Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘA DE LUCRU-împărțirea cu 2 și cu 4

1) Calculați:

28 : 4 = 24 : 4 =

12 : 2 = 16 : 2 =

40 : 4 = 36 : 4 =

18 : 2 = 10 : 2 =

32 : 4 = 16 : 4 =

2) Aflați:
a) Jumătatea lui 20 :
b) Sfertul numărului 40 :
c) De câte ori este mai mare 18 decât 2 ……………………………………………………….
d) Daca jumătatea unui număr este 6, numărul este…………………………………….
e) Dacă sfertul unui număr este 8, numărul este……………………………………………
f) Deîmărțitul este 14, împărțitorul este 2, câtul este……………………………………………………
g) Câtul a două numere este 4, împărțitorul este 8, deîmărțitul este…………………………………………..

3) Cu cât este mai mare produsul numerelor 6 și 7 decât câtul numerelor 36 și 4 ?

_____________________________________________________________________________________

4) După o jumătate de oră de mers pe jos turiștii au ajuns la peștera Ursu.

Știind că au plecat de la cabană la ora 16,20 calculați la ce oră au ajuns la peșteră?

_____________________________________________________________________

5) Mama a cumpărat din piață 16 kg de căpșuni. Jumătate din cantitate a folosit-o la dulceață, un
sfert din cantitatea rămasă a folosit la prăjtură, iar restul s-a folosit pentru consum.

Câte kg de căpșuni au rămas pentru consum ?

Folosiți un desen pentru a rezolva problema.