Sunteți pe pagina 1din 4

Întrebări pentru examene

Capitolul 19

Probleme etice și sociale în genetică și genomică

1. În ce situație ar fi adecvată testarea genetică pentru o tulburare de debut la vârstă adultă la un


copil?

a. Când tulburarea este fatală.

b. Când părinții decid să aibă un alt copil.

c. Atunci când există un beneficiu medical clar pentru copil.

d. Când tulburarea are un debut destul de timpuriu.

e. Oricare dintre cele de mai sus.

2. În practica geneticii, datoria de a avertiza rudele cu risc poate fi în conflict cu care regulament
federal?

a. Actul federal de confidențialitate.

b. Legea asigurării portabilității și a responsabilității în sănătate (HIPAA).

c. Reglementări privind confidențialitatea și comunicațiile electronice.

d. Un drept echitabil de raportare a creditelor.

e. Legea Gramm-Leach-Bliley (GLB).

3. Atunci când persoanele ascund riscul crescut de îmbolnăvire față de companiile de asigurări,
acest lucru se numește:

a. Selecție negativă.

1
b. Selecție adversă.

c. Împerechere pozitivă.

d. Îmbunătățirea riscului.

e. Îndepărtarea riscului.

4. Normele CAGMG menționează care dintre următoarele nu pot fi excluse din asigurarea de
sănătate ca o condiție preexistentă?

a. O tulburare genetică.

b. O susceptibilitate genetică la o boală, la un individ asimptomatic.

c. O tulburare mendeliană.

d. Boala Huntington.

e. O tulburare genetică care se manifestă în copilărie.

5. Ideea de îmbunătățire a speciei umane prin reproducere selectivă a fost cunoscută ca fiind una
dintre următoarele:

a. Modificare genetică.

b. Modificarea familiei supergenice.

c. Modificarea eugeniei.

d. Modificarea fitness-ului familiei.

e. Modificări mendeliene.

6. Care dintre următoarele au fost realizate în temeiul legilor care susțin mișcarea eugeniei?

2
a. Căsătoriile forțate ale cuplurilor „superioare genetic“.

b. Abandonarea copiilor cu handicap în orfelinate.

c. Sterilizarea involuntară a persoanelor instituționalizate.

d. a și b.

e. b și c.

7. Care dintre următoarele este cel mai probabil să aibă un efect disgenic?

a. Tratamentul medical al unei tulburări autozomal dominante.

b. Tratamentul medical al unei tulburări autosomale recesive.

c. Tratamentul medical al unei tulburări genetice complexe.

d. Diagnosticul prenatal al unei trăsături genetice.

e. Oprirea selectivă a sarcinilor afectate.

8. Care dintre următoarele reprezintă un efect potențial al compensației reproductive?

a. Raportul crescut feminin/masculin.

b. Creșterea populației mondiale.

c. Frecvența crescută a unei tulburări genetice.

d. Frecvența scăzută a unei tulburări genetice.

e. Creșterea dimensiunii familiei în familiile afectate.

Răspunsuri la întrebări pentru examene

3
Capitolul 19

Probleme etice și sociale în genetică și genomică

1. c. 2. b. 3. b. 4. b. 5. c. 6. c. 7. a. 8. c.