Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA –CONSILIERE- Etapele planificării carierei

CLASA a XIII-a Seral


DIRIGINTE-PROF. CONDREA ANDREI
DATA:04 05 2020

  6.CARIERĂ
    Re-evaluare
5. PIAŢA DE MUNCĂ
Oferte de Succes în
muncă şi muncă
acceptarea
lor
   4. CONTACTE PENTRU
ANGAJARE
Căutarea CV şi Interviuri
locului de scrisori de
muncă intenţie
  3. LUAREA DECIZIEI
  Obiective de Obiective Servicii Învăţare
carieră personale prestate continuă
pentru
colectivitat
e
  2. CERCETĂRI CU PRIVIRE LA PROFESIE
Căutare Interviu de Practica şi Experienţa Tendinţele
de documentar voluntaria practică profesiei
informaţii e t
1. AUTOCUNOAŞTEREA
Personalitate şi Aptitudin Cunoaştere Valori Interese Spirit
atitudini i şi şi stil de întreprinzăto
realizări învăţare r

A. Aplicații

1. Notează valoarea cea mai importantă pentru tine.


2. Ce activități de voluntariat ai făcut până acum?
3. Ce obiectiv personal ai?
4. Ce însemnă pentru tine, succesul în muncă?
5. Ce profesie, carieră, îți dorești?