONOMIE) / Costachie / Conea


L CLASEI (facultativ) / Moțățăianu / Vâlsan
clasei (facultativ) / Moțățăianu / Vâlsan

Geografia fizică a României (climă, ape, vegetaţie, soluri) / Tîrlă / LGF3

Geografia regională a României (Dealurile, podişurile şi câmpiile) / Verga / Conea

EI (DEALURILE, PODIŞURILE ŞI CÂMPIILE) / Verga / Mehedinți

DURABILĂ A MEDIULUI / Iojă / Vâlsan

FOLOGIE CLIMATICĂ / Tatu / Conea


Planificarea durabilă a mediului / Onose / Roșu (406)

ALUARE A MEDIULUI URBAN ȘI RURAL / Clius / Vâlsan

I, AUSTRALIEI ȘI OCEANIEI / Popa / Vâlsan

Practică pedagogică / Clius /


304

Geografia umană a României (economie) / Grecu A. / Tufescu (ST)

LUNI
Mijloace şi metode de evaluare a mediului urban şi rural / Niculae / Roșu (406)

Geomorfologie climatică / Tatu / Tufescu (ST)

Geografia Asiei, Australiei și Oceaniei) / Popa / Tempus

Metode și tehnici de analiza a datelor geografice / Zaharia / 4B Info

MARTI
MIERCURI
Geografia fizică a României (climă, ape, vegetaţie, soluri) / Tîrlă / LGF3

JOI

Planificarea durabilă a mediului / Onose / Roșu (406)


Geografia regională a României (Dealurile, podişurile şi câmpiile) / Verga /
VINERI
VINERI
Practică pedagogică / Clius /

SAMBATA
08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°
LUNI

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MARTI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MIERCURI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°
JOI

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
VINERI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
VINERI
16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
SAMBATA

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
305

Marketing în turism / Pintilii / LGF1

Geografia fizică a României (climă, ape, vegetaţie, soluri) / Tatu / LGF3

Ecoturism / Matei / LS

Amenajări turistice / Pintilii / Conea

Geografie regională - Dealurile, podişurile şi câmpiile României / Săndulache / Foto

Patrimoniul turistic al României / Bogan / Mehedinți

Geografia economică a României / Grecu A. / LB


Geomorfosituri / Ovreiu / LA
Turism urban / Bogan / Vâlsan
Turism urban / Bogan / Vâlsan
306

Patrimoniul turistic al României / Bogan / Trufaș (LH)


Marketing în turism / Pintilii / LGF1
Amenajări turistice / Pintilii / LS
Geografia fizică a României (climă, ape, vegetaţie, soluri) / Tatu / LGF3

Ecoturism / Matei / LS

Geografie regională - Dealurile, podişurile şi câmpiile României / Săndulache / Foto

Geomorfosituri / Ovreiu / LA

Geografia economică a României / Grecu A. / LB


Turism urban / Bogan / Vâlsan
GEOGRAFIA TURISMUL
307

Managementul clasei (facultativ) / Moțățăianu / Mehedin


MANAGEMENTUL CLASEI (facultativ)/ Moțățăianu / Mehed

GEOMORFOSITURI / Comănescu / Mehedinți

ECOTURISM / Matei / Mehedinți

MARKETING ÎN TURISM / Gheorghilaş / Mehedinți


AMENAJĂRI TURISTICE / Gheorghilaş / Conea
GEOGRAFIE REGIONALĂ - DEALURILE, PODIŞURILE ŞI CÂMPIILE ROMÂNIEI /
Ecoturism / Matei / Brătescu

Geografia fizică a României (climă, ape, vegetaţie, soluri) / Tatu / Brătescu


Patrimoniul turistic al României / Bogan / Vâlsan
Marketing în turism / Pintilii / Conea

Amenajări turistice / Pintilii / Conea

Turism urban / Bogan / Tufescu (ST)

Geografie regională - Dealurile, podişurile şi câmpiile României / Săndulache / Foto

GEOGRAFIA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI / Costachie / Mehed

GEOGRAFIA FIZICĂ A ROMÂNIEI (CLIMĂ, APE, VEGETAŢIE, SOLURI) / Viju

TURISM URBAN / Bogan / Mehedinți


PATRIMONIUL TURISTIC AL ROMÂNIEI / Bogan / Mehedin

Geografia economică a României / Grecu A. / LB


Geomorfosituri / Ovreiu / LGF2
OGRAFIA TURISMULUI
308

ul clasei (facultativ) / Moțățăianu / Mehedinți


UL CLASEI (facultativ)/ Moțățăianu / Mehedinți

ORFOSITURI / Comănescu / Mehedinți

COTURISM / Matei / Mehedinți

NG ÎN TURISM / Gheorghilaş / Mehedinți


AJĂRI TURISTICE / Gheorghilaş / Conea
RILE, PODIŞURILE ŞI CÂMPIILE ROMÂNIEI / Săndulache / Conea

