Sunteți pe pagina 1din 2

Tehnologia Softswitch

Tehnologia Softswitch a fost introdusă în circulaţie de către compania Lucent


Technologies în 1999 ca denumire pentru programele soft de gestiune a apelurilor în reţelele IP
şi ATM.
Softswitch reprezintă comutaţia vocii şi multimedia, de nouă generaţie bazată pe
tehnologiile IP. A fost conceput să înlocuiască comutatoarele de clasa 4 şi 5 bazate pe
comutaţia de circuite. Softswitch îşi datorează numele faptului că reprezintă o soluţie soft
implementată pe servere, pe cînd tradiţionalele clase 4 şi 5 au fost proiectate în general pentru
transportul de voce.
Avantajele softswitch faţă de comutaţia tradiţională de circuite:
 Servicii şi respectiv venituri noi pentru provideri;
 Flexibilitate;
 Mesagerii unificată;
 Integrarea simplă în reţele;
 Costuri mici de implementare.
Softswitch funcţionează pe serverele operatorului de telecomunicaţii, gestionînd pe lîngă
fluxul de date şi alte servere la distanţă. Comutatoarele „Soft” moderne sunt compatibile cu
protocoalele ATM, IP etc. şi sunt capabile de a deservi atît clienţii pe canale IP atît şi pe
canalele digitale şi analogice obişnuite. Softswitch se consideră ca fiind o parte componentă a
reţelei de generaţia următoare, deşi majoritatea operatorilor din statele occidentale investesc
doar cca 1% din bugetele sale. Comutatoarele „Soft” realizează funcţii ca billing centralizat
control, rutarea inteligentă a apelurilor. Folosirea lor de către operatorii de telefonie fixă şi
mobilă înseamnă oferirea de servicii de tranzit a traficului vocal prin reţelele IP/MPLS,
conectarea de clienţi corporativi, gestionarea cu echipamentele clienţilor.
Serverul de apeluri (softswitch) foloseşte un mod de combinare transversal, interfeţe
deschise şi protocoale de uz general pentru a realiza o structură deschisă, distribuită, înglobînd
componente de la mai mulţi producători.
S-a demonstrat o reducere a costului introducerii de noi servicii cu 80% faţă de PSTN şi a
ciclului de dezvoltare cu 90%. Adoptarea transportului de pachete şi a softswitch- ului conduce
la simplificarea structurii stratificate a reţelei, reducerea costului şi complexităţii operării,
configurării şi upgradării. Creşte gradul de utilizare a resurselor şi scade complexitatea
trunchiurilor de interconectare.
Soluţia Softswitch este o funcţie inteligentă de control a reţelei de telefonie, furnizînd
servicii pentru utilizatori finali, funcţii de semnalizare şi servicii importante pentru operatori,
precum serviciul de charging.
Protocoalele tipice folosite pentru interoperare la nivel de reţea sunt:
 SIP,
 SIP-T (Session Initiation Protocol - Telephony)
 H.323 pentru telefonia IP.
Pentru a face posibilă realizarea de convorbiri între o reţea IP şi o reţea tradiţională bazată
pe comutaţie de circuite, se foloseşte ISUP (ISDN User Part). Acesta asigură un mediu de reţea
multi-vendor pentru ca reţeaua tradiţională a migrat către o reţea IP.
Soluţia Softswitch pentru telefonie fixă este o cale de migrare de la TDM la pachete,
furnizînd servicii de telefonie pe o structură bazată pe IP. Această soluţie pre-verificată,
completă, furnizează comunicaţii de voce de înaltă calitate prin IP şi include un set integral de
servicii PSTN/ISDN. Un alt avantaj este compatibilitatea dintre serviciile pentru abonaţi,
sistemele de semnalizare şi facturare şi reţelele existente.
Tehnologia Softswitch a fost pusă cu succes în funcţiune de cîţiva operatori. Oricum, ca o
tehnologie în dezvoltare, softswitch are încă cîteva probleme în maturizarea tehnologiilor şi
penetrarea pe diverse pieţe, care cer o bună cooperare producător-beneficiar.