Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADIȚIONAL

La contractul de închiriere nr. 7459861 din 01.08.2018

Părțile:
LOCATORUL:, domiciliat în Tulcea
și
LOCATARUL: CRAIU (CHIRA) VALENTINA ADINA,
domiciliată în
Obiectul prezentului contract îl constituie darea de către PROPRIETAR
și luarea în chirie de către CHIRIAȘ a locuinței astfel cum este definită de
Legea NR.114/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare,
situat în loc. Tulcea, , ap. 1, constând într-un nr. de 1 cameră, o suprafață de
totală de 39,21 mp, cu destinația în cota-parte 100%.
Celelalte clauze ale contractului de închiriere nr. 7459861 din
01.08.2018, rămân neschimbate.

LOCATOR LOCATA