STATUTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ DIN ROMÂNIA

SUMAR CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE
SECŢIUNEA I.1 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE SECŢIUNEA I.2 CONSIDERAŢII DE ORDIN GENERAL PRIVIND CULTUL PENTICOSTAL

CAPITOLUL II ORGANIZAREA CULTULUI PENTICOSTAL CAPITOLUL III BISERICA LOCALĂ;
SECŢIUNEA III.1 SCOPURILE BISERICII LOCALE SECŢIUNEA III.2 CONSTITUIRE ŞI ORGANIZARE SECŢIUNEA III.3 CALITATEA DE MEMBRU AL BISERICII LOCALE III.2.1 DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE MEMBRU III.2.2 DREPTURILE MEMBRILOR III.2.3 OBLIGAŢIILE MEMBRILOR III.2.4 DISCLIPLINA MEMBRILOR III.2.5 ALTE CATEGORII DE PERSOANE SECŢIUNEA III.4 SLUJITORII BISERICII III.3.1 CATEGORIILE DE SLUJITORI III.3.2 ORDINAREA SLUJITORILOR;CONDIŢII ŞI PROCEDURI III.3.3 PIERDEREA CALITĂŢII DE SLUJITOR;CONDIŢII ŞI PROCEDURI III.3.4 ANGAJAREA SLUJITORILOR SECŢIUNEA III.5 CONDUCEREA BISERICII LOCALE III.4.1 PASTORUL BISERICII III.4.2 COMITETUL BISERICII III.4.3 ADUNAREA GENERALĂ A BISERICII SECŢIUNEA III.6 ACTIVITĂŢILE BISERICII LOCALE SECŢIUNEA III.7 PATRIMONIUL BISERICII

CAPITOLUL IV COMUNITATEA REGIONALĂ, TERITORIALĂ, ETNICĂ;CONSTITUIRE ŞI ORGANIZARE
SECŢIUNEA IV.1 CONSTITUIRE SECŢIUNEA IV.2 ATRIBUŢIILE COMUNITĂŢII SECŢIUNEA IV.3 CONDUCEREA COMUNITĂŢII IV.3.1 ADUNAREA GENERALĂ A COMUNITĂŢII REGIONALE

1

IV.3.2 COMITETUL COMUNITĂŢII REGIONALE IV.3.3 PREŞEDINTELE COMUNITĂŢII REGIONALE IV.3.4 BIROUL PERMANENT AL COMUNITĂŢII REGIONALE SECŢIUNEA IV.4 PATRIMONIUL COMUNITĂŢII

CAPITOLUL V CONDUCEREA CULTULUI PENTICOSTAL
SECŢIUNEA V.1 STRUCTURA DE FUNCŢIONARE SECŢIUNEA V.2 ADUNAREA GENERALĂ V.2.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE V.2.2 ATRIBUŢIILE ADUNĂRII GENERALE SECŢIUNEA V.3 CONSILIUL BISERICESC V.3.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE V.3.2 ATRIBUŢIILE CONSILIULUI BISERICESC SECŢIUNEA V.4 COMITETUL EXECUTIV V.4.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE V.4.2 PREŞEDINTELE V.4.3 SECRETARUL GENERAL V.4.4 VICEPREŞEDINŢI V.4.5 TREZORIER V.4.6 ATRIBUŢIILE COMITETULUI EXECUTIV

CAPITOLUL VI ÎNVĂŢĂMÂNTUL CONFESIONAL
SECŢIUNEA VII.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE SECŢIUNEA VII.2 ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN BISERICA LOCALĂ; ŞCOALA DUMINICALĂ SECŢIUNEA VII.3 ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ÎN CULTUL PENTICOSTAL

CAPITOLUL VIII CASA DE PENSII A CULTULUI PENTICOSTAL
SECŢIUNEA VIII.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE SECŢIUNEA VIII.2 CONDUCEREA CASEI DE PENSII SECŢIUNEA VIII.3 ATRIBUŢIILE CASEI DE PENSII

CAPITOLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ ÎN CULTUL PENTICOSTAL
SECŢIUNEA IX.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

CAPITOLUL X PUBLICAŢII ŞI MASS-MEDIA ÎN CULTUL PENTICOSTAL CAPITOLUL XI DISPOZIŢII FINALE
2

2 CONSIDERAŢII DE ORDIN GENERAL PRIVIND CULTUL PENTICOSTAL Art. în baza legii şi a prezentului statut. Cultele legal recunoscute sunt egale în faţa legii şi autorităţilor statale de orice rang. Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. Dobândirea şi exercitarea drepturilor religioase se realizează fără constrângere. conform propriilor convingeri. Raporturile Cultului Creştin Penticostal cu alte culte sau organizaţii se realizează în baza respectului reciproc. Art. În raporturile sale cu statul român. Nici o persoană nu poate fi pusă în situaţie de inferioritate pentru credinţa sau apartenţa sa la o grupare. Principiul autonomiei. Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România se fundamentează pe învăţăturile Sfintelor Scripturi. DISPOZIŢII GENERALE SECŢIUNEA I. Părinţii.CAPITOLUL I. reprezintă un principiu fundamental în activitatea Cultului Creştin Penticostal. Norma de bază în exercitarea credinţei penticostale este Sfănta Scriptură şi Statutul de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Penticostal însoţit de Mărturisirea de Credinţă. este format din toate bisericile locale din ţară şi din străinătate care în mod liber au 3 . Principiul conformităţii la normele moral-creştine. 2.BDAR). Cultul Creştin Penticostal este autonom. Principiul non-discriminării. Principiul egalităţii. asociaţie religioasă sau cult. În toate actele şi publicaţiile oficiale denumirea este: CULTUL CREŞTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ DIN ROMÂNIA (CCP . fără restrângeri sau restricţii. SECŢIUNEA I.1 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE În desfăşurarea activităţii sale Cultul Creştin Penticostal are la bază următoarele principii: Principiul garantării dreptului la libertatea de gândire. Libertatea religioasă reprezintă dreptul oricărei persoane de a-şi manifesta credinţa religioasă în mod individual sau în public în cadrul Cultului. ori pentru exercitarea libertăţii religioase. Exercitarea credinţei penticostale se face în baza normelor stabilite de statutul de organizare şi funcţionare. 1. tutorii sau alţi reprezentanţi legali au dreptul exclusiv de a opta pentru educaţia religioasă a copiilor minori. de conştiinţă şi religie al oricărei persoane de pe teritoriul României potrivit Constituţiei şi tratatelor religioase la care România este parte.

Comunităţile Etnice. are următoarea componenţă: 1. bisericile penticostale locale. Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. formată dintr-un număr de biserici locale aparţinând unei anumite zone geografice din ţară. Comunitatea Etnică din România.adoptat Mărturisirea de credinţă penticostală şi se organizează şi funcţionează după prezentul statut. Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. sector 5. constituită în baza unei hotărâri a Consiliului Bisericesc. Adunarea Generală b. Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. formată dintr-un număr de biserici locale aparţinând unei anumite etnii. 8. 4. Art. De biserica locală aparţin bisericile filiale. 5. 7. cu posibilitatea de a se schimba atunci când situaţia o cere. Carol Davila nr. Biroul Permanent Art. 3. constituită dintr-un număr de cel puţin 20 de membri. este în capitala ţării Bucureşti. Principiile de credinţă ale Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. este autonom faţă de stat. ORGANIZAREA CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL Art. 6. formată dintr-un număr de biserici locale din una sau mai multe ţări. Dr. str. 5. sunt cele cuprinse în Mărturisirea de credinţă anexată. 4. Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. Consiliul Bisericesc c. Art. Art. 6. 3. Comunităţile Regionale. Comunitatea Regională din România. respectă Constituţia şi legile ţării potrivit principiului conformităţii legilor faţă de normele şi valorile moral-spirituale promovate de Sfânta Scriptură. Comitetul Executiv d. Structura de conducere a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este formată din: a. 81. Sediul Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. Comunitatea Teritorială din Diaspora constituită în baza unei hotărâri a Consiliului Bisericesc. 2. Institutul Teologic Penticostal şi alte unităţi de învăţământ de alt rang. CAPITOLUL II. parte integrantă a prezentului statut. Casa de pensii şi ajutoare a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România Art. Biserica locală. 4 . constituită în baza unei hotărâri a Consiliului Bisericesc. care se pot constitui şi cu mai puţin de 20 de membri.

