Sunteți pe pagina 1din 6

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.

net/publication/271834062

Biologie vegetala - lucrari practice de citohistologie si organografie

Book · January 2009

CITATION READS

1 1,115

1 author:

Nicoleta Ianovici
West University of Timisoara
132 PUBLICATIONS   555 CITATIONS   

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Biomonitoring in urban environment View project

COST Action FA 1203 - Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER ), 2013 - 2017 View project

All content following this page was uploaded by Nicoleta Ianovici on 05 February 2015.

The user has requested enhancement of the downloaded file.


CUPRINS
CAPITOLUL I
TEHNICĂ DE LABORATOR
1. USTENSILE DE LABORATOR
1.1. Ustensile metalice şi din sticlă ........................................................................................... 5
1.2. Instrumente optice............................................................................................................... 6
2. EFECTUAREA SECŢIUNILOR ŞI PREPARATELOR MICROSCOPICE
2.1. Materiale necesare secţionării cu briciul/lama de ras…………………………………….. 10
2.2. Secţionarea materialului vegetal......................................................................................... 11
2.3. Preparate microscopice proaspete (provizorii, temporare).................................................. 13
CAPITOLUL II
NOŢIUNI DE CITOLOGIE VEGETALĂ
1.STRUCTURA CELULEI VEGETALE
1.1.Constituienţii celulari............................................................................................................ 19
1.2.Evidenţierea mişcărilor intracelulare.................................................................................... 21
1.3.Evidenţierea plastidelor........................................................................................................ 22
1.4.Evidenţierea peretelui celular şi a punctuaţiilor................................................................... 25
1.5.Modificările secundare ale peretelui celular......................................................................... 26
1.6.Incluziunile ergastice............................................................................................................ 31
2.IDENTIFICAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE CHIMICE DIN PLANTE...................... 32
3.STUDIUL SUBSTANŢELOR ORGANICE ELABORATE DE PLANTE
3.1.Metode de evidenţiere a glucidelor....................................................................................... 35
3.2.Metode de evidenţiere a protidelor....................................................................................... 40
3.3.Metode de evidenţiere a lipidelor......................................................................................... 41
3.4.Metode de evidenţiere a substanţelor vegetale secundare.................................................... 41
CAPITOLUL III
NOŢIUNI DE HISTOLOGIE VEGETALĂ
1. ŢESUTURI MERISTEMATICE (DE ORIGINE, FORMATIVE, EMBRIONARE)…………... 49
2.ŢESUTURI DE ACOPERIRE (PROTECTOARE)...................................................................... 52
2.1.Ţesuturi de acoperire (protectoare) primare……………………….................................... 52
2.1.1. Celulele epidermice şi aparatele stomatice................................................................ 52
2.1.2. Perii protectori (tectori)............................................................................................. 59
2.2.Ţesuturi de acoperire secundare.......................................................................................... 61
3. ŢESUTURI FUNDAMENTALE (TROFICE)............................................................................. 63
3.1. Parenchimuri asimilatoare (clorenchimuri)......................................................................... 63
3.2. Parenchimuri de depozitare................................................................................................. 65
4. ŢESUTURI MECANICE.............................................................................................................. 68
4.1. Colenchimul......................................................................................................................... 68
4.2. Sclerenchimul...................................................................................................................... 70
4. ŢESUTURI CONDUCĂTOARE................................................................................................. 72
6. STRUCTURI SECRETOARE....................................................................................................... 77
6.1. Structuri secretoare externe................................................................................................. 77
6.2. Structuri secretoare interne.................................................................................................. 78
CAPITOLUL IV
ORGANOGRAFIE VEGETALĂ
1.MORFOLOGIA ORGANELOR VEGETATIVE
1.1. Morfologia rădăcinii............................................................................................................ 81
1.1.1.Morfologia vârfului rădăcinii unei plantule............................................................... 81
