STATUTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ DIN ROMÂNIA

SUMAR CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE
SECŢIUNEA I.1 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE SECŢIUNEA I.2 CONSIDERAŢII DE ORDIN GENERAL PRIVIND CULTUL PENTICOSTAL

CAPITOLUL II ORGANIZAREA CULTULUI PENTICOSTAL CAPITOLUL III BISERICA LOCALĂ;
SECŢIUNEA III.1 SCOPURILE BISERICII LOCALE SECŢIUNEA III.2 CONSTITUIRE ŞI ORGANIZARE SECŢIUNEA III.3 CALITATEA DE MEMBRU AL BISERICII LOCALE III.2.1 DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE MEMBRU III.2.2 DREPTURILE MEMBRILOR III.2.3 OBLIGAŢIILE MEMBRILOR III.2.4 DISCLIPLINA MEMBRILOR III.2.5 ALTE CATEGORII DE PERSOANE SECŢIUNEA III.4 SLUJITORII BISERICII III.3.1 CATEGORIILE DE SLUJITORI III.3.2 ORDINAREA SLUJITORILOR;CONDIŢII ŞI PROCEDURI III.3.3 PIERDEREA CALITĂŢII DE SLUJITOR;CONDIŢII ŞI PROCEDURI III.3.4 ANGAJAREA SLUJITORILOR SECŢIUNEA III.5 CONDUCEREA BISERICII LOCALE III.4.1 PASTORUL BISERICII III.4.2 COMITETUL BISERICII III.4.3 ADUNAREA GENERALĂ A BISERICII SECŢIUNEA III.6 ACTIVITĂŢILE BISERICII LOCALE SECŢIUNEA III.7 PATRIMONIUL BISERICII

CAPITOLUL IV COMUNITATEA REGIONALĂ, TERITORIALĂ, ETNICĂ;CONSTITUIRE ŞI ORGANIZARE
SECŢIUNEA IV.1 CONSTITUIRE SECŢIUNEA IV.2 ATRIBUŢIILE COMUNITĂŢII SECŢIUNEA IV.3 CONDUCEREA COMUNITĂŢII IV.3.1 ADUNAREA GENERALĂ A COMUNITĂŢII REGIONALE

1

IV.3.2 COMITETUL COMUNITĂŢII REGIONALE IV.3.3 PREŞEDINTELE COMUNITĂŢII REGIONALE IV.3.4 BIROUL PERMANENT AL COMUNITĂŢII REGIONALE SECŢIUNEA IV.4 PATRIMONIUL COMUNITĂŢII

CAPITOLUL V CONDUCEREA CULTULUI PENTICOSTAL
SECŢIUNEA V.1 STRUCTURA DE FUNCŢIONARE SECŢIUNEA V.2 ADUNAREA GENERALĂ V.2.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE V.2.2 ATRIBUŢIILE ADUNĂRII GENERALE SECŢIUNEA V.3 CONSILIUL BISERICESC V.3.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE V.3.2 ATRIBUŢIILE CONSILIULUI BISERICESC SECŢIUNEA V.4 COMITETUL EXECUTIV V.4.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE V.4.2 PREŞEDINTELE V.4.3 SECRETARUL GENERAL V.4.4 VICEPREŞEDINŢI V.4.5 TREZORIER V.4.6 ATRIBUŢIILE COMITETULUI EXECUTIV

CAPITOLUL VI ÎNVĂŢĂMÂNTUL CONFESIONAL
SECŢIUNEA VII.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE SECŢIUNEA VII.2 ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN BISERICA LOCALĂ; ŞCOALA DUMINICALĂ SECŢIUNEA VII.3 ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ÎN CULTUL PENTICOSTAL

CAPITOLUL VIII CASA DE PENSII A CULTULUI PENTICOSTAL
SECŢIUNEA VIII.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE SECŢIUNEA VIII.2 CONDUCEREA CASEI DE PENSII SECŢIUNEA VIII.3 ATRIBUŢIILE CASEI DE PENSII

CAPITOLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ ÎN CULTUL PENTICOSTAL
SECŢIUNEA IX.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

CAPITOLUL X PUBLICAŢII ŞI MASS-MEDIA ÎN CULTUL PENTICOSTAL CAPITOLUL XI DISPOZIŢII FINALE
2

DISPOZIŢII GENERALE SECŢIUNEA I. Cultul Creştin Penticostal este autonom.BDAR). Principiul non-discriminării. Principiul conformităţii la normele moral-creştine. Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România se fundamentează pe învăţăturile Sfintelor Scripturi. este format din toate bisericile locale din ţară şi din străinătate care în mod liber au 3 . Principiul egalităţii. În toate actele şi publicaţiile oficiale denumirea este: CULTUL CREŞTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ DIN ROMÂNIA (CCP . Norma de bază în exercitarea credinţei penticostale este Sfănta Scriptură şi Statutul de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Penticostal însoţit de Mărturisirea de Credinţă. Părinţii. conform propriilor convingeri. Principiul autonomiei.2 CONSIDERAŢII DE ORDIN GENERAL PRIVIND CULTUL PENTICOSTAL Art. tutorii sau alţi reprezentanţi legali au dreptul exclusiv de a opta pentru educaţia religioasă a copiilor minori. Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. Raporturile Cultului Creştin Penticostal cu alte culte sau organizaţii se realizează în baza respectului reciproc. Libertatea religioasă reprezintă dreptul oricărei persoane de a-şi manifesta credinţa religioasă în mod individual sau în public în cadrul Cultului. Art. Nici o persoană nu poate fi pusă în situaţie de inferioritate pentru credinţa sau apartenţa sa la o grupare. ori pentru exercitarea libertăţii religioase. Dobândirea şi exercitarea drepturilor religioase se realizează fără constrângere. SECŢIUNEA I. În raporturile sale cu statul român. asociaţie religioasă sau cult. fără restrângeri sau restricţii.CAPITOLUL I. Exercitarea credinţei penticostale se face în baza normelor stabilite de statutul de organizare şi funcţionare. reprezintă un principiu fundamental în activitatea Cultului Creştin Penticostal. 1. Cultele legal recunoscute sunt egale în faţa legii şi autorităţilor statale de orice rang. de conştiinţă şi religie al oricărei persoane de pe teritoriul României potrivit Constituţiei şi tratatelor religioase la care România este parte.1 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE În desfăşurarea activităţii sale Cultul Creştin Penticostal are la bază următoarele principii: Principiul garantării dreptului la libertatea de gândire. 2. în baza legii şi a prezentului statut.

constituită în baza unei hotărâri a Consiliului Bisericesc. respectă Constituţia şi legile ţării potrivit principiului conformităţii legilor faţă de normele şi valorile moral-spirituale promovate de Sfânta Scriptură. 7. Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. ORGANIZAREA CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL Art. formată dintr-un număr de biserici locale aparţinând unei anumite etnii. De biserica locală aparţin bisericile filiale. Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. CAPITOLUL II. 6. Comitetul Executiv d. care se pot constitui şi cu mai puţin de 20 de membri. 5. Adunarea Generală b.adoptat Mărturisirea de credinţă penticostală şi se organizează şi funcţionează după prezentul statut. Structura de conducere a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este formată din: a. formată dintr-un număr de biserici locale aparţinând unei anumite zone geografice din ţară. Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. constituită în baza unei hotărâri a Consiliului Bisericesc. 81. 4. 2. Biroul Permanent Art. Institutul Teologic Penticostal şi alte unităţi de învăţământ de alt rang. bisericile penticostale locale. Dr. Comunităţile Etnice. str. cu posibilitatea de a se schimba atunci când situaţia o cere. formată dintr-un număr de biserici locale din una sau mai multe ţări. 5. Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. 4. Carol Davila nr. 3. Biserica locală. sector 5. are următoarea componenţă: 1. Comunităţile Regionale. constituită dintr-un număr de cel puţin 20 de membri. Casa de pensii şi ajutoare a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România Art. 4 . Art. Art. este în capitala ţării Bucureşti. Principiile de credinţă ale Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. Comunitatea Teritorială din Diaspora constituită în baza unei hotărâri a Consiliului Bisericesc. 6. parte integrantă a prezentului statut. Comunitatea Regională din România. Sediul Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. Comunitatea Etnică din România. Art. este autonom faţă de stat. Consiliul Bisericesc c. sunt cele cuprinse în Mărturisirea de credinţă anexată. 8. 3.

