Sunteți pe pagina 1din 1

For churches

CSC Moldova is eager to develop partnership with Christian churches for, first of all, Christian
students community is made up of local Moldova church members. On its part the organization is
ready to provide churches with its own resources whether it is printed material, trainings for young
people and students.

If you are interested in using our resources, searching for a Christian student community for your
church members or simply want to support our initiative - please, contact us.

Pentru biserici

CSC Moldova este dornică să dezvolte parteneriate cu bisericile creștine pentr, în primul rând, fiindcă
comunitatea studenților creștini este formată din membri ai bisericilor locale din Moldova. Din
partea sa, organizația este pregătită să ofere bisericilor resurse proprii, fie că este vorba de materiale
tipărite, traininguri pentru tineri și studenți.

Dacă sunteți interesat să folosiți resursele noastre, să căutați o comunitate de studenți creștini
pentru membrii bisericii dvs. sau pur și simplu doriți să susțineți inițiativa noastră - vă rugăm,
contactați-ne.