Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Prima pagina:
- titlul programului (vă rog să vă alegeți orice temă considerați că este importantă pentru
elevi/părinți/profesori/comunitate)
- responsabil program (numele dv.)
2. Pagina 2:
- membri în cadrul programului (formatorii/ responsabilii cu activitatile din program)
- colaboratori/parteneri
- sponsori
3. Cuprins – pentru că e cuprins, nu uitați să puneți paginația
4. Argument (1 pagina) – argumentati importanta acestui program pentru comunitatea scolara
careia va adresati
5. Misiunea si obiectivele programului (1 pagina) – misiunea, scopul si obiectivele programului
(3,4 obiective) trebuie corelate mai apoi cu activitatile din program
6. Competențele vizate in cadrul programului (trebuie sa aveti competente care vizeaza
cunostintele si abilitatile ce urmeaza a fi formate participantilor la program) – 5, 6 competente
7. Grupul tintă: descrieti grupul de participanti (numar, clasa/clasele, fete/baieti etc.)
8. Desfasurarea programului: durata, etape (etapa I – stabilirea esantionului si analiza nevoilor
grupului tinta; etapa a II-a – derularea activităților din program; etapa a III-a – evaluarea
programului si diseminarea rezultatelor); aceste etape vor fi descries pe scurt la acest punct
9. Bugetul programului (un tabel în care includeți materialele de care aveti nevoie în cadrul
programului – pret pe bucată si la final totalul). Tot aici veti trece sumele primite din
sponsorizări sau finanțări (MEN, consiliul local, primărie, comitetul de părinti etc.). Totalul din
tabel trebuie să fie compatibil cu sumele primite din sponsorizări.
10. Activitățile din program (este de fapt o programă)

Nr.crt Denumirea Obiective Strategii Strategii Data Responsabi


. activitatii operațional didactice de desfasurarii/nr l
(tema) e evaluare . de ore

11. Evaluarea programului – veti preciza modalitățile prin care se va face evaluarea astfel încât să
poata fi verificat modul în care au fost atinse obiectivele programului si modul în care au fost
formate competențele vizate (editarea unei reviste împreună cu participanții, un târg cu
produsele realizate de participanți, un chestionar de evaluare/pentru feedback etc.).
12. Diseminarea rezultatelor (un simpozion cu mai multi participanți, un interviu la tv., presa,
expozitie etc.).

Programul o să vă rog sa mi-l trimiteti în format electronic la adresa: monicalauramaier@gmail.com

Dacă doriți puteți să faceți și o prezentare PPT.

Dacă aveți dificultăți în elaborarea acestui program vă rog să mă contactați pe email și am să vă asigur
suport.

Exemple de teme (denumiri) pentru programele educaționale:

- Spuneți ”Nu” drogurilor! (program de educație pentru sănătate)


- Natura – prietena mea! (program de educație ecologică)
- Cel mai bun părinte (program de consiliere a părinților)
- Nuntă în Maramureș (program de educație culturală/interculturală)
- Cartea – prietena mea (program de educare a limbajului)
- Cum îmi petrec timpul liber (program de gestionare a timpului liber)
- Abordări curriculare moderne (program de perfecționare a profesorilor)
- Mass-media – de la educare la manipulare (program pentru Comunicare și mass-media)
- Calculatorul- prietenul meu (program de Instrire programată)
- Agresivitatea în școală (program de dezvoltare comportamentală)

Etc.

Succes!

SĂNĂTATE MULTĂ!