Sunteți pe pagina 1din 4

ADAM MARIA-MAGDALENA

TPFR, I

PROIECT DE ACTIVITATE CATEHETICĂ


Pogorârea Duhului Sfânt (Articolul VIII din Simbolul credinței)

Scopul catehezei: trăirea dreptei credințe corecte, coerente din punct de vedere scripturistic.

SUGESTII PENTRU CONȚINUT:


 Prezentare istorică;
 Temeiuri scripturistice;
 Temeiuri patristice.

ÎNDRUMĂRI CU CARACTER METODIC:


 Se vor pune întrebări pentru o aprofundare eficientă a informațiilor ;
 Se va prezenta învăţătura de credinţă despre Pogorârea Sfântului Duh, urmărind-se câteva
temeiuri scripturistice ;
 Se recomandă ca preotul să ofere credincioşilor, pe parcursul catehezei, o foaie care să
conţină cele mai importante temeiuri scripturistice şi patristice despre Pogorârea Duhului
Sfânt.
 Se vor parcurge toate momentele catehezei;
 Toți participanții trebuie implicați (lucru în echipă, mărturii personale);
 Folosirea metodelor nu trebuie făcută abuziv și nici incomplet;
 NU folosiți des prelegerea sau discursul!
 Folosiți mijloace moderne: prezentările multimedia, planșele și materialele de cult într-o
cât mai bună stare de utilizare!
 Realizați conexiuni interdisciplinare!
 Valorificați talentele și experiențele pozitive ale credincioșilor!
 Realizați prezentări cât mai atrăgătoare sub forma dezbaterii, dialogului și a altor structuri
conversative, interactive!

BIBLIOGRAFIE:
1. ***, Biblia sau Sfânta Scriptură;
2. ***, Învăţătura de credinţă ortodoxă, Editura Doxologia, Iaşi, 2009;
3. ***, Catehetica, Dumitru Călugăru, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2005.

1
TITLUL CATEHEZEI: Pogorârea Duhului Sfânt (Articolul VIII din Simbolul credintei)

TIPUL ACTIVITĂȚII: cateheză cu conținut mixt;

LOCUL DESFĂȘURĂRII: Biserica;

SCENARIUL CATEHETIC:
 Organizarea spaţiului de lucru (Catehetul se va îngriji să aibă toate cele necesare
desfăşurării activităţii – materiale, aparatură etc.);
 Salutul;
 Rugăciunea de început.

I. PREGATIREA APERCEPTIVĂ:
La câte zile după Înviere S-a înălțat Mântuitorul Iisus la cer ?(La 40 de zile.) Ce au făcut
Sfinții Apostoli după Înălțarea Domnului ?(S-au întors la Ierusalim). Cine le-a poruncit să
rămână la Ierusalim ? (Mântuitorul Iisus Hristos). Până când să zăbovească ei acolo ?
(Până la trimiterea peste ei a Duhului Sfânt)

II. ANUNȚAREA TEMEI:


Tema catehezei urmărește când și cum s-a împlinit această făgăduință a Mântuitorului
Hristos, adică Pogorârea Duhului Sfânt peste Sfinții Apostoli.

III. TRATAREA:
După Înălțarea Domnului la cer, Sfinții Apostoli se adunau adesea într-o casă mai ferită din
Ierusalim, trăind acolo în rugăciune și în așteptarea venirii Duhului Sfânt peste ei. Sfinții Apostoli
erau temători de dușmani, nu aveau curajul trebuitor pentru a păși la vestirea Sfintei Evanghelii și
nici deplină pricepere în ducerea unei asemenea lucrări mântuitoare. Doar unii erau niște simpli
vameși, alții erau pescari, iar alții având felurite îndeletniciri de toate zilele.
Era la 10 zile după înălțare ; era o zi de Duminică. În acea zi iudeii credincioși prăznuiau
Cincizecimea. Și urcaseră la Ierusalim nenumărați prăznuiau Cincizecimea. Și urcaseră la
Ierusalim nenumărați prăznuitori, din toate părțile lumii cunoscute pe atunci. Sfânta Scriptură
arată că, în acea zi, ,,erau locuind în Ierusalim Iudei, bărbați cucernici, din toate neamurile care
sunt sub cer”(FA 2,5). Și că în ziua Cincizecimii, ,,erau toți împreună la un loc” (FA 2,1).

