STATUTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ DIN ROMÂNIA

SUMAR CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE
SECŢIUNEA I.1 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE SECŢIUNEA I.2 CONSIDERAŢII DE ORDIN GENERAL PRIVIND CULTUL PENTICOSTAL

CAPITOLUL II ORGANIZAREA CULTULUI PENTICOSTAL CAPITOLUL III BISERICA LOCALĂ;
SECŢIUNEA III.1 SCOPURILE BISERICII LOCALE SECŢIUNEA III.2 CONSTITUIRE ŞI ORGANIZARE SECŢIUNEA III.3 CALITATEA DE MEMBRU AL BISERICII LOCALE III.2.1 DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE MEMBRU III.2.2 DREPTURILE MEMBRILOR III.2.3 OBLIGAŢIILE MEMBRILOR III.2.4 DISCLIPLINA MEMBRILOR III.2.5 ALTE CATEGORII DE PERSOANE SECŢIUNEA III.4 SLUJITORII BISERICII III.3.1 CATEGORIILE DE SLUJITORI III.3.2 ORDINAREA SLUJITORILOR;CONDIŢII ŞI PROCEDURI III.3.3 PIERDEREA CALITĂŢII DE SLUJITOR;CONDIŢII ŞI PROCEDURI III.3.4 ANGAJAREA SLUJITORILOR SECŢIUNEA III.5 CONDUCEREA BISERICII LOCALE III.4.1 PASTORUL BISERICII III.4.2 COMITETUL BISERICII III.4.3 ADUNAREA GENERALĂ A BISERICII SECŢIUNEA III.6 ACTIVITĂŢILE BISERICII LOCALE SECŢIUNEA III.7 PATRIMONIUL BISERICII

CAPITOLUL IV COMUNITATEA REGIONALĂ, TERITORIALĂ, ETNICĂ;CONSTITUIRE ŞI ORGANIZARE
SECŢIUNEA IV.1 CONSTITUIRE SECŢIUNEA IV.2 ATRIBUŢIILE COMUNITĂŢII SECŢIUNEA IV.3 CONDUCEREA COMUNITĂŢII IV.3.1 ADUNAREA GENERALĂ A COMUNITĂŢII REGIONALE

1

IV.3.2 COMITETUL COMUNITĂŢII REGIONALE IV.3.3 PREŞEDINTELE COMUNITĂŢII REGIONALE IV.3.4 BIROUL PERMANENT AL COMUNITĂŢII REGIONALE SECŢIUNEA IV.4 PATRIMONIUL COMUNITĂŢII

CAPITOLUL V CONDUCEREA CULTULUI PENTICOSTAL
SECŢIUNEA V.1 STRUCTURA DE FUNCŢIONARE SECŢIUNEA V.2 ADUNAREA GENERALĂ V.2.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE V.2.2 ATRIBUŢIILE ADUNĂRII GENERALE SECŢIUNEA V.3 CONSILIUL BISERICESC V.3.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE V.3.2 ATRIBUŢIILE CONSILIULUI BISERICESC SECŢIUNEA V.4 COMITETUL EXECUTIV V.4.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE V.4.2 PREŞEDINTELE V.4.3 SECRETARUL GENERAL V.4.4 VICEPREŞEDINŢI V.4.5 TREZORIER V.4.6 ATRIBUŢIILE COMITETULUI EXECUTIV

CAPITOLUL VI ÎNVĂŢĂMÂNTUL CONFESIONAL
SECŢIUNEA VII.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE SECŢIUNEA VII.2 ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN BISERICA LOCALĂ; ŞCOALA DUMINICALĂ SECŢIUNEA VII.3 ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ÎN CULTUL PENTICOSTAL

CAPITOLUL VIII CASA DE PENSII A CULTULUI PENTICOSTAL
SECŢIUNEA VIII.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE SECŢIUNEA VIII.2 CONDUCEREA CASEI DE PENSII SECŢIUNEA VIII.3 ATRIBUŢIILE CASEI DE PENSII

CAPITOLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ ÎN CULTUL PENTICOSTAL
SECŢIUNEA IX.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

CAPITOLUL X PUBLICAŢII ŞI MASS-MEDIA ÎN CULTUL PENTICOSTAL CAPITOLUL XI DISPOZIŢII FINALE
2

Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România se fundamentează pe învăţăturile Sfintelor Scripturi. Principiul conformităţii la normele moral-creştine. asociaţie religioasă sau cult. în baza legii şi a prezentului statut. tutorii sau alţi reprezentanţi legali au dreptul exclusiv de a opta pentru educaţia religioasă a copiilor minori. Exercitarea credinţei penticostale se face în baza normelor stabilite de statutul de organizare şi funcţionare.CAPITOLUL I. Dobândirea şi exercitarea drepturilor religioase se realizează fără constrângere. DISPOZIŢII GENERALE SECŢIUNEA I. Raporturile Cultului Creştin Penticostal cu alte culte sau organizaţii se realizează în baza respectului reciproc. Norma de bază în exercitarea credinţei penticostale este Sfănta Scriptură şi Statutul de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Penticostal însoţit de Mărturisirea de Credinţă. Art. Părinţii. În toate actele şi publicaţiile oficiale denumirea este: CULTUL CREŞTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ DIN ROMÂNIA (CCP .2 CONSIDERAŢII DE ORDIN GENERAL PRIVIND CULTUL PENTICOSTAL Art.BDAR). În raporturile sale cu statul român. ori pentru exercitarea libertăţii religioase. Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. Principiul non-discriminării. conform propriilor convingeri. Principiul egalităţii. 1. Cultul Creştin Penticostal este autonom. Principiul autonomiei. de conştiinţă şi religie al oricărei persoane de pe teritoriul României potrivit Constituţiei şi tratatelor religioase la care România este parte. Cultele legal recunoscute sunt egale în faţa legii şi autorităţilor statale de orice rang.1 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE În desfăşurarea activităţii sale Cultul Creştin Penticostal are la bază următoarele principii: Principiul garantării dreptului la libertatea de gândire. Libertatea religioasă reprezintă dreptul oricărei persoane de a-şi manifesta credinţa religioasă în mod individual sau în public în cadrul Cultului. Nici o persoană nu poate fi pusă în situaţie de inferioritate pentru credinţa sau apartenţa sa la o grupare. 2. SECŢIUNEA I. fără restrângeri sau restricţii. reprezintă un principiu fundamental în activitatea Cultului Creştin Penticostal. este format din toate bisericile locale din ţară şi din străinătate care în mod liber au 3 .

Comunităţile Regionale. parte integrantă a prezentului statut. cu posibilitatea de a se schimba atunci când situaţia o cere. Biserica locală. constituită în baza unei hotărâri a Consiliului Bisericesc. are următoarea componenţă: 1. sector 5. Institutul Teologic Penticostal şi alte unităţi de învăţământ de alt rang. care se pot constitui şi cu mai puţin de 20 de membri. 3. 5. str. Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. formată dintr-un număr de biserici locale aparţinând unei anumite etnii. 81. Adunarea Generală b. Comitetul Executiv d. Sediul Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. sunt cele cuprinse în Mărturisirea de credinţă anexată. 6. este autonom faţă de stat. Dr. CAPITOLUL II. Comunitatea Regională din România. 7. Comunitatea Teritorială din Diaspora constituită în baza unei hotărâri a Consiliului Bisericesc. Art. 2. De biserica locală aparţin bisericile filiale. Comunitatea Etnică din România. Comunităţile Etnice. Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. Carol Davila nr. Principiile de credinţă ale Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. 8. Art.adoptat Mărturisirea de credinţă penticostală şi se organizează şi funcţionează după prezentul statut. Biroul Permanent Art. bisericile penticostale locale. este în capitala ţării Bucureşti. formată dintr-un număr de biserici locale aparţinând unei anumite zone geografice din ţară. 3. 4 . Structura de conducere a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este formată din: a. ORGANIZAREA CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL Art. 4. respectă Constituţia şi legile ţării potrivit principiului conformităţii legilor faţă de normele şi valorile moral-spirituale promovate de Sfânta Scriptură. Art. Consiliul Bisericesc c. Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. constituită dintr-un număr de cel puţin 20 de membri. constituită în baza unei hotărâri a Consiliului Bisericesc. formată dintr-un număr de biserici locale din una sau mai multe ţări. Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. 6. 5. Casa de pensii şi ajutoare a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România Art. 4.