Comunitatea Regională. Art. Biserica penticostală locală este gruparea de credincioşi care. 12. şi situaţia o cere. pe baza autorizaţiei eliberate de Comitetul Executiv. creşterea spirituală şi educarea credincioşilor d) răspândirea Evangheliei pentru mântuirea celor pierduţi e) practicarea actelor de cult şi a părtăşiei frăţeşti f) ajutorarea celor în nevoi. Scopurile esenţiale ale Bisericii penticostale locale sunt: a) glorificarea lui Dumnezeu b) păstrarea nealterată şi propovăduirea învăţăturii Sfintelor Scripturi c) ucenicizarea. acceptă şi respectă Mărturisirea de credinţă şi Statutul de organizare şi funcţionare al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. acceptă şi respectă prezentul Statut de organizare şi funcţionare al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. Teritoriale sau Etnice schimbarea autorizării bisericii filiale. Atunci când biserica locală constată că sunt îndeplinite condiţiile necesare.1 SCOPURILE BISERICII LOCALE Art. şi că dispun de spaţiu necesar funcţionării ca biserică. într-un mod liber consimţit. Teritorială sau Etnică se va convinge dacă credincioşii care solicită autorizarea cunosc. Biserica penticostală locală are autonomie funcţională în condiţiile prezentului statut şi are ca normă de credinţă şi practică creştină Sfânta Scriptură. depinde de biserica locală. În prealabil. Biserica penticostală locală se constituie prin hotărârea Adunării Generale de Constituire a bisericii şi funcţionează în cadrul Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. Institutul Teologic Penticostal şi Casa de Pensii şi Ajutoare. 11.Comunităţile Teritoriale. la cererea Comunităţii Regionale. Art. Art. CAPITOLUL III. 10. În aceleaşi condiţii va fi autorizată şi biserica filială care însă din punct de vedere spiritual şi administrativ. 13. ea poate solicita Comunităţii Regionale. sunt persoane juridice şi se organizează şi funcţionează potrivit prezentului statut. în biserică locală. oglindită în Mărturisirea de credinţă. 5 .2 CONSTITUIRE ŞI ORGANIZARE Art. ca manifestare a dragostei creştine SECŢIUNEA III. Teritoriale sau Etnice şi se înscrie în Registrul unic al persoanelor juridice de la sediul cultului. 9. BISERICA LOCALĂ SECŢIUNEA III. prin îndemnul şi călăuzirea Duhului Sfânt.

SECŢIUNEA III. prin semnătura pastorului şi cea a secretarului sau a unui delegat al acestora. se face cu aprobarea Comunităţii Regionale. cu diametrul de 35 mm. de la care pornesc raze în toate direcţiile până la circumferinţa unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm.1 DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE MEMBRU Art. Autorizarea în cadrul Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică Penticostală din România. făcînd dovada naşterii din nou. 15. şi după ce s-au epuizat toate demersurile în soluţionarea crizei. Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. Circumferinţa ei este delimitată de două cercuri concentrice la distanţă de 1 mm unul faţă de celălalt. Ştampila poate cuprinde de asemenea denumirea specifică a bisericii. de exemplu BETEL. În centrul ştampilei se află imaginea unui porumbel în zbor care coboară. .Art. Art. Modelul stampilei este unic şi se află la sediul central al Bisericii lui Dumnezeu Apostolică Penticostală din România. iar pe un al doilea rând interior. conform Sfintelor Scripturi. la solicitarea şi cu avizul Comunităţii Regionale. 19. în vederea înfiinţării în aceeaşi localitate a unei noi biserici. 20. a unei biserici dintr-o altă confesiune religioasă care acceptă şi practică învăţătura penticostală. 6 . 14 Nici o biserică locală nu poate aparţine Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. BETANIA. Art.3 CALITATEA DE MEMBRU AL BISERICII LOCALE III. Teritoriale sau Etnice şi numai atunci când această acţiune contribuie la progresul lucrării lui Dumnezeu. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groasă. se va face cu aprobarea Consiliului Bisericesc. după care urmează judeţul. Teritoriale sau Etnice şi în urma unei monitorizări de minim un an de zile. Biserica penticostală locală este legal angajată faţă de terţi. Stampila bisericii este rotundă. sau când Comunitatea Regională constată că biserica nu mai respectă prezentul Statut. Biserica locală încetează să mai existe. 17. b) l-a mărturisit pe Isus Hristos în apa botezului ca Domn şi Mântuitor. atunci când scopurile pentru care s-a constituit nu mai pot fi îndeplinite. Pe circumferinţa interioară a cercului mai mic. 18. sub formă de cerc se scrie: Biserica.3. dacă nu aparţine unei Comunităţi Regionale. FILADELFIA. se scrie în formă rotundă. Teritoriale sau Etnice Art. 16. Art. etc. Art. Calitatea de membru al bisericii locale se dobândeşte de către persoana care: a) s-a întors la Dumnezeu cu pocăinţă şi credinţă. Desprinderea dintr-o biserică penticostală a unui grup de credincioşi.

Analiza şi decizia cu privire la cerea de transfer se face de către păstorul bisericii. împreună cu comitetul acesteia. care acceptă Mărturisirea de credinţă şi practica Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.3 OBLIGAŢIILE MEMBRILOR Art. indiferent de motivul plecării.3. la cererea acestora. Art. 22. iar la revenire vor aduce transferul de la biserica pe care au frecventat-o în perioada absenţei din biserica locală.2 DREPTURILE MEMBRILOR Art. excludere. III. 21. 24. împreună cu comitetul bisericii.. să trăiască în spiritul învăţăturilor Sfintelor Scripturi şi să respecte prezentul Statut. sau deces. 7 . de către pastorul bisericii. numai într-o singură biserică. cu drept de vot c) să fie aleşi în diferite slujbe spirituale sau administrative potrivit cu chemarea lui Dumnezeu şi în funcţie de calităţile spirituale şi capacităţile intelectuale. Art. Credincioşii penticostali se pot transfera la cerere scrisă într-o altă biserică. d) să li se oficieze actele de cult de care au nevoie e) să beneficieze de asistenţă spirituală din partea bisericii f) să se poată transfera într-o altă biserică la cerere. III. Art. 26. Un credincios poate fi membru în acelaşi timp. c) acceptă prezentul Statut de organizare şi funcţionare al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România d) se înscrie în evidenţele de membri ale bisericii.3. Se acceptă transferul de membri în bisericile penticostale şi a credincioşilor din alte biserici evanghelice. 25. Art. transfer. Îndatoririle membrilor bisericii locale sunt: a). Calitatea de membru al bisericii încetează prin retragere. Aceste persoane vor urma în prealabil un curs de pregătire biblică în vederea însuşirii adevărurilor de bază ale vieţii de credinţă. Membrii care pleacă din localitate sau din ţară pentru o perioadă mai mare de 3 luni. Drepturile membrilor bisericii locale sunt: a) să participe la slujbele bisericii b) să participe la Adunările Generale ale bisericii. Retragerea ca membru trebuie să fie comunicată conducerii bisericii în scris. Acceptul pentru botezul în apă a persoanelor nou convertite se face. 23. Vor fi acceptate la botez numai acele persoane care fac dovada unei întoarceri autentice la Dumnezeu. trebuie să ceară transferul bisericii locale. Calitatea de membru este personală şi netransmisibilă. Persoanele care pierd calitatea de membru nu au nici un drept asupra bunurilor şi valorilor aduse sub orice titlu în patrimoniul bisericii şi nici urmaşii lor.

