Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești

Domeniul:Inginerie și Management

Facultatea: Inginerie mecanică și electrică

Specializarea: Inginerie economica în domeniul mecanic

Tipul de cultură organizațională cu care va identificaţi dumneavostra


în mediul unde vă desfășurați activitate curenta

Michelin-Punct de lucru Floresti

STUDENT: Andrei Dragostin Ioan TUDOR

ANUL: II

GRUPA: 10581
Cuprins

Cuprins.......................................................................................................................................2
1.Tipul de cultura organizationala Michelin Romania SA ........................................3
2.Dezvoltarea carierei individuale.................................................................................4
3. Tipul de motivație practicat (pozitivă sau negativă) .............................................6
4. Existenta unui circuit al documentelor.....................................................................7
5. Standarde privind protecția mediului.......................................................................8
6. S.S.M (Securitate si Sănătate în Muncă )........................................................................9
Bibliografie:.............................................................................................................................10
1.Tipul de cultura organizationala Michelin Romania SA

Tipul de cultura organizationala Michelin Romania SA este una pozitiva. Misiunea şi


responsabilităţile Grupului sunt definite în linii mari în Carta de Responsabilitate şi
Performanţă Michelin, precum şi 5 valori fundamentale ale sale:
 respect pentru clienţi;
 respect pentru oameni;
 respect pentru acţionari;
 respect pentru mediu
 respect pentru fapte

Politica Grupului Michelin privind calitatea este exprimată în Carta Performantei şi


Responsabilităţii Michelin. Ea este luată în considerare la toate nivelurile, şi anume atât
printr-o organizaţie orientată către client, cât şi printr-un sistem al calităţii care vizează
garantarea calităţii produselor şi serviciilor cât şi îmbunătăţirea produselor.
În fabrică este numit un Responsabil de Calitate care face parte din echipa de
management. Acesta are rolul de a se asigura că sistemul de management al calităţii este
implementat de tot personalul din entitate, este responsabil pentru garantarea calităţii
produselor şi serviciilor livrate clienţilor. Responsabilul are autoritatea de a opri orice produs
sau serviciu din entitate a cărui calitate este neconformă.
Analizele proiectării sunt validate de către Departamentul Tehnic şi de Calitate şi sunt
supravegheate în fiecare etapă de dezvoltare.Respectarea regulilor de concepţie sunt
verificate.
2.Dezvoltarea carierei individuale