Comunitatea Regională. şi situaţia o cere. Teritorială sau Etnică se va convinge dacă credincioşii care solicită autorizarea cunosc. Biserica penticostală locală se constituie prin hotărârea Adunării Generale de Constituire a bisericii şi funcţionează în cadrul Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. Atunci când biserica locală constată că sunt îndeplinite condiţiile necesare. Art. ea poate solicita Comunităţii Regionale. 12. acceptă şi respectă Mărturisirea de credinţă şi Statutul de organizare şi funcţionare al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. Teritoriale sau Etnice şi se înscrie în Registrul unic al persoanelor juridice de la sediul cultului.2 CONSTITUIRE ŞI ORGANIZARE Art. Art. sunt persoane juridice şi se organizează şi funcţionează potrivit prezentului statut. Institutul Teologic Penticostal şi Casa de Pensii şi Ajutoare. într-un mod liber consimţit.1 SCOPURILE BISERICII LOCALE Art. Biserica penticostală locală este gruparea de credincioşi care. În aceleaşi condiţii va fi autorizată şi biserica filială care însă din punct de vedere spiritual şi administrativ. Art. Biserica penticostală locală are autonomie funcţională în condiţiile prezentului statut şi are ca normă de credinţă şi practică creştină Sfânta Scriptură. 11.Comunităţile Teritoriale. Scopurile esenţiale ale Bisericii penticostale locale sunt: a) glorificarea lui Dumnezeu b) păstrarea nealterată şi propovăduirea învăţăturii Sfintelor Scripturi c) ucenicizarea. depinde de biserica locală. în biserică locală. prin îndemnul şi călăuzirea Duhului Sfânt. la cererea Comunităţii Regionale. pe baza autorizaţiei eliberate de Comitetul Executiv. creşterea spirituală şi educarea credincioşilor d) răspândirea Evangheliei pentru mântuirea celor pierduţi e) practicarea actelor de cult şi a părtăşiei frăţeşti f) ajutorarea celor în nevoi. 13. În prealabil. acceptă şi respectă prezentul Statut de organizare şi funcţionare al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. oglindită în Mărturisirea de credinţă. şi că dispun de spaţiu necesar funcţionării ca biserică. 5 . CAPITOLUL III. Teritoriale sau Etnice schimbarea autorizării bisericii filiale. BISERICA LOCALĂ SECŢIUNEA III. 9. ca manifestare a dragostei creştine SECŢIUNEA III. 10.

FILADELFIA. se va face cu aprobarea Consiliului Bisericesc. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groasă. Biserica penticostală locală este legal angajată faţă de terţi. Art. 6 .3. Desprinderea dintr-o biserică penticostală a unui grup de credincioşi. se face cu aprobarea Comunităţii Regionale. 14 Nici o biserică locală nu poate aparţine Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. Pe circumferinţa interioară a cercului mai mic. prin semnătura pastorului şi cea a secretarului sau a unui delegat al acestora. 19.Art. Art. Teritoriale sau Etnice şi în urma unei monitorizări de minim un an de zile. Modelul stampilei este unic şi se află la sediul central al Bisericii lui Dumnezeu Apostolică Penticostală din România. În centrul ştampilei se află imaginea unui porumbel în zbor care coboară. Teritoriale sau Etnice Art.1 DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE MEMBRU Art. Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. se scrie în formă rotundă. făcînd dovada naşterii din nou. Stampila bisericii este rotundă.3 CALITATEA DE MEMBRU AL BISERICII LOCALE III. sau când Comunitatea Regională constată că biserica nu mai respectă prezentul Statut. Circumferinţa ei este delimitată de două cercuri concentrice la distanţă de 1 mm unul faţă de celălalt. Autorizarea în cadrul Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică Penticostală din România. la solicitarea şi cu avizul Comunităţii Regionale. a unei biserici dintr-o altă confesiune religioasă care acceptă şi practică învăţătura penticostală. BETANIA. b) l-a mărturisit pe Isus Hristos în apa botezului ca Domn şi Mântuitor. SECŢIUNEA III. conform Sfintelor Scripturi. de la care pornesc raze în toate direcţiile până la circumferinţa unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm. Calitatea de membru al bisericii locale se dobândeşte de către persoana care: a) s-a întors la Dumnezeu cu pocăinţă şi credinţă. etc. 16. în vederea înfiinţării în aceeaşi localitate a unei noi biserici. şi după ce s-au epuizat toate demersurile în soluţionarea crizei. . 18. 17. Teritoriale sau Etnice şi numai atunci când această acţiune contribuie la progresul lucrării lui Dumnezeu. Art. atunci când scopurile pentru care s-a constituit nu mai pot fi îndeplinite. cu diametrul de 35 mm. 20. de exemplu BETEL. iar pe un al doilea rând interior. după care urmează judeţul. sub formă de cerc se scrie: Biserica. Biserica locală încetează să mai existe. dacă nu aparţine unei Comunităţi Regionale. Ştampila poate cuprinde de asemenea denumirea specifică a bisericii. Art. 15.

trebuie să ceară transferul bisericii locale. împreună cu comitetul acesteia. excludere. Persoanele care pierd calitatea de membru nu au nici un drept asupra bunurilor şi valorilor aduse sub orice titlu în patrimoniul bisericii şi nici urmaşii lor. care acceptă Mărturisirea de credinţă şi practica Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. Calitatea de membru al bisericii încetează prin retragere. de către pastorul bisericii.3 OBLIGAŢIILE MEMBRILOR Art. Membrii care pleacă din localitate sau din ţară pentru o perioadă mai mare de 3 luni. să trăiască în spiritul învăţăturilor Sfintelor Scripturi şi să respecte prezentul Statut. Acceptul pentru botezul în apă a persoanelor nou convertite se face. Credincioşii penticostali se pot transfera la cerere scrisă într-o altă biserică. Drepturile membrilor bisericii locale sunt: a) să participe la slujbele bisericii b) să participe la Adunările Generale ale bisericii. sau deces. III. Calitatea de membru este personală şi netransmisibilă. Art.. 24. d) să li se oficieze actele de cult de care au nevoie e) să beneficieze de asistenţă spirituală din partea bisericii f) să se poată transfera într-o altă biserică la cerere.2 DREPTURILE MEMBRILOR Art. iar la revenire vor aduce transferul de la biserica pe care au frecventat-o în perioada absenţei din biserica locală. Retragerea ca membru trebuie să fie comunicată conducerii bisericii în scris. 22. transfer. Art. Analiza şi decizia cu privire la cerea de transfer se face de către păstorul bisericii. cu drept de vot c) să fie aleşi în diferite slujbe spirituale sau administrative potrivit cu chemarea lui Dumnezeu şi în funcţie de calităţile spirituale şi capacităţile intelectuale. numai într-o singură biserică. III. Art. indiferent de motivul plecării. împreună cu comitetul bisericii.3. Îndatoririle membrilor bisericii locale sunt: a). Un credincios poate fi membru în acelaşi timp. la cererea acestora. Vor fi acceptate la botez numai acele persoane care fac dovada unei întoarceri autentice la Dumnezeu. 7 . c) acceptă prezentul Statut de organizare şi funcţionare al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România d) se înscrie în evidenţele de membri ale bisericii. 21. 25.3. Se acceptă transferul de membri în bisericile penticostale şi a credincioşilor din alte biserici evanghelice. 26. 23. Art. Aceste persoane vor urma în prealabil un curs de pregătire biblică în vederea însuşirii adevărurilor de bază ale vieţii de credinţă.

