Sunteți pe pagina 1din 1

Pentru asigurarea durabilităţii, proiectul va ţine cont de modul şi gradul În care

lucrarea este expusă la unii factori agresivi ai mediului şi va respecta codul Practic NE 012 -
99 capitolul 5 "Cerinţe privind calitatea betonului" cum ar fi:
- subcapitolul 5.1 Cerinţe pentru rezistenţă;
- subcapitolul 5.2 Cerinţe pentru durabilitate.
Dacă după analizarea condiţiilor speciale de mediu se impun măsuri specia le,
clasa betonului va fi stabilită În acord cu următorii parametri:
gradul de impermeabilitate;
tipul de ciment;
continutul minim de ciment;
raportul apă/ciment maxim.
La proiectarea şi executarea unor poduri din beton armat şi beton precomprimat, cu
caracter deosebit, se recomandă colaborarea cu laboratoare de specialitate şi catedre de
specialitate din Învăţământul superior care poate avea ca obiect:
· aprofundarea unor probleme privind calculul solicitărilor;
· verificarea comportării prin Încercări pe modele sau la scară naturală;
· elaborarea de caiete de sarcini speciale;
· stabilirea de măsuri pentru asigurarea durabilităţii şi asistenţei tehnice la
execuţie.

2. MATERIALE UTILIZATE LA PREPARAREA BETOANELOR 2.1.


Ciment
Cimenturile vor satisface cerinţele din standardele naţionale de produs sau
din standardele profesionale.
Cimenturile uzuale se clasifică după cum urmează:
• Ciment Portland (tip 1) conform SR EN 197-1 :2002;
· Ciment Portland compozit (tip II) conform SR EN 197-1 :2002
· Ciment de furnal (tip III) conform SR EN 197-1 :2002
· Ciment puzzolanic (tip IV) conform SR EN 197-1 :2002;.
• Ciment compozit (tip V) conform SR EN 197-1 :2002.
Sortimentele uzuale de cimenturi, caracterizarea acestora, precum şi domeniul şi
condiţiile de utilizare sunt precizate În Anexa 1.1 şi Anexa 1.2 din "Codul de practică"NF n1?-
~~ ~i NF 013-02_