Art. În aceleaşi condiţii va fi autorizată şi biserica filială care însă din punct de vedere spiritual şi administrativ. Biserica penticostală locală este gruparea de credincioşi care. BISERICA LOCALĂ SECŢIUNEA III. acceptă şi respectă prezentul Statut de organizare şi funcţionare al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. Atunci când biserica locală constată că sunt îndeplinite condiţiile necesare. Biserica penticostală locală se constituie prin hotărârea Adunării Generale de Constituire a bisericii şi funcţionează în cadrul Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. Teritoriale sau Etnice şi se înscrie în Registrul unic al persoanelor juridice de la sediul cultului. CAPITOLUL III. depinde de biserica locală. în biserică locală. Scopurile esenţiale ale Bisericii penticostale locale sunt: a) glorificarea lui Dumnezeu b) păstrarea nealterată şi propovăduirea învăţăturii Sfintelor Scripturi c) ucenicizarea. 5 . ea poate solicita Comunităţii Regionale. Teritoriale sau Etnice schimbarea autorizării bisericii filiale. şi situaţia o cere. 11. la cererea Comunităţii Regionale. Teritorială sau Etnică se va convinge dacă credincioşii care solicită autorizarea cunosc.1 SCOPURILE BISERICII LOCALE Art. pe baza autorizaţiei eliberate de Comitetul Executiv. prin îndemnul şi călăuzirea Duhului Sfânt. Art.2 CONSTITUIRE ŞI ORGANIZARE Art. într-un mod liber consimţit. Institutul Teologic Penticostal şi Casa de Pensii şi Ajutoare. oglindită în Mărturisirea de credinţă. acceptă şi respectă Mărturisirea de credinţă şi Statutul de organizare şi funcţionare al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. 10. Biserica penticostală locală are autonomie funcţională în condiţiile prezentului statut şi are ca normă de credinţă şi practică creştină Sfânta Scriptură. ca manifestare a dragostei creştine SECŢIUNEA III. 13. sunt persoane juridice şi se organizează şi funcţionează potrivit prezentului statut. Comunitatea Regională. şi că dispun de spaţiu necesar funcţionării ca biserică. 9.Comunităţile Teritoriale. În prealabil. 12. creşterea spirituală şi educarea credincioşilor d) răspândirea Evangheliei pentru mântuirea celor pierduţi e) practicarea actelor de cult şi a părtăşiei frăţeşti f) ajutorarea celor în nevoi. Art.

etc. 16. Teritoriale sau Etnice Art. sub formă de cerc se scrie: Biserica. iar pe un al doilea rând interior. Pe circumferinţa interioară a cercului mai mic. Art. făcînd dovada naşterii din nou. a unei biserici dintr-o altă confesiune religioasă care acceptă şi practică învăţătura penticostală. la solicitarea şi cu avizul Comunităţii Regionale. Modelul stampilei este unic şi se află la sediul central al Bisericii lui Dumnezeu Apostolică Penticostală din România. în vederea înfiinţării în aceeaşi localitate a unei noi biserici. Art. dacă nu aparţine unei Comunităţi Regionale. 14 Nici o biserică locală nu poate aparţine Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. . se va face cu aprobarea Consiliului Bisericesc. prin semnătura pastorului şi cea a secretarului sau a unui delegat al acestora. 15. Calitatea de membru al bisericii locale se dobândeşte de către persoana care: a) s-a întors la Dumnezeu cu pocăinţă şi credinţă. Stampila bisericii este rotundă. sau când Comunitatea Regională constată că biserica nu mai respectă prezentul Statut. Biserica locală încetează să mai existe. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groasă. şi după ce s-au epuizat toate demersurile în soluţionarea crizei. FILADELFIA.3. BETANIA. de exemplu BETEL. În centrul ştampilei se află imaginea unui porumbel în zbor care coboară. după care urmează judeţul. 19. SECŢIUNEA III. Art. Biserica penticostală locală este legal angajată faţă de terţi. Autorizarea în cadrul Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică Penticostală din România. 18. b) l-a mărturisit pe Isus Hristos în apa botezului ca Domn şi Mântuitor. Teritoriale sau Etnice şi în urma unei monitorizări de minim un an de zile. Ştampila poate cuprinde de asemenea denumirea specifică a bisericii. Circumferinţa ei este delimitată de două cercuri concentrice la distanţă de 1 mm unul faţă de celălalt. 20. Art. 6 . cu diametrul de 35 mm.3 CALITATEA DE MEMBRU AL BISERICII LOCALE III. se scrie în formă rotundă. de la care pornesc raze în toate direcţiile până la circumferinţa unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm. se face cu aprobarea Comunităţii Regionale. conform Sfintelor Scripturi. atunci când scopurile pentru care s-a constituit nu mai pot fi îndeplinite. Desprinderea dintr-o biserică penticostală a unui grup de credincioşi.1 DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE MEMBRU Art. Teritoriale sau Etnice şi numai atunci când această acţiune contribuie la progresul lucrării lui Dumnezeu. 17. Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.Art.

Analiza şi decizia cu privire la cerea de transfer se face de către păstorul bisericii. 23. Art. sau deces. împreună cu comitetul acesteia. Vor fi acceptate la botez numai acele persoane care fac dovada unei întoarceri autentice la Dumnezeu. la cererea acestora. Drepturile membrilor bisericii locale sunt: a) să participe la slujbele bisericii b) să participe la Adunările Generale ale bisericii. Un credincios poate fi membru în acelaşi timp. Art. trebuie să ceară transferul bisericii locale. Calitatea de membru al bisericii încetează prin retragere.. să trăiască în spiritul învăţăturilor Sfintelor Scripturi şi să respecte prezentul Statut.3 OBLIGAŢIILE MEMBRILOR Art. Îndatoririle membrilor bisericii locale sunt: a). excludere. Retragerea ca membru trebuie să fie comunicată conducerii bisericii în scris.3. iar la revenire vor aduce transferul de la biserica pe care au frecventat-o în perioada absenţei din biserica locală. d) să li se oficieze actele de cult de care au nevoie e) să beneficieze de asistenţă spirituală din partea bisericii f) să se poată transfera într-o altă biserică la cerere. Acceptul pentru botezul în apă a persoanelor nou convertite se face. 26. transfer. Aceste persoane vor urma în prealabil un curs de pregătire biblică în vederea însuşirii adevărurilor de bază ale vieţii de credinţă. 22. Art. indiferent de motivul plecării. 25. c) acceptă prezentul Statut de organizare şi funcţionare al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România d) se înscrie în evidenţele de membri ale bisericii. 21. III. de către pastorul bisericii. III. 7 .2 DREPTURILE MEMBRILOR Art. Membrii care pleacă din localitate sau din ţară pentru o perioadă mai mare de 3 luni. cu drept de vot c) să fie aleşi în diferite slujbe spirituale sau administrative potrivit cu chemarea lui Dumnezeu şi în funcţie de calităţile spirituale şi capacităţile intelectuale. care acceptă Mărturisirea de credinţă şi practica Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.3. Credincioşii penticostali se pot transfera la cerere scrisă într-o altă biserică. numai într-o singură biserică. Art. împreună cu comitetul bisericii. Se acceptă transferul de membri în bisericile penticostale şi a credincioşilor din alte biserici evanghelice. Calitatea de membru este personală şi netransmisibilă. Persoanele care pierd calitatea de membru nu au nici un drept asupra bunurilor şi valorilor aduse sub orice titlu în patrimoniul bisericii şi nici urmaşii lor. 24.