Ecoturism / Matei / Brătescu


Patrimoniul turistic al României / Bogan / Vâlsan
Amenajări turistice / Pintilii / 4B Info

Turism urban / Bogan / Foto


Geografie regională - Dealurile, podişurile şi câmpiile României / Săndulache / Foto
Marketing în turism / Pintilii / LGF2

Geografia fizică a României (climă, ape, vegetaţie, soluri) / Tatu / LA

ONOMICĂ A ROMÂNIEI / Costachie / Mehedinți

NIEI (CLIMĂ, APE, VEGETAŢIE, SOLURI) / Vijulie / Mehedinți

RISM URBAN / Bogan / Mehedinți


TURISTIC AL ROMÂNIEI / Bogan / Mehedinţi

Geomorfosituri / Ovreiu / LGF2


Geografia economică a României / Grecu A. / LB
309

Marketing în turism / Pintilii / IR


Amenajări turistice / Pintilii / Conea

Patrimoniul turistic al României / Bogan / LGF1

Ecoturism / Matei / Conea


Geografia fizică a României (climă, ape, vegetaţie, soluri) / Tatu / LGF2
Turism urban / Bogan / Tufescu (ST)

Geografia economică a României/ Grecu A. / 4A

Geografie regională - Dealurile, podişurile şi câmpiile României / Săndulache / Foto

Geomorfosituri / Ovreiu / LG1


310
08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
Patrimoniul turistic al României / Bogan / Trufaș (LH)
Turism urban / Bogan / LGF1 12°°-14°°
Amenajări turistice / Pintilii / Tufescu (ST)
14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

Ecoturism / Matei / Conea 16°°-18°°

Marketing în turism / Pintilii / Conea 18°°-20°°

08°°-10°°
Geografia fizică a României (climă, ape, vegetaţie, soluri) / Tatu / LGF2
Geografia economică a României/ Grecu A. / 4A 10°°-12°°
Geografie regională - Dealurile, podişurile şi câmpiile României / Săndulache / Foto
12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
Geomorfosituri / Ovreiu / LG1
10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
08°°-10°°

10°°-12°°
LUNI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MARTI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
MIERCURI

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°
JOI

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
VINERI

12°°-14°°
VINERI
12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
SAMBATA

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
CARTOGRAFIE
311

GEOGRAFIE REGIONALĂ A ROMÂNIEI (DEALURI, PODIȘURI ȘI CÂMP

Toponimie geografică / Cepraga / Năstase (4B)

Managementul clasei (facultativ) / Moțățăianu / Mehe


MANAGEMENTUL CLASEI (facultativ) / Moțățăianu / Me
Geografia fizică a României (elemente biopedoclimatice şi hidrologice) / Tatu / Năstase (4B)

GEOGRAFIA UMANĂ A ROMÂNIEI (ECONOMIE) / Erdeli /

GEOGRAFIA FIZICĂ A ROMÂNIEI (ELEMENTE BIOPEDOCLIMATICE ŞI HIDR


PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR / Tudose / LG

CARTOGRAFIERE PEDOLOGICĂ / Săvulescu / LG1


CARtOGRAFIE GEOMORFOLOGICĂ / Achim / LGF
Cartografiere geomorfologică / Achim / LGF1

TOPONIMIE GEOGRAFICĂ / Suditu / LGF1

Proiectare asistată de calculator / Teodor / Foto

Geografia regională a României (dealuri, podişuri şi câmpii) / Ilie / LGF2

Cartografiere pedologică / Săvulescu / LS

Geografie umană a României / Merciu / Foto


ARTOGRAFIE
312

IEI (DEALURI, PODIȘURI ȘI CÂMPII) / Nedelea / Brătescu

Toponimie geografică / Cepraga / LGF3


sei (facultativ) / Moțățăianu / Mehedinți
LASEI (facultativ) / Moțățăianu / Mehedinți

A ROMÂNIEI (ECONOMIE) / Erdeli / Conea

MENTE BIOPEDOCLIMATICE ŞI HIDROLOGICE) / Tatu / LGF1


STATĂ DE CALCULATOR / Tudose / LG1

Geografia fizică a României (elemente biopedoclimatice şi hidrologice) / Tatu / LG1