1.1.2. Rizomitra................................................................................................................... 82
1.1.3. Tipuri morfologice de rădăcini.................................................................................. 83
1.1.4. Rădăcinile metamorfozate........................................................................................ 84
1.2.Morfologia tulpinii................................................................................................................ 86
1.2.1. Ramuri şi muguri....................................................................................................... 86
1.2.2. Ramificaţia tulpinii.................................................................................................... 88
1.2.3. Orientarea în spaţiu a tulpinilor supraterane.............................................................. 90
1.2.4. Tulpini supraterane metamorfozate........................................................................... 93
1.2.5. Tulpini subterane....................................................................................................... 97
1.2.5.1. Rizomi…………………………………………………………………... 97
1.2.5.2. Bulbi……………………………………………………………………. 99
1.2.5.3. Tuberculi………………………………………………………………... 100
1.2.5.4.Bulbotuberi 101
1.3.Morfologia frunzei............................................................................................................... 102
1.3.1. Morfologia frunzei la pteridofite............................................................................... 102
1.3.2. Morfologia frunzei la pinofite................................................................................... 105
1.3.3. Morfologia frunzei la magnoliofite........................................................................... 106
1.3.3.1. Frunze simple............................................................................................ 106
1.3.3.2. Frunze compuse ....................................................................................... 112
1.3.3.3. Anexele foliare…………………………………………………………. 113
1.3.3.4. Nervaţiunea limbului…………………………………………………... 114
1.3.3.5. Variaţii privind forma, mărimea şi dispunerea frunzelor pe tulpină……. 115
2. ANATOMIA ORGANELOR VEGETATIVE
2.1. Anatomia rădăcinii.............................................................................................................. 117
2.1.1. Structura primară a rădăcinii..................................................................................... 117
2.1.2. Structura secundară a rădăcinii................................................................................. 123
2.2. Anatomia tulpinii................................................................................................................. 125
2.2.1. Structura primară a tulpinii........................................................................................ 125
2.2.1.1. Structura tulpiniţei la briofite................................................................... 125
2.2.1.2.Structura primară a tulpinii la pteridofite………………………………. 126
2.2.1.3.Structura primară a tulpinii la magnoliate……………………………… 128
2.2.1.4. Structura primară a tulpinii la liliate…………………………………… 133
2.2.2. Structura secundară a tulpinii……………………………………………………… 137
2.3.Anatomia frunzei................................................................................................................. 147
2.3.1. Structura frunzuliţei briofitelor.................................................................................. 147
2.3.2. Structura frunzei la pteridofite................................................................................... 148
2.3.3. Structura frunzei la pinofite....................................................................................... 148
2.3.4. Structura frunzei la magnoliofite............................................................................... 151
2.3.4.1. Frunze bifaciale heterofaciale (dorsiventrale)………………………………... 151
2.3.4.2. Frunze bifaciale izofaciale (ecvifaciale)……………………………………… 153
2.3.4.3. Frunze monofaciale…………………………………………………………… 157
2.3.5. Structura peţiolului.................................................................................................... 159
3. FLOAREA
3.1. Morfologia florii la pinofite.............................................................................................. 160
3.2. Morfologia florii la magnoliofite...................................................................................... 161
3.3. Inflorescenţele.................................................................................................................. 172
3.3.1. Inflorescenţe simple................................................................................................... 172
3.3.2. Inflorescenţe compuse............................................................................................... 174
3.4. Anatomia organelor reproducătoare................................................................................ 180
3.4. 1. Morfologia şi structura androceului......................................................................... 180