b). b) trăirea nedemnă din punct de vedere moral. e. Disciplina bisericească se exercita de către conducerea bisericii sub îndrumarea pastorului cu următoarele scopuri: a) pentru a păstra sănătatea morală şi spirituală a bisericii b) pentru a păstra unitatea şi armonia în cadrul bisericii c) pentru a îndemna la pocăinţă şi a recupera pe cel căzut d) pentru a păstra neştirbită mărturia bisericii în faţa lumii (2) Formele de disciplinare care se aplică în biserică sunt: a) mustrare personală. în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii. se aduc la cunoştinţă celui în cauză şi se comunică Adunării Generale. Sancţiunile prevăzute la literele c. după caz. Excluderea. se trec într-un proces verbal semnat de conducerea bisericii. pentru următoarele abateri: a) căderea în păcate grave şi trăirea în păcat.REGULI ŞI PROCEDURI Art. ca organ ierarhic superior. c) răspândirea de învăţături şi practici contrare adevărului biblic. 8 . este supus disciplinei acesteia. III. să frecventeze cu regularitate serviciile divine şi să-şi aducă contribuţia la împlinirea menirii bisericii. prin contestaţie Comunităţii Regionale. c) retragerea unor drepturi(dreptul de a sluji în biserică. (1) Fiecare membru al bisericii. Teritoriale sau Etnice. poate fi însoţită de interdictia accesului persoanei excluse în locaşul de cult al bisericii care a decis excluderea. biserica poate decide în cazuri riguros determinate interzicerea accesului. să contribuie cu regularitate la susţinerea financiară a bisericii prin zeciuieli şi donaţii.4 DISCIPLINA MEMBRILOR. e) neparticiparea la viaţa bisericii prin absenţa îndelungată şi voită de la serviciile divine. se face cu confirmarea Comunităţii Regionale. pe o perioadă nedeterminată. În desfăşurarea activităţii sale.3. d. excluderea. potrivit cu învăţătura Sfintelor Scripturi şi cu nevoile lucrării lui Dumnezeu. dreptul de a participa la Cina Domnului) pe o perioadă determinată. Teritoriale sau Etnice. rânduiala bisericii locale şi să se supună hotrârilor conducerii acesteia. d) retragerea tuturor drepturilor de membru. (3) Aplicarea formei extreme de disciplinare. pe slujitorii bisericii. unor persoane care tulbură serviciile divine. c). e) excluderea. d). trăire care aduce prejudicii grave bisericii şi lucrării lui Dumnezeu. b) mustrare în faţa comitetului bisericii. 27. de către pastor sau conducătorul bisericii. Persoana faţă de care s-a aplicat o formă de disciplinare are dreptul de a se adresa în scris. d) subminarea cu premeditare a unităţii şi autorităţii bisericii prin producerea de dezbinări sau prin răspândirea de zvonuri care pot duce la aceasta. să respecte pe ceilalţi membri.

Potrivit principiului Noului Testament cu privire la preoţia tuturor credincioşilor.1 CATEGORIILE DE SLUJITORI Art. 31.lit.c.(4) Repunerea în drepturi.3. pot sluji ca: PASTORI – slujitorii ordinaţi. 30. dar care şi-au exprimat opţiunea scrisă în acest sens. b) face dovada că viaţa lui s-a îndreptat şi că a fost iertat de Domnul pentru faptele sale.4. sau pastori coordonatori de zonă. evanghelişti. În cazul reprimirii celui exclus. Aparţinătorii au obligaţia de a se încadra în disciplina şi în rânduiala bisericii locale. Atât excluderea cât şi reprimirea vor fi consemnate într-un proces verbal şi operate în evidenţele de membri ale bisericii.e. Ei pot fi. III. SECŢIUNEA III. apostoli. se face de către pastor împreună cu Comitetul bisericii. Biserica penticostală recunoaşte slujbele spirituale din biserică potrivit epistolei către Efeseni 4.5 ALTE CATEGORII DE PERSOANE Art. Art. 29. care frecventează serviciile divine ale bisericii.2.d. respectiv reprimirea celui pus sub disciplină conform alin. b) persoanele care frecventează în mod constant serviciile religioase şi încă nu au fost botezate. Aparţinătorii beneficiază de următoarele drepturi: a) să participe la slujbele bisericii. prezbiteri şi diaconi. pastori de sector. Art. pastori asistenţi. Credincioşii care dovedesc maturitate spirituală şi calităţi de slujire menite să contribuie la desăvârşirea spirituală a celorlalţi membri ai bisericii. 9 . prooroci. Sunt consideraţi aparţinători ai bisericii. Teritoriale sau Etnice. 1–13. pastori coordonatori. atunci când acesta: a) se căieşte din toată inima de abaterile sale.4 SLUJITORII BISERICII III. care răspund de toate problemele spirituale şi administrative ale bisericii şi oficiază toate actele de cult. 28. păstori şi învăţători. aceasta se comunică Comunităţii Regionale. c) se supune rânduielilor bisericii. potrivit cu darul încredinţat lui de Dumnezeu şi recunoscut de biserică. precum şi potrivit epistolei 1Tim. d) cere în scris să fie reprimit. 11–13. 3. fiecare credincios este chemat să slujească în biserică. b) să beneficieze de îndrumare spirituală din partea bisericii. următorii: a) minorii nebotezaţi din familiile credincioşilor penticostali.

care se ocupă de educaţia biblică a membrilor bisericii. • În viaţa familiei sale trebuie să fie: bărbatul unei singure neveste. prin recunoaştere sau prin actul ordinării. PROOROCI – slujitorii recunoscuţi de biserică. cu rugăciune şi punerea mâinilor. 33. slujitorii propuşi pentru a fi ordinaţi trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute de Scriptură (1 Timotei 3. să nu aibă antecedente incompatibile cu calitatea de slujitor ordinat e. din partea lui Dumnezeu şi de a o recunoaşte. 10 . III. 34. binecuvântările de copii şi înmormântările. d. înfrânat.CONDIŢII ŞI PROCEDURI Art.d şi e. să nu fie nou convertit. conform art. EVANGHELIŞTI – slujitorii recunoscuţi şi trimişi de biserică să răspândească Evanghelia pentru mântuirea celor pierduţi. a tinerilor şi a copiilor. Actul ordinării nu se aplică femeilor.2 ORDINAREA SLUJITORILOR. să nu fie beţiv. la propunerea conducerii bisericii prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi. un bun conducător al propriei sale case. Pastorii împreună cu comitetele de conducere ale bisericilor au sarcina de a identifica chemarea specifică a fiecărui slujitor. sub îndrumarea pastorului şi care se ocupă de problema ajutorărilor în biserică. care oficiază toate actele de cult ce le sunt repartizate de pastor. Art. drept. 27 alin (2) lit.c. (1) Slujitorii propuşi pentru a fi ordinaţi. APOSTOLI(MISIONARI) – slujitorii trimeşi de biserică în ţară sau în străinătate pentru a înfiinţa biserici noi într-o altă cultură prin răspândirea Evangheliei. să nu fie încăpăţânat. înţelept. blând. să se ţină de Cuvântul adevărat.PREZBITERI – slujitorii ordinaţi. 1 – 13: Tit 1. a. procedând la investirea în lucrarea divină după caz. 32. care comunică mesaje din partea lui Dumnezeu prin manifestarea slujbei profetice. să fie botezaţi cu Duhul Sfânt şi plini de Duhul Sfânt b. să nu fie gâlcevitor. liber de dragostea de bani. • În viaţa lui spirituală trebuie să fie: sfânt. Art. se face de către Adunarea Generală a bisericii. Aprobarea slujitorilor în vederea ordinării. DIACONI – slujitorii ordinaţi care oficiază numai Cina Domnului. noilor convertiţi. iubitor de bine. să nu fie bătăuş. 6 – 9): • În viaţa lui personală trebuie să fie: cumpătat. ÎNVĂŢĂTORI – slujitorii recunoscuţi de biserică.4. Ei trebuie să fie în stare să predea corect şi eficient învăţăturile Sfintelor Scripturi. prin evanghelizări publice sau de la om la om. să fie căsătoriţi şi să aibă o bună mărturie în familie c. trebuie să îndeplinească următoarele condiţii. să nu fi fost sancţionaţi disciplinar pe linie bisericească. pentru a întări bisericile mai mici sau/şi pentru a desfăşura activităţi cu caracter social-umanitar.

