Sunteți pe pagina 1din 2

Ștefan Hrușcă - La săvârșitu' lumii

1. La săvârșitu' lumii
Haida ler și-a lerui, Doamne
Trâmbița-ș-or îngerii.

2. Și și-or trâmbița cu frică, 


Haida ler și-a lerui, Doamne, 
Domnii și-mpărații-or plânge.

3. Pă cei buni unde i-or pune, 


Haida ler și-a lerui, Doamne, 
Pă cei buni unde i-or pune?

4. I-or încuie într-un nor, 


Haida ler și-a lerui, Doamne, 
Spre binele tuturor.

5. Pă cei răi unde i-or pune, 


Haida ler și-a lerui, Doamne, 
Pă cei răi unde i-or pune?

6. I-or închide într-o piatră, 


Haida ler și-a lerui, Doamne, 
Lumina să n-o mai vadă
Lumina să n-o mai vadă
Lumina să n-o mai vadă.

Noi în sara de Crăciun 3. Noi umblăm să împlinim


1. Noi în sara de Crăciun Obiceiul din bătrâni.
Lăudăm pe Cel Preabun Bun ești, Doamne, bun.
Bun ești, Doamne, bun.
4. Obicei de colindat,
2. Colindăm colind duios Pe la case de urat.
Domnului Iisus Hristos. Bun ești, Doamne, bun.
Bun ești, Doamne, bun.
5. Noi în sara de Crăciun
Lăudăm pe Cel Preabun
Bun ești, Doamne, bun

.
Aseară pe-nserate 5. Fiul începe-a plânge
Maria-L mângâia
O, nu plânge Iisuse
Că tu cunoști lumea
1. Aseară pe-nserate
Fecioara Maria 6. Că lumea asta mare
În Viflaim cetate Prin Tine s-a zidit
Călătorind sosea. Prin Tine și prin Tatăl
Și Dumnezeu cel Sfânt.
2. Și fiind obosită
Sălaș își căuta, 7. S-aude glas spre seară,
Și-n Viflaimul mare Al clopotelor cânt,
Nimenea n-o primea. Că vine,vine iară
Iisus pe-acest pământ.
3. Atunci Sfânta Fecioară
Din Viflaim ieșea, 8. El vine-n haină albă
Și-n câmp într-o poiată, De îngerași purtat
Acolo s-așeza. Să spele lumea-ntreagă
De rău și de păcat.
4. Și între dobitoace
Pe fânul cel uscat 9. De-atunci în orice casă
Născut-a Preacurata S-aud colindători,
Un mare Împărat. Colinda lor duioasă }
Răsună până-n zori }bis

Din an în an
3. E veselie și e cânt
În casa ta acum, 
1. Din an în an sosesc la noi Dar nu uita când ești voios, }
La geam cu Moș Ajun,  Române, să fii bun! }bis
E ger cumplit și drumu-i greu }
Dar e-obicei străbun. }bis 4. Veniți, veniți de sărbători
Veniți, veniți cântând
2. E sărbătoare și e joc Să fie rodnic Anul Nou }
În casa ta acum Și pace pe pământ! }bis
Mai sunt bordeie fără foc }
Dar vine un an mai bun. }bis 5. Să fie pruncii sănătoși, 
Să crească năzdrăvani, 
Voi oameni buni și rugători }
Mulți ani, mulți ani, mulți ani! } bis