pe slujitorii bisericii. să frecventeze cu regularitate serviciile divine şi să-şi aducă contribuţia la împlinirea menirii bisericii. în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii.b). 27. potrivit cu învăţătura Sfintelor Scripturi şi cu nevoile lucrării lui Dumnezeu. Teritoriale sau Etnice. d). pentru următoarele abateri: a) căderea în păcate grave şi trăirea în păcat. d) subminarea cu premeditare a unităţii şi autorităţii bisericii prin producerea de dezbinări sau prin răspândirea de zvonuri care pot duce la aceasta. poate fi însoţită de interdictia accesului persoanei excluse în locaşul de cult al bisericii care a decis excluderea. se face cu confirmarea Comunităţii Regionale. unor persoane care tulbură serviciile divine. III. de către pastor sau conducătorul bisericii. Excluderea. (1) Fiecare membru al bisericii. după caz. ca organ ierarhic superior. Persoana faţă de care s-a aplicat o formă de disciplinare are dreptul de a se adresa în scris. Disciplina bisericească se exercita de către conducerea bisericii sub îndrumarea pastorului cu următoarele scopuri: a) pentru a păstra sănătatea morală şi spirituală a bisericii b) pentru a păstra unitatea şi armonia în cadrul bisericii c) pentru a îndemna la pocăinţă şi a recupera pe cel căzut d) pentru a păstra neştirbită mărturia bisericii în faţa lumii (2) Formele de disciplinare care se aplică în biserică sunt: a) mustrare personală. e. b) trăirea nedemnă din punct de vedere moral. prin contestaţie Comunităţii Regionale. se aduc la cunoştinţă celui în cauză şi se comunică Adunării Generale. rânduiala bisericii locale şi să se supună hotrârilor conducerii acesteia. d. e) neparticiparea la viaţa bisericii prin absenţa îndelungată şi voită de la serviciile divine. dreptul de a participa la Cina Domnului) pe o perioadă determinată. În desfăşurarea activităţii sale. e) excluderea. excluderea. b) mustrare în faţa comitetului bisericii. să contribuie cu regularitate la susţinerea financiară a bisericii prin zeciuieli şi donaţii. trăire care aduce prejudicii grave bisericii şi lucrării lui Dumnezeu.REGULI ŞI PROCEDURI Art. pe o perioadă nedeterminată. să respecte pe ceilalţi membri.4 DISCIPLINA MEMBRILOR. d) retragerea tuturor drepturilor de membru. Sancţiunile prevăzute la literele c. este supus disciplinei acesteia. c) retragerea unor drepturi(dreptul de a sluji în biserică. biserica poate decide în cazuri riguros determinate interzicerea accesului. (3) Aplicarea formei extreme de disciplinare. 8 . c). c) răspândirea de învăţături şi practici contrare adevărului biblic. se trec într-un proces verbal semnat de conducerea bisericii.3. Teritoriale sau Etnice.

aceasta se comunică Comunităţii Regionale. sau pastori coordonatori de zonă. În cazul reprimirii celui exclus. evanghelişti.3. apostoli. pastori asistenţi. următorii: a) minorii nebotezaţi din familiile credincioşilor penticostali.2. Biserica penticostală recunoaşte slujbele spirituale din biserică potrivit epistolei către Efeseni 4. d) cere în scris să fie reprimit. precum şi potrivit epistolei 1Tim. pastori de sector. fiecare credincios este chemat să slujească în biserică.1 CATEGORIILE DE SLUJITORI Art. respectiv reprimirea celui pus sub disciplină conform alin.4 SLUJITORII BISERICII III. 11–13.5 ALTE CATEGORII DE PERSOANE Art. Ei pot fi.lit.4. Teritoriale sau Etnice. prezbiteri şi diaconi. pot sluji ca: PASTORI – slujitorii ordinaţi. 31. Art. atunci când acesta: a) se căieşte din toată inima de abaterile sale. care răspund de toate problemele spirituale şi administrative ale bisericii şi oficiază toate actele de cult. prooroci. 30. 9 . b) să beneficieze de îndrumare spirituală din partea bisericii. SECŢIUNEA III. b) face dovada că viaţa lui s-a îndreptat şi că a fost iertat de Domnul pentru faptele sale. III. Aparţinătorii au obligaţia de a se încadra în disciplina şi în rânduiala bisericii locale. 28. pastori coordonatori. păstori şi învăţători. Potrivit principiului Noului Testament cu privire la preoţia tuturor credincioşilor.d.e.c. Art. 1–13. c) se supune rânduielilor bisericii.(4) Repunerea în drepturi. 29. Credincioşii care dovedesc maturitate spirituală şi calităţi de slujire menite să contribuie la desăvârşirea spirituală a celorlalţi membri ai bisericii. se face de către pastor împreună cu Comitetul bisericii. potrivit cu darul încredinţat lui de Dumnezeu şi recunoscut de biserică. dar care şi-au exprimat opţiunea scrisă în acest sens. Aparţinătorii beneficiază de următoarele drepturi: a) să participe la slujbele bisericii. Sunt consideraţi aparţinători ai bisericii. b) persoanele care frecventează în mod constant serviciile religioase şi încă nu au fost botezate. care frecventează serviciile divine ale bisericii. 3. Atât excluderea cât şi reprimirea vor fi consemnate într-un proces verbal şi operate în evidenţele de membri ale bisericii.

care comunică mesaje din partea lui Dumnezeu prin manifestarea slujbei profetice. (1) Slujitorii propuşi pentru a fi ordinaţi. liber de dragostea de bani. conform art. să nu fie bătăuş.4. 6 – 9): • În viaţa lui personală trebuie să fie: cumpătat. EVANGHELIŞTI – slujitorii recunoscuţi şi trimişi de biserică să răspândească Evanghelia pentru mântuirea celor pierduţi. să nu fie încăpăţânat. înţelept. APOSTOLI(MISIONARI) – slujitorii trimeşi de biserică în ţară sau în străinătate pentru a înfiinţa biserici noi într-o altă cultură prin răspândirea Evangheliei. să nu fie gâlcevitor. Actul ordinării nu se aplică femeilor. 34. din partea lui Dumnezeu şi de a o recunoaşte. pentru a întări bisericile mai mici sau/şi pentru a desfăşura activităţi cu caracter social-umanitar. 10 . Aprobarea slujitorilor în vederea ordinării. procedând la investirea în lucrarea divină după caz. care oficiază toate actele de cult ce le sunt repartizate de pastor. să se ţină de Cuvântul adevărat. să nu fi fost sancţionaţi disciplinar pe linie bisericească. înfrânat. sub îndrumarea pastorului şi care se ocupă de problema ajutorărilor în biserică. 1 – 13: Tit 1. iubitor de bine. III. la propunerea conducerii bisericii prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi. să nu fie beţiv. blând. slujitorii propuşi pentru a fi ordinaţi trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute de Scriptură (1 Timotei 3. PROOROCI – slujitorii recunoscuţi de biserică. Pastorii împreună cu comitetele de conducere ale bisericilor au sarcina de a identifica chemarea specifică a fiecărui slujitor. să fie botezaţi cu Duhul Sfânt şi plini de Duhul Sfânt b. noilor convertiţi.c. 32.PREZBITERI – slujitorii ordinaţi. ÎNVĂŢĂTORI – slujitorii recunoscuţi de biserică. a tinerilor şi a copiilor. care se ocupă de educaţia biblică a membrilor bisericii. Ei trebuie să fie în stare să predea corect şi eficient învăţăturile Sfintelor Scripturi. Art. drept. Art. • În viaţa familiei sale trebuie să fie: bărbatul unei singure neveste. se face de către Adunarea Generală a bisericii. binecuvântările de copii şi înmormântările. prin evanghelizări publice sau de la om la om. a. 33. să nu fie nou convertit. 27 alin (2) lit. DIACONI – slujitorii ordinaţi care oficiază numai Cina Domnului.CONDIŢII ŞI PROCEDURI Art. cu rugăciune şi punerea mâinilor.2 ORDINAREA SLUJITORILOR. d.d şi e. • În viaţa lui spirituală trebuie să fie: sfânt. un bun conducător al propriei sale case. să fie căsătoriţi şi să aibă o bună mărturie în familie c. prin recunoaştere sau prin actul ordinării. trebuie să îndeplinească următoarele condiţii. să nu aibă antecedente incompatibile cu calitatea de slujitor ordinat e.

