Sunteți pe pagina 1din 3

CATEHAZA Ierarhia Bisericeasca In Numele Tatalui si a Fiului si a Sf.Duh Amin.

Drept maritori crestini, Mintuitorul alegindu-i pe cei doisprezece apostoli si pe cei saptezeci de ucenici,pregatindu-i pentru vestirea Cuvintului Evanghelic,intarindu-i pentru a exercita intreita slujire in Biserica in calitate de urmasi ai Sai,si sa conduca pe credinciosi pe cararile mintuirii. Dupa Pogorirea Duhului Sfint,cind a luat fiinta Biserica,Apostoli fiind constienti de misiunea lor spre a satisface nevoile celor ce se botezau al caror numar sporea continu,au impartasit puterea preoteasca si altora,hirotonind episcopi,preoti si diaconi,spre a-i lasa pe acestea ca urmasi in slujirea apostoleasca.Astfel in Biserica apare dintru inceput doua categori de menbrii: cler si popor. In cele ce urmeaza vom vorbi despre ierarhia bisericeasca si despre preotia sfintitoare si lucratoare. Ierarhia bisericeasca apartine in mod fiintial Bisericii,fiindu-i intru totul necesara.Cei dintai inaintestatatori ai Bisericii,chemati direct si personal de Insusi Mintuitorul,au fost Apostolii,dupa ei intr-o treapta mai jos cei saptezeci de ucenici,iar dupa ei ,treapta diaconilor.Dar Apostolii,trimisi de insusi Domnul Iisus Hristos si condusi de Duhul Sfint,pentru continuarea slujbei apostolesti au acordat puterea lor preoteasca urmasilor lor,hirotonind episcopi,preoti si diaconi.De aici provine impartirea menbrilor Bisericii in ierarhie si credinciosi,cler si popor. Harul transmis de Apostoli urmasilor lor este cel al episcopatului,iar apoi prin episcopi,cel al preotiei si al diaconiei.Parinti apostolici adeveresc dintru inceput existenta ierarhiei bisericesti de exemplu Sf.Clement Romanul deosebire face intre clasa laicilor si clerul sfintit care era incredintat cu o slujire speciala.Sf.Ignatie de Antiohia si el face o mare deosebire intre ierarhie si popor afirmind ca fara episcopi,preoti si diaconi ,Biserica nu exista.Sf.Policarp al Smirnei indemna pe credinciosi sa se supuna preotilor si diaconilor ca insusi lui Dumnezeu. Preotia Bisericii crestine apare in Istorie dupa Invierea Domnului(Ioan 20,23),ca Taina Sfinta prin care,prin alegere si punerea mainilor,consacra slujirii lui Dumnezeu,Bisericii Sale,si,implicit,credinciosilor care alcatuiesc comuniunea lucratoare in har,barbati cu vocatie,prin care se pastreaza vie si neintrerupta misiunea lui Hristos in lume,si,totodata,succesiunea apostolica. Diaconia,preotia si arhieria,cele trei trepte ale preotiei presupun hirotonia,taina oficiata numai de ierarhia superioara,de catre cei din treapta episcopatului.ceremonia hirotoniei,se desfasoara in cadrul liturghieie,inlauntrul altarului,in apropierea Sfintei Mese.Preotul este hirotonit inainte de sfintirea Darurilor dupa ce biserica se umple de cintarea ingereasca numita Heruvic;episcopul primeste hirotonia,mai inainte,dupa ce se consuma cintarea intreita Sfinte Dumnezeule. Dumnezeiescul harpogoara peste cel ales,invocat de catre arhiereu care citeste cu extrema responsabilitate rugaciunea,dupa care candidatul primeste,pe rind,vesmintele treptei. Tagma clericala detasata de alte slujiri,are in Crestinism trei atribute intre care functioneaza o continua complementaritate: a invata,a conduce,a sfintiSi aceste atribute le-a avut insusi Intemeietorul Bisericii si instituitorul Tainei Preotiei.Domnul Iisus Hristos,dintru inceput a conturat doua categorii in Biserica Sa:Pastori si turma.cei 12 apostoli sunt alesi din multime,au insarcinari spaciale,lor li se incredinteaza