Atunci, la ceasul al 3-lea din zi – ora 9 -, ,,fără de veste s-a făcut din cer un vuiet ca de suflare
de vânt ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau. Și limbi ca de foc li s-au arătat ,
împărțite, și au șezut pe fiecare dine i. Și s-au umplut toți de Duh Sfânt și au început să grăiască
în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi...
Și când s-a făcut vuietul acela s-a adunat mulțimea și s-a tulburat , căci fiecare îi auzea pe ei
grăind în limba sa. Și erau uimiți toți și se minunau zicând : Iată, nu sunt oare galileeni toți
aceștia care vorbesc ? Și cum de auzim noi, fiecare, limba noastră în care ne-am născut ?... îi

2
auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre mărețiile lui Dumnezeu ! Și toți erau uimiți și nu se
dumereau, zicând unul către altul : Ce va să fie aceasta ? Iar alții, luându-i în bătaie de joc,
ziceau că sunt plini de must...”(FA 2, 2-13). Firește, grăiau astfel din răutate.

Așa s-a plinit făgăduința Mântuitorului , adică trimiterea Duhului Sfânt, care să le dea putere
(FA 1,8). Într-adevăr, Apostolii au luat putere de la Duhul. În ființa lor s-a făcut o mare
schimbare ; ei au primit curaj, sfântă îndrăzneală, pricepere și înțelepciune, așa cum citim în
Sfânta Scriptură.

Iar pentru a-i lămuri pe cei de față asupra celor întâmplate, Sf. Apostol Petru, fiind cel mai
bătrân dintre Apostoli, s-a ridicat și a grăit următoarele : (Citim din Fapte 2, 14-41).

IV. (INTUIȚIA.REPRODUCEREA.) REZUMAT ȘI APRECIERE


Unde se adunau Apostolii? (...) De ce se adunau la rugăciune într-o casă mai ferită? Ce
așteptau ei să se împlinească ? (Trimiterea Duhului Sfânt). La câte zile după Înălțare, s-a făcut
această minune ? Ce schimbare s-a făcut în ființa Apostolilor pe urma pogorârii Sfântului Duh
peste ei ? (Au devenit curajoși, au primit înțelegere etc.).

V. ASOCIEREA:
Când am mai întâlnit o faptă asemenea celei arătate azi? (La Turnul Babel). Asupra cui a lucrat
Sfântul Duh în Vechiul Testament ? (Asupra proorocilor). Ce au vestit, cu deosebire, proorocii
Vechiului Testament ? (Venirea Mântuitorului Hristos). Cine le-a grăit întru totul limpede despre
Sfântul Duh ? (Însuși Mântuitorul). În ce împrejurare am mai luat la cunpștință despre Sfântul
Duh ? (La Botezul Domnului). În ce chip ? (...) Ce ni s-a arătat acolo ? (Sfânta Treime) (...) Și
cine este Sfântul Duh ? ( A treia persoană a Sfintei Treimi). Da, și îi aducem aceeași închinare ca
și Tatălui și Fiului. Căci Biserica ne învață limpede, în Simbolul Credinței, despre toate acestea.
Și, învățați de ea, fiecare din noi mărturisim.

VI. GENERALIZAREA
(Cred) ,,și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cela ce
împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, Care a grăit prin prooroci”(art. VIII din
Simbolul Credinței).

VII. ÎNCHEIEREA

Cu ce prilejuri ați auzit cerându-se venirea Sfântului Duh ? (La sfințirea apei mici și
mari). Ce prăznuim în a doua zi a Rusaliilor ? (Sfânta Treime). De ce face Biserica această

3
legătură ? (Sfântul Duh este unul din Sfânta Treime). Iată și troparul Pogorârii Duhului Sfânt (Îl
rostim).