prin hotărăre definitivă.35. Pe toată durata procesului de suspendare părţile implicate în cauză au dreptul la contestaţie. vor fi examinaţi de asemenea din punct de vedere doctrinar de către conducerea Comunităţii Regionale. III. potrivit procedurii de contencios. capabil să înveţe pe alţii • (2) În vederea ordinării sau recunoaşterii. verificănd condiţiile de legalitate şi legitimitate a cauzei. Fiecare slujitor ordinat va semna un angajament solemn de fidelitate faţă de Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România şi va primi o legitimaţie care îi atestă dreptul de a-şi exercita slujba pentru care a fost investit. abateri grave sau repetate de la conduita spirituală personală e. Teritoriale sau Etnice. încălcarea angajamentului solemn de slujitor al bisericii c. 2.În relaţiile sale interpersonale: să aibă o bună reputaţie în afara bisericii. modalitatea de soluţionare a rezoluţiei. alin.36. (1) Calitatea de slujitor poate fi suspendată din următoarele motive: a. Apostolii(misionarii) şi evangheliştii. Comitetul Bisericii anunţă Comunitatea Regionala.CONDIŢII ŞI PROCEDURI Art. Dacă rezoluţia este aceea de suspendare. c. 35. cât şi în cazul revocării. Consiliul Bisericesc decide. se retrage legitimaţia de slujitor. • În slujirea lui: să fie ospitalier. (3) Comisia de ordinare a slujitorilor va fi formată din cel puţin trei pastori în cazul ordinării pastorilor şi prezbiterilor şi de cel puţin doi pastori în cazul ordinării diaconilor. Etnică sau Teritorială asupra necesităţii de declanşare a procedurii de suspendare. Teritoriale sau Etnice. 37.3 PIERDEREA CALITĂŢII DE SLUJITOR.4. ea va fi înaintată Comitetului Executiv care va delibera asupra situaţiei. prezbiterii şi diaconii de către conducerea Comunităţii Regionale. Art. abateri de la prevederilor prezentului Statut d. slujitorii propuşi vor fi exeminaţi din punct de vedere doctrinar după cum urmează: a. Art. 36. 11 . dacă gravitatea situaţiei o impune. Finalizarea cercetării se va face în baza unei rezoluţii. neîndeplinirea sistematică a atribuţiilor de slujire (2) Atunci când situaţia o impune şi în cazurile enumerate mai sus. pastorii de către Comitetul Executiv. b. Revocarea operează de asemenea dacă în intervalul suspendării persoana în cauză nu-şi revizuieşte comportamentul sau atitudinea care au dus la aplicarea suspendării. încălcarea condiţiilor biblice care au stat la baza ordinării b. Procedura revocării se realizează potrivit art. Calitatea de slujitor poate fi revocată în situaţiile enunţate în art. să fie vrednic de cinste. Pe perioada suspendării.

Teritorială. slujitorul poate invoca secretul mărturisirii după caz. (1) Biserica hotărăşte angajarea slujitorilor menţionaţi mai sus. 42. iar în lipsa sa. la cererea Comitetului bisericii. fără a fi îndeplinit o stagiatură în slujba de diacon. Bisericile cu peste 300 membri pot avea pe lângă pastorul coordonator şi unul sau mai mulţi pastori asistenţi. 12 . precum şi a tuturor compartimentelor bisericii g) oficierea actelor de cult. sau Etnică. Aceştia ajută nemijlocit la îndeplinirea atribuţiilor pastorale şi preiau responsabilităţile ce le sunt delegate de către pastorul coordonator. apoi ca prezbiter. (2) Angajarea personalului se face de către Comunitatea Regională. 43. 39. În relaţia cu autorităţile de stat. sau Etnică. funcţie de libertatea de conştiinţă.5 CONDUCEREA BISERICII LOCALE III. conform statului de funcţii. păstorirea membrilor bisericii d) coordonarea serviciilor divine la care este prezent e) prezidarea şedinţelor Comitetului. ales de asemenea de Adunarea Generală. Art.4 ANGAJAREA SLUJITORILOR Art. În afară de aceştia. 40. biserica mai poate angaja personal administrativ şi de specialitate. atunci când biserica locală nu are capacitatea să facă acest lucru.4. III.5. aprobat de Adunarea Generală a bisericii. în raport cu numărul de membri ai bisericii. delegarea acestei responsabilităţi unui alt slujitor din comitetul bisericii f) coordonarea activităţii membrilor comitetului. Teritorială. şi de Comitetul Executiv al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.Art. Nimeni nu poate fi promovat direct pastor. Pastorul bisericii are următoarele atribuţii: a) predicarea şi învăţarea Sfintelor Scripturi b) pregătirea şi îndrumarea celorlalţi slujitori ai bisericii c) organizarea şi îndrumarea activităţilor spirituale şi administrative ale bisericii. ocazii în care poate solicita ajutorul celorlalţi slujitori ordinaţi Art. Art. SECŢIUNEA III. (1) Biserica penticostală locală este condusă de pastorul ales de Adunarea Generală a bisericii şi confirmat de Comunitatea Regională. 38. Slujitorii bisericii sunt datori să păstreze secretul mărturisirii personale. în funcţie de nevoi şi de posibilităţi. 41.1 PASTORUL BISERICII Art. Pastorul este ajutat în activitatea sa de Comitetul bisericii.

păstrează banii şi alte valori. ţine registrele de casa şi de bancă la zi şi efectuează plăţi în baza hotărârilor comitetului. Pastorii coordonatori de zonă. (6) Ceilalţi membri ai comitetului vor avea atribuţiile stabilite în cadrul comitetului. casier. 45. 44. sau Etnice în caz de excepţie casierul poate fi şi din afara comitetului. au următoarele atribuţii: a) Supraveghează şi îndrumă activitatea spirituală şi administrativă a bisericilor din teritoriul a cel puţin un judet. (1) Comitetul bisericii locale se compune din pastor. 46. Etnice sau Teritoriale. Art. iar conducătorul conduce serviciile divine în lipsa pastorului. acolo unde nu este un pastor localnic. văduve şi orfani întocmeşte bugetul bisericii şi îl supune spre aprobare Adunării Generale rezolvă orice alte sarcini încredinţate de Adunarea Generală 13 . a) b) c) d) e) f) g) Atribuţiile comitetului bisericii sunt: conduce operativ activitatea bisericii sub coordonarea pastorului. În vederea bunei desfăşurării a activităţii. (2) Pastorul coordonează activitatea comitetului bisericii. doi cenzori şi mai mulţi membri. ţinând cont de responsabilităţile celorlalţi slujitori si conlucrând armonios cu aceştia. din secretar. (3) Secretarul ţine evidenţa membrilor bisericii. III. Teritoriale. pe tot timpul mandatului încredinţat stabileşte direcţiile şi obiectivele de dezvoltare ale bisericii urmăreşte respectarea bunei rânduieli în biserică împreună cu pastorul hotărăşte şi aplică măsurile de disciplinare a membrilor. efectuează corespondenţa.2 COMITETUL BISERICII Art. în caz de abateri îngrijeşte de săraci. c) Sesizează preşedintele Comunităţii Regionale cu privire la abaterile slujitorilor de la morala sau doctrina sănătoasă.Art. potrivit competenţelor ce îi sunt delegate de către acesta. după cum decide Adunarea Generală. Pastorii de sector au atribuţiile pastorilor care deservesc bisericile locale. în cadrul Comunităţii Regionale. (5) Cenzorii controlează din proprie iniţiativă operaţiunile financiar-contabile ale bisericii semestrial şi consemnează constatările făcute într-un proces verbal. ori de la rânduiala duhovnicească a Bisericii Penticostale şi propune analizarea acestora de către Comitetul Comunităţii Regionale sau de Comisia de disciplină.5. conducător. dar le exercită în mai multe biserici care alcătuiesc un sector de slujire. întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor de comitet şi ale Adunării Generale şi ţine la zi evidenţa patrimoniului acesteia. b) Primeşte sesizările pastorilor de sector sau ale bisericilor din teritoriu cu privire la diferite nevoi spirituale sau abateri de la rânduială duhovnicească şi se implică în rezolvarea lor. Cu avizul Comunităţii Regionale. (4) Casierul răspunde de gestiunea casieriei. pot funcţiona pastori de sector sau pastori coordonatori de zonă. respectiv a dispoziţiilor de plată semnate de cei în drept.

