Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞĂ DE DOCUMENTARE

DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ

Contabilitatea realizează fluxul de informaţii pe perioade de gestiune,


reflectate separat(luni calendaristice) şi pe exerciţiul economico-financiar,
în ansamblul său (anul calendaristic).

Fluxul de informaţii cuprinde următoarele etape:


 Consemnarea şi culegerea datelor cu privire la operaţiile
economico-financiare ce au loc în cursul unei perioade de
gestiune;
 Analiza şi prelucrarea datelor obţinute, în vederea înregistrării
lor în contabilitate;
 Înregistrarea efectivă a datelor în contabilitate (contabilizarea).
Aceste etape au la bază documente.

Documentele se pot defini ca acte scrise în care sunt consemnate


operaţiunile economico-financiare din cursul unei perioade de gestiune,
exprimarea făcându-se în etalon monetar şi uneori natural.

Documentele se întocmesc atât pentru tranzacţii economice ce produc


modificări în masa patrimoniului entităţii, cât şi pentru a dovedi la o
anumită dată existenţa mijloacelor, surselor şi proceselor economice.
În funcţie de conţinut şi destinaţie, documentele se clasifică în:
 Documente în care se consemnează tranzacţii economice şi
financiare, fiind folosite la realizarea înregistrărilor în
contabilitate;
 Documente ce servesc, prin datele lor, la întocmirea unor
documente cumulative;
 Documente utilizate doar pentru nevoile organizatorico-
administrative, neavând legătură cu înregistrările contabile.
FIŞĂ DE EVALUARE

DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ

Contabilitatea realizează ................................................... pe perioade


de gestiune, reflectate separat(luni calendaristice) şi pe
exerciţiul ................................................................., în ansamblul său (anul
calendaristic).

Fluxul de informaţii cuprinde următoarele etape:


 Consemnarea şi culegerea
datelor................................................ ...............................................
.............................................................................................................
............................................................;
 Analiza şi prelucrarea datelor
obţinute,........................................ ....................................................
......................................................;
 Înregistrarea efectivă a datelor......................................................
(contabilizarea).
Aceste etape au la bază documente.

Documentele se pot defini ca acte scrise în care sunt consemnate


operaţiunile economico-financiare ...............................................................,
exprimarea făcându-se în etalon monetar şi uneori .....................................

Documentele se întocmesc atât pentru tranzacţii economice ce produc


.................................................................................., cât şi pentru a dovedi la o
anumită dată existenţa mijloacelor,....................................................................
În funcţie de conţinut şi destinaţie, documentele se clasifică în:
 Documente în care se consemnează tranzacţii economice şi
financiare, fiind
folosite................................................................. ..............................
...........................................................................;
 Documente ce servesc, prin datele
lor,.......................................................................................................
...........................................................................................................;
 Documente utilizate doar pentru nevoile organizatorico-
administrative,..................................................................................