Grupul Michelin a împlinit anul acesta 122 de ani de existenţă. 122 de ani de produse
inovative, de creştere a unei echipe solide şi de extindere în întreaga lume. O companie
puternică, lider de piaţă, care a făcut istorie şi pentru care oamenii sunt cel mai important
capital. Atuurile cele mai importante pentru Michelin sunt interesul real pentru dezvoltarea
oamenilor, trecutul său bogat şi orientarea permanentă către inovaţie şi viitor.
Tinerii talentaţi îşi doresc transparenţă şi respect. Li s-a spus de prea multe ori că nu
vor reuşi în România, că nu au suficientă experienţă şi au devenit rezervaţi în privinţa
mesajelor care vin din partea companiilor. Vor să-şi dovedească potenţialul, dar încă se
întreabă dacă acesta va fi într-adevăr valorizat. Au o viziune clară asupra viitorului lor
profesional, sunt din ce în ce mai conştienţi de nevoia de training şi coaching şi din ce în ce
mai riguroşi în alegerea unui angajator. Îşi doresc să se simtă apreciaţi şi, dincolo de statut,
vor joburi care să le placă şi care să-i motiveze prin ceea ce au de făcut în fiecare zi.
400 de gestionari de carieră asigură echilibrul între aşteptările angajaţilor Michelin din
întreaga lume şi nevoile business-ului. Ei urmăresc parcursul fiecărui angajat şi încearcă să
construiască pentru acesta un plan de carieră personalizat, care să-i pună în valoare
competenţele şi să fie potrivit cu obiectivele sale profesionale pe termen mediu şi lung. În
acelaşi timp, încurajăm angajaţii Michelin să fie deschişi pentru o carieră internaţională, să
interacţioneze cu alte culturi şi să-şi construiască o viziune amplă asupra business-ului nostru.
Un angajator de top este o companie care are ca valoare fundamentală respectul pentru
angajaţii săi. O companie, care setează aşteptări înalte de performanţă şi comportament, oferă
oamenilor resursele de care au nevoie pentru a atinge aceste standarde. Un angajator de top
este acea companie cu o cultură organizaţională autentică şi cu un istoric bogat de realizări:
ambele dau angajaţilor sentimentul de apartenenţă şi încredere în viitor, iar echipei de HR
posibilitatea de a construi planuri de carieră pe termen lung.
Nu am oprit procesele de recrutare, nici măcar în cele mai dificile perioade din punct
de vedere financiar. Este una dintre politicile Michelin ca atunci când întâlnim un candidat cu
un profil interesant şi cu potenţial bun, să ne străduim să-i creăm un parcurs în companie,
lucru care s-a întâmplat şi în anii precedenţi, şi în 2011.
Interesele şi competenţele oamenilor sunt diferite, la fel şi modul în care aceştia le pun
în aplicare, deci nu putem vorbi despre planuri de carieră standard. Ceea ce prezentăm
angajaţilor este felul în care pot să evolueze, aşteptările companiei de la ei în jobul actual şi
felul în care se desfăşoară procesul de management al carierei lor. Michelin este o companie
care investeşte enorm în formare. Efortul de dezvoltare profesională este valabil pentru toţi
angajaţii din toate departamentele companiei: în 2011 în Michelin România, fiecare angajat a
beneficiat în medie de 78 de ore de formare profesională
Practicile fundamentale ale grupului Michelin privind Sistemul Calităţii sunt difuzate
către toţi angajaţii şi integrate în instruirea personalului.
Fiecare responsabil din echipa de conducere are sarcina de a promova şi implementa
acest demers de calitate:

 El/ ea este responsabil(ă) de calitatea produselor şi serviciilor realizate;


 El/ ea îmbunătăţeste performanţa fabricii prin aplicarea demersului de Progres
Continuu Michelin.
Managementul şi dezvoltarea personalului sunt partajate între: persoană, seful ierarhic
şi Departamentul Personal.
Fiecare persoană, inclusiv personalul temporar, dispune de nivelul de competenţă necesar
activităţii sale şi cunoaşte consecinţele noncalităţii în muncă.
Fiecare persoană cunoaşte misiunea sa şi dispune de o Fişă de post. Este calificat(ă) de
responsabilul său, pe baza competenţelor şi a planului de formare cerut pentru exercitarea
responsabilităţilor acordate. Calificarea este periodic revizuită pentru garantarea perenităţii.
Înainte de ocuparea postului, sunt realizate formările minim necesare în vederea
preluării funcţiei. Ansamblul formărilor identificate şi realizate sunt înregistrate şi evaluate, în
vederea aprecierii calităţii.
Fiecare persoană, prin intermediul profesionalismului său, contribuie la obţinerea
Calităţii de Grup. De asemenea, fiecare persoană, are obligaţia de a alerta responsabilul său în
caz de incertitudine asupra calităţii produsului sau a serviciului pe care îl execută.
Efectivul de personal este adaptat cerinţelor identificate in planul anual şi a evoluţiilor.
Fiecare manager are grijă ca personalul să dispună de informaţiile şi mijloacele
necesare pentru executarea corespunzătoare a muncii sale respectând regulile de securitate/
mediu.
3. Tipul de motivație practicat (pozitivă sau negativă)

Prin responsabilizarea fiecărei persoane şi oferirea mijloacelor pentru realizarea unei


