Sunteți pe pagina 1din 5

PARENEZ LA INSTALAREA PREOTULUI N PAROHIE: [PLAN.

Cuvntarea de instalare rostit de noul preot care se prezint parohie cuprinde urm toarele idei: a) Mul umire i slav lui Dumnezeu, pentru c l-a nvrednicit i pe el de a se numi trimis al Domnului(cf. Matei X, 1; Luca X, 1); Mul umire i cinstire p rin ilor trupe ti i suflete ti (profesorii), care l-au ajutat cu munca lor, s - i mplineasc gndul sfnt, de a deveni slujitor al Domnului i al oamenilor (cf. Efeseni VI, 1-3; Galateni VI, 6; Efeseni IV, 11); Mul umire fa de episcop i protoiereu;

b) n elesul tainei preo iei i ar tarea zelului i abnega iei cu care i va desf ura ntreita activitate preo easc : didactic (profetic ), sfin itoare i conduc toare (Matei XXVIII, 19-20) n mijlocul p stori ilor ; Hot rrea de a se autoperfec iona n pastora ie, de a dobndi de la credincio ii ncredin a i numele de p storul cel bun, cu celelalte trei nsu iri: cunoa terea oilor, jertfirea pentru ele i ntoarcerea lor de pe calea cea rea (Ioan X) spre Cel ce este, Calea, Adev rul i Via a (Ioan XIV, 6); ndatorirea c va fi ntotdeauna un propov duitor al p cii (Matei V, 9); Rug mintea foarte decent , adresat tuturor credincio ilor, precum i organelor locale de a-l sprijini n toat activitatea sa de slujitor al Bisericii i al neamului. c) Mul umirea adresat tuturor celor prezen i, care s-au ostenit s vin n biseric , s vad s asculte cele n leg tur cu acest eveniment din via a parohiei. O rug ciune de cerere a harului lui Dumnezeu, spre mplinirea a toate cele bune i de folos lui i tuturor p stori ilor s i.] Pareneza dezvoltat . Lua i Duh Sfnt; c rora ve i ierta p catele, le vor fi iertate i c rora le ve i ine, inute vor fi! (Ioan XX, 22-23). i

Prea Cucernice P rinte Protoiereu, Prea Cucernici P rin i-fra i, Iubi i credincio i, Cuvintele pe care le-am evocat au fost rostite de Mntuitorul Iisus Hristos c tre apostolii ale i de El, dup ce mainainte le poruncise Precum M-a trimis pe Mine Tat l, v trimit i Eu pe voi! (Ioan XX, 21). Dup cum se tie, sfin ii apostoli, la rndul lor, au rnduit episcopi, preo i i diaconi n cet ile n care au propov duit. Slujirea apostoleasc deplin a fost continuat , apoi, pn n zilele noastre, de cinsti ii episcopi, care, dupa cuvenita cercetare, hirotonesc i trimit preo i n parohii spre mplinirea ntreitei misiuni de nv tor, sfin itor i ndrum tor pe calea mntuirii.

A a s-au petrecut lucrurile, cu voia Domnului, i n parohia aceasta, iubi i credincio i, n care mi s-a d ruit bucuria s v fiu trimis p stor. Mi-au r mas nc vii n suflet rug ciunile de hirotonire rostite de Prea Sfin itul...: Dumnezeiescul har, cel ce totdeauna pe cele neputincioase le vindec i pe cele de lips

le pline te, rnduie te pe prea cucernicul diacon... n preot. S ne rug m, dar, pentru aceasta, ca s vin peste el harul Sfntului Duh 22, nt rindu-m , apoi, i cu puterea de a s vr i Sfnta Tain a Spovedaniei: ...nsu i i acum pe robul T u acesta....care s-a ales de c tre mine, deplin fiind ntru tot harul, arat -l pe dnsul vrednic de apostoleasca i duhovniceasca Ta slujire, prin a noastr smerenie, de a lega i a dezlega gre elile celor nevrednici...23, pe temeiul poruncii date de Mntuitorul: Oricte ve i lega pe p mnt, vor fi legate i n ceruri, i oricte ve i dezlega pe p mnt, vor fi dezlegate i n ceruri (Matei XVIII, 18). M simt cople it de greaua r spundere ce mi s-a ncredin at, dar i de bucuria adnc pe care o tr iesc din clipa hirotoniei. Dau slav i mul umire lui

Dumnezeu pentru darurile rev rsate asupra mea i m rog Lui s -mi ajute a-mi mplini misiunea dup cuviin . Cuvntul meu de mul umire se ndreapt , apoi, c tre to i cei ale i de Dumnezeu s -mi ndrume pa ii spre aceast sfnt slujire. Mai nti c tre iubi ii mei p rin i, aici de fa , care prin jertfelnicia lor m-au crescut i m-au ndemnat s urmez

teologia i pe care i rog ca i de acum nainte s -mi fie aproape cu rug ciunile lor. n acela i timp datorez mul umiri p rin ilor mei suflete ti, profesorii de la Seminar i de la Facultate, care cu timp i f r timp mi-au s dit n suflet sfintele nv turi i

