Sunteți pe pagina 1din 1

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului

Protopopiatul Baia Mare


Parohia …….
Nr. ___________/___________________

PREASFINŢITULUI EPISCOP DR. IUSTIN SIGHETEANUL,


AL EPISCOPIEI ORTODOXE A MARAMUREŞULUI ŞI SĂTMARULUI

Subsemnatul ………………, în calitate de preot paroh al bisericii ortodoxe


cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, din localitatea ………,
protopopiatul Baia Mare, vă rog să aprobaţi prezenta cerere de reorganizare a
sfântului prestol din altarul bisericii parohiei noastre.
În prezent, sfânta masă este înconjurată de trei trepte care incomodează
constant slujirea sfintei liturghii. Vechiul chivot a fost donat către mănăstirea
Habra, unde va fi păstrat în condiții optime într-o încăpere tip muzeu. Acum sfânta
noastră biserică dispune de un chivot nou.
Consilierii noștri parohiali au aprobat cu majoritate de voturi rezidirea sfintei
mese.
În consecință, vă adresăm prezenta cerere de a acorda binecuvântarea
arhierească pentru efectuarea acestei lucrări de rezidire a sfântului prestol din
biserica parohiei ……., o lucrare deosebit de necesară și de importantă.
Vă mulţumim anticipat şi sărutăm sfinţita dreaptă!

….., PREOT PAROH, Prim-epitrop,


06. 03. 2016 ….. ……………………….

Epitropi,