RE PEDOLOGICĂ / Săvulescu / LG1


GEOMORFOLOGICĂ / Achim / LGF2

Cartografiere geomorfologică / Achim / LGF1

IE GEOGRAFICĂ / Suditu / LGF1

Geografia regională a României (dealuri, podişuri şi câmpii) / Ilie / LGF2

Proiectare asistată de calculator / Teodor / Foto

Cartografiere pedologică / Săvulescu / LS


Geografie umană a României / Merciu / Foto
08°°-10°°

10°°-12°°
LUNI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MARTI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
MIERCURI

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°
JOI

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
VINERI

12°°-14°°
VINERI
12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
SAMBATA

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
PLANIFICARE TERITORIALĂ
313

GEOGRAFIA FIZICĂ A ROMÂNIEI (CLIMĂ, APE, VEGETAŢIE, SOLURI) / Tat


Medii geografice ale Terrei / Popa / LB
Geografia regională a României (dealurile, podişurile şi câmpiile) / Săndulache / Foto

Managementul clasei (facultativ) / Moțățăianu / Mehedinți


MANAGEMENTUL CLASEI (facultativ) / Moțățăianu / Mehedin
Legislație în urbanism şi amenajarea teritoriului / Suditu / Iancu (MI)

GEOGRAFIE REGIONALĂ A ROMÂNIEI (DEALURILE, PODIȘURILE ŞI CÂMPIILE / S

ELABORAREA PLANURILOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI / Tălângă

Elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului / Stoica / Tufescu (ST)


LEGISLAȚIE ÎN URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI / Suditu /
Geografia mediului / Gavrilidis / LH

Geografia ecomonică a României / Merciu/ 2B

Geografia fizică a României (climă, ape, vegetaţie, soluri) / Tatu / 4A

MEDII GEOGRAFICE ALE TERREI / Popa / Conea

GEOGRAFIA MEDIULUI / Gavrilidis / Brătescu


GEOGRAFIA MEDIULUI / Gavrilidis / Brătescu

GEOGRAFIA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI / Bogan / Conea

GEOGRAFIA POLITICĂ / Costachie / Conea


Geografie politică / Costachie / Conea
CARE TERITORIALĂ
314

NIEI (CLIMĂ, APE, VEGETAŢIE, SOLURI) / Tatu / Brătescu


Geografia regională a României (dealurile, podişurile şi câmpiile) / Săndulache / Foto
Medii geografice ale Terrei / Popa / LB

lasei (facultativ) / Moțățăianu / Mehedinți


CLASEI (facultativ) / Moțățăianu / Mehedinți

Legislație în urbanism şi amenajarea teritoriului / Suditu / Iancu (MI)

EI (DEALURILE, PODIȘURILE ŞI CÂMPIILE / Săndulache / Conea

R DE AMENAJARE A TERITORIULUI / Tălângă / Conea

Elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului / Stoica / Tufescu (ST)


Geografia mediului / Gavrilidis / Roșu (406)
ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI / Suditu / Brătescu
Geografia fizică a României (climă, ape, vegetaţie, soluri) / Tatu / LS
Geografia ecomonică a României / Merciu/ 2B

GRAFICE ALE TERREI / Popa / Conea

IA MEDIULUI / Gavrilidis / Brătescu


IA MEDIULUI / Gavrilidis / Brătescu

ONOMICĂ A ROMÂNIEI / Bogan / Conea

FIA POLITICĂ / Costachie / Conea

Geografie politică / Costachie / Conea


08°°-10°°

10°°-12°°
LUNI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MARTI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
MIERCURI

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°
JOI

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
VINERI

12°°-14°°
VINERI
12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
SAMBATA

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
HIDROLOGIE - METEO
315

PROTECȚIA MEDIULUI ÎN ROMÂNIA

Hidrobiologie / Strat / Iancu (MI)

GEOGRAFIA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI / C


Managementul clasei (facultativ) / Moțăț
MANAGEMENTUL CLASEI (facultativ) / Mo
GEOGRAFIA REGIONALĂ A ROMÂNIEI (DEALURILE, PODIŞURILE
HIDROBIOLOGIE / Strat / L

CALITATEA APELOR / Mănoiu /


GEOGRAFIA FIZICĂ A ROMÂNIEI (CLIMĂ, APE, VEGET
PROGNOZE METEOROLOGICE / Io

Medii geografice extraeuropene / Popa / LGF3

Geografia fizică a României (climă, ape, vegetaţie soluri) / Cuculici / LB


HIDROLOGIE URBANĂ / Tătui / T
Hidrologie urbană / Tătui / Rădulescu (IR)

Prognoze meteorologice / Iordache / 4A

Geografia regională a României (Dealurile, podişurile şi câmpiile) / Andra- Topârceanu / Brătescu

