Sunteți pe pagina 1din 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICULEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

EXAMEN DE CORIGENȚĂ- LIMBA ENGLEZĂ


CLASA A V- A
PROBA SCRISĂ
SESIUNA IULIE 2019
***11 P din oficiu
VARIANTA I

SUBIECTE:

1. Scrieți următoarele numere în litere, în limba engleză


13=
14=
15=
16=
17=
18=
19=
20=
21=
22=
23=
24=
(12*3P= 36P)

2. Completați propozițiile cu următoarele pronume: I, He, She, It, We, You, They.
a) _______ are at school now.
b) _______ is a little boy.
c) _______ are our new friend.
d) _______ am your sister.
e) _______ is our teacher.
f) _______ are doctors.
g) _______ is my book.
(7*3P=21P)
3. Completați propozițiile cu HAVE sau HAS:
a) I ........................... a new friend.
b) They ............................. some balloons.
c) He ......................... a dog called Benji.
d) She .......................... a skirt and a dress.
e) Mary………………… homework to do.
f) We………………….. two months holiday.
g) Jack……………….. blue glasses.
h) Max ………………….. nice shoes.
(8*4P=32P)

EXAMEN DE CORIGENȚĂ- LIMBA ENGLEZĂ


CLASA A V-A
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICULEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

PROBA SCRISĂ
SESIUNEA IULIE 2019
***14 P din oficiu
VARIANTA II
SUBIECTE:

1. Scrieți în litere, în limba engleză, următoarele cifre și numere

1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=
10=
11=
12=
(12*3P= 36P)
2. Completați spațiile libere cu litera corespunzătoare.

a. Fa_her d. M_ther
b. Foo_ball e. _ennis

c. Se_en f. _olleyball

(6*3P=18P)
3. Răspundeți la întrebările următoare, folosind răspunsurile Yes, I am. sau No, I am
not.
a) Are you a student?
b) Are you a boy?
c) Are you a girl?
d) Are you tall?
e) Are you short?
f) Are you nervous?
g) Are you happy?
h) Are you calm?
(8*4P=32P)