Teritoriale sau Etnice. şi e. recunoaşterea prezbiterilor. (2) Propunerile candidaţilor pentru a fi aleşi în noul Comitet. poate acorda cel mult un nou mandat Comitetului în exerciţiu. 48.Art. în şedinţe extraordinare. (1) Adunarea Generală a bisericii este alcătuită din toţi membrii care se bucură de drepturi depline şi care se află în ţară. prezbiter.5. b) să aibă o mărturie demnă în ce priveşte familia lor. şi aprobă alte investiţii necesare bunei desfăşurări a activităţii. diacon sau conducător de biserică.. Conferinţa Naţională şi Congresului Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România (4) Adunarea Generală a bisericii se convoacă şi este prezidată de pastor. d) aprobă execuţia bugetară şi descărcarea de gestiune a Comitetului şi bugetul bisericii e) aprobă cumpărările şi vânzările de bunuri mobile şi imobile. delegat de pastor. vor fi făcute de pastorul bisericii. (3) Candidaţii propuşi pentru a fi aleşi în Comitet trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă un caracter ales şi o înaltă ţinută morală şi spirituală. 47. e) să nu fi fost sancţionat disciplinar pe linie bisericească pentru abateri grave conf. iar în lipsa acestuia de către un alt membru cu funcţie de răspundere: pastor asistent. sau de pastor în colaborare cu o comisie de propuneri formată din oameni cu o experienţă deosebită în lucrare. sau de Comunitatea Regională. (1) Alegerile de comitet se fac la 4 ani. d. f) desemnează prin vot delegaţii bisericii pentru Adunarea Generală a Comunităţii Regionale. Teritoriale sau Etnice.3 ADUNAREA GENERALĂ A BISERICII Art. Teritorială sau Etnică. Art. 14 . fac excepţie bisericile nou înfiinţate. a diaconilor şi a celorlalţi slujitori aleşi. 2. c) să aibă capacitatea şi disponibilitatea de a îndeplini sarcinile încredinţate d) să aibă o vechime de cel puţin 5 ani în Cultul Penticostal şi doi ani în biserica respectivă. III. Teritoriale sau Etnice şi în prezenţa delegatului acesteia. (2) Adunarea Generală a bisericii se întruneşte o dată pe an în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie. Adunarea Generală a bisericii. (3) Adunarea Generală a bisericii are următoarele atribuţii: a) alege pastorul bisericii şi-l pune în slujbă cu acordul Comunităţii Regionale. c. b) alege Comitetul bisericii la expirarea mandatului sau când situaţia o impune c) solicită Comunităţii Regionale. lit. 27 alin.

unităţi productive. persoanelor din afara ei care i-o solicită. (3) Slujbele speciale sau ocazionale ale bisericii. case de odihnă. Art. (2) Zilele şi orele în care au loc serviciile divine se stabilesc de către fiecare biserică în parte. Biserica acordă asistenţă spirituală membrilor şi aparţinătorilor ei. Teritorială sau Etnică. cu condiţia respectării rânduielii stabilite de către biserică. în săli publice. Biserica poate organiza studii biblice şi grupe de părtăţie în casele membrilor sau aparţinătorilor ei. societăţi misionare. 51. Art. cu anunţarea în scris. cu cel puţin o săptămână înainte. cimitire confesionale şi alte activităţi pe linia scopului propus. dacă întruneşte cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor. (1) Biserica îşi desfăşoară slujbele religioase obişnuite în lăcaş propriu. azile. (4) La serviciile divine participă credincioşii penticostali. 49. azile. 55. Biserica poate trimite misionari în ţară şi în străinătate pentru răspândirea Evangheliei şi pentru activităţi cu caracter social-umanitar. Comunitatea Regională. sau orice alt spaţiu destinat acestui scop. edituri. precum şi tuturor categoriilor sociale care au nevoie de asistenţă în orfelinate. social-caritabilă şi administrativ gospodărească. convoacă Adunarea Generală a bisericii. de învăţământ.(5) Adunarea Generală a bisericii se convoacă cu două săptămâni înainte de data fixată pentru întrunirea ei şi se consideră statutară. culturală. unităţi de învăţământ. organiza şi întreţine singură sau în asociere cu alte biserici. pot fi organizate în aer liber. prin slujitorii. În cazul neîntrunirii numărului statutar. penitenciare. în spiritul prezentului statut. 15 . motivate şi semnate de majoritatea membrilor Comitetului sau cel puţin de 1/3 din numărul membrilor bisericii. membrii şi aparţinătorii ei îşi desfăşoară activitatea spirituală. pentru a răspândi Evanghelia şi dragostea lui Dumnezeu în societate. Art. Art. orfelinate. 50. 53. Grupele de studiu biblic şi cele de părtăşie frăţească nu constituie organizaţii bisericeşti de sine stătătoare. unităţi militare.6 ACTIVITĂŢILE BISERICII LOCALE Art. Biserica poate înfiinţa. în alte spaţii amenajate special. spitale. Biserica. ca urmare a sesizării scrise. Pot participa şi alte persoane. Adunarea Generală se va ţine peste o săptămână cu numărul membrilor prezenţi la această dată. tabere şcolare şi de tineret. Art. tipografii. 54. 52. alte unităţi. SECŢIUNEA III. mijloace de informare în masă. (6) În situaţii deosebite. Biserica are datoria să depună mărturie creştină prin cuvânt şi faptă. închiriat. etc. unităţi de învăţământ religios de orice grad. sau pe stadioane. Art.

Bisericile locale din una sau mai multe ţări învecinate. Art. privind moralitatea provenienţei acestora şi din alte activităţi proprii. unităţi sanitare. fără nici un amestec din afară. şi potrivit nevoilor concrete ale lucrării lui Dumnezeu. mijloace materiale şi tehnice necesare desfăşurării activitâţii proprii.7 PATRIMONIUL BISERICII Art. 60. 57. Gestionarea acestora se face de către Comitetul Bisericii. dispune de patrimoniul şi de fondurile ei. biserica nu are nevoie de avizul sau aprobarea unui organ ierarhic superior. precum şi pentru a avea un mijloc de reprezentare colectivă în faţa autorităţilor locale şi în relaţiile lor cu 16 . din donaţii din partea persoanelor fizice sau juridice din ţară şi din străinătate. 58. 62. Art. Bisericile Penticostale locale de pe raza unuia sau a mai multor judeţe se pot uni pentru a constitui o Comunitate Penticostală Regională. Conform învăţăturii Sfintelor Scripturi. În vederea dobândirii sau înstrăinării bunurilor mobile şi imobile. cu respectarea principiului biblic. Biserica locală prin Adunarea Generală. Art. clădiri şi terenuri pentru unităţile de învăţământ.1 CONSTITUIREA COMUNITĂŢII Art. Art. CAPITOLUL IV. COMUNITATEA REGIONALĂ.SECŢIUNEA III. TERITORIALĂ. 63. 56. se pot uni pentru a forma o Comunitatea Penticostală Teritorială din DIASPORA. de caritate şi de odihnă. cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare şi de zidire duhovnicească. a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. Teritoriale sau Etnice. cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare şi de zidire duhovnicească. fiecare biserică are datoria să participe la susţinerea financiară a Comunităţii Regionale. Biserica se întreţine din contribuţiile şi zeciuielile membrilor ei. 59. case pastorale şi pentru personalul de serviciu. cu excepţia bunurilor imobile care au destinaţia de lăcaş de cult. Art. Biserica poate avea în proprietate lăcaşul de cult cu anexele şi terenurile aferente. 61. Art. ETNICĂ SECŢIUNEA IV. cimitir confesional şi alte bunuri. Donaţiile de orice natură făcute bisericii intră în proprietatea acesteia şi nu pot fi restituite sub nici o formă donatorilor. precum şi pentru a avea un mijloc de reprezentare colectivă în faţa autorităţilor locale şi în relaţiile lor cu conducerea Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Romania.

64. Art. Teritoriale sau Etnice sunt: a) asistă bisericile locale în lucrarea de zidire spirituală.1 ADUNAREA GENERALĂ A COMUNITĂŢII REGIONALE Art. h) îndeplineşte alte activităţi specifice pentru realizarea obiectivului pentru care a fost constituită SECŢIUNEA IV. Înfiinţarea unei Comunităţi Regionale.2 ATRIBUŢIILE COMUNITĂŢII Art. Teritoriale sau Etnice se face prin hotărârea Adunării de Constituire. SECŢIUNEA IV. (2) Adunarea Generală a Comunităţii Teritoriale. Teritoriale sau Etnice sunt: a) Adunarea Generală b) Comitetul Comunităţii c) Biroul Permanent IV. Organele de conducere ale Comunităţii Regionale. Atribuţiile Comunităţii Regionale. 17 . precum şi angajarea şi plata personalului propriu. 68. aparţinând unei anumite etnii. cu votul a cel puţin 3/4 din numărul acestora şi cu aprobarea Consiliului Bisericesc. din fondurile provenite de la acestea. (1) Adunarea Generală a Comunităţii Regionale. 65. Din rândul delegaţilor trebuie să facă parte pastorii şi conducătorii bisericilor. a delegaţilor tuturor bisericilor implicate. având acelaşi scop.3. sau când situaţia o impune. se compune din toţi păstorii legitimaţi în cadrul comunităţii şi câte un delegat la 200 de membri. 67. în probleme de disciplină bisericească e) hotărăşte asupra propunerilor făcute de biserici cu privire la ordinarea de noi slujitori f) efectuează la cerere angajarea şi plata personalului deservent al bisericilor locale. se pot uni pentru a constitui o Comunitate Penticostală Etnică. 66. 62. Bisericile Penticostale locale. se compune din toţi păstorii legitimaţi în cadrul comunităţii şi câte un delegat la 50 de membri. Art. g) îndrumă şi exercită controlul de legalitate în problemele financiare ale bisericilor.conducerea Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Romania. prevăzut la Art.3 CONDUCEREA COMUNITĂŢII REGIONALE Art. de vestirea Evangheliei şi de educaţie creştină b) încurajează şi ajută la înfiinţarea de noi biserici c) pregăteşte slujitori duhovnicesti pentru bisericile din cadrul comunităţii d) asistă bisericile la solicitarea acestora.

