Sunteți pe pagina 1din 2

Testează-ţi spiritualitatea

- Zac Poonen

Înaintea răstignirii, Petru se lepădase de trei ori de DOMNUL. Acesta


a fost apogeul unei perioade dezamăgitoare de trei ani şi jumătate în
care fusese cu DOMNUL şi în timpul căreia se dovedise a fi mândru,
auto-afirmativ, lipsindu-i rugăciunea. Totuşi, când DOMNUL a trebuit
să-i încredinţeze lui Petru sarcina de a-I hrăni turma, El n-a făcut nicio
aluzie la niciuna din acele slăbiciuni. El nici măcar nu i-a pretins să fie
smerit şi evlavios în viitor şi să-L mărturisească cu îndrăzneală, făcând
faţă chiar şi persecuţiei dacă era nevoie, de dragul DOMNULUI său.
Nu, El nu i-a pus nicio întrebare de acest gen, deşi acestea sunt într-
adevăr calificări pe care ar trebui să le căutăm într-un om
duhovnicesc, mai ales în unul care e menit a fi un lider printre
oamenii lui Dumnezeu.

DOMNUL ISUS a ştiut că o întrebare simplă va fi de ajuns. Dacă acea


întrebare ar fi primit un răspuns corect, orice altceva ar fi urmat în
mod automat. „Mă iubeşti tu mai mult decât orice altceva şi decât pe
oricine altcineva?” (Ioan 21:15-17).

Dragostea pentru Hristos este adevăratul test al spiritualităţii oricărui


om.

Dacă un om a dobândit un rang înalt în biserică, fie chiar şi acela de


episcop, noi presupunem în mod firesc că trebuie să fie un om
spiritual. Dar nu este neapărat aşa. Naşterea din nou şi dragostea
pentru Hristos care decurge din aceasta - iată ce-l face pe un om să
fie spiritual. Astăzi, este posibil ca un episcop al bisericii să nu fie nici
măcar născut din nou. Nici deţinerea unui titlu academic teologic –
sau a câtorva – nu este o garanţie. Nu, nici măcar parcurgearea unui
seminar teologic serios nu-l va face pe un om spiritual! Poţi fii un
lucrător creştin permanent sau pastor al unei congregaţii, dar aceasta
nu te face să fii un om al lui Dumnezeu. Toţi, cu prea multă uşurinţă,
tu şi eu, putem confunda prezenţa regulată la strângeri sau
cunoaşterea biblică de profunzime sau zelul de nezduncinat pentru
predicarea evangheliei drept semnele spiritualităţii. Vestimentaţia
distinctivă şi o înfăţişare pioasă ne pot de asemenea înşela. Dar
niciuna din aceste lucruri n-au vreo importanţă.

În ochii lui Dumnezeu, testul spiritualităţii autentice este un lucru şi


unul singur: măsura dragostei tale pentru El. În cele din urmă, este
ceva numai între tine şi DOMNUL.

El pune întrebarea: „Mă iubeşti?” şi tu eşti cel care trebuie să


găsească răspunsul.

Traducerea în limba română: Maria Magdalena