CONDIŢII ŞI PROCEDURI Art. abateri grave sau repetate de la conduita spirituală personală e. slujitorii propuşi vor fi exeminaţi din punct de vedere doctrinar după cum urmează: a. b.36. potrivit procedurii de contencios. III. 36. capabil să înveţe pe alţii • (2) În vederea ordinării sau recunoaşterii. (3) Comisia de ordinare a slujitorilor va fi formată din cel puţin trei pastori în cazul ordinării pastorilor şi prezbiterilor şi de cel puţin doi pastori în cazul ordinării diaconilor. încălcarea angajamentului solemn de slujitor al bisericii c. Pe toată durata procesului de suspendare părţile implicate în cauză au dreptul la contestaţie. prezbiterii şi diaconii de către conducerea Comunităţii Regionale. verificănd condiţiile de legalitate şi legitimitate a cauzei. să fie vrednic de cinste. vor fi examinaţi de asemenea din punct de vedere doctrinar de către conducerea Comunităţii Regionale. Calitatea de slujitor poate fi revocată în situaţiile enunţate în art. Etnică sau Teritorială asupra necesităţii de declanşare a procedurii de suspendare. Comitetul Bisericii anunţă Comunitatea Regionala. Revocarea operează de asemenea dacă în intervalul suspendării persoana în cauză nu-şi revizuieşte comportamentul sau atitudinea care au dus la aplicarea suspendării.În relaţiile sale interpersonale: să aibă o bună reputaţie în afara bisericii. Art. alin. Procedura revocării se realizează potrivit art. Consiliul Bisericesc decide. Teritoriale sau Etnice. 35.35. Finalizarea cercetării se va face în baza unei rezoluţii. dacă gravitatea situaţiei o impune. neîndeplinirea sistematică a atribuţiilor de slujire (2) Atunci când situaţia o impune şi în cazurile enumerate mai sus. Pe perioada suspendării. Teritoriale sau Etnice. ea va fi înaintată Comitetului Executiv care va delibera asupra situaţiei. pastorii de către Comitetul Executiv. modalitatea de soluţionare a rezoluţiei. se retrage legitimaţia de slujitor. (1) Calitatea de slujitor poate fi suspendată din următoarele motive: a. 37. Art.3 PIERDEREA CALITĂŢII DE SLUJITOR. Fiecare slujitor ordinat va semna un angajament solemn de fidelitate faţă de Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România şi va primi o legitimaţie care îi atestă dreptul de a-şi exercita slujba pentru care a fost investit. abateri de la prevederilor prezentului Statut d. încălcarea condiţiilor biblice care au stat la baza ordinării b.4. prin hotărăre definitivă. Dacă rezoluţia este aceea de suspendare. 11 . • În slujirea lui: să fie ospitalier. cât şi în cazul revocării. Apostolii(misionarii) şi evangheliştii. 2. c.

atunci când biserica locală nu are capacitatea să facă acest lucru. Pastorul este ajutat în activitatea sa de Comitetul bisericii.1 PASTORUL BISERICII Art. III.4 ANGAJAREA SLUJITORILOR Art. Slujitorii bisericii sunt datori să păstreze secretul mărturisirii personale. la cererea Comitetului bisericii. Bisericile cu peste 300 membri pot avea pe lângă pastorul coordonator şi unul sau mai mulţi pastori asistenţi.4. SECŢIUNEA III. conform statului de funcţii. fără a fi îndeplinit o stagiatură în slujba de diacon. În afară de aceştia. 40. păstorirea membrilor bisericii d) coordonarea serviciilor divine la care este prezent e) prezidarea şedinţelor Comitetului. aprobat de Adunarea Generală a bisericii. şi de Comitetul Executiv al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. în raport cu numărul de membri ai bisericii. (2) Angajarea personalului se face de către Comunitatea Regională. delegarea acestei responsabilităţi unui alt slujitor din comitetul bisericii f) coordonarea activităţii membrilor comitetului. 38. iar în lipsa sa.5 CONDUCEREA BISERICII LOCALE III. (1) Biserica hotărăşte angajarea slujitorilor menţionaţi mai sus. 42. Aceştia ajută nemijlocit la îndeplinirea atribuţiilor pastorale şi preiau responsabilităţile ce le sunt delegate de către pastorul coordonator. Art. Teritorială. 39. 43. Pastorul bisericii are următoarele atribuţii: a) predicarea şi învăţarea Sfintelor Scripturi b) pregătirea şi îndrumarea celorlalţi slujitori ai bisericii c) organizarea şi îndrumarea activităţilor spirituale şi administrative ale bisericii. sau Etnică. Teritorială. ocazii în care poate solicita ajutorul celorlalţi slujitori ordinaţi Art. sau Etnică. apoi ca prezbiter. În relaţia cu autorităţile de stat. 12 . funcţie de libertatea de conştiinţă. în funcţie de nevoi şi de posibilităţi.5. 41. Art.Art. biserica mai poate angaja personal administrativ şi de specialitate. Nimeni nu poate fi promovat direct pastor. precum şi a tuturor compartimentelor bisericii g) oficierea actelor de cult. ales de asemenea de Adunarea Generală. slujitorul poate invoca secretul mărturisirii după caz. (1) Biserica penticostală locală este condusă de pastorul ales de Adunarea Generală a bisericii şi confirmat de Comunitatea Regională.

acolo unde nu este un pastor localnic. pe tot timpul mandatului încredinţat stabileşte direcţiile şi obiectivele de dezvoltare ale bisericii urmăreşte respectarea bunei rânduieli în biserică împreună cu pastorul hotărăşte şi aplică măsurile de disciplinare a membrilor. Pastorii coordonatori de zonă. c) Sesizează preşedintele Comunităţii Regionale cu privire la abaterile slujitorilor de la morala sau doctrina sănătoasă. respectiv a dispoziţiilor de plată semnate de cei în drept. pot funcţiona pastori de sector sau pastori coordonatori de zonă. întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor de comitet şi ale Adunării Generale şi ţine la zi evidenţa patrimoniului acesteia. în cadrul Comunităţii Regionale.2 COMITETUL BISERICII Art. (2) Pastorul coordonează activitatea comitetului bisericii. 44. Teritoriale. Art. păstrează banii şi alte valori.5. după cum decide Adunarea Generală. (3) Secretarul ţine evidenţa membrilor bisericii. (1) Comitetul bisericii locale se compune din pastor. casier. conducător. efectuează corespondenţa. potrivit competenţelor ce îi sunt delegate de către acesta. ţinând cont de responsabilităţile celorlalţi slujitori si conlucrând armonios cu aceştia. b) Primeşte sesizările pastorilor de sector sau ale bisericilor din teritoriu cu privire la diferite nevoi spirituale sau abateri de la rânduială duhovnicească şi se implică în rezolvarea lor. Etnice sau Teritoriale. ţine registrele de casa şi de bancă la zi şi efectuează plăţi în baza hotărârilor comitetului. ori de la rânduiala duhovnicească a Bisericii Penticostale şi propune analizarea acestora de către Comitetul Comunităţii Regionale sau de Comisia de disciplină. (5) Cenzorii controlează din proprie iniţiativă operaţiunile financiar-contabile ale bisericii semestrial şi consemnează constatările făcute într-un proces verbal. III. Pastorii de sector au atribuţiile pastorilor care deservesc bisericile locale. sau Etnice în caz de excepţie casierul poate fi şi din afara comitetului. 46. dar le exercită în mai multe biserici care alcătuiesc un sector de slujire. În vederea bunei desfăşurării a activităţii. văduve şi orfani întocmeşte bugetul bisericii şi îl supune spre aprobare Adunării Generale rezolvă orice alte sarcini încredinţate de Adunarea Generală 13 . au următoarele atribuţii: a) Supraveghează şi îndrumă activitatea spirituală şi administrativă a bisericilor din teritoriul a cel puţin un judet.Art. 45. a) b) c) d) e) f) g) Atribuţiile comitetului bisericii sunt: conduce operativ activitatea bisericii sub coordonarea pastorului. în caz de abateri îngrijeşte de săraci. (6) Ceilalţi membri ai comitetului vor avea atribuţiile stabilite în cadrul comitetului. doi cenzori şi mai mulţi membri. (4) Casierul răspunde de gestiunea casieriei. Cu avizul Comunităţii Regionale. din secretar. iar conducătorul conduce serviciile divine în lipsa pastorului.

