Sunteți pe pagina 1din 4

Distinși profesori,

STIMAȚI PĂRINȚI ȘI INVITAȚI


___________________________Dragi absolvenți___

DECLAR DESCHISĂ FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE A CLASEI A VIII-a PROMOȚIA 2019 A


L.T.I.G.A, Negrești Oaș.

AVEM ALĂTURI DE NOI PE:


- D-NUL Director AL L.T.I.G.A. : HOTCA OVIDIU MIHAI,
- _____________________, DIN PARTEA COMITETULUI DE PĂRINȚI
- _________________________________
- _____________________________________

 ÎN DESCHIDERE DAU CUVĂNTUL D-LUI DIRECTOR HOTCA OVIDIU


 ARE CUVANTUL........

Azi, în aceste momente de sărbătoare, absolvenții clasei a VIII-a, vor spune rămas bun ciclului gimnazial
și vor intra cu pași repezi într-un nou ciclu a vieții, cel liceal.
Porniţi pe drumul cunoaşterii atât de complex, atât de întortocheat, întreaga fiinţă a majorităţii
adolescenţilor noştri a vibrat viu şi adevărat la cerinţele pe care şcoala le pune în faţa elevilor ei.
Elevii noştri au devenit în timp copiii noştri.
15 ELEVI, au format colectivul clasei a VIII-a ramura sportivă: învățământ integrat sportiv; secția: fotbal
și atletism, REPREZENTÂND cea de-a CINCI-A GENERAȚIE a ciclului gimnazial al LTIGA.
Dragi elevi, de astăzi, lumea pentru voi capătă noi dimensiuni.
Ea devine uriaşă, interesantă, misterioasă şi ademenitoare.
Aţi ajuns la vârsta caracterizată în esenţă de vioiciunea observaţiei, ţâşnirea ideilor şi a imaginilor,
aptitudinea de a grupa faptele, de a confrunta avertismentele, de a căuta greutăţile şi a păstra totuşi o voioşie
creatoare.
Sunteţi la vârsta care conferă sinceritate, entuziasm, păstrând in acelaşi timp fantezia şi imaginaţia
copilăriei.
Al vostru e viitorul în care stau toate cuceririle şi surprizele.
Pentru toate câte le veţi descoperi veţi spune tare si răspicat: am ştiut, ştiu şi vom şti.
Fie ca zborul să vă fie înalt, credinţa puternică, iar gândul senin şi îndrăzneţ!
Învăţătura să vă fie cântec, sufletul poezie şi viaţa un întreg poem!
Mult succes pe noua cale a vieţii: anii de liceu!
Dragi părinţi, vă mulţumim că aţi înţeles că sportul şi mişcarea au un rol deosebit în creşterea şi
dezvoltarea copiilor!
Sportul este poate cel mai bun instrument de socializare, sportul îi învaţă pe copii ce este disciplina, cum
să aibă răbdare, concentrare, sportul poate influenţa în bine caracterul copilului.
Sportul înseamnă SĂNĂTATE, sportul înseamnă EDUCAŢIE!!!
Nimic din toate cele amintite mai sus nu ar fi posibile fără sprijinul dumneavoastră.
Dragi absolvenţi, după cum ştiţi, finala acestei etape a campionatului este EVALUAREA
NAŢIONALĂ!!!
Aţi reuşit să formaţi o echipă puternică în aceşti 4 ani şi vă doresc să ieşiţi cu fruntea sus din acest mare
meci!
Vă transmit că am fi foarte bucuroşi dacă veţi rămâne în continuare elevii liceului nostru şi vă urez încă
o dată MULT SUCCES!!!
În semn de recunoaştere a efortului depus pe parcursul celor 4 ani, atât pe terenul de sport cât și la orele
de curs, doamna dirigintă VRAJA CORNELIA/_D-nul prof. Handrău Ioan, va înmâna DIPLOMELE DE
ABSOLVIRE:

1. BERINDE DAVID CRISTIAN 9. LAZAR DENIS EMANUEL MIHAI


2. BIG ADRIAN PETRIȘOR 10. LIȘCĂ ALEXANDRU MICHEL
3. DOBRICAN MIHAI DARIUS VASILE 11. MARINCAȘ LIDIA EMILIA
4. DOHI JOZSEF KEVIN 12. MEDVE MONICA LARISA
5. HALASZ ANA MARIA 13. OROS IONUȚ VALENTIN
6. IOZSA KRISZTIAN ATTILA 14. ȘOFINEȚI BERINDE EMANUEL
7. KELEMEN SERGIU COSMIN 15. SOMEȘAN CLAUDIU MANUEL
8. LACZKO DAVID ATTILA
1. PREMIERE - REZULTATE OLIMPIADE CONCURSURI SPORTIVE
1. BERINDE DAVID CRISTIAN
2. BIG ADRIAN PETRIȘOR
3. DOBRICAN MIHAI DARIUS VASILE
4. DOHI JOZSEF KEVIN
5. HALASZ ANA MARIA
6. IOZSA KRISZTIAN ATTILA
7. KELEMEN SERGIU COSMIN
8. LACZKO DAVID ATTILA
9. LAZAR DENIS EMANUEL MIHAI
10. LIȘCĂ ALEXANDRU MICHEL
11. MARINCAȘ LIDIA EMILIA
12. MEDVE MONICA LARISA
13. OROS IONUȚ VALENTIN
14. ȘOFINEȚI BERINDE EMANUEL
15. SOMEȘAN CLAUDIU MANUEL

2. ANUNȚAREA ȘEFULUI DE PROMOȚIE

Este un moment de excepție, deoarece a sosit vremea să anunțăm șeful/a de promoție ceea ce ne face să
fim mândri de rezultatul muncii noastre și de elevii noștri.
Aș dori să-i mulțumesc în numele colegilor mei, elevei care s-a remarcat în acești patru ani, care a reușit
să păstreze ștafeta acolo sus, atrăgându-i și pe ceilalți spre un țel mai înalt.
Cu rezultate deosebite obținute la învățătură cuantificate în media de absolvire a gimnaziului, ŞEF DE
PROMOŢIE a generaţiei 2018-2019, clasa a VIII_a , Marincaș Lidia Emilia cu media ___9,_________.

PREMIAZĂ: DOMNUL DIRECTOR HOTCA OVIDIU