Sunteți pe pagina 1din 6

LA PLINIREA VREMII STEAUA LUI HRISTOS

1. La plinirea vremii Fiul cel din veac 1. Steaua lui Hristos


născutu’, Răsări frumos,
S-a ‘ntrupat din Maica Preacurată, Steaua strălcește,
Cum proorocii au graitu’. Magilor vestește.
2. Ca ploia pe lână, Domnul blând S-a 2. Că azi s-a plinit
pogoratu’, Graiul proorocit,
Trup luând, din pântecele Maicii, Despre fiul sfânt
Cel ce este Ne’ncăputu’. Născut pe pământ.
3. Sta Fecioara spăimântată de astă 3. De Iosif vegheat,
minune: De îngeri cântat,
Cum sub ani, pe Cel din veac voi naște, Domnul a venit,
Mă înfricoșez a spune. În iesle smerit.
4. Cum Îl voi purta în brațe pe Cel Se 4. Chip de rob luând
poartă, Pildă arătând,
Pe umeri de heruvimi în ceruri, Că de când e cerul,
Și-L slăvește lumea toată. Cerul și pământul.
5. Cum voi îmbrăca cu scutec pe Cel ce se- 5. Nimeni n-a născut,
mbracă Fiu făr’ de-nceput
Cu lumina ca și cu o haină Numai Precista,
Și făptura I se pleacă. Făcu aceasta.
6. Pre Cel care în pustie mană a ploatu’, 6. Născu pe Hristos,
Cum cu lapte voi hrăni acuma, Lumii de folos,
Și pe brațe, legănatu’. Iar craii grăiau,
Către stea ziceau:
7. Taina cea din veac ascunsă, astăzi se
plinește, 7. Stea prealuminată,
Fiu Fecioarei, Domnul azi se face, Și preaminunată,
Și pe noi ne mântuiește. Tu ești întărire,
Semn de bucurie.
8. Mult te-am așteptat,
Tânăr împărat,
Să te lăudăm,
Și să ne-nchinăm.
COLINDĂM COLIND FRUMOS BUNĂ SARA GAZDĂ ALEASĂ
R. Colindăm colind, colindăm frumos, 1. Bună sara, bună sara, gazdă aleasa
colindăm colind, Domnului Hristos. Ne primește, ne primește-n a ta casă
Că nu vrem, că nu vrem ca să ședem,
1. Se văd în zări trei magi venind şi-o stea
Numai să vă, numai să vă colindăm.
’naintea lor
Pe drumu-i spre Ierusalim călătorind de zor
2. E Crăciun, e Crăciun și noi venim
Şi-acolo în Ierusalim de-un prunc au
La tot omul, la tot omul cel creștin
întrebat
Vestea Nașterii s-o dăm, dar noi s-o dăm
Că steaua Lui ei au văzut
Pe Domnul să-L Laudam, să-l laudam
şi-au spus că-i împărat.
R.
3. S-a Născut Fiul cel Sfânt, Fiul cel Sfânt
2. De-un împărat ce s-a născut noi nu am
Dumnezeu pe-acest pământ, pe-acest
auzit
pământ
Dar mergeţi voi şi-l căutaţi că poate-l veţi
Sara asta-i sară sfântă, sară sfântă
găsi.
Lângă noi îngerii cântă, îngerii cântă
Şi-ndată ce-au plecat la drum cu toţi se
bucurară
4. Rămâi gazda, rămâi gazdă sănătoasă
Că steaua iar ’naintea lor frumos li se-
Pân’ la anu’, pân’ la anu’ tot voioasă
arătară.
Când pornim a colinda, a colinda
R.
Tu să nu-ți închizi poarta, închizi poarta
3. Şi-au mers până la Betleem şi-acolo au
Ca noi nu te-om ocoli, te-om ocoli
stătut
Și cu drag tot ’om veni, tot ’om veni
Că steaua colo i-a oprit din drumul lor cel
lung.
Bună sara, bună sara, gazdă aleasă
La uşa unui grajd ajunşi ’năuntru ei intrară
Ne primește, ne primește-n a ta casă.
Iar Pruncul ce îl căutau în iesle Îl aflară.
R.
4. Sărac în şură lângă boi, umil culcat pe
paie
Aşa au găsit cei trei magi pe Dumnezeul
Slavei.
Dar ei pe el au cunoscut că este Împăratul
Cel bun, cel mare şi cel sfânt ce lumea a
creat-o.
R.
5. Şi-ndată magii s-au plecat cu bucurie