pe slujitorii bisericii. 27. e) excluderea. poate fi însoţită de interdictia accesului persoanei excluse în locaşul de cult al bisericii care a decis excluderea. Sancţiunile prevăzute la literele c. dreptul de a participa la Cina Domnului) pe o perioadă determinată. c) retragerea unor drepturi(dreptul de a sluji în biserică. rânduiala bisericii locale şi să se supună hotrârilor conducerii acesteia. unor persoane care tulbură serviciile divine. Excluderea. (3) Aplicarea formei extreme de disciplinare. prin contestaţie Comunităţii Regionale. este supus disciplinei acesteia.REGULI ŞI PROCEDURI Art. Teritoriale sau Etnice. d) subminarea cu premeditare a unităţii şi autorităţii bisericii prin producerea de dezbinări sau prin răspândirea de zvonuri care pot duce la aceasta. d. pentru următoarele abateri: a) căderea în păcate grave şi trăirea în păcat.3. de către pastor sau conducătorul bisericii. e) neparticiparea la viaţa bisericii prin absenţa îndelungată şi voită de la serviciile divine. În desfăşurarea activităţii sale. e.4 DISCIPLINA MEMBRILOR. d) retragerea tuturor drepturilor de membru. Persoana faţă de care s-a aplicat o formă de disciplinare are dreptul de a se adresa în scris. în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii. pe o perioadă nedeterminată. b) trăirea nedemnă din punct de vedere moral. b) mustrare în faţa comitetului bisericii. Teritoriale sau Etnice. 8 . să frecventeze cu regularitate serviciile divine şi să-şi aducă contribuţia la împlinirea menirii bisericii. III. după caz. d). (1) Fiecare membru al bisericii. se trec într-un proces verbal semnat de conducerea bisericii. potrivit cu învăţătura Sfintelor Scripturi şi cu nevoile lucrării lui Dumnezeu. ca organ ierarhic superior. biserica poate decide în cazuri riguros determinate interzicerea accesului. se aduc la cunoştinţă celui în cauză şi se comunică Adunării Generale. c) răspândirea de învăţături şi practici contrare adevărului biblic. să contribuie cu regularitate la susţinerea financiară a bisericii prin zeciuieli şi donaţii. trăire care aduce prejudicii grave bisericii şi lucrării lui Dumnezeu. excluderea. să respecte pe ceilalţi membri.b). se face cu confirmarea Comunităţii Regionale. Disciplina bisericească se exercita de către conducerea bisericii sub îndrumarea pastorului cu următoarele scopuri: a) pentru a păstra sănătatea morală şi spirituală a bisericii b) pentru a păstra unitatea şi armonia în cadrul bisericii c) pentru a îndemna la pocăinţă şi a recupera pe cel căzut d) pentru a păstra neştirbită mărturia bisericii în faţa lumii (2) Formele de disciplinare care se aplică în biserică sunt: a) mustrare personală. c).

Biserica penticostală recunoaşte slujbele spirituale din biserică potrivit epistolei către Efeseni 4. Atât excluderea cât şi reprimirea vor fi consemnate într-un proces verbal şi operate în evidenţele de membri ale bisericii. pastori coordonatori. d) cere în scris să fie reprimit. 31. Aparţinătorii beneficiază de următoarele drepturi: a) să participe la slujbele bisericii.4. pastori de sector. Potrivit principiului Noului Testament cu privire la preoţia tuturor credincioşilor. În cazul reprimirii celui exclus.2. potrivit cu darul încredinţat lui de Dumnezeu şi recunoscut de biserică. b) persoanele care frecventează în mod constant serviciile religioase şi încă nu au fost botezate. Aparţinătorii au obligaţia de a se încadra în disciplina şi în rânduiala bisericii locale.d. precum şi potrivit epistolei 1Tim.e. 11–13. evanghelişti. III. pastori asistenţi.(4) Repunerea în drepturi. Ei pot fi. dar care şi-au exprimat opţiunea scrisă în acest sens.3. Credincioşii care dovedesc maturitate spirituală şi calităţi de slujire menite să contribuie la desăvârşirea spirituală a celorlalţi membri ai bisericii. prooroci. respectiv reprimirea celui pus sub disciplină conform alin. apostoli. fiecare credincios este chemat să slujească în biserică. care răspund de toate problemele spirituale şi administrative ale bisericii şi oficiază toate actele de cult. păstori şi învăţători. 30. Art. pot sluji ca: PASTORI – slujitorii ordinaţi. atunci când acesta: a) se căieşte din toată inima de abaterile sale. b) să beneficieze de îndrumare spirituală din partea bisericii. Art. 9 . 1–13. Teritoriale sau Etnice.4 SLUJITORII BISERICII III. 3.5 ALTE CATEGORII DE PERSOANE Art. b) face dovada că viaţa lui s-a îndreptat şi că a fost iertat de Domnul pentru faptele sale. 29. care frecventează serviciile divine ale bisericii. Sunt consideraţi aparţinători ai bisericii. c) se supune rânduielilor bisericii. următorii: a) minorii nebotezaţi din familiile credincioşilor penticostali. aceasta se comunică Comunităţii Regionale. 28.lit.c. se face de către pastor împreună cu Comitetul bisericii.1 CATEGORIILE DE SLUJITORI Art. SECŢIUNEA III. sau pastori coordonatori de zonă. prezbiteri şi diaconi.

PREZBITERI – slujitorii ordinaţi. • În viaţa lui spirituală trebuie să fie: sfânt. la propunerea conducerii bisericii prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi. să nu aibă antecedente incompatibile cu calitatea de slujitor ordinat e. iubitor de bine. a. 6 – 9): • În viaţa lui personală trebuie să fie: cumpătat. Art. care oficiază toate actele de cult ce le sunt repartizate de pastor. 27 alin (2) lit. care comunică mesaje din partea lui Dumnezeu prin manifestarea slujbei profetice. Aprobarea slujitorilor în vederea ordinării. să nu fie încăpăţânat. 32. să fie căsătoriţi şi să aibă o bună mărturie în familie c. care se ocupă de educaţia biblică a membrilor bisericii. 33. binecuvântările de copii şi înmormântările. • În viaţa familiei sale trebuie să fie: bărbatul unei singure neveste. III. noilor convertiţi.4. ÎNVĂŢĂTORI – slujitorii recunoscuţi de biserică.CONDIŢII ŞI PROCEDURI Art. drept. procedând la investirea în lucrarea divină după caz.2 ORDINAREA SLUJITORILOR. APOSTOLI(MISIONARI) – slujitorii trimeşi de biserică în ţară sau în străinătate pentru a înfiinţa biserici noi într-o altă cultură prin răspândirea Evangheliei. cu rugăciune şi punerea mâinilor. liber de dragostea de bani. blând.d şi e. Art. prin recunoaştere sau prin actul ordinării. înţelept. Pastorii împreună cu comitetele de conducere ale bisericilor au sarcina de a identifica chemarea specifică a fiecărui slujitor. se face de către Adunarea Generală a bisericii. d. pentru a întări bisericile mai mici sau/şi pentru a desfăşura activităţi cu caracter social-umanitar. sub îndrumarea pastorului şi care se ocupă de problema ajutorărilor în biserică. 10 . (1) Slujitorii propuşi pentru a fi ordinaţi. să fie botezaţi cu Duhul Sfânt şi plini de Duhul Sfânt b. PROOROCI – slujitorii recunoscuţi de biserică. să nu fie nou convertit. Actul ordinării nu se aplică femeilor. să nu fie gâlcevitor. să se ţină de Cuvântul adevărat. DIACONI – slujitorii ordinaţi care oficiază numai Cina Domnului. conform art. să nu fie beţiv. prin evanghelizări publice sau de la om la om. slujitorii propuşi pentru a fi ordinaţi trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute de Scriptură (1 Timotei 3. a tinerilor şi a copiilor. înfrânat. să nu fi fost sancţionaţi disciplinar pe linie bisericească. 1 – 13: Tit 1. din partea lui Dumnezeu şi de a o recunoaşte. să nu fie bătăuş. 34. Ei trebuie să fie în stare să predea corect şi eficient învăţăturile Sfintelor Scripturi.c. EVANGHELIŞTI – slujitorii recunoscuţi şi trimişi de biserică să răspândească Evanghelia pentru mântuirea celor pierduţi. un bun conducător al propriei sale case. trebuie să îndeplinească următoarele condiţii.

