Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA5:Planificarea constructivă a încăperilor ÎAP

Studiul individual Nr7


1.Structurarea și caracteristica suprafețelor încăperilor ÎAP.
2.Argumentarea modelelor inovaționale de amplasare a utilajelor
tehnologice în secții.
1
Suprafaţa întreprinderii de AP reflectă structura şi lista încăperilor,
reprezintă suma suprafeţelor încăperilor, coridoarelor, spaţiilor auxiliare.În dependenta de
zona funcţională căreia îi aparţine, suprafaţa încăperii este determinată de următorii parametri:
- Norma de depozitare a produselor pe 1 m2 al încăperii (pentru depozite de materii prime şi
semipreparate);
- Suprafaţa ocupată de utilajul tehnologic (pentru secţii de producere);
- Norma de suprafaţa în dependenţă de numărul de locuri în sala de comerţ
- Numărul de locuri de comercializarea (pentru magazin culinar sau secţie culinară).

Suprafaţa totală a încăperilor IAP poate fi corectată şi concretizata la etapa de


planificare constructivă a întreprinderii. Pentru încăperile în care se desfăşoară procesul
tehnologic de producere sunt estimaţi 2 parametri -suprafata utilă a încăperii, suprafaţa totală
a încăperii.

Suprafaţa utilă reprezintă o parte a încăperii rezervată pentru păstrarea materiei prime sau


ocupată de utilajul tehnologic. Spre deosebire, suprafaţa totală a încăperii,
reprezintă suprafaţa geometrică a încăperii, formată din suprafaţa ocupată de utilaje şi spaţii
libere pentru deplasarea personalului şi transportul produselor alimentare 
În IAP cu deservire prin chelneri, pentru sectorul de distribuţie este rezervată
o încăpere/spaţiu aparte.În întreprinderile cu autodeservire spaţiu rezervat pentru linia
de deservire este o parte componentă a suprafeţei sălii de comerţ.
Suprafaţa încăperii  pentru  consultaţii  şi recreere în cantinele dietetice este calculată conform
normei de 0,2m2 la fiecare loc în ăla de comerţ, pentru biroul medicului-suprafata totală de
9m2. 
În restaurante şi cafenele cu deservire prin chelneri suprafaţa pentru estradă şi ring de dans
este determinată conform normei de 0,15m2 la fiecare loc în sala de comerţ.
Încăperea pentru distribuirea prânzurilor la domiciliu în cantine cu 50 de locuri are
o suprafaţa nu mai mică de 10m2, iar în cantine cu capacitate mai mare-la flecare 50 de locuri
se adăugă câte 5m2.
Suprafaţa vestibulului (inclusiv a garderobei, grupul sanitar pentru consumatori) depinde
de numărul de locuri în sală şi este calculat conform normelor de suprafaţă.
Suprafaţa garderobei pentru consumatori este calculată conform normei-0,1 m2 pentru un loc în
sală, iar în restaurantele şi cafenelele din componenţa hotelului-0,008m2 pentru un loc în sală.
La determinarea suprafeţei grupului sanitar (WC-ului şi spaţiului pentru
lavoare) sunt utilizate următoarele recomandaţii: în întreprinderi cu capacitatea mai mică de 300
locuri este planificat un unitaz la fiecare 60 locuri în sală.În bodegi, une nu este vestibul, lavoare
pot fi instalate la intrarea directă în sală.
Garderobele pentru personal sunt proiectate utilizând normativul de 85% din numărul total de
persoane de producere. Suprafaţa garderobei pentru personal (aparte pentru femei şi aparte
pentru bărbaţi) este calculată conform normei 0,25 m2 pentru o persoană.
Grupul sanitar pentru personal este calculat în conformitate cu numărul de personal în schimbul
maximal de lucru: pentru femei un unitaz la fiecare 15 persoane, pentru bărbaţi la fiecare
20depersoane.
Suprafaţa încăperii pentru echipament sanitar şi lenjerie de masă este determinată
conform numărului de dulapuri pentru păstrarea echipamentului. Într-un dulap se păstrează 60 de
echipamente, pentru un lucrător sunt necesare 3 seturi.
Suprafaţa magazinului culinar depinde de numărul de locuri de comercializarea şi este calculată
folosind norma de 18m2 pentru sala magazinului şi 4m2 pentru încăperea auxiliară la fiecare
loc/sector de comerţ.
La efectuarea calculelor orientative pentru determinarea suprafeţei blocului de expediere
în secţiile de fabricare a semipreparatelor.
Suprafaţa încăperilor administrative (biroul directorului, contabilitatea etc.) este calculată
conform normei de 4 m2 pentru un funcţionar. 

Blocul încăperilor de depozit este format din încăperi pentru depozitare rezervei de materii


prime, expediţie şi suprafeţe auxiliare-ascensoare, scări între etaje, rampe de încărcare -
descarcare.
Suprafaţa unei încăperi de depozitare a materiilor prime poate fi determinată utilizând date
normative -norme de suprafaţă, norme de depozitare a unui produs pe m2, norme
de suprafaţa ocupată de utilaje.
Calculul suprafeţei încăperii de depozitare
se efectuează conform normelor de suprafaţă.În secţiile cu condiţii semiindustriale de fabricare
a semipreparatelor (de carne, de peşte, de legume) sunt elaborate norme
de suprafaţa pentru încăperile de depozitare, care sunt influenţate de capacitatea secţiei. 
Suprafaţa camerelor frigorifice şi încăperilor de depozit în sectorul de
expediere a sectei cu condiţii semiindustriale de fabricare a semipreparatelor este calculată cu
respectarea rotaţiei complete a semipreparatelor sau preparatelor culinare în fiecare zi.
Calculul suprafeţei de depozitare conform normei de depozitare a produselor pe m2.În acest caz
este necesar să fie cunoscut sortimentul şi cantitatea de materii prime depozitate, termenii
de păstrare şi normele recomandate de păstrare a produselor, kg/m2.