Sunteți pe pagina 1din 5

Cateheza despre Patimile Domnului

1. Pregatirea aperceptiva In multa Sa iubire, Dumnezeu, la plinirea vremii (Gal. 4,4 a trimis in lume pe unul nascut !iul Sau, "ca tot cel ce crede in El sa nu piara, ci sa aibe viata vesnica.# (Ioan $,1% . &sadar !iul se intrupeaza prin nasterea din cea mai curata 'aptura a lui Dumnezeu ( !ecioara )aria ( dar nu in palat, ci in pestera* nu incon+urat de slugi si bogatii, ci de animale si de parintii ,ui* daruindu-ne noua e.emplul suprem de smerenie. Intraga viata a Sa este un e.emplu de smerenie, ce culmineaza cu S'intele Patimi. &st'el !acatorul tuturor patimeste in trup pentru a ne rascumpara pacatele si pentru a implini cuvintele Domnului ce spun/ Dumnie voi pune ntre tine i ntre femeie, ntre smna ta i smna ei; aceasta i va zdrobi capul, iar tu i vei nepa clciul0. (!acere $,11 2. &nuntarea temei De aceea cu 'rica si cu cutremur, in cele ce urmeaza, voi incerca pe cat imi este dat cu putinta, sa va vorbesc despre Cinstitele Patimi ale Domnului nostru IIsus 3ristos. $. 4ratarea Pentru inceput sa vedem ce s-a petrecut in aceasta trista, indurerata si in'ricosatoare saptamana, numita si S5pt5m6na Patimilor sau S5pt5m6na cea )are. 7n timpul ei ne reamintim si retrim ultimele zile din viata Mntuitorului, cu ntreaga lor tensiune si dram luntric, ntr-o stare de sobrietate si mretie n acelasi timp, de tristete, dar si de bucurie, de pocint, dar si de ndejde. !iecare zi are un 8nteles si un mesa+ 'oarte clar si ad6nc. Primele trei zile se numesc mari si s'inte pentru c5 reamintesc sensul eshatologic al Pastelui. & patra zi, +oi, marcheaz5 cea din urm5 Cin5 a Domnului cu ucenicii S5i si tr5darea lui Iuda. & cincea zi, vineri, numit5 si "Pastile Crucii#, este cu adev5rat 8nceputul Pastelui (4recere , iar s6mb5t5 este ziua 8n care tristetea este trans'ormat5 8n bucurie prin omor6rea mortii. ,unea cea mare "Iat5 )irele vine 8n miezul noptii si 'ericit5 este sluga pe care o va a'la priveghind* iar nevrednic5 este iar5si cea pe care o va a'la lenevindu-se. 9ezi, dar, su'lete al meu, cu somnul s5 nu te 8ngreunezi, ca s5 nu te dai
1

mortii si a'ar5 de 7mp5r5tie s5 te 8ncui* ci te destept5 strig6nd/ S'6nt, S'6nt, S'6nt esti Dumnezeule, pentru rug5ciunile :5sc5toarei de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi#. (4roparul zilei 7n aceast5 zi, se 'ace pomenire de 'ericitul Iosi' si de smochinul ce s-a uscat prin blestemul Domnului. De ast5zi 8ncep S'intele Patimi ale Domnului nostru Iisus 3ristos. Iosi' cel pre'rumos ( 'iul cel mai mic al patriarhului Iacov, n5scut din ;ahila ( este icoan5 a lui 3ristos, pentru c5, asemenea lui, si Domnul nostru a 'ost invidiat de iudei, a 'ost v6ndut de ucenicul s5u cu treizeci de arginti, a 'ost 8nchis 8n groapa 8ntunecoas5 a morm6ntului. Scul6ndu-Se de acolo prin <l 8nsusi, 8mp5r5teste peste <gipt, adic5 peste tot p5catul, 8l 8nvinge cu putere si, ca un iubitor de oameni, ne r5scump5r5 prin darea hranei celei de tain5, d6ndu-Se pe <l 8nsusi pentru noi si ne hr5neste cu p6ine cereasc5. Istoria smochinului a 'ost asezat5 aici spre a 8ndemna la umilint5, dup5 cum istoria lui Iosi' a 'ost asezat5 spre a ne 8n'5tisa pe 3ristos. !iecare su'let lipsit de orice road5 duhovniceasc5 este un smochin. Dac5 Domnul nu g5seste 8n el odihn5, a doua zi, adic5 dup5 viata aceasta de acum, 8l usuc5 prin blestem si-l trimite 8n 'ocul vesnic. "C5mara 4a, )6ntuitorule, o v5d 8mpodobit5 si 8mbr5c5minte nu am ca s5 intru 8ntr-8nsa. ,umineaz5-mi haina su'letului meu, D5t5torule de lumin5 si m5 m6ntuieste#. (Condacul zilei). )artea cea )are Aceast zi ne pregteste pentru intrarea n cmara Mntuitorului, cu dou parabole strict es atologice ! parabola celor zece "ecioare (Matei #$, %-%&) si parabola talantilor (Matei #$, %'-&() *uca %+, %#-#,). C6nd Domnul se suia la Ierusalim si se ducea la Patim5, a spus ucenicilor S5i si aceste dou5 parabole, pentru ca nu cumva cineva tr5ind 8n 'eciorie s5 nu se 8ngri+easc5 si de celelalte virtuti si mai ales de milostenie, prin care se v5deste str5lucirea 'ecioriei. ",a ceasul s'6rsitului, su'lete, g6ndind si de t5ierea smochinului tem6ndu-te, cu iubire de osteneal5 lucreaz5-l, tic5loase, priveghind si strig6nd/ S5 nu r5m6nem a'ar5 de c5mara lui 3ristos#. (Condacul zilei) Miercurea cea Mare -n aceast zi, se "ace pomenire de "emeia cea pctoas (Matei #$, %,-%&) *uca ,, &,-$(), care a uns cu mir pe .omnul pentru c lucrul acesta s-a ntmplat putin nainte de mntuitoarea patim.