(2) Propunerile candidaţilor pentru a fi aleşi în noul Comitet. e) să nu fi fost sancţionat disciplinar pe linie bisericească pentru abateri grave conf. c. (3) Candidaţii propuşi pentru a fi aleşi în Comitet trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă un caracter ales şi o înaltă ţinută morală şi spirituală. sau de Comunitatea Regională. 27 alin. III. în şedinţe extraordinare. 48. (3) Adunarea Generală a bisericii are următoarele atribuţii: a) alege pastorul bisericii şi-l pune în slujbă cu acordul Comunităţii Regionale. vor fi făcute de pastorul bisericii. delegat de pastor. Teritoriale sau Etnice. c) să aibă capacitatea şi disponibilitatea de a îndeplini sarcinile încredinţate d) să aibă o vechime de cel puţin 5 ani în Cultul Penticostal şi doi ani în biserica respectivă. (1) Adunarea Generală a bisericii este alcătuită din toţi membrii care se bucură de drepturi depline şi care se află în ţară. poate acorda cel mult un nou mandat Comitetului în exerciţiu. (1) Alegerile de comitet se fac la 4 ani. Conferinţa Naţională şi Congresului Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România (4) Adunarea Generală a bisericii se convoacă şi este prezidată de pastor. a diaconilor şi a celorlalţi slujitori aleşi. sau de pastor în colaborare cu o comisie de propuneri formată din oameni cu o experienţă deosebită în lucrare. Teritoriale sau Etnice şi în prezenţa delegatului acesteia. d) aprobă execuţia bugetară şi descărcarea de gestiune a Comitetului şi bugetul bisericii e) aprobă cumpărările şi vânzările de bunuri mobile şi imobile.3 ADUNAREA GENERALĂ A BISERICII Art. Teritorială sau Etnică. (2) Adunarea Generală a bisericii se întruneşte o dată pe an în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie. iar în lipsa acestuia de către un alt membru cu funcţie de răspundere: pastor asistent. lit. b) alege Comitetul bisericii la expirarea mandatului sau când situaţia o impune c) solicită Comunităţii Regionale. recunoaşterea prezbiterilor. f) desemnează prin vot delegaţii bisericii pentru Adunarea Generală a Comunităţii Regionale. Art. fac excepţie bisericile nou înfiinţate. 2.. şi e. 47. Teritoriale sau Etnice. b) să aibă o mărturie demnă în ce priveşte familia lor. 14 . prezbiter. şi aprobă alte investiţii necesare bunei desfăşurări a activităţii.5. d.Art. Adunarea Generală a bisericii. diacon sau conducător de biserică.

închiriat. mijloace de informare în masă. 54. 50. unităţi productive. Art. în spiritul prezentului statut. precum şi tuturor categoriilor sociale care au nevoie de asistenţă în orfelinate. membrii şi aparţinătorii ei îşi desfăşoară activitatea spirituală. sau orice alt spaţiu destinat acestui scop. azile. penitenciare. (4) La serviciile divine participă credincioşii penticostali. societăţi misionare. Biserica acordă asistenţă spirituală membrilor şi aparţinătorilor ei. tipografii. Pot participa şi alte persoane. (6) În situaţii deosebite. cu anunţarea în scris. Biserica poate trimite misionari în ţară şi în străinătate pentru răspândirea Evangheliei şi pentru activităţi cu caracter social-umanitar. cu condiţia respectării rânduielii stabilite de către biserică. Art. 51. 53. social-caritabilă şi administrativ gospodărească. cimitire confesionale şi alte activităţi pe linia scopului propus. Teritorială sau Etnică. (1) Biserica îşi desfăşoară slujbele religioase obişnuite în lăcaş propriu. tabere şcolare şi de tineret. 49. ca urmare a sesizării scrise. cu cel puţin o săptămână înainte. persoanelor din afara ei care i-o solicită. edituri. unităţi militare. Biserica are datoria să depună mărturie creştină prin cuvânt şi faptă. pentru a răspândi Evanghelia şi dragostea lui Dumnezeu în societate. unităţi de învăţământ. etc. culturală. motivate şi semnate de majoritatea membrilor Comitetului sau cel puţin de 1/3 din numărul membrilor bisericii. unităţi de învăţământ religios de orice grad. organiza şi întreţine singură sau în asociere cu alte biserici. 55. de învăţământ. 52. convoacă Adunarea Generală a bisericii. alte unităţi. Biserica. Comunitatea Regională. case de odihnă. (2) Zilele şi orele în care au loc serviciile divine se stabilesc de către fiecare biserică în parte. prin slujitorii. Art. pot fi organizate în aer liber. Grupele de studiu biblic şi cele de părtăşie frăţească nu constituie organizaţii bisericeşti de sine stătătoare.6 ACTIVITĂŢILE BISERICII LOCALE Art. În cazul neîntrunirii numărului statutar. SECŢIUNEA III. Art. azile. Art. Biserica poate înfiinţa. dacă întruneşte cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor. în săli publice.(5) Adunarea Generală a bisericii se convoacă cu două săptămâni înainte de data fixată pentru întrunirea ei şi se consideră statutară. spitale. în alte spaţii amenajate special. sau pe stadioane. Adunarea Generală se va ţine peste o săptămână cu numărul membrilor prezenţi la această dată. 15 . Art. (3) Slujbele speciale sau ocazionale ale bisericii. orfelinate. Biserica poate organiza studii biblice şi grupe de părtăţie în casele membrilor sau aparţinătorilor ei.

Art. privind moralitatea provenienţei acestora şi din alte activităţi proprii. se pot uni pentru a forma o Comunitatea Penticostală Teritorială din DIASPORA. Art. Art. cu excepţia bunurilor imobile care au destinaţia de lăcaş de cult. 57. precum şi pentru a avea un mijloc de reprezentare colectivă în faţa autorităţilor locale şi în relaţiile lor cu 16 . Biserica poate avea în proprietate lăcaşul de cult cu anexele şi terenurile aferente. case pastorale şi pentru personalul de serviciu. biserica nu are nevoie de avizul sau aprobarea unui organ ierarhic superior. cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare şi de zidire duhovnicească. 62. dispune de patrimoniul şi de fondurile ei. Gestionarea acestora se face de către Comitetul Bisericii. Bisericile locale din una sau mai multe ţări învecinate. din donaţii din partea persoanelor fizice sau juridice din ţară şi din străinătate. şi potrivit nevoilor concrete ale lucrării lui Dumnezeu. 59. clădiri şi terenuri pentru unităţile de învăţământ. 61. a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.SECŢIUNEA III. 63. unităţi sanitare. ETNICĂ SECŢIUNEA IV. Biserica locală prin Adunarea Generală. 58. cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare şi de zidire duhovnicească. COMUNITATEA REGIONALĂ. CAPITOLUL IV. Art. Teritoriale sau Etnice. mijloace materiale şi tehnice necesare desfăşurării activitâţii proprii. TERITORIALĂ. fără nici un amestec din afară. În vederea dobândirii sau înstrăinării bunurilor mobile şi imobile. Art. cimitir confesional şi alte bunuri. Bisericile Penticostale locale de pe raza unuia sau a mai multor judeţe se pot uni pentru a constitui o Comunitate Penticostală Regională. de caritate şi de odihnă. Art. 56.7 PATRIMONIUL BISERICII Art. Conform învăţăturii Sfintelor Scripturi.1 CONSTITUIREA COMUNITĂŢII Art. cu respectarea principiului biblic. Donaţiile de orice natură făcute bisericii intră în proprietatea acesteia şi nu pot fi restituite sub nici o formă donatorilor. Biserica se întreţine din contribuţiile şi zeciuielile membrilor ei. fiecare biserică are datoria să participe la susţinerea financiară a Comunităţii Regionale. precum şi pentru a avea un mijloc de reprezentare colectivă în faţa autorităţilor locale şi în relaţiile lor cu conducerea Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Romania. 60.

aparţinând unei anumite etnii. prevăzut la Art. de vestirea Evangheliei şi de educaţie creştină b) încurajează şi ajută la înfiinţarea de noi biserici c) pregăteşte slujitori duhovnicesti pentru bisericile din cadrul comunităţii d) asistă bisericile la solicitarea acestora. având acelaşi scop. Teritoriale sau Etnice sunt: a) Adunarea Generală b) Comitetul Comunităţii c) Biroul Permanent IV. se pot uni pentru a constitui o Comunitate Penticostală Etnică. Din rândul delegaţilor trebuie să facă parte pastorii şi conducătorii bisericilor. g) îndrumă şi exercită controlul de legalitate în problemele financiare ale bisericilor. a delegaţilor tuturor bisericilor implicate. 64. Art. precum şi angajarea şi plata personalului propriu. cu votul a cel puţin 3/4 din numărul acestora şi cu aprobarea Consiliului Bisericesc. se compune din toţi păstorii legitimaţi în cadrul comunităţii şi câte un delegat la 50 de membri. h) îndeplineşte alte activităţi specifice pentru realizarea obiectivului pentru care a fost constituită SECŢIUNEA IV. Înfiinţarea unei Comunităţi Regionale. se compune din toţi păstorii legitimaţi în cadrul comunităţii şi câte un delegat la 200 de membri.3 CONDUCEREA COMUNITĂŢII REGIONALE Art. SECŢIUNEA IV.1 ADUNAREA GENERALĂ A COMUNITĂŢII REGIONALE Art. Teritoriale sau Etnice se face prin hotărârea Adunării de Constituire.conducerea Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Romania. 65. din fondurile provenite de la acestea. (1) Adunarea Generală a Comunităţii Regionale. (2) Adunarea Generală a Comunităţii Teritoriale. 66. 67. sau când situaţia o impune. Art.3.2 ATRIBUŢIILE COMUNITĂŢII Art. Organele de conducere ale Comunităţii Regionale. 17 . 68. 62. Teritoriale sau Etnice sunt: a) asistă bisericile locale în lucrarea de zidire spirituală. Bisericile Penticostale locale. în probleme de disciplină bisericească e) hotărăşte asupra propunerilor făcute de biserici cu privire la ordinarea de noi slujitori f) efectuează la cerere angajarea şi plata personalului deservent al bisericilor locale. Atribuţiile Comunităţii Regionale.