munci de calitate de care să fie mândră. De asemenea fiecare poate să contribuie spontan la
progresul Companiei.
Tipul de motivatie practicat este motivarea pozitiva. Uzina Victoria recompenseaza
personalul cu prime pentru productie si calitate, bonusuri de performanta, prime
anuale( vacanta, de sarbatori), tichete de masa, etc.
Opţiunile de dezvoltare asupra cărora Grupul îsi concentează efectiv eforturtile către
un obiectiv comun sunt confirmate şi de către “Orientările Strategice”:
 concentrarea pasiunii pentru îmbunătăţirea mobilităţii. În vederea impunerii ca cea mai
inovatoare companie producătoare de anvelope, sisteme de suspensie şi servicii
asociate.
 Oferirea clienţilor Companiei de produse şi servicii de calitate la cel mai bun preţ în
fiecare segment al pieţei deservit.
 Asigurarea dezvoltarii şi împlinirii profesionale a salariaţilor în timp ce îşi
exercită responsabilităţile, folosind la maxim, în special, diversitatea Companiei
şi dezvoltând priceperea salariaţilor.
 Creşterea în mod durabil a Companiei prin rentabilizarea maximă a activităţilor şi
investiţiilor.
 Recunoaşterea şi asumarea rolului de membru responsabil al societăţii pe care
Compania îl are, astfel punând în aplicare valorile .
4. Existenta unui circuit al documentelor

Conform cerinţelor standardelor internaţionale, atât implementarea cât şi funcţionarea


unui sistem de management al calităţii necesită existenţa unor documente specifice.
Documentul de coordonare la nivel strategic al managementului calităţii al Companiei
Michelin este Manualul calităţii. Acest document conţine: politica şi obiectivele calităţii,
responsabilităţile şi procesele din organizaţie necesare pentru satisfacerea cerinţelor clientului,
descrierea interacţiunii dintre procesele sistemului de management al calităţii.

Misiunea Michelin este de a contribui la progresul mobilității bunurilor și a


persoanelor, facilitând libertatea, securitatea, eficacitatea și plăcerea deplasării. Michelin este
pe primele locuri în fiecare  piață de anvelope, precum și în serviciile de turism. Beneficiind
de poziția de lider tehnologic, capacitatea de inovare, produse și servicii de înaltă calitate și
branduri puternice, Michelin este capabil să își urmărească strategia de expansiune la nivel
mondial și să îmbunătățească eficiența în fiecare aspect al afacerii sale.
În vederea satisfacerii clienţilor şi ameliorarea performanţei Companiei, sistemul
calităţii Michelin defineşte practici fundamentale. Acestea sunt identificate după domeniile
majore: managementul activităţilor, managementul persoanelor, satisfacerea cerinţelor
clienţilor. Ele sunt implementate în Michelin România - Punct de lucru Floreşti Anvelope,
sunt cunoscute şi aplicate pentru domeniul de activitate al fabricii. Planul de produs este cel
care defineşte cerinţele clienţilor, pe care compania a decis să le servească.
Fiecare articol ţintă, fie el produs sau piaţă, este formalizat într-o specificaţie. Aceasta
cuprinde minimum: toate ţările şi condiţiile de utilizare vizate, normele şi reglementările de
aplicat, cât şi exigenţele clienţilor.
Dezvoltarea unui produs sau serviciu se face conform etapelor rezultate din abordarea
pe proiect, şi anume: oportunitate, fezabilitate, studiu detaliat, dezvoltarea soluţiei,
conformitatea finală. Responsabilă de performanţa unui produs, este entitatea care
comercializează acel produs.
Toate produsele comercializate trebuie să satisfacă atât exigenţele legislative, cât şi
reglementările ţărilor în care se comercializează.Produsul trebuie să facă obiectul unei
omologări a modelului de către client sau de reprezentatul său intern şi a unei calificări
industriale înainte de a fi comercializat.Responsabil de modelul care defineşte produsul şi
evoluţiile sale este proiectantul. Acesta se bazează pe caietul de sarcini al produsului,
completat cu reguli de concepţie.
5. Standarde privind protecția mediului

Respectul fata de Mediu si fata de Prevenirea Riscurilor legate de activitatile si produsele sale,
constituie preocupari de fond pentru Michelin, care doreste sa fie recunoscut pentru
comportamentul sau responsabil si contributia sa in aceste domenii.
Acest angajament, exprimat prin Carta Performanta si Responsabilitate, impune acordarea
unei atentii particulare diferitelor domenii EP:
1. Securitatea Muncii, Ergonomie, Igiena si Sanatate,
2. Mediu,
3. Protectia Patrimoniului (Siguranta, Incendiu/Sinistre)

Entitatile sunt responsabile de luarea sistematica in considerare a orientarilor si exigentelor


EP definite la nivelul Grupului si garanteaza respectarea exigentelor legale si reglementare.
Eficacitatea cere luarea in considerare a exigentelor la cel mai inalt nivel posibil incepand
de la:
1. conducerea proiectelor,
2. conceptia sau modificarea organizatiilor, infrastructurii, cladirilor, procedeelor,
masinilor si instalatiilor, etc.
3. introducerea oricarui nou material sau oricarui nou produs.

