Sunteți pe pagina 1din 2

Data: 02.03.2011 și 16.03.

2011
Obiectul: Psihologie
Subiectul: Caracterul
Clasa: a X-a
Profesorul: Luminiţa Georgescu
Tipul lectiei: Lecție mixtă
Scopul informativ/formativ:
- înţelegerea noţiunii de caracter
- cunoașterea particularităților caracterului
Obiective: Utilizarea cunoștințelor de psihologie în scopul adaptării conduitei proprii la situații
concrete de viață.
Metode şi procedee didactice: explicaţia, problematizarea
Mijloace de învăţământ: exerciţiul, munca în echipă

DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Etape Activitatea profesoriului Activitatea elevului
1. Captarea atenţiei Anunț lecția Îşi pregătesc materialele
necesare pentru lecţie
2. Reactualizarea Solicit elevilor să prezinte ce Formulează răspunsuri
cunoştinţelor sunt aptitudinile, care este
diferența dinte aptitudini,
deprinderi și capacități.
3. Comunicarea Prezint oiectivele
obiectivelor
4. Comunicarea Solicit elevilor să definească Forulează răspunsuri.
cunoştinţelor noi caracterul.
Prezint definiția caracterului. Notează în caiete.
Solicit elevilor să încerce să Formlează răspunsuri.
identifice care sunt factorii care
contribuie la formarea
caracterului.
Prezint factorii care contribuie Notează în caiete.
la formarea caracterului.
Solicit elevilor să definească Formlează răspunsuri.
atitudinea.
Prezint ce sunt atitudinile.
Analizez impreună cu elevii Notează în caiete.
care sunt particularitățile
caracterului.
5. Fixarea cunoştinţelor Solicit elevilor să noteze în Formulează răspunsuri.
caiete trăsăturile de caracter ale
colegului de bancă.
Considerați că sexul și vârsta Formulează răspunsuri.
își pun amprenta asupra Elevii îsi susţin punctele
caracterului? de vedere.
Fișă de lucru: identificați din
lista de mai jos trăsăturile de
temperament și cele de
caracter.
Dezbatere: inteligența fără
caracter nu are nici o valoare
Dezbatere: drumul spre iad e
pavat cu intenții bune
6. Temă de casă Realizați autoportretul
caracterial