Sunteți pe pagina 1din 1

Rânduiala Ceasurilor împărăteşti

(din Ajunul Crăciunului şi Ajunul Bobotezei, orele 08,00-09,50)

Paracliserul aprinde toate luminile din biserică şi trage toate clopotele 3 minute (7,58-8,01).
Preotul: Binecuvântarea mică (cădind în faţa Sf. Mese).
Strana: Rugăciunile începătoare de la „Slavă Ţie” şi „Împărate ceresc” (partea aceasta
până aici se face numai la începutul Ceasului I, celelalte Ceasuri încep cu “Veniţi să ne
închinăm”).
Preotul: Că a Ta este împărăţia …
Strana: Amin. Doamne miluieşte (de 12 ori) Slavă… Şi acum… Veniţi să ne închinăm…(de
3 ori).
3 Psalmi (la Ceasul I şi Ceasul al IX-lea, în timpul citirii Psalmilor, preotul face cădire
mare) .
Strana: Slavă… Troparul Ceasului, Şi acum… Troparul Născătoarei (ambele tropare se
citesc din Minei de la Ceasul de rând).
Strana cântă 3 stihiri din Minei de la Ceasul de rând precedate de câte 1 stih (ultima stihiră
se cântă cu Slavă… Şi acum…).
Preotul: Să luăm aminte. Pace tuturor.
Strana: Şi duhului tău.
Preotul: Înţelepciune. Să luăm aminte.
Strana cântă Prochimenul din Minei, apoi citeşte Paremia.
Preotul: Înţelepciune.
Strana: Din Epistola Sf.Apostol… citire.
Preotul: Să luăm aminte.
Strana citeşte Apostolul (preotul face cădire mică).
Preotul citeşte Evanghelia.
Strana citeşte Stihurile Ceasului de rând din Minei, apoi rugăciunile începătoare de la
„Sfinte Dumnezeule”.
Preotul: Că a Ta este împărăţia…
Strana citeşte Condacul zilei din Minei, apoi Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi “Cel ce în
toată vremea şi în tot ceasul…”, Doamne miluieşte (de 3 ori) Slavă… Şi acum… Ceea ce
eşti mai cinstită… Întru numele Domnului binecuvintează părinte.
Preotul: Dumnezeule milostiveşte-Te spre noi…
Strana citeşte rugăciunea de la sfârşitul Ceasului de rând (după sfârşitul Ceasului al IX-lea
se citeşte Obedniţa, apoi se face otpustul).