Sunteți pe pagina 1din 3

Bursa de valori este una din cele mai importante instituții ale economiei de piață, un

segment al pieței financiare, o piață secundară organizată, transparentă și supravegheată, pe care


se încheie tranzacții referitoare la valori mobiliare, derivate ale acestora, bani.
Indiferent de forma ei juridică, care poate fi de drept public sau de drept privat, bursa de
valori funcționează sub controlul și supravegherea guvernului. Pe plan internațional, în cele mai
multe state funcționează burse de drept privat ca societăți pe acțiuni.
Mai întâi de toate, piața bursieră trebuie sa fie caracterizată prin atomicitate. Aceasta
înseamnă că trebuie să existe un număr mare de vânzători și cumpărători care să negocieze
același produs fără ca unul dintre ei să aibă posibilitatea de a influența (mai mult decât ceilalți)
formarea cursului.
Omogenitatea presupune ca în cadrul tranzacțiilor să se neocieze numai valori sau bunuri
fungibile, care pot fi, în orice condiții, înlocuite de altele similar din aceeași categorie.
Adaptabilitatea, opusul rigidității sau al lipsei de flexibilitate este principiul în
conformitate cu care piață bursieră trebuie să se poată ,,mișca” în mod corect, respectând legile și
regulamentele specific, modelându-se în funcție de cele mai mici modificări ale factorilor
economici sau extraeconomici.
Bursa de valori din São Paulo sau B3 S.A. este cea mai mare și veche bursă a Braziliei și
din întreaga America Latină. Ea a fost fondată la 23 august 1890. La 1 ianuarie 2019
capitalizarea pieței bursei B3 a fost de 820 miliarde dolari SUA.
În anul 2019 au fost 13 companii deținătoare a ponderii de bază a capitalizării pieței.
Dintre care:
1. ,,PETROBRAS” – capitalizarea pentru prima jumătate a anului 2019 a fost de 97,56
miliarde dolari SUA. Face parte din sectorul industriei petroliere. Extragerea zilnică de petrol
este de 2 milioane barili. Până în anul 1997 această companie a deținut monopolul și aparținea în
totalitate statului. Astăzi însă statul deținea doar o partea majoritară a acțiunilor.
2. ,,Petroleo Brasileiro” S.A. – capitalizarea pieței 88,7 miliarde dolari SUA. Este aceeași
companie menționată anterior, doar că acțiunile sunt privilegiate.
3. ,,Itau Unibanco Banco Holding” S.A. – 87,74 miliarde dolari SUA. Una din cele mai
mari bănci a Braziliei. A apărut în anul 2008 din rezultatul fuziunii Holding Itaú Bancos și
Unibanco.
4. ,,Banco Santander Brasil” S.A. Unit – 87,32 miliarde dolari SUA. O altă mare bancă
din Brazilia.
5. ,,Banco Bradesco” S.A. – 76,7 miliarde dolari SUA, acțiuni privilegiate. Este a treia
bancă din Brazilia. Acțiunile ei se vând la bursele din New York și Madrid.
6. ,,Ambev” S.A. – 70,31 miliarde dolari SUA. Este cea mai mare companie de bere din
Brazilia și una din cele mai mari din întreaga lume.
7. ,,BRADESCO” – 67,68 miliarde dolari SUA. Aste aceeași bancă Bradesco doar că
acțiuni oridnare.
8. ,,VALE” – 64,87 miliarde USD. Companie minieră. Intră în categoria celor mai mari
din lume. Acțiunile sunt vândute și la bursele din New York și Hong Kong.
9. ,,BRASIL” – 37,99 miliarde USD. Bancă din Brazilia. Pachetul majoritar de acțiuni
este deținut de stat.
10. ,,Itausa Investimentos Itau” S.A. – 26,99 miliarde USD. Companie-holding care
deține Itau Unibanco, producția de celuloză și hârtie Duratex, întreprinderi chimice etc.
11. ,,TELEF BRASIL” – 21,7 miliarde USD. Telefonica Brasil – companie mare de
telecomunicații, o filială a companiei spaniole Telefonica.
12. ,,Klabin” – 20,52 miliarde USD. Cel mai mare producător de hârtie și ambalaje din
țară.
13. B3 S.A. SA Brasil Bolsa Balcao – 19,29 miliarde USD
