Sunteți pe pagina 1din 2

MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI

ARHIEPISCOPIA SUCEVEI ȘI RĂDĂUȚILOR


SUCEAVA
Tel: 0230/521.295
Fax: 0230/221.128
www.arhiepiscopiasucevei.ro

Examen de capacitate preoțească


Sesiunea septembrie 2020

Varianta 3
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Timpul de lucru este de 3 ore.
• Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Se acordă 5 puncte pentru redactare, astfel:
o limbaj coerent, teologic – 2p;
o ortografia și punctuația – 2p;
o așezarea în pagină, lizibilitatea – 1p.

Subiectul I 20 de puncte

Notează pe foaia de examen informația lipsă din următoarele enunțuri (scrie doar
răspunsul):

1. În afară de Sf. Ioan Gură de Aur, alte două tratate clasice despre preoție îi au ca
autori pe ... 2p
2. Referința biblică pentru textul: „Şi mi-a zis Domnul: Poarta aceasta va fi închisă,
nu se va deschide şi nici un om nu va intra pe ea, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a
intrat pe ea. De aceea va fi închisă.” este ... 2p
3. Canonului 18 Apostolic se referă la ... 2p
4. „Moșii de iarnă” este termenul popular pentru ziua liturgică ... 2p
5. Istoria patriarhului Iosif este redată în Sf. Scriptură în cartea ... capitolele ... 2p
6. Prescura din care se scoate Sfântul Agneț simbolizează ... 2p
7. Două dintre păcatele numite „strigătoare la cer” sunt ... 2p
8. Organismul executiv al Adunării Parohiale este ... 2p
9. Lichidarea Fondului Bisericesc Ortodox Român din Bucovina s-a făcut prin
decretul nr. 273 din anul ... 2p
10. Revista bisericească ortodoxă „Candela” a fost inițiată de mitropolitul ... 2p

Subiectul al II-lea 20 de puncte

Citește următorul text:

„Zugrăvesc pe Dumnezeu nevăzut nu ca nevăzut, ci ca Unul care S-a făcut


văzut prin participare la trup şi sânge. Nu zugrăvesc dumnezeirea nevăzută, ci
zugrăvesc trupul văzut al lui Dumnezeu.”
(Sf. Ioan Damaschin)

1. Pornind de la text, argumentează teologic temeiul dogmatic al posibilității


zugrăvirii icoanei lui Hristos. 5p
2. De ce cinstirea icoanelor nu contravine poruncii a doua a Decalogului? 5p
3. Care este deosebirea dintre icoană și pictura religioasă? 5p
4. Când a fost statornicită, sinodal, cinstirea icoanelor? Ce eveniment istoric se
comemorează în Duminica Ortodoxiei? 5p

Subiectul al III-lea 20 de puncte

Imaginează-ți următoarea situație:


Te numești Ioan, ești preot în municipiul Vatra Dornei și intenționezi să ridici
un centru de zi pentru copii. Dorești să soliciți fonduri de la Primărie – este
primar dl Vasile Popescu, un intelectual cu bogată deschidere spre istorie și
spiritualitate – și îi scrii acestuia o scrisoare în care să argumentezi solicitarea
ta în virtutea vechii și constantei misiuni filantropice a Bisericii.

Scrisoarea va trebui să atingă, printre altele, următoarele puncte obligatorii:


1. Două temeiuri biblice ale filantropiei creștine; 4p
2. Un temei al lucrării filantropice în teologia Sf. Părinți 2p
3. Două exemple din istorie despre activitatea caritativă a Bisericii; 4p
4. O descriere a proiectelor pe care intenționezi să le desfășori în centrul de zi
pentru copii. 5p

Punctele de mai sus pot fi abordate aleatoriu. Se acordă 5 puncte pentru redactarea
scrisorii (existența părților componente: introducere, cuprins, încheiere – 1p; abilități
de argumentare – 2p; plasticitatea exprimării – 2p).

Subiectul al IV-lea 25 de puncte

Redactează un eseu teologic cu următorul subiect:

Familia creștină. Provocări actuale și răspunsul Bisericii.

Vei avea în vedere:


1. Locul și importanța familiei creștine în Biserică și societate; 4p
2. Trei provocări la adresa familiei creștine contemporane; 9p
3. Mijloace duhovnicești de gestionare a acestor trei provocări și de îmbunătățire
a vieții familiale creștine. 12p

S-ar putea să vă placă și