Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de lucru

Formataţi pagina: TOP: 2,5 CM, LEFT: 2,5 cm; RIGHT: 2 cm; BOTTOM: 2,5 cm;

Formataţi fonturile paragrafului următor astfel: alinere JUTIFY (stânga- dreapta); Times New Roman,
dimensiune 14, culoare neagră; cuvântul PROFESORII cu culoare roşie, subliniat, italic.

Profesorii trebuie să le spună părinţilor care este situaţia reală la


învăţătură a copiilor, evitând informarea parţială sau cu tentă subiectivă,
potrivit proiectului Codului de etică pentru învăţământul preuniversitar.

Situaţia copiilor la învăţătură:

Nr. Nume şi prenume elev Medii Media anuală


crt Sem. I Sem. II
1.
2.
3.
4.

În coloana preţ mediu calculaţi preţul mediu calculaţi folosind comanda:

LAYOUT—

ƒx(formula)–----

= AVERAGE(LEFT)
Pe ultima linie calculaţi folosind comanda

LAYOUT—

ƒx(formula)–----

= SUM(ABOVE)
ATENŢIE!!! COMANDA LAYOUT— Apare atunci cînd cursorul se aflî în
tabel