Sunteți pe pagina 1din 5

SUPORT DE CURS TP IV 1

OTPUSTURILE
Otpustul sau Apolisul, rugăciunea de încheiere a sfintelor slujbe, are două forme:

OTPUSTUL MIC
- se rosteşte la Ceasuri, la Pavecerniţă, la Miezonoptică.
- nu se fac pomeniri nominale de sfinţi
- are următoarea formulă:
Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale
preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţilor noştri, şi pentru ale tuturor sfinţilor, să
ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi ca un Bun şi Iubitor de oameni.

Obs. Duminica, la Miezonoptică şi la Ceasuri, începe cu fraza introductivă «Cel ce a înviat din morţi...».

OTPUSTUL MARE
- se rosteşte la Vecernie, la Utrenie şi la Liturghie
- Pomenirile variabile sunt redate în ordinea ierarhică în care sunt menţionate atunci
când se întâlnesc în acelaşi otpust.
- are următoarea formulă:

(Fraza introductivă)1
Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru,
- pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale,
Miercuri şi Vineri: - cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci,2
Luni: - cu folosinţele cinstitelor, cereştilor netrupeşti Puteri,3
Marţi: - pentru rugăciunile cinstitului, slăvitului Proroc, Înainte-
mergătorului şi Botezătorului Ioan,4
- ale sfinţilor, slăviţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli,5
Joi: - ale celui întru sfinţi părintele nostru Nicolae, arhiepiscopul
Mirei Lichiei, făcătorul de minuni,6
Sâmbătă: - ale sfinţilor, slăviţilor, bunilor biruitori mucenici, ale
preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţilor noştri,
- ale sfântului (N – ocrotitorul bisericii),7
Doar la Liturghie: - ale celui întru Sfinţi Părintele nostru Ioan Gură de Aur,
arhiepiscopul Constantinopolului sau Vasile cel Mare,
arhiepiscopul Cezareei Capadociei (este pomenit Sfântul a
cărui Liturghie se săvârşeşte)
- ale sfântului (N) [(şi ale celor dimpreună cu dânsul) a căror pomenire o săvârşim],
- ale sfinţilor, drepţilor, dumnezeieştilor Părinţi Ioachim şi Ana,
- şi pentru ale tuturor sfinţilor,
să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi ca un Bun şi Iubitor de oameni.

1
Fraza introductivă se zice la praznicele împărăteşti începând cu ziua praznicului şi până la odovanie. Totuşi,
duminica nu se zice introducerea praznicului, ci „Cel ce a înviat din morţi”. Toate frazele introductive sunt scrise în
Liturghier.
2
Crucea se pomeneşte la otpusturi miercurea şi vinerea, la 14 septembrie, la 1 august, la Duminica a III-a din Postul
Mare şi unde este hramul Crucii.
3
Îngerii se pomenesc la otpusturi lunea şi acolo unde hramul Îngerilor.
4
Sfântul Ioan se pomeneşte la otpusturi marţea şi acolo unde îi este hramul.
5
Apostolii se pomenesc la otpust cel puţin joia, sâmbăta şi duminica. Otpustul din Liturghier, existent la sfârşitul
Dumnezeieştii Liturghii prevede pomenirea Sfinţilor Apostoli în toate zilele de peste săptămână. Această practică este
susţinută şi de Liturghierul Bisericii Greceşti (ex., Ieratikon, Apostoliki Diakonia, Atena, pp. 30, 35 etc.) şi de
Liturghierul slavon (ex., ed. rusească: Slujebnik, Moscova, 2006, pp. 168-170; ed. sârbească, Belgrad, 2015, pp. 288-
291, etc.).
6
Sfântul Nicolae se pomeneşte la otpusturi joia şi acolo unde îi este hramul.
7
Dacă este hramul Născătoarei de Dumnezeu, al Crucii, al Îngerilor, al Arhanghelilor sau al Sfântului Nicolae,
aceştia se pomenesc la otpust la locul lor firesc, potrivit rangului arătat mai sus.
SUPORT DE CURS TP IV 2
***
Obs.:
1. În perioada festivă a praznicelor (de la înainteprăznuire şi până la odovanie), la sfinţii cu Doxologie
Mare, cu Polieleu sau cu Priveghere – când nu se cântă Octoihul – caracterul zilei săptămânii nu se
menţionează la otpusturi!8
2. Atenţie la pomenirea sfinţilor ocrotitori ai unei biserici!
Exemple:
- dacă este hramul Cinstitei Cruci, sau al sfinţilor Îngeri, sau al Sfântului Ioan Botezătorul,
aceştia sunt menţionaţi în otpust la locul potrivit, după Maica Domnului, iar nu la sfârşit.
- dacă este hramul Sfinţilor Ierarhi Vasile cel Mare şi Ioan Gură de Aur, la Liturghie aceştia
vor fi menţionaţi o singură dată!

OTPUSTUL ÎN ZIUA PRAZNICELOR ÎMPĂRĂTEŞTI


(Fraza introductivă) Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile
Preacuratei Maicii Sale şi pentru ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe
noi ca un Bun şi Iubitor de oameni.

OTPUSTUL LA PRAZNICELE MAICII DOMNULUI


Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale
sfinţilor, drepţilor, dumnezeieştilor Părinţi Ioachim şi Ana, şi pentru ale tuturor sfinţilor, să
ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi ca un Bun şi Iubitor de oameni.

OTPUSTUL LA SĂRBĂTORILOR SFINŢILOR CU PRIVEGHERE, POLIELEU


SAU DOXOLOGIE MARE (la care nu se cântă Octoihul)
Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale
sfinţilor, slăviţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli, ale sfântului (N) a cărui pomenire o
săvârşim], ale sfinţilor, drepţilor, dumnezeieştilor Părinţi Ioachim şi Ana, şi pentru ale tuturor
sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi ca un Bun şi Iubitor de oameni.

Obs: Dacă este prăznuirea Sfinţilor Arhangheli şi Îngeri, sau a Sfântului Ioan Botezătorul, aceştia
sunt pomeniţi la otpust înaintea Apostolilor.

8
Doar în perioada dintre Duminica Tomii şi Înălţarea Domnului se pomeneşte Miercurea şi Vinerea Crucea,
deoarece în aceste zile se cântă întotdeauna şi stihirile Crucii.
SUPORT DE CURS TP IV 3
Rânduiala otpustului în perioada Penticostarului

I. ÎN SĂPTĂMÂNA LUMINATĂ
1. La Vecernie şi la Utrenie
Diaconul: Înţelepciune!
Strana: Binecuvintează!
Preotul: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, totdeauna, acum
şi pururea şi în vecii vecilor.
Strana: Amin. Întăreşte, Dumnezeule, Sfânta şi dreapta credinţă a dreptslăvitorilor creştini,
şi Sfântă Biserica Ta o păzeşte în veacul veacului.9
Preotul cântă: Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând.
Strana cântă: Şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.
Preotul: Hristos, Cel ce a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din
morminte viaţă dăruindu-le, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii
Sale şi pentru ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi ca un bun şi de oameni
iubitor.
Preotul: Hristos a înviat! (de trei ori).
Strana: Adevărat a înviat! (de trei ori).
Strana cântă: Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte
viaţă dăruindu-le (de trei ori).
Apoi zice preotul (sau se cântă pe glasul al 8-lea): Şi nouă ne-a dăruit viaţă veşnică;
închinămu-ne Sfintei Învierii lui celei de a treia zi.

2. La Liturghie10
Preotul: Binecuvântarea Domnului peste voi cu al Său har şi cu a Sa iubire de oameni,
totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Strana: Amin.
Preotul cântă: Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând.
Strana cântă: Şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.
Preotul: Hristos, Cel ce a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din
morminte viaţă dăruindu-le, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii
Sale şi pentru ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi ca un bun şi de oameni
iubitor.
Strana cântă: Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte
viaţă dăruindu-le (de trei ori).
Preotul: Hristos a înviat! (de trei ori).
Strana: Adevărat a înviat! (de trei ori).
Apoi se cântă pe glasul al 8-lea [sau zice preotul]: Şi nouă ne-a dăruit viaţă veşnică;
închinămu-ne Sfintei Învierii lui celei de a treia zi.

3. La Ceasurile Paştilor
Preotul: Slavă Ţie, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ţie!
Strana: Slavă... Şi acum..., Doamne, miluieşte (de trei ori). Binecuvintează!
Preotul: Cel ce a înviat din morţi, Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile
Preacuratei Maicii Sale, ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu-purtătorilor părinţilor noştri şi pentru
ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi ca un bun şi de oameni-iubitor.
Strana: Amin.

9
În Săptămâna Luminată la otpustul Utreniei şi Vecerniei nu se mai zice cererea adresată Născătoarei de Dumnezeu.
10
Acest otpust se face şi la Liturghie, la Odovania Praznicului Paştilor, Miercuri în săptămâna a şase după Paşti.
SUPORT DE CURS TP IV 4
II. DE LA DUMINICA TOMII PÂNĂ LA ÎNĂLŢARE

1. La Vecernie şi la Utrenie
Diaconul: Înţelepciune!
Strana: Binecuvintează!
Preotul: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, totdeauna, acum
şi pururea şi în vecii vecilor.
Strana: Amin. Întăreşte, Dumnezeule, Sfânta şi dreapta credinţă a dreptslăvitorilor creştini,
şi Sfântă Biserica Ta o păzeşte în veacul veacului.
Preotul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
Strana11: Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât
serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare
de Dumnezeu te mărim.
Preotul: Slavă Ţie, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ţie.
Strana: Slavă... Şi acum..., Doamne, miluieşte (de trei ori). Binecuvintează!
Preotul: Cel ce a înviat din morţi12, Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru
rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, [doar miercurea şi vinerea: cu puterea Cinstitei şi de viaţă
Făcătoarei Cruci], ale sfinţilor, slăviţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli13, ale sfinţilor (NN –
hramul14 şi sfinţii prăznuiţi), ale sfinţilor, drepţilor şi dumnezeieştilor Părinţi Ioachim şi Ana şi
pentru ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi ca un bun şi de oameni
iubitor.
Strana: Amin.15
Preotul: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul
nostru, miluieşte-ne pe noi.