Entitatile sunt si parti sesizante ale Sistemului de Management de Mediu si Prevenire


(SMEP) al Uzinei si contribuie la obtinerea performantelor EP :
1. diferitele riscuri EP sunt identificate si impacturile lor sunt evaluate,
2. dispozitiile de prevenire, de protectie si de interventie sunt definite, puse in opera si
periodic evaluate pentru a le controla impacturile,
3. personalul este implicat,
4. fiecare responsabil se asigura ca dispozitiile proprii domeniului sau sunt aplicate.
Tinerea sub control a riscurilor noastre industriale inseamna garantarea perenitatii si
continuitatii activitatii noastre, toate in scopul asigurarii protectiei personalului, a
patrimoniului nostru si a mediului nostru.
Uzina Floresti Anvelope este angajata in demersul permanent de progres asa cum este
definit in Carta de Performanta si Responsabilitate Michelin. Acest demers urmareste
cresterea gradului de satisfactie a fiecaruia din partenerii nostri, protejarea bunurilor si
persoanelor din uzina noastra si garantarea continuarii activitatii noastre.
Pentru a ne atinge aceste obiective, suntem hotarati sa contribuim activ la Prevenirea
riscurilor si la Protectia Mediului. Aceasta dorinta de progres continuu este aplicabila tuturor
activitatilor Uzinei si este luata in considerare, in special in evolutia tuturor activitatilor
noastre prin integrarea necesitatii de performante economice.
In fiecare din domeniile EP, actiunile noastre sunt conduse urmand orientarile
generale, enumerate mai jos :
 conformarea cu toate exigentele de Mediu si Prevenire a riscurilor aplicabile,
in special conformarea cu legislatia, reglementarile si exigentele interne
Michelin ;
 determinarea obiectivelor de progres ;
 stabilirea si punerea in aplicare a unui plan de Mediu si Prevenire a riscurilor ;
 informarea, comunicarea si instruirea atat cat este necesar pentru ca fiecare
dintre noi sa devina un actor al progresului si sa-si asume cat mai bine
responsabilitatile ;
 evaluarea si masurarea performantei noastre.

6. S.S.M (Securitate si Sănătate în Muncă )

Aceste orientari sunt completate cu obiective proprii fiecarui domeniu EP:


 Securitatea muncii, Ergonomie si Igiena:
 tinta noastra este zero accidente
 responsabilizarea fiecarei persoane fata de propria sa securitate
si de cea a celorlalti
 preocuparea pentru sanatatea persoanelor la postul de lucru.

 Mediu:
 prevenirea diferitelor forme de poluari,
 ameliorarea intr-un mod durabil a performantei de Mediu a
uzinei,
 mentinerea amprentei uzinei asupra mediului (MEF) sub 50.

 Protectia Patrimoniului:
 atingerea si mentinerea nivelului HPRM in prevenire
incendii/sinistre,
 protejarea de o maniera adecvata a culturii si bunurilor
noastre in conformitate cu Conceptul Michelin de Siguranta

Fiecare dintre noi are responsabilitatea ca prin profesionalismul sau, aceste


orientari sa fie mentinute si puse in aplicare.
Bibliografie:

1. Manualul Calitatii Michelin Romania SA


2. https://www.michelin.ro/despre/michelin-in-romania
3. https://jobs.michelin.ro/ro/node/1267?page=1
4. https://revistacariere.ro/antreprenor/start-up/angajator-de-top-singura-strategie-viabila/
5. Sistemului de Management de Mediu si Prevenire Victoria Punct de Lucru Floresti
6. Date despre Michelin Romania S.A documentația uzinei Victoria
7. Suportul de curs Managementul Resurselor Umane