Sunteți pe pagina 1din 1

Analiza capitalului propriu al B.C. “Victoriabank” S.A.

mii lei
Anii
Indicatori ∆2017-2016
2016 % 2017 %
Capitalul social 250000 10,94 250000 10,14 0
Prime de capital 10250 0,45 10250 0,42 0
Rezerve din
156797 6,86 195976 7,95 39179
reevaluare
Rezerve 1868129 81,75 2150055 87,18 281926
Dividente interimare - - (-)140000 5,68 140000
Total capital 2285177 18,12 2466281 17,02 181104
Total pasiv 12612722 100 14491341 100 1878619

Din datele din tabel observăm că suma pasivului băncii în perioada analizată s-a majorat
de la 12612722 mii lei la 14491341 mii lei, adică cu 1878619 mii lei. Această majorare se
datorează sporirii capitalului bancar de la 2285177 mii lei în anul 2016, la 2466281 mii lei în
anul 2017, cu 181104 mii lei.
Evoluția pozitivă a capitalului băncii se datorează majorării unora dintre elementele sale.
Astfel rezervele din reevaluare s-au majorat cu 39179 mii lei, de la 156797 mii lei în anul 2016,
la 195976 mii lei în anul 2017, iar rezervele s-au majorat cu 281926 mii lei, ajungând de la
1868129 mii lei în 2016, la 2150055 mii lei în anul 2017. Dividente interimare în anul 2016 nu
au fost înregistrate, pe când în anul următor, au fost în valoare de 140000 mii lei și au diminuat
valoarea capitalului băncii.
În perioada evaluată, capitalul social și primele de capital nu au înregistrat modificări,
fiind la finele anului 2017 în sumă de 250000 mii lei și 10250 mii lei.
Analizând structura capitalului băncii pentru anu 2016, observăm că cea mai mare parte
le revin rezervelor 81,75 %, fiind urmate de capitalul social 10,94%. Locul 3 i-au revenit
rezervelor din reevaluare cu 6,86%, iar pe ultima poziție se află primele de capital cu 0,45%.
Pentru anul 2017 structura capitalului nu s-a modificat considerabil, locul de frunte fiind
deținut la fel ca în anul precedent de rezerve cu %, urmate de capitalul social cu %. Pe locul 3 se
află rezervele din reevaluare cu %, iar ultima poziție este deținută de primele de capital cu %.