C6nd Iisus s-a suit 8n Ierusalim si era 8n casa lui Simon cel lepros, o 'emeie p5c5toas5 s-a apropiat de <l si a turnat pe capul ,ui acel mir de mare pret. Pomenirea ei s-a pus 8n acea zi pentru ca, dup5 cuv6ntul )6ntuitorului, s5 se predice pretutindeni si tuturor 'apta ei cea cu mult5 c5ldur5. Ce-a 8ndemnat-o oare la asta= Dragostea pe care ea a v5zut c5 o are 3ristos pentru toti, dar mai cu seam5 'aptul de acum, c6nd ,-a v5zut c5 intr5 8n casa unui lepros. Se g6ndea deci 'emeia c5 8i va vindeca boala dup5 cum l-a vindecat si pe acela. Si 8ntr-adev5r 3ristos a t5m5duit-o d6ndu-i iertare de p5cate. "Doamne 'emeia ce c5zuse 8n p5cate multe, simtind dumnezeirea 4a, lu6nd r6nduiala de mironosit5 si t6nguindu-se, a adus tie mir mai 8nainte de 8ngropare># (Casiana mona ia) /oia Cinei celei de 0ain 1Cnd mritii ucenici la splarea Cinei s-au luminat, atunci 2uda cel ru credincios, cu iubirea de arginti bolnvindu-se, s-a ntunecat 3 4ezi, iubitorule de avutii, cel ce pentru acestea spnzurare si-a agonisit. 5ugi de su"letul nestios care a ndrznit unele ca acestea asupra -mpratului. Cel ce esti peste toti bun, .oamne, slav 0ie6. (0ropar) Patru lucruri mai pr5znuim 8n aceast5 zi/ sp5larea picioarelor, Cina cea de tain5, ;ug5ciunea din gr5dina Ghetsimani si v6nzarea si prinderea Domnului. 7nainte de a 8ncepe Cina, 3ristos S-a sculat, Si-a dezbr5cat hainele si <l singur a sp5lat picioarele tuturor. Prin aceasta a vrut s5 8l 'ac5 pe Iuda s5 se rusineze, iar celorlalti s5 le aduc5 aminte s5 nu umble dup5 8nt6iet5ti/ 1Cel care vrea s "ie ntiul s "ie slujitorul tuturor6 (Marcu +, &$), dndu-7e 8l nsusi pild. *a s"rsitul mesei aduce vorb si despre vnzarea *ui. .up putin timp, lund pinea a zis9 1*uati mncati6) la "el si pa arul, zicnd9 1:eti dintru acesta toti, acesta este 7ngele Meu, al *egii celei ;oi. Aceasta s o "aceti ntru pomenirea Mea6 (Matei #<, #<-#=). Dup5 aceea, ar5t6ndu-Se om, spune ucenicilor/ 1-ntristat este su"letul meu pn la moarte6 (Matei #<, &=) si 7-a rugat n >rdina > etsimani cu sudoare de snge (*uca ##, ''). 2uda cunostea locul si, lund ctiva soldati, a venit s-* prind. A "ost prins si dus la Ana, la Caia"a, si n cele din urm la ?ilat. Acum ?etru se va lepda de trei ori de @ristos, tgduind c-* cunoaste. Pentru a ne reaminti de toate acestea, seara se scoate 8n mi+locul bisericii S'6nta Cruce. 4inerea ?atimilor
$