încălcarea condiţiilor biblice care au stat la baza ordinării b. cât şi în cazul revocării. modalitatea de soluţionare a rezoluţiei. (3) Comisia de ordinare a slujitorilor va fi formată din cel puţin trei pastori în cazul ordinării pastorilor şi prezbiterilor şi de cel puţin doi pastori în cazul ordinării diaconilor. 37. Consiliul Bisericesc decide. Finalizarea cercetării se va face în baza unei rezoluţii. Procedura revocării se realizează potrivit art. se retrage legitimaţia de slujitor. prezbiterii şi diaconii de către conducerea Comunităţii Regionale. încălcarea angajamentului solemn de slujitor al bisericii c. 2. Pe perioada suspendării. ea va fi înaintată Comitetului Executiv care va delibera asupra situaţiei. prin hotărăre definitivă. (1) Calitatea de slujitor poate fi suspendată din următoarele motive: a.În relaţiile sale interpersonale: să aibă o bună reputaţie în afara bisericii. III. Etnică sau Teritorială asupra necesităţii de declanşare a procedurii de suspendare. neîndeplinirea sistematică a atribuţiilor de slujire (2) Atunci când situaţia o impune şi în cazurile enumerate mai sus. 35.4. vor fi examinaţi de asemenea din punct de vedere doctrinar de către conducerea Comunităţii Regionale. Teritoriale sau Etnice. Art. Art. Fiecare slujitor ordinat va semna un angajament solemn de fidelitate faţă de Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România şi va primi o legitimaţie care îi atestă dreptul de a-şi exercita slujba pentru care a fost investit. Revocarea operează de asemenea dacă în intervalul suspendării persoana în cauză nu-şi revizuieşte comportamentul sau atitudinea care au dus la aplicarea suspendării.CONDIŢII ŞI PROCEDURI Art.35. alin. verificănd condiţiile de legalitate şi legitimitate a cauzei. capabil să înveţe pe alţii • (2) În vederea ordinării sau recunoaşterii. să fie vrednic de cinste. abateri grave sau repetate de la conduita spirituală personală e. c. dacă gravitatea situaţiei o impune. potrivit procedurii de contencios. b. 11 . Comitetul Bisericii anunţă Comunitatea Regionala. Pe toată durata procesului de suspendare părţile implicate în cauză au dreptul la contestaţie.3 PIERDEREA CALITĂŢII DE SLUJITOR. • În slujirea lui: să fie ospitalier. abateri de la prevederilor prezentului Statut d. slujitorii propuşi vor fi exeminaţi din punct de vedere doctrinar după cum urmează: a. 36. Calitatea de slujitor poate fi revocată în situaţiile enunţate în art. pastorii de către Comitetul Executiv. Apostolii(misionarii) şi evangheliştii.36. Dacă rezoluţia este aceea de suspendare. Teritoriale sau Etnice.

40.1 PASTORUL BISERICII Art. delegarea acestei responsabilităţi unui alt slujitor din comitetul bisericii f) coordonarea activităţii membrilor comitetului. fără a fi îndeplinit o stagiatură în slujba de diacon.Art. Pastorul este ajutat în activitatea sa de Comitetul bisericii. şi de Comitetul Executiv al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. în raport cu numărul de membri ai bisericii. sau Etnică. SECŢIUNEA III. aprobat de Adunarea Generală a bisericii. 12 . În afară de aceştia. Art. precum şi a tuturor compartimentelor bisericii g) oficierea actelor de cult. În relaţia cu autorităţile de stat. ales de asemenea de Adunarea Generală. Slujitorii bisericii sunt datori să păstreze secretul mărturisirii personale. Aceştia ajută nemijlocit la îndeplinirea atribuţiilor pastorale şi preiau responsabilităţile ce le sunt delegate de către pastorul coordonator. atunci când biserica locală nu are capacitatea să facă acest lucru.5 CONDUCEREA BISERICII LOCALE III. la cererea Comitetului bisericii. (1) Biserica hotărăşte angajarea slujitorilor menţionaţi mai sus. 41. (1) Biserica penticostală locală este condusă de pastorul ales de Adunarea Generală a bisericii şi confirmat de Comunitatea Regională. păstorirea membrilor bisericii d) coordonarea serviciilor divine la care este prezent e) prezidarea şedinţelor Comitetului. funcţie de libertatea de conştiinţă. III. Bisericile cu peste 300 membri pot avea pe lângă pastorul coordonator şi unul sau mai mulţi pastori asistenţi. 38. slujitorul poate invoca secretul mărturisirii după caz. 42. Pastorul bisericii are următoarele atribuţii: a) predicarea şi învăţarea Sfintelor Scripturi b) pregătirea şi îndrumarea celorlalţi slujitori ai bisericii c) organizarea şi îndrumarea activităţilor spirituale şi administrative ale bisericii.4 ANGAJAREA SLUJITORILOR Art. biserica mai poate angaja personal administrativ şi de specialitate. în funcţie de nevoi şi de posibilităţi. Teritorială. ocazii în care poate solicita ajutorul celorlalţi slujitori ordinaţi Art. conform statului de funcţii.5. 39. Teritorială. Art. iar în lipsa sa. apoi ca prezbiter. 43. sau Etnică. Nimeni nu poate fi promovat direct pastor.4. (2) Angajarea personalului se face de către Comunitatea Regională.

Art. (5) Cenzorii controlează din proprie iniţiativă operaţiunile financiar-contabile ale bisericii semestrial şi consemnează constatările făcute într-un proces verbal. sau Etnice în caz de excepţie casierul poate fi şi din afara comitetului. (3) Secretarul ţine evidenţa membrilor bisericii. ţinând cont de responsabilităţile celorlalţi slujitori si conlucrând armonios cu aceştia. (6) Ceilalţi membri ai comitetului vor avea atribuţiile stabilite în cadrul comitetului. păstrează banii şi alte valori. pe tot timpul mandatului încredinţat stabileşte direcţiile şi obiectivele de dezvoltare ale bisericii urmăreşte respectarea bunei rânduieli în biserică împreună cu pastorul hotărăşte şi aplică măsurile de disciplinare a membrilor.5. a) b) c) d) e) f) g) Atribuţiile comitetului bisericii sunt: conduce operativ activitatea bisericii sub coordonarea pastorului. 46. Etnice sau Teritoriale. pot funcţiona pastori de sector sau pastori coordonatori de zonă. casier. 45. dar le exercită în mai multe biserici care alcătuiesc un sector de slujire. efectuează corespondenţa. potrivit competenţelor ce îi sunt delegate de către acesta. În vederea bunei desfăşurării a activităţii. după cum decide Adunarea Generală. din secretar.Art. acolo unde nu este un pastor localnic. ţine registrele de casa şi de bancă la zi şi efectuează plăţi în baza hotărârilor comitetului. conducător. respectiv a dispoziţiilor de plată semnate de cei în drept. (2) Pastorul coordonează activitatea comitetului bisericii. în caz de abateri îngrijeşte de săraci. Pastorii de sector au atribuţiile pastorilor care deservesc bisericile locale. 44. întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor de comitet şi ale Adunării Generale şi ţine la zi evidenţa patrimoniului acesteia. Cu avizul Comunităţii Regionale. (1) Comitetul bisericii locale se compune din pastor. au următoarele atribuţii: a) Supraveghează şi îndrumă activitatea spirituală şi administrativă a bisericilor din teritoriul a cel puţin un judet. Pastorii coordonatori de zonă. doi cenzori şi mai mulţi membri. c) Sesizează preşedintele Comunităţii Regionale cu privire la abaterile slujitorilor de la morala sau doctrina sănătoasă. văduve şi orfani întocmeşte bugetul bisericii şi îl supune spre aprobare Adunării Generale rezolvă orice alte sarcini încredinţate de Adunarea Generală 13 . III. în cadrul Comunităţii Regionale. iar conducătorul conduce serviciile divine în lipsa pastorului. Teritoriale. b) Primeşte sesizările pastorilor de sector sau ale bisericilor din teritoriu cu privire la diferite nevoi spirituale sau abateri de la rânduială duhovnicească şi se implică în rezolvarea lor. ori de la rânduiala duhovnicească a Bisericii Penticostale şi propune analizarea acestora de către Comitetul Comunităţii Regionale sau de Comisia de disciplină.2 COMITETUL BISERICII Art. (4) Casierul răspunde de gestiunea casieriei.

