Sunteți pe pagina 1din 9

AM PORNIT CU VESTEA BUNĂ

Am pornit cu vestea bună


Să colindăm împreună, Domnului Hristos.
Să răsune-n casa voastră,
Colinda de la fereastră, cântul meu duios.
Și-oi merge din sat în sat, drumu-i lung ș-am de umblat
Și de colindat. (X2)

Ș-am pornit cu traista-n spate


Prin orașe și prin sate, să spun de Hristos.
Pe la case de boieri
Și colinde de păstori, colindăm duios.
Refren X2

Că departe-n Betleem
S-a născut un Fiu din cer, Domnul Dumnezeu.
Cor de îngeri au cântat
Fie Domnul lăudat, vreu să-I cânt și eu.
Refren X2

Ș-am bătut din poartă-n poartă,


Să duc vestea minunată, S-a născut Hrisots.
Colindăm cu bucurie,
Că ne-aduce mântuire, Raiul luminos.
Refren X2.

1
DOMNU’ BUNU’

Sus boieri nu mai dormitu’, Domnu, domnu’ bunu’


Că-i vremea să vă trezitu’, Domnu’ bunu’
Casa să v-o mturatu’, Domnu’, domnu’ bunu’
Masa să v-o încărcatu’, Domnu’ bunu. X2

Nu v-aducem nici un rău, Domnu’, domnu’ bunu’


V-aducem pe Dumnezeu, Domnu, bunu’
Nu v-aducem nici un rău, Domnu’, domnu’ bunu’
V-aducem pe Dumnezeu, Domnu’ bunu. X2

Că vă vin colindători, Domnu’, domnu’ bunu’


Noaptea pe la cântători, Domnu’ bunu’
Dumnezeu adevărat, Domnu’, domnu’ bunu’
Floare rară luminat, Domnu’ bunu’. X2

Că pe cer s-a arătat, Domnu’, domnu’ bunu’


Un luceafăr de-mpărat, Domnu’ bunu’
El vă zice să trăiți, Domnu’, domnu’ bunu’
La mulți ani, buni, fericiți, Domnu’ bunu’ X2
Domnu’ bunu’.

2
NOI UMBLĂM D-A COR1INDA

Noi umblăm d-a corinda, noi umblăm d-a corinda


Dintr-o casă la alta, hai flori dalbe, flori de măr.

Dragu’ mi-i unde-am intratu’, dragu’ mi-i undea-am intratu’


Și cu cin’ ne-am adunatu’, hai flori dalbe, flori de măr.

Dragu’ mi-i unde-am vinitu’, dragu’ mi-i unde-am vinitu’


Și cu cin’ ne-am întâlnitu’, hai flori dalbe, flori de măr.

Dragi ni-s sărbătorile, dragi ni-s sărbătorile,


Când cântăm colindele, hai flori dalbe, flori de măr.

Să hii gazdă sănătoasă, să hii gazdă sănătoasă


Să primești colinda noastră, hai flori dalbe, flori de măr.

3
GRE’ IERNIȚĂ

Gre’ ierniță ce-o chicat, măruț, mărgăritar


Gre’ ierniță ce-o chicatu’

Oile tăte-or zghierat, măruț, mărgăritar


Oile tăte-or zghieratu’

Păcurarii le-o auzît, măruț, mărgăritar


Ș’ l-a ele-o coborâtu’

Pă scară de sfântă ceară, măruț, mărgăritar


Să culeagă flori de vară

Pă foștei de sângerei, măruț, mărgăritar


Să culeagă flori de tei

De mâncat le-o dăruit, măruț, mărgăritar


De mâncat le-o dăruitu’

Din cununa fecelor, măruț, mărgăritar


Din cununa feceloru’

Din struțu’ feciorilor, măruț, mărgăritar


Din struțu’ fecioriloru’

Din pana bătrânelor, măruț, mărgăritar


Din pana bătrâneloru’

4
TREI CRAI

Trei crai de la răsăritu’, trei crai de la răsăritu’


Vifleiem când s-o pornit.

Tot cu steaua-lăturându’, tot cu steaua-lăturându’


Și acolo poposind.

Vifleiem cand o ajunsu’, Vifleiem când o ajunsu’


Steaua lor li s-o ascunsu’.

40 de mii de mii de prunciu’, 40 de mii de prunciu’


Tot sub sabie i-au pusu’.

De 2 ani și mai în giosu’, de 2 ani și mai în giosu’


Ca să-l afle pe Hristos.

Pe Hristos nu l-o aflatu’, pe Hristos nu l-o aflatu’


Duhul sfânt l-o apărat.

