Sunteți pe pagina 1din 2

DENIA CELOR 12 EVANGHELII DIN SFÂNTA ŞI MAREA JOI SEARA

Orele 19.00 – 22.15


(Utrenia Sfintei şi Marii Vineri)

Preotul: Binecuvântarea mică


Strana: Rugăciunile începătoare; Psalmii 19 şi 20 şi rugăciunile începătoare
Preotul. Că a Ta este împărăţia …
Strana: Troparele Crucii (citite)
Preotul: Ectenia întreită scurtă şi binecuvântarea treimică
Strana: Cei 6 psalmi
Preotul: Ectenia mare
Strana: citeşte cele 4 stihuri ale Postului Mare din Ceaslov, iar după fiecare
stih cântă Aliluia, Aliluia, Aliluia (glas 8 psaltic), apoi imediat “Când slăviţii
ucenici …” (de 3 ori). (Preotul îmbracă felonul de culoare neagră).
Preotul: Evanghelia I (înaintea Evangheliei I, strana cântă “Slavă Ţie
Doamne, slavă Ţie, apoi după citirea Evangheliei şi la toate celelalte Evanghelii
se cântă numai “Slavă îndelung răbdării Tale, Doamne”.)
Strana: Antifoanele I, II, III şi Sedealna “Ospătând la cină pe ucenici …”
Preotul: Evanghelia a II-a
Strana: Antifoanele IV, V, VI şi Sedealna “Ce pricină te-a făcut…”
Preotul: Evanghelia a III-a
Strana: Antifoanele VII, VIII, IX şi Sedealna “O, cum Iuda…”
Preotul: Evanghelia a IV-a
Strana: Antifoanele X, XI, XII şi Sedealna, “Când ai stat înaintea Caiafei
…”
Preotul: Evanghelia a V-a
Strana: Antifoanele XIII, XIV, XV şi Sedealna “Răscumpăratu-ne-ai pe
noi…” (În timpul antifonului al XV-lea preotul scoate Sf. Cruce din Altar în
mijlocul naosului. În acest timp se trag toate clopotele)
Preotul: Evanghelia a VI-a
Strana: Fericirile cu troparele din Triod
Preotul: Să luăm aminte. Pace tuturor!
Strana: Şi duhului tău.
Preotul: Înţelepciune. Să luăm aminte.
Strana: Prochimenul din Triod
Preotul: Evanghelia a VII-a
Strana: Psalmul 50
Preotul: Evanghelia a VIII-a
Strana: Irmosul pesnei a V-a;
Preotul: Ectenia mică.
Strana: Condacul, icosul şi sinaxarul din Minei şi Triod, Să lăudăm …,
irmosul pesnei a VIII-a
Preotul: Pe Născătoarea de Dumnezeu … (cădire mare)
Strana: Peasna a IX-a (cântată toată, apoi se repetă Irmosul)
Preotul: Ectenia mică
Strana: Luminânda “Întru o zi ai învrednicit Doamne …” (de 3 ori)
Preotul: Evanghelia a IX-a
Strana: Laudele din Triod
Preotul: Evanghelia a X-a
Preotul: Slavă Ţie, Celui ce ne-ai arătat nouă lumina!
Strana citeşte: Doxologia mică din Catavasier
Preotul: Ectenia cererilor
Preotul: Pace tuturor.
Strana: Şi duhului tău.
Preotul: Capetele noastre …
Strana: Ţie, Doamne.
Preotul: Că al Tău este a ne milui …
Strana: Amin.
Preotul: Evanghelia a XI-a
Strana: Stihoavna zilei din Triod
Preotul: Evanghelia a XII-a
Strana: Bine este a ne mărturisi Domnului … şi rugăciunile începătoare
Preotul: Că a Ta este Împărăţia…
Strana: Troparul “Răscumpăratu-ne-ai pe noi…” (o dată)
Preotul: Ectenia întreită.
Preotul: Otpustul.