-n aceasta zi, se pomenesc s"intele si mntuitoarele si n"ricostoarele ?atimi ale .omnului nostru 2isus @ristos pe care le-a primit de bunvoie pentru noi. 7e mai "ace nc pomenire de mrturisirea mntuitoare "cut de tl arul recunosctor care a "ost mpreun cu 8l. ?iserica numeste Patimile Domnului/ s'inte ( pentru c5 Cel ce le-a r5bdat este S'6ntul S'intilor, s'intenia 8ns5si* m6ntuitoare ( pentru c5 ele sunt pretul cu care Domnul a r5scump5rat neamul omenesc din robia p5catului* 8n'ricos5toare pentru c5 nu poate 'i ceva mai 8n'ricos5tor dec6t ocara pe care !5c5torul a r5bdat-o de la '5ptura Sa. Seara s5v6rsim denia prohodului Domnului, care este ultima treapt5 a t6nguirii pentru 3ristos, 8nainte de 7nvierea Sa. Se 8ncon+oar5 de trei ori biserica cu S'6ntul <pita' ( semn al celor trei zile petrecute 8n morm6nt. "7n morm6nt, 9iat5, pus ai 'ost, 3ristoase, si s-au sp5im6ntat ostirile 8ngeresti, smerirea 4a cea mult5 pream5rind#. (7tarea nti ! ?ro od) 7mbta Mare -n aceast s"nt zi, prznuim ngroparea dumnezeiasc a Mntuitorului nostru 2isus @ristos si pogorrea n iad, prin care neamul nostru, "iind c emat din stricciune, a "ost mutat spre viat vesnic. Iosi' cel din &rimateea, cobor6nd de pe cruce S'6ntul trup al Domnului, l-a 8ngropat 8n morm6nt nou, pun6nd o piatr5 mare la intrarea lui/ "Iosi' cel cu bun chip, de pe lemn lu6nd prea curat trupul 45u, cu giulgiu curat 8n'5sur6ndu-l si cu miresme, 8n morm6nt nou 8ngrop6ndu-l, l-a pus#. (0ropar) Cuv6ntul lui Dumnezeu a stat cu trupul 8n morm6nt iar cu su'letul lui curat si dumnezeiesc Se pogoar5 8n iad. Su'letul a 'ost desp5rtit prin moarte de trup si l-a dat 8n m6inile 4at5lui. Si-a dat si propriul S5u s6nge, pretde r5scump5rare pentru noi. 4rupul Domnului a su'erit si desp5rtirea su'letului de trup, dar nicidecum stric5ciunea 8n 8ntelesul unei putreziri a trupului. Dup5-amiaz5 s5v6rsim ,iturghia S'6ntului 9asile unit5 cu vecernia. "S5 tac5 tot trupul omenesc si s5 stea cu 'ric5 si cu cutremur si nimic p5m6ntesc 8ntru sine s5 nu g6ndeasc5, c5 7mp5ratul 8mp5ratilor si Domnul domnilor merge s5 se +unghie si s5 se dea spre m6ncare credinciosilor. Si merg 8naintea lui cetele 8ngeresti cu toat5 c5petenia si puterea , heruvimii cei cu ochi multi si sera'imii cei cu c6te sase aripi, 'etele acoperindu-si si c6nt6nd c6ntare/ &liluia, &liluia, &liluia#. (@eruvic) 4. ;ecapitularea
4

&sadar am vazut ca 3ristos s-a +ert'it pentru noi si pentru a noastra mantuire, a re'acut legatura dintre omul cel cazut in pacat si creatorul sau - Dumnezeu. & patimit pentru ca noi sa devenim membrii ai noii ?iserici si partasi ai imparatiei lui Dumnezeu. 1. &socierea @arecand evreii aduceau un miel ca +ert'a in perioada Pastelui, sangele varsat de acesta simbolizand curatirea pacatelor. &stazi insa )ieluselul lui Dumnezeu de buna voie se aduce pe sine, nu ca simbol si nu doar pentru un singur popor, ci +ert'a pentru mantuirea tuturor. %. Generalizarea &sa si noi, iubiti crestini, sa ascultam glasul Stapanului si mergand in aceasta lume plina de necredinta si de nepasare, sa vestim Cuvantul adevarului. Sa-i aducem pe toti la picioarele Crucii lui Iisus, caci zilele trec ca 'umul si vine moartea cand nu vom mai putea 'ace nimic. Sa 'ugim ca de 'oc de pilda tradatorului Iuda* sa ne 'erim de necredinta evreilor, care n-au vrut sa cunoasca pe !iul lui Dumnezeu. Sa 'ugim de lepadarea lui Petru caci omul se leapada de Dumnezeu 'oarte usor, prin viata lui, prin 'aptele lui, 'ie din stiinta, 'ie din nestiinta. A.&plicarea Cum trebuie deci sa rasplatim pe 3ristos= 3ristos se +ert'este pentru noi si noi sa ne +ert'im pentru <lB Cert'a trebuie 'acuta prin post, iubire si smerenie. 3ristos patimeste pentru noi, iar noi trebuie sa patimim pentru aproapele. 3ristos le rabda pe toate, asadar si noi sa rabdam necazurile si greutatile. Sa plangem azi multimea pacatelor noastre, sa ne gandim ca 3r. a primit palmuiri, scuipari si chinuri pentru noi. Sa ne gandim mai multi ca orice pacat e o rana adusa Domnului. &sadar sa lucram cu 'rica si cu cutremur la mantuirea noastra si sa zicem si noi cu umilinta si durere/ "Inchinamu-ne Patimilor 4ale, arata-ne noua si cinstita Invierea 4a# ("9eniti sa 'ericim pe Iosi'#, gl.1 &minB

Posusnicu Ionut-Ciprian, anul III Pastorala