mare
Şi daruri din desagi au scos spre sfântă
închinare
Tămâie, smirnă, aur mult, cu drag i-au
dăruit
Ca unui om şi Dumnezeu şi Împărat slăvit.
R.
TREI CRAI DE LA RĂSĂRIT FLORILE DALBE
1. Trei crai de la răsăritu, (2X) 1. Ia sculați voi gazde mari,
Vifleem când s-o pornitu. Florile dalbe,
Ia sculati români plugari,
2. Tot cu steaua lăturându, (2X)
Florile dalbe,
Și acolo poposindu.
Că vă vin colindători,
3. Vifleem când o ajunsu, (2X) Florile dalbe,
Steaua lor li s-o ascunsu. Noaptea pe la cântători,
4. Paisprezece mii de prunciu, (2X) Florile dalbe.
Toți sub sabie i-au pusu.
2. Nu vă vin cu nici un rău,
5. De doi ani și mai în josu, (2X) Florile dalbe,
Ca să-l afle pe Hristosu. Ci v-aduc pe Dumnezeu,
Florile dalbe,
6. Pe Hristos nu l-o aflatu, (2X)
Dumnezeu Cel mititel,
Duhul Sfânt L-a apăratu. (2X)
Florile dalbe,
SUS BOIERI, NU MAI DORMIȚI Mititel și-n fășețel,
Florile dalbe.
1. Sus boieri, nu mai dormiți
O lerui, Doamne
3. De la ușă pan' la masă,
Vremea e să vă treziți,
Florile dalbe,
O lerui, Doamne
Fașa-i dalbă de matasă,
Casa să v-o măturați,
Florile dalbe,
O lerui, Doamne
Cu scufie de bumbac,
Masa să v-o încărcați,
Florile dalbe,
O lerui, Doamne
Moale să-I fie la cap,
Florile dalbe.
2. Nu dormiți în astă seară,
O lerui, Doamne
4. Busuioc verde pe masă,
Ci ședeți la privegheală,
Florile dalbe,
O lerui, Doamne
Rămâi gazdă sănătoasă,
S-așteptam pe Domnul Sfânt
Florile dalbe,
O lerui, Doamne
La mulți ani cu sănatate,
Ca să vie pe pământ
Florile dalbe,
O lerui, Doamne
Domnul să vă dea de toate,
Florile dalbe.
3. Tuturor ce sunt în casă
O, leru-i Doamne
Şi se veselesc la masă,
O, leru-i Doamne
Să le dea Hristos de toate,
O, leru-i Doamne
Bucurie, sănătate!
O, leru-i Doamne!
TOATĂ OBȘTEA CREȘTINEASCĂ LA BETLEEM COLO-N JOS
1. Toată obștea creștinească 1.La Betleem colo-n jos
Lerului Doamne, Lerului Doamne Cerul arde luminos
Astăzi să se veselească Preacurata naşte
Lerului Doamne, Lerului Doamne Astăzi pe Hristos.
2. Că stea mare s-a ivitu
2. Naşte-n ieslea boilor
Lerului Doamne, Lerului Doamne
Pe-mpăratul tuturor
Sus la Sfântu Răsăritu
Preacurata stă
Lerului Doamne, Lerului Doamne
Şi plânge-ncetişor.
3. Că veșnicul Dumnezeu
Lerului Doamne, Lerului Doamne 3. N-are scutec de-nfăşat
A trimis pe Fiul Sau Nici hăinuţe de-mbrăcat
Lerului Doamne, Lerului Doamne Preacurata
4. Să se nască-n Vitleem Pentru pruncul de-mpărat.
Lerului Doamne, Lerului Doamne
Precum prorocit avem 4. Nu mai plânge Maica mea
Lerului Doamne, Lerului Doamne Scutecele noi ţi-om da
Preacurata,
5. Și s-o născut pe pamant Pruncul Sfânt de-L înfăşa.
Lerului Doamne, Lerului Doamne
Astăzi Mesia Cel Sfant
Lerului Doamne, Lerului Doamne O, CE VESTE MINUNATĂ
6. Pruncul Cel prealuminat 1. O, ce veste minunată!
Lerului Doamne, Lerului Doamne În Betleem ni s-arată
Toți cu drag L-am asteptat Astăzi s-a născut
Lerului Doamne, Lerului Doamne Cel făr' de-nceput
7. Și la toți cu bucurie Cum au spus prorocii.
Lerului Doamne, Lerului Doamne
Nașterea Lui să ne fie 2. Că la Betleem Maria
Lerului Doamne, Lerului Doamne Săvârşind călătoria,
Într-un mic sălaş,