(3) Adunarea Generală a Comunităţii Etnice.3. (2) Pentru a fi aleşi în Comitetul Comunităţii Regionale. (3) Comitetul Comunităţii Regionale. d) să fi dovedit eficienţă si competenţă în lucrarea lor pastorală e) să nu fi fost sancţionat disciplinar pentru abateri. Teritoriale sau Etnice vor fi prezidate de către un membru al Comitetului Executiv. se compune din preşedinte. rânduiala şi valorile morale şi spirituale ale Cultului Penticostal c) să fie recunoscuţi pentru principialitatea si probitatea caracterului lor. Teritoriale sau Etnice. (1) Comitetul Comunităţii Regionale. se compune din toţi păstorii legitimaţi în cadrul comunităţii şi câte un delegat pentru fiecare biserică. (4) Adunarea Generală a Comunităţii Regionale. până la completarea numărului statutar. pastorii trebuie îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă o vechime de cel puţin 5 ani în pastoraţie. b) alege Comitetul Comunităţii Regionale. 18 . Biroul permanent şi Comisia de cenzori formată din 3 membri c) revocă Comitetul Comunităţii Regionale. ia orice hotărâri care privesc bunul mers al Comunităţii IV. unul sau doi vicepreşedinţi.Teritoriale sau Etnice. Teritoriale. se convoacă de Biroul permanent al comunităţii o dată la 4 ani în şedinţă ordinară electivă şi oridecâte ori este nevoie în şedinţă extraordinară. Teritoriale sau Etnice. reprezentanţii Comunităţii în Consiliul Bisericesc e) ia hotărâri privind cumpărarea şi vânzarea de bunuri mobile şi imobile şi alte materiale necesare activităţii proprii. Teritoriale sau Etnice. şi mai mulţi membri. b) să fie recunoscuţi pentru ataşamentul lor ferm la doctrina. sau Etnice. Teritoriale sau Etnice şi Biroul Permanent atunci când constată că membri acestora nu mai corespund condiţiilor statutare care au stat la baza alegerii lor d) alege pentru următorii 4 ani. şi aprobă descărcarea de gestiune pe baza raportului Comisiei de cenzori. sau Etnice. sunt: a) primeşte raportul Comitetului Comunităţii Regionale. cu excepţia comunităţilor nou înfiinţate. este ales de Adunarea Generală şi se compune din 5 – 11 păstori. secretar. (6) Atribuţiile Adunării Generale a Comunităţii Regionale. Dintre aceştia se aleg pastorii coordonatori de zonă. Teritoriale sau Etnice. 69. (5) Şedinţele ordinare elective ale Adunării Generale a Comunităţii Regionale.2 COMITETUL COMUNITĂŢII REGIONALE Art.Teritoriale.

Teritoriale sau Etnice şi şedinţele extraordinare ale Adunării Generale (5) Vicepreşedinţii asigură conducerea Comunităţii Regionale. (8) Comitetul Comunităţii are următoarele atribuţii: a) conduce activitatea Comunităţii Regionale. pe principiul delegării de autoritate. Teritoriale sau Etnice. întocmeşte procesele verbale ale Adunării Generale şi ale Comitetului Comunităţii Regionale. Teritoriale sau Etnice este format din preşedinte. în lipsa preşedintelui şi preiau orice responsabilitate stabilită în fişa de post. Teritoriale sau Etnice b) răspunde nemijlocit de activitatea spirituală din cadrul Comunităţii Regionale. vor avea sarcinile stabilite în sedinţele Comitetului. incapacitate fizică sau de altă natură. 70. Teritoriale sau Etnice d) ia orice hotărâri necesare pentru bunul mers al comunităţii e) cercetează abaterile de la morala creştină sau de la doctrina penticostală a pastorilor şi face propuneri Comitetului Executiv. c) emite decizii de angajare a personalului şi de modificare a drepturilor salariale ale personalului angajat d) prezidează şedinţele Comitetului Comunităţii Regionale.3. Teritoriale sau Etnice. pe durata mandatului încredinţat b) duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale ale Comunităţii Regionale. (7) Ceilalţi membri ai Comitetului Comunităţii. în vederea sancţionării celor vinovaţi f) cercetează abaterile de la morala creştină sau de la doctrina penticostală a celorlalţi slujitori şi ia măsurile ce se impun IV. ţine evidenţa cărţilor de muncă ale personalului angajat şi orice alte evidenţe necesare activităţii Comunităţii. Teritoriale sau Etnice are următoarele atribuţii: a) conduce activitatea curentă a Comunităţii Regionale. 19 . (6) Secretarul efectuează corespondenţa.3 BIROUL PERMANENT AL COMUNITĂŢII REGIONALE Art. Biroul permanent al Comunităţii Regionale. Teritoriale sau Etnice. Teritoriale sau Etnice şi stabileşte sarcini concrete pentru membrii Comitetului Comunităţii Regionale. Delegarea de autoritate se va face în scris atunci când intervin: deplasări de lungă durată. Teritoriale sau Etnice. c) pregăteşte lucrările Adunării Generale ale Comunităţii Regionale. vicepreşedinţi şi secretar şi rezolvă problemele curente din cadrul Comunităţii.(4) Preşedintele Comunităţii Regionale. Teritoriale sau Etnice.

Teritorială sau Etnică. Art. 71. răspund de activitatea lor conform fişei postului şi contractului de muncă în baza căruia au fost angajaţi. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groasă. Ştampila Comunităţii Regionale. 76. Teritorială sau Etnică poate avea imobile proprii. Teritoriale sau Etnice. (1) Comunitatea Regională. 77. Ea poate primi donaţii de la orice persoană fizică sau juridică din ţară sau din străinătate cu respectarea principiului biblic. Art. Pe circumferinţa interioară a cercului mai mic. Etnică. Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.. patrimoniul Comunităţii Regionale. Teritoriale sau Etnice este rotundă. În centrul ştampilei se află imaginea unui porumbel în zbor care coboară. Art. avizate de conducerea Comunităţii. 73.. care îşi vor desfăşura activitatea specifică în baza regulamentelor proprii. de la care pornesc raze în toate direcţiile până la circumferinţa unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm. iar pe un al doilea rând interior. Art.. case de odihnă. după care urmează denumirea Comunităţii. Teritoriale sau Etnice. La nivelul Comunităţii Regionale. (2) Donaţiile de orice natură făcute Comunităţii Regionale. Teritoriale sau Etnice pot funcţiona diferite comisii pe domenii de activitate.. intră în proprietatea acesteia şi nu pot fi restituite. Comunitatea Regională. 72. Teritoriale sau Etnice.. cu diametrul de 35 mm. 20 . se scrie în formă rotundă.. Teritoriale sau Etnice funcţionează unul sau mai multe Seminarii Biblice Penticostale pentru pregătirea de noi lucrători în cadrul bisericilor din zonă şi pentru instruirea celor deja implicaţi în lucrare. Art. 75. Teritorială sau Etnică se dizolvă atunci când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza înfiinţării ei.Art. În cadrul Comunităţii Regionale. 74. În caz de dizolvare. Comunitatea Regională.4 PATRIMONIUL COMUNITĂŢII REGIONALE Art. se susţine financiar din contribuţia tuturor bisericilor din cadrul ei. privind moralitatea provenienţei acestora. studio radio sau TV şi alte unităţi pe linia scopului propus.Teritorială. azile pentru bătrâni. unităţi de învăţământ de toate gradele. Ceilalţi angajaţi ai Comunităţii Regionale. sub formă de cerc se scrie: Comunitatea Regională. Circumferinţa ei este delimitată de două cercuri concentrice la distanţă de 1 mm unul faţă de celălalt. SECŢIUNEA IV. trece la Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. societăţi misionare. ediruri. tipografii.

