Sunteți pe pagina 1din 3

Principiile Fundamentale ale Administratiei Bisericesti

Stau la baza organizarii tuturor organelor administrative ale Bisericii, si se desprind din
doctrina canonica si administrativa de stat.
Cele mai imp principii sunt.
-1.Principiul conducerii intregii administratii a bisericii de catre un organ colegial central: Sf
Sinod. Sf Sin este organul suprem si cea mai inalta autoritate a Bisericii, pentru toate problemele
spirituale canonice si bisericesti. Un mijloc de seama in care se realizeaza conducerea
administratiei bisericesti de catre Sf Sinod este controlul pe care il exercita, prin corpul de
inspectie, la nivel central si eparhial al Patriarhului si Ierarhilor eparhioti.
-2. Principiul subordonarii se realizeaza in spirit bisericesc ptr toate organele administratiei
bisericesti. Toate organele administrative, dau socoteala atat in fata organelor de conducere cat si
in fata credinciosilor.
Pe plan juridic acest principiu al subordonarii, se realizeaza sub incidenta legii civile si a
statutului BOR. - -Din pct de ved economic organele administrative, au in vedere asigurarea unei
baze materiale proprii, care sa permita efectuarea unei game largi de activitati. Principiul
subordonarii ierarhice, se aplica si tinandu-se cont de o autonomie locala
-3. Principiul participarii credinciosilor la realizarea administratiei bisericesti, acest principiu este
consacrat de statut si regulamentele bisericesti. Exista mireni la toate nivelurile de conducere ale
Bisericii: Adunarea N Bis, Consi Nat Bisericesc, Adunare eparhiala, Consiliu parohial, comitet
parohial.
In calitate de membri a acestor organe administrative bisericesti, au obligatia de a initia actiuni
in vederea bunului mers al activitati bisericii. Credinciosii participa la realizarea activitatii unor
sarcini: individual , colectiv: intretinerea si infrumusetarea Biserici, casei parohiale, admin
cimitirului.
-Membri acestor organe colective, participa la diferite intalniri discutii sedinte, in care iau
hotarari organizeaza activitati sau rezolva sesizari si reclamatii.
-4 Principiul egalitati in drepturi si indatoriri a tuturor credinciosilor
Barbati in consiliul parohial si femeile in comitetul parohial, indeplinesc atributii in domeniul
educatiei religioase cultural social, filantropic si administrativ bisericesc.
-5 Principiul Canonicitatii si legalitati in administratia bisericeasca.
Toate organele administrative, si toti credinciosii Biserici sunt obligati, sa respecte sfintele
canoane legile bisericesti legile statului si actele normative care reglementeaza raporturile
comunitatii religioase. Actele acestor organe de conducere, trebuie sa fie nu numai legale ci si
opirtune (elaborare si indeplinire), canonicitatea si legalitatea sunt verificate prin inspectii
bisericesti si control al administratiei de stat prin ministerul cultelor.
-6 Principiul Cointeresarii in activitatea organelor din administratia bisericeasca
- Acest principiu presupune, satisfacerea nevoilor spirituale ale credinciosilor, dar si un stimulent
pentru toti credinciosi de a raspunde la chemarile. Princip cointeresarii, implica un deosebit tact
pastoral, dar si gasirea motivatiilor pentru determinarea credinciosilor, la realizarea sarcinilor
administrative bisericesti.
Curs 2 Organizare centrala BOR si organele de condurere supreme partile constitutive
ale BOR sunt:Parohia, Protopopiatul, Eparhia, Mitropolia. Fiecare parte se conduce si se
administreaza independent, de alte parti de acelasi grad, toate sunt persoane juridice cu drept
public. Deterninarile teritoriale ale eparhiilor si mitropoliilor precum si infiintarea si desfintarea

