Sunteți pe pagina 1din 58

Instalații de cazane I

17. Cazane speciale


16.4. Cazane de abur şi apă
Necesitatea în abur la CT cu CAF:
– pentru degazoare,
– pentru pulverizarea păcurii,
– pentru consum tehnologic neînsemnat.
16.4. Cazane de abur şi apă
Aburul poate fi obţinut din apa fierbinte prin
destinderea ei.
16.4. Cazane de abur şi apă

Cazanul combinat abur-apă Sarafov:


1- ecrane, 2, 3- fascicole convective, 4- separator, 5- pompă de circulaţie,
6- pompă de reţea, 7- pompă de alimentare, 8- degazor, 9- ITA.
16.4. Cazane de abur şi apă

1- ecranele conturului de abur, 2- ecranele conturului de apă, 3- vas de


nivelare, 4- separator, 5- fascicole convective, 6- linia retur, 7- linia de
alimentarea a conturului de abur, 8- abur tehnologic, 9- abur servicii
proprii, 10- linia tur, 11- purjarea.
16.4. Cazane de abur şi apă

CAF КВП-30/8 modernizat


1- ciclon separator al secţiunii curate, 2- ciclon
separator al secţiunii sărate, 3- vas de
nivelare, 4- ţevi de evacuare din ecrane,
5- alimentarea secţiunii curate, 6- alimentarea
secţiunii sărate, 7- linia de recirculaţie a
ecranului frontal, 8- linia de recirculaţie a
ecranului posterior, 9, 10- ţevi de coborâre,
11- linie de răsuflare, 12- colector de abur,
13- evacuarea aburului din secţiunea sărată,
14- evacuarea aburului din secţiunea curată,
15- evacuarea aburului în magistrală.
16.4. Cazane de abur şi apă

CAF ПТВМ-30 combinat


16.4. Cazane de abur şi apă

CAF КВ-ГМ-50 combinat


Productivitatea maximă – 57 t/h
P= 1,4…2,3 MPa,
T = 250..270 0C.
16.4. Cazane de abur şi apă

Schema cazanului combinat


КВ-ГМ-50 în regim de abur:
1- cicloane, 2- vase de nivelare, 3, 4, 5, 6-
ecrane, 7- economizor, 8- supraîncălzitor de
abur, 9- expandor de purjă, 10- ţevi de
recirculare
16.4. Cazane de abur şi apă