. şi e. sau de Comunitatea Regională. b) alege Comitetul bisericii la expirarea mandatului sau când situaţia o impune c) solicită Comunităţii Regionale. (1) Adunarea Generală a bisericii este alcătuită din toţi membrii care se bucură de drepturi depline şi care se află în ţară. 27 alin. b) să aibă o mărturie demnă în ce priveşte familia lor.Art. poate acorda cel mult un nou mandat Comitetului în exerciţiu. c) să aibă capacitatea şi disponibilitatea de a îndeplini sarcinile încredinţate d) să aibă o vechime de cel puţin 5 ani în Cultul Penticostal şi doi ani în biserica respectivă. 48. Teritoriale sau Etnice şi în prezenţa delegatului acesteia. 47. 2. d. diacon sau conducător de biserică. (3) Adunarea Generală a bisericii are următoarele atribuţii: a) alege pastorul bisericii şi-l pune în slujbă cu acordul Comunităţii Regionale. Adunarea Generală a bisericii. Teritoriale sau Etnice. fac excepţie bisericile nou înfiinţate. f) desemnează prin vot delegaţii bisericii pentru Adunarea Generală a Comunităţii Regionale. (3) Candidaţii propuşi pentru a fi aleşi în Comitet trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă un caracter ales şi o înaltă ţinută morală şi spirituală.3 ADUNAREA GENERALĂ A BISERICII Art. lit. Art. (2) Propunerile candidaţilor pentru a fi aleşi în noul Comitet. Teritorială sau Etnică. şi aprobă alte investiţii necesare bunei desfăşurări a activităţii. d) aprobă execuţia bugetară şi descărcarea de gestiune a Comitetului şi bugetul bisericii e) aprobă cumpărările şi vânzările de bunuri mobile şi imobile. III. Conferinţa Naţională şi Congresului Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România (4) Adunarea Generală a bisericii se convoacă şi este prezidată de pastor. (2) Adunarea Generală a bisericii se întruneşte o dată pe an în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie. prezbiter. Teritoriale sau Etnice.5. delegat de pastor. iar în lipsa acestuia de către un alt membru cu funcţie de răspundere: pastor asistent. e) să nu fi fost sancţionat disciplinar pe linie bisericească pentru abateri grave conf. (1) Alegerile de comitet se fac la 4 ani. c. vor fi făcute de pastorul bisericii. recunoaşterea prezbiterilor. sau de pastor în colaborare cu o comisie de propuneri formată din oameni cu o experienţă deosebită în lucrare. a diaconilor şi a celorlalţi slujitori aleşi. 14 . în şedinţe extraordinare.

Art. În cazul neîntrunirii numărului statutar. 15 . 54. unităţi de învăţământ religios de orice grad. Adunarea Generală se va ţine peste o săptămână cu numărul membrilor prezenţi la această dată. în spiritul prezentului statut. organiza şi întreţine singură sau în asociere cu alte biserici. azile. unităţi militare. unităţi productive. cu anunţarea în scris. Biserica are datoria să depună mărturie creştină prin cuvânt şi faptă. Biserica poate înfiinţa. de învăţământ. tabere şcolare şi de tineret. Comunitatea Regională. închiriat. Art. 55. sau pe stadioane. în săli publice. SECŢIUNEA III. precum şi tuturor categoriilor sociale care au nevoie de asistenţă în orfelinate. convoacă Adunarea Generală a bisericii. 49. Biserica. (2) Zilele şi orele în care au loc serviciile divine se stabilesc de către fiecare biserică în parte. edituri. în alte spaţii amenajate special. Biserica acordă asistenţă spirituală membrilor şi aparţinătorilor ei. (1) Biserica îşi desfăşoară slujbele religioase obişnuite în lăcaş propriu.6 ACTIVITĂŢILE BISERICII LOCALE Art. sau orice alt spaţiu destinat acestui scop. 53. alte unităţi. motivate şi semnate de majoritatea membrilor Comitetului sau cel puţin de 1/3 din numărul membrilor bisericii. (6) În situaţii deosebite. cimitire confesionale şi alte activităţi pe linia scopului propus. cu cel puţin o săptămână înainte. Grupele de studiu biblic şi cele de părtăşie frăţească nu constituie organizaţii bisericeşti de sine stătătoare. social-caritabilă şi administrativ gospodărească. (3) Slujbele speciale sau ocazionale ale bisericii. unităţi de învăţământ. orfelinate. 52. ca urmare a sesizării scrise. societăţi misionare. prin slujitorii. case de odihnă. Art. Art. dacă întruneşte cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor. Art. (4) La serviciile divine participă credincioşii penticostali. membrii şi aparţinătorii ei îşi desfăşoară activitatea spirituală. 50. etc. Teritorială sau Etnică. Biserica poate organiza studii biblice şi grupe de părtăţie în casele membrilor sau aparţinătorilor ei.(5) Adunarea Generală a bisericii se convoacă cu două săptămâni înainte de data fixată pentru întrunirea ei şi se consideră statutară. pentru a răspândi Evanghelia şi dragostea lui Dumnezeu în societate. culturală. Pot participa şi alte persoane. Art. pot fi organizate în aer liber. cu condiţia respectării rânduielii stabilite de către biserică. spitale. penitenciare. 51. tipografii. mijloace de informare în masă. Biserica poate trimite misionari în ţară şi în străinătate pentru răspândirea Evangheliei şi pentru activităţi cu caracter social-umanitar. azile. persoanelor din afara ei care i-o solicită.

63. Art. Conform învăţăturii Sfintelor Scripturi. Art. clădiri şi terenuri pentru unităţile de învăţământ. biserica nu are nevoie de avizul sau aprobarea unui organ ierarhic superior. din donaţii din partea persoanelor fizice sau juridice din ţară şi din străinătate. precum şi pentru a avea un mijloc de reprezentare colectivă în faţa autorităţilor locale şi în relaţiile lor cu conducerea Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Romania. 60. Teritoriale sau Etnice. 57. se pot uni pentru a forma o Comunitatea Penticostală Teritorială din DIASPORA. de caritate şi de odihnă.SECŢIUNEA III. mijloace materiale şi tehnice necesare desfăşurării activitâţii proprii. Art. 62. TERITORIALĂ.1 CONSTITUIREA COMUNITĂŢII Art. CAPITOLUL IV. 59. unităţi sanitare. cimitir confesional şi alte bunuri. Donaţiile de orice natură făcute bisericii intră în proprietatea acesteia şi nu pot fi restituite sub nici o formă donatorilor. Art. a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. fără nici un amestec din afară. case pastorale şi pentru personalul de serviciu.7 PATRIMONIUL BISERICII Art. 56. cu excepţia bunurilor imobile care au destinaţia de lăcaş de cult. cu respectarea principiului biblic. Art. Art. privind moralitatea provenienţei acestora şi din alte activităţi proprii. fiecare biserică are datoria să participe la susţinerea financiară a Comunităţii Regionale. Bisericile locale din una sau mai multe ţări învecinate. COMUNITATEA REGIONALĂ. Biserica poate avea în proprietate lăcaşul de cult cu anexele şi terenurile aferente. 58. cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare şi de zidire duhovnicească. şi potrivit nevoilor concrete ale lucrării lui Dumnezeu. precum şi pentru a avea un mijloc de reprezentare colectivă în faţa autorităţilor locale şi în relaţiile lor cu 16 . cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare şi de zidire duhovnicească. Biserica se întreţine din contribuţiile şi zeciuielile membrilor ei. dispune de patrimoniul şi de fondurile ei. Gestionarea acestora se face de către Comitetul Bisericii. Biserica locală prin Adunarea Generală. ETNICĂ SECŢIUNEA IV. În vederea dobândirii sau înstrăinării bunurilor mobile şi imobile. 61. Bisericile Penticostale locale de pe raza unuia sau a mai multor judeţe se pot uni pentru a constitui o Comunitate Penticostală Regională.

Din rândul delegaţilor trebuie să facă parte pastorii şi conducătorii bisericilor. se pot uni pentru a constitui o Comunitate Penticostală Etnică. 17 . Înfiinţarea unei Comunităţi Regionale.conducerea Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Romania.1 ADUNAREA GENERALĂ A COMUNITĂŢII REGIONALE Art. 62. cu votul a cel puţin 3/4 din numărul acestora şi cu aprobarea Consiliului Bisericesc. a delegaţilor tuturor bisericilor implicate. prevăzut la Art. 66. din fondurile provenite de la acestea. Bisericile Penticostale locale. h) îndeplineşte alte activităţi specifice pentru realizarea obiectivului pentru care a fost constituită SECŢIUNEA IV. g) îndrumă şi exercită controlul de legalitate în problemele financiare ale bisericilor. Organele de conducere ale Comunităţii Regionale.2 ATRIBUŢIILE COMUNITĂŢII Art. 64. precum şi angajarea şi plata personalului propriu. se compune din toţi păstorii legitimaţi în cadrul comunităţii şi câte un delegat la 200 de membri.3 CONDUCEREA COMUNITĂŢII REGIONALE Art. Atribuţiile Comunităţii Regionale. aparţinând unei anumite etnii. (2) Adunarea Generală a Comunităţii Teritoriale. Art. Teritoriale sau Etnice sunt: a) asistă bisericile locale în lucrarea de zidire spirituală. având acelaşi scop. Teritoriale sau Etnice se face prin hotărârea Adunării de Constituire. SECŢIUNEA IV. 67. Teritoriale sau Etnice sunt: a) Adunarea Generală b) Comitetul Comunităţii c) Biroul Permanent IV. 68. se compune din toţi păstorii legitimaţi în cadrul comunităţii şi câte un delegat la 50 de membri. sau când situaţia o impune. 65. de vestirea Evangheliei şi de educaţie creştină b) încurajează şi ajută la înfiinţarea de noi biserici c) pregăteşte slujitori duhovnicesti pentru bisericile din cadrul comunităţii d) asistă bisericile la solicitarea acestora. (1) Adunarea Generală a Comunităţii Regionale. în probleme de disciplină bisericească e) hotărăşte asupra propunerilor făcute de biserici cu privire la ordinarea de noi slujitori f) efectuează la cerere angajarea şi plata personalului deservent al bisericilor locale. Art.3.