Protecția mediului în România / Gavrilidis / Roșu (406)

Calitatea apelor / Prăvălie / Năstase (4B)


MEDII GEOGRAFICE EXTRAEUROPENE /

Geografia economică a României / Vlad / Rădulescu (IR)


GIE - METEOROLOGIE
316

EDIULUI ÎN ROMÂNIA / Niță / Mehedinți

Hidrobiologie / Strat / Iancu (MI)


NOMICĂ A ROMÂNIEI / Costachie / Brătescu
lasei (facultativ) / Moțățăianu / Mehedinți
CLASEI (facultativ) / Moțățăianu / Mehedinți
DEALURILE, PODIŞURILE ŞI CÂMPIILE) / Andra-Topârceanu / LGF2
DROBIOLOGIE / Strat / LGF2

ATEA APELOR / Mănoiu / Conea


NIEI (CLIMĂ, APE, VEGETAŢIE, SOLURI) / Vijulie / LGF2
METEOROLOGICE / Iordache / LGF2

Medii geografice extraeuropene / Popa / LGF3

Geografia fizică a României (climă, ape, vegetaţie soluri) / Cuculici / LB

OGIE URBANĂ / Tătui / Trufaș (LH)

Hidrologie urbană / Tătui / Rădulescu (IR)

Prognoze meteorologice / Iordache / 4A

Geografia regională a României (Dealurile, podişurile şi câmpiile) / Andra- Topârceanu / Brătescu

Protecția mediului în România / Gavrilidis / Roșu (406)


Calitatea apelor / Mănoiu / Năstase (4B)
ICE EXTRAEUROPENE / Popa / Mihăilescu
Geografia economică a României / Vlad / Rădulescu (IR)
08°°-10°°

10°°-12°°
LUNI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MARTI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
MIERCURI

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°
JOI

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
VINERI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
VINERI
16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
SAMBATA

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
317
RESURSE ȘI ENERG

MEDII REG

CONSE

MODIFICĂRI
Managemen
MANAGEMEN
Evaluarea impactului asupra mediului / Gavrilidis / Tempus
Geografia econmică a României / Simion / Tufescu (ST)
Managementul mediului urban și rural/ Roangheș / Trufaș (LH)

GEOGRAFIA E

EVALUAREA IM
Medii regionale ale Terrei / Mocanu / LS
MANAGEMENTU
Conservarea mediului / Vânău / Roșu (406)

Modificări globale ale mediului / Ilie / LS


Resurse și energii regenerabile ale mediului / Prăvălie / Brătescu
GEOGRAFIA MEDIULUI
318
RESURSE ȘI ENERGII REGENERABILE ALE MEDIULUI / Bandoc / Mihăilescu

MEDII REGIONALE ALE TERREI / Marin M. / Mihăilescu

CONSERVAREA MEDIULUI / Niță M. / Mihăilescu

MODIFICĂRI GLOBALE ALE MEDIULUI / Dobre / Mihăilescu


Managementul clasei (facultativ) / Moțățăianu / Mehedinţi
MANAGEMENTUL CLASEI (facultativ) / Moțățăianu / Mehedinţi
Conservarea mediului / Vânău / Roșu (406)
Managementul mediului urban și rural/ Roangheș / Trufaș (LH)
Geografia econmică a României / Simion / Tufescu (ST)
Evaluarea impactului asupra mediului / Gavrilidis / Roșu (406)

GEOGRAFIA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI / Simion / Tufescu (ST)

EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI / Niță A. / Brătescu

MANAGEMENTUL MEDIULUI URBAN ȘI RURAL / Gâștescu / Brătescu

Medii regionale ale Terrei / Mocanu / 4B Info

Modificări globale ale mediului / Ilie / LS


Modificări globale ale mediului / Ilie / LS
Resurse și energii regenerabile ale mediului / Prăvălie / Brătescu
ULUI
319
/ Mihăilescu

cu
ţi
dinţi

Managementul mediului urban și rural/ Roangheș / Mihailescu

Medii regionale ale Terrei / Mocanu / Rădulescu (IR)

Geografia econmică a României / Simion / Tufescu (ST)


ST)

ătescu

ătescu
Evaluarea impactului asupra mediului / Niță A. / Tempus

Conservarea mediului / Vânău / Rădulescu (IR)


Resurse și energii regenerabile ale mediului / Prăvălie / Brătescu
Modificări globale ale mediului / Ilie / LS
08°°-10°°

10°°-12°°
LUNI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MARTI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
MIERCURI

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°
JOI

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
VINERI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
VINERI
16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
SAMBATA

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°