3.4.2. Morfologia şi structura gineceului............................................................................. 182
4. SĂMÂNŢA
4.1. Sămânţa la pinofite .......................................................................................................... 186
4.2. Sămânţa la magnoliofite................................................................................................... 187
5. FRUCTUL
5.1. Fructe monantocarpe....................................................................................................... 194
5.1.1. Fructe simple………………………………………………………………………. 194
5.1.2. Fructe multiple şi apocarpoide.................................................................................. 201
5.2. Fructele compuse (cenantocarpe)………………………………………………………. 204
BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................... 205
BIBLIOGRAFIE
1. Andrei M. – Anatomia plantelor, EDP, Bucureşti, 1978
2. Andrei M. – Morfologia generală a plantelor, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1997
3. Andrei M., Predan Genţiana – Practicum de morfologia şi anatomia plantelor, Ed. Ştiinţelor
Agricole, Bucureşti, 2003
4. Andrei M, Paraschivoiu Roxana Maria – Microtehnică botanică, Ed. Niculescu, Bucureşti, 2003
5. Andrei M., Anghel I., Popescu I., Stoica E. – Lucrări practice de biologie vegetală, ed. a II-a
revizuită, EDP, Bucureşti, 1981
6. Anghel I., Voica C., Mohan Gh., Andrei M., Toma N., Talabă I.A. – Practicum de biologie,
Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1988
7. Arsene G., Nicolin Alma – Practicum de morfologia şi anatomia plantelor, Ed. Brumar, Timişoara,
1999
8. Arsene G. – Botanica. Citologia, histologia, organele vegetative, Ed. Brumar, Timişoara, 2004
9. Buia Al., Peterfi Şt. – Botanica agricolă, vol. I Morfologia, Ed. Agro-Silvică, Bucureşti, 1965
10. Burescu P., Toma Irina – Manual de lucrări practice de Botanică, Ed. Universităţii din Oradea, 2005
11. Ciobanu I. – Morfologia plantelor, EDP, Bucureşti, 1965
12. Ciocarlan V. - Flora ilustrată a Romaniei, Ed. Ceres, Bucuresti, 2000
13. Chifu T, Mânzu C., Zamfirescu Oana, Şurubaru B. – Botanică sistematică, Ed. Universităţii “A.I.
Cuza”, Iaşi, 2001
14. Coste I., Pop Adelina – Lucrări practice de botanică, Lito I.A., Timişoara, 1977
15. Coste I, Grigoriu Alma – Botanică. Morfologia şi anatomia plantelor, Ed. Orizonturi Universitare,
2004
16. Esau Katherine – Anatomy of Seed Plants, John Wiley & Sons, Inc, New York, 1967
17. Faur A., Ianovici Nicoleta – Practicum de Morfologia şi anatomia plantelor, Ed. Mirton, Timişoara,
2005
18. Faur A., Ianovici Nicoleta (2004) – Practicum de fiziologie vegetală, Ed. Mirton, Timişoara, 102 p.
19. Grinţescu I. – Botanica, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985 (ed. a II-a)
20. Ianovici Nicoleta (2006) – Morfologie şi anatomie vegetală – manual de lucrări practice, Editura
Mirton, Timişoara, 132 p.
21. Mihalik Erzébet, Nyakas Antónia, Kálmán Katalin, Nagy Erika – Növényanatómiai praktikum,
JATEPress, Szeged, 1999
22. Morlova Irina, Chirilă C., Ursu Teodora, Baciu Eugenia, Ciocârlan V., Cosmin Silvia, Oprea
Constanţa, Turcu Gh., Dobre Florica, Ungureanu Livia – Lucrări practice. Botanică, EDP,
Bucureşti, 1966
23. Moruzi C., Andrei M. – Lucrări practice. Botanică generală, EDP, Bucureşti, 1967
24. Pătruţ D., Imbrea Ilinca Merima – Botanică sistematică. Cormobionta, Ed. Eurobit, Timişoara, 2005
25. Pătruţ D. - Botanică sistematică.Thallobionta şi Bryobionta, Ed. Aprilia Print, Timişoara, 2004
26. Pop I., Lungu Lucia, Hodişan I., Cristurean I., Mititelu D., Mihai Gh. - Botanică sistematică, EDP,
Bucureşti, 1983
27. Răvăruţ M., Turenschi E. – Botanica, EDP, Bucureşti, 1973
28. Sârbu Anca, Smarandache Daniela, Pascale Gabriela – Îndrumător de practică botanică – Munţii
Bucegi-Baiului, Ed Universităţii din Bucureşti, 2003
29. Sîrbu Culiţă, Paraschiv Nicoleta Luminita – Botanică sistematică, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi,
2005
30. Soare Liliana Cristina, Drăghici Bibica – Morfologia şi anatomia plantelor – Lucrări practice, Ed.
Pământul, Piteşti, 2002
31. Strasburger E., Noll F., Schenck H., Schimper A.F.W. – Lehrbuch der Botanik fur Hochschulen,
VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1965
32. Şerbănescu-Jitariu Gabriela, Toma C. – Morfologia şi anatomia plantelor, EDP, Bucureşti, 1980
33. Tarnavschi I. T., Şerbănescu-Jitariu Gabriela, Mitroiu-Rădulescu Natalia, Rădulescu Didona –
Practicum de morfologie şi anatomie vegetală, Bucureşti, 1981, ed. a II-a
34. Tănase Cătălin – Botanică, Program postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice
din mediul rural, MEC, 2005
35. Tiţa I. – Botanică farmaceutică, ediţia a II-a, Ed. Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 2005
36. Todor I. – Botanică, Litografia şi tipografia învăţământului, Bucureşti, 1958
37. Toma C., Gostin Irina – Histologie vegetală, Ed. Junimea, Iaşi, 2000
38. Toma C., Rugina Rodica - Anatomia plantelor medicinale, Ed. Academiei Romane, Bucuresti, 1998
39. Toma C., Niţă Mihaela, Rugină Rodica, Ivănescu Lăcrămioara, Costică Naela – Morfologia şi
anatomia plantelor. Manual de lucrări practice, Ed. Universităţii “A.I. Cuza”, Iaşi, 2004

205

View publication stats