Sunteți pe pagina 1din 3

RÂNDUIALA UTRENIEI PRAZNICULUI BUNEI VESTIRI

(când Buna Vestire cade în zilele de luni până vineri)


(orele 08,30-10,00)

Începutul obişnuit al Utreniei de duminică până la Ectenia mare.


După Ectenia mare:
Strana: Dumnezeu este Domnul … (se cântă de 4 ori precedat de 4 stihuri din
Catavasier pe melodia troparului praznicului)
Troparul praznicului (de 3 ori) din Minei (cântat)
Strana: Stihologie, rândul I de sedelne de la ziua de rând din Triod (citite)
Stihologie, rândul al II-lea de sedelne de la ziua de rând din Triod (citite)
Preotul: Ectenia mică.
Strana: Rândul I de sedelne ale praznicului din Minei (cântate)
Preotul: Ectenia mică.
Strana: Rândul al II-lea de sedelne ale praznicului din Minei (cântate)
Polieleul „Cuvânt bun” din Catavasier
Mărimurile (sau Pripelele) praznicului din Catavasier. Diaconul face cădire
mare.
Preotul: Ectenia mică.
Strana: Rândul al III-lea de sedelne ale praznicului din Minei (citite)
Antifonul I al glasului 4 din Catavasier (cântat)
Preotul: Înţelepciune. Să luăm aminte.
Strana: Prochimenul praznicului din Minei
Preotul: Domnului să ne rugăm.
Strana: Doamne miluieşte.
Preotul: Că sfânt eşti Dumnezeul nostru şi întru sfinţi Te odihneşti …
Strana: „Toată suflarea” din Catavasier pe melodia prochimenului praznicului.
Preotul: Evanghelia praznicului (se citeşte dintre sfintele uşi împărăteşti).
Strana: Psalmul 50. (Nu se scoate Evanghelia pentru închinare).
Slavă … stihira praznicului din Minei (glas 2)
Şi acum … stihira praznicului din Minei (glas 2)
Stihul: Miluieşte-ne Dumnezeule … Stihira praznicului (glas 6) din Minei
Preotul: Cu mila şi cu îndurările …
Strana: Catavasiile pesnelor 1 şi 3 din Minei (ale Bunei Vestiri)
Preotul: Ectenia mică.
Strana: Sedelnele praznicului din Minei (citite)
Catavasiile pesnelor 4, 5 şi 6 din Minei
Preotul: Ectenia mică.
Strana: Condacele şi Icosul praznicului din Minei (citite)
Sinaxarul zilei din Minei
Catavasia pesnei a 7-a; Să lăudăm… Catavasia pesnei a 8-a din Minei.
Preotul: Pe Născătoarea … (Diaconul face cădire mare).
Strana: Peasna a 9-a (se cântă toate troparele care compun peasna a 9-a din
Canonul praznicului din Minei).
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu … Catavasia pesnei a 9-a din Minei
Preotul: Ectenia mică.
Strana: Luminândele praznicului din Minei (citite)
Laudele praznicului din Minei (inclusiv stihirile cu Slavă … Şi acum …)
Preotul: Slavă Ţie Celui ce ne-ai arătat nouă lumina!
Strana: Doxologia mică din Catavasier (citită)
Preotul: Ectenia cererilor. Pace tuturor … Capetele noastre … Că al Tău este
a ne milui …
Strana: Stihoavna zilei de rând din Triod (citită), Slavă … Şi acum …a praznicului
din Minei (citită), Bine este a ne mărturisi … (o dată), Rugăciunile începătoare de
la Sfinte Dumnezeule …
Preotul: Că a Ta este împărăţia …
Strana: Troparul praznicului din Minei (o dată).

(urmează Sf. Liturghie).