deprinderi teologice, spre a le pune n slujba d-voastr , iubi i credincio i. n chip deosebit adresez recuno tin a mea Prea Sfin itului P rinte Episcop... care m-a hirotonit i mi-a dat binecuvntarea s fiu preotul d-voastr . Totodat , mul umesc din toat inima p rintelui protoiereu..., care a avut i dragostea s vin aici, spre a da m rturie asupra naltei hot rri de a fi numit n aceast parohie. i mul umesc, de asemenea, pentru cuvintele calde i ncurajatoare rostite cu acest prilej24. ng dui i-mi acum s mul umesc i celorlal i oaspe i, aici de fa , pentru gestul prietenesc de a fi al turi de noi n aceast binecuvntat zi. Iubi i credincio i ai parohiei...., Dumneavoastr v mul umesc n chip aparte, pentru c ldura sufleteasc ce mi-a i ar tat-o din clipa n care am sosit aici. Cu ajutorul Domnului, vom lucra de acum mpreun n ogorul Lui. Ne vom ruga mpreun , n aceast prea frumoas biseric i pe la

casele fiec ruia. Dar vom fi al turi i n ostenelile gospod re ti, mai ales n cele ce in de buna rnduial a sfntului l ca , a cimitirului, a troi elor .a. De aceea v rog dintru nceput s fi i lng mine, cu rug ciunile, cu sfaturile i cu celelalte osteneli, pentru c f r sprijin nu voi putea mplini jur mntul pe care l-am rostit la hirotonie, n fa a sf. altar. Am jurat ntre altele c n misiunea mea nu am n vedere dect a lucra cu osrdie pentru mntuirea sufleteasc a turmei duhovnice ti mie ncredin at ... mainainte. Slujirea preotului are n vedere, a a cum am pomenit la nceput, trei laturi: nv toreasc , sfin itoare i pastoral . Ca nv tor m voi str dui s plinesc

angajamentul rostit n cadrul aceluia i jur mnt, c voi conforma nencetat via a mea cu nv tura sfintei evanghelii, a sfin ilor apostoli, i cu toate canoanele i nv turile

sfin ilor p rin i ai Bisericii ortodoxe. n misiunea sfin itoare sunt con tient c nu se

poate sluji f r o nencetat str duin de a avea eu nsumi o via cucernic , dup ndemnul dat de Sf. Ap. Pavel, ndemn inclus n textul jur mntului: Nu voi uita niciodat cuvintele Sf. Ap. Pavel, care cere ca preotul s fie f r prihan , b rbat al unei singure femei, privighetor, treaz, cump tat, ospitalier, nv tor, nu be iv, nu b t u ,

nervnitor la c tig urt, ci blnd, nesfednic, nelacom, bine chivernisndu- i casa sa... (I Tim. III, 2-4). Am rostit i n fa a d-voastr aceste cuvinte de jur mnt, cu rug mintea s m sprijini i cu rug ciunile i sfaturile, spre a le respecta ntocmai. Iubi i credincio i, Evocnd aceste fragmente din jur mntul pe care l-am depus n ziua hirotoniei, mi dau seama nc odat ct de nalt i nfrico at este r spunderea preo easc . Cunoa tem

sfin i p rin i care au fugit de preo ie, nu spre a se eschiva de slujire, ci din aceast con tiin a naltei r spunderi. n cele din urm au consim it, numai dup ndelungi insisten e ale celor din jur, i v znd ct nevoie au cre tinii de p stori. A a s-a ntmplat, spre exemplu cu sfntul Grigorie de Nazianz, tr itor n secolul al IV-lea, de la care ne-au r mas astfel de m rturii ntr-un Tratat despre preo ie25. Grija de a nu gre i, fr mnt rile i gndurile asupra nfrico atei r spunderi, l-au f cut s fac m rturisiri care se potrivesc ntocmai i nou , preo ilor de azi: Cu aceste gnduri, spunea Sf. Grigorie, tr iesc ziua i noaptea. Acestea-mi topesc m duva, acestea-mi macin trupul i nu m las s fiu ndr zne i s privesc n sus. Acestea-mi smeresc sufletul, mi ngenuncheaz mintea, mi pun lan limbii... Trebuie mai nti s fiu eu mai nti curat i apoi s cur pe al ii; s fiu eu lumin , ca s luminez pe al ii; s fiu eu sfnt, ca s sfin esc pe al ii; s fiu eu aproape de Dumnezeu, ca s apropii pe al ii; s fiu eu sfnt, ca s sfin esc pe al ii... 26. Iubi i ascult tori, Cu aceast con tiin i responsabilitate a sfin ilor p rin i, pe care i avem pre ioase

modele, nchei cuvntul meu, mul umindu-v nc odat , tuturor, pentru dragostea de a fi

al turi de mine. Socotesc potrivit ca acum, la nceput de drum, s rostesc mpreun cu dvoastr Rug ciunea la nceperea lucrului: Doamne Iisuse Hristoase, Fiule, UnuleN scut al Tat lui celui f r de nceput, Tu e ti Cel ce prin gura proorocului T u David ai zis: ie i-va omul la lucrul s u i la lucrarea sa pn seara. Tu ai zis i prin gura fericitului Pavel apostolul ; cel ce nu vrea s lucreze, nici s nu m nnce. i iar i Tu ai zis cu preacurat gura Ta: F r de Mine nu pute i face nimic. Doamne, Doamne, ascult din tot sufletul i din toat inima dumnezeie tile Tale cuvinte i cu umilin alerg la bun tatea Ta: ajut -mi mie, p c tosului, cu darul T u, s s vr esc lucrul ce ncep acum. AMIN.