8. De acum până-n vecie Lângă-acel oraş,
Lerului Doamne, Lerului Doamne A născut pe Mesia.
Amin, Doamne, slavă Ție
Lerului Doamne, Lerului Doamne 3. Pe Fiul în al Său nume,
Tatăl L-a trimis în lume,
Să se nască
Şi să crească,
Să ne mântuiască.
MAI E VREME DE COLINDE Căprin el deschidem firea
sufletul nu moare.
1. Mai e vreme de colinde,
Se mai poate, se mai poate, 6. Şi în sufletul prielnic
Dacă sufletul rămâne Pentru fapte osebite
Cel mai mare dintre toate. Clopoţeii pun ninsoare,
Cerul, florile-şi trimite.
1.B. Dar colinda din colinde,
N-are roluri, n-are mască, 6.B. N-a murit colindul nostru,
Şi pe ea tot omul lumii Se mai poate, se mai poate,
E chemat să o rostească. Leru-i ler, florile dalbe,
La mulţi ani cu sănătate.
2. Steaua, Sorcova şi Capra,
Pluguşorul şi Ajunul,
Le vor învăţa copiii,
DIN CER SENIN
Nu le va uita niciunul.
1. Din cer senin, un cor divin
2.B. În colindă, cel puternic
Se-aude lin cântând.
Şi cel sfînt este Cuvîntul,
Păstori cu har, pe culmi apar,
Cum uneşte într-o noapte
Albi miei în dar ducând.
Omul, cerul şi pămîntul.
3. Noi prea multe ale noastre 2. O stea din zări, veghind cărări,
Le-am pierdut la cotitură, Spre depărtări arzând.
Prin colindele acestea Conduce magi, cu daruri dragi,
Revenim la starea pură. În albi desagi ducând.
3.B. Ca-ntr-o stampă din strătimpuri
3. Și-un prunc plăpând, cu chipul blând,
Pe la geamuri sunt copiii,
Stă surâzând, tăcând.
Şi ies oamenii la ceruri,
Iar Maica Sa Îl legăna
Cu toţi morţii şi toţi viii.
Şi toţi se bucura.
4. N-am murit ca neam al lumii
În vreo clipă viforoasă, 4. Şi cerul sfânt şi-acest pământ
Cât colindele colindă S-a luminat prin Prunc.
Şi copiii sunt acasă. Şi s-au sfinţit şi s-au slăvit
4.B. Cum şi astăzi ne întoarcem Acei ce L-au primit.
Şi pe prunci îi vom deprinde
Să nu uite niciodată 5. Iar noi văzând ne închinăm
Oameni, ţară şi colinde. Şi chipu-I sărutăm.
Cu dor voim de-ai Lui să fim
5. Vin copiii să dezlege Şi-n veci să Îl slăvim.
Din obraji fantasme roşii,
Hei, primiţi-i cu colindul, Din cer senin, un cor divin
Că tresar în ei strămoşii. Se-aude lin cântând...
5.B. Şi-i colindul semn heraldic
Şi-i cultură în mişcare,
Flori de măru' merișoru'
Masa plină în tot anul
Florile dalbe
Așa să-ti ajute Domnul
Flori de măru' merișoru'

2. Să ai vite în ogradă
Florile dalbe
Câte frunze în livadă
Flori de măru' merișoru'
S-ai in pungă gălbiori
Florile dalbe
Câte paie sunt în clăi
Flori de măru' merișoru'
Refren:

3. Gazdă bună de ai fată


Florile dalbe
Norocul să și-l găsească
Flori de măru' merișoru'
Gazdă bună de-ai fecior
Florile dalbe
Să ai nepoți în pridvor
Flori de măru' merișoru'
Refren:

4. Scoate gazdă colăceii


Florile dalbe
C-au venit colindătorii
DESCHIDE UȘA CREȘTINE Flori de măru' merișoru'
Cozonaci cu miez de nucă
1. Deschide ușa creștine Florile dalbe
Florile dalbe Sa trăiască cine-ascultă
Ascultă colinda bine Flori de măru' merișoru'
Flori de măru' merișoru' Refren:
Noi venim în orice an
Florile dalbe
Sa trăiești gazdă mulți ani
Flori de măru' merișoru'

Refren:
Să ai casa luminată
Florile dalbe
Copii sănătoși la masă

S-ar putea să vă placă și