lor se facce de catre Admin Nat Bis, cu confirmarea presedintelui statului la propunerea
ministrului cultelor.
Intre aceste parti constitutive, mai este asezata si manastirea, organele de condurere suprema
sunt:
1 Patriarhia Romana ptr primadata patriarh s-a infiintat in sec v, in urma unirii unor exarhate,
Constantinopol , Ierusalim Antiohia. Din sec x , cand incep sa se contureze noi state nationale,
incep sa se contrureze noi patriarhii.
Unificarea bisericeasca in patriarhie, a luat fiinta in anul 1925, patriarhatul ca institutie se
introduce in statut abia in 1925.
2 Organele de conducere centrala:
a) Sfantul Sinod
b) Sinodul permanent format din patriarh si mitropoliti
C) Administratia Nationala Bisericeasca, este organul central al Bis ptr toate problemele
administrative
D) Consiliul National Bisericesc
E) Patriarhul
F) Administratia patriarhala
G) Cancelaria patriarhala
H) Corpul de inspectie si control
Curs 3 Organizatia locala
Partile componenete si organele ale Bor sunt: Mitropolia, Eparhia, Protopopiatul, Manastirea si
Parohia. Fiecare parte componenta, se administreaza si se conduce independent de acelasi grad.
Mitropolia eate unitatea administrativa bis teritoriala cu caracter de provincie istorica din
cuprinsul Bisericii formata dintr-un nr de eparhii condusa de un mitropolit care se afla si in
fruntea sinodului mitropolitan.
Eparhia este unitatea administrativa bisericeasca, a unei unitati provinciale si judetene, condusa
de un episcop eparhiot. In conducerea ei, episcopul este ajutat de adunarea eparhiala, consiliul
eparhial, administratia eparhiala si consistoriul eparhial.
Protopopiatul este o circumscritie administrativa bisericeasca, formata dintr-un anumit nr de
parohii sub conducerea unui protopop, protopopul este ajutat de consiliul protopopesc si
consistoriu.
Parohia este comunitatea credinciosilor, clerici si mireni, organizati ca unitate administrativ
locala in frunte cu un preot paroh. Parohia ca unitate, are caracteristici religios sociale, teritorial
locale si administrativ bisericesti. Ca organe colegiale de conducere si administ parohiala avem
adunarea parohiala, consiliul parohial si comitetul parohial, iar ca organe individuale preotul
paroh si epitropul.
Organe colegiale si individuale
1. Adunarea parohiala este organul colegial deliberativ, compus din toti barbati clerici si mireni
credinciosi majori ai unei parohii, cu o viata morala si nepatata care isi indeplinesc datoriile fata
de biserica.
Se intruneste odata pe an, in sedinta ordinara iar in mod extraordinar ori de cate ori este nevoie,
invocarea se face de catre preotul paroh cu o sapt inainte de data fixata. In convocator, se va araa
data locul si ordinea de zi, de aceasta adunare va fi instiintat si protopopul care daca va participa
va prezida adunarea si orice hotarare luata poate si contestata in termen de 14 zile la protopopiat
catre centrul eparhial.

Validitatea constituirii adunarii eparhiale presupune o zecime de totalul membrilor.


Atributiile adunarii parohiele:
- alege membri consiliului parohial si verifica activitatea acestui consiliu, i-a hotariri cu privirea
la zidirea reparatia casei parohiale, hotaraste cumpararea de imobile sau vanzarea acestora,
verifica gestiunea parohiei, desemneaza prin alegere pe preoti si cantaretii pentru parohie in cazul
cand episcopul va cere, inzestreaza biserica cu odajdii obiecte sfintite si alte obiecte necesare
serviciului religios.
Consiliul parohial este organul executiv al adunarii parohiele, reprez parohia in toate
problemele cu excetia celor interioare, se compune din 7 10 sau mai multi mebbri in functie de
marimea parohiei.
Membri consiliului paroh se aleg dintre membri consil paroh pe o durata de 4 ani, oblig din
consiliu fac parte pr cantaretul. Hotararile consiliului parohial sunt valide cu votul majoritati.
3. Comitetul parohial, functioneaza pe langa consiliul parohial si are urmatoarele atributii;
infrumuseteaza biserica curtea biserici cimitireke, sustine corul bisericesc, sustine biblioteca
parohiala si actiunile de milostenie crestina.
4. Preotul Paroh este inputernicitul episcopului si conducatorul sufletesc al credinciosilor, este
presedintele de drept al organelor parohiale si gestioneza patrimoniul parohiei.
5. Epitropul este administratorul averii parohiale si se afla sub controlul parohului.