la care vor participa toţi pastorii în exerciţiu. organizate în Comunităţi Regionale.1 STRUCTURA DE FUNCŢIONARE Art. se vor asocia prin bună înţelegere şi vor alege delegatul lor la Adunarea Generală a Cultului. Teritoriale sau Etnice.P . Institutul Teologic Penticostal şi Casa de pensii şi ajutoare a C.2 ADUNAREA GENERALĂ V. 79. Bisericile locale care au un număr mai mic de membri. constituindu-se în CONFERINŢA NAŢIONALĂ A CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ.CAPITOLUL V. (3) Organele de conducere ale Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România sunt: a) Adunarea Generală b) Consiliul Bisericesc c) Comitetul Executiv d) Biroul permanent SECŢIUNEA V. Adunarea Generală a Cultului se convoacă de către Comitetul Executiv în şedinţe ordinare cu caracter electiv o dată la 4 ani. (3) Adunarea Generală a Cultului se convoacă de către Comitetul Executiv în şedinţe ordinare cu caracter spiritual şi organizatoric anual. (1) Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. când se constituie în CONGRESUL CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ. 78. cu prioritate dintre prezbiteri sau diaconi. (2) 21 .2. (2) Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este organizaţia centrală de reprezentare a intereselor generale ale părţilor ei componente.D.C. (1) Adunarea Generală a Cultului se compune din toţi pastorii în exerciţiu şi din câte un delegat la 1 500 de membri.A.B. CONDUCEREA CULTUL CREŞTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ PENTICOSTALĂ DIN ROMÂNIA SECŢIUNEA V. este format din toate bisericile penticostale locale. (4) Adunarea Generală a Cultului se convoacă de către Comitetul Executiv în şedinţe extraordinare pentru modificarea actelor normative când se constituie în CONGRESUL DE LUCRU AL CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Art.R.

sau de cel puţin jumătate dintre consilieri. (2) SECŢIUNEA VI. 80. preşedinţii Comunităţilor Penticostale Regionale şi un reprezentant al Comunităţilor Etnice. la propunerea Consiliului Bisericesc. în condiţiile păstrării identităţii sale spirituale şi administrative. aleşi dintre pastorii care au cel puţin 8 ani în pastoraţie.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Art. între Adunările Generale Elective. condus de un preşedinte ales. Conferinţa Naţională a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. (1) Lucrările Congresului Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică.V. 22 . la propunerea Consiliului Bisericesc. f) aduce îmbunătăţiri la Mărturisirea de credinţă. (2) Consiliul Bisericesc este format din 31 de membri. i) hotărăşte în privinţa colaborării Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. drepturile omului. (1) Consiliul bisericesc este forul superior de conducere al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. vor fi prezidate de un birou de zi. . h) votează moţiuni şi rezoluţii referitoare la morala creştină. în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor. (4) Consiliul Bisericesc se întruneşte de cel puţin două ori pe an şi este convocat de Comitetul Executiv. 81. mediul încojurător şi alte probleme de interes major. libertatea religioasă. b) descarcă de gestiune Consiliul Bisericesc c) alege din cadrul Consiliului Bisericesc pe membrii Comitetului Executiv. va fi condusă de Comitetul Executiv.3 CONSILIUL BISERICESC VI. la propunerea Adunării Generale.3.2. d) alege Comisia de cenzori alcătuită din 3 membri. cu alte organizaţii religioase din ţară şi din străinătate. Hotărârile consiliului se iau cu majoritate simplă. care trebuie să aibă o vechime în pastoraţie de cel puţin 8 ani. Art. format din 5 membri.2 ATRIBUŢIILE ADUNĂRII GENERALE Atribuţiile Adunării Generale a Cultului Creştin Penticostal sunt: a) primeşte raportul de activitate al Consiliului Bisericesc şi al Comisiei de cenzori. e) aduce schimbări la Statutul de organizare şi funcţionare al Cultului. (3) Fac parte de drept din Consiliul Bisericesc.

analizează situaţia generală din cadrul Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică şi face recomandări bisericilor şi celorlalte organizaţii membre pentru buna desfăşurare a activităţii acestora.(5) Consiliul Bisericesc este prezidat de preşedintele Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. aduce la îndeplinire hotărârile Congresului şi ale Conferinţei Naţionale ale Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. când situaţia o impune. care s-a abătut de la doctrina penticostală. votează bugetul Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. V. d. e.3. pe rectorul Institutului Teologic Penticostal. evanghelice. excluderea din Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. j. la Comunităţile Regionale. revocă pe acei membri ai Comitetului Executiv care nu corespund sau demisionează. ecumenice sau filantropice atât din interiorul cât şi din exteriorul ţării. (6) Consiliul Bisericesc are următoarele atribuţii: a. stabileşte perioadele pentru alegeri în bisericile locale. pe Redactorul şef al publicaţiei centrale de presă şi pe preşedintele şi pe directorul Casei de pensii şi ajutoare. l. judecă abaterile de la conduita creştină sau de la Mărturisirea de credinţă a slujitorilor şi ia hotărâri în acest sens. Teritoriale sau Etnice şi la nivel central. 23 . g. sau de la morala creştină. h. b. în condiţiile păstrării identităţii spirituale şi administrative. c. ca instanţă de apel. validează sau invalidează atunci cînd situaţia o impune. a unei biserici sau a altei organizaţii membre. iar în caz de deces completează locurile rămase libere cu informarea Adunării Generale. descarcă de gestiunea anuală Comitetul Executiv. m. i. aprobă cumpărări şi vânzări de bunuri imobile necesare activităţii centrale k. asistat de secretarul general. propune Conferinţei Naţionale colaborarea Cultului Creştin Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Romănia. înfiinţează şi organizează departamente de lucru şi aprobă regulamentele acestora. îndrumă şi controlează activitatea Comitetului Executiv. f. hotărăşte. delegând sarcini specifice Comitetului Executiv şi comisiilor de specialitate. cu organizaţii penticostale. după prezentarea raportului Comisiei de cenzori.2 ATRIBUŢIILE CONSILIULUI BISERICESC .

şi are în subordine pe contabilul şef. VI. coordonează activitatea Consiliului Bisericesc şi a Comitetul Executiv. În situaţii speciale. 82. (6) Ceilalţi membri ai Comitetului Executiv participă la întrunirile acestuia cu drept de vot şi se implică activ în rezolvarea sarcinilor ce le revin. asigură conducerea Comitetului Executiv în lipsa preşedintelui şi se implică activ în rezolvarea sarcinilor ce le sunt încredinţate în cadrul şedinţelor acestuia. ordonează plăţile şi semnează actele şi documentele împreună cu secretarul general. trezorier şi 2 membri: (2) Preşedintele reprezintă Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. El are răspunderea activităţii operative privind personalul administrativ şi de specialitate. în relaţiile oficiale.4. conduce activitatea curentă a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică b. evidenţa necesară activităţii centrale. Vicepreşedinţii. (3) Secretarul general coordonează personalul angajat al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. ordonează plăţile şi semnează actele şi documentele Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică.6 ATRIBUŢIILE COMITETULUI EXECUTIV Atribuţiile Comitetului Executiv sunt: a. (1) Comitetul Executiv este însărcinat cu conducerea curentă a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică prin Biroul Permanent şi se compune din: preşedinte. rezolvă la solicitarea Comunităţii Regionale sau Etnice.4. d. care efectuează corespondenţa şi ţine la zi.4 COMITETUL EXECUTIV VI. (4) (5) Trezorierul.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Art. emite decizii cu privire la personalul angajat. problemele deosebite care apar în cadrul bisericilor. ia orice alte hotărâri în limita competenţei sale. doi vicepreşedinţi. reprezintă Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. susţine şi apără interesele bisericilor şi ale celorlalte organizaţii penticostale la cererea acestora 24 . duce la îndeplinire hotărârile Consliului Bisericesc c. secretar general. în relaţiile oficiale. El are în subordine pe secretarul executiv. răspunde de gestiunea financiar-contabilă a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică.SECŢIUNEA VI. Împreună cu preşedintele.