2. La Liturghie
Preotul: Binecuvântarea Domnului peste voi cu al Său har şi cu a Sa iubire de oameni,
totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Strana: Amin.
Preotul: Slavă Ţie, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ţie.
Strana cântă: Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte
viaţă dăruindu-le (de trei ori)16.
Preotul zice otpustul: Cel ce a înviat din morţi17, Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru,
pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, [doar miercurea şi vinerea: cu puterea Cinstitei şi de
viaţă Făcătoarei Cruci], ale sfinţilor, slăviţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli 18, ale celui întru sfinţi

11
Nu se înlocuieşte cu Luminează-te, luminează-te..., acesta fiind doar axionul Liturghiei în perioada festivă a
Paştilor, până la Înălţare; chiar şi la Liturghie, avem două excepţii: Înjumătăţirea Cincizecimii şi odovania sa (miercuri
în săptămâna a patra şi a cincea), când în loc de axion se cântă: Străin lucru este maicilor fecioria.... În plus, Ceea ce
eşti mai cinstită... se foloseşte la Ceasuri chiar şi în Săptămâna Luminată. Iar la Utrenie se cântă de luni până sâmbătă
Imnul Născătoarei de Dumnezeu: Măreşte sufletul meu... şi Ceea ce eşti mai cinstită... Această înlocuire nejustificată a
imnului Ceea ce eşti mai cinstită... cu Luminează-te, luminează-te... nu este indicată în cărţile de cult şi nici în tipic. Cf.
C. Login, „Două probleme privind otpustul în perioada Penticostarului”, Renaşterea 5 (2009), p. 7.
12
În tradiţia grecească şi românească, în toată săptămâna a doua după Paşti otpustul se începe cu fraza: Cel ce prin
uşile încuiate a intrat şi pe Toma l-a încredinţat, Hristos...
13
Deoarece în toată perioada Penticostarului ne aflăm în perioada festivă a marilor praznice, iar Octoihul nu se
cântă, nu se pomeneşte la otpusturi caracterul zilei din săptămână, ci doar Sfinţii Apostoli, în fiecare zi, şi Cinstita
Cruce, miercuri şi vineri.
14
Dacă este hramul Cinstitei Cruci, al Sfinţilor Arhangheli sau al Sfântului Ioan Botezătorul, atunci pomenirea
hramului se face la locul potrivit, imediat după Maica Domnului şi înainte de pomenirea Apostolilor.
15
Nu se mai zice sfârşitul Săptămânii Luminate.
16
Sf. Sava cel Sfinţit, Tipicon, Iaşi, 1816, p. 588 (Suceava, 2002, p. 551).
17
În tradiţia grecească şi românească, în toată săptămâna a doua după Paşti otpustul se începe cu fraza: Cel ce prin
uşile încuiate a intrat şi pe Toma l-a încredinţat, Hristos...
18
Deoarece în toată perioada Penticostarului ne aflăm în perioada festivă a marilor praznice, iar Octoihul nu se
cântă, nu se pomeneşte la otpusturi caracterul zilei din săptămână, ci doar Sfinţii Apostoli, în fiecare zi, şi Cinstita
Cruce, miercuri şi vineri.
SUPORT DE CURS TP IV 5
19
părintele nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, ale sfinţilor (NN – hramul şi
sfinţii prăznuiţi), ale sfinţilor, drepţilor şi dumnezeieştilor Părinţi Ioachim şi Ana şi pentru ale
tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi ca un bun şi de oameni iubitor.
Strana: Amin.
Preotul: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul
nostru, miluieşte-ne pe noi.

3. La Ceasuri, Miezonoptică şi Pavecerniţă


Preotul: Slavă Ţie, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ţie.
Strana: Slavă... Şi acum..., Doamne, miluieşte (de trei ori). Binecuvintează!
Preotul zice otpustul: Cel ce a înviat din morţi, Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru,
pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu-purtătorilor părinţilor
noştri şi pentru ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi ca un bun şi de
oameni iubitor.
Strana: Amin.

19
Dacă este hramul Cinstitei Cruci, al Sfinţilor Arhangheli sau al Sfântului Ioan Botezătorul, atunci pomenirea
hramului se face la locul potrivit, imediat după Maica Domnului şi înainte de pomenirea Apostolilor.