pastorii trebuie îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă o vechime de cel puţin 5 ani în pastoraţie. până la completarea numărului statutar. (2) Pentru a fi aleşi în Comitetul Comunităţii Regionale. b) să fie recunoscuţi pentru ataşamentul lor ferm la doctrina. sau Etnice. (4) Adunarea Generală a Comunităţii Regionale. şi mai mulţi membri. Teritoriale sau Etnice. cu excepţia comunităţilor nou înfiinţate. sau Etnice.2 COMITETUL COMUNITĂŢII REGIONALE Art. reprezentanţii Comunităţii în Consiliul Bisericesc e) ia hotărâri privind cumpărarea şi vânzarea de bunuri mobile şi imobile şi alte materiale necesare activităţii proprii.(3) Adunarea Generală a Comunităţii Etnice. secretar. Teritoriale sau Etnice. (5) Şedinţele ordinare elective ale Adunării Generale a Comunităţii Regionale. se compune din preşedinte. b) alege Comitetul Comunităţii Regionale. şi aprobă descărcarea de gestiune pe baza raportului Comisiei de cenzori. este ales de Adunarea Generală şi se compune din 5 – 11 păstori. rânduiala şi valorile morale şi spirituale ale Cultului Penticostal c) să fie recunoscuţi pentru principialitatea si probitatea caracterului lor. (1) Comitetul Comunităţii Regionale. (6) Atribuţiile Adunării Generale a Comunităţii Regionale. Teritoriale sau Etnice vor fi prezidate de către un membru al Comitetului Executiv. Biroul permanent şi Comisia de cenzori formată din 3 membri c) revocă Comitetul Comunităţii Regionale. d) să fi dovedit eficienţă si competenţă în lucrarea lor pastorală e) să nu fi fost sancţionat disciplinar pentru abateri.Teritoriale. se convoacă de Biroul permanent al comunităţii o dată la 4 ani în şedinţă ordinară electivă şi oridecâte ori este nevoie în şedinţă extraordinară.Teritoriale sau Etnice. sunt: a) primeşte raportul Comitetului Comunităţii Regionale. Dintre aceştia se aleg pastorii coordonatori de zonă. 69. unul sau doi vicepreşedinţi. Teritoriale sau Etnice. Teritoriale sau Etnice şi Biroul Permanent atunci când constată că membri acestora nu mai corespund condiţiilor statutare care au stat la baza alegerii lor d) alege pentru următorii 4 ani. (3) Comitetul Comunităţii Regionale. se compune din toţi păstorii legitimaţi în cadrul comunităţii şi câte un delegat pentru fiecare biserică.3. Teritoriale. 18 . Teritoriale sau Etnice. ia orice hotărâri care privesc bunul mers al Comunităţii IV.

în vederea sancţionării celor vinovaţi f) cercetează abaterile de la morala creştină sau de la doctrina penticostală a celorlalţi slujitori şi ia măsurile ce se impun IV.3. Teritoriale sau Etnice şi stabileşte sarcini concrete pentru membrii Comitetului Comunităţii Regionale. Delegarea de autoritate se va face în scris atunci când intervin: deplasări de lungă durată. Teritoriale sau Etnice şi şedinţele extraordinare ale Adunării Generale (5) Vicepreşedinţii asigură conducerea Comunităţii Regionale.3 BIROUL PERMANENT AL COMUNITĂŢII REGIONALE Art. 19 . Teritoriale sau Etnice. Teritoriale sau Etnice d) ia orice hotărâri necesare pentru bunul mers al comunităţii e) cercetează abaterile de la morala creştină sau de la doctrina penticostală a pastorilor şi face propuneri Comitetului Executiv. ţine evidenţa cărţilor de muncă ale personalului angajat şi orice alte evidenţe necesare activităţii Comunităţii. c) emite decizii de angajare a personalului şi de modificare a drepturilor salariale ale personalului angajat d) prezidează şedinţele Comitetului Comunităţii Regionale. (8) Comitetul Comunităţii are următoarele atribuţii: a) conduce activitatea Comunităţii Regionale. Teritoriale sau Etnice b) răspunde nemijlocit de activitatea spirituală din cadrul Comunităţii Regionale. pe durata mandatului încredinţat b) duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale ale Comunităţii Regionale. vicepreşedinţi şi secretar şi rezolvă problemele curente din cadrul Comunităţii. Teritoriale sau Etnice. Biroul permanent al Comunităţii Regionale. pe principiul delegării de autoritate.(4) Preşedintele Comunităţii Regionale. (7) Ceilalţi membri ai Comitetului Comunităţii. vor avea sarcinile stabilite în sedinţele Comitetului. Teritoriale sau Etnice. incapacitate fizică sau de altă natură. Teritoriale sau Etnice. întocmeşte procesele verbale ale Adunării Generale şi ale Comitetului Comunităţii Regionale. c) pregăteşte lucrările Adunării Generale ale Comunităţii Regionale. Teritoriale sau Etnice are următoarele atribuţii: a) conduce activitatea curentă a Comunităţii Regionale. (6) Secretarul efectuează corespondenţa. Teritoriale sau Etnice este format din preşedinte. Teritoriale sau Etnice. 70. în lipsa preşedintelui şi preiau orice responsabilitate stabilită în fişa de post.

Teritorială sau Etnică. În centrul ştampilei se află imaginea unui porumbel în zbor care coboară. societăţi misionare. de la care pornesc raze în toate direcţiile până la circumferinţa unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm. 72. La nivelul Comunităţii Regionale. se scrie în formă rotundă.Art. Teritoriale sau Etnice este rotundă. Comunitatea Regională. Art. Teritoriale sau Etnice pot funcţiona diferite comisii pe domenii de activitate. tipografii. sub formă de cerc se scrie: Comunitatea Regională. azile pentru bătrâni. Etnică. Teritoriale sau Etnice. patrimoniul Comunităţii Regionale. (1) Comunitatea Regională. Ştampila Comunităţii Regionale. Comunitatea Regională. care îşi vor desfăşura activitatea specifică în baza regulamentelor proprii. case de odihnă. Teritorială sau Etnică poate avea imobile proprii. iar pe un al doilea rând interior.. Ea poate primi donaţii de la orice persoană fizică sau juridică din ţară sau din străinătate cu respectarea principiului biblic.. În caz de dizolvare. Pe circumferinţa interioară a cercului mai mic. Art.. Ceilalţi angajaţi ai Comunităţii Regionale. Art. 73. Teritoriale sau Etnice funcţionează unul sau mai multe Seminarii Biblice Penticostale pentru pregătirea de noi lucrători în cadrul bisericilor din zonă şi pentru instruirea celor deja implicaţi în lucrare. studio radio sau TV şi alte unităţi pe linia scopului propus. (2) Donaţiile de orice natură făcute Comunităţii Regionale. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groasă. trece la Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. Circumferinţa ei este delimitată de două cercuri concentrice la distanţă de 1 mm unul faţă de celălalt. se susţine financiar din contribuţia tuturor bisericilor din cadrul ei. 74.4 PATRIMONIUL COMUNITĂŢII REGIONALE Art. 75. avizate de conducerea Comunităţii.. 76. Teritorială sau Etnică se dizolvă atunci când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza înfiinţării ei. după care urmează denumirea Comunităţii. 77. Art. unităţi de învăţământ de toate gradele. Art.Teritorială. ediruri. SECŢIUNEA IV. Teritoriale sau Etnice.. Teritoriale sau Etnice. 20 . răspund de activitatea lor conform fişei postului şi contractului de muncă în baza căruia au fost angajaţi. privind moralitatea provenienţei acestora. Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. cu diametrul de 35 mm. În cadrul Comunităţii Regionale. intră în proprietatea acesteia şi nu pot fi restituite. 71..

