Sunteți pe pagina 1din 1

1. Descrieți pe scurt publicul țintă și identificați factorii care i-ar motiva.

2. Definiți 3 criterii de performanță.

3. Alegeți recompensele:
- materiale
- financiare
- nonfinanciare

4. Alegeți un eveniment de lansare a programului și descrieti în linii mari acest moment.