Analizând datele din figura 2.1 putem constata că capitalizarea bursieră s B3 S.A. a avul
o evoluție neuniformă în perioada 2015-2018. În anul 2015 aceatsa a reprezentat 523799011 mil.
USD. Spre anul 2016 s-a majorat și a ajuns la 780246,85 mil. USD. Valoarea de vârf a fost
înregistrată în anul 2017 – 1077835,39 milioane USD. Spre anul 2018 s-a înregistrat o reduce,
valoarea bursieră a acțiunilor fiind de 783199,11 mil. USD.
Bursa de valori din Buenos Aires (Bolsade Comerciode Buenos Aires) este platforma
principală de tranzacționare a valorilor mobiliare din Argentina. Instrumentele financiare
utilizate pe aceasta includ acțiuni și obligațiuni, precum și instrumente derivate: contracte futures
și options. Această organizație, care operează sub brandul BCBA, se află în centrul comercial
principal din Buenos Aires - City Portena. Bursa din Buenos Aires este una din cele mai vechi
burse din America Latină.
Analizând datele din figura 2.2 putem constata că capitalizarea pieței de către BCBA a
avut o evoluție constantă pe parcursul anilor 2015-2018 înregistrând creșteri an de an. În anul
2015 aceasta a constiruit 59804,24 milioane USD. În anul 2016 s-au înregistrat majorări,
atingând valoarea de 52272,11 milioane USD. În următorul an capitalizarea bursieră a fost
73312,14 milioane USD. În anul 2018 a fost înregistrată cea mai mare valoare 112616,47
milioane USD.
Bursa mexicană (Bolsa Mexicana de Valores, BMV) este cea mai mare bursă din Mexic,
și poate singura din acest stat. Se clasează pe locul doi din America Latină și îi revin aproximativ
70% din toate tranzacțiile cu valori mobiliare. Piața bursieră din Mexic este considerate cea mai
dinamică piață din America Latină, caracterizată printr-o concentrație mare.
În cadrul bursei din Mexic se include acțiunile următoarelor companii:
1. ,,Telmex” - o companie de telefonie mobile și Internet;
2. ,,Televisa” și ,,Azteca” – companii TV de frunte din Mexic;
3. ,,Siemens” – companie germană care se ocupă cu producția de electronice,
echipamente medicale, iluminat, echipamente energetice, comunicații mobile.
4. ,,Santander Group” – bancă internațională care deservește peste 90 milioane oameni.
5. ,,Grupo Bimbo” – companie din industria alimentară
Analizând datele din figura 2.3 putem constata că capitalizarea bursieră a BVM a evoluat
neuniform. Cea mai mare valoare a fost înregistrată în anul 2016 - 53214,89 mil. USD. Începând
cu anul 2017 valoarea capitalizării bursiere a început să se diminueze, ajungând în anul 2018 la
doar 47851,12 mil. USD.
Bursele de valori sunt instituții de o importanță deosebită în ansamblul mecanismelor de
reglare a economiei de piață, deținând o poziție dominantă pe piețele financiare naționale și pe
piața financiară internațională.
Bursele de valori joacă în lumea contemporană, atât pe termen lung dar mai ales pe
termen scurt, un rol cu totul special: influențele puternice, de multe ori chiar decisive – pe care le
produc sunt argumentul cel mai important pentru a afirma că bursele au devenit unul din pilonii
de cea mai mare importanță pe care se sprijină lumea contemporană.
Bursa de valori din Sao Paulo rămâne a fi una din cele mai importante instituții financiare
din Brazilia. Ea este lider nu doar între bursele din Brazilia, dar și între toți concurenții din
America Latină.
Bursa mexicană este cea mai mare bursă din Mexic. Se clasează pe locul doi din America
Latină și îi revin aproximativ 70% din toate tranzacțiile cu valori mobiliare.
Bursa din Buenos Aires este platforma centrală de tranzacționare din Argentina.
Aproximativ 95% din toate operațiunile de schimb din țară sunt efectuate pe aceasta.