Transferul cazanului de abur DE în


cazan combinat
16.5. Cazane recuperatoare
Se instalează după:
• cuptoare industriale,
• motoare cu ardere internă cu piston,
• turbine cu gaze.
Pot fi:
• de abur,
• de apă fierbinte.
• de aer,
• de ulei şi alţi agenţi termici organici.
16.5. Cazane recuperatoare
Cazane cu aer se utilizează la instalaţii mici cu scopul încălzirii
încăperilor adiacente, uscarea materialelor sau altele.
16.5. Cazane recuperatoare
Cazane cu ulei sau cu agenţi organici se folosesc la motoare şi
instalaţii mici şi medii, cu productivitatea de câteva sute de kW.
Agenţii încălziţi se folosesc în procese tehnologice sau în
instalaţii energetice cu ORC.
16.5. Cazane recuperatoare
16.5. Cazane recuperatoare
La sursele de până la câţiva MW se instalează cazane de apă
fierbinte. La temperatura gazelor sub 500 0C cazanele pot fi
asamblate din tuburi cu aripioare din fontă.
16.5. Cazane recuperatoare
16.5. Cazane recuperatoare
La sursele de câţiva MW se instalează cazane de abur tehnologic
ignitubulare, mai des acvatubulare.
16.5. Cazane recuperatoare
16.5. Cazane recuperatoare
La sursele de câţiva MW se instalează cazane de abur tehnologic
ignitubulare, mai des acvatubulare. La cuptoarele industriale
pachetele de serpentine ale cazanului uneori se intercalează cu
preîncălzitorul de aer al cuptorului.
16.5. Cazane recuperatoare
16.5. Cazane recuperatoare
16.5. Cazane recuperatoare
16.5. Cazane recuperatoare
16.5. Cazane recuperatoare
Cazanele de recuperare
furnizează aburul industrial, prin
recuperarea energiei itermice din
procesele industriale în Industria
Chimică, Industria Metalelor sau
Procesarea Lemnului.
Vulcan produce cazane de
recuperare cu debit de 6,5 până
la 120 t/h.
Cazanele sunt de tip bloc,
instalate orizontal sau vertical,
cu sistem convectiv de pereti
membrană, susţinut de o
structură din oţel.
16.5. Cazane recuperatoare
16.5. Cazane recuperatoare
16.5. Cazane recuperatoare
O categorie deosebită constituie cazanele recuperatoare din instalaţiile cu
ciclu mixt gaz-abur.
16.5. Cazane recuperatoare
16.5. Cazane recuperatoare
16.5. Cazane recuperatoare
De acum la presiuni medii temperatura de saturaţie este mai mare de cât
temperatura gazelor la etapa respectivă.
16.5. Cazane recuperatoare
O categorie deosebită constituie cazanele recuperatoare din instalaţiile cu
ciclu mixt gaz-abur.
16.5. Cazane recuperatoare
Instalaţiile cu ciclu mixt cu 2 presiuni
16.5. Cazane recuperatoare
Instalaţiile cu ciclu mixt cu 3 presiuni
16.5. Cazane recuperatoare
Una din soluţii este utilizarea a două presiuni ale aburului.
16.5. Cazane recuperatoare
În cazul CET temperaturile joase se folosesc pentru termoficare.
16.6. Cazane electrice
Cazanele electrice, din punct de vedere termodinamic, nu-s
eficiente dar în unele cazuri utilizarea lor este îndreptăţită:
• în regiunile cu resurse mari de energie hidraulică,
• în ţările cu ponderea mare a energiei nucleare, pentru orele de
groapă din curba de sarcină,
• la solicitări de puteri termice mici cu un coeficient de încărcare
neînsemnat ş.a.
16.6. Cazane electrice
Se utilizează trei tipuri de cazane electrice:
• cu inducţie,
• cu elemente încălzitoare de rezistenţă,
• cu ioni.
16.6. Cazane electrice
Avantaje:
• un diapazon larg de aplicare,
• eficacitate înaltă,
• ecologice,
• comode în deservire,
• facilitatea reglării.
16.6. Cazane electrice
Avantaje:
16.6. Cazane electrice
Dezavantaje:
• costul înalt al energiei,
• dependenţa de sistemul electric local,
• cablajul specific.
16.6. Cazane electrice
Cazane cu inducţie
16.6. Cazane electrice
Cazane cu inducţie
16.6. Cazane electrice
Cazane cu elemente de rezistenţă

1. Tur
2. Retur
3. Carcasa
4. Corp
5. Izolatie
6. Schimbator de caldura
7. Panou de comanda
8. Legaturi electrice
9. Contactori
10. Robinet de umplere
16.6. Cazane electrice
Cazane cu elemente de rezistenţă
16.6. Cazane electrice
Cazane cu elemente de rezistenţă (boilere electrice)
16.6. Cazane electrice
Cazane cu elemente de rezistenţă (boilere electrice)
16.6. Cazane electrice
Cazane cu elemente de rezistenţă (boilere electrice)
16.6. Cazane electrice
Cazane cu elemente de rezistenţă
16.6. Cazane electrice
Cazane cu elemente de rezistenţă
16.6. Cazane electrice
Cazane cu elemente de rezistenţă
16.6. Cazane electrice
Cazane cu elemente de rezistenţă
16.6. Cazane electrice
Cazane cu elemente de rezistenţă
16.6. Cazane electrice
Cazane cu ioni
16.6. Cazane electrice
Cazane cu ioni
16.6. Cazane electrice
Cazane cu ioni
16.6. Cazane electrice
Cazane cu ioni
16.6. Cazane electrice
Cazane cu ioni