Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII ŞI TINERETULUI

INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


Str.Icoanei nr. 19 sectorul 2 ;Tel.211.88.41; 211.84.85; Fax: 210.75.31. www.ismb.edu.ro

NOTĂ

 Proba practică se desfăşoară conform METODOLOGIEI PRIVIND


MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR, ANEXĂ LA ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI,
CERCETĂRII ŞI TINERETULUI NR. 2573 / 09.11.2007 .
 Rezultatul probei practice se consemnează prin ADMIS / RESPINS.
 Candidaţii respinşi la proba practică nu se vor putea prezenta la proba scrisă.
 Candidaţii se vor legitima obligatoriu cu buletinul de identitate/ cartea de
identitate sau paşaportul.
 Candidaţii se vor prezenta cu 30 de minute înainte de ora stabilită în
programarea afişată.
 Candidaţii vor rezolva pe rând fiecare dintre cele cinci subiecte:
- o aplicaţie în mediul de programare Pascal sau C/C++;
- o aplicaţie de baze de date;
- utilizarea unui sistem de operare;
- implementarea unei aplicaţii de birotică;
- utilizarea serviciilor reţelei Internet.

Inspector de specialitate,
Ştefania Penea