CONDUCEREA CULTUL CREŞTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ PENTICOSTALĂ DIN ROMÂNIA SECŢIUNEA V. organizate în Comunităţi Regionale. Institutul Teologic Penticostal şi Casa de pensii şi ajutoare a C. (4) Adunarea Generală a Cultului se convoacă de către Comitetul Executiv în şedinţe extraordinare pentru modificarea actelor normative când se constituie în CONGRESUL DE LUCRU AL CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ.CAPITOLUL V.R.P .C. când se constituie în CONGRESUL CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ. Teritoriale sau Etnice. (2) 21 .D.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Art.A. 79.2.1 STRUCTURA DE FUNCŢIONARE Art. la care vor participa toţi pastorii în exerciţiu. constituindu-se în CONFERINŢA NAŢIONALĂ A CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ. (2) Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este organizaţia centrală de reprezentare a intereselor generale ale părţilor ei componente. se vor asocia prin bună înţelegere şi vor alege delegatul lor la Adunarea Generală a Cultului. (1) Adunarea Generală a Cultului se compune din toţi pastorii în exerciţiu şi din câte un delegat la 1 500 de membri. cu prioritate dintre prezbiteri sau diaconi. 78. (3) Organele de conducere ale Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România sunt: a) Adunarea Generală b) Consiliul Bisericesc c) Comitetul Executiv d) Biroul permanent SECŢIUNEA V. (1) Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. (3) Adunarea Generală a Cultului se convoacă de către Comitetul Executiv în şedinţe ordinare cu caracter spiritual şi organizatoric anual.2 ADUNAREA GENERALĂ V. Bisericile locale care au un număr mai mic de membri.B. este format din toate bisericile penticostale locale. Adunarea Generală a Cultului se convoacă de către Comitetul Executiv în şedinţe ordinare cu caracter electiv o dată la 4 ani.

b) descarcă de gestiune Consiliul Bisericesc c) alege din cadrul Consiliului Bisericesc pe membrii Comitetului Executiv. mediul încojurător şi alte probleme de interes major. vor fi prezidate de un birou de zi. (1) Consiliul bisericesc este forul superior de conducere al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. h) votează moţiuni şi rezoluţii referitoare la morala creştină.3 CONSILIUL BISERICESC VI. cu alte organizaţii religioase din ţară şi din străinătate. drepturile omului. la propunerea Consiliului Bisericesc. condus de un preşedinte ales. sau de cel puţin jumătate dintre consilieri. la propunerea Adunării Generale. (3) Fac parte de drept din Consiliul Bisericesc. (1) Lucrările Congresului Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. Art. libertatea religioasă. (2) SECŢIUNEA VI. (4) Consiliul Bisericesc se întruneşte de cel puţin două ori pe an şi este convocat de Comitetul Executiv.3. în condiţiile păstrării identităţii sale spirituale şi administrative.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Art. între Adunările Generale Elective.2 ATRIBUŢIILE ADUNĂRII GENERALE Atribuţiile Adunării Generale a Cultului Creştin Penticostal sunt: a) primeşte raportul de activitate al Consiliului Bisericesc şi al Comisiei de cenzori. 22 . (2) Consiliul Bisericesc este format din 31 de membri. . format din 5 membri. d) alege Comisia de cenzori alcătuită din 3 membri. va fi condusă de Comitetul Executiv. aleşi dintre pastorii care au cel puţin 8 ani în pastoraţie.V.2. i) hotărăşte în privinţa colaborării Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. 81. Conferinţa Naţională a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. f) aduce îmbunătăţiri la Mărturisirea de credinţă. e) aduce schimbări la Statutul de organizare şi funcţionare al Cultului. care trebuie să aibă o vechime în pastoraţie de cel puţin 8 ani. preşedinţii Comunităţilor Penticostale Regionale şi un reprezentant al Comunităţilor Etnice. la propunerea Consiliului Bisericesc. în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor. 80. Hotărârile consiliului se iau cu majoritate simplă.

d. cu organizaţii penticostale. judecă abaterile de la conduita creştină sau de la Mărturisirea de credinţă a slujitorilor şi ia hotărâri în acest sens. 23 . la Comunităţile Regionale. înfiinţează şi organizează departamente de lucru şi aprobă regulamentele acestora. revocă pe acei membri ai Comitetului Executiv care nu corespund sau demisionează. m.2 ATRIBUŢIILE CONSILIULUI BISERICESC . asistat de secretarul general. aduce la îndeplinire hotărârile Congresului şi ale Conferinţei Naţionale ale Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. după prezentarea raportului Comisiei de cenzori. în condiţiile păstrării identităţii spirituale şi administrative. delegând sarcini specifice Comitetului Executiv şi comisiilor de specialitate. h. hotărăşte. stabileşte perioadele pentru alegeri în bisericile locale. V. excluderea din Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. ecumenice sau filantropice atât din interiorul cât şi din exteriorul ţării.(5) Consiliul Bisericesc este prezidat de preşedintele Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. i. validează sau invalidează atunci cînd situaţia o impune. j.3. e. pe Redactorul şef al publicaţiei centrale de presă şi pe preşedintele şi pe directorul Casei de pensii şi ajutoare. aprobă cumpărări şi vânzări de bunuri imobile necesare activităţii centrale k. analizează situaţia generală din cadrul Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică şi face recomandări bisericilor şi celorlalte organizaţii membre pentru buna desfăşurare a activităţii acestora. ca instanţă de apel. propune Conferinţei Naţionale colaborarea Cultului Creştin Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Romănia. Teritoriale sau Etnice şi la nivel central. b. pe rectorul Institutului Teologic Penticostal. a unei biserici sau a altei organizaţii membre. c. l. g. îndrumă şi controlează activitatea Comitetului Executiv. când situaţia o impune. care s-a abătut de la doctrina penticostală. iar în caz de deces completează locurile rămase libere cu informarea Adunării Generale. descarcă de gestiunea anuală Comitetul Executiv. votează bugetul Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. f. (6) Consiliul Bisericesc are următoarele atribuţii: a. evanghelice. sau de la morala creştină.

ordonează plăţile şi semnează actele şi documentele împreună cu secretarul general. reprezintă Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. în relaţiile oficiale. care efectuează corespondenţa şi ţine la zi. ordonează plăţile şi semnează actele şi documentele Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. secretar general. problemele deosebite care apar în cadrul bisericilor. trezorier şi 2 membri: (2) Preşedintele reprezintă Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Art. emite decizii cu privire la personalul angajat.4 COMITETUL EXECUTIV VI. Vicepreşedinţii. şi are în subordine pe contabilul şef. asigură conducerea Comitetului Executiv în lipsa preşedintelui şi se implică activ în rezolvarea sarcinilor ce le sunt încredinţate în cadrul şedinţelor acestuia. rezolvă la solicitarea Comunităţii Regionale sau Etnice. 82. doi vicepreşedinţi. Împreună cu preşedintele.4.4. (1) Comitetul Executiv este însărcinat cu conducerea curentă a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică prin Biroul Permanent şi se compune din: preşedinte. (4) (5) Trezorierul.SECŢIUNEA VI. d. El are răspunderea activităţii operative privind personalul administrativ şi de specialitate. VI. (3) Secretarul general coordonează personalul angajat al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. răspunde de gestiunea financiar-contabilă a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. susţine şi apără interesele bisericilor şi ale celorlalte organizaţii penticostale la cererea acestora 24 . coordonează activitatea Consiliului Bisericesc şi a Comitetul Executiv. El are în subordine pe secretarul executiv. ia orice alte hotărâri în limita competenţei sale.6 ATRIBUŢIILE COMITETULUI EXECUTIV Atribuţiile Comitetului Executiv sunt: a. evidenţa necesară activităţii centrale. conduce activitatea curentă a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică b. duce la îndeplinire hotărârile Consliului Bisericesc c. În situaţii speciale. în relaţiile oficiale. (6) Ceilalţi membri ai Comitetului Executiv participă la întrunirile acestuia cu drept de vot şi se implică activ în rezolvarea sarcinilor ce le revin.