5
LA TOATĂ CASA-I LUMINĂ

La toată casa-i lumină,


Ziurel de ziuă,
La tot omu-i masa plină,
Ziurel de ziuă.

Ș-am venit să colindăm,


Ziurel de ziuă,
Șă de bine să urăm,
Ziurel de ziu.

La tineri înțelepciune,
Ziurel de ziuă,
La bătrâni griji mai puține,
Ziurel de ziuă.

Să aveți roade la vară,


Ziurel de ziuă,
Liniște si pace-n țară,
Ziurel de ziuă.

Să aveți belșug în toate,


Ziurel de ziuă,
Bucurie, sănătate,
Ziurel de ziuă.

Și la anul om veni
Ziurel de ziuă,
Dacă pe noi ni-ți pofti
Ziurel de ziuă.

Și la anul om veni,
Ziurel de ziuă
Dintre noi câți om mai fi
Ziurel de ziuă.

6
CORINDELE, CORINDE

1. Deschide nană ușile, că vin pruncii cu dobile


Corindele, corinde

2. Că de-aseară stăm pe-afară și opincile-nghețară


Corindele, corinde

3. Streșinile-or picuratu' , de ne-o nins și ne-o ploiatu'


Corindele, corinde.

4. Fă nană mai mare focu', să se vadă pe oblocu'


Corindele, corinde.

5. Fa nană lumină-n casă, să se vadă pe fereastră


Corindele, corinde.

6. Daca nu ne deschideț’,pă păreți crească bureț’


Corindele, corinde.

7. În obloace cu ptitoace, în obloace cu ptitoace


Corindele, corinde.

8. Dar și dacă ni-ți primire,viața vi s-o primenire


Corindele, corinde.

9. Să fiți gazde sănătoși, să trăiți ani mulți frumoși,


Corindele, corinde.

10. Și colinda ne-o primiț’, să fiți gazde fericiț’,


Corindele, corinde.

11. Și colinda ne-o primiț’, să fiți gazde fericiț’


Corindele, corinde.

7
Ce Domnuțu-i bun

Dumnezeu cu Pătru Sfânt, corindăm


Coborât-or pă pământ, Ce domnuțu-i bun

Se luară, se duseră, corindăm


În mijlocul satului, Ce Domnuțu-i bun.

La casa bogatului, corindăm


La casa bogatului, Ce domnuțu-i bun.

Bună sara om bogat, corindăm


Gata-i cina de cinat, Ce Domnuțu-i bun.

Cina-i gata, nu-i de voi, corindăm.


Ci-i de alți boieri ca noi, Ce Domnuțu-i bun.

Dumnezeu s-o supărat, corindăm


Se luară, se duseră, Ce Domnuțu-i bun.

La marginea satului corindăm


La casa săracului, Ce Domnuțu-i bun.

Bună sara om sărac, corindăm


Gata-i cina de cinat? Ce Domnuțu-i bun.

Gata-i cina cât o fi, corindăm


Cât o fi, om împărți, Ce Domnuțu-i bun.

Dumnezeu s-o bucurat, corindăm


Și pe toți i-o săturat, Ce Domnuțu-i bun.

Rămâi om bun sănătos, corindăm.


C-ai fost gazdă lui Hristos! Ce Domnuțu-i bun...

8
FLORI DE MĂRU, MERIȘORU’

Deschide ușa creștine, florile dalbe


Ascultă colinda bine, Flori de măru’, merișoru.
Noi venim în orice an, florile dalbe,
Să trăiești gazdă mulți ani, flori de măru’, merișoru’.
Să ai casa luminată, florile dalbe,
Copii sănătoși la masă, flori de măru’, merișoru’.
Masa plină în tot anul, florile dalbe
Așa să-ți ajute Domnul, flori de măru’, merișoru’.

Să ai vite în ogradă. Florile dalbe,


Câte frunze în livadă, flori de măru’, merișoru.
S-ai în pungă gălbiori, florile dalbe,
Câte paie sunt în clăi, flori de măru’, merișoru’.
Refren X1

Gazdă bună de ai fată, florile dalbe,


Norocul să și-l găsească, flori de măru’, merișoru’.
Gazdă bună de-ai fecior, florile dalbe,
Să ai nepoți în pridvor, flori de măru’, merișoru’.
Refren X1

Scoate gazdă colăceii, florile dalbe,


C-au venit colindătorii, flori de măru’, merișoru’.
Cozonaci cu miez de nucă, florile dalbe,
Să trăiască cine-ascultă, flori de măru’, merișoru’.
Refren X1

S-ar putea să vă placă și