Sunteți pe pagina 1din 2

RÂNDUIALA UTRENIEI DUMINICILOR A II-A, A III-A, A IV-A, A V-A ŞI A

VI-A DUPĂ SF. PAŞTI

Preotul: Slavă Sfintei şi celei de o fiinţă … (cădeşte în chipul crucii în faţa Sf.
Mese)
Strana: Amin.
Preotul: Hristos a înviat … (o dată). Preotul face cădire mare în toată
biserica.
Strana: Hristos a înviat … ( de 2 ori)
Slavă întru cei de sus … (de 3 ori) şi Doamne buzele mele … (de 2 ori). Cei
6 psalmi (Hexapsalmul). Preotul citeşte în taină cele 12 rugăciuni ale Utreniei.
Preotul: Ectenia mare.
Strana: Dumnezeu este Domnul … (se cântă de 4 ori precedat de 4 stihuri din
Catavasier pe melodia troparului Duminicii), apoi în continuare se cântă troparele ca şi
la Vecernia de Sâmbătă seara, conform indicaţiei din Penticostar.
Preotul: Ectenia mică
Strana: Rândul I de sedelne ale Duminicii din Penticostar.
Preotul: Ectenia mică
Strana: Rândul al II-lea de sedelne ale Duminicii din Penticostar.
Binecuvântările Învierii din Catavasier. Preotul face cădire mare (la
Duminica Tomii în loc de Binecuvântările Învierii se cântă Polieleul şi Mărimurile
Duminicii din Catavasier).
Preotul: Ectenia mică
Strana: Ipacoiul Învierii glasului de rând din Catavasier (la Duminica Tomii se
cântă al III-lea rând de sedelne din Penticostar) şi Antifoanele glasului de rând din
Catavasier (la Duminica Tomii se cântă Antifonul I al glasului 4).
Preotul: Înţelepciune. Să luăm aminte.
Strana: Prochimenul Duminicii de rând din Penticostar.
Preotul: Domnului să ne rugăm
Strana: Doamne miluieşte
Preotul: Că sfânt eşti Dumnezeul nostru şi întru sfinţi Te odihneşti …
Strana: “Toată suflarea” din Catavasier pe melodia antifonului sau troparului
glasului de la Prochimen
Preotul: Evanghelia Învierii indicată de voscreasnă (se citeşte de pe latura de
miazănoapte a Sfintei Mese)
Strana: Învierea lui Hristos văzând …(de 3 ori). (Preotul scoate Sf. Evanghelie în
mijlocul naosului pentru închinare)
Psalmul 50
Slavă … Pentru rugăciunile Apostolilor (glas 2) din Catavasier
Şi acum… Pentru rugăciunile Născătoarei (glas 2) din Catavasier
Stihul: Miluieşte-ne Dumnezeule …
Înviind Iisus din mormânt (glas 6) din Catavasier.
Preotul: Cu mila şi cu îndurările …
Strana: Catavasiile Paştilor; pesnele 1 şi 3 din Catavasier (sau Penticostar)
Preotul: Ectenia mică
Strana: La Duminica Tomii se cântă: Ipacoiul Duminicii din Penticostar;
La Duminica Mironosiţelor, a Slăbănogului şi a Orbului: Condacul şi Icosul
Paştilor din Penticostar;
La Duminica Samarinencii: Condacul şi Icosul Înjumătăţirii;
apoi: Sedelnele Duminicii de rând din Penticostar
Catavasiile pesnelor 4, 5 şi 6 din Catavasier (sau Penticostar)
Preotul: Ectenia mică.
Strana: Condacul şi Icosul Duminicii de rând din Penticostar
Sinaxarul zilei din Minei şi Penticostar
Catavasia pesnei a 7-a; Să lăudăm … Catavasia pesnei a 8-a din Catavasier
(sau Penticostar)
Preotul: Pe Născătoarea de Dumnezeu …(Preotul face cădire mare).
Strana cântă: Cântarea a IX-a de la Canonul Duminicii de rând din Penticostar
(toată).
Prea Sfântă Născătoare … Catavasia pesnei a 9-a din Catavasier (sau
Penticostar)
Preotul: Ectenia mică.
Strana: Luminânda de obşte “Sfânt este Domnul …” din Catavasier
apoi: La Duminica Tomii se cântă: Luminânda Duminicii din Penticostar; Slavă
… Şi acum … altă Luminândă a Duminicii din Penticostar.
La Duminica Mironosiţelor şi a Slăbănogului se cântă: Luminânda Paştilor;
Slavă … Luminânda Duminicii de rând din Penticostar; Şi acum …, Luminânda Paştilor.
La Duminica Samarinencii se cântă Luminânda Paştilor; Slavă … Luminânda
Duminicii de rând din Penticostar; Şi acum … Luminânda Înjumătăţirii din Penticostar.
La Duminica Orbului se cântă: Luminânda Paştilor; Slavă … Luminânda
Duminicii de rând din Penticostar; Şi acum … altă Luminândă a Duminicii de rând.
Laudele Duminicii de rând din Pneticostar
Slavă … Stihira Duminicii de rând din Penticostar;
Şi acum … Stihira Născătoarei din Catavasier “Prea binecuvântată eşti …”
(pe melodia antifonului sau troparului glasului de rând); (la Duminica Tomii se cântă:
Slavă … Şi acum … Stihira Duminicii Tomii din Penticostar).
Preotul: Slavă Ţie, Celui ce ne-ai arătat nouă lumina !
Strana: Doxologia mare din Catavasier (pe melodia antifonului sau troparului
glasului de rând).
Troparul Învierii din Catavasier (Astăzi mântuirea a toată lumea … când
sunt de rând glasurile 1-4; sau Înviat-ai din mormânt … când este de rând glasul 5)

(începe Sfânta Liturghie)