gradul. seminarii biblice în cadrul Comunităţilor Regionale. ÎNVĂŢĂMÂNTUL CONFESIONAL SECŢIUNEA VII. după caz.e. grădinţe pentru preşcolari. f. CAPITOLUL VII.Ele se organizează de către Biserica locală potrivit cu metodologia şi normele legale specifice. Şcoala Duminicală în cadrul Bisericii locale. SECŢIUNEA VII. c. 83. g. aprobă achiziţionarea bunurilor mobile necesare activităţii centrale (7) Hotărârile Comitetului Executiv au valabilitate numai dacă au fost votate de majoritatea simplă a membrilor lui. întocmeşte proiectul de buget al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică şi urmăreşte execuţia bugetară g. 86. Cultul Creştin Penticostal înfiinţează şi organizează unităţi de învăţămînt pentru pregătirea personalului de cult. numărul şi planul de şcolarizare pentru instituţiile de învăţământ propriu se decid de către Cultul Creştin Penticostal în condiţii de autonomie a unităţilor admisistrativ teritoriale ce o compun şi potrivit legii. licee cu profil teologic. aprobă angajarea personalului necesar desfăşurării activităţii centrale f. secretar) la nivelul Comitetului Executiv şi la nivelul Comunităţilor Regionale sau Etnice. 2 ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN BISERICA LOCALĂ. vicepreşedinte. a profesorilor de religie. 85. 1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Art. (9) Nu se admite cumulul de funcţii pentru funcţiile executive(preşedinte. b. Etnice. precum şi a altor specialişti necesari desfăşurării activităţii religioase. unităţi de învăţământ superior. 25 . 84. Teritoriale. Şcoala Duminicală reprezintă o formă specifică învăţământului confesional şi se organizează în baza principiului potrivit căruia părinţii sau. sunt: Principalele forme de învăţămînt în cadrul Cultului Creştin Penticostal a. Art. Art. şcoli gimnaziale e. şcoli primare d. (8) Comitetul Executiv se convoacă de către preşedintele Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică şi se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. ŞCOALA DUMINICALĂ Art. Forma.

Ea dispune de personalitate juridică şi de patrimoniu propriu.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Art. pot fi transmise şcolilor. Consiliul de Administraţie este condus de către un Preşedinte. Facultăţi de teologie. Senatul este principalul for de conducere. Art. (1) Învăţământul teologic superior se organizează în condiţiile legii. pentru disciplina Religie. CASA DE PENSII A CULTULUI PENTICOSTAL SECŢIUNEA VIII. 88. asistenţă socială precum şi orice alte forme necesare desfăşurării în condiţii optime a procesului de instruire şi formare a slujitorilor şi a personalului de specialitate. Senatul este condus de către un preşedinte. care devine Preşedintele Casei de Pensii. Învăţământul teologic superior cuprinde Institutul Teologic Penticostal. Casa de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Penticostal se organizează potrivit Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare şi conform normelor legale în vigoare referitoare la sistemul de pensii şi asigurărilor sociale. (2) Rectorul Institutului Teologic Penticostal este ales sau revocat de către Senatul instituţiei de învăţământ şi confirmat de către Consiliul Bisericesc în ceea ce priveşte alegerea sau revocare sa. 89.2 CONDUCEREA CASEI DE PENSII Art. Elevii primesc calificative sau note care. SECŢIUNEA VIII. El reprezintă instituţia din punct de vedere administrativ şi juridic. În cadrul Şcolii Duminicale deservesc învăţători care sunt aleşi de către biserica locală. 87. forma de învăţământ specifică confesiunii. 90. Casa de Pensii şi Ajutoare este condusă de către Consiliul de Administraţie.reprezentantul legal sau tutorele copilului alege confesiunea copilului şi. 3 ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ÎN CULTUL PENTICOSTAL Art. (3) Fiecare facultate este condusă de către un Consiliu Profesoral care stabileşte modul operativ de desfaşurare a activităţilor de învăţământ planificate. respectiv. la cerere. 26 . Şcoala Duminicală se organizează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit programei Cultului Creştin Penticostal. CAPITOLUL VIII. unde aceştia frecventează. care este rectorul unităţii de învăţământ. SECŢIUNEA VII. din care fac parte consilieri aprobaţi de către Consiliul Bisericesc.

SECŢIUNEA VIII. etc. care îndeplineşte sarcinile stabilite potrivit Regulamentului. DVD-uri audio sau video pe linia scopului propus. Preşedintele Casei de Pensii reprezintă această instituţie în raporturile sale cu Consiliul Bisericesc precum şi în alte domenii de interes major. în condiţii dispuse de normele specifice în vigoare. PUBLICAŢII ŞI MASS-MEDIA ÎN CULTUL PENTICOSTAL Art. sporuri şi plăţi caracteristice sistemului de asigurări sociale şi pensii. acordă ajutoare şi efectuează plăţi cu caracter umanitar în condiţiile stabilite de normele Regulamentului. Art. În desfăşurarea activităţii sale Cultul Creştin Penticostal poate înfiinţa unităţi de asistenţă socială de orice tip (centre de plasament. 97. 93. centre de urgenţă. case de tip familial. 1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Art. Se pot înfiinţa posturi de radio şi televiziune.Art.). CAPITOLUL X. SECŢIUNEA IX. În desfăşurarea activităţii sale Cultul Penticostal poate edita. Art. poate imprima casete audio. Acestuia îi revine sarcina gestionării în bune condiţii a activităţii curente a Casei de Pensii. 27 . Directorul Casei de Pensii coordonează Biroul Permanent al Casei de Pensii. centre maternale. Asistenţa religioasă în unităţile care funcţionează în cadrul Bisericii locale se va face potrivit confesiunii penticostale. 92. Unităţile de asistenţă socială pot funcţiona atât în cadrul unor organizaţii de tip fundaţii sau asociaţii cât şi în cadrul Bisericii locale.3 ATRIBUŢIILE CASEI DE PENSII ŞI AJUTOARE Art. Art. 98. 91. centre de prevenire sau informare. Cultul Penticostal poate înfiinţa studiouri de înregistrare audio sau video. ASISTENŢA SOCIALĂ ÎN CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL CAPITOLUL IX. c. 95. 94. centre de zi. compact discuri. azile. Principalele atribuţii ale Casei de pensii şi ajutoare sunt: a. Art. potrivit principiului dreptului la liberă exprimare. asigură diferite indemnizaţii. asigură pensii pentru persoanele care au fost contribuabili potrivit normelor în materie. 96. b. cantine. Conducerea operativă a Casei de Pensii se realizeză de către Directorul Casei de Pensii. Cultul Creştin Penticostal are ca principală publicaţie revista „Cuvântul Adevărului”. poate tipări diverse publicaţii.

Art. societăţi misionare. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groasă. El poate primi donaţii din partea persoanelor fizice şi juridice. 104. 100. Circumferinţa ei este delimitată de două cercuri concentrice la distanţă de 1 mm unul faţă de celălalt. Pe circumferinţa interioară a cercului mai mic. studiouri radio sau TV. editură. Materialele muzicale. cu diametrul de 35 mm. În cadrul Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. azile pentru bătrâni. în data de 23. unităţi de învăţământ de orice grad. pot funcţiona comisii sau departamente de lucru. 101. În centrul ştampilei se află imaginea unui porumbel în zbor care coboară. din ţară şi din străinătate. de la care pornesc raze în toate direcţiile până la circumferinţa unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm. se scrie în formă rotundă. DISPOZIŢII FINALE Art. 99. precum şi birouri de specialitate în baza unor regulamente proprii aprobate de Consiliul Bisericesc. case de odihnă. 102. Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică se susţine din contribuţia tuturor Comunităţilor Regionale. Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. la Baia Mare.11. 105. cu respectarea principiului biblic. Ştampila Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică este rotundă. intră în proprietatea acestuia şi nu pot fi restituite sub nici o formă donatorilor. 103. Art. Art. poeziile sau mesajele din cadrul serviciilor divine de închinare pot fi folosite fără a atrage după sine responsabilităţi financiare sau de orice altă natură în sarcina Bisericii locale. Art. Donaţiile de orice natură făcute Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică.2005. care sunt subordonate acestuia. Art. Teritoriale si Etnice. 28 . tipografie. unităţi sanitare şi orice alte unităţi şi instituţii pe linia îndeplinirii activităţii propuse. Prezentul Statut a fost dezbătut şi aprobat în cadrul Congresului de lucru al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. privind moralitatea provenienţei acestora şi din alte activităţi proprii.Art. CAPITOLUL XI. Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică poate avea imobile proprii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful