Sunteți pe pagina 1din 4

Analiza dinamicii și structurii creditelor bancare în funcție de monedă

ale B.C. “Victoriabank” S.A.

Moneda 2017 2016


∆2017-2016
creditului ∑mii lei % ∑mii lei %
MDL 2083171 53,45 2365713 47,56 -282542
USD 487375 12,51 798564 16,05 -311189
EUR 1326561 34,04 1810084 36,39 -483523
Alte valute 0 0 0 0 0
Total 3897109 100 4974362 100 -1077253

Conform datelor din tabel, constatăm că suma totală a creditelor în perioada evaluată s-a
micșorat de la 4974362 mii lei în anul 2016, la 3897109 mii lei în anul 2017, cu 1077253 mii lei,
din cauza micșorării sumei creditelor în valută națională de la 2365713 mii lei la 2083171 mii
lei, cu 282542 mii lei, a sumei creditelor în USD cu 311189 mii lei și a creditelor în EUR cu
483523 mii lei.
În anul 2016, în structura creditelor bancare ale B.C. “Victoriabank” S.A., ponderea de
bază le revine creditelor în valută națională 47,56%, urmate de creditele în EUR 36,39% și de
creditele în USD 16,05%.
Pentru anul 2017, structura este similară. Pe prima poziție se află creditele în valută
națională 53,45%, urmate de creditele în EUR 34,04% și apoi creditele în USD 12,51%.

Analiza dinamicii și structurii creditelor bancare în funcție de debitor


ale B.C. “Victoriabank” S.A.
2017 2016 ∆2017-2016
Denumirea indicatorilor
∑mii lei % ∑mii lei %
Persoanelor juridice rezidente,
inclusiv persoanelor fizice care 80,7 85,2
3148015 4238568 -1090553
practica activitate de întreprinzător 8 1
sau alt tip de activitate
Persoanelor juridice nerezidente,
inclusiv persoanelor fizice care
79245 2,03 105020 2,11 -25775
practica activitate de întreprinzator
sau alt tip de activitate
Persoanelor fizice rezidente 17,1 12,6
669848 630772 39076
9 8
Persoanelor fizice nerezidente 0 0 0 0 0
Total 3897109 100 4974362 100 -1077253

Conform datelor din tabel, constatăm că suma totală a creditelor în perioada evaluată s-a
micșorat de la 4974362 mii lei în anul 2016, la 3897109 mii lei în anul 2017, cu 1077253 mii lei,
din cauza micșorării sumei creditelor persoanelor juridice rezidente cu 1090553 mii lei și a
sumei creditelor persoanelor juridice nerezidente cu 25775 mii lei. Suma creditelor persoanelor
fizice rezidente a crescut cu 39076 mii lei, însă acest fapt nu a contribit la mărirea sumei totale a
creditelor.
În perioada analizată structura creditelor practic nu se modifică, astfel ponderea de bază
este deținută de creditele persoanelor juridice 85,21% în anul 2016 și 80,78% în 2017, urmate de
creditele persoanelor fizice rezidente cu ponderea de 12,68% în 2016 și 17,19% în 2017. Pe
ultima poziție se află creditele persoanelor juridice nerezidente cu ponderea de 2,11% în 2016 și
2,03% în 2017.
Analiza calității portofoliului de credite al B.C. “Victoriabank” S.A.

Tipul 2017 2016


∆2017-2016
creditului ∑mil. lei % ∑mil. lei %
Credite
2609,92 66,97 3292,56 66,19 -682,64
performante
Credite
1287,19 33,03 1681,8 33,81 -394,61
neperformante
Total credite 3897,11 100 4974,36 100 -1077,25

Suma totală a creditelor în perioada evaluată s-a micșorat de la 4974,36 mil. lei în anul
2016, la 3897,11 mil. lei în anul 2017, cu 1077,25 mil. lei, din cauza micșorării creditelor
performante a băncii cu 682,64 mil. lei. Soldul datoriei la creditele neperformante s-au redus cu
394,61 mil lei, ceea ce demonstrează o îmbunătățire a calității portofoliului de credite existent la
B.C. “Victoriabank” S.A.
Structura portofoliului de credite a rămas identică în perioada analizată. Ponderea de bază
este deținută de creditele performante 66,19% în anul 2016 și 66,97% în anul 2017, urmate de
creditele neperformante cu 33,81% în 2016 și 33,03% în 2017.

Analiza dinamicii și structurii creditelor bancare după gradul de credibilitate


ale B.C. “Victoriabank” S.A.
Denumirea indicatorilor 2017 2016 ∆2017-2016
∑mii lei % ∑mii lei %
0% 79245 2,01 92486 1,86 -13241
2% Standard 1492540 38,3 1755858 35,3 -263318
5% Supravegheat 26,6 29,0
1038132 1444213 -406081
9 3
30% Substandard 131019 3,35 458107 9,21 -327088
60% Dubios 165488 4,23 216547 4,35 -51059
100% Compromis 25,4 20,2
990682 1007148 -16466
2 5
Total 3897109 100 4974362 100 -1077253

Suma totală a creditelor în perioada evaluată s-a micșorat de la 4974362 mii lei în anul
2016, la 3897109 mii lei în anul 2017, cu 1077253 mii lei, din cauza micșorării creditelor din
toate categoriile după gradul de credibilitate. Creditele din categoria 0% s-au micșorat cu 13241
mii lei, cele din categoria ”2% Standard” cu 263318 mii lei, cele din categoria ”5%
Supravegheat” cu 406081 mii lei, creditele de tip ”30% Substandard” s-au micșorat cu 327088
mii lei, cele din categoria ”60% Dubios” cu 51059 mii lei, iar cele din categoria ”100%
Compromis” s-au redus cu 16466 mii lei.
Pentru perioada analizată este caracteristică o structură identică a creditelor dup gradul de
credibilitate. Astfel, în anul 2016, locul de frunte este deținut de creditele din categoria
”Standard” cu 35,3%, urmate de creditele din categoria ”Supravegheat” cu 29,03%. Pe pozițiile 3
și 4 se află creditele de tip ”Compromis” cu 20,25% și cele de tip ”Substandard” cu 9,21%. Pe
poziția 5 se sflă creditele din categoria ”Dubios” cu 4,35%, iar pe utltima creditele din categoria
”0%” cu 1,86%.
În anul 2017, ponderea de bază le revin creditelor din categoria ”Standard” cu 38,3%,
urmate de creditele din categoria ”Supravegheat” cu 26,069%. Pe pozițiile 3 și 4 se află creditele
de tip ”Compromis” cu 25,42% și cele de tip ”Dubios” cu 4,23%. Pe poziția 5 se sflă creditele
din categoria ”Substandard” cu 3,35%, iar pe utltima creditele din categoria ”0%” cu 2,01%.