Sunteți pe pagina 1din 1

Tehnologia NGN (Next Generation Network)

Reţelele globale ale marilor coloşi telecom şi ale altor întreprinderi sunt adevărate "reţele
de reţele" adunate sub acelaşi nume prin fuziuni şi achiziţii. Rezultatul este adesea ineficient,
costuri înalte şi incapacitatea de a livra noile aplicaţii de date de bandă largă. Pentru creşterea
avantajului competitiv, managerii din marile corporaţii doresc să aibă oportunitatea de a migra
spre tehnologii emergente ca telefonie IP sau videoconferinţe IP. În special pentru unii
operatori cu milioane de abonaţi, ideea de a introduce aplicaţii mari consumatoare de lărgime
de bandă în reţele moştenite, învechite şi congestionate nu este convenabilă.
Saltul la NGN este calea spre un mediu mai robust, flexibil care suportă nevoile crescute
pentru performanţe înalte ale reţelei. NGN este o reţea bazată pe comutaţie de pachete capabilă
să furnizeze servicii incluzînd servicii de telecomunicaţii şi capabilă să utilizeze broadband,
tehnologii de transport QoS şi în care funcţiile serviciilor sunt independente de tehnologiile de
transport cu care relaţionează. Ea oferă acces nerestrictiv pentru utilizatori la diferiţi ISP. NGN
suportă mobilitate generală caracteristică care v-a permite furnizare consistentă şi omniprezenţa
de servicii către utilizatori.
Aspectele fundamentale ale NGN sunt următoarele:

 separarea funcţiilor de control între mai multe capacităţi de transport, call/session,


application /service;
 decuplarea furnizării de servicii de reţea, şi furnizarea de interfeţe deschise ce
suportă o gamă largă de servicii;
 aplicaţii şi mecanisme bazate pe blocuri de servicii capabile de transmisii de bandă
largă cap-la-cap cu asigurarea calităţii serviciului şi a transparenţei acces
nerestricţionat al utilizatorilor la furnizori diferiţi de servicii pentru acelaşi
serviciu;
 se asigură caracteristici unice, convergenţa serviciilor între reţele fixe/mobile,
independenţa funcţiilor referitoare la servicii de tehnologiile de transport folosite,
satisfacere a tuturor cerinţelor agenţiilor de reglementare (securitate,
confidentialitate).

În sens larg NGN întruchipează toate tehnologiile de generaţie nouă. NGN este o soluţie
de reţea completă cu arhitectura de sistem distribuită, deschisă. Ea furnizează toate tipurile de
servicii în continuă dezvoltare ce se întind de la nivelul central la nivelul de acces, de la reţeaua
fixă la reţeaua mobilă. Sub umbrelele NGN se întâlnesc reţele magistrale, reţele metropolitane
(MAN), reţele de acces şi reţeaua utilizatorului. Echipamentele trebuie să fie interoperabile, ele
putînd proveni de la producători multipli. Pe scurt, NGN cuprinde un set total de soluţii de
reţele convergente în evoluţie şi nu o modernizare parţială sau adăugarea unei tehnologii noi.