Sunteți pe pagina 1din 1

- rugina, În special În zonele În care barele urmează a fi Înnădite prin sudură.

După Îndepărtarea ruginii, reducerea secţiunilor barelor nu trebuie să depăşească


abaterile prevăzute În standardele de produs.

Oţelul - beton livrat În colaci, sau barele Îndoite, trebuie să fie Îndreptate Înainte de a
se proceda la tăiere şi fasonare fără a se deteriora profilul (Ia Întinderea cu troliul, alungirea
maximă nu va depăşi 1 mm/m).

Barele tăiate şi fasonate vor fi depozitate În pachete etichetate, În aşa fel Încât să se
evite confundarea lor şi să se asigure păstrarea formei şi curăţeniei lor, până În momentul
montării.
Se interzice fasonarea armăturilor la temperaturi sub -10°C. Barele cu profil periodic
cu diametrul mai mare de 25 mm se vor fasona la cald.

Recomandări privind fasonarea, montarea şi legarea armăturilor sunt prezentate În


Anexa 11.1. din "Codul de practică" indicativ - NE 012-99 si cap10 din Codul de practica NE
013-02.
Prevederi genera/e, privind confecţionarea armăturii pretensionate
La pregătirea tuturor tipurilor de armături pretensionate, se vor respecta următoarele:
- se va verifica existenţa certificatului de calitate, al lotului de oţel din care urmează a
se executa armătura; În lipsa acestui certificat sau dacă există Îndoieli asupra respectării
condiţiilor de transport şi depozitare (În special În zona cu agresivitate), se vor efectua
Încercări de verificare a calităţii În conformitate cu prevederile din STAS 1799/88, pentru a
avea confirmarea că nu au fost influenţate defavorabil caracteristicile fizico-mecanice ale
armăturilor (rezistenţa la tracţiune, Îndoire alternantă, etc.);
- suprafaţa oţelurilor se va curăţa de impurităţi (stratul de rugină superficială
neaderentă) şi se va degresa (unde este cazul), pentru a se asigura o bună ancorare În
blocaje, beton sau mortarul de injectare;
- oţelurile care prezintă un Început slab de coroziune nu vor putea fi utilizate decât pe
baza unor probe care să confirme că nu le-au fost influenţate defavorabil caracteristicile
fizico - mecanice;