se compune din toţi păstorii legitimaţi în cadrul comunităţii şi câte un delegat pentru fiecare biserică. (3) Comitetul Comunităţii Regionale. cu excepţia comunităţilor nou înfiinţate. şi aprobă descărcarea de gestiune pe baza raportului Comisiei de cenzori. Teritoriale sau Etnice. se compune din preşedinte. Teritoriale sau Etnice. unul sau doi vicepreşedinţi. (6) Atribuţiile Adunării Generale a Comunităţii Regionale. secretar. 69. ia orice hotărâri care privesc bunul mers al Comunităţii IV. (5) Şedinţele ordinare elective ale Adunării Generale a Comunităţii Regionale. b) alege Comitetul Comunităţii Regionale.(3) Adunarea Generală a Comunităţii Etnice. sunt: a) primeşte raportul Comitetului Comunităţii Regionale. Teritoriale sau Etnice.3. Teritoriale sau Etnice şi Biroul Permanent atunci când constată că membri acestora nu mai corespund condiţiilor statutare care au stat la baza alegerii lor d) alege pentru următorii 4 ani. Dintre aceştia se aleg pastorii coordonatori de zonă. reprezentanţii Comunităţii în Consiliul Bisericesc e) ia hotărâri privind cumpărarea şi vânzarea de bunuri mobile şi imobile şi alte materiale necesare activităţii proprii. până la completarea numărului statutar.Teritoriale sau Etnice. (4) Adunarea Generală a Comunităţii Regionale. Biroul permanent şi Comisia de cenzori formată din 3 membri c) revocă Comitetul Comunităţii Regionale. (1) Comitetul Comunităţii Regionale. b) să fie recunoscuţi pentru ataşamentul lor ferm la doctrina. este ales de Adunarea Generală şi se compune din 5 – 11 păstori. (2) Pentru a fi aleşi în Comitetul Comunităţii Regionale. d) să fi dovedit eficienţă si competenţă în lucrarea lor pastorală e) să nu fi fost sancţionat disciplinar pentru abateri. sau Etnice. şi mai mulţi membri.2 COMITETUL COMUNITĂŢII REGIONALE Art. 18 . Teritoriale sau Etnice vor fi prezidate de către un membru al Comitetului Executiv. se convoacă de Biroul permanent al comunităţii o dată la 4 ani în şedinţă ordinară electivă şi oridecâte ori este nevoie în şedinţă extraordinară. Teritoriale. sau Etnice. rânduiala şi valorile morale şi spirituale ale Cultului Penticostal c) să fie recunoscuţi pentru principialitatea si probitatea caracterului lor. pastorii trebuie îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă o vechime de cel puţin 5 ani în pastoraţie. Teritoriale sau Etnice.Teritoriale.

în lipsa preşedintelui şi preiau orice responsabilitate stabilită în fişa de post. ţine evidenţa cărţilor de muncă ale personalului angajat şi orice alte evidenţe necesare activităţii Comunităţii. Delegarea de autoritate se va face în scris atunci când intervin: deplasări de lungă durată. pe principiul delegării de autoritate. (8) Comitetul Comunităţii are următoarele atribuţii: a) conduce activitatea Comunităţii Regionale. Teritoriale sau Etnice. Teritoriale sau Etnice b) răspunde nemijlocit de activitatea spirituală din cadrul Comunităţii Regionale. pe durata mandatului încredinţat b) duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale ale Comunităţii Regionale.3.3 BIROUL PERMANENT AL COMUNITĂŢII REGIONALE Art. Teritoriale sau Etnice are următoarele atribuţii: a) conduce activitatea curentă a Comunităţii Regionale. incapacitate fizică sau de altă natură. întocmeşte procesele verbale ale Adunării Generale şi ale Comitetului Comunităţii Regionale. Teritoriale sau Etnice este format din preşedinte. Teritoriale sau Etnice. Teritoriale sau Etnice şi stabileşte sarcini concrete pentru membrii Comitetului Comunităţii Regionale. Teritoriale sau Etnice. (6) Secretarul efectuează corespondenţa.(4) Preşedintele Comunităţii Regionale. 70. vicepreşedinţi şi secretar şi rezolvă problemele curente din cadrul Comunităţii. c) emite decizii de angajare a personalului şi de modificare a drepturilor salariale ale personalului angajat d) prezidează şedinţele Comitetului Comunităţii Regionale. 19 . Teritoriale sau Etnice d) ia orice hotărâri necesare pentru bunul mers al comunităţii e) cercetează abaterile de la morala creştină sau de la doctrina penticostală a pastorilor şi face propuneri Comitetului Executiv. vor avea sarcinile stabilite în sedinţele Comitetului. Biroul permanent al Comunităţii Regionale. Teritoriale sau Etnice şi şedinţele extraordinare ale Adunării Generale (5) Vicepreşedinţii asigură conducerea Comunităţii Regionale. Teritoriale sau Etnice. Teritoriale sau Etnice. (7) Ceilalţi membri ai Comitetului Comunităţii. în vederea sancţionării celor vinovaţi f) cercetează abaterile de la morala creştină sau de la doctrina penticostală a celorlalţi slujitori şi ia măsurile ce se impun IV. c) pregăteşte lucrările Adunării Generale ale Comunităţii Regionale.

4 PATRIMONIUL COMUNITĂŢII REGIONALE Art. 71. Etnică. Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. La nivelul Comunităţii Regionale. Teritoriale sau Etnice pot funcţiona diferite comisii pe domenii de activitate. 73. case de odihnă. după care urmează denumirea Comunităţii. Art. Circumferinţa ei este delimitată de două cercuri concentrice la distanţă de 1 mm unul faţă de celălalt. Art. Teritoriale sau Etnice. Ştampila Comunităţii Regionale. răspund de activitatea lor conform fişei postului şi contractului de muncă în baza căruia au fost angajaţi. SECŢIUNEA IV. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groasă.. Teritoriale sau Etnice. Ea poate primi donaţii de la orice persoană fizică sau juridică din ţară sau din străinătate cu respectarea principiului biblic. iar pe un al doilea rând interior. (2) Donaţiile de orice natură făcute Comunităţii Regionale. privind moralitatea provenienţei acestora. de la care pornesc raze în toate direcţiile până la circumferinţa unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm.Art. avizate de conducerea Comunităţii. societăţi misionare. Ceilalţi angajaţi ai Comunităţii Regionale. În caz de dizolvare... 77. intră în proprietatea acesteia şi nu pot fi restituite. Teritoriale sau Etnice. Teritoriale sau Etnice este rotundă. se scrie în formă rotundă. Art.. Teritorială sau Etnică. Teritorială sau Etnică se dizolvă atunci când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza înfiinţării ei. 75. 20 . tipografii. Comunitatea Regională. azile pentru bătrâni. Comunitatea Regională.. În centrul ştampilei se află imaginea unui porumbel în zbor care coboară. studio radio sau TV şi alte unităţi pe linia scopului propus.Teritorială. 74. ediruri. unităţi de învăţământ de toate gradele. Teritorială sau Etnică poate avea imobile proprii. Art. trece la Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. 76. patrimoniul Comunităţii Regionale. care îşi vor desfăşura activitatea specifică în baza regulamentelor proprii. Art. Teritoriale sau Etnice funcţionează unul sau mai multe Seminarii Biblice Penticostale pentru pregătirea de noi lucrători în cadrul bisericilor din zonă şi pentru instruirea celor deja implicaţi în lucrare. (1) Comunitatea Regională.. cu diametrul de 35 mm. Pe circumferinţa interioară a cercului mai mic. se susţine financiar din contribuţia tuturor bisericilor din cadrul ei. 72. În cadrul Comunităţii Regionale. sub formă de cerc se scrie: Comunitatea Regională.

