Sunteți pe pagina 1din 1

INTRODUCERE

Medicina legală este o disciplină medicală care îşi pune cunoştinţele sale în
slujba justiţiei, ori de câte ori, când pentru lămurirea unei cauze judiciare, sunt
necesare anumite precizări cu caracter medical şi/sau biologic.
Activitatea medico-legală constă în efectuarea de expertize, examinări,
constatări, examene de laborator şi alte lucrări asupra persoanelor în viaţă,
cadavrelor, produselor biologice şi corpurilor delicte, în vederea stabilirii
adevărului, în cauzele privind infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi
sănătăţii persoanelor, ori în alte situaţii prevăzute de lege, precum şi în efectuarea de
expertize medico-legale psihiatrice şi de cercetare a filiaţiei.
Se realizează prin următoarele instituţii sanitare cu caracter public:
1. Institutul Naţional de medicină Legală „Mina Minovici” din Bucureşti,
unitate cu personalitate publică, în subordinea Ministerului Sănătăţii Publice
2. Institutele de Medicină Legală din centrele medicale universitare, unităţi
de asemenea cu personalitate juridică, în subordinea MSP
3. Serviciile Judeţene de medicină Legală şi Cabinetele de Medicină
Legală din oraşele nereşedinţă de judeţ, aflate în structura organizatorică a SJML-
urilor, subordonate din punct de vedere administrativ Spitalelor Judeţene.
Pe lângă INML „Mina Minovici” funcţionează Comisia Superioară Medico-
Legală, cu sediul la acest institut.
În cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare,
precum şi în cadrul INML „Mina Minovici” funcţionează Comisii de avizare şi
control ale actelor medico-legale.
Activitatea medico-legală se împarte în două mari categorii:
1. Expertize medico-legale pe gadavre (medicină legală prosecturală)
2. Expertiza medico-legală a persoanei în viaţă (medicină legală clinică)
Ansamblul activităţilor medico-legale este reglementată prin OG nr 1/2000,
devenită legea nr. 459/2001, cu toate modificările şi completările ulterioare.