Sunteți pe pagina 1din 17

Raport de activitate pe anul 2019

Parohia Ortodoxă Boarta cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril și Filia


Ștenea cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, Protopopiatul Mediaș, este
parohie de grad III având 75 de famili și 25 văduvi.

Preotul paroh Ghincea Gheorghe Marinică născut la data de 14 august 1985 în


localitatea Perișani, județul Vâlcea având domiciliul stabil în Sibiu, studii
superioare 2 ani și 7 luni vechime în preoție, grad didactic definitiv prezint pe anul
civil 2019 activitățile desfășurate în parohie:

1. Activitatea misionar – pastorală

Programul liturgic săptămânal atât în parohie cât și în filie atât duminica cât și
în sărbători compus din: vecernia ( sâmbăta și ajunul sărbătorilor) Litia, Utrenia și
Sfânta Liturghie.

În Postul Mare săvârșirea în zilele de miercuri și vineri Liturghia Darurilor mai


înainte Sfințite; săvârșirea Sfântului Maslu( în posturile mari) atât parohie cât și în
filie în colaboarare cu preoții din cercul misionar.

În duminica a 5 a Postului Mare s-a sfințit o troiță în satul Boarta aproape de un


izor care deservește comnunei. La acest eveniment participat și pr prof. Constantin
Necula.

În Postul Adormirii Maicii Domnului ,a avut loc citirea Paraclisului Maicii


Domnului împreună cu credincioși prezenți și prohodirea Maici Domnului în
ajunul Praznicului Adormiri.

Sfintele Taine au fost administrate credinicioșilor la cerere mai ales în posturile


de peste an în special bolnavilor.

Cinstirea eroilor satului la praznicul Înălțării Domnului în colaborare cu școala


primară din localitate, unde în fiecare an elevii școlii prezintă un program artistic.

2. Activitatea culturală – misionară


1
Parteneriatul Școală –Biserică între parohia Boarta și Școala Gimnazială Șeica
Mare care cuprinde mai multe obiective desfășurate pe parcursul anului școlar
( Slujba de început de an școlar; administrare Sf. Taine elevilor în Posturilor mari;
săvârșirea Sfeștaniei în școală, Ziua Eroilor etc.)

Publicații ale activităților parohiei pe pagina Mitropoliei Ardealului.

În data de 8 martie 2019 s-a organizat prima sezătoare în satul Boarta înaintea
Postului Mare în căminul cultural din localitate cu ocazia omagieri Satului
Românesc în Patriarhia Română.La acest eveniment au participat si reprezentanții
autorităților locale precum și conducerea școlii din comună. În cadrul acestei
întâlniri au fost comemorați învățătorii și preoții care au slujit comnunității.

În data de 27 iunie 2019 parohia a organizat o excursie gratuită la gradina


Zoo din Târgu Mureș pentru 36 de copii din parohie și filie. A fost vizitată
grădina zoo din Târgu Mureș , parcul de distracții din fața grădinii zoo precum și
cetatea Sighișoara și mânăstirea Sf. Dumitru de lângă Sighișoara.

În Postul Adormiri Maicii Domnului Parohia Boarta în parteneriat cu


parohia Buia reprezentată de pr. Oprea Ovidiu a desfășurat un campionat de fotbal
în localitatea Buia. Acest eveniment a unit cei 25 de copii în biserica din Buia
unde s-a citit Paraclisul Maicii Domnului după care s-a desfășurat meciul de fotbal.
La final a avut loc premierea participanților.

În data de 18 august 2019 s-a organizat în filia Ștenea prima întâlnire a fiilor
satului. Evenimentul s-a încadrat în Anul omagial al satului românesc. La acest
eveniment a participat comnunitatea extinsă a satului, precum și autoritățile locale.
În biserica din mijlocul satului diminica după Sf. Liturghie în prezența a numeroși
oaspeți s-au acordat din partea Bisericii diploma de apreciere pentru toți
învățătorii în viață care acu slujit catedrei scolii satului, precum și preoților care au
slujit altarului. S-au comemorat toți eroii satului precum și învățătorii și preoții
purtați în veșnicie.Evenimentul s-a încheiat cu o agapă la căminul din localitate.

În data de 22 septembrie parohia Boarta în colaborare cu parohia Buia au


organizat un pelerinaj la mânăstirile Recea, Nicula, Dumbrava și Râmeț. La acest
pelerinaj au fost 85 de credincioși din parohiile amintite, care au avut posibilitatea

2
de a se închina de Icoana Maicii Domnului de la Nicula, precum și la moaștele
sfinte aflate în mânăstirile menționate.

3. Activitate gospodărească

-În luna martie a acestui an s-a realizat montarea unei porți din lemn cu
cadru de fier la casa parohială ce desparte curtea interioară de cea exterioară ,
lungimea porții fiind de 5 metri lungime și înălțimea de 2,5 m.

Pe data de 7 martie prin contribuția credincioșilor s-a montat un sistem


electric de acționare a clopotului mare din turla bisericii, montaj realizat de
către firma Big-Beng din Baia Mare.

În luna aprilie s-au înlocuit scările de lemn care duceau spre cafasul biserici
cu altele noi din cadru metalic. De asemenea s-a schimbat o parte din dușumeaua
din turla biserici.

În Postul Mare s-au montat două reflectoare în turla bisericii pentru buna
desfășurare a slujbelor din Vinerea și Sâmbăta Mare.

În luna mai s-a realizat prin contribuția enoriașilor s-a realizat 65 de metri de gard
din plasă și fundație de beton la cimitirul parohial din localitatea Boarta. De
asemenea pe perioada de vegetație cimitirul a fost întreținut de o persoană
angajată.

În luna septembrie s-a montat un parchet din stejar masiv în altarul biserici, pentru
buna desfășurare a slujbelor.De asemenea s-a dat tencuiala deteriorată din
interiorul bisericii în vederea refacerii cu alta nouă în anul următor.

Pentru sezonul rece ne- am aprovizionat cu lemne pentru desfășurarea slujbelor în


condiții optime.

3
Poze din activitatea pastoral-misionară 2019
Sfințirea trioței ; invitat Pr Necula Constantin

Aprilie 2019

4
Prohodul Maicii Domnului 2019

5
6
Ziua Eroilor 2019

7
Poze din activitatea cultural- misionară 2019
Sezătoarea înaintea Postului Mare

8
Excursia la Zoo Târgu Mureș Sighișoara și Mânăst Sf. Dumitru 2019

9
Meciul de fotbal la Buia în postul Adormiri Maicii Domnului 2019

10
Întâlnirea Fiilor Satului Ștenea Filia Ștenea 2019

11
Pelerinaj la mânăstirile Recea, Nicula, Dumbrava și Râmeț 2019

12
13
Poze din activitatea gospodărească 2019
Gardul cimitirului parohial

14
Montare parchet stejar în Sfântul Altar biserica Boarta 2019

15
Curățarea pereților afectați de tencuiala deteriorată Biserica Boarta 2019

16
17