lucrari pe care nu toti au avut obligatia indatorirea sa le implineasca(Luca 8,12-16;Matei 10,1;Matei 28,19). Sfintul Apostol Pavel,dupa ce desemneaza episcopi si preoti in Efes,le spune acestora ce povara grea implica misiunea lor(Fap.Ap.20.28) Nu toti membri Bisericii sunt din rindul turmei,dar nici toti menbri turmei sunt pastori.Daca preotia este o chemare mare,se intelege de la sine ca nu toti o pot avea.Intr-adevar slujba preoteasca e o slujba aleasa si insemnata.Conditiile pentru aceasta alegere sublima sunt concentrate si relatate de Sfintul Apostol Pavel in epistola I catre Timotei (3,2-12),iar lui Tit scriindu-i cu a mare hotarire: Pentru aceasta te-am lasat in Creta,ca sa indreptezi cele ce mai lipsesc si sa asezi preoti prin cetati,precum ti-am rinduit(Tit 1,5).Preotia este lucrare neintrerupta,conlucrare cu Duhul care pe toate le plineste, cu timp si fara timp(2 Timotei 4,2);succesul e asigurat nu numai de vocatia pastoral-misionara a preotului,ci de chiar prezenta lui Hristos care,dupa ce le-a incredintat misiunile ucenicilor,le-a facut si asigurarea: cu voi voi fi pina la sfirsitul veacurilor(Matei 28,20).Si ca o dovada in plus,Domnul arata ca,nesocotirea lucrarii lor in lume e nesocotirea Lui in lume: Cel ce va asculta pe voi pe Mine ma asculta,si cel ce se leapada de voi se leapada de Mine;iar cel ce se leapada de Mine se leapada de Cel ce m-a trimis pe Mine(Luca10,16).Asadar,preotia ca lucrare a Bisericii,nu face altceva decit sa prelungeasca peste timp Preotia lui Hristos.Preotul in slujirea sa trebuie sa depuna toata rivna sa,sa invete,sa fie milostiv cu toti oamenii,sa lupte impotriva sectelor.Preotul trebuie sa pastoreasca turma cu dragoste si fiind el insusi un exemplu viu. Drept maritori crestini, Care au fost cei dintai chemati de insusi Mintuitorul?Au fost Apostoli.Unde au fost trimisi?Trimisi au fost de insusi Iisus Hristos,prin lucrarea si puterea Duhului Sfint pentru continuarea slujbei apostolesti si a transmite puterea lor preoteasca urmasilor lor hirotonind episcopi,preoti si diaconi.Exista argumente patristice pentru existenta ierarhiei?Bineinteles ca exista argumente patristice incepind de la sf.Clement Romanul si continuind cu alti Sf.Patristici de ex:Sf.Ignatie de Antiohia,Sf.Policarp al Smirnei si alti care argumenteaza si indeamna pe crestini sa se supuna ierarhiei bisericesti ca lui Dumnezeu.Cine poate savirsi in Biserica Sfintela Taine?Sfintele Taine se savirsesc de episcopi si de preoti,dar prin puterea lui Dumnezeu;de aceea lucrarea sfintitoate a Tainelor nu este legata de vrednicia sau nevrednicia savirsitorului,ci de Mintuitorul Hristos care le-a asezat in Sfinta Sa Biserica. Asa cum ingerii,impartiti in cete slujesc neincetat Parintelui Ceresc,la fel si ierarhia bisericeasca prin actele savirsite duc in fata lui Dumnezeu rugaciunila de lauda,de multumire si de cerere ale credinciosilor. Ierarhia bisericeasca este cultul propiu si specific de administrare,prin care se manifesta intreita slujire a Mintuitorului,pe care a incredintat-o Bisericii spre a fi continuata. Se cuvine cu desavirsire a-i respecta pe menbrii ierarhiei bisericesti,ca unii care au primit harul divin pentru a continua activitatea intreita a Mintuitorului in lume.Se cuvine totodata sa-i ascultam si la le urmam sfaturile,sa ne rugam pentru ei,ca uni care au mare grija pentru mintuirea noastra. Fara de cinstita Preotie,iertare de pacate nu se da oamenilor.Ginditi-va Fratilor,ca voi sunteti iubitori ai credintei stralucind in lumina dogmelor.Acestea sunt care mai inainte le-am zis pentru taina Preotiei.Vita viei,bobul de griu,si Preotia au unire intre ele.Vita,si griul sunt slujnice;iar Preotia este libera.Deci cind se vor impreuna acestea trei ca sa salasluiasca deasupra comorilor,aduc imparatului fiecare puterea roadelor sale intru buna mireasma.Vita aduce Singele.Intocmai si griul Trupul.Iar preotia,cu buna indrazneala,inalt zboara de la pamint la Cer,pina ce va vedea pe insusi pe Cel nevazut.Si inchinindu-se se roaga pentru robi catre Stapinul,purtind lacrimile si suspinurile celor impreuna robi,le duce cu caldura Stapinului sau.Asemenea rugaciunea impreuna si pocainta,cerind iertare,si mila si milostivire de la imparatul cel preamilostiv;ca pe Duhul mingietor sa il pogoare,si sa sfinteasca darurile,cele de pe pamint puse inainte.Si cind se vor aduce Tainele acestea infricosatoare si pline de nemurire,prin preotul care sta inainte si face

mijlocire pentru toti,atunci cu adevarat vin sufletele prin insficosatoarele Taine si isi iau curatire de intinaciune.

S-ar putea să vă placă și