Bisericile locale care au un număr mai mic de membri. organizate în Comunităţi Regionale. este format din toate bisericile penticostale locale. constituindu-se în CONFERINŢA NAŢIONALĂ A CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ. (1) Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. 78.B.CAPITOLUL V. la care vor participa toţi pastorii în exerciţiu. Adunarea Generală a Cultului se convoacă de către Comitetul Executiv în şedinţe ordinare cu caracter electiv o dată la 4 ani. se vor asocia prin bună înţelegere şi vor alege delegatul lor la Adunarea Generală a Cultului. Teritoriale sau Etnice.A. (3) Organele de conducere ale Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România sunt: a) Adunarea Generală b) Consiliul Bisericesc c) Comitetul Executiv d) Biroul permanent SECŢIUNEA V. (2) 21 . 79.2 ADUNAREA GENERALĂ V. cu prioritate dintre prezbiteri sau diaconi.2. (2) Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este organizaţia centrală de reprezentare a intereselor generale ale părţilor ei componente. (3) Adunarea Generală a Cultului se convoacă de către Comitetul Executiv în şedinţe ordinare cu caracter spiritual şi organizatoric anual. (4) Adunarea Generală a Cultului se convoacă de către Comitetul Executiv în şedinţe extraordinare pentru modificarea actelor normative când se constituie în CONGRESUL DE LUCRU AL CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ.C.P .1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Art.R.1 STRUCTURA DE FUNCŢIONARE Art. Institutul Teologic Penticostal şi Casa de pensii şi ajutoare a C. când se constituie în CONGRESUL CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ.D. CONDUCEREA CULTUL CREŞTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ PENTICOSTALĂ DIN ROMÂNIA SECŢIUNEA V. (1) Adunarea Generală a Cultului se compune din toţi pastorii în exerciţiu şi din câte un delegat la 1 500 de membri.

81. la propunerea Consiliului Bisericesc. libertatea religioasă.3 CONSILIUL BISERICESC VI. preşedinţii Comunităţilor Penticostale Regionale şi un reprezentant al Comunităţilor Etnice. vor fi prezidate de un birou de zi. d) alege Comisia de cenzori alcătuită din 3 membri. f) aduce îmbunătăţiri la Mărturisirea de credinţă. condus de un preşedinte ales. va fi condusă de Comitetul Executiv. Conferinţa Naţională a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor. cu alte organizaţii religioase din ţară şi din străinătate. (4) Consiliul Bisericesc se întruneşte de cel puţin două ori pe an şi este convocat de Comitetul Executiv. (2) SECŢIUNEA VI.V. (3) Fac parte de drept din Consiliul Bisericesc. mediul încojurător şi alte probleme de interes major. Hotărârile consiliului se iau cu majoritate simplă. i) hotărăşte în privinţa colaborării Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. (1) Lucrările Congresului Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. care trebuie să aibă o vechime în pastoraţie de cel puţin 8 ani. sau de cel puţin jumătate dintre consilieri. drepturile omului. format din 5 membri. 22 . Art. între Adunările Generale Elective.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Art. . h) votează moţiuni şi rezoluţii referitoare la morala creştină.2 ATRIBUŢIILE ADUNĂRII GENERALE Atribuţiile Adunării Generale a Cultului Creştin Penticostal sunt: a) primeşte raportul de activitate al Consiliului Bisericesc şi al Comisiei de cenzori. la propunerea Consiliului Bisericesc. b) descarcă de gestiune Consiliul Bisericesc c) alege din cadrul Consiliului Bisericesc pe membrii Comitetului Executiv.3. în condiţiile păstrării identităţii sale spirituale şi administrative.2. (2) Consiliul Bisericesc este format din 31 de membri. aleşi dintre pastorii care au cel puţin 8 ani în pastoraţie. 80. (1) Consiliul bisericesc este forul superior de conducere al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. e) aduce schimbări la Statutul de organizare şi funcţionare al Cultului. la propunerea Adunării Generale.

l. când situaţia o impune. iar în caz de deces completează locurile rămase libere cu informarea Adunării Generale. judecă abaterile de la conduita creştină sau de la Mărturisirea de credinţă a slujitorilor şi ia hotărâri în acest sens. d. pe Redactorul şef al publicaţiei centrale de presă şi pe preşedintele şi pe directorul Casei de pensii şi ajutoare. analizează situaţia generală din cadrul Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică şi face recomandări bisericilor şi celorlalte organizaţii membre pentru buna desfăşurare a activităţii acestora. pe rectorul Institutului Teologic Penticostal. Teritoriale sau Etnice şi la nivel central. g. propune Conferinţei Naţionale colaborarea Cultului Creştin Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Romănia. înfiinţează şi organizează departamente de lucru şi aprobă regulamentele acestora. ecumenice sau filantropice atât din interiorul cât şi din exteriorul ţării. care s-a abătut de la doctrina penticostală. excluderea din Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. m. (6) Consiliul Bisericesc are următoarele atribuţii: a. f.(5) Consiliul Bisericesc este prezidat de preşedintele Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. V. după prezentarea raportului Comisiei de cenzori. a unei biserici sau a altei organizaţii membre. e. i. în condiţiile păstrării identităţii spirituale şi administrative. ca instanţă de apel. c. la Comunităţile Regionale. h. stabileşte perioadele pentru alegeri în bisericile locale. j. 23 . asistat de secretarul general. îndrumă şi controlează activitatea Comitetului Executiv. delegând sarcini specifice Comitetului Executiv şi comisiilor de specialitate. aduce la îndeplinire hotărârile Congresului şi ale Conferinţei Naţionale ale Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. aprobă cumpărări şi vânzări de bunuri imobile necesare activităţii centrale k. cu organizaţii penticostale. descarcă de gestiunea anuală Comitetul Executiv. b. validează sau invalidează atunci cînd situaţia o impune. evanghelice. revocă pe acei membri ai Comitetului Executiv care nu corespund sau demisionează. votează bugetul Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. hotărăşte.3. sau de la morala creştină.2 ATRIBUŢIILE CONSILIULUI BISERICESC .

conduce activitatea curentă a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică b. asigură conducerea Comitetului Executiv în lipsa preşedintelui şi se implică activ în rezolvarea sarcinilor ce le sunt încredinţate în cadrul şedinţelor acestuia. (3) Secretarul general coordonează personalul angajat al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. coordonează activitatea Consiliului Bisericesc şi a Comitetul Executiv. răspunde de gestiunea financiar-contabilă a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică.4. În situaţii speciale. rezolvă la solicitarea Comunităţii Regionale sau Etnice. reprezintă Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. ordonează plăţile şi semnează actele şi documentele împreună cu secretarul general. ia orice alte hotărâri în limita competenţei sale. problemele deosebite care apar în cadrul bisericilor. emite decizii cu privire la personalul angajat. evidenţa necesară activităţii centrale. Vicepreşedinţii. care efectuează corespondenţa şi ţine la zi.4 COMITETUL EXECUTIV VI. Împreună cu preşedintele. 82. ordonează plăţile şi semnează actele şi documentele Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. susţine şi apără interesele bisericilor şi ale celorlalte organizaţii penticostale la cererea acestora 24 . (4) (5) Trezorierul.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Art. secretar general. doi vicepreşedinţi. trezorier şi 2 membri: (2) Preşedintele reprezintă Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică.4.SECŢIUNEA VI. El are răspunderea activităţii operative privind personalul administrativ şi de specialitate. El are în subordine pe secretarul executiv. duce la îndeplinire hotărârile Consliului Bisericesc c. şi are în subordine pe contabilul şef. (6) Ceilalţi membri ai Comitetului Executiv participă la întrunirile acestuia cu drept de vot şi se implică activ în rezolvarea sarcinilor ce le revin. în relaţiile oficiale. (1) Comitetul Executiv este însărcinat cu conducerea curentă a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică prin Biroul Permanent şi se compune din: preşedinte. în relaţiile oficiale. VI. d.6 ATRIBUŢIILE COMITETULUI EXECUTIV Atribuţiile Comitetului Executiv sunt: a.