c. 83. după caz. b. vicepreşedinte. ŞCOALA DUMINICALĂ Art.e. Forma. Cultul Creştin Penticostal înfiinţează şi organizează unităţi de învăţămînt pentru pregătirea personalului de cult. 25 . aprobă angajarea personalului necesar desfăşurării activităţii centrale f. SECŢIUNEA VII. întocmeşte proiectul de buget al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică şi urmăreşte execuţia bugetară g. şcoli primare d. Teritoriale. unităţi de învăţământ superior. Şcoala Duminicală reprezintă o formă specifică învăţământului confesional şi se organizează în baza principiului potrivit căruia părinţii sau. Şcoala Duminicală în cadrul Bisericii locale. Art. secretar) la nivelul Comitetului Executiv şi la nivelul Comunităţilor Regionale sau Etnice. CAPITOLUL VII. g. f. (8) Comitetul Executiv se convoacă de către preşedintele Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică şi se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. aprobă achiziţionarea bunurilor mobile necesare activităţii centrale (7) Hotărârile Comitetului Executiv au valabilitate numai dacă au fost votate de majoritatea simplă a membrilor lui. 1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Art.Ele se organizează de către Biserica locală potrivit cu metodologia şi normele legale specifice. 86. şcoli gimnaziale e. seminarii biblice în cadrul Comunităţilor Regionale. precum şi a altor specialişti necesari desfăşurării activităţii religioase. Art. a profesorilor de religie. ÎNVĂŢĂMÂNTUL CONFESIONAL SECŢIUNEA VII. 85. sunt: Principalele forme de învăţămînt în cadrul Cultului Creştin Penticostal a. licee cu profil teologic. grădinţe pentru preşcolari. gradul. (9) Nu se admite cumulul de funcţii pentru funcţiile executive(preşedinte. 84. numărul şi planul de şcolarizare pentru instituţiile de învăţământ propriu se decid de către Cultul Creştin Penticostal în condiţii de autonomie a unităţilor admisistrativ teritoriale ce o compun şi potrivit legii. Etnice. 2 ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN BISERICA LOCALĂ.

din care fac parte consilieri aprobaţi de către Consiliul Bisericesc. care devine Preşedintele Casei de Pensii. Ea dispune de personalitate juridică şi de patrimoniu propriu. asistenţă socială precum şi orice alte forme necesare desfăşurării în condiţii optime a procesului de instruire şi formare a slujitorilor şi a personalului de specialitate.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Art. forma de învăţământ specifică confesiunii. 89. 90. Facultăţi de teologie. (1) Învăţământul teologic superior se organizează în condiţiile legii. CAPITOLUL VIII. (2) Rectorul Institutului Teologic Penticostal este ales sau revocat de către Senatul instituţiei de învăţământ şi confirmat de către Consiliul Bisericesc în ceea ce priveşte alegerea sau revocare sa. În cadrul Şcolii Duminicale deservesc învăţători care sunt aleşi de către biserica locală. CASA DE PENSII A CULTULUI PENTICOSTAL SECŢIUNEA VIII. la cerere.2 CONDUCEREA CASEI DE PENSII Art. Senatul este principalul for de conducere. 87. (3) Fiecare facultate este condusă de către un Consiliu Profesoral care stabileşte modul operativ de desfaşurare a activităţilor de învăţământ planificate. Învăţământul teologic superior cuprinde Institutul Teologic Penticostal.reprezentantul legal sau tutorele copilului alege confesiunea copilului şi. pot fi transmise şcolilor. 88. SECŢIUNEA VIII. El reprezintă instituţia din punct de vedere administrativ şi juridic. Consiliul de Administraţie este condus de către un Preşedinte. unde aceştia frecventează. Casa de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Penticostal se organizează potrivit Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare şi conform normelor legale în vigoare referitoare la sistemul de pensii şi asigurărilor sociale. Elevii primesc calificative sau note care. Casa de Pensii şi Ajutoare este condusă de către Consiliul de Administraţie. Senatul este condus de către un preşedinte. care este rectorul unităţii de învăţământ. pentru disciplina Religie. Şcoala Duminicală se organizează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit programei Cultului Creştin Penticostal. 26 . SECŢIUNEA VII. respectiv. 3 ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ÎN CULTUL PENTICOSTAL Art. Art.

Art. compact discuri. 94. etc. Art.3 ATRIBUŢIILE CASEI DE PENSII ŞI AJUTOARE Art. Conducerea operativă a Casei de Pensii se realizeză de către Directorul Casei de Pensii. azile. case de tip familial. În desfăşurarea activităţii sale Cultul Penticostal poate edita. DVD-uri audio sau video pe linia scopului propus. sporuri şi plăţi caracteristice sistemului de asigurări sociale şi pensii. poate tipări diverse publicaţii. centre de zi. poate imprima casete audio. CAPITOLUL X. acordă ajutoare şi efectuează plăţi cu caracter umanitar în condiţiile stabilite de normele Regulamentului. cantine. Cultul Creştin Penticostal are ca principală publicaţie revista „Cuvântul Adevărului”. 97. centre de prevenire sau informare. ASISTENŢA SOCIALĂ ÎN CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL CAPITOLUL IX. 92. Principalele atribuţii ale Casei de pensii şi ajutoare sunt: a. În desfăşurarea activităţii sale Cultul Creştin Penticostal poate înfiinţa unităţi de asistenţă socială de orice tip (centre de plasament. 93. PUBLICAŢII ŞI MASS-MEDIA ÎN CULTUL PENTICOSTAL Art. Art. Unităţile de asistenţă socială pot funcţiona atât în cadrul unor organizaţii de tip fundaţii sau asociaţii cât şi în cadrul Bisericii locale. 98. 27 . b. 1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Art. Preşedintele Casei de Pensii reprezintă această instituţie în raporturile sale cu Consiliul Bisericesc precum şi în alte domenii de interes major. Acestuia îi revine sarcina gestionării în bune condiţii a activităţii curente a Casei de Pensii. Cultul Penticostal poate înfiinţa studiouri de înregistrare audio sau video. SECŢIUNEA IX. c. asigură pensii pentru persoanele care au fost contribuabili potrivit normelor în materie. asigură diferite indemnizaţii. Art. Se pot înfiinţa posturi de radio şi televiziune. centre maternale. SECŢIUNEA VIII. 96. potrivit principiului dreptului la liberă exprimare. Directorul Casei de Pensii coordonează Biroul Permanent al Casei de Pensii. centre de urgenţă. în condiţii dispuse de normele specifice în vigoare. care îndeplineşte sarcinile stabilite potrivit Regulamentului. Art. Asistenţa religioasă în unităţile care funcţionează în cadrul Bisericii locale se va face potrivit confesiunii penticostale. 95. 91.).

Pe circumferinţa interioară a cercului mai mic. privind moralitatea provenienţei acestora şi din alte activităţi proprii. El poate primi donaţii din partea persoanelor fizice şi juridice. din ţară şi din străinătate. poeziile sau mesajele din cadrul serviciilor divine de închinare pot fi folosite fără a atrage după sine responsabilităţi financiare sau de orice altă natură în sarcina Bisericii locale. Materialele muzicale. Prezentul Statut a fost dezbătut şi aprobat în cadrul Congresului de lucru al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. 104. unităţi de învăţământ de orice grad. intră în proprietatea acestuia şi nu pot fi restituite sub nici o formă donatorilor. Art. Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică poate avea imobile proprii. 99. unităţi sanitare şi orice alte unităţi şi instituţii pe linia îndeplinirii activităţii propuse. Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică se susţine din contribuţia tuturor Comunităţilor Regionale. Donaţiile de orice natură făcute Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. tipografie.11. Circumferinţa ei este delimitată de două cercuri concentrice la distanţă de 1 mm unul faţă de celălalt. Art. Art. de la care pornesc raze în toate direcţiile până la circumferinţa unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm. care sunt subordonate acestuia. Ştampila Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică este rotundă. 101. În cadrul Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. la Baia Mare. se scrie în formă rotundă. 105. Art. Art. 102. Teritoriale si Etnice. În centrul ştampilei se află imaginea unui porumbel în zbor care coboară.Art. cu diametrul de 35 mm. studiouri radio sau TV. în data de 23. case de odihnă. 100. 103. societăţi misionare.2005. 28 . editură. cu respectarea principiului biblic. pot funcţiona comisii sau departamente de lucru. azile pentru bătrâni. CAPITOLUL XI. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groasă. precum şi birouri de specialitate în baza unor regulamente proprii aprobate de Consiliul Bisericesc. Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. DISPOZIŢII FINALE Art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful