Sunteți pe pagina 1din 29

1.

Introducere
Argumentare

Tema proiectului meu ,,Celebrități” face parte integrantă din domeniul pregătirii mele
profesionale.În cei patru ani de studiu am abordat întreaga gamă de materii de pregătire în
domeniu însă cel mai mult ma atras această temă. În cadrul elaborării proiectului meu a
trebuit să-mi extind aria de cunostiinţe studiind bibliografia recomandată de coordonator, fapt
ce îmi permite o pregătire profesională mai bună, proiectul meu având aplicabilitate în mai
multe domenii ale IT-ului.Tema aleasă este structurată în capitole abordate separat ca părţi
distincte.Contribuţia personală privind elaborarea proiectului constă în selectarea informaţiilor
tehnice/practice şi teoretice specifice specializării, structurarea pe capitole a acestora.În
elaborarea lucrării am folosit cunoştinţe tehnice/teoretice asimilate la diferite discipline
studiate în anii de liceu: discipline de specialitate şi laboratoare practice.

În partea finală a lucrării am specificat bibliografia utilizată.

Site-ul se adresează pasionaţilor de vedete. Acest site are ca scop informarea


oamenilor cu privire la celebrități, dar şi o istorie şi o definiție a celebrității.

Programe folosite pentru crearea site-ului

Adobe Dreamweaver

Adobe Dreamweaver (cunoscut anterior ca Macromedia Dreamweaver) este o aplicație


de dezvoltare web a companiei americane Adobe Systems, disponibilă atât pentru MS
Windows, cât și pentru Apple Mac OS. Versiunile recente includ suport pentru tehnologii web
cum ar fi CSS, JavaScript, PHP, Cold Fusion, cât și cadre ASP.

Dreamweaver s-a bucurat de un larg succes încă de la sfârșitul anilor 1990 și


momentan deține aproximativ 80 % din piața editoarelor HTML. Produsul poate fi rulat pe
variate platforme software: Mac OS, Windows, dar suportă în același timp și platforme UNIX
cu ajutorul unor emulatoare software cum ar fi Wine.

Ca orice alt editor WYSIWYG, Dreamweaver poate ascunde detaliile de implementare


a paginilor HTML, făcând astfel posibilă crearea cu ușurință a acestora și de către utilizatorii
neexperimentați.

Unii creatori de pagini web critică aceste tipuri de editoare deoarece produc pagini de
dimensiuni mult mai mari decât ar fi necesar, ceea ce conduce la o funcționare neperformantă
a browserelor web. Această afirmație este în mare parte adevarată deoarece paginile web
produse folosesc designul pe bază de tabel. În plus, produsul a mai fost criticat în trecut și
pentru producerea de coduri care adesea nu erau conform standardelor W3C, dar acest aspect
a fost mult îmbunătățit în versiunile recente. Cu toate acestea, compania Macromedia a
îmbunătățit suportul pentru tehnologia CSS precum și alte modalități de design, fără a fi
necesară folosirea designului pe bază de tabel.

Dreamweaver permite folosirea majorității browserelor instalate pe calculatorul


utilizatorului, pentru a previzualiza situl web creat. De asemenea conține și câteva utilitare
pentru administrarea siturilor, cum ar fi cele pentru a găsi și modifica un paragraf sau o linie
de cod, în întregul sit, pe baza oricăror parametri specificați de către utilizator. Cu ajutorul
panourilor de stare se poate crea cod JavaScript fără a avea cunoștințe de programare.

Odată cu apariția versiunii MX, Macromedia a încorporat utilitare de generare


dinamică a conținutului. De asemenea este oferit suport pentru conectarea la baze de date
(cum ar fi cele de tip MySQL și Microsoft Access) pentru a filtra și afișa conținutul folosind
scripturi de genul PHP, ColdFusion, Active Server Pages (ASP) și ASP.NET, fără a avea
nevoie de o prealabilă experiență în programare.

Un aspect foarte lăudat al Dreamweaver-ului îl reprezintă arhitectura sa extensibilă.


Extensiile sunt mici programe pe care orice dezvoltator le poate scrie (de obicei în HTML și
JavaScript) și pe care oricine le poate descărca și instala, acestea aducând un spor de
performanță și funcționalitate îmbunătățită programului. Există o comunitate de dezvoltatori
care produc aceste extensii și le publică (atât comercial cât și gratuit) pentru probleme de
dezvoltare web, de la simple efecte rollover până la soluții complete de vânzare online, în
Internet.

Cu ajutorul acestui program am creat paginile propriu-zise ale site-ului.

Logo Adobe Dreamweaver


Adobe Photoshop

Adobe Photoshop este un software folosit pentru editarea imaginilor digitale pe


calculator, program produs și distribuit de compania americană Adobe Systems și care se se
adresează în special profesioniștilor domeniului.

Adobe Photoshop, așa cum este cunoscut astăzi, este vârful de lance al gamei de
produse software pentru editare de imagini digitale, fotografii, grafică pentru tipar, video și
Web de pe piață. Photoshop este un program cu o interfață intuitivă și care permite o
multitudine extraordinară de modificări necesare în mod curent profesioniștilor și nu numai:
editări de luminozitate și contrast, culoare, focalizare, aplicare de efecte pe imagine sau pe
zone (selecții), retușare de imagini degradate, număr arbitrar de canale de culoare, suport de
canale de culoare pe 8, 16 sau 32 biți, efecte third-party etc. Există situații specifice pentru un
profesionist în domeniu când alte pachete duc la rezultate mai rapide, însă pentru prelucrări
generale de imagine, întrucât furnizează instrumente solide, la standard industrial, Photoshop
este efectiv indispensabil.

Alături de aplicația Photoshop (ajuns la versiunea CS5), este inclusă și aplicația


ImageReady, cu un impresionant set de instrumente Web pentru optimizarea și
previzualizarea imaginilor (dinamice sau statice), prelucrarea pachetelor de imagini cu
ajutorul sistemului droplets-uri (mini-programe de tip drag and drop) și realizarea imaginilor
rollover (imagini ce își schimbă aspectul la trecerea cu mouse-ul peste), precum și pentru
realizarea de GIF-uri animate.

Cu ajutorul acestui program am realizat imaginile pe care le-am adăugat site-ului.

Logo Adobe Photoshop


Specificaţii tehnice

Site-ul a fost creat pe o rezoluţie de 1600x1200 de pixeli cu background, însă


containerele site-ului au dimensiuni variabile intre 780 de pixeli minim si 1260 de pixeli
lăţime maxim, ceea ce îi oferă posibilitatea de a fi văzut pe orice PC din ziua de astăzi.

Am testat site-ul pe 4 browsere diferite şi anume pe: Google Chrome, Mozila Firefox,
Tourch şi Internet Explore, acesta funcţionând pe toate însă comportându-se cel mai bine pe
Google Chrome.

Reţeaua Internet

Termenul Internet provine din împreunarea artificială și parțială a două cuvinte


englezești: interconnected = interconectat și network = rețea.

Potrivit unui comunicat de presă al fundației ECDL în 2008 aproximativ 83 % din


populația globală nu folosea Internetul .

Potrivit unui studiu întocmit de firma de cercetare on-line InternetWorldStats, în


noiembrie 2007 rata de penetrare a Internetului în România a atins nivelul de 31,4 % din
totalul populației, estimată la 22,27 milioane de locuitori, iar numărul de conexiuni broadband
era de 1.769.300 .

Între 2007 - 2011 numărul conexiunilor la Internet în gospodăriile românești a crescut


de la 22 % la 47 %; cifrele corespunzătoare la nivelul Uniunii Europene au fost 54 % și 73 %.

În ziua de astăzi Internetul este susținut și întreținut de o mulțime de firme comerciale.


El se bazează pe specificații tehnice foarte detaliate, ca de exemplu pe așa-numitele
„protocoale de comunicație”, care descriu toate regulile și protocoalele de transmitere a
datelor în această rețea.

Protocoalele fundamentale ale Internetului, care asigură interoperabilitatea între orice


două calculatoare sau aparate inteligente care le implementează, sunt Internet Protocol (IP),
Transmission Control Protocol (TCP) și User Datagram Protocol (UDP).

Aceste trei protocoale reprezintă însă doar o parte din nivelul de bază al sistemului de
protocoale Internet, care mai include și protocoale de control si aplicative, cum ar fi: DNS,
PPP, SLIP, ICMP, POP3, IMAP, SMTP, HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, FTP, LDAP, SSL,
WAP și SIP.

Din cauza multelor fuziuni dintre companiile de telefonie și cele de Internet (Internet
Service Providers, prescurtat ISP) au apărut o serie de probleme în sensul că sarcinile acestora
nu erau clar delimitate.
Rețeaua regională a ISP-ului este formată prin interconectarea ruterelor din diverse
orașe pe care le deservește compania. Dacă pachetul este destinat unui calculator-gazdă
deservit direct de către rețeaua ISP, pachetul va fi livrat direct lui. Altfel el este predat mai
departe operatorului (firmei) care furnizează companiei ISP servicii de comunicare prin
backbone-ul rețelei. (In engleză backbone înseamnă in general șira spinării, iar în informatică
înseamnă rețeaua de bază pentru interconectarea rețelelor). În partea superioară a acestei
ierarhii se găsesc operatorii principali de la nivelul backbone-ului rețelei, companii cum ar fi
AT&T sau SPRINT. Aceștia răspund de backbone-uri mari cu mii de rutere conectate prin
fibră optică, cu bandă largă de transfer.

Corporațiile și firmele de hosting utilizează așa-numitele „ferme” de servere rapide (=


multe servere, situate eventual în aceeași sală sau clădire), conectate direct la backbone.
Operatorii încurajază pe clienții lor să folosească această conectare directă prin închirierea de
spațiu în rack-uri = dulapuri speciale standardizate pentru echipamentul clientului, care se află
în aceeași cameră cu ruterul, conducând la conexiuni scurte și rapide între fermele de servere
și backbone-ul rețelei.

Dacă un pachet trimis în backbone este destinat unui ISP sau unei companii deservite
de aceeași coloană, el este transmis celui mai apropiat ruter. Pentru a permite pachetelor să
treacă dintr-un backbone în altul, acestea sunt conectate în NAP-uri (Network Access Point).
În principiu un NAP este o sală plină cu rutere, cel puțin unul pentru fiecare backbone
conectat. O rețea locală conectează toate aceste rutere astfel încât pachetele să poată fi
retransmise rapid din orice coloană în orice alta. În afară de conectarea în NAP-uri, backbone-
urile de dimensiuni mari au numeroase conexiuni directe între ruterele lor, tehnică numită
conectare privată (private peering).

Unul dintre paradoxurile Internetului este acela că ISP-urile, care se află în competiție
între ele pentru câștigarea de clienți, cooperează în realizarea de conectări private și
întreținerea Internetului.

Termeni înrudiți cu „Internet” și „internet”:

Intranet: o rețea particulară cu principii de funcționare similare cu cele ale Internetului,


dar cu acces restrâns - de exemplu intranetul sau intraneturile unei companii particulare, la
care primesc acces numai angajații companiei. Intraneturile sunt de obicei separate de
Internet.

Extranet: un intranet particular al unei companii, la care însă au acces (măcar parțial)
și anumite persoane sau grupe externe autorizate din alte companii, ca de exemplu de la firme
furnizoare sau firme cliente. Accesul la extraneturi are loc de obicei prin intermediul
Internetului.
HTML

HyperText Markup Language (HTML) este un limbaj de marcare utilizat pentru


crearea paginilor web ce pot fi afișate într-un browser (sau navigator). Scopul HTML este mai
degrabă prezentarea informațiilor – paragrafe, fonturi, tabele ș.a.m.d. – decât descrierea
semanticii documentului.

Specificațiile HTML sunt dictate de World Wide Web Consortium (W3C).

HTML este prescurtarea de la Hyper Text Mark-up Language si este codul care sta la
baza paginilor web. Paginile HTML sunt formate din etichete sau tag-uri și au extensia .html
sau .htm .În marea lor majoritate aceste etichete sunt pereche, una de deschidere <eticheta> și
alta de închidere </eticheta>, mai există și cazuri în care nu se închid, atunci se folosește
<eticheta /> browserul interpretează aceste etichete afișând rezultatul pe ecran. HTML-ul nu
este un limbaj case sensitiv (nu face deosebirea între litere mici și mari). Pagina principala a
unui domeniu este fisierul index.html respectiv index.htm Această pagină este setată a fi
afișată automat la vizitarea unui domeniu. De exemplu la vizitarea domeniului www.nume.ro
este afișată pagina www.nume.ro/index.html.

Unele etichete permit utilizarea de atribute care pot avea anumite valori: <eticheta
atribut="valoare"> ... </eticheta>

HTML 5

<!DOCTYPE HTML>

Toate paginile HTML încep și se termină cu etichetele <html> și </html>. În interiorul


acestor etichete găsim perechile <head>, </head> și <body>, </body>.

head conține titlul paginii între etichetele <title> și </title>, descrieri de tip <meta>,
stiluri pentru formatarea textului, scripturi și linkuri către fisiere externe (de exemplu
scripturi, fișiere de tip CSS sau favicon).

Etichetele de tip meta conțin cuvinte cheie, descrierea paginii, date despre autor,
informații utile motoarelor de căutare și au următorul format: <META NAME="nume"
CONTENT="continut">

Exemplu: link către un fisier extern CSS: <link rel="stylesheet" type="text/css"


href="css.css">

body găzduiește practic toate etichetele afișate de browser pe ecran.

Exemplu: o pagină HTML cu titlul Exemplu iar conținutul Conținut pagină

<html> <head> <title>Titlu</title> </head> <body> Continut pagina </body> </html>


Și în HTML poate fi introdus un comentariu, care bineînțeles nu va fi afișat de browser.
Elementele de marcare:

-Marcare structurală. Descrie scopul unui text. De exemplu:

<h1>Fotbal</h1>

Direcționeaza browserul pentru a reda "Fotbal" ca pe cel mai important titlu. Marcarea
structurală nu are un anumit stil predefinit, dar cele mai multe browsere web au standardizat
modul în care acestea sunt afișate. De exemplu, titlurile importante (h1, h2, etc.) sunt aldine și
mai mari decât restul textului.De notat că "h1" este folosit doar o singură dată per pagină
deoarece cu el este marcat titlul ei.

-Marcare pentru prezentare. Descrie cum apare un text, indiferent de funcțiile sale. De
exemplu:

<strong>îngroșat</strong>

Va afișa textul "îngroșat" cu litere groase, aldine.Notă: Html a inceput în ultimii ani să
înceapă să nu mai folosească acest gen de tag-uri pentru că "b" nu dă sens paginii, pe când
tag-ul "strong" (adică strong emphasis) dă un înțeles paginii, și mai important, asemenea tag-
uri pentru prezentare doar încarcă o pagină cu informații și o fac astfel mai greu de încărcat,
iar apoi dacă atașezi un document CSS la pagină, o singură modificare la CSS (de ex: de la
"font-weight:italic" la "font-weight:bold" va schimba tot textul selectat, și de exemplu, link-
urile vor trece de la text înclinat la text îngroșat, plus că în CSS avem avantajul de a putea
preciza cât de mari sau mici să fie literele în pixeli «px», în puncte «pt», etc.)avem același
efect ca și cănd am avea de schimbat toate tag-urile de "i" de pe pagină în tag-uri de "b",
muncă care chiar și la un website mic este enormă, ce să mai vorbim de unul de genul
wikipedia. Așa că dacă vreți să începeți o carieră în html sau un hobby (și să aveți succes) nu
folosiți aceste taguri, nu degeaba s-a inventat CSS-ul.

-Marcare pentru hiperlink. Leagă părți ale unui document cu alte documente. De exemplu:

<a href="http://ro.wikipedia.org/">Wikipedia Românească</a>

Va reda Wikipedia românească ca hiperlink către un URL specificat.

-Elemente speciale (widget). Creează obiecte, cum ar fi butoanele și listele.

Doar marcatorii de prezentare (împreună cu foile de stiluri - CSS) determină cum


conținutul din interiorul marcatorului va fi prezentat. Ceilalți marcatori spun browserului ce
obiecte să redea sau ce funcții să execute.

Tag-uri

Orice fișier html are următoarea structură

<html>

<head>
<title>Titlul</title>

</head>

<body>

</body>

</html>

Între tagurile <body></body> se scriu celelalte "instrucțiuni". Tagul <body> permite


stabilirea fundalului și a culorii hiperlinkurilor.

<body bgcolor="#ff0000"> - culoarea fundalului paginii devine rosie

<body background="fundal.jpg"> - pune o imagine în fundalul paginii

<body link="#ff0000" alink="#00ff00" vlink="#0000ff"> - stabilește culoarea linkurilor


nevizitate și vizitate.

2. Prezentare site
Site-ul meu conţine patru pagini web principale şi anume: Acasă, Istorie, Celebrităţi,
şi Contact fiecare pagină având extensia .htm însa şi alte 6 pagini secundare cu celebrităţile
din tabel, fiecare având câte o pagină separată. Paginile au fost create cu ajutorul limbajului
HTML dar conţin şi secţiuni de CSS.

Acasă

Această pagină conţine o imagine de background, o imagine pe post de banner,


container, un al doilea container în care sunt prezentate anumite informaţii despre celebritate
şi faimă, bara de navigare cu link-uri pentru fiecare pagină, al treilea container în care sunt
puse cinci citate despre celebritate și un container pentru copyright.

Acasă
Istorie

Această pagina cuprinde aceleşi elemente ca cea de Acasa doar că informaţiile


prezente pe această pagină diferă.

Istorie

Celebritati

Această pagină conţine aceleşi elemente ca şi pagina Acasă însa informaţia din
containerul principal este pusă într-un tabel în care sunt puse imagini cu celebrităţi şi linkurile
pentru fiecare pagină a fiecărei celebritate în parte.

Celebritati
Contact

Această pagină cuprinde un Form de contact pentru ca vizitatorii să trimită e-mail pe


adresa mea personală de e-mail.

Contact

3. Realizarea site-ului
Paginile site-ului au fost realizate după crearea unui template pentru a uşura munca.

Imaginile au fost adăugate din Design view dublu click pe containere după care am
selectat imaginea dorită. Un alt mod de inserare a imaginilor folosit a fost opţiunea Point to
file şi trasarea unei linii către imaginea dorită.

Pentru pagina Will Smith a trebuit să inserez link-ul Youtube din Code view ca în
imaginea de mai jos:

Inserarea link-ului Youtube

Pentru pagina Contact form-ul de contact a fost creat cu ajutorul unui tabel şi
adăugarea unui buton de submit tot prin Code view.
Inserarea butonului de submit

4. Codul sursă

Acasă

<!doctype html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8">

<title>Acasa</title>

<link href="../template.css" rel="stylesheet" type="text/css"><!--[if lte IE 7]>

<style>

.content { margin-right: -1px; }

ul.nav a { zoom: 1; }

</style>

</head>

<body>
<div class="container">

<div class="header"> img src="../Imagini/LOGO.png" alt="Insert Logo Here"


name="Insert_logo" width="1260" height="193" id="Insert_logo" style="background-color:
#8090AB; display:block;" end .header --></div>

<div class="sidebar1">

<ul class="nav">

<li><a href="Acasa.htm">Acasa</a></li>

<li><a href="Istorie.htm">Istorie</a></li>

<li><a href="Celebritati.htm">Celebritati</a></li>

<li><a href="Contact.html">Contact</a></li>

</ul>

<p>Celebritatea este avantajul de a fi cunoscut de cel pe care nu-l cunoşti, sancţiunea


meritului şi pedeapsa talentului.</p>

<p>Celebritatea este o boală transmisibilă. Dacă pupi în fund pe cineva care o are, o poţi
lua.</p>

<p>Celebritatea înseamnă să născoceşti, nu să scorneşti.</p>

<p>Faima e o cucoană extrem de grasă care nu doarme cu noi, dar când ne sculăm, ne
pomenim că stă şi ne priveşte mereu din faţa patului.</p>

<p>Când mediocritatea devine celebră, viitorul devine maro!</p>

<!-- end .sidebar1 --></div>

<div class="content">

<blockquote>

<blockquote>

<blockquote>

<blockquote>

<blockquote>

<blockquote>

<h1><strong> CELEBRITATEA</strong></h1>

</blockquote>
</blockquote>

</blockquote>

</blockquote>

</blockquote>

</blockquote>

<p> Celebritatea se referă la faima și atenția publicului acordată de mass-media indivizilor


</p>

<p>sau grupurilor sau, ocazional, animalelor, dar se aplică, de obicei, persoanelor sau
grupurilor </p>

<p>de persoane (cupluri de celebrități, familii etc.) care au un astfel de statut faima si
atentia. </p>

<p>Starea celebrităților este adesea asociată cu bogăția (denumită în mod obișnuit faima
și averea),</p>

<p> în timp ce faima oferă adesea oportunități de câștig.<br>

Carierele de succes în sport și divertisment sunt în mod obișnuit asociate cu statutul de


celebritate,</p>

<p> în timp ce liderii politici devin deseori celebri. Oamenii pot deveni, de asemenea,
celebrități din </p>

<p>cauza atenției mass-media cu privire la stilul lor de viață, bogăție sau acțiuni
controversate, sau </p>

<p>pentru legătura lor cu o persoană celebră.<br>

Oamenii pot deveni celebrități într-o gamă largă de moduri; din profesiile lor, după
apariții în presă </p>

<p>sau prin accident complet. Termenul &quot;celebritate instantanee&quot; descrie pe


cineva care devine o </p>

<p>celebritate într-o perioadă foarte scurtă de timp. Cineva care obține o mică cantitate de
faimă </p>

<p>tranzitorie (prin intermediul, de exemplu, hype sau mass-media) poate deveni etichetat
ca </p>

<p>&quot;o celebritate în clasa B&quot;. Adesea, generalizarea se extinde la cineva care


nu cunoaște tradiția </p>

<p>curentă sau persistă, dar care încearcă să o extindă sau să o exploateze.<br>


Desigur, nu există garanții de succes pentru ca un individ să devină o celebritate. </p>

<p>Deși celebritățile provin din multe domenii de lucru, majoritatea vedetelor sunt de
obicei asociate </p>

<p>cu domeniile sportului și divertismentului, sau o persoană poate fi o figură publică care
este </p>

<p>recunoscută în mass-media cu recunoștință comercială și critică.<br>

Deși bogăția și bogăția pot juca un rol numai pentru celebrități celebre, majoritatea
oamenilor din </p>

<p>sferele de sport și de divertisment, fie că muzica, filmul, televiziunea, radio,


modelarea, comedia, </p>

<p>literatura etc. trăiesc în obscuritate și doar un mic procent atinge faima și avere.<br>

Un număr de sportivi care nu reușesc să devină profesioniști își iau un al doilea loc de
muncă sau </p>

<p>uneori își abandonează aspirațiile atletice. Un procent mic de animatori și sportivi sunt
capabili să </p>

<p>facă un trai decent, dar o marea majoritate își vor petrece cariera de muncă grea,
hotărâre, respingere </p>

<p>și șomaj frecvent. Pentru liga minoră la sportivii amatori, câștigurile sunt, de obicei, la
limita inferioară</p>

<p> a salariului. Mulți dintre aceștia își iau al doilea loc de muncă sau chiar se angajează
în alte ocupații </p>

<p> din domeniul sportului, cum ar fi antrenoratul, managementul, arbitrajul sau


recrutarea și cercetarea </p>

<p>viitorilor sportivilor.</p>

<p>Celebritățile au adesea faima comparabilă cu redevența. Ca urmare, există o curiozitate


publică puternică</p>

<p> în ceea ce privește afacerile lor private. Eliberarea benzii sexuale a lui Kim Kardashian
cu rapperul Ray J</p>

<p> în 2003 a adus-o la un nou nivel de faimă, care a condus la reviste, cărți și seriale de
televiziune.</p>

<p>Celebritățile pot fi respinse pentru distincțiile lor, iar publicul poate avea o relație de
dragoste / ură </p>
<p>cu celebrități. Datorită vizibilității ridicate a vieții private a celebrităților, succesele și
neajunsurile lor </p>

<p>sunt adesea făcute publice. Celebritățile sunt reprezentate, în mod alternativ, ca


exemple strălucitoare de perfecțiune, </p>

<p>când câștigă premii, sau decadente sau imorale dacă devin asociate cu un scandal. </p>

<p>Când sunt văzute într-o lumină pozitivă, celebritățile sunt adesea portretizate ca având
abilități și </p>

<p>abilități dincolo de oamenii obișnuiți; de exemplu, actorii celebrităților sunt celebrate în


mod obișnuit </p>

<p>pentru a dobândi noi abilități necesare pentru a filma un rol într-un timp foarte scurt și
la un nivel care</p>

<p> uimeste profesioniștii care îi antrenează. În mod similar, unele celebrități cu foarte
puțină educație </p>

<p>formală pot fi uneori portretizate ca experți pe probleme complicate. Unele vedete au


fost foarte </p>

<p>vocale cu opiniile lor politice. </p>

<p>De exemplu, Matt Damon și-a exprimat nemulțumirea față de candidatul vicepreședinte
al SUA, Sarah Palin, </p>

<p>din 2008, precum și cu criza plafonului datoriei din Statele Unite din 2011.</p>

<p>&nbsp;</p>

<h1>&nbsp;</h1>

<!-- end .content --></div>

<div class="footer">

<p>COPYRIGHT@2018</p>

<!-- end .footer --></div>

<!-- end .container --></div>

</body>

</html>
Celebritati

<!doctype html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8">

<title>Celebritati</title>

<link href="../template.css" rel="stylesheet" type="text/css"><!--[if lte IE 7]>

<style>

.content { margin-right: -1px; } /* this 1px negative margin can be placed on any of the
columns in this layout with the same corrective effect. */

ul.nav a { zoom: 1; } /* the zoom property gives IE the hasLayout trigger it needs to correct
extra whiltespace between the links */

</style>

<![endif]-->

</head>

<body>

<div class="container">

<div class="header<img src="../Imagini/LOGO.png" alt="Insert Logo Here"


name="Insert_logo" width="1260" height="193" id="Insert_logo" style="background-color:
#8090AB; display:block;" /><!-- end .header --></div>

<div class="sidebar1">

<ul class="nav">

<li><a href="Acasa.htm">Acasa</a></li>

<li><a href="Istorie.htm">Istorie</a></li>

<li><a href="Celebritati.htm">Celebritati</a></li>

<li><a href="Contact.html">Contact</a></li>

</ul>

<p>Celebritatea este avantajul de a fi cunoscut de cel pe care nu-l cunoşti, sancţiunea


meritului şi pedeapsa talentului.</p>
<p>Celebritatea este o boală transmisibilă. Dacă pupi în fund pe cineva care o are, o poţi
lua.</p>

<p>Celebritatea înseamnă să născoceşti, nu să scorneşti.</p>

<p>Faima e o cucoană extrem de grasă care nu doarme cu noi, dar când ne sculăm, ne
pomenim că stă şi ne priveşte mereu din faţa patului.</p>

<p>Când mediocritatea devine celebră, viitorul devine maro!</p>

<!-- end .sidebar1 --></div>

<div class="content">

<blockquote>

<blockquote>

<blockquote>

<blockquote>

<blockquote>

<blockquote>

<blockquote>

<blockquote>

<h1><strong>Celebritati</strong></h1>

</blockquote>

</blockquote>

</blockquote>

</blockquote>

</blockquote>

<table width="516" border="1">

<tr>

<td width="250" height="520"><blockquote>

<p><a href="file:///C|/Users/Lenovo/Desktop/Site/Site/Pagini web/Will


Smith.htm"><img name="Will Smith"
src="file:///C|/Users/Lenovo/Desktop/Site/Site/Imagini/Will Smith.jpg" width="184"
height="273" alt=""></a></p>
<p><a href="file:///C|/Users/Lenovo/Desktop/Site/Site/Pagini web/Will
Smith.htm">Will Smith</a></p>

</blockquote> </td>

<td width="250"><blockquote>

<p><a href="file:///C|/Users/Lenovo/Desktop/Site/Site/Pagini web/Keanu


Reeves.htm"><img name="Keanu Reeves"
src="file:///C|/Users/Lenovo/Desktop/Site/Site/Imagini/keanu reeves.jpg" width="184"
height="273" alt=""></a></p>

<p><a href="file:///C|/Users/Lenovo/Desktop/Site/Site/Pagini web/Keanu


Reeves.htm">Keanu Reeves</a></p>

</blockquote> </td>

</tr>

<tr>

<td><blockquote>

<p><a href="file:///C|/Users/Lenovo/Desktop/Site/Site/Pagini web/Brad


Pitt.htm"><img name="Brad Pitt"
src="file:///C|/Users/Lenovo/Desktop/Site/Site/Imagini/Brad Pitt.jpg" width="184"
height="273" alt=""></a></p>

<p><a href="file:///C|/Users/Lenovo/Desktop/Site/Site/Pagini web/Brad


Pitt.htm">Brad Pitt</a></p>

</blockquote></td>

<td><p>&nbsp;</p>

<blockquote>

<p><a href="file:///C|/Users/Lenovo/Desktop/Site/Site/Pagini web/Ian


Somelhalder.htm"><img name="Ian Somerhalder" src="../Imagini/Ian.jpg" width="184"
height="273" alt=""></a></p>

</blockquote>

<p><a href="file:///C|/Users/Lenovo/Desktop/Site/Site/Pagini web/Ian


Somelhalder.htm">Ian Somerhalder</a></p>

<p>&nbsp;</p></td>

</tr>

<tr>
<td><blockquote>

<p>&nbsp;</p>

<p><a href="file:///C|/Users/Lenovo/Desktop/Site/Site/Pagini web/Sylverster


Stalonne.htm"><img name="Sylvester Stallone"
src="file:///C|/Users/Lenovo/Desktop/Site/Site/Imagini/Stallone.jpg" width="184"
height="273" alt=""></a></p>

<p><a href="file:///C|/Users/Lenovo/Desktop/Site/Site/Pagini web/Sylverster


Stalonne.htm">Sylvester Stallone</a></p>

<p>&nbsp;</p>

</blockquote></td>

<td><blockquote>

<p><a href="file:///C|/Users/Lenovo/Desktop/Site/Site/Pagini web/Cameron


Diaz.htm"><img name="Cameron Diaz"
src="file:///C|/Users/Lenovo/Desktop/Site/Site/Imagini/cameron diaz.jpg" width="184"
height="273" alt=""></a></p>

<p><a href="file:///C|/Users/Lenovo/Desktop/Site/Site/Pagini web/Cameron


Diaz.htm">Cameron Diaz</a></p>

</blockquote></td>

</tr>

</table>

<p>&nbsp;</p>

</blockquote>

</blockquote>

</blockquote>

<!-- end .content --></div>

<div class="footer">

<p>COPYRIGHT@2018</p>

<!-- end .footer --></div>

<!-- end .container --></div>

</body>
</html>

Contact

<!doctype html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8">

<title>Contact</title>

<link href="../template.css" rel="stylesheet" type="text/css"><!--[if lte IE 7]>

<style>

.content { margin-right: -1px; } /* this 1px negative margin can be placed on any of the
columns in this layout with the same corrective effect. */

ul.nav a { zoom: 1; } /* the zoom property gives IE the hasLayout trigger it needs to correct
extra whiltespace between the links */

</style>

<![endif]-->

</head>

<body>

<div class="container">

<div class="header">< img src="../Imagini/LOGO.png" alt="Insert Logo Here"


name="Insert_logo" width="1260" height="193" id="Insert_logo" style="background-color:
#8090AB; display:block;" /><!-- end .header --></div>

<div class="sidebar1">

<ul class="nav">

<li><a href="Acasa.htm">Acasa</a></li>

<li><a href="Istorie.htm">Istorie</a></li>

<li><a href="Celebritati.htm">Celebritati</a></li>

<li><a href="Contact.html">Contact</a></li>

</ul>
<p>Celebritatea este avantajul de a fi cunoscut de cel pe care nu-l cunoşti, sancţiunea
meritului şi pedeapsa talentului.</p>

<p>Celebritatea este o boală transmisibilă. Dacă pupi în fund pe cineva care o are, o poţi
lua.</p>

<p>Celebritatea înseamnă să născoceşti, nu să scorneşti.</p>

<p>Faima e o cucoană extrem de grasă care nu doarme cu noi, dar când ne sculăm, ne
pomenim că stă şi ne priveşte mereu din faţa patului.</p>

<p>Când mediocritatea devine celebră, viitorul devine maro!</p>

<!-- end .sidebar1 --></div>

<div class="content">

<blockquote>

<blockquote>

<blockquote>

<blockquote>

<blockquote>

<blockquote>

<h1><img
src="file:///C|/Users/Lenovo/Desktop/Site/Site/Imagini/cooltext1449149401.png"
width="263" height="68"></h1>

</blockquote>

</blockquote>

</blockquote>

</blockquote>

</blockquote>

<p>Pentru informatii referitoare la celebritatile tale favorite va rugam sa ne scrieti.</p>

<p><strong>Nume: Ghinea </strong></p>

<p><strong>Prenume: Adina Erika</strong></p>

<p><strong> Clasa: a XII-a C</strong></p>

<p><strong> Profesor: Tudorache Mariana</strong></p>


<p><strong>Școală: Colegiul Național "Vladimir Streinu"</strong></p>

<p><strong>Județul: Dâmbovița</strong></p>

<p><strong>Oraș: Găești</strong></p>

</blockquote>

<form name="form1" method="get" action="mailto:"">

<table width="539" height="181" border="0">

<tr>

<td width="59" height="29">&nbsp;</td>

<td width="101">Nume:</td>

<td width="258"><input type="text" name="name3" id="name3"></td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td>E-mail:</td>

<td><input type="text" name="email2" id="email2"></td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td>Subiect:</td>

<td><input type="text" name="subiect2" id="subiect2"></td>

</tr>

<tr>

<td height="51">&nbsp;</td>

<td><label for="comentariu3">Comentariu:</label></td>

<td><textarea name="comentariu" cols="40" rows="5"


id="comentariu3"></textarea></td>

</tr>
<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td>&nbsp;</td>

<td><input type="submit" name="submit" id="submit" value="Submit"></td>

</tr>

</table>

</form></p><!-- end .content --></p>

<blockquote>

<blockquote>

<blockquote>

<blockquote>

<blockquote>

<blockquote>

<h1>&nbsp;</h1>

</blockquote>

</blockquote>

</blockquote>

</blockquote>

</blockquote>

</blockquote>

<h1>&nbsp;</h1>

<!-- end .content --></div>

<div class="footer">

<p>COPYRIGHT@2018</p>

<!-- end .footer --></div>

<!-- end .container --></div>

</body>
</html>

Will Smith

!doctype html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8">

<title>Will Smith</title>

<link href="../template.css" rel="stylesheet" type="text/css"><!--[if lte IE 7]>

<style>

.content { margin-right: -1px; } /* this 1px negative margin can be placed on any of the
columns in this layout with the same corrective effect. */

ul.nav a { zoom: 1; } /* the zoom property gives IE the hasLayout trigger it needs to correct
extra whiltespace between the links */

</style>

</head>

<body>

<div class="container">

<div class="header"><a href="#"><a href="#"><a href="#"></a><a href="#"><a


href="#"></a><a href="#"></a><a href="#"><a href="#"></a><a href="#"></a><a
href="#"></a><a href="#"><a href="#"></a><a href="#"></a><a href="#"></a><a
href="#"></a><a href="#"><img src="../Imagini/LOGO.png" alt="Insert Logo Here"
name="Insert_logo" width="1260" height="193" id="Insert_logo" style="background-color:
#8090AB; display:block;" /></a><!-- end .header --></div>

<div class="sidebar1">

<ul class="nav">

<li><a href="Acasa.htm">Acasa</a></li>

<li><a href="Istorie.htm">Istorie</a></li>

<li><a href="Celebritati.htm">Celebritati</a></li>

<li><a href="Contact.html">Contact</a></li>
</ul>

<p>Celebritatea este avantajul de a fi cunoscut de cel pe care nu-l cunoşti, sancţiunea


meritului şi pedeapsa talentului.</p>

<p>Celebritatea este o boală transmisibilă. Dacă pupi în fund pe cineva care o are, o poţi
lua.</p>

<p>Celebritatea înseamnă să născoceşti, nu să scorneşti.</p>

<p>Faima e o cucoană extrem de grasă care nu doarme cu noi, dar când ne sculăm, ne
pomenim că stă şi ne priveşte mereu din faţa patului.</p>

<p>Când mediocritatea devine celebră, viitorul devine maro!</p>

<!-- end .sidebar1 --></div>

<div class="content">

<blockquote>

<blockquote>

<blockquote>

<blockquote>

<blockquote>

<blockquote>

<blockquote>

<blockquote>

<h1><strong>Will Smith</strong></h1>

<blockquote>

<p><strong><img src="file:///C|/Users/Lenovo/Desktop/Site/Site/Imagini/Will
Smith.jpg" width="184" height="273"></strong> </p>

</blockquote>

</blockquote>

</blockquote>

</blockquote>

</blockquote>

</blockquote>
</blockquote>

</blockquote>

</blockquote>

<p>Willard Carroll &quot;Will&quot; Smith, Jr. (n. 25 septembrie 1968) este un actor,
producător, rapper și </p>

<p>compozitor american, nominalizat la premiile Oscar și Globul de Aur. De asemenea


este </p>

<p>artist hip-hop/R&amp;B câștigător al mai multor premii Grammy. În aprilie 2007,


revista Newsweek</p>

<p> l-a numit &bdquo;cel mai bun actor de la Hollywood&rdquo;. Smith a cunoscut faima
ca rapper sub numele de </p>

<p>The Fresh Prince, la sfârșitul anilor 1980 și în serialul The Fresh Prince of Bel-Air.
Printre cele</p>

<p> mai notabile filme ale sale sunt Bad Boys și continuarea; Men in Black și continuarea;
</p>

<p>Independence Day; I, Robot; Ali; The Pursuit of Happyness; I Am Legend; Hancock și


Seven Pounds.</p>

<p> În 2008 revista Forbes l-a declarat cel mai bine plătit actor din lume.</p>

<p>Smith este considerat de Forbes cel mai profitabil actor în materie de generare a
încasărilor pentru filme. </p>

<p>Până în 2014, 17 din 21 de filme în care el a jucat un rol principal au acumulat la nivel
global încasări</p>

<p> de peste $100 milioane fiecare, cinci din ele având încasări de peste $500 milioane
fiecare. </p>

<p>Per total, până în 2014, filmele sale au încasat $6,6 miliarde la nivel global la
office.</p>

<p><iframe width="560" height="315"


src="https://www.youtube.com/embed/giozR7nb51c" frameborder="0" allow="autoplay;
encrypted-media" allowfullscreen></iframe></p>

<h1>&nbsp;</h1>

<!-- end .content --></div>

<div class="footer">
<p>COPYRIGHT@2018</p>

<!-- end .footer --></div>

<!-- end .container --></div>

</body>

</html>
Bibliografie

1) http://ro.wikipedia.org/wiki/Adobe_Dreamweaver
2) http://ro.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
3) Crearea site-urilor Web cu Adobe Dreamweaver CS4. Modelarea aplicaţiilor Web cu
UML2. Exemple, aplicaţii, studii de caz-Liviu Dumitraşcu(coordonator), Stelian Guţu,
Titus Slavici, Liviu Ioniţă, Gabriela Moise, Zoltan Borsos, Alin Mnerie
Cuprins

1. Introducere.......................................................................................3
Argumentare.......................................................................................3
Programe folosite pentru crearea site-ului..........................................3
Specificaţii tehnice.............................................................................6
Reţeaua Internet..................................................................................6
HTML.................................................................................................8
2. Prezentare site................................................................................10
3. Realizarea site-ului........................................................................12
4. Codul sursă....................................................................................13
Bibliografie.........................................................................................30

S-ar putea să vă placă și