1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Art.e. Teritoriale. c. g. sunt: Principalele forme de învăţămînt în cadrul Cultului Creştin Penticostal a. seminarii biblice în cadrul Comunităţilor Regionale. 2 ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN BISERICA LOCALĂ. Cultul Creştin Penticostal înfiinţează şi organizează unităţi de învăţămînt pentru pregătirea personalului de cult. aprobă achiziţionarea bunurilor mobile necesare activităţii centrale (7) Hotărârile Comitetului Executiv au valabilitate numai dacă au fost votate de majoritatea simplă a membrilor lui. SECŢIUNEA VII. unităţi de învăţământ superior. 25 . a profesorilor de religie. Forma. CAPITOLUL VII. Etnice.Ele se organizează de către Biserica locală potrivit cu metodologia şi normele legale specifice. numărul şi planul de şcolarizare pentru instituţiile de învăţământ propriu se decid de către Cultul Creştin Penticostal în condiţii de autonomie a unităţilor admisistrativ teritoriale ce o compun şi potrivit legii. (9) Nu se admite cumulul de funcţii pentru funcţiile executive(preşedinte. Art. licee cu profil teologic. 86. 84. şcoli primare d. f. ŞCOALA DUMINICALĂ Art. după caz. ÎNVĂŢĂMÂNTUL CONFESIONAL SECŢIUNEA VII. precum şi a altor specialişti necesari desfăşurării activităţii religioase. secretar) la nivelul Comitetului Executiv şi la nivelul Comunităţilor Regionale sau Etnice. 83. vicepreşedinte. Art. 85. b. gradul. Şcoala Duminicală în cadrul Bisericii locale. Şcoala Duminicală reprezintă o formă specifică învăţământului confesional şi se organizează în baza principiului potrivit căruia părinţii sau. (8) Comitetul Executiv se convoacă de către preşedintele Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică şi se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. aprobă angajarea personalului necesar desfăşurării activităţii centrale f. şcoli gimnaziale e. întocmeşte proiectul de buget al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică şi urmăreşte execuţia bugetară g. grădinţe pentru preşcolari.

din care fac parte consilieri aprobaţi de către Consiliul Bisericesc. Elevii primesc calificative sau note care. asistenţă socială precum şi orice alte forme necesare desfăşurării în condiţii optime a procesului de instruire şi formare a slujitorilor şi a personalului de specialitate. pentru disciplina Religie. pot fi transmise şcolilor.reprezentantul legal sau tutorele copilului alege confesiunea copilului şi. Ea dispune de personalitate juridică şi de patrimoniu propriu. unde aceştia frecventează. CAPITOLUL VIII. Art. Învăţământul teologic superior cuprinde Institutul Teologic Penticostal. El reprezintă instituţia din punct de vedere administrativ şi juridic. care este rectorul unităţii de învăţământ. 26 . Casa de Pensii şi Ajutoare este condusă de către Consiliul de Administraţie. Senatul este principalul for de conducere. Casa de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Penticostal se organizează potrivit Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare şi conform normelor legale în vigoare referitoare la sistemul de pensii şi asigurărilor sociale. respectiv. Senatul este condus de către un preşedinte. (3) Fiecare facultate este condusă de către un Consiliu Profesoral care stabileşte modul operativ de desfaşurare a activităţilor de învăţământ planificate. 90. În cadrul Şcolii Duminicale deservesc învăţători care sunt aleşi de către biserica locală.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Art. 88. (2) Rectorul Institutului Teologic Penticostal este ales sau revocat de către Senatul instituţiei de învăţământ şi confirmat de către Consiliul Bisericesc în ceea ce priveşte alegerea sau revocare sa. 87. Şcoala Duminicală se organizează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit programei Cultului Creştin Penticostal. forma de învăţământ specifică confesiunii. Consiliul de Administraţie este condus de către un Preşedinte. SECŢIUNEA VIII. care devine Preşedintele Casei de Pensii. 89. (1) Învăţământul teologic superior se organizează în condiţiile legii.2 CONDUCEREA CASEI DE PENSII Art. 3 ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ÎN CULTUL PENTICOSTAL Art. CASA DE PENSII A CULTULUI PENTICOSTAL SECŢIUNEA VIII. Facultăţi de teologie. SECŢIUNEA VII. la cerere.

Principalele atribuţii ale Casei de pensii şi ajutoare sunt: a. SECŢIUNEA VIII. 91. Cultul Penticostal poate înfiinţa studiouri de înregistrare audio sau video. DVD-uri audio sau video pe linia scopului propus. Art. care îndeplineşte sarcinile stabilite potrivit Regulamentului. centre de urgenţă. 27 . În desfăşurarea activităţii sale Cultul Penticostal poate edita. Se pot înfiinţa posturi de radio şi televiziune. Preşedintele Casei de Pensii reprezintă această instituţie în raporturile sale cu Consiliul Bisericesc precum şi în alte domenii de interes major. c. centre de zi. Art. Art. Asistenţa religioasă în unităţile care funcţionează în cadrul Bisericii locale se va face potrivit confesiunii penticostale. ASISTENŢA SOCIALĂ ÎN CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL CAPITOLUL IX. 93. centre de prevenire sau informare. potrivit principiului dreptului la liberă exprimare. În desfăşurarea activităţii sale Cultul Creştin Penticostal poate înfiinţa unităţi de asistenţă socială de orice tip (centre de plasament. compact discuri. 97. poate imprima casete audio.). centre maternale. 94.Art. 96. 1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Art. Directorul Casei de Pensii coordonează Biroul Permanent al Casei de Pensii. Conducerea operativă a Casei de Pensii se realizeză de către Directorul Casei de Pensii. b. Unităţile de asistenţă socială pot funcţiona atât în cadrul unor organizaţii de tip fundaţii sau asociaţii cât şi în cadrul Bisericii locale. asigură diferite indemnizaţii. PUBLICAŢII ŞI MASS-MEDIA ÎN CULTUL PENTICOSTAL Art. în condiţii dispuse de normele specifice în vigoare. poate tipări diverse publicaţii. CAPITOLUL X. acordă ajutoare şi efectuează plăţi cu caracter umanitar în condiţiile stabilite de normele Regulamentului. sporuri şi plăţi caracteristice sistemului de asigurări sociale şi pensii. etc. 95. Art. SECŢIUNEA IX. cantine. case de tip familial. asigură pensii pentru persoanele care au fost contribuabili potrivit normelor în materie.3 ATRIBUŢIILE CASEI DE PENSII ŞI AJUTOARE Art. Cultul Creştin Penticostal are ca principală publicaţie revista „Cuvântul Adevărului”. 92. azile. Acestuia îi revine sarcina gestionării în bune condiţii a activităţii curente a Casei de Pensii. 98.

În centrul ştampilei se află imaginea unui porumbel în zbor care coboară. 28 . DISPOZIŢII FINALE Art. azile pentru bătrâni. Art. 104. 102. Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică poate avea imobile proprii. Donaţiile de orice natură făcute Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. Art. studiouri radio sau TV. Prezentul Statut a fost dezbătut şi aprobat în cadrul Congresului de lucru al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. Teritoriale si Etnice.11. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groasă. se scrie în formă rotundă.Art. societăţi misionare. Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică se susţine din contribuţia tuturor Comunităţilor Regionale. 103. Ştampila Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică este rotundă. El poate primi donaţii din partea persoanelor fizice şi juridice. cu diametrul de 35 mm. de la care pornesc raze în toate direcţiile până la circumferinţa unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm. tipografie. privind moralitatea provenienţei acestora şi din alte activităţi proprii. 105. Art.2005. 101. CAPITOLUL XI. unităţi de învăţământ de orice grad. 99. Art. la Baia Mare. Pe circumferinţa interioară a cercului mai mic. pot funcţiona comisii sau departamente de lucru. intră în proprietatea acestuia şi nu pot fi restituite sub nici o formă donatorilor. unităţi sanitare şi orice alte unităţi şi instituţii pe linia îndeplinirii activităţii propuse. cu respectarea principiului biblic. Art. Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. Circumferinţa ei este delimitată de două cercuri concentrice la distanţă de 1 mm unul faţă de celălalt. case de odihnă. precum şi birouri de specialitate în baza unor regulamente proprii aprobate de Consiliul Bisericesc. care sunt subordonate acestuia. poeziile sau mesajele din cadrul serviciilor divine de închinare pot fi folosite fără a atrage după sine responsabilităţi financiare sau de orice altă natură în sarcina Bisericii locale. Materialele muzicale. în data de 23. editură. din